....OUR FAMILY'S JOURNEY....
ภูฝอยลม วันเมฆสวย..ฟ้าใสภูฝอยลม
วันเมฆสวย..ฟ้าใส
4 กรกฎาคม 2010

มีโอกาสไปทำธุระแถวๆ อำเภอหนองแสง จ. อุดรธานี เลยถือโอกาสเยี่ยม ภูฝอยลม
แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอุดร ที่นั่นเป็นทั้งค่ายอบรมเยาวชนและที่พักผ่อน

เจอฟ้าใสๆ แบบนี้แล้วอดไม่ได้ที่จะเก็บภาพมาฝากกันครับ

บล๊อกนี้เลยเน้นเรื่องฟ้าล้วนๆ...แต่ไม่ใช่น้องฟ้า แต่เป็นท้องฟ้า หรือ Sky น่ะ


ถ่ายก่อนเข้า อำเภอหนองแสง เห็นภูอยู่ด้านหน้า
ตำนานภูฝอยลม “ภูฝอยลม”

“ภูฝอยลม” เป็นพื้นที่ภูเขาที่มีสภาพอุดมสมบรูณ์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพันดอน-ปะโค อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600 เมตร ตั้งชื่อตามชื่อของไลเคนชนิดหนึ่ง ชื่อว่า “ฝอยลม”ซึ่งเกาะอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้ใหญ่กระจายอยู่เต็มพื้นที่ ต่อมาได้มีการให้สัมปทานทำไม้และมีราษฎรเข้ามาจับจองและบุกรุกพื้นที่เพื่อจัดตั้งหมูบ้าน จึงทำให้สภาพป่าเริ่มเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ จนทำให้ ”ฝอยลม”เริ่มน้อยลง จนแทบจะหาไม่ได้ในพื้นที่

ในระหว่างปี 2538-3532 ส่วนราชการต่างๆนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในขณะนั้น (นายสายสิทธิ พรแก้ว) ได้ร่วมกันเคลื่อนย้ายราษฎร เหล่านั้นอกจากพื้นที่ป่า โดยจัดให้อยู่พื้นที่ใหม่ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบกับการทำลายนิเวศ

ปี 2533 สำนักงานป่าไม้เขตจังหวัดอุดรธานี ได้จัดอบรมเยาวชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชื่อว่า “โครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้” เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนะคติให้คนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจ และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี 2535 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมอบรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ละเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น “โครงการเยาวชนพิทักษ์ไพร” โดยใช้ชื่อย่อว่า “ย.พ.พ.”


ปี 2535 กรมป่าไม้ได้อนุมัติงบประมาณ จัดทำโครงการสวนรวมพรรณป่าไม้ 60 พรรษา มหาราชินี เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ไม้ป่า ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเป้นสถานที่สำหรบหารศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดอุดรธานี


ปี 2541 กรมป่าไม้ได้อนุมัติงบประมาณ จัดทำโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพันดอน-ปะโค ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยพัฒนาป่าสงวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว


จากถนนมิตรภาพ สู่ภูฝอยลม


ปี 2545 ในสมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว โดยการนำเสนอและการสนับสนุนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขต 4 ( นายธีระยุทธ วานิชชัง ) จึงได้รับอนุมัติเงินก่อสร้างบ้านพักห้องน้ำ ศาลาห้องประชุม ศาลาพักผ่อนแหล่งน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ ให้บริการ และเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เพื่อความสะดวกในการจดจำ และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เป็น “ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลม “ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ Phu Foilom Ecotourism Project”

ในปีเดียวกันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายชัยพร รัตนนาคะ) ได้มีแผนการที่จะพัฒนาพื้นที่ ภูฝอยลม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาค จึงได้หางบประมาณสร้างแหล่งน้ำเพิ่มเติม สร้างถนนลาดยาง และจัดทำโครงการอุทยานก่อนประวัติศาสตร์ และเส้นทางไดโนเสาร์ โดยมรการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ปั้นไดโนเสาร์ชนิดต่างๆ ขนาดเท่าของจริง ปั้นจระเข้และเต่าโบราณ จัดทำหุ่นจำลองและวิวัฒนาการ ของลิงจนกลายเป็นมนุษย์ จัดทำนาฬิกาแดด โดยมีเส้นทางเดินเท้าและการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโดยรอบ

ทั้งนี้ ในการจัดสร้างอุทยานก่อนประวัติศาสตร์ดังกล่าว ในเวลาดำเนินการเพียง 96 วัน (ตั้งแต่ วันที่ 1ตุลาคม 2545 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2546)


ที่มา : //www.udonthani.com/phufoilom.htm (online July 7, 2010)


ถึงไม่ได้นั่งเบนซ์..ก็สุขในเมื่อไปกับ อีโก่ง
ช่วงหน้าฝนท้องฟ้าทั่วไป มีเมฆสลับกับท้องฟ้าสีครามถึงน้ำเงินเข้ม ตัดกันสวยมาก
เราขับตามถนนลาดยางอย่างดี จากแยกที่ถนนมิตรภาพเข้าไปที่ อำเภอหนองแสง
ระยะทางประมาณ 18 กม. สองฝั่งทางเป็นไร่อ้อย สลับกับสวนยาง และไร่มันสำปะหลัง
สีเขียวบนพื้นดิน กับสีขาว (มีดำบ้าง) สลับฟ้าทำให้เราอดใจไม่ไหว ต้องจอดลงมาถ่ายภาพ

แม้แดดจะร้อนไปหน่อย..
พอขึ้นบนภู ฟ้ายิ่งแจ่ม

นี่ก็ใสแม้เมฆจะครึ้มฝน.... แต่คนก็ยังถ่ายมาให้ดู
ไม้ใหญ่ยืนต้นสูง.... รอคนมาล้ม (ระวังโดนจับ)
ดูแต่ฟ้า...กะเมฆ นี่แหละ
กำลังบอกว่า...ถึงแล้วนะ "ภูฝอยลม"บนภูฝอยลมนอกจากมีที่พัก ที่กางเต้นท์ แล้วยังมีตำหนักขององค์ถาอยู่บนนั้นด้วย
สร้างเมื่อครั้งที่มาประทับทรงงานที่อุดรธานี

ร้านอาหารเป็นรูปทรงกลม มุงแฝก มีอาหารให้เราท่านได้สั่งตามใจชอบ ต้มยำปลานิลที่นี่รสชาดไม่เบา
เลยร้านอาหารออกไปทางตะวันตก จะเห็นเป็นโดมสีขาว นั่นคือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่กำลังดำเนินการอยู่

อีกส่วนทางทิศเหนือเป็นแคมป์ของเยาวชน ส่วนใกล้ๆร้านอาหารเป็นที่พัก และที่กางเต้นท์
ลานกว้าง หน้าร้านอาหารที่ทำการภูฝอยลม
เดินทางบนนั้น

สวนภายในภูฝอยลม
เฮือนพัก..เฮือนอีสาน

แยกเข้าหน้าที่ทำการฯ.... ฟ้าก็ยังสวย
สวนสมเด็จฯ ตอนนี้กำลังปลูกดอกบัวสวรรค์ หรือดอกกระเจียว มีทั้งสีชมพูและขาว
ถ้าเรามาหน้าหนาว ไม้ดอกก็จะถูเปลี่ยนให้เข้ากับฤดูครับ ที่นี่ตกแต่งเหมือนสวนรุกขชาติทั่วไป
มีไม้ชนิดต่างๆให้เราได้ศึกษา รวมทั้งพวกไม้มีพิษด้วยสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

ดอกบัวสวรรค์ (ปลูกขึ้นมา)

ซูมมา.....สงสัยกำลังจะหมดอายุ

เงาแปลงบัวสวรรค์ สีขาวซูมด้วยเลนส์ติดกล้อง.....เลนส์คิทนั่นเองแมงปอ....บินเต็มช่วงเทศกาลอย่างปีใหม่ หรือหน้าหนาว จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมากางเต้นท์บนภูฝอยลมเต็มไปหมด
เพราะสถานที่มีความปลอดภัยสูงครับ..

