....OUR FAMILY'S JOURNEY....
++10 อันดับเมืองที่ปลอดภัยและน่าอยู่ที่สุดในโลก++
10 อันดับเมืองที่ปลอดภัยและน่าอยู่ที่สุดในโลก
The Top Ten Safest Cities in The World in Which to Liveวปไซท์ Mercer (บริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานบุคคลและการลงทุน ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วโลก) ได้จัดอันดับเมืองที่มีความปลอดภัยสูงสุด 10 อันดับแรกของโลก ที่น่าเข้าไปอยู่อาศัย โดยที่นำเอาปัจจัยทางด้านต่างๆเข้ามาประกอบในการจัดอันดับ ไม่ว่าจะเป็น ด้านความมั่นคง ระดับของอาชญากรรม การบังคับใช้กฎหมาย การมีสัมพันธ์และความสำคัญกับนานาชาติ

มีหลายเมืองที่คะแนนออกมาเท่ากัน เช่นอันดับที่ 9 และอันดับที่ 6 มี 2 อันดับละ 2 เมือง และอันดับที่ 2 เท่ากันถึง 3 เมือง ...
ต่อไปนี้คือ 10 อันดับแรกของเมืองที่มีความปลอดภัยสูงสุด

9. Wellington, New Zealand
เวลลิ่งตัน เป็นเมืองใหญ่ที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะเหนือ มีประชากรประมาณ 393,400 คน ในปี 2010 Mercer ได้จัดอันดับให้เมืองเวลลิ่งตันเป็นเมืองที่น่าอยู่ในอันดับที่ 12 ของโลก ในปี 2011 Lonely Planet ได้จัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 4 ใน 10 เมืองน่าไปเยือนที่สุดของโลก9. Auckland, New Zealand
โอ๊คแลนด์ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย โอ๊คแลนด์มีพลเมืองทั้งสิ้น 1,377,200 คน หรือคิดเป็น 31% ของพลเมืองในนิวซีแลนด์ ในปี 2011 Mercer ได้จัดอันดับให้เมืองโอ๊คแลน์เป็นเมืองที่น่าอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลก ขณะที่ Economist’sWorld’s Most Livable Cities จัดอันดับให้เมืองโอ๊คแลนด์อยู่ในลำดับที่ 9 ด้วย.
8. Singapore, Singapore
สิงค์โปร์ หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณะรัฐสิงค์โปร์ ( Republic of Singapore ) อยู่ทางตอนใต้ของประเทศในกลุ่มอาเซียน หรือเหนือเส้นศูนย์สูตร 137 กม. สิงค์โปร์ประกอบไปด้วยเกาะ 63 เกาะ สิงค์โปร์เป็นประเทศที่มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งคัด และมีการพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด


6. Stockholm, Sweden


สต๊อกโฮม เป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของสวีเดน และยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในคาบสมุทรสแกนดิเนเวียด้วย ในปี 2010 สต๊อกโฮมมีประชากรในเขตเทศบาล 864,324 คน ในเขตเมืองอีก 1.4 ล้านคน และรอบๆในพื้นที่ 6,519 ตร.กม.อีก 2.1 ล้านคน

สต๊อกโฮมได้รับการจัดอันดับที่ 24 ของโลก อันดับที่ 10 ของยุโรป และอันดับที่หนึ่งของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุด ในปี 20086. Geneva, Switzerland


เจนีวา เป็นเมืองที่มีชื่ออันดับที่ 2 รองจากเมืองซูริค ในประเทศสวิตส์เซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ในปี 2010 เมืองนี้มีประชากร 191,803 คน ประชากรส่วนมากใช้ภาษาฝรั่งเศส เมืองเจนีวาเป็นศูนย์กลางทางการทูตของโลก และยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการธนาคารอันดับที่ 3 ต่อจาก ลอนดอน และซูริค ในการสำรวจของ Mercer ปี 2009 เมืองเจนีวาได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับที่ 3 (ซึ่งได้คะแนนใกล้เคียงกับซูริค) และในปีเดียวกันนี้ (2009) เจนีวายังถูกจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกด้วย.


