....OUR FAMILY'S JOURNEY....
ชมปราสาทหินพิมาย วันฟ้าหม่น


4 ตุลาคม 2553 หลังทริปไปอยุธยา เราผ่านมาทางสีคิ้วแล้วเลี้ยวไปทาง อ.โชคชัยเพื่อแวะด่านเกวียน เพราะคุณแม่บ้านเธออยากได้พวกของตกแต่งบ้านและสวน.... แต่เอาไว้มีเวลา แล้วจะเอาภาพสดๆใสๆพวกตุ๊กตาพวกนั้นมาให้ชมกันนะครับ... ผ่านโคราชจะกลับเมืองขอนแก่นตกลงว่าจะแวะชมปราสาทหินพิมายกัน เพราะนานมากๆที่ไม่ได้ไปที่นั่น

หลายครั้งที่เราคิดแบบนี้ แต่ไม่สมหวังซักครั้ง เพราะฝน.... เที่ยวนี้ก็ทำท่าว่าจะเป็นเช่นนั้นอีก เพราะพอออกจากโคราช บนฟ้านั้นครึ้มดำทะมึนไปหมด แต่ด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้า (ยังกะจะไปรบเน๊าะ) เลยตัดสินใจแวะเข้าไป ระหว่างทางจากตลาดแคเข้าไปพิมาย สิบกว่า กม. เจอฝนจนได้... ฝนก็ฝนสิ ไหนๆมาแล้วนี่นา แต่โชคก็ยังเป็นของเรา เพราะพอถึงเมืองพิมาย ฝนมลายหายไปทางอื่นหมด เปิดช่องให้เราเดินชมได้ ท่ามกลางสีท้องฟ้าที่หม่นขาว เลยได้ภาพออกมาไม่ดีเท่าที่ควร.... เอาน๊ามาชมของโบราณ ไม่ได้มาชมวิวซักกะหน่อย....

ก่อนเข้าชมคุณๆต้องจ่ายค่าเข้าชมก่อนนะครับ โดยซื้อบัตรได้ที่ซุ้มทางเข้าติดกับลานจอดรถ โดยที่ชาวไทย ราคา 20 บาท ส่วนชาวต่างประเทศ 100 บาทครับ..... เมื่อผ่านเข้าไปจะมีไก๊ด์เยาวชนคอยให้การต้อนรับ และพาท่านชม (ถ้าท่านต้องการ) จากนั้นควรเข้าไปที่ศูนย์บริการ เพื่อหาข้อมูล ก่อนเดินเข้าไปชมครับ

พร้อมแล้วตามมาชมด้วยกันเลยดีกว่าครับแผนผังปราสาทหินพิมาย


เดินออกมาจากศูนย์ข้อมูล แล้วดูแผนที่การเดินชมนะครับ ถ้าตรงไปเลยก็จะเจอพลัพลา แต่วันนี้เราจะพาคุณๆเลี้ยวขวา ตามกลุ่มนักท่องเที่ยวจากลาว ที่เดินไปก่อนหน้าเรา..

สะพานนาคราช 1
สะพานนาคราช 2 : วันนั้นเจอนักท่องเที่ยวจากประเทศลาวเข้ามาชมด้วย (เดินอยู่ด้านหน้าเรา)ประวัติปราสาทหินพิมาย


ปราสาทหินพิมายมีลักษณะเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 16 -17 และมีการก่อสร้างเพิ่มเติมในพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นศาสนสถานตั้งอยู่กลางเมืองพิมาย เปรียบเป็นเขาพระสุเมรุศูนย์กลางของจักรวาลอันเป็นที่ประทับของเทพเจ้า

เมืองพิมาย มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 565 เมตร ยาว 1030 เมตร ประกอบด้วยคูน้ำและกำแพงดินล้อมรอบ มีแม่น้ำมูลไหลผ่านทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ทางทิศใต้มีลำน้ำเค็ม ทางทิศตะวันตกมีลำน้ำจักราชไหลขึ้นไปบรรจบกับลำน้ำมูล

