....OUR FAMILY'S JOURNEY....
ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม
Titleทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม


8 มิถุนายน 2551

มีโอกาสไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ที่อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ อีกครั้งเลยเอาภาพมาฝากครับ....ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งนี้พอดี พิธีเปิดเทศกาลเข้าใจว่าได้ดำเนินการไปในวันที่ 9 มิถุนายน 2551

ก่อนเข้าชมภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม มาทำความรู้จักกับที่นี่หน่อยดีกว่า.....


ข้อมูลทั่วไป :

ทุ่งดอกกระเจียว เปรียบเสมือนเป็นราชินีแห่งมวลดอกไม้ของขุนเขาแห่งนี้ ที่ทุกคนตั้งใจมาดู มาชมความงามตระการตา ดอกสีชมพูอมม่วงที่ดารดาษไปทั้งผืนป่า ตัดกับสีเขียวขจีของหญ้าเพ็กและโขดหิน ประดุจเทพจากสรวงสวรรค์ประทานให้กับแผ่นดินที่นี่ เป็นทุ่งดอกกระเจียวที่ใหญ่ที่สุดและงดงามที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 270 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิประมาณ 100 กิโลเมตร

การเดินทาง :

การเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนับว่าค่อนข้างสะดวก โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดสระบุรีไปยังสามแยกพุแค แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ไปยังบ้านลำนารายณ์ จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เส้นทาง ลำนารายณ์-ลำสนธิ-เทพสถิต-หนองบัวโคก-นครราชสีมา เดินทางจากบ้านลำนารายณ์ประมาณ 48 กิโลเมตร ก่อนถึงที่ทำการอำเภอเทพสถิตประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปอำเภอหนองบัวระเหว ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2354 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตรถึงทางแยกซ้ายมือเข้าบ้านไร่ ใช้ระยะทางอีกประมาณ 14 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

ระยะทาง

สระบุรี-ลำนารายณ์ 92 กิโลเมตร
ลำนารายณ์-เทพสถิต 48 กิโลเมตร
เทพสถิต-อุทยานฯ 29 กิโลเมตร


จุดเด่นที่น่าสนใจ :

ลานหินงาม

เป็นลานหินที่มีรูปร่างแปลกในพื้นที่กว่า 10 ไร่ เกิดจากการกัดเซาะเนื้อดินและหินในส่วนที่จับตัวกันอย่างเบาบางหลุดออกไป นานวันเข้าจึงเกิดโขดหินที่มีรูปลักษณ์แตกต่างกันมองดูสวยงามเป็นที่อัศจรรย์ สำหรับลานหินงามนี้อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของที่ทำการอุทยานฯ มีทางรถยนต์เข้าถึง


จุดชมวิวสุดแผ่นดิน

เป็นหน้าผาสูงชันและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหยซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม สูงประมาณ 846 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เกิดจากการยกตัวของพื้นที่เป็นที่ราบสูงอีสาน จึงเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสาน ทำให้เรียกบริเวณนี้ว่า "สุดแผ่นดิน" ณ จุดนี้จะเห็นทิวทัศน์ของสันเขาพังเหยและเขตพื้นที่ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จุดชมวิวนี้อยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ทำการอุทยานฯระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร


ทุ่งดอกกระเจียว

กระเจียวเป็นพืชล้มลุกประเภทหัว เป็นพันธุ์ไม้ประจำถิ่นที่ขึ้นมากที่สุดในประเทศไทย ณ ที่แห่งนี้ ปกติจะพบขึ้นกระจายทั่วไปตั้งแต่ลานหินงามจนถึงจุดชมวิวสุดแผ่นดิน 1 กิโลเมตร ดอกกระเจียวจะขึ้นและบานเป็นสีชมพูอมม่วงในช่วงต้นฤดูฝนเท่านั้น คือเดือนมิถุนายน-สิงหาคมของทุกปี

ดอกกระเจียว กระเจียวบัว ปทุมมาหรือบัวสวรรค์
เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันติดปาก เป็นพันธุ์ไม้ประจำถิ่นที่ขึ้นมากที่สุดในประเทศไทยที่อุทยานฯแห่งนี้ ปกติจะขึ้นปะปนกับหญ้าเพ็กซึ่งเป็นไม้พื้นล่างของป่าเต็งรังหรือป่าโคกที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นห่างๆสลับกับหิน ส่วนใหญ่จะมีไม้เหียงเป็นไม้เด่นกระจายอยู่ทั่วไป ตั้งแต่ลานหินงามจนถึงจุดชมวิว"สุดแผ่นดิน" ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังพบกระเจียวชนิดนี้ที่อุทยานแห่งชาติไทรทองอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอยู่ในแนวสันเขาพังเหยเดียวกัน