5. Vienna, Austria


เวียนนา เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย มีประชากรประมาณ 1.7 ล้าน และ 2.4 ล้านคนอยู่ในเขตรอบๆเมือง ซึ่งคิดเป็น 25% ของเป็นประชากรชาวออสเตรีย

เมืองเวียนนายังเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม การเมือง ทางเศรษฐกิจ ยังเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 10 (เมื่อเทียบจากจำนวนประชากร) ในสหภาพยุโรป นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งขององค์กรต่างๆของโลกมากมาย

เวียนนาอยู่ทางตะวันออกของประเทศ ใกล้กับสาธารณรัฐ เชค, สโลวาเกีย, และฮังการี เวียนนาได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่, เมืองทางวัฒนธรรม, และอื่นๆ ในระดับต้นๆของโลกมาหลายปี..... ในปี 2001 ใจกลางของเมืองเวียนนาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย.2. Zurich, Switzerland


ซูริค เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตส์เซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ บนฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบซูริค มีประชากร (ในเขตเทศบาล) ประมาณ 380, 500 คน และรอบๆเมืองอีก 2 ล้านคน เมืองซูริคเป็นศูนย์กลางการเงินและการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของโลก และยังเป็นศูนย์กลางของการวิจัยของหลายๆสถาบันด้วย

ในปี 2006 และ 2008 เมืองซูริคได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก และเป็นเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในยุโรป นอกจากนี้เมืองซูริคยังเป็นเมืองที่ตั้งของโรงละครที่ใช้ภาษาเยอรมันที่สำคัญที่สุดของโลกอีกด้วย2. Helsinki, Finland


เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นทั้งเมืองใหญ่ที่สุด และเมืองหลวงของประเทศด้วย เฮลซิงกิตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ที่ริมอ่าวฟินแลนด์ ในทะเลบอลติค มีพลเมือง 588,941 คน ใน เดือนมกราคม ปี 2011

เฮลซิงกิเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมือง การศึกษา การธนาคาร วัฒนธรรมของฟินแลนด์ และเป็นเป็นเมืองหลักของยุโรปทางตอนเหนือ 70% ของบริษัทต่างชาติที่ทำการในฟินแลนด์ก็ตั้งอยู่ที่เมืองนี้ด้วย...

ในปี 2009 เมืองเฮลซิงกิได้รับเลือกจาก International Council of Societies of Industrial Design ให้เป็น the World Design Capital for 20122. Bern, Switzerland


เมืองเบอร์น ประเทศสวิตส์เซอร์แลนด์ ในปี 2010 เมืองเบอร์นมีประชากร 133,920 คน ซึ่งเป็นเมืองที่มีพลเมืองมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศสวิตซ์เซอร์แลนด์ ภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการที่เมืองนี้คือภาษาเยอร์มัน

ในปี 1983 เมืองเก่าย่านใจกลางเมืองเบอร์นได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก และปี 2010 เบอร์นก็ได้รับการจัดอันดับให้ติด 10 อันดับแรกของเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกด้วย.1. Luxembourg, Luxembourg


ลักเซมเบอร์ก เป็นทั้งชื่อเมืองและประเทศ ตั้งอยู่ระหว่างรั่งเศส สวิตเซอร์แลนดื และเยอรมัน เมืองลักเซมเบอร์กมั่งคั่งจากการเป็นกลางการธนาคาร การบริหารของยุโรป

จากการสำรวจในปี 2009 ปรากฏว่าชาวลักเซมเบอร์กมีรายได้ต่อหัวสูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก คือ 79,600 USD / คน ในปี 2011 Mercer ทั่วโลกได้ทำการสำรวจเพื่อจัดอันดับจากทั้งหมด 221 เมืองทั่วโลก และลักซ์เซมเบอร์กได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่มีความปลอดภัย น่าอยู่อันดับที่ 1อ่านเพิ่มเติม :

//www.city-infos.com/mercer-2011-personal-safety-ranking/
//www.mercer.com/press-releases/quality-of-living-report-2011

_____________END_____________

Create Date : 14 พฤษภาคม 2555
Last Update : 3 กันยายน 2556 21:19:41 น. 12 comments
Counter : 11068 Pageviews.