ถ้าขึ้นไปที่ภูตามทางขึ้นเขาก่อนถึงที่ทำการ เขาจะปลูกดอก "เหลืองปรีดียาธร" (ตามชื่อคนที่เอามาปลูก)
ซึ่งเป็นไม้ดอกจากมาเลย์เซีย ออกดอกเหลืองสองข้างทางให้เราชมด้วย

จุดที่น่าสนใจอีกอย่างเมื่อมาค้างคืนที่นี่ คือสามารถมองเห็นไฟในเมืองในยามค่ำคืน
ที่เขาเรียกว่า "ดาวบนดิน"


ยืนต้นตาย
การเดินทาง

การเดินทาง หากเดินทางมาตามเส้นทางขอนแก่น-อุดรธานี เมื่อเลยอำเภอโนนสะอาดมา
แล้วจะพบทางแยกซ้ายที่บ้านห้วยเกิ้งไปภูฝอยลม รถยนต์สามารถขึ้นถึงบนภูได้โดยสะดวกลากันด้วยภาพนี้ครับขอบคุณที่ตามอ่านครับ
_________END________Create Date : 19 กรกฎาคม 2553
Last Update : 2 พฤศจิกายน 2556 19:34:23 น. 55 comments
Counter : 9621 Pageviews.

 
ตามมาชมฟ้าเป็นฟ้าที่ภูฝอยลมค่ะ
แถมด้วยดอกกระเจียวสวย ๆ
ไม่ต้องยืดเบียดกับฝูงชนด้วย
ที่สำคัญ
บ้านพักน่ารักจัง


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:7:01:48 น.  

 
วิว 2 ข้างทาง สวยจังเลยค่ะ ชอบจัง


โดย: kwan_3023 วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:7:02:41 น.  

 
สวัสดีตอนเช้า ๆ ค่ะ ..

แหม ฟ้าสวยจังเลย ฟ้าเป็นฟ้า..

เพิ่งรู้นะคะ ว่า อุดรมีที่น่าเที่ยวอย่างนี้ด้วย

ขอบคุณที่แนะนำ...นะคะ..


โดย: poongie วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:7:58:34 น.  

 
ภาพสวยมาก ลงภาพอย่างไร ต้องการเข้าสมาชิกลงภาพบ้าง
สอนวิธีทำรายการให้กดเข้าดูง่าย ๆ ชอบมาก แบบรายการ
//www.udonthani.com/phufoilom.htm (online July 7, 2010)


โดย: ลิง IP: 58.8.187.39 วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:21:34 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ คุณ wicsir

โอว..เปิดบล๊อคมาเห็นภาพแรกแล้วตะลึง.ตึงๆ
ฟ้าสวยมากกกกกกเลยล่ะค่ะ
ชอบท้องฟ้ากับก้อนเมฆแบบนี้ที่สุดเลย

พูดถึงเรื่องกางเต๊นท์นอน
จะว่าไปแล้วก็ยังไม่เคยสัมผัสบรรยากาศการนอนเต๊นท์เลยล่ะค่ะ
แบบว่าติดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องห้องน้ำห้องท่า
ไม่งั้นคงได้ไปนอนดูดาวดื่มบรรยากาศสวยๆอย่างนี้บ้างนานแล้ว

HappY MondaY na ka


โดย: nLatte วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:27:20 น.  

 
สวยมากเรยค๊า ท้องฟ้า ใสมากก

ให้เต็มร้อยไปเรยค๊า


โดย: แฟนหล่อ วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:44:56 น.  

