....OUR FAMILY'S JOURNEY....
++ อาเซียน..ASEAN.... มารู้จักมรดกโลกในอาเซียนกัน ++อาเซียน..ASEAN
มารู้จักมรดกโลกในอาเซียนกัน

เวลานี้ไปที่ไหนๆ ใครๆก็กล่าวถึงอาเซียน (ASEAN = Association of South East Asian Nations) กัน ไม่ว่าจะเป็นเรืองราวของการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวของประชาชาติอาเซียนในปี 2015 (พ.ศ. 2558) นี้ .... จึงเป้นเรื่องที่คนต่างชาติหรือคนทั้งโลกก็ให้ความสนใจไม่น้อยไปกว่าพวกเราเช่นกัน

หลายๆสิ่งที่พวกเขาสนใจในอาเซียนก็มีทั้งเรื่อง กำลังซื้อหรือการบริโภคที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จำนวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นของโลก ทรัพยากรณ์ธรรมชาติที่มีมากมายมหาศาล ทั้งน้ำมัน แร่ธาตุต่างๆ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่สวยๆ เช่นหาดทราย ผืนป่า และอีกคณานับ

แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันสำหรับภูมิภาคอาเซียนก็คือ อารยธรรมที่มีมายาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะว่าไปแล้วในอุษาคเนย์นี่ก็ไม่ด้อยไปกว่าที่อื่นใดในโลก อย่างเช่น นครวัด ที่กัมพูชา วัดบุโรพุทโธที่อินโดนีเซีย เป็นต้น เพราะความสวยงาม น่าทึ่ง จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมากมายตั้ง 33 แห่ง (ไม่รวมกับที่จะมีในพม่า)

วันนี้ จขบ.เลยจะพาท่านไปรู้จักกับแหล่งมรดกโลกของอาเซียนทั้ง 33 แห่งกัน ผมจะเรียงตามเวลาการขึ้นทะเบียนจากเก่ามาถึงปัจจุบันนะครับ โดยจะไม่แยกประเทศ แต่จะสรุปให้ในท้ายบล๊อกครับ
1. กลุ่มวัดบุโรพุทโธ


กลุ่มวัดบุโรพุทโธ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1991 ตั้งอยู่ในตอนกลางของเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นวัดในศาสนาพุทธที่มีชื่อเสียงมาก สร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 8-9 สร้างขึ้นเป็น 3 ชั้น รูปทรงปิรามิด มีพื้นที่ทั้งหมด 2500 ตร.ม. มีสถูปอยู่รอบๆ 72 สถูป ซึ่งแต่ละสถูปมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ได้รับการบูรณขึ้นโดยยูเนสโกในศตวรรษที่ 1970.


Burobudur Temple Compounds, Indonesia

2. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย


เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1991 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 และ 14 มีสิ่งก่อสร้างที่เป็นโบราณสถานที่บ่งบอกถึงสถาปัตยกรรมของไทยมากมาย ซึ่งต่อมากลายเป็นชื่อเรียกศิลปะว่า “ศิลปะแบบสุโขทัย”

Historic town of Sukhothai and Associated Historic towns, Thailand3. นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร


นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1991 อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของไทยต่อจากสุโขทัย อยุธยาถูกทำลายลงโดยกองทัพพม่าในศตวรรษที่ 18 สิ่งที่ยังหลงเหลือให้เห็นคือปรางค์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม อยุธยาอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น


Historic City of Ayuthaya, Thailand


4. อุทยานแห่งชาติโคโมโด


อุทยานแห่งชาติโคโมโด ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี 1991 อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย เป็นเกาะภูที่เกิดจากภูเขาไฟ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ 5,700 ตัว ด้วยลักษณะและนิสัยใจคอที่ก้าวร้าว ทำให้พวกมันถูกเรียกว่า “มังกรโคโมโด” สัตว์เหล่านี้ไม่มีที่อื่นในโลก ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจของบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่จะมาศึกษาทฤษฎีของวิวัฒนาการ


Komodo National Park, Indonesia


5. กลุ่มวัดพรัมบานัน


กลุ่มวัดพรัมบานัน ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1991 อยู่ตอนกลางของเกาะชวา ในประเทศอินโดนีเซีย พื้นที่บริเวณนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 (พุทธศตวรรษที่ 15) เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดเพื่อบูชาพระศิวะในอินโดนิเซีย เหนือขึ้นไปจากศูนย์กลางของพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส คือ โบสถ์ 3 หลังมีภาพแกะสลักเล่าเรื่องรามเกียรติ์ เพื่ออุทิศถวายแด่เทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 3 องค์ของฮินดู (พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม) และสัตว์เทพพาหนะ


