....OUR FAMILY'S JOURNEY....
+ วั ด ส อ ง ค อ น ... มุ ก ด า ห า ร +
อ่านเรื่องที่เกี่ยวกับมุกดาหารในบล๊อก
มุกดาหาร ลาวบาว เว้
เบิ่ง...มุกดาหาร
หมูหันแก่งกะเบา
6 สิงหาคม 2554 เป็นวันเสาร์ที่ว่างๆอีกวันหนึ่ง แม้จะอยู่ช่วงหลังพายุนกเตนใหม่ๆ แต่ใจเราอยากเดินทางออกไปไหนซักแห่ง เลือกกันได้ว่าเราน่าจะไปชายแดน ทางมุกดาหาร เพื่อไปถ่ายภาพวัคริตส์ชื่อดังที่บ้านสองคอน อำเภอหว้านใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับแก่งกะเบา ..... เลยปิงโก้กันว่า เราจะไปทานหมูหันที่นั่นด้วย อีกอย่างคนข้างกายบอกว่า อยากไปซื้อกล้วยไม้ที่ตลาดอินโดจีนอีก ทริปนี้จึงเป็นทริปวันเดียวที่เกิดขึ้นด้วยประการละฉะนี้แล...

เราใช้เส้นทางหมายเลข 12 ขับออกจากขอนแก่น ผ่านกาฬสินธุ์ เข้าสีแยก อ. สมเด็จ (พอมาถึง อำเภอนี้คำถามก็เกิดขึ้นในสมองทันทีว่า "สมเด็จ" หมายถึงอะไรกันแน่?.... สุดท้ายก็เห็นป้ายบอกว่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ท่านจาริกแสวงบุญมาที่นี่ เลยเรียกสถานที่นี่ว่า อ.สมเด็จ) จากสีแยก อ.สมเด็จเราผ่าน อ.กุฉินารายณ์ อ.คำชะอี และมุกดาหาร ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสาย 212 ไปทาง อ.หว้านใหญ่ และพระธาตุพนม ก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าแก่งกะเบา...


เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2532 ณ กรุงวาติกัน สมเด็จพระสันตปาปาจอห์นปอลที่ 2 ได้ทรงประกาศอย่างเป็นทางการ ให้คริสตชนชาวไทย 7 คน ผู้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในศาสนาระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ บ้านสองคอน เป็นบุญราศรีมรณสักขี(Martyr)แห่งประเทศไทย ทางอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงจึงให้ทำการออกแบบก่อสร้างสักการสถานแห่งนี้ขึ้น ณ สถานที่เกิดเหตุ เพื่อรำลึกถึงบุญราศรีทั้ง7 และใช้ประกอบศาสนกิจประจำวันของบ้านสองคอน จำนวน400-500 คน อีกทั้งเป็นสถานที่จาริก แสวงบุญ ของคริสตชนทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ.


วัดสองคอน แล้วเสร็จเมื่อปี 2538
ออกแบบโดย บริษัท สถาปนิก อัชชพล ดุสิตตานนท์และคณะ จำกัด
ปี 2539 ได้รับพระราชทานรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นเหรียญทอง จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดโดย ASA (สมาคมสถาปนิกสยาม)
และในปี 2545 ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นเหรียญทอง จาก ARCASIA


ที่มา : www.gotarch.comทางเข้า จากลานจอดรถครับวัดสองคอน

วัดสองคอน มีชื่อเต็มว่า สักการสถานพระมารดาแห่งมรณะสักขี วัดสองคอน หรือในชื่อเดิมว่า วัดพระแม่ไถ่ทาส อยู่ที่ บ้านสองคอน ตำบลโป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรสถานเทิดพระเกียรติบุญราศรีมรณสักขีทั้ง 7 ท่าน ที่ได้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากในระยะนั้นผู้คนแถบชายแดนจะศรัทธาและนับถือศาสนาคริสต์กันเป็นจำนวนมาก
วัด หรือ โบสถ์ความเป็นมา