 
รูปที่ 8 เมฆสวยนะคะ
เหมือนฟองน้ำสบู่ของเด็กในกาละมัง
5555 เปรียบซะเสียของเลยเนอะ
แต่สวยจริง ๆ ค่ะ

แห๋ม..ถ้ามีเสื่อซักใบ
นอนใต้ต้นไม้ใหญ่ ๆ ซักต้น
อ่านหนังสือ ดูเมฆบนท้องฟ้า
ท่ามกลางสายลมอ่อน ๆ
อืมมมม ท่าทางจะยังไม่ตื่น
เอาแต่ตัวมาทำงาน วิญญาณยังคาที่นอน 5555

นึกว่าคุณ wicsir จะถ่ายรูปวิวได้เยี่ยมอย่างเดียว
มาโครก็ไม่ธรรมดาเลย
แต่ว่าสีขาวนี่ ปราบเซียนมาก ๆ เลยเนอะ

จินตนาการถ่ายรูปของจิน หยุดกึก เข็นไม่ออกเลย 55
ต้องมีรมณ์ถ่ายเนอะ ตอนไปทัวร์นะ
ถ่ายแบบทิ้งๆ ขว้าง ๆ เลยค่ะ ถ่ายไป วิ่งไป 55
เพราะไปกันตั้ง 65 คน 2 บัสใหญ่
เวลาจำกัดจำเขี่ยสุด ๆ

ไว้คุยกันใหม่นะคะ


โดย: JinnyTent วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:51:25 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ไปที่ไหนๆ ก็เจอแต่เมฆฝนเน๊าะ
ตามมาเที่ยวภูสอยลมด้วยคนจ้า


โดย: อุ้มสี วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:9:27:06 น.  

 
ภาพมันดูสบายตามากเลยครับ ดูโล่ง ๆ โปร่ง ๆ ชิว ๆดีครับ

เจอฟ้าสดใสแบบนี้ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวก็สดใสไปด้วยเนาะครับ

โดย: นายหัวเด่น วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:9:33:42 น.  

 
ภาพสวยมากๆค่ะ


โดย: auau_py วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:9:48:24 น.  

 
ตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ เหนแล้วอยากไปเที่ยวบ้างจังเลยค่ะ วิวสวยมากกกก กล้องถ่ายรูปออกมาสวยมากเลยค่ะ ขอบคุนที่นำภาพสวยๆๆมาแบ่งปันนะคะ แล้วจะแวะมาเที่ยวอีกค่ะ


โดย: ดอกหญ้าในHouston วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:9:58:58 น.  

 
ไม่ได้ขึ้นไปฝอยลมนานมากแล้วค่ะ
ยังสวยเหมือนเดิมเลย


โดย: สายลมที่จากไป IP: 124.157.146.170 วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:38:49 น.  

 
ฟ้าสวยจริงๆ ค่ะ ดูแล้วอยากหนีงานไปเที่ยวจังเลย


โดย: maru วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:06:58 น.  

 
มาทักทายบ่ายๆวันทำงานและรับชมภาพสวยๆเหมือนเดิมค่ะโดย: babyL' วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:02:24 น.  

 
..อืม ฟ้าใส จริง ๆเลย อุดร เป็นจังหวัดที่ไม่เคยไปเลย นิ ..หวัดดีวันจันทร์ ค่า ..


โดย: tifun วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:08:10 น.  

 
ถือโอกาสตอบคุณ ลิง คห.ที่ 4 ตรงนี้ละกันครับ

ด้วยความที่ผมไม่มีฝีมือด้านคอมเลย
ผมอาศัยบล๊อกคุณป้ามด (ดูที่ friends' blog ได้)
บล๊อกนั้นเป็นปรมจารย์ทางการเขียนบล๊อก และเทคนิคต่างๆ
ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับ

มีอะไรพอช่วยได้นอกจากนั้น
ก็ลอง mail ไปตามที่ผมให้ไว้นะครับ
ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน


โดย: wicsir วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:04:42 น.  