Prambanan Temple Compounds, Indonesia


6. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี 1991 เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียออกเฉียงใต้ ซึ่งพื้นที่นี้จะประกอบไปด้วยผืนป่าอนุรักษ์ 3 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้านตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง.Thungyai-Huai Kha Khaeng Wild Life Sanctuaries, Thailand7. อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน


อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี 1991 อยู่ในในประเทศอินโดนีเซีย อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของชวาแถบไหล่ทวีปซุนดา รวมคาบสมุทรอูจุงกูลอน เกาะนอกฝั่ง และรวมถึงเขตอนุรักษ์ธรรมชาติกรากะตั้ว (Krakatoa) ด้วย นอกเหนือจากธรรมชาติสวยงามพร้อมกับลักษณะธรณีวิทยาที่น่าสนใจเพื่อการศึกษาภูเขาไฟบนแผ่นดินตอนใน อุทยานแห่งชาตินี้ยังมีป่าฝนพื้นที่ต่ำในที่ราบชวา สัตว์และพืชใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงแรดชวาให้ศึกษา


Ujung Kulon National Park, Indonesia.8. นครวัด


นครวัด ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1992 ตั้งอยู่ในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เป็นสถานที่ทางโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 400 ตร.กม. รวมพื้นที่ที่เป็นป่าด้วย นครวัดเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรในช่วงศตวรรษที่ 9 – 15


Ankhor, Cambudia

9. โบราณสถานบ้านเชียง


โบราณสถานบ้านเชียง ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1992 ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดที่พบในเอเชียอาคเนย์ ที่บ่งบอกถึงการรวมตัวเป็นสังคมของมนุษย์ แหล่งมรดกโลกบ้านเชียงยังมีหลักฐานที่เชื่อว่ามนุษย์เราได้ทำการเกษตรกรรมด้วยการใช้เครื่องมือที่เป็นโลหะด้วย.


Ban Chiang Archaeological Site, Thailand


10. โบสถ์บาร็อกแห่งฟิลิปปินส์


โบสถ์บาร็อกแห่งฟิลิปปินส์ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1993 โบสถ์ทั้ง 4 หลัง ซึ่งหลังแรกสร้างโดยชาวสเปนในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 นั้นตั้งอยู่ในกรุงมะนิลา ซานตามาเรีย ปาโออาย และมิอากาโอ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์คือการแสดงความเป็นบาร็อกของยุโรปโดยช่างฝีมือชาวจีนและฟิลิปปินส์


Barogue Churches of Phillippines, Phillippines11. หมู่โบราณสถานเมืองเว้


หมู่โบราณสถานเมืองเว้ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1993 ตั้งอยู่ที่ Thua Thien Hue (ถัวเถี่ยนเว้) ประเทศเวียตนาม เว้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม เป็นเมืองหลวของเวียตนามช่วง 1802 – 1945 ปกครองด้วยราชวงศ์ เหงียนComplex of Hue' Monuments, Viet Nam


12. อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ


อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี 1993 อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ครอบคลุมพื้นที่ 33,200 เฮคเตอร์ รวมถึงเกาะปะการังทางเหนือและใต้ เป็นตัวอย่างของเกาะปะการังที่มีพันธุ์สัตว์ทะเลหนาแน่นมาก เกาะเล็ก ๆ ทางเหนือเป็นที่อยู่ของนกและเต่าทะเล บริเวณนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของแนวปะการังเก่าแก่ ที่ก่อตัวเป็นกำแพงสูงถึง 100 เมตร ทะเลสาบกว้างใหญ่และเกาะปะการัง 2 เกาะ


Tubbataha Reefs National Park, Phillippines


13. อ่าวฮาลอง


อ่าวฮาลอง ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี 1994 ตั้งอยู่ที่อ่าวตังเกี๋ย ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวียตนาม ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ 1600 เกาะ มองดูคล้ายๆเสาหินปูนกลางทะเลที่สวยงาม เพราะการที่เป็นเกาะกลางทะเล ธรรมชาติจึงไม่ถูกทำลายจากฝีมือของมนุษย์นักHalong Bay, Viet Nam


14. นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์


นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 1995 อยู่ที่เกาะลูซอนตอนเหนือของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยชาวพื้นเมืองอิฟูเกา (Ifugao) ที่สร้างนาขั้นบันไดแห่งนี้มากว่า 2,000 ปีแล้ว ด้วยเครื่องมือที่เรียบง่ายและแรงงานคน ซึ่งลูกหลานชาวนาสืบเชื้อสายมาจากชาว Ifugao ในปัจจุบันก็ยังคงยึดอาชีพทำนาเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขา โดยความรู้นี้ได้ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และ การแสดงออกของประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ และความสมดุลของสังคมที่ละเอียดอ่อน ได้ช่วยกันสร้างสรรค์ความงามของภูมิทัศน์ ซึ่งแสดงถึงความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

จุดเด่นของที่นี่ คือเป็นสุดยอดทั้งในเรื่อง "ความสูง" เนื่องจากอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,500 เมตร และ "ความเอียงของพื้นที่" จุดที่ลาดชันมากที่สุดเอียงถึง 70 องศา และครอบคลุมพื้นที่กว่า 10,000 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีระบบการทำเขื่อนกั้นน้ำและการระบายน้ำที่ซับซ้อน โดยใช้เพียงท่อที่ทำจากไม้ไผ่เป็นตัวกั้นน้ำให้ผืนนาขั้นบันไดทั้งหมดมีน้ำท่วมขังเพียงพอสำหรับการทำนาข้าวอันน่าทึ่งนี้ได้ตลอดมาRice Terraces of Tha Phillippine Cordilleras, Phillippines


15. หลวงพระบาง


หลวงพระบาง ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 1995 ตั้งอยู่ในประเทศลาว เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการหลอมรวมสถาปัตยกรรมตามประเพณีดั้งเดิม และโครงสร้างเมืองของลาวกับสถาปัตยกรรมยุโรปยุคอาณานิคม ในคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 (พุทธศตวรรษที่ 24-25) มีการอนุรักษ์ภูมิทัศน์เมืองไว้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นขั้นตอนสำคัญในการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่าง 2 วัฒนธรรมเข้าด้วยกัน
Town of Luang Prabang, Lao


16. แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน


แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 1996 อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ที่ตั้งแหล่งโบราณคดีนี้ขุดค้นพบตั้งแต่ปี คริสต์ศักราช 1936-1941 (พุทธศักราช 2479-2486) พบฟอสซิลมนุษย์ และต่อมาก็พบฟอสซิลของ Meganthropus erectus/Homo erectus จำนวน 50 ซาก โดยครึ่งหนึ่งเป็นฟอสซิลมนุษย์ เป็นที่อยู่อาศัยมาในอดีตราว 1 ล้านปีครึ่ง ซังงีรันเป็นสถานที่สำคัญที่ทำให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของมนุษย์มากขึ้นSangiran Early Man Site, Indonesia.


17. นครประวัติศาสตร์วีกัน


นครประวัติศาสตร์วีกัน ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1999 อยู่ที่ประเทศฟิลิปินส์ มีรูปแบบเป็นแบบสเปน (ฟิลิปินส์เคยถูกปกครองโดยชาวสเปนมาระยะหนึ่ง) รูปแบบสถาปัตย์ของเมืองได้ผสมผสานเอาส่วนเล็กๆจากจีน ยุโรบและที่อื่นๆในผฟิลิปินส์เข้ามาไว้ด้วยกันที่เมืองนี้ จึงยากที่จะหาดูได้จากที่อื่นHistoric Town of Vigan, Phillipines18. เมืองโบราณฮอยอัน


เมืองโบราณฮอยอัน ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1999 อยู่ที่เมือง ฮอยอัน ประเทศเวียตนาม ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าเก่าในเวียตนามกลาง เจริญรุ่งเรืองในช่วงศตวรรษที่ 15 – 19 ก่อนที่ท่าเรือจะย้ายไปอยู่ที่เมืองดานังในปัจจุบัน เมืองฮอยอันเป็นตัวอย่างที่ดีของการค้าขายผ่านท่าเรือในเอเชียอาคเนย์ที่ยืนหยัดมาได้จนถึงปัจจุบันนี้Hoi An Acient Town, Viet Nam19. อุทยานแห่งชาติรอเร็นซ์


อุทยานแห่งชาติรอเร็นซ์ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี 1999 บนพื้นที่ 2.35 ล้าน เฮกต้า ซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองที่กว้างใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ตั้งอยู่บนส่วนที่แผ่นรองทวีบ (continental plates) 2 แผ่นมาเจอกัน มีหลักฐานที่เป็นฟอสซิลบ่งบอกถึงพัฒนาการของชีวิตบนนิวกีนี.Lorentz National Park, Indonesia


20. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน


สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1999 ตั้งอยู่ในประเทศเวียตนาม เป็นโบราณสถานที่ อยู่มนช่วง ระหว่างคริสต์ศตวรรษ 4-13 (พุทธศตวรรษที่ 9-18) เอกลักษณ์วัฒนธรรมซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากศาสนาฮินดูของอินเดียที่พัฒนามาตามแนวชายฝั่งของเวียดนามในสมัยเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงร่องรอยที่เหลือของวัดที่เป็นหอสูง ตั้งอยู่ในบริเวณที่งดงามของเมืองหลวงMy Son Sanctuary, Viet Nam21. อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปวยร์โต-ปรินเซซา


อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปวยร์โต-ปรินเซซา ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี 1999 อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ แสดงให้เห็นภูมิทัศน์ที่แปลกตาของภูเขาหินปูนที่มีแม่น้ำอยู่ใต้ดิน ลักษณะเด่นของแม่น้ำก็คือไหลตรงไปสู่ทะเล และส่วนที่อยู่ต่ำลงไปนั้นอยู่ใต้อิทธิพลของกระแสน้ำขึ้นน้ำลง บริเวณนี้ยังแสดงให้เห็นถิ่นฐานสำคัญ สำหรับการอนุรักษ์ความแตกต่างทางชีวภาพ บริเวณนี้มีระบบนิเวศน์แบบ "ภูเขาถึงทะเล" และมีผืนป่าที่สำคัญที่สุดในเอเซียอยู่หลายแห่ง
Puerto-Princesa Subterranean River National Park, Phillipines22. อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู


อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี 2000 อยู่ที่รัฐซาราวัค ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว ประเทศมาเลเซีย เป็นป่าเขตร้อน มีพื้นที่ประมาณ 52,864 เฮกเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยเขตพืชต่างๆ 17 โซน เป็นอุทยานที่ได้รับอิทธิพลจาดเขาหินทรายกูนุลมูลูซึ่งสูงถึง 2,377 เมตร มีถ้ำซึ่งสำรวจพบแล้ว 295 ถ้ำที่สวยงามและเป็นที่อยู่ของพวกค้างคาว ถ้ำซาราวัคที่ยาว 600 เมตร กว้าง 415 เมตร และสูง 80 เมตร ซึ่งเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่นี่ด้วย.


Kunung Mulu National Park, Malaysia.


23. อุทยานคินาบาลู


อุทยานคินาบาลู ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี 2000 อยู่ในรัฐซาบา บนเกาะบอเนียว ประเทศมาเลเซีย เอกลักษณ์ที่สำคัญของอุทยานนี้คือ ยอดเขาคินาบาลู ซึ่งสูงถึง 4,095 เมตร ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดที่อยู่ระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและนิวกินี อุดมสมบูรณ์ด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ รวมทั้งดอกไม้ที่เคยเห็นจากเทือกเขาหิมาลัย จีน ออสเตรเลี และมาเลเซีย.


Kinabalu Park, Malasia


24. ปราสาทหินวัดพูและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียง


ปราสาทหินวัดพูและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียง ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 2001 อยู่ในแขวงจำปาสัก ประเทศลาว ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของจำปาสักและอาณาบริเวณของวัดพู เป็นภูมิทัศน์ที่ได้วางผังและรักษาสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดีมานานกว่า 1,000 ปี เป็นรูปแบบของศาสนาฮินดูที่มีความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ ใช้แกนจากยอดเขาไปยังฝั่งแม่น้ำแสดงให้เห็นรูปแบบวัด อาราม การประปาบนพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร การวางผังเมืองริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณนี้เช่นเดียวกับภูเขาภูเก้า ทั้งหมดนี้แสดงถึงพัฒนาการตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5-18 (พุทธศตวรรษที่ 10-20) ที่มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรเขมรVat Phou and Associated Ancient Settlements within the Champasak Cultural Lanscape25. อุทยานแห่งชาติฟง ยา-เค บัง