ทางการไทยได้มีคำสั่งให้ชาวบ้าน และมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นหลายอย่าง ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงยอมรับว่าจะเลิกแต่ก็ยังนับถือกันแบบลับๆ แต่ก็มีคน 7 คน ซึ่งได้แก่ ซิสเตอร์พิลา ทิพย์สุข (อายุ 31 ปี) ซิสเตอร์คำบาง ศรีคำฟอง (อายุ 23 ปี) นายศรีฟอง อ่อนพิทักษ์ (อายุ 33 ปี) นางพุดทา ว่องไว (อายุ 59 ปี) นางสาวบุดสี ว่องไว (อายุ 16 ปี) นางสาวคำไพ ว่องไว (อายุ 15 ปี) และเด็กหญิงพร ว่องไว (อายุ 14 ปี) ไม่ยอมรับปากกับทางตำรวจว่าจะเลิก ตำรวจจึงนำตัวไปยิงทิ้งเสียทั้งหมด ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 พระสันตปาปาก็ได้ประกาศให้ท่านทั้งเจ็ดคนเป็น "บุญราศีมรณสักขี" ซึ่งหมายถึง คริสตชนผู้ที่ประกอบกรรมดีและพลีชีพเพื่อประกาศยืนยันความเชื่อในพระเจ้าไม่ยอมละทิ้งศาสนา ปัจจุบัน มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือ มิสซาบูชา ในวันธรรมดา เวลา 6.00 น. และในวันอาทิตย์ เวลา 7.00 น. และในทุกๆ ปี ที่วัดสองคอนจะมีพิธีเฉลิมฉลองรำลึกการสถาปนาแต่งตั้งบุญราศี ณ กรุงโรม วันที่ 22 ต.ค. และพิธีรำลึกบุญราศีสองคอน 16 ต.ค.

นอกจากเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวแล้ว วัดสองคอนยังมีชื่อเสียงในเรื่องความงดงามแปลกตาของตัวอาคาร ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2539 ออกแบบโดย ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ ซึ่งมีลักษณะเด่นที่แสดงถึงความขัดแย้ง เช่น วัสดุก่อสร้างที่ใช้มีทั้งกระจกเรียบและหินทรายหยาบ ต้นไม้ด้านในกำแพงจะมีการจัดแต่ง วางเป็นระเบียบ แต่ต้นไม้ภายนอกกำแพง จะไม่มีการจัดเรียง มีการใช้แสงเงา และรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา จริงจัง แข็งๆ สื่อถึงความเป็นนักรบ ภายในมีโลงแก้วบรรจุหุ่นขี้ผึ้งของบุญราศีทั้งเจ็ดไว้ มีพื้นที่กว้างขวาง อยู่ติดแม่น้ำโขง และในบริเวณ ยังมีบ้านไม้ใต้ถุนสูงเล็กๆ ซึ่งเป็นบ้านพักของซิสเตอร์ที่เสียชีวิตจากครั้งนั้น

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณะสักขี เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าชมและสักการะได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00-12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00-17.00 นาฬิกา

การเดินทาง จากตัวเมืองมุกดาหารมาตามทางหลวงหมายเลข 212 (หนองคาย-อุบลฯ) ไปทางจังหวัดนครพนมประมาณ 21 กิโลเมตร แยกขวาที่บ้านสองคอน อำเภอหว้านใหญ่ ตรงไปยังริมแม่น้ำโขง ตัวโบสถ์อยู่ริมน้ำป้ายเล่าเรื่องของที่นี่ และซ้ายสุดปฏิมากรรมภาพเหตุการณ์ที่ติดไว้บนกำแพง (ภาพซ้ายสุด Credit : www.gotarch.com )