 
น่าชวนใครไปนอนดูดาวหน้าหนาวนะคะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:57:21 น.  

 
วันนี้ อุตริ ทำลูกชิ้นปลา แล้วเอามาแกงเขียวหวานเลยไม่มีเวลาเขียนต่อ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:11:54 น.  

 
เปิดมาเจอภาพแรก ก็ชะงักเลยค่ะ ตะลึงในความสวยงาม

ชอบเมฆ และท้องฟ้าจังค่ะ พี่wic ถ่านรูปไดเหล่มๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ

ชื่อ"ภูฝอยลม" แปลกหูจังค่ะ

เห็นดอกกระเจียวแล้ว อยากไปชมกันให้เห็นกะตาตัวเงจริงๆ ว่าจะงามขนาดไหน

Have a Nice day ka


โดย: อาราเล่ กะ กั๊ตจัง วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:37:14 น.  

 
กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดด ค่ะว้าวๆๆๆๆๆ
กรี๊ดดดดดดดด แฮะๆๆๆ ขออภัยนะคะคุณwicsir มาส่งเสียงดังรบกวนค่ะ
โปรดจังเลยค่ะฟ้าสวยๆ เมมกลมๆ แบบนี้
บัวสวรรค์นี่ใช่ดอกกระเจียวไหมค่ะ แบบเดียวกันไหมเอ่ย
ที่นี่มีขายด้วยค่ะ แต่ราคาแพงลิบเลยอยู่ได้ไม่เกินเดือนก็ต้องทิ้งค่ะ
เลี้ยงยังไงเขาก็ไม่โต
แมลงปอบินว่อน ดูแล้วตัวอ้วนใหญ่มากๆ เลยนะคะ
วาไม่รู้จะคิดว่าค้างคาวค่ะ
คุณwicsir สบายดีนะคะวันนี้
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:17:44:44 น.  

 
หูยยยยย ท้องฟ้าสวยมาก ๆ เลยค่ะ
ปรับกล้องยังไงเอ่ย แวะไปบอกบ้างนะคะ อิอิ..

ดูแล้วสดชื่นมาก ๆ เลย


โดย: ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:07:34 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: ดอกหญ้าในHouston วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:45:33 น.  

 
สวัสดีค่ะ
อากาศทางใต้ก็มีฝนบ้างนิดหน่อย ประปราย แต่ทางกระบี่ไม่แน่ใจนะคะ...อยู่สงขลาน่ะค่ะ....
เท่าที่ถาม มีตกนิดๆ ยังไม่ถึงกับมาก.....น่าจะมาเที่ยวได้แบบไม่ห่วงมากนักค่ะ...


โดย: auau_py วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:40:04 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันจ้า คุณ Wic
ภาพสวยมากมาย ขอบคุณที่พาไปเที่ยวเด้อโดย: หอมกร วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:57:05 น.  

 
"การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเที่ยวท่องทุกรูปแบบทั้งชมทั้งชิม โดยจัดโครงการ กินเที่ยวทั่วไทย Style Blogger สร้างสังคมออนไลน์ให้คนชอบเที่ยว ได้มาแบ่งปันเรื่องราวที่เคยได้สัมผัสมาสรรค์สร้างลงใน Blog ของตัวเอง ชิงรางวัลมูลค่ารวมนับแสนบาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ //www.thaitravelblog.com หรือ อีเมล์ info@thaitravelblog.com"


โดย: Jungnoi IP: 58.8.214.10 วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:15:57 น.  

 
โอ้โห.... สุดยอดของเมฆงามๆจริงๆค่ะ ..คุณwic

ชอบๆ ชอบท้องฟ้าวันนี้มากๆ .. สวยจริงๆค่ะ

ขอบคุณที่นำท้องฟ้าสวยๆ แบบนี้มาให้ชมนะคะ ..

นอนหลับฝันดีค่ะ ...


