“ปาฏิหาริย์ไม่ใช่การเดินบนน้ำ หรือบินอยู่บนอากาศ แต่ปาฏิหาริย์คือการเดินอยู่บนผืนดินและมีความสุขในทุกย่างก้าว”

ติช นัท ฮันท์

506 .. สิ่งธรรมดา...คือสิ่งที่พิเศษ


สิ่งธรรมดา...คือสิ่งที่พิเศษ

ข้อคิดจากเว็บ...sahavicha.com     post โดย  .....คุณนัทธมน คำครุฑ    13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553


ท่าน ติช นัท ฮันท์ พูดเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ"ขอบคุณสรรพสิ่ง"
"ปาฏิหาริย์ไม่ใช่การเดินบนน้ำ หรือบินอยู่บนอากาศ 

แต่ปาฏิหาริย์คือการเดินอยู่บนผืนดิน  และมีความสุขในทุกย่างก้าว"
   ชีวิตเราเต็มไปด้วยเรื่อง "ธรรมดา" เช่น ตื่นมา อาบน้ำ แปรงฟัน ขับรถไปทำงาน กินอาหารเที่ยงกับเพื่อนในที่เดิมๆ ตอนเย็นกลับมาก็เห็นหน้าภรรยาหรือสามีคนเดิมๆ ใส่ชุดธรรมดาๆ หน้าตาเราหรือก็ธรรมดาๆเราส่วนใหญ่แล้ว ก็เป็นคนธรรมดาๆ มีชีวิตธรรมดาๆ กันทั้งนั้น แต่ถ้าความ "ธรรมดา" นี้หมดไปล่ะ เช่น อยู่ดีๆ ลูกเราเกิดเป็นมะเร็ง ไปมีเรื่องนอกบ้าน ติดยา คบเพื่อนไม่ดี หรือสามีเราตายไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือเราถูกไล่ออกจากงาน...  เรื่องก็จะ "ไม่ธรรมดา" ไปในทันทีและในเวลานั้นเอง เราจะหวนมาคิดเสียดายความ "ธรรมดา" จนใจแทบจะขาด...ให้เรารีบชื่นชมกับความ"ธรรมดา" ที่เรามี และใช้ชีวิตประหนึ่งว่า 
 สิ่งนั้นคือสิ่งมหัศจรรย์ของ จักรวาล 