คำว่า “พิมาย” น่าจะเป็นคำเดียวกับคำว่า “วิมายะ” ที่ปรากฏอยู่ในจารึกภาษาเขมร ที่กรอบประตูห้องกลางด้านทิศตะวันออกซุ้มโคปุระระเบียงคดทางทิศใต้ ระบุชิอ “กมรเตงชคตวิมาย” และกล่าวถึงการสร้างรูปสำคัญชื่อ “กมรเตงชคตเสนาบดีไตรโลกยวิชัย” ใน พ.ศ. 1651..... (จากแผ่นพับอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย)

จากหลักฐานศิลาจารึกและศิลปะสร้างบ่งบอกว่า ปราสาทหินพิมายคงเริ่มสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 ในฐานะเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ รูปแบบของศิลปะเป็นแบบบาปวนผสมผสานกับศิลปะแบบนครวัด ซึ่งหมายถึงปราสาทนี้ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นสถานที่ทางศาสนาพุทธในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

เมื่ออิทธิพลของวัฒนธรรมขอมเริ่มเสื่อมลงหลังรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และมีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยในเวลาต่อมา เมืองพิมายคงจะหมดความสำคัญลง และหายไปในที่สุด เนื่องไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเมืองพิมายเลยในสมัยสุโขทัย

ในปี พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็นโบราณสถาน และได้จัดตั้งเป็น อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2532 โดยได้ดำเนินการปรับปรุงจัดตั้งถึง 13 ปี ร่วมมือกันระหว่างกรมศิลปากร และประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519-2532 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ พระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอุทยาน

ที่มา : วิกิพีเดีย ( online November 24, 2010)สะพานนาคราช 3


สะพานนาคราช

สะพานนาคราช ปราสาทหินพิมายตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าโคปุระด้านทิศใต้สร้างด้วยหินทราย มีผังเป็นรูปกากบาท กว้าง 4 ม. ยาว 31.70 ม. ยกพื้นสูง ราวสะพานทำเป็นตัวนาค ที่ปลายราวสะพานทำเป็นรูปนาคราชชูคอแผ่พังพานเป็นรูปนาค 7 เศียร สะพานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางเข้าสู่ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อเรื่องจักรวาล เชื่อว่าเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ คตินีถือสืบกันมาในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนานิกายมหายานซุ้มประตูและกำแพงแก้วรูปแกะสลักบนซุ้มประตู

ซุ้มประตูและกำแพงแก้ว

ซุ้มประตูซุ้มประตูหรือโคปุระ ตั้งอยู่กึ่งกลางของแนวกำแพงแก้ว อยุ่ในแนวตรงกันหมดทั้ง 4 ด้าน คือ ทิศเหนือ-ใต้ อยู่ตรงกึ่งกลางของกำแพง ทิศตะวันออก-ตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย ผังโดยรอบของซุ้มประตูมีลักษณะเป็นรูปกากบาท จากกำแพงแก้วเข้ามาด้านในเชื่อกันว่าเป็นดินแดนของโลกสวรรค์ อันเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าชาลาทางเดิน: จะเห็นเสาหินขนาดมหึมา พร้อมรอยเจาะรูสำหรับการติดตั้ง

ชาลาทางเดิน

ชาลาทางเดินก่อสร้างด้วยหินทราย เชื่อมต่อระหว่างซุ้มประตูด้านทิศใต้ของระเบียงคดที่ล้อมรอบปราสาทประธาน โดยทำทางเดินยกพื้นสูงประมาณ 1 เมตร แบ่งเป็น 3 ช่องทางเดิน ผังทำเป็นรูปกากบาท จากการบูรณะพบเศษกระเบื้องมุงหลังคาและบราลีดินเผาจำนวนมาก สันนิษฐานว่าเดิมคงเป็นระเบียงโปร่ง หลังคามุงกระเบื้อง รองรับด้วยเสาไม้อีกมุมบนชาลาทางเดิน
ทางเดินเข้าชมปรางค์ประธาน จะมีสระน้ำหรือบารายอยู่ทั้งสองด้านซุ้มประตูระเบียงคต
ซุ้มประตูและระเบียงคต