ในทางวิชาการหรือทางพฤกษศาสตร์ ดอกกระเจียวเป็นพืชในสกุลขมิ้น อยู่ในวงขิง ข่า ขมิ้น เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชในสกุลนี้มีไม่น้อยกว่า 65 ชนิด พบกระจายพันธุ์ตั้งแต่ทวีปออสเตรเลีย ทวีปเอเซีย จนถึงทวีปอาฟริกา มีอยู่ประมาณ 30 ชนิดที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ตามภาคต่างๆของประเทศไทย พืชในสกุลนี้จะมีเหง้าช่วยสะสมน้ำและอาหารอยู่ใต้ดิน มีลำต้นสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน และมีลำต้นเทียมอยู่เหนือพื้นดิน ทำหน้าที่สังเคราะห์แสง ลำต้นเทียมสูงประมาณ 20 ซม. กาบใบสีเขียว โคนสีแดง ก้านใบยาวประมาณ 10 ซม.ใบเป็นรูปรีค่อนข้างแคบ แผ่นใบเรียบไม่มีขน บริเวณเส้นกลางใบอาจมีสีแดง ดอก ช่อดอกเกิดจากปลายลำต้นเทียม ก้านช่อดอกยาวประมาณ 50 ซม. ดอกสีขาวปากสีม่วง ใบประดับส่วนบนสีชมพูม่วงหรือแดงเข้ม

พืชสกุลขมิ้นนี้นักพฤกษศาสตร์ได้แบ่งออกเป็นสองสกุลย่อย ตามลักษณะของใบประดับ ช่อดอกและอับเรณู โดยจะถือสีของปากเป็นหลัก

1.สกุลย่อย Pcurcuma หรือกลุ่มกระเจียว มีลักษณะเด่นคือ ไม่มีสีกลุ่มม่วงแดง ปากมักจะมีสีขาวหรือเหลือง ช่อดอกเกิดจากเหง้าและเกิดจากตายอดของลำต้น

2.สกุลย่อย Paracurcuma หรือกลุ่มปทุมมา มีลักษณะเด่นคือ สีกลุ่มม่วงแดงที่ปาก ช่อดอกเกิดจากตายอดของลำต้นเทียม
ดังนั้น ถ้าดูจากการแบ่งกลุ่มแล้ว "กระเจียว"ที่เราเรียกกัน ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนี้ ก็จะไม่ตรงกับการแบ่งกลุ่มของนักพฤกษศาสตร์ ซึ่งที่ถูกต้องจะต้องเรียกว่า "ปทุมมา" แต่นั่นก็เป็นเรื่องของแวดวงวิชาการ ที่ได้ค้นคว้านำเสนอมาให้ทราบ


กระเจียวชนิดที่รับประทานได้ที่ชัยภูมิ

กระเจียวเป็นเพชรเม็ดงาม มีธรรมชาติสร้างสรรให้คนชัยภูมิได้พิจารณาเจียรนัย และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าอย่างยั่งยืนนานเท่านาน เท่าที่คนชัยภูมิจะช่วยกันอนุรักษ์ดูแลและพัฒนา ดอกกระเจียวเป็นไม้ดอกที่มีความสวยงามแปลกตา มีสีสันสดใส ดอกมีความสวยงามและคงทนอยู่เป็นเวลานาน สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น มีศักยภาพในการใช้เป็นไม้ตัดดอก ไม้กระถาง ตลอดจนปลูกเป็นแปลงที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการพัฒนาพันธุ์เพื่อส่งออก ทำให้ในปัจจุบันเป็นไม้ดอกที่ได้รับความนิยม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เฉพาะในตลาดต่างประเทศประมาณกันว่ามีความต้องการไม่ต่ำกว่า 2 ล้านเหง้าต่อปี ซึ่งประเทศไทยได้ส่งดอกและเหง้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ ทำรายได้ให้ประเทศไทยในแต่ละปีเป็นมูลค่าหลายล้านบาท โดยเฉพาะในประเทศเนเธอร์แลนด์ ดินแดนแห่งดอกทิวลิป ชาวต่างชาติที่พบเห็นดอกกระเจียวต่างเรียกว่า "ทิวลิปออฟไซแอม"หรือ "สยามทิวลิป"