เพราะสิ่งธรรมดาๆแท้จริงแล้วคือ  สิ่งที่พิเศษที่สุดแล้ว สำหรับมนุษย์อย่างเรา


ติช นัท ฮันห์  (ทิก เญิ้ต หั่ญ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระภิกษุทิก เญิ้ต หั่ญ (เวียดนาม: Thích Nhất Hạnh) เป็นพระภิกษุชาวเวียดนามในพุทธศาสนานิกายเซน ชื่อทิก เญิ้ต หั่ญ เป็นฉายาในทางศาสนา โดยคำว่า "ทิก" เป็นคำใช้เรียกพระ ส่วน"เญิ้ต หั่ญ" เป็นนามทางธรรมที่มีความหมายว่า "การกระทำเพียงหนึ่ง(One Action)" ท่านเป็นพระมหาเถระนิกายเซนกวี และผู้สนับสนุนในเรื่องสันติภาพ มีงานเขียนเผยแผ่ตีพิมพ์ภาษาต่าง ๆ มากมาย และเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักปฏิบัติธรรมชาวตะวันตก
ทิก เญิ้ต หั่ญ เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2469 ที่จังหวัดกว๋างจิ ในภาคกลางของประเทศเวียดนาม ท่านมีชื่อเดิมว่า เหงียน ซวน เบ๋า ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่ วัดตื่อฮิ้ว เมื่อ พ.ศ. 2485 ขณะมีอายุได้ 16 ปี และได้อุปสมบทเป็นพระในเวลาต่อมา ช่วงแรกที่อยู่ในเวียดนามท่านได้พยายามฟื้นฟูพระพุทธศาสนาด้วยการเขียนบทความ แต่กลับได้รับการต่อต้านจากผู้นำองค์กรชาวพุทธและรัฐบาลเป็นอย่างมาก
ต่อมาในปี พ.ศ. 2505ท่านได้รับทุนไปศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ ณ มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน สหรัฐอเมริกา ท่านได้ศึกษาที่นั่นเป็นเวลา 1 ปี แม้จะได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียต่อ แต่ท่านก็ตัดสินใจเดินทางกลับเวียดนาม เพื่อก่อตั้ง โรงเรียนยุวชนรับใช้สังคมและทำงานด้านความร่วมมือระหว่างพระพุทธศาสนานิกายมหายานและเถรวาทในเวียดนาม ท่านพยายามสอนแนวคิดเรื่องพระพุทธศาสนาเพื่อการรับใช้สังคมเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากสงคราม ท่านพยายามพัฒนาวงการสงฆ์ด้วยการสอนและเขียนในสถาบันพระพุทธศาสนาชั้นสูง ภารกิจที่สำคัญของท่านคือ ก่อตั้ง"คณะเทียบหิน" ในปี พ.ศ. 2509
ในปี พ.ศ. 2510 มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ได้เสนอชื่อของท่านให้เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ โดยกล่าวว่า"ข้าพเจ้าไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัวอีกที่จะมีคุณค่าพอสำหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ นอกเหนือไปจากพระผู้มีเมตตาจากเวียดนามผู้นี้"
แต่การรณรงค์เพื่อหยุดการสนับสนุนสงครามของท่านทำให้รัฐบาลเวียดนามที่ถึงแม้จะรวมประเทศได้แล้วก็ตาม ไม่ยอมรับท่าน และปฏิเสธการเข้าประเทศของท่าน ทำให้ท่านต้องลี้ภัยอย่างเป็นทางการที่ประเทศฝรั่งเศสและก่อตั้ง "หมู่บ้านพลัม" เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชุมชนสงฆ์ของท่าน ที่เมืองบอร์โดซ์ ประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2525 ในระยะแรกเป็นแหล่งพักพิงของผู้ลี้ภัยก่อนจะเริ่มมีนักบวชตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
หมู่บ้านพลัม ปัจจุบันได้จัดการอบรมภาวนาเกี่ยวกับการเจริญสติทั้งในยุโรปและอเมริกาเหนือให้แก่บุคคลทั่วไป ปัจจุบันมีนักบวชกว่าห้าร้อยคนจากกว่ายี่สิบประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้านพลัม และที่อื่นๆได้แก่ GreenMountain Dharma Center รัฐเวอร์มอนต์ และ Deer Park Monastery รัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกา และที่วัดบัทหงาเมืองบ๋าวหลอบ และ วัดตื่อฮิ้ว เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม
ท่านทิก เญิ้ต หั่ญ ได้จัดตั้ง"หมู่บ้านพลัม" (Plum Village) ขึ้น ณประเทศฝรั่งเศส อันเป็นชุมชนแบบอย่าง การปฏิบัติธรรมแห่งพุทธบริษัท 4ที่เน้นการเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างตระหนักรู้ในแต่ละลมหายใจเข้าออก และกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ ในชุมชนปฏิบัติธรรมแห่งหมู่บ้านพลัม มีทั้งสิ้น 12 แห่ง อยู่ในประเทศฝรั่งเศส อเมริกา เยอรมัน และเวียดนาม นอกจากนี้มีกลุ่มปฏิบัติธรรมตามแนวทางของท่านทิกเญิ้ต หั่ญ (สังฆะ) กระจายอยู่หลายประเทศทั่วโลกเกือบหนึ่งพันกลุ่ม


ผ ล ง า น เ ขี ย นท่านทิก เญิ้ต หั่ญเป็นผู้ประพันธ์หนังสือธรรมะชื่อดังระดับโลกหลายเล่ม ดังนี้


ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ


สันติภาพทุกย่างก้าว


ปัจจุบันเป็นเวลาประเสริฐสุด


ศานติในเรือนใจ


เดิน วิถีแห่งสติ [Walking Meditation]


ดวงตะวัน ดวงใจฉัน


ทางกลับคือการเดินทางต่อ


กุญแจเซน


สายน้ำแห่งความกรุณา


วิถีแห่งบัวบาน


คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่ วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ เล่ม 1-2 / OldPath White Clouds : Walking in the Footsteps of the Buddha


ด้วยปัญญาและความรัก


เธอคือศานติ : ลำนำแห่งลมหายใจและรอยยิ้ม [Being Peace]


ศาสตร์แห่งความเข้าใจ


พุทธศาสนาในอนาคต


อานาปนอานาสติศาสตร์


พระสูตรธรรมแปดประการสำหรับมหาบุรุษ


เพชรตัดทำลายมายา [The Diamond That Cuts Through Illusion]


กุหลาบประดับดวงใจ


ไผ่พระจันทร์


ดอกบัวในทะเลเพลิง


เสียงร้องของชาวเวียดนาม


จุดยืนพระพุทธศาสนาท่ามกลางสงครามและการปฏิวัติ


เมตตาภาวนา : คำสอนว่าด้วยรัก [Teaching on Love]


เรียกฉันด้วยนามอันแท้จริง


ปลูกรัก


เริ่มต้นใหม่และหนังสือเล่มอื่นๆอีกมากมาย

ขอขอบคุณ

ภาพจาก....อินเตอร์เน็ต

ข้อคิดจากเว็บ...sahavicha.com     post โดย  .....คุณนัทธมน คำครุฑ    13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553

//www.sahavicha.com/?name=article&file=readarticle&id=2108

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

//th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B9%80%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%95_%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%8D

เครื่องแต่งบล็อกจาก.....บล็อกชมพร /บล็อกญามี่


 ธรรมสวัสดี


ร่มไม้เย็นค่ะ 

 

Create Date : 28 ตุลาคม 2557
24 comments
Last Update : 16 พฤศจิกายน 2557 19:59:00 น.
Counter : 2713 Pageviews.

 

สวัสดีค่ะคุณป้า

เย้ๆ นู๋ได้เจิมใช่ไหมคะเนี่ยยย

 

โดย: tanjira 13 พฤศจิกายน 2557 14:01:48 น.  

 

รีบเม้มก่อนเลยค่ะ กลัวอดเจิม คริ คริ

นู๋มาชวนคุณป้าไปดูสาวน้อยค่ะ

คุณป้ามีความสุขมากๆนะคะ

 

โดย: tanjira 13 พฤศจิกายน 2557 14:03:04 น.  

 

ท่านดูนิ่งมาก ๆ ค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 13 พฤศจิกายน 2557 14:38:00 น.  

 

หนูมีหนังสือของหลวงปู่ หลายเล่มอยู่เหมือนกันค่ะ แต่ยังไม่ได้อ่านจริงจัง

เคยดูเทปที่คุณสุทธิชัย หยุ่น กับคุณปราบดา ไปทำรายการกับท่าน นานแล้วล่ะค่ะ


----

ตุ๊กตาหัวโต หรือไม่โต ถ้าเป็นแนวนี้ แบบลืมตา หลับตาได้ บางตัวเขย่าแล้วมีเสียงด้วย พวกนี้ไม่ชอบทั้งหมดเลยค่ะป้ากุ๊ก หนูไม่เคยซื้อให้ลูกเล่นเลย

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 13 พฤศจิกายน 2557 15:59:17 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับป้าดวง


คำสอนของหลวงปู่นัท ฮันห์ เข้าใจง่าย
ปฏิบัติตามได้ไม่ว่าที่ไหน

ผมเองชอบคำสอนของท่านมากครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 13 พฤศจิกายน 2557 17:12:49 น.  