เป็นอาคารก่อด้วยหินทรายยกพื้นสูง อยู่ล้อมรอบปราสาทประธาน ระเบียงคดมีลักษณะคล้ายกำแพงแก้วทั้ง 4 ด้าน โดยมีตำแหน่งที่ตั้งตรงกับแนวของประตูเมือง และประตูทางเข้าปราสาทประธาน ปรากฏหลักฐานสำคัญที่ซุ้มประตูด้านทิศใต้ บริเวณกรอบประตูพบจารึกภาษาเขมร อักษรขอมโบราณ ระบุศักราชตรงกับ พ.ศ. 1651-1655 กล่าวถึงการสร้างรูปเคารพ การสร้างเมือง ตลอดจนปรากฏพระนามของขุนนางชั้นสูง และพระนางมหากษัตริย์คือ พระเจ้าธรณินทรวรมันที่1


ปราสาทประธาน
ปราสาทประธาน (ปรางค์ประธาน)

เป็นส่วนสำคัญที่สุดของปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทองค์ใหญ่ สร้างขึ้นราวพุทธศรรตวรรษที่ 16-17 ก่อสร้างด้วยศิลาทรายสีขาวหันหน้าไปทางทิศใต้ ซึ่งแตกต่างจากศาสนสถานแบบขอมในที่อื่นๆ ซึ่งมักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปราสาทประธานประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ มณฑป และ เรือนธาตุ มีการจำหลักลวดลายประดับตามส่วนต่างๆ เช่น หน้าบัน ทับหลัง มักจำหลักเป็นภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์และเรื่องราวทางพุทธศาสนา ยกเว้นทางด้านทิศใต้ จำหลักเป็นภาพศิวนาฏราช ภายในเรือนธาตุเป็นส่วนสำคัญที่สุดเรียกว่า ห้องครรภคฤหะ เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพสำคัญ พื้นห้องตรงมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีร่องน้ำมนต์ต่อลอดผ่านพื้นห้องออกไปทางด้านนอก เรียกว่า ท่อโสมสูตร


ปราสาทประธาน จากด้านข้าง
ปราสาทประธาน จากด้านปรางค์พรหมทัต
พระพุทธรูปนาคปรก อยู่ในปราสาทประธาน

ด้านข้างเยื้องด้านหลัง
ด้านหลัง
นักท่องเที่ยวชาวลาว กำลังชมปราสาทประธาน (ปรางค์ประธาน)
ลวดลายบนซุ้มประตู และกรงหน้าต่าง
กรงหน้าต่างลวดลายบนซุ้มประตูระเบียงคตเราเดินชมที่นี่ประมาณ 1 ชั่วโมงเศษๆ อาจจะเก็บรายละเอียดได้ไม่มากนัก กอปรกับขาดความรู้ทางด้านนี้อยู่มาก จึงได้ภาพที่ปราสาทหินพิมายมานำเสนอคุณๆเพียงน้อยนิด..... แนะนำว่าถ้าท่านอยากชมให้ได้ความครบถ้วน ท่านควรเลือกมักคุเทศก์น้อย ซึ่งเป็นลูกหลานของเรานำทางนะครับ

อากาศที่สลับร้อนสลับฝนในเมืองพิมายในวันนั้น ทำให้เราต้องรีบจากที่นั่นมาด้วยความอิ่มเอิบ แม้ว่าศิลปและสถาปัตยกรรมนี้มาจากขอมก็จริง แต่นั่นก้เป็นสิ่งยืนยันว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ หรือ ทั่วทั้งอุษาคเนย์ในอดีต มีความสามารถมากมาย เรียกได้ว่าไม่แพ้ชุมชนใดๆในโลก.....