เมื่อผ่านประตูที่มีป้าย สักการสถานพระมารดาแห่งมรณะสักขี เข้าไป ทางขวามือจะเห็นแผ่นหินที่เขียนบอกเรื่องราวต่างๆ เหมือนภาพ 2 แผ่นด้านบน ส่วนทางซ้ายมือจะมีปฏิมากรรมบนผนัง บอกเรื่องราวต่างๆ ที่ติดไว้บนกำแพงโค้งครับ... เดินตรงเข้าไปจะเป็นอาคารที่แสดงถึงบุญราศีทั้งหมด เลยอาคารนี้ไปก็จะเป็นแม่น้ำโขง สุดแผ่นดินสยามของจังหวัดมุกดาหารครับ


โรงศพจำลองของบุญราศีทั้ง 7


ภาพภายใน

ตัวอาคาร (โบสถ์) ที่มองจากฝั่งแม่น้ำโขงเลยป้ายนี้ไป ก็เป็นแม่น้ำโขงที่ฝังศพของบุญราศี...หรือสวนมรณสักขี
จารึกป้ายชื่อ


อาคารสีฟอง
ออกจากวัดสองคอน เราเดินทางต่อเพื่อไปหม่ำมื้อเที่ยง ซึ่งเป็นหมูหันแก่งกะเบาอันขึ้นชื่อที่อยู่ไม่ไกลจากที่แห่งนี้มากนัก ซึ่งถ้าใครๆมาที่แก่งกะเบาแห่งนี้ไม่น่าพลาดครับ.
ลากันด้วยภาพนี้ครับ

___________END__________Create Date : 22 สิงหาคม 2554
Last Update : 9 กันยายน 2554 19:01:58 น. 24 comments
Counter : 3086 Pageviews.

 
สวัสดียามสายๆค่ะ

ขอตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ

บรรยากาศดีค่ะ

ขอให้มีความสุขนะคะ..


โดย: iamorange วันที่: 22 สิงหาคม 2554 เวลา:10:46:43 น.  

 
สวัสดีค่ะ แวะผ่านมาเห็นภาพสถานที่สวย เลยตามมาเที่ยวด้วย ขอบคุณค่ะ
มีความสุขกับการทำงานนะคะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 22 สิงหาคม 2554 เวลา:10:57:19 น.  

 
หวัดดีเช้าวันจันทร์ค่ะ อากาศดี๊ดีอีกวันที่ กทม. ^^ แหมมาทิ้งท้ายซะอยากเห็นหน้าตามื้อเที่ยงเลยค่ะ


โดย: nompiaw.kongnoo วันที่: 22 สิงหาคม 2554 เวลา:12:01:52 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักกันจ้าคุณวิก
เป็นโบสถ์คริสต์ไม่น่าใช้คำว่าวัดเลย
หรือต้องการให้เกลือนกลืนกันทางวัฒนธรรม
เหมือนบางพรรคแอบเรียกประชานิยมที่ลอกมาว่าประชาภิวัฒน์
เป็นการพยายามเกลือนกลืนไปกับสิ่งที่ประชาชนนิยมอยู่เดิมโดย: หอมกร วันที่: 22 สิงหาคม 2554 เวลา:15:11:40 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณ wic

ที่นี่เคยเห็นน้องในบล็อกแก๊งค์พาไปเหมือนกันค่ะ น่าไปเนอะ มุกดาหารไกลมากเลยค่ะ

่อ่านประวัติความเป็นมาแล้วอยากไปเห็นค่ะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 22 สิงหาคม 2554 เวลา:17:34:37 น.  

 
ตามคุณ wicsir
ไปเที่ยวเมืองมุกดาหารด้วยคนค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:7:59:30 น.  

 


โดย: Kavanich96 วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:8:02:05 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักกันจ้าคุณวิก
กำลังใจมีให้คนดีที่ไม่เป็นพรรคพวกเดียวกับผู้ทำลายประชาธิปไตยเสมอจ้าโดย: หอมกร วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:8:13:34 น.  

 
สวัสดีค่ะ แวะมาทักทาย ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:11:08:14 น.  