 

ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog


ได้ข่าวว่าท่านกำลังป่วยใช่ไหมคะ
เกี่ยวกับสมอง
ชาวพุทธ (มหายาน) ทั่วโลก
กำลังสวดให้ท่าน

 

โดย: ดอยสะเก็ด 13 พฤศจิกายน 2557 19:26:44 น.  

 

ชื่นชมท่านติชนัท ฮันส์มานานค่ะ ชอบแนวคิดที่เข้าใจง่ายของท่าน

 

โดย: sawkitty 13 พฤศจิกายน 2557 19:52:50 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Music Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: ที่เห็นและเป็นมา 13 พฤศจิกายน 2557 21:53:40 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog

 

โดย: ก้นกะลา 14 พฤศจิกายน 2557 1:35:49 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับป้าดวง


 

โดย: กะว่าก๋า 14 พฤศจิกายน 2557 6:12:38 น.  

 

เช้านี้มีลมโชยเบาๆ ค่ะ ป้ากุ๊ก เพี้ยง หนาวเหอะ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
jamaica Home & Garden Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
ปีศาจความฝัน Book Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 14 พฤศจิกายน 2557 6:15:14 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
แวะมาโหวตให้ป้ากุ๊กนะคะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog

 

โดย: หอมกร 14 พฤศจิกายน 2557 8:15:10 น.  

 

ฟู่เคยอ่าน ปาฎิหาริย์แห่งการตื่นของท่านค่ะ ดีมากทีเดียว

สวัสดียามบ่ายค่ะคุณป้ากุ๊ก

ฟู่กลับมาพร้อมกับปัญหาค่ะ และคิดว่าน่าจะมาประจำการได้แล้วหาบ้านใหม่ให้น้องๆ แกค่ะ

 

โดย: PhueJa 14 พฤศจิกายน 2557 13:51:59 น.  

 

ป้ากุ๊กคะ

ได้ฟังข่าวเช้านี้ไหมคะ หลวงปู่ กำลังอาพาธหนัก จากอาการเลือดออกในสมอง จนต้องนอนรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู ของโรงพยาบาลเมืองบอร์กโดซ์ ในฝรั่งเศส

สาธุค่ะ ขอให้ท่านหายไวไว นะคะ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 14 พฤศจิกายน 2557 14:53:08 น.  

 

ท่านเป็นพระที่มีคนนับถือมากมายจริง ๆ คำสอนของท่านลึกซึ้ง อ่านแล้วได้ข้อคิดดีมาก ๆ ขอบคุณป้ากุ๊กมากที่สรรหาธรรมะและข้อคิดดี ๆ แบบนี้มาฝากกันเสมอนะคะ

 

โดย: haiku 14 พฤศจิกายน 2557 23:35:26 น.  

 

ขอบคุณป้ากุ๊กที่บิ้วให้อัพบล็อกด้วยค่ะ

 

โดย: หอมกร 15 พฤศจิกายน 2557 7:43:56 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

อรุณสวัสดิ์ค่าาาป้ากุ๊ก
มาอ่านข้อคิดดี ๆ จากบล๊อกป้ากุ๊กค่ะ

 

โดย: Close To Heaven 15 พฤศจิกายน 2557 9:16:03 น.  

 

หน้าตาเหมือนคนธิเบตค่ะป้ากุ๊ก ที่จริงมี่ว่าพระมักหน้าตาคล้ายๆกันนะ อิอิ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Fanclub Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: ญามี่ 15 พฤศจิกายน 2557 11:36:55 น.  