อันที่จริง จังหวัดชัยภูมิ มีดอกกระเจียวขึ้นอยู่ตามธรรมชาติหลายชนิด ทั้งที่รับประทานได้และไม่ได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและรวบรวมพันธุ์ และอาจจะมีศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชดอกกระเจียวที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในอนาคตคาดว่าดอกกระเจียวจะเป็นไม้ดอกที่สำคัญที่เป็นสัญญลักษณ์ของประเทศไทย ที่ชาวต่างชาติจะมาเที่ยวเมืองไทยเพื่อชื่นชมความงาม เช่นเดียวกับดอกทิวลิปของประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เป็นได้

ที่มา : อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

ตอนนี้เรารู้แล้วว่า ที่ป่าหินงามมีอะไรบ้าง .... เราไปเที่ยวชมด้วยกันเลยครับ

อุทยานแห่งนี้ปรับปรุงไปมาก จากเมื่อ 6-7 ปีก่อน เราต้องซื้อบัตรเข้าชมคนละ 20 บาทสำหรับผู้ใหญ่ และ 10 บาทสำหรับเด็ก หลังจากนั้นก็ซื้อบัตรเพื่อขึ้นรถแบบที่เห็นอีกคนละ 20 บาท (ไป-กลับ) เพื่อขึ้นชมจุดชมวิวสุดแผ่นดิน และเดินเรื่อยลงมาที่ทุ่งดอกกระเจียวครับ

ขึ้นถึงจุดจอดรถที่ลานจอดสุดแผ่นดิน ฝนเทลงมาเลยครับ ทั้งๆที่ข้างล่างยังแดดเปรี้ยงอยู่เลย.... เอาละสิ แต่ไม่นานก็หยุด ถือว่าเราโชคดีไปรอฝนหยุดเลยได้ภาพนี้มา


ผาตรงนี้เป็นรอยต่อของลพบุรีกับชัยภูมิ ตรงที่แผ่นดินเคลื่อนมาชนกันเมื่อหลายล้านปี มาแล้ว เหนือขึ้นไปก็เพชรบูรณ์ ลมที่นี่จะแรงมาก

ออกเดินจากจุดสุดแผ่นดิน ผ่านป่าเต็ง รัง ที่ธรรมชาติได้ตกแต่งด้วยกอเพ็ก หรือ ไผ่เพ็ก ปกคลุมพื้นดิน สลับด้วยหินก้อนสวยๆ แถมมีต้น เต็ง รัง รูปร่างต่างๆประดับไว้ด้วย

พอพ้นป่ามาก็จะเจอทางแยกมีป้ายบอก ให้เลือกเอาว่าไปทุ่งไหนก่อน ตามธรรมดา เราควรเลือกทุ่ง 1 ก่อน จบแล้วค่อยขึ้นรถต่อไปที่ลานหินงาม และเดินต่อไปทุ่ง 3 ได้...
บริเวณทุ่งดอกกระเจียว 1 จะมีสะพานยาวจนสุดทุ่ง เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวลงไปย่ำเอาหน่อดอกกระเจียวเข้า โดยจะมีป้ายบอกเป็นระยะ.... ภาพที่สีเขียวของกอเพ็กที่คลุมพื้นดิน ตัดกับสีชมพูของดอกปทุมาหรือบัวสวรรค์ หรือฝรั่งเรียกว่า "สยามทิวลิป" จะสวยมาก.... เจ้าหน้าที่บอกว่า ถ้าเป็นตอนเช้าๆ จะมีอหมอกขึ้น ทำให้ทุ่งนี้เด่นเป็นนางเอกเลยล่ะ...

มาดูใกล้ๆหน่อยซิว่า ดอกสวยไหม.

มีอย่างหนึ่งที่ต้นไม้ เต็ง รัง ที่นี่ไม่สูงชะรูดขึ้นไปเหมือนที่อื่น.... เจ้าหน้าที่บอกว่า เพราะการปรับสมดุลของมันเอง เนื่องจากไม่สามารถหยั่งรากแก้วลงลึกได้...เลยทำให้ป่า เต็ง รัง ที่นี่ เหมือนบอนไซเลย เก๋ไปอีกแบบ..