 


สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 14 พฤษภาคม 2555 เวลา:14:46:26 น.  

 
น่าไปทุกเมืองเลย


โดย: kwan_3023 วันที่: 14 พฤษภาคม 2555 เวลา:14:59:15 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณวิค

เป็นประเทศที่คุ้นชื่อกันหมดเลย
คือเป็นพระเทศที่พัฒนากันหมดแล้ว
จึงถูกคัดเลือกอย่างนี้

ัตัวหนังสือใหญ่มากเลยค่ะเนี่ย อิอิ


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 14 พฤษภาคม 2555 เวลา:15:05:37 น.  

 
ดูจากภาพแล้วอยากไป Wellington ที่สุด โอบล้อมด้วยภูเขาชอบๆ


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 14 พฤษภาคม 2555 เวลา:15:07:09 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันในวันอังคารแสนสุขใจนะคะ
โหวตแทรเวลบล็อกจ้าคุณวิกโดย: หอมกร วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:7:25:22 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณวิค
แวะมาเยี่ยมเยียน สบายดีนะคะ
น่าไปเที่ยวทุกเมืองเลยเน้อ

มาชวนกินไอติมกันค่ะโดย: pantawan วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:18:26:53 น.  

 
แวะมาทักทายด้วยความระลึกถึง เพิ่งอ่าน นวนิยายสายรักสิบสองปันนาจบ เลยเวียนมาหาอ่านอีกรอบค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:31:31 น.  

 


สวัสดียามสาย ๆ ค่ะ..^^

มีความสุขกับการทำงานนะค่ะ..โดย: Lika ka วันที่: 16 พฤษภาคม 2555 เวลา:8:37:26 น.  

 

ใช้เครื่องมือเขียนบล็อกแบบใหม่รึป่าวคะ เล่นสี เปลี่ยน size font สนุกสนานเลยค่ะ

สิงคโปร์ ก็ติด 1 ใน 10 กับเค้าด้วย ไม่ธรรมดาเลยนะคะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 พฤษภาคม 2555 เวลา:12:52:21 น.  

 
เห็นด้วยว่าสวิสน่าอยู่โพด ๆ ค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 16 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:56:05 น.  

 
กำลังลุ้นเลยค่ะว่าเมืองอะไรจะได้อันดับหนึ่ง
อ่านๆดูอยู้แถบยุโรปเกือบทั้งหมดเลยนะคะเนี่ย


โดย: AdrenalineRush วันที่: 16 พฤษภาคม 2555 เวลา:22:43:44 น.  

 
Gclubclick ศูนย์รวมคาสิโนดัง พนันบอล แค่คลิกเดียวที่มีให้ท่านได้ร่วมสนุกกับเราไม่ว่าจะเป็นคาสิโนยอดนิยม และคาสิโนใหม่ ๆ เช่น GClub , Royal1688 , Ruby888 , Holiday-Palace , Genting-Crown ,Reddragon88 ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศจริง sภายในคาสิโนจริงทุกเกมส์การ เล่นตื่น เต้นเราใจ และนอกจากคาสิโนคุณภาพที่เราคัดสรรมาให้ ท่าน แล้วทาง
Gclubclick.com เองยังมี SportBetting Onlineให้ท่านได้เลือกเดิมพนันกีฬาโปรด ที่ท่านชื่นชอบอย่างจุใจ อาทิ เช่น SBOBET ,IBCBET , WinningFT , MMMBET ท่าน สามารถเปิดเล่นกับเราได้แล้ววันนี้ ทางเรามีพนักงาน Call Center ไว้คอยบริการท่านด้วยความเป็นกับเองประทับ ในตลอด 24 ชม.
ติดต่อสอบถาม 24 ชัวโมง
081-122-5019 , 081-122-4019 , 080-559-7275
//www.Gclubclick.com
//gclubclick.blogspot.com/


โดย: gclubclick IP: 183.89.69.36 วันที่: 31 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:17:10 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
wicsir
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 66 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊งค์ ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2555
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
14 พฤษภาคม 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.