 

ขอบคุณ คุณป้ากุ๊กค่ะ
ที่ช่วยส่งกำลังใจให้หาบ้านน้องหมาได้ไวๆ
แต่งานนี้ออกจะยากอยู่ไม่น้อยค่ะ

แต่เลี้ยงแล้วอย่างนี้ก็อดที่จะรักไม่ได้ ถึงเวลาต้องไปอยู่กับใครจริงๆ
คงจะคิดถึงน่าดูค่ะ
ตอนนี้เริ่มมีเสียงแตก ... เพราะมีสมาชิกบางคนอยากโหวตให้อยู่ต่อ

 

โดย: PhueJa 15 พฤศจิกายน 2557 18:25:14 น.  

 

มาส่งกำลังใจครับ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog

แอบมาโหวต กำลังอย฿่บ้านป่า แขกของพี่ปู
เต็มบ้านเลย อิอิ

 

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) 15 พฤศจิกายน 2557 19:46:32 น.  

 

แจ้งข่าวเกี่ียวกับอาการอาพาธของหลวงปู่


ข้อมูลจาก.......คมชัดลึกออนไลน์วันที่ 16-11-2557ค่ะ

............................สุขภาพของหลวงปู่ ติชนัทฮันห์ในขณะนี้


เรื่อง สุขภาพของหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ ในขณะนี้ และวิธีการสนับสนุนการฟื้นคืนสุขภาพของท่าน
ถึง สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมทุกแห่งทั่วโลก
ถึง สถานปฏิบัติธรรมและสังฆะตามแนวทางหมู่บ้านพลัมทั่วโลก
ถึง เพื่อนที่รักยิ่ง


ด้วยลมหายใจดิ่งลึกอันเปี่ยมสติ เราขอแจ้งข่าวต่อทุกคนว่า เมื่อวานนี้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ครูที่รักของพวกเรา พระอาจารย์เซน ติช นัท ฮันห์ มีความเจ็บป่วยเนื่องจากมีเลือดออกในสมอง และท่านกำลังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงในหอผู้ป่วยดูแลพิเศษ จากทีมแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และคณะนักบวชผู้อุปัฏฐากท่าน


ในขณะนี้หลวงปู่ มีการตอบสนองดีและแสดงให้เห็นว่าท่านสามารถรับรู้ทุกคนที่อยู่รอบตัวได้ สามารถขยับเท้า มือ และดวงตา และแสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวอย่างเต็มที่นั้นมีความเป็นไปได้


ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา สุขภาพของหลวงปู่ ค่อยๆ อ่อนแรงลงเนื่องด้วยชราภาพ หลวงปู่ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบอร์กโดซ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สุขภาพของท่านฟื้นตัวและแข็งแรงขึ้นทุกวัน จนถึงเมื่อวานนี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอันไม่คาดคิดขึ้นโดยฉับพลัน


สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมทุกแห่งกำลังจัดเวลาสำหรับการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างพลังสติ พร้อมส่งพลังแห่งความรักและการเยียวยาถวายหลวงปู่ เราจึงขอเชิญชวนให้ชุมชนผู้ปฏิบัติทั่วโลกร่วมสนับสนุนพวกเราในช่วงเวลาอันสำคัญยิ่งนี้ เราเชื่อมั่นและทราบดีว่าหลวงปู่ จะได้รับพลังจากทุกๆ ท่าน และพลังนี้จะช่วยสนับสนุนให้หลวงปู่ฟื้นตัวและได้รับการเยียวยาเป็นอย่างยิ่ง


ความสงบสุขและความมั่นคงจากการปฏิบัติของพวกเราทุกคน ในชั่วขณะนี้ คือการเกื้อกูลที่ดีที่สุดที่เราสามารถถวายต่อหลวงปู่


ขอให้พวกเราทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกกลับเข้าพึ่งการปฏิบัติของเรา ไหลล่องดั่งสายน้ำเดียวกัน เพื่อมอบพลังสะสมร่วมกันอันทรงอานุภาพนี้ถวายต่อท่าน เราทั้งหมดล้วนเป็นเซลล์ในกายเดียวกันของมหาสังฆะที่หลวงปู่ ได้ทำให้ปรากฏขึ้นตลอดชีวิตของท่าน