อุทยานแห่งชาติฟง ยา-เค บัง (Phong Nha-Ke Bang National Park) ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี 2003 อยู่ในประเทศเวียดนาม อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง (ราว 400 ล้านปี) ดังนั้นบริเวณนี้จึงเป็นพื้นที่ภูมิประเทศแบบหินปูนที่เก่าแก่ที่สุดในเอเซีย เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกอย่างมาก ภูมิทัศน์ของอุทยานมีความซับซ้อนด้วยรูปแบบทางธรณีวิทยาหลากหลาย บริเวณที่กว้างขวางทอดยาวไปถึงชายแดนของสาธารณรัฐประชาชนลาวนั้น เต็มไปด้วยหินรูปร่างต่าง ๆ รวมถึงถ้ำและแม่น้ำใต้ดินความยาว 65 กิโลเมตรPhong Nha-Ke Bang National Park, Viet Nam26. มรดกป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตรา


มรดกป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตรา ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี 2004 บนพื้นที่ 2.5 ล้านเฮกต้า ประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติ Gunung Leuser National Park, Kerinci Seblat National Park and Bukit Barisan Selatan National Park พื้นที่แห่งนี้จะคุ้มครองพันธุ์พืชกว่า 10,000 สายพันธุ์ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกกว่า 200 สายพันธุ์ นกอีก 580 สายพันธุ์ พื้นที่นี้ได้ประกาศเป็นเขตหวงห้ามตั้งแต่ปี 2011 เนื่องจากการบุกรุกเข้าไปตัดไม้ ทำการเกษตร และอื่นๆTropical Rainforest Heritage of Sumatra, Indonesia27. ผืนป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่


ผืนป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี 2005 อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ประเทศไทย เป็นผืนป่าที่กว้างใหญ่ กว้างกว่า 230 กม จรดตาพระยาชายแดนกัมพูชา ผืนป่านี้เป็นที่อยู่ของสัตว์กว่า 800 สายพันธุ์ ประกอบไปด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 112 สายพันธุ์ นก 392 สายพันธุ์ สัตว์เลื้อยคลานและครึ่งบกครึ่งน้ำอีก 200 สายพันธุ์Dong Prayayen Khao Yai Forest Complex, Thailand28. มะละกาและจอร์ชทาว


มะละกาและจอร์ชทาวสองเมืองประวัติศาสตร์บนช่องแคบมะละกา ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2008 อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย มะละกาได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อ 500 ปีมาแล้ว โดยเป็นแหล่งค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกและตะวันตก เพราะเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลทั้งจากทางตะวันออกและยุโรป เมืองนี้จึงมีวัฒนธรรมหลายหลากแบบเฉพาะตน ทั้งที่สัมผัสได้และไม่ได้ มะละกาเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของเมืองในศตวรรษที่ 15 โดยสุลต่านมาเลเซีย ก่อนที่ปอร์ตุเกสและดัทช์จะเข้ามมามีอิทธิพลในต้นศตวรรษที่ 16 ส่วนชื่อจอร์ชทาวได้รู้จักในยุคอังกฤษเรืองอำนาจในปลายศตวรรษที่ 18.Malaka and George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca, Malasia.29. ปราสาทเขาพระวิหาร


ปราสาทเขาพระวิหาร ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 2008 สถานที่นี้ตั้งอยู่บนเนินสูงซึ่งอยู่เหนือที่ราบของเขมร ปราสาทนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะ ตัววิหารประกอบด้วยแนวอาคารต่อเนื่องเชื่อมโดยระเบียงคด และบันไดที่มีความยาวมากกว่า 800 เมตร และย้อนเวลากลับไปถึงครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 11 (พุทธศตวรรษที่ 16) แม้กระนั้นก็ดีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อน อาจสืบย้อนไปถึงคริสต์ศตวรรษที่ 9 (พุทธศตวรรษที่ 14) เมื่อสถานที่นี้ถูกค้นพบTemple of Preah Vihear, Cambudia.30. ป้อมถังลอง (Thang Long)


ป้อมถังลอง (Thang Long) ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2010 ตั้งอยู่กรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยราชวงศ์ไลเวียต (the Ly Viet Dynasty) ในบริเวณที่เป็นป้อมปราการเก่าของจีนที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 ป้อมนี้มีความสำคัญทางการเมืองคือป้องกันศัตรูจากทางเหนือ (จีน) อยู่นานถึงประมาณ 13 ศตวรรษต่อมาCentral Sector of the The Imperial Citadel of Thang Long, Hanoi, Viet Nam31. พระราชวังแห่งราชวงศ์โห