ลากันด้วยภาพนี้ครับ

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี เมื่อถึงตัวเมืองสระบุรีแยกขวาเข้าทาง หลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ตรงแยกต่างระดับปักธงชัยจะมีป้ายบอกเลี้ยวซ้าย ขับไปตามถนนบายพาส แล้วเลยไปถึงสามแยกตลาดแค (ประมาณ 51 กม.จากโคราช) แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปพิมาย ตามถนนหมายเลข 206 ประมาณ 14 กม. ถึงอำเภอพิมายและอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านขวามือ


รถประจำทาง

จากสถานีขนส่งหมอชิตโดยสารรถประจำทาง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมามีทั้งรถโดยสารธรรมดาและ รถปรับอากาศ ตลอด24 ชั่วโมง และต่อรถโดยสารประจำทางสาย นครราชสีมา-พิมาย-ชุมพวง ซึ่งมีรถถึง 4ทุ่ม ทุกวัน


รถไฟ

จากสถานีหัวลำโพง โดยสารรถไฟสายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี หรือ สุรินทร์ ลงที่สถานีนครราชสีมา และต่อรถ โดยสารประจำทางสาย นครราชสีมา-พิมาย-ชุมพวง


เวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ 07.00 - 18.00 น.
อัตราค่าเข้าชม คนไทย 20 บาท ต่างชาติ 100 บาท.
สอบถมเพิ่มเติมที่ Tel / Fax : 044 471 568


อ้างอิง : วิกิพีเดีย ( online November 24, 2010)
ขอบคุณที่ตามอ่านครับ
_____________ END ____________


Create Date : 29 พฤศจิกายน 2553
Last Update : 28 กรกฎาคม 2556 22:23:56 น. 32 comments
Counter : 5988 Pageviews.

 
สวัสดีตอนเช้าครับ


โดย: MaFiaVza วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:43:13 น.  

 
มาเดินชมปราสาทหินพิมายก่อนที่จะถูกน้ำท่วม
ไม่รู้ว่าหลังน้ำท่วมแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:57:27 น.  

 
ไม่เคยไปเลย อยากไปมากๆ รูปสวยมากๆเลยค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:34:20 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ คุณ wicsir
ยุ้ยชอบเดินชมปราสาทหินโบราณนะคะ
สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่อลังการในสมัยก่อน
และทึ่งกับเทคนิคการก่อสร้างจริงๆว่าทำได้ยังไงน๊อ
ภาพคุณ wic ถ่ายทอดออกมาได้สวยงามมากๆเช่นกันค่ะ

เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสดชื่นนะคะ


โดย: nLatte วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:44:18 น.  

 
สวัสดีคะ ได้มีโอกาสไปมาเหมือนกันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่รูปไม่สวยแบบนี้อะ


โดย: wendyandbas วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:07:51 น.  

 
ตามมาเที่ยว ปราสาทหินพิมาย ด้วยครับ


โดย: Kavanich96 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:42:04 น.  

 
สวยจังเลยค่ะ
แถมเพลงประกอบนี่ ได้ใจมากๆๆ


โดย: kwan_3023 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:52:36 น.  

 
ขออนุญาติเยี่ยมชมครับ
ถ่ายภาพสวยมากครับผม


โดย: คนมูลบน (คนมูลบน ) วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:00:31 น.  

 
คิดว่าไปในเวลาใกล้เคียงกัน
ป้าแอ๊ดไปวันที่ 12 ตุลาคม ก่อนน้ำท่วม 1 สัปดาห์พอดี
วันที่ไป มีน้ำท่วมนิดหน่อยแล้ว ลงไปถ่ายภาพที่สนามไม่ได้เลย
จนถึงตอนนี้ไม่ทราบว่าพิมายเป็นอย่างไรบ้างโดย: addsiripun วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:42:42 น.  

 
รูปสวยชัดมาก ๆ ค่ะ

เมื่อก่อน ... 20 ปีก่อนไปบ่อยค่ะ พี่คนหนึ่งเขามีแฟนอยู่พิมาย ไปทานข้าวค่ำ ๆ บ่อยแถวหลังโรงพยาบาลพิมาย แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรู้จักแล้วค่ะ ไม่ค่อยได้ไป


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:23:29 น.  

 
ตอนแรกตั้งใจจะมาชวนไปดูดอกบัวตองกัน
มาเจอปราสาทหินพิมาย แล้วจอดเลย 555
จินชอบเที่ยวแบบนี้ค่ะ แต่ไม่ค่อยได้ไป
ชอบอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

เสียเงินนะ ไม่เสียดายค่ะ โดยเฉพาะค่าเช้าชม
แต่อยากให้เค้าทนุบำรุง รักษาให้ลูก ให้หลาน
ได้ชื่นชม ได้ศึกษา ได้รู้คุณค่า และที่มาที่ไป
ส่วนหนึ่งของอารยะธรรมของไทยเราค่ะ

แฮ่ม! ภาพสวยทุกชุดเลยนะคะ
เลนส์วายเก็บมุมภาพได้ดีมาก ๆ เลยค่ะ
โดย: JinnyTent วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:36:41 น.  