การรายงานเกี่ยวกับสุขภาพและการฟื้นตัวของหลวงปู่ ในครั้งต่อไป จะประกาศอย่างเป็นทางการที่ //www.plumvillage.org,
www.langmai.org, //www.villagedespruniers.org และ //www.facebook.com/thichnhathanhตัวแทนคณะพระธรรมาจารย์ หมู่บ้านพลัม
พระภิกษุ ฟับดัง
พระภิกษุณี เจิงคอม
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

 

โดย: ร่มไม้เย็น 16 พฤศจิกายน 2557 9:07:27 น.  

 

เพิ่มเติมอาการอาพาธของหลวงปู่


ข้อมูลจาก.......คมชัดลึกออนไลน์วันที่ 16-11-2557ค่ะ

....................
ลมหายใจ‘ติช นัท ฮันห์’อยู่ยั้ง
ลมหายใจ‘ติช นัท ฮันห์’อยู่ยั้ง ด้วยพลังแห่งสติของสังฆะทั่วโลก : มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ เรื่อง ศูนย์ภาพเนชั่น ภาพรายงาน
จากข่าวแพร่สะพัดไปในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการอาพาธหนักของพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ พระอาจารย์เซนชาวเวียดนาม ผู้ก่อตั้งชุมชนหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส

'คม ชัด ลึก' ได้ติดต่อไปยัง วัดใหม่ หมู่บ้านพลัม เมืองบอร์กโดซ์ ประเทศฝรั่งเศส (New Plum Village) ซึ่งเป็นวัดของภิกษุณีในชุมชนหมู่บ้านพลัม ได้รับการยืนยันว่า สุขภาพของพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ ดีขึ้นแล้ว แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ ในเวลา 6 โมงเย็นของวันที่ 13 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศส

คำตอบเป็นเช่นเดียวกับการให้ข่าวจากชุมชนหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดย สุภาพร พัฒนาศิริ เลขานุการมูลนิธิหมู่บ้านพลัม (ประเทศไทย) กล่าวยืนยันเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ว่า พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ ยังมีชีวิตอยู่ รู้ตัว สามารถบอกกับพระอุปัฏฐากได้ คือ ไม่ได้บอกด้วยวาจา แต่ท่านสามารถใช้มือชี้บอกได้ว่าเจ็บตรงไหน หรือต้องการอะไร แต่ยังไม่สามารถพูดได้ ความมีสติรู้ตัวยังอยู่ครบ มีแถลงอย่างเป็นทางการจากหมู่บ่านพลัม ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยแล้ว

"ที่ผ่านมามีสื่อมวลชนบางสำนักที่นำเสนอข่าวผิด เมื่อนำเสนอข่าวผิดก็ไม่ดีกับหลวงปู่ เพราะตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือ การปฏิบัติจากทุกคนเพื่อเกื้อกูลหลวงปู่ เนื่องจากที่ผ่านมา ตั้งแต่ทางหมู่บ้านพลัม ฝรั่งเศส ออกแถลง ผู้อ่านในเอเชียก็ส่งต่อข้อมูลกันไปมาจนไม่รู้ว่าอะไรก่อนหลัง จนเกิดความคลาดเคลื่อนทางภาษาอังกฤษ จนไปใช้คำว่า pass away หมายถึง เสียชีวิต ซึ่งถูกเขียนด้วยชาวเอเชียที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ และไม่แตกฉานในภาษาอังกฤษ จึงเกิดความเข้าใจผิดกัน