เราเดินดูจนสะใจแล้ว ก็มาโผล่เอาที่ป้ายทุ่งดอกกระเจียวนี่แหละ เดินไม่ไหว ก็รอรถรับส่งตรงจุดนี้ได้ เพื่อไปต่อที่ลานหินงาม โดยรถจะพาเราไปเลี้ยวขวาที่สามแยกตัววาย (Y) หรือเขาเรียกว่า สามแยก กิโล 0 (ศูนย์)จุดรถรับ-ส่ง อยู่ลานหน้าตึกนี้
ต้องปีนขึ้นไปประมาณ 100 เมตรเพื่อชมลานหินงาม
ถึงแม้ไทยไม่ได้แชมป์บอลโลก แต่เรามีถ้วยใหญ่กว่าเพื่อน เริ่มเห็นนี้ก่อน
หินปราสาท
หินแม่ไก่
หินช้างเอราวัณ
หินเรด้าอยู่ด้านบนตรงลานหินงามจะมองเห็นบ้านเมืองข้างล่าง สวยงาม เป็นแบบเบิร์ดอาย.... อากาศบริสุทธ์ เราสามารถเดินต่อไปอีก 100 เมตร ก็จะถึงจุดชมทุ่งดอกกระเจียว 3.... ขากลับลงมาเราก็แวะชมห้องจัดแสดง ความเป็นมาทางธรณีวิทยาของชั้นหิน.... การก่อกำเนิด.... ไดโนเสาร์ และรายละเอียดอื่นๆ ก่อนที่ขึ้นรถกลับไปยังทางเข้าประตูอุทยานฯ

สินค้า OTOP ที่ทำเป็นรูปดอกกระเจียว ก็มีขายที่ร้านขายสินค้าก่อนทางเข้าอุทยานฯ


สิ่งอำนวยความสะดวก :

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับกางเต็นท์พักแรมไว้ให้บริการ ที่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ และที่บริเวณด่านตรวจ

ติดต่อขอรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตู้ ปณ.2 ปทจ.เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 โทร.(01)930-7581
ปล. บล๊อกนี้ได้หายไปตอนทำการเคลื่อนย้ายบล๊อกเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2554 และได้ให้ทางทีมงานบล๊อกแก๊งค์กู้กลับมาให้ใหม่....ขอบคุณครับ
________จบทริปครับ________
Create Date : 09 มิถุนายน 2551
Last Update : 25 สิงหาคม 2556 21:51:46 น. 3 comments
Counter : 3600 Pageviews.

 
เชิญทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างของ สล็อตแมชชีน ออนไลน์ กับ GoldClub Slot Online ท่านจะได้สนุกสนานไป
กับสล็อตแมชชีนแบบเรียลไทม์ แต่ยังคงความสวยงามของภาพได้ไม่แตกต่าง จากตู้สล็อตที่ท่านคุ้นเคย กราฟฟิกสวยงาม
ตื่นเต้นเร้าใจด้วยระบบเสียงชั้นยอด และมีรูปแบบของเกมส์ให้ เลือกมากมายกว่า 200 เกมส์
นอกจากสล็อตแมชชีนออนไลน์แล้ว GoldClub Slot ยังมีเกมส์ไพ่หลากหลายรูปแบบ ทั้ง Blackjack , Poker,baccarat และอื่น ๆ
ให้ท่านเลือกร่วมสนุกตามความชอบ GoldClub Slot Online เราคือผู้ให้บริการสล็อตแมชชีนออนไลน์ และเกมส์ออนไลน์ มาตราฐานสากล
ได้รับอนุญาตให้บริการสล็อตแมชชีน และ เกมส์ออนไลน์ในประเทศกัมพูชาอย่างถูกต้อง
Call Center Service 24 Hrs. 082-198-8883 -6 // goldclubslotonline.com


โดย: goldclubslotonline IP: 61.19.66.37 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:18:37:46 น.  

 
เที่ยวทุ่งดอกกระเจียว


โดย: เนย IP: 113.53.50.52 วันที่: 14 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:20:16 น.  

 
ตามมาชมค่ะ เอนทรี่แรกของเที่ยวอีสานเลยนะคะ โชคดีแท้ หนุ่มน้อย ตอนนั้น กับตอนนี้ต่างกันที่ผมแค่นั้นมังคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 2 สิงหาคม 2556 เวลา:21:08:43 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 71 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊งค์ ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
 
มิถุนายน 2551
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
9 มิถุนายน 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.