 
ดีค่า ..คุณ wic ..
เรา ผ่านไปโคราช ก็ บ่อย นะ ไม่ได้แวะ ซักที ..
สวยค่ะ ชอบ โบราณสถานเก่า แก่ คล้าย ๆ เขาพนมรุ้ง เลยนะ ที่ เพิ่งไปมา ..
แสดงว่าไป ก่อนน้ำท่วม นะสิ จำได้ ว่า น้ำท่วมที่นี่ด้วย ..
ถ้าไม่เจอฝน ก็คงร้อน น่าดู ..อิอิ..


โดย: tifun วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:54:24 น.  

 

ชอบค่ะ
อุ้มตามมาเที่ยวปราสาทหินพิมายด้วยคนนะคะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:19:49 น.  

 
คิดฮอดโคราชบ้านเฮาเด๊ เห็นภาพแล้วนึกถึงอดีต อิอิ

สบายดีนะคะพี่ ที่นี่ก็เหมือนเดิม หนาวเป็นกิจวัตร หิมะตกหนักเมื่อวันก่อน รุ่งขึ้นก็ต้องออกมาโกยกันอีก ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีที่หิมะตก 555

ฝันดีค่า


โดย: thainurse@norway วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:29:34 น.  

 
สวัสดียามดึกครับคุณ wicsir ......

เห็นภาพปราสาทหินพิมายแล้วก็คิดถึงเน๊าะ ไม่ได้ไปมากี่ปีแล้วนะเรา ..... จำได้ว่านานมากๆ แล้ว ตั้งแต่ยังไม่แต่งงานโน่นเลยล่ะครับ

ชอบปราสาทหินพิมายพอๆ กับปราสาทหินพนมรุ้งครับ สวยทั้งสองที่ อยากไปเที่ยวชมอีก เพิ่งทราบว่าโดนน้ำท่วมด้วย ไม่รู้ว่ามีอะไรเสียหายไปบ้างหรือเปล่า ....


โดย: NET-MANIA วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:0:44:01 น.  

 
วาชอบเดินเที่ยวกับคุณwicsir แบบที่
เดินไป ได้รู้เรื่องราวของที่นั้นๆ ไปด้วย
วาเคยไปพิมายนานมากแล้วค่ะ
เห็นรูปที่คุณwicsir ถ่ายมามีใส่ผ้าถุงกันด้วย
วาเลยแอบคิดย้อนยุคไปเลยนะคะนี่
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:30:50 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


...รักทนได้ทุกอย่าง..
ความรักนั้นทนได้ทุกอย่าง
ความรักคือการอภัย
ความรักคือการให้กัน
มีหวังเสมอ อภัยได้ทุกที...

สวัสดีเช้าวันอังคารค่ะคุณ wicsir
ช่วงนี้งานเข้ายังไม่มีโอกาสไปไหนไกล ๆ เลยค่ะ
ตั้งในว่าจะตามล่าหาทะเลหมอกให้ได้ปีนี้
ไม่รู้ว่าจะได้ดั่งใจหรือเปล่า
รอชมภาพสวย ๆ จากน้ำหนาวในวันที่อากาศดี ๆ นะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:32:48 น.  

 
ขอบคุณที่ไปตัดริบบิ้นให้ค่ะ

และขอบคุณมาก ๆๆๆๆ สำหรับคำชมว่า รูปสวย ค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:43:44 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


...ชีวิตไม่ได้มีมาให้ต้องเจ็บปวด
แต่มีมาเพื่อให้เรียนรู้ เติบโต และเข้าใจ
และเป็นความรัก...

สวัสดีเช้าวันพุธค่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 1 ธันวาคม 2553 เวลา:7:55:35 น.  