ตอนนี้เราจึงบอกกับสังฆะทั่วโลกว่า ให้รอฟังข่าวจากแถลงการณ์ตรงของหมู่บ้านพลัม ฝรั่งเศส //plumvillage.org/ โดยตรง ซึ่ง หลวงแม่เจิงคอม และหลวงพ่อฟับดัง ดูแลอยู่ รายละเอียดที่ตรงที่สุดก็ตามแถลงการณ์เลยว่า หลวงปู่ มีสุขภาพอ่อนแอมาสักสองเดือนแล้ว แต่หลวงปู่ดูแลตัวเองมาตลอด จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่บอร์กโดซ์ ทุกอย่างดูดีมาก หลวงปู่ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ แล้วอยู่ๆ ก็มีเลือดออกในสมอง แต่ว่าด้วยอายุขนาดนี้ หมอตัดสินใจไม่ผ่าตัด แต่ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งโดยหลักการแพทย์ เมื่อมีเลือดออกในสมอง เลือดก็สามารถหยุดได้เอง เส้นเลือดก็จะสามารถปิดได้เอง ถ้าตัวผู้ป่วยแข็งแรงประมาณหนึ่ง แต่ก็ไม่แข็งแรงพอที่จะผ่าตัด

เรารับรู้ด้วยพลังแห่งสติของหลวงปู่ ท่านดูแลตัวเองได้ และสิ่งที่เกื้อกูลท่านได้คือ พลังแห่งสติของสังฆะที่ส่งพลังดีๆ ที่มั่นคงให้แก่ท่าน นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมในตอนแรก ทางหมู่บ้านพลัมไม่ส่งข่าวให้แก่สาธารณะเลย เพราะเราไม่ต้องการพลังความหวั่นไหว แต่เราต้องการพลังของความสงบ ความมั่นคง ความกตัญญู ความรักให้ไปถึงหลวงปู่ ก็เลยสื่อสารออกไป แต่เมื่อเราสื่อสารออกไปทางสาธารณะ ก็เกิดความไม่เข้าใจ มีความคลาดเคลื่อนทางภาษา ก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ จึงต้องมีข่าวอย่างเป็นทางการตามมา

ที่หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย เรานั่งสมาธิกัน หลวงพ่อที่วัดบอกว่า เมื่อเช้าก็โทรไปที่ฝรั่งเศส ท่านยังรู้ตัวดี ยังสามารถที่จะใช้นิ้วชี้ว่า อยากให้นวดตรงนี้ เจ็บตรงนี้ เพราะฉะนั้นสังฆะหมู่บ้านพลัมทั่วโลกก็หวังว่า พลังแห่งความมั่นคง พลังแห่งสติ พลังแห่งความรัก ก็จะให้หลวงปู่ดีขึ้นอย่างช้าๆ แต่มั่นคง และเป็นการฟื้นคืนอย่างสมบูรณ์ สิ่งสำคัญที่เราช่วยท่านได้คือ พยายามให้ภายในเราเบิกบาน กลับมาพึ่งพิงการปฏิบัติภายในของเราเอง ให้เรามั่นคงกับการปฏิบัติ มีสติ แจ่มใส ทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่ ยิ่งถ้าเรามั่นคง เราก็ยิ่งเป็นพลังให้ท่านได้ เพราะท่านกำลังอ่อนแอ และพลังแห่งสตินี้เอง เป็นการส่งพลังถึงหลวงปู่ได้โดยตรง อย่างแท้จริง การปฏิบัติธรรมของเราคือ คำตอบของทุกอย่าง"


 

โดย: ร่มไม้เย็น 16 พฤศจิกายน 2557 10:35:50 น.  

 


โหวตธรรมะค่ะป้ากุ๊ก

ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: พรไม้หอม 30 พฤศจิกายน 2557 18:11:31 น.  

 

Saved as a favorite, I really like your website!
yiwu market //yiwu-markets-agent.blogspot.com/

 

โดย: yiwu market IP: 157.7.52.183 5 กรกฎาคม 2558 5:02:46 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


ร่มไม้เย็น
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 125 คน [?]เริ่มเขียน Blog เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2551


เริ่มนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยม เมื่อเวลา 18.15 น.Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2557
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
28 ตุลาคม 2557
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ร่มไม้เย็น's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.