พระราชวังแห่งราชวงศ์โห ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2011 ตั้งอยู่ที่ Tây Giai, Vĩnh Lộc district,Thanh Hóa Province ประเทศเวียตนามสร้างขึ้นตามหลักของลัทธิขงจื้อ ในปลายศตวรรษที่ 14 ต่อมารูปแบบการก่อสร้างได้กระจายออกไปทั่วเอเชีย และเป็นแบบอย่างใหม่ของการก่อสร้างปราสาททั่วไปในเอเซียอาคเนย์ด้วยCitadel of Ho Dynasty, Viet Nam


32. วัฒนะธรรมการทำนาขั้นบันไดของบาหลี
ตามแนวคิดของ ไตร ฮิตะ คาระนะ


วัฒนะธรรมการทำนาขั้นบันไดของบาหลีตามแนวคิดของ ไตร ฮิตะ คาระนะ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2012 อยู่ที่ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการทำนาแบบ 5 ขั้นบันไดควบคุมการจ่ายน้ำจากวัดที่สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 19,500 เฮกเตอร์ ซึ่งทางวัดได้บริหารจัดการน้ำโดยการพิจารณาถึงคลองส่งน้ำ และคันกั้นน้ำ ซึ่งเข้าใจกันในนาม “ซูบัค” (Subak) ซึ่งมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9Cultural Lanscape of Bali Province : The Subak System
as a Hita Karana Philosophy, Indonesia.


33. โบราณสถานเลงกองวัลเลย์


โบราณสถานเลงกองวัลเลย์ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2012 ตั้งอยู่ในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เป็นแหล่งที่อยู่ของมนุษย์ยุคโบราณที่เก่าแก่ที่สุดที่อยู่นอกทวีปอัฟริกา มีทั้งที่พบอยู่ทั้งกลางแจ้งและในถ้ำ ซึ่งมีหลักฐานจากเครื่องมือเครื่องใช้ในยุค PalaeolithicArchaeological Heritage of the Lenggong Valley, malasia.
แหล่งมรดกโลกของเอเชียอาคเนย์ที่คัดลอกมาทั้งหมด จะเห็นว่าขาดอยู่พม่า ซึ่งเพิ่งจะเปิดประเทศ และหลังจากนี้ไปคาดว่าโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติในเวียตนามคงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกมากมาย...ส่วนประเทศที่เหลือ อย่างสิงค์โปร์ บรูไน และติมอเลสเต้ ยังไม่มีรายงานการขึ้นทะเบียนครับ

แหล่งมรดกโลกแยกตามประเทศมีดังนี้ครับ

ไทย รวม 5 แห่ง (ทางวัฒนธรรม 3 ทางธรรมชาติ 2)
มาเลเซีย รวม 4 แห่ง (ทางวัฒนธรรม 2 ทางธรรมชาติ 2)
อินโดนีเซีย รวม 8 แห่ง (ทางวัฒนธรรม 4 ทางธรรมชาติ 4)
ฟิลิปปินส์ รวม 5 แห่ง (ทางวัฒนธรรม 3 ทางธรรมชาติ 2)
เวียตนาม รวม 7 แห่ง (ทางวัฒนธรรม 5 ทางธรรมชาติ 2)
กัมพูชา รวม 2 แห่ง เป็นทางวัฒนธรรม
ลาว รวม 2 แห่ง เป็นทางวัฒนธรรม


ส่วนตัวเลขที่ใส่กำกับด้านหน้าไม่มีนัยอะไรครับ เพียงเพื่อให้เขียนบล๊อกได้สะดวกขึ้นเท่านั้นอ่านเพิ่มเติม : //en.wikipedia.org/wiki/List_of_World_Heritage_Sites_in_Southeast_Asia


Eagles - I Can't Tell You Why_________________Create Date : 01 ตุลาคม 2555
Last Update : 25 ตุลาคม 2555 11:33:54 น. 25 comments
Counter : 26078 Pageviews.

 
หวัดดีครับชาว BG

เสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา จขบ.ไม่อยู่บ้าน
ไปลุยฝนแถวๆ กทม. ไม่ได้ไปเที่ยวและถ่ายภาพหรอก
แต่ไปธุระ....ไปงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของหลานสาว
เลยไม่ได้ไปทักทายกัน..

ต่อเนื่องอาทิตย์นี้
ก็จะเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งที่ยุ่งเหยิงพอประมาณ
อาจจะไปเยี่ยมเพื่อนๆชาว BG ช้าไปนิดนะครับ
แต่จะไปเยี่ยมให้ได้....

มีความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวครับ


โดย: wicsir วันที่: 1 ตุลาคม 2555 เวลา:8:22:37 น.  