 
สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายวันต้นเดือนค่ะ


โดย: babyL' วันที่: 1 ธันวาคม 2553 เวลา:11:51:58 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณwicsir สบายดีนะคะวันนี้
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 1 ธันวาคม 2553 เวลา:14:56:34 น.  

 

แวะมาเยี่ยม จขบ. ค่ะ ภาพสวยอีกแล้วนะคะ ฝีมือยิ่งกว่ามืออาชีพซะอีกโดย: น้ำค้างเดือนหก วันที่: 1 ธันวาคม 2553 เวลา:16:45:37 น.  

 
ขอบคุณภาพสวยๆ จากปราสาทหินพิมายจ้ะ

พี่เคยไปเมื่อ 6-7 ปีที่แล้ว กำลังนึกอยากไปอีกครั้ง ล่าสุดที่น้ำท่วมโคราชเห็นว่าเข้าไปที่ปราสาทหินพิมายด้วย

แต่ จขบ. ไปมาเมื่อ 4 ตุลา ตอนนั้นน้ำยังไม่ท่วมเนาะ

ตกลงเลยไม่รู้ท่วมจริงมั้ย แค่ไหน


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 1 ธันวาคม 2553 เวลา:18:30:35 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


...มนุษย์ต้องการความสุขและความสำเร็จ
แต่มนุษย์ก็มักมีความทุกข์และความล้มเหลวมากมาย...

สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีค่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 2 ธันวาคม 2553 เวลา:7:40:31 น.  

 


เป็นที่ที่ดี.อยากไปมากเลยค่ะ
หวังว่าคงจะได้ไปสักครั้ง


โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 2 ธันวาคม 2553 เวลา:8:24:58 น.  

 


สวัสดีตอนสายค่ะ คุณ wicsir
ยุ้ยแวะมาชวนคุณ wic ไปเดินเล่นตลาดสามชุกกันค่ะ
เพราะจำได้ว่าเดี๊ยววีคเอนนี้คุณ wic ก็จะออกท่องเที่ยวแล้ว

วันนี้อากาศเย็นสบายขึ้นมานิดๆ
ทำงานมีความสุขมากๆนะค้า


โดย: nLatte วันที่: 2 ธันวาคม 2553 เวลา:10:29:27 น.  

 
สวัสดีค่ะ...

สถานที่จริงน่าจะอลังการมากมายเลยนะคะ
หนึ่งเคยไปแต่ปราสาทพนมรุ้ง
แต่ยังไปไม่ถึงปราสาทหินพิมายอ่ะ
ต้องไปช่วงหน้าหนาวเนอะ
จะได้ไม่ร้อน

แวะมาหม่ำด้วยกันนะคะโดย: chenyuye วันที่: 2 ธันวาคม 2553 เวลา:14:29:36 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณwicsir
เรื่องถ่ายรูปบนเครื่องอณุญาตค่ะ
แต่ไม่ให้ใช้เฉพาะตอนเครื่องกำลังขึ้นและลงค่ะ
วาชอบถ่ายรูปวิวสูงน่ะคะ มีเยอะแต่ไม่ได้ลงบลอกเท่าไหร่ค่ะ
ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ อากาศทางบ้านเรา
เห็นเพื่อนๆ บ่นร้อนกันค่ะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 2 ธันวาคม 2553 เวลา:14:46:51 น.  

 
คราวนี้แวะมาโหวตให้ค่ะ
สาขา Best Photo Blog แหล่มค่ะแหล่ม


โดย: อุ้มสี วันที่: 2 ธันวาคม 2553 เวลา:16:00:58 น.  

 
รบกวนเช็คหลังไมค์ด้วยนะคะ มีเรื่องอยากขอแรงนิดนึง แหะๆๆๆ


โดย: babyL' วันที่: 2 ธันวาคม 2553 เวลา:16:22:41 น.  

 
แวะมาทักทายจ้ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 2 ธันวาคม 2553 เวลา:18:09:17 น.  

 
รูปภาพอันนี้สวยมากค่ะ


โดย: ภัทราพร IP: 118.172.169.122 วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:11:12:33 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 71 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊งค์ ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2553
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
29 พฤศจิกายน 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.