 
สวยแปลก ตา นี่ไม่รู้ จักมาก่อน เลยนะ ว่ามีความสำคัญ ..
ขอบคุณ ที่ทำให้รู้จัก ..สถานที่ดูน่าเกรงขาม ดีนะคุณ wic ..
สุขสบายดีนะคะ ไม่ได้เจอกันนนาน..


โดย: tifun วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:13:13:44 น.  

 

เซ็ตนี้ หญ้าเขียวสวยมากเลยค่ะ

ตรงบริเวณที่นั่งสวดมนต์เค้าทำกระจกโปร่งๆ แบบนี้เลยดูโล่งเลยนะคะ สะอาดตาดีด้วย

มีความสุขกับวันทำงานอีกวันค่ะ คุณ wic

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:14:16:23 น.  

 
สวัสดียามเย็น ค่ะ


สถานที่สงบ...สว่าง...สะอาด...เศร้า...เพิ่งทราบเรื่องราวนี้..ขอบคุณที่ทำให้ได้รับรู้ นะคะ


โดย: ปรียนิตย์ วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:17:13:27 น.  

 
น่าชมมากๆ เชียวค่ะคุณ wicsir ทั้งโบสถ์
ที่ดูใช้พื้นที่ใช้สอยได้เต็มที่
แล้วก็รอบๆ ที่ดูเขียวสดชื่นจริงๆ
ที่ตั้งดีเยี่ยมเลยนะคะ ดูเหมือนติดแม่น้ำด้วย
ที่ตรงป้ายสุดแผ่นดินสยาม
จากตรงนั้นคงได้วิวสวยๆนะคะโดย: Sweety-around-the-world วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:17:18:21 น.  

 


โดย: andrex09 วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:19:03:48 น.  

 

แหล่มค่ะ
โหวต Travel ท่องเที่ยวและการเดินทางให้แล้วค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:22:11:40 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันในวันสบายๆ จ้า
มาดนิ่งสไตล์ผู้นำหญิงต้องยกให้นายกยิ่งลักษณ์นะคุณวิกโดย: หอมกร วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:7:33:10 น.  

 

Friendship Orkut Scraps
Orkut Friendship scraps, graphics and quotes

Best Orkut Scraps at GoodLightscraps


สวัสดียามเช้าครับคุณวิค


โดย: panwat วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:7:51:18 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพุธ
เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยความสุขค่ะคุณ wicsir

น้ำจากเขื่อนระบายลงมาทุกวันค่ะ
แต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง
ปีนี้จังหวัดประกาศว่าจะมากกว่าทุกปี
ให้เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูง
แต่ก็ยืนยันว่าจะให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุด


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:8:23:24 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ WIC แวะมาทักทายยามเช้า สดชื่นและมีความสุขในการทำงานนะคะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:10:29:51 น.  

 
หลายครั้งที่มีความคิด อยากไปมิสซาที่นี่สักครั้ง !
แต่ก็ยังไม่เคยมีโอกาสเลย
งดงามมาก


โดย: sirimas_m วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:15:06:09 น.  

 
ชมอีกรอบ เพลินอีกรอบค่ะคุณ wicsir


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:15:36:55 น.  

 


สวัสดีวันสีเขียวค่ะคุณ wic

ลุ้นค่ะ ว่าฝนจะตกมั้ย

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:16:30:00 น.  

 
แวะมาหาก่อนกลับบ้านจ้า


โดย: nompiaw.kongnoo วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:17:13:04 น.  

 
ตอนที่ผ่านตั้งใจว่าจะแวะแต่พอดีเพื่อนโรศัพท์มาพอดีคุยธุระเครียดเลยผ่านไปเลยไม่ได้แวะ

เคยทราบตอนไปเที่ยวยุโรปมาว่า หากใครที่ยอมตายโดยไม่ยอมละทิ้งพระเจ้า เขาจะเรียกว่า St. ค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 25 สิงหาคม 2554 เวลา:15:48:13 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
wicsir
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 66 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊งค์ ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2554
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
22 สิงหาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.