โดย: Nongpurch วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:34:42 น.  

 
สีฟ้าสวยสุดยอดเลยค่ะ ไม่ได้ไปนานมากกก คิดถึงบ้านเหมือนกันนะเนี๊ยะ


โดย: ด.ญ คณิตกร วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:42:17 น.  

 
ฝันดีนะคะคุณwicsir
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 20 กรกฎาคม 2553 เวลา:0:22:48 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันอังคารค่ะคุณ wicsir

เมื่อวานฝนลงทั้งวัน
ดับร้อนแต่เพิ่มน้ำเจิงนองซะนี่
ตกผิดที่ผิดเวลา
แต่ก็ให้ความเย็นของโลกเพิ่มมากขึ้น

เที่ยวป่าหน้าฝน
นอกจากจะเย็นใจแล้ว
ยังได้ไอดินหลังฝนตกด้วย
ยกเว้นเจ้าตัวทากที่ไม่อยากเจอค่ะ

มีความสุขทุกวันนะค่ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 20 กรกฎาคม 2553 เวลา:7:58:54 น.  

 
ถ่ายรูปออกมาได้สวยมากๆ เลยค่ะ เหนเเล้วอยากไปเลย
เเต่เเถวนั้นมีรีสอร์ท หรือโรงเเรมเยอะไหม๊คะ
เพราะเคยไปพักเเบบ บ้านเพื่อนอ่ะค่ะ ไม่เคยไปพักเเบบต้องนอนรีสอร์ท
มีเวบไซต์เเนะนำอีกไหม๊คะ เพราะปกติเคยจองผ่านเวบwww.zizzee.com ขอคำเเนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะ


โดย: n1 IP: 192.168.2.8, 125.25.39.150 วันที่: 20 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:06:58 น.  

 
สวัสดีครับ ณ n1....

แถว อ.หนองแสงมี รีสอร์อยู่หลายที่
พอรู้จักหน่อย ก้อ อินเตอร์รีสอร์ทอ่ะครับ
ลองดูนะครับ..โดย: wicsir วันที่: 20 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:20:41 น.  

 
ไปต่อที่ลพบุรีค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 20 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:45:20 น.  

 
ท้องฟ้าสีสวยจริงๆด้วยค่ะ...ถ่ายรูปได้สวยมากๆเลยนะคะ


โดย: noinanai วันที่: 20 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:48:47 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


หลับฝันดีเด้อคุณวิกโดย: หอมกร วันที่: 20 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:53:59 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพุธค่ะคุณ wicsir

เมืองไทยเข้าฤดูฝน
แต่กว่าฝนจะตกต้องรอมรสุมลูกใหญ่
เป็นอะไรไปแล้วหนอเมืองไทยเรา

มีความสุขกับทุก ๆ วันนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:05:50 น.  

 
Good morning ka...

มีความสุขในการทำงานนะคะ


โดย: อาราเล่ กะ กั๊ตจัง วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:43:16 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ wicsir วันนี้ยุ่งไหมค่ะ
เห็นรูปแรกแล้วก็ต้องชมด้วยความเพลินอีกรอบค่ะ
ฟ้าสวยใสปิ้งได้ใจจริงๆ
วันนี้วาอัพบลอคแบบฟ้าหม่นๆ ค่ะ ยังเป็นประเทศเดิม
มีความสุขมากๆ นะคะคุณ wicsir
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:20:35 น.  

 
หวัดดีครับ
ฟ้าเป็นฟ้าจริงๆครับ ภาพสวยมาก
อยากทราบค่าของกล้อง speed iso fogus
ขอบคุณครับโดย: เศษเสี้ยว วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:38:24 น.  

 
ขออนุญาต add ด้วยครับ


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:42:47 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีค่ะคุณ wicsir
อย่าลืมดูแลตัวเอง และคนที่รักนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 22 กรกฎาคม 2553 เวลา:7:34:16 น.  

 
ขอมาคุยหน่อย ..