 
มรดกโลกอาเซี่ยน แต่ละที่งดงามมากค่ะ
ที่ชอบมากก็การทำนาขั้นบันไดของบาหลี
สวยถูกใจจัง


ขอบคุณที่เอามาให้ชมนะคะโดย: mambymam วันที่: 1 ตุลาคม 2555 เวลา:8:47:19 น.  

 
หวัดดีครับ เห็นภาพแล้วอยากไปที่สุดก็ชุดแรก บุโรฯ กับ นาขั้นบันไดครับ

แต่ดูแล้ว ไม่เคยไปเยอะเลย 555 คงได้ไปมั่ง....


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 1 ตุลาคม 2555 เวลา:10:14:13 น.  

 


แวะมาทักทายคุณWICและมาชมสถานที่สวยๆในอาเซียนด้วยค่ะ
โหวตให้ค่ะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 1 ตุลาคม 2555 เวลา:12:36:27 น.  

 
สวัสดีค่ะ

น่าภูมิใจจริงๆ ASEAN เรามีมรดกโลกหลายแห่ง
แต่ละแห่งน่าไปเที่ยวทั้งนั้นเลยค่ะ


โดย: AdrenalineRush วันที่: 1 ตุลาคม 2555 เวลา:13:50:16 น.  

 
ได้รู้จักที่เที่ยวใกล้ ๆ อีกหลายแห่งเลยค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 1 ตุลาคม 2555 เวลา:14:25:22 น.  

 
สวยงามน่าไปเยือนมากค่ะคุณอ๊อด
ของไทยเราก็มีในlist ด้วย
หลังๆ มาเมืองมรดกโลกไม่ค่อยได้รับการบำรุงเท่าไหร่
ดูเหมือนจะถูกลดงบประมาณลงด้วย
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 1 ตุลาคม 2555 เวลา:16:14:35 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่ะ
ต้องสารภาพว่าบางแห่ง
เพิ่งเคยเห็นเคยได้ยินก็จากที่นี่แหละค่ะ
น่าสนใจหลายที่เลยนะคะ


โดย: mutcha_nu วันที่: 1 ตุลาคม 2555 เวลา:16:15:39 น.  

 
ชอบเหมือนกันค่ะ ปลาปู่นึ่งซีอิ๊ว เนื้อนุ่มมาก


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 1 ตุลาคม 2555 เวลา:16:26:29 น.  

 
ไทยเรามีแหล่งมรดกโลกรวม 5 แห่ง น่าภูมิใจนะคะคุณวิค
ภาพน้ำตกในดงพญาเย็นสวยจังค่ะ เห็นแค่ภาพ เหมือนได้ยินเสียงน้ำและได้ไอเย็นด้วย
อยากเดินเล่นที่ฮอยอันด้วยค่ะ ดูมีเสน่ห์ดี
คุณวิครวบรวมมาให้อ่านสะดวก ไม่ต้องค้นหา ขอบคุณมากนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 1 ตุลาคม 2555 เวลา:16:53:39 น.  

 
ชอบมากๆคร้า ขอกดโหวตให้ก่อน
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
Sweety-around-the-world Travel Blog ดู Blog
wicsir Education Blog ดู Blog
ทุกที่ น่าทึ่ง และเหมาะสมอย่างมากๆ ที่ควรให้
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
จากภาพดูไปก็น่าอัศจรรย์ในการสร้างมากๆเลยค่ะคุณ wicsir


โดย: tui/Laksi วันที่: 1 ตุลาคม 2555 เวลา:19:55:16 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพุธค่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 3 ตุลาคม 2555 เวลา:7:54:09 น.  

 
เข้ามาชมมรดกโลกของอาเซียนครับ
ผมตามมาจากชื่อในบล็อกของผม เมื่อ ๒ ปีก่อน ครับ

ทศชาติชาติชาดก

ภาพปูนปั้น ในวัดมกุฎกษัตริยาราม๑/๓ ต.ค.๕๕

ชาติที่ ๑ พระเตมีย์ใบ้โดย: เจียวต้าย วันที่: 3 ตุลาคม 2555 เวลา:8:44:07 น.  

 


แวะมาทักทายคุณWICยามบ่ายค่ะ มีความสุขกับการทำงานนะคะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 3 ตุลาคม 2555 เวลา:15:04:39 น.  