ตอนสมัยเรียนปี 3-6 ถ้าไม่ขนงานมาบ้านไม่จบแน่ ๆ ค่ะ และทำจนอย่างน้อยเที่ยงคืนเลยนะคะ

สำหรับโจ๊กคิดว่าหากจะไปต่อที่ไหนดึก ๆ ก็ขนงานกลับบ้านไปด้วยเยอะ ๆ จะได้เป็นข้ออ้าง สงสัยเราจะมองโลกในแง่ร้ายไปหรือเปล่า


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 22 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:36:26 น.  

 
สวัสดีครับ
สถานที่ท่องเที่ยวดีครับ
ประกอบกับฝีมือการถ่ายภาพขั้นเทพ
ทำให้น่าไปเที่ยวมากขึ้นครับ


โดย: panwat วันที่: 22 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:10:39 น.  

 
23 บ่ายถึง 26 บ่าย เจ้าของบล๊อก คงไม่ได้อยู่ใกล้เครื่องครับ ขออภัยที่ไม่ได้ไปทักทายด้วย


โดย: wicsir วันที่: 22 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:36:06 น.  

 
ต่อท้ายเม้นคุณ wicsir พอดีเลยค่ะ
เดี๋ยววาเฝ้าบ้านให้ค่ะ
ทำอะไร อยู่ที่ไหนก็ขอให้สนุกและมีความสุขนะคะ
ส่งความคิดถึงตุนไว้ก่อนเผื่อไม่ได้คุยกันหลายวันค่ะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 22 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:58:32 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันศุกร์
สัมผัสความรักและความสุขด้วยหัวใจนะค่ะคุณ wicsirโดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 23 กรกฎาคม 2553 เวลา:7:12:21 น.  

 
แวะมาทักทายในวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์(สำหรับใครหลายคน) เดี๋ยวก็ได้หยุดยาวแล้ว ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะคะ


โดย: babyL' วันที่: 23 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:24:36 น.  

 
ไปอ่างทองต่อแล้วนะคะ แล้วปิด3-4 วันนี้ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 23 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:07:03 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

รู้จัก " เห็บเกาะขา" ไหมค่ะ?

รู้ไหมค่ะว่าจะทำให้คนเรามีสุขภาพดีดี

แวะไปดูคำตอบได้ที่บล็อคของอ้อมแอ้มนะค่ะ..ฮิๆฟ้าสวยจังค่ะ


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 23 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:27:04 น.  

 
มาดูบ้านบ้านให้คุณwicsir พร้อมกับส่งความสุขให้ด้วยค่ะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 23 กรกฎาคม 2553 เวลา:17:19:26 น.  

 
หวัดดีก่อนวันหยุดยาวค่ะ ...
ขอบคุณที่แวะเข้าไปแนะนำเรื่องการถ่ายรูปที่บล็อคนะคะ แล้วจะลองไปหัดถ่ายดูค่ะ ..
แต่จะสวยอย่างนี้หรือเปล่าน๊า...

วันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะ...
มีความสุขเช่นกันนะคะ..โดย: ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ วันที่: 23 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:37:22 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

โอ้....ว้าว.....ฟ้าสวยมากเลย
หนึ่งเห็นฟ้ากับเมฆแบบนี้ทีไรเป็นตื่นตะลึงทุกที
จนบางครั้งขับรถเพลินเกือบไปชนกับคันหน้าแน่ะ

หยุดยาวแบบนี้ไปทำบุญที่ไหนหรือเปล่าคะ

แวะเอาแจงลอนมาฝากด้วยค่ะโดย: chenyuye วันที่: 24 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:36:14 น.  

 
แวะมาเฝ้าบ้านให้ค่า
ไปทำบุญพร้อมเที่ยวแน่ ๆ เลย
ถ้าทำบุญขออนุโมทนาด้วยนะคะ
ถ้าไปเที่ยวอย่าลืมเอารูปมาฝากละ
แต่ถ้าไปทำงาน เอ่อ..ยังไงก็ยังคง
มีภาพสวย ๆ มาฝากบ้างละน๊า
ไว้แวะมาเฝ้าบ้านให้เรื่อย ๆ ค่า


โดย: JinnyTent วันที่: 25 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:44:52 น.  

 
สุขสันต์วันหยุดค่ะ
ไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าคะ ..
เอารูปสวย ๆ มาฝากด้วยนะคะ..โดย: ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ วันที่: 25 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:28:39 น.  

 
จินส่งบล็อกเข้าประกวด Thailand Blog Award 2010 ด้วย
ขอโหวตให้กำลังใจจินหน่อยนะคะ
กลับมาแล้วอย่าลืมโหวตให้จินด้วยนะคะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่า อิอิ


โดย: JinnyTent วันที่: 26 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:10:43 น.  

 
Eแพรว มุจรินทร์ ฆะระบุตร(Mudjarin Kharabut)เลขบัตรประชาชน 1412000062681 เกิด 13 ตุลาคม 2536ที่อยู่ 55หมู่8 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี บิดาชื่อนายเมรี ฆะระบุตร พีน้องอีก 2คนของEดอกทองมุจรินทร์ชื่อ นายนัฐกรณ์ ฆะระบุตร และนายกฤษดา ฆะระบุตร ผู้หญิงคนนี้ทำลายครอบครัวคนอื่น เป็นเมียเก็บผู้ชายที่เขามีลูกมีเมียแล้วอยู่ 2ปี (ระหว่าง 2557-2558) ทั้งๆที่ยังเรียนไม่จบ และรู้มาตลอดว่าผู้ชายมีครอบครัวแล้ว ทำให้ผู้หญิงด้วยกันต้องตกนรกทั้งเป็น ต้องอยู่กับความทรงจำอันเลวร้ายไปชั่วชีวิต ขอให้เอาเงินที่ผู้ชายไปเลี้ยงดูมาคืนก็หน้าด้านหนีไปเฉยๆ ขอให้ผลกรรมที่มันได้ทำไว้กับครอบครัวคนอื่นจงตกถึงครอบครัวของมันบ้าง ขอให้ตราบาปจงติดอยู่ในใจมันไปชั่วชีวิต พ่อแม่มันที่ไม่รู้จักสั่งสอนเลือดเนื้อให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ปล่อยให้ไปทำร้ายคนอื่น จงได้รับกรรมที่ลูกสาวตัวเองได้ก่อไว้ด้วยเถิด ขอให้แรงอธิษฐานในครั้งนี้จงส่งไปยังครอบครัวฆะระบุตรด้วยเถิด
#Mudjarin #Kharabut #Mudjarinkharabut #มุจรินทร์ #ฆะระบุตร #มุจรินทร์ฆะระบุตร #เมรีฆะระบุตร #นัฐกรณ์ฆะระบุตร #กฤษดาฆะระบุตร #Eเมียน้อย #Eเมียเก็บ #Eเมียเช่า #Eนางบำเรอ #เป็นชู้กับผัวคนอื่น #Eนักศึกษาใจแตก #ไร้ยางอาย #Eหน้าด้าน #Eเดรัจฉาน #Eเปรตขอส่วนบุญ #Eสัมภเวสี #ทำลายคู่เขา #ทำลายครอบครัวเขา #บาปกรรมมีจริง #ผิดศีลธรรม #ตกนรกทั้งเป็น #มีตราบาปชั่วชีวิต


โดย: ใจกล้าหน้าหนามายุ่งกับคนมีครอบครัว ทำตัวเยี่ยงของเล่นผู้ขาย ช่างไร้ศักดิ๋ศรี มุจรินทร์ ฆะระบุตร IP: 134.196.149.27 วันที่: 7 สิงหาคม 2559 เวลา:17:16:52 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
wicsir
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 66 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊งค์ ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2553
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
19 กรกฏาคม 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.