 
ทั้ง 33 แห่งของไทยของต่างประเทศ ไม่เคยไปเลยค่ะ อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาอยู่ตรงนี้เองก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวจริงจัง

ไม่เป็นไรค่ะคุณ wic ไม่ค่อยว่างกันถ้วนหน้าเลย ลูกปิดเทอมค่ะ ทักทายได้ไม่กี่คน ช้าอีกต่างหาก

อาทิตย์ที่ผ่านมารถติดทั้งวันถึงโน่นเลยนะคะ เซ็นทรัลพระรามสองเลย หน้าบ้านก็มีคนมาขอจอดรถทุกปีเลยค่ะ เค้าคงไม่อยากเดินไกลมังคะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 3 ตุลาคม 2555 เวลา:16:29:52 น.  

 
เห็นนครวัดแล้ว สักครั้งอยากไปจริงๆ ค่ะคุณวิค

ยิ่งใหญ่อลังการมากมาย

ของไทยก็มีด้วยเยอะ ไทยเราไม่เป็นรองใครจริงๆ ด้วยเนาะ


มาแล้วค่า นิตรสารออนไลน์ ฉบับรินซ่าพาเที่ยว
วันนี้พาเที่ยวยังนครปฐม ถิ่นส้มโออร่อย
คิดๆ เพื่อนเคี้ยวอยากไปเที่ยว 4 จุด
แต่ก็มีเหตุการณ์ทำให้ได้เที่ยวแค่ 2 ที่เท่านั้น
เพราะอะไร

คำตอบมีในบล็อกแล้วค่า ^O^


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 4 ตุลาคม 2555 เวลา:23:44:53 น.  

 
สวัสดีค่ะ

มาชวนไปทัวร์สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโควค่ะโดย: AdrenalineRush วันที่: 5 ตุลาคม 2555 เวลา:12:33:50 น.  

 


มีความสุขในวันหยุดนะคะคุณวิค


โดย: Sweet_pills วันที่: 6 ตุลาคม 2555 เวลา:16:58:43 น.  

 
มีภาพมาฝากบ้างไหมคะ น่าจะได้ถือโอกาสเที่ยวบ้างมังคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 6 ตุลาคม 2555 เวลา:19:38:20 น.  

 
เป็นบล็อกที่ดีมากๆเลยค่ะ ขอบคุณที่เอามาฝากนะคะ


โดย: sawkitty วันที่: 6 ตุลาคม 2555 เวลา:22:26:40 น.  

 


แวะมาทักทายคุณWIC และมาชวนไปนั่งรถเที่ยวกันค่ะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 7 ตุลาคม 2555 เวลา:14:06:08 น.  

 


ไม่เป็นไรค่ะคุณวิค ว่างเมื่อไหร่ค่อยทักทายกันนะคะ
มีความสุขในวันนี้ค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 8 ตุลาคม 2555 เวลา:9:18:44 น.  

 
***** ด่วน!!! รับสมัครบุคลากรจำนวนมาก *****
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสร้างรายได้ หลักพันถึงหลักหมื่นบาท ในเดือนแรก ไม่ใช่ลูกโช่ ไม่ใช่งานขาย
สนใจติดต่อ คุณนคร
โทร 082-9255352
//goo.gl/E4xhS
คุณสมบัติ :
- ช/ญ อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้ (มีการสอนงาน/อบรม ไม่บังคับ)
- มีทัศนะคติดี พร้อมเรียนรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี จริงจังในการทำงาน

*หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจต้องติดต่อสมัครงานด้วยตนเองเท่านั้น
(รับจำนวนจำกัด!! กรุงเทพและปริมลฑลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)


โดย: Nakhon IP: 58.9.190.238 วันที่: 8 ตุลาคม 2555 เวลา:10:27:15 น.  

 


แวะมาทักทายคุณWICยามสายค่ะ
มีความสุขกับงานการที่ทำนะคะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 8 ตุลาคม 2555 เวลา:11:09:51 น.  

 
ดูภาพต่าง ๆ แล้วน่าทึ่ง ที่คนโบราณรักษาสิ่งปลูกสร้าง แม้แต่ธรรมชาติคงไว้ได้ดี

แต่ก็น่ากลัวสำหรับการทำนา ขั้นบันใด ไม่ใช่อะไรหรอกครับ ถ้าทำกันเยอะแล้ว
จะไม่มีต้นไม้รองรับน้ำฝนหรือการดูดซึมไว้แล้วค่อยปล่อยลงมา


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 8 ตุลาคม 2555 เวลา:14:54:09 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
wicsir
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 66 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊งค์ ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2555
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
1 ตุลาคม 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.