....OUR FAMILY'S JOURNEY....
10 อันดับเมืองที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดในโลก
10 อันดับเมืองที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดในโลก
Top 10 Cheapest Cities In The World
หยุดอ่านตรงนี้ ซักเดี๋ยว...

อีกสัปดาห์ครับที่ไม่ได้ออกไปไหน เพราะหลายๆอย่าง รวมทั้งงานประจำที่ทำอยู่ แต่ก็ยังคิดถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ รวมทั้งท่านผู้อ่านที่รักทั้งหลายอยู่เหมือนเดิม.... เอาความต่อเนื่องจากบล๊อกที่แล้วมาลงต่อละกันครับ คราวนี้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดที่น่าอยู่ 10 อันดับมาให้อ่านครับ...

Ever wondered where would be a cheap place to live? Wonder no more as this page lists the cheapest major cities in the world in which to live as of February 2009.

The initial aim was for it to be a list of the top 10 cheapest cities in the world in which to live. However, as will become apparent there are more than 10 cities on the list, and this is due to there being more than one city at position number 10 on the list, and so they have all been listed below.


วันนี้เอาเมืองที่ค่าครองชีพถูกที่สุด 10 อันดับแรกมาให้อ่านครับ ก็อีกนั่นแหละว่าความเห็นต่างก็คงมี ที่นี่เขาเอาเมืองหลักๆที่นักท่องเที่ยวรู้จักมาจัดลำดับ (Ranking) เดี๋ยวก็มีคำถามว่า เฮ้... หลวงพระบางน่าจะถูกกว่านะ..ทำนองนั้น

ทั้ง 10 อันดับคือผลจากข้อมูลเมื่อ กุมภาพันธุ์ 2009 บางเมืองก็อยู่ในแร๊งค์กิ้งเดียวกัน ฉะนั้นอันดับถัดๆไปจึงว่าง..... อีกครั้ง ผมเพียงสรุปในประเด็นที่น่าจะรับรู้เท่านั้น ไม่ได้แปลให้ทั้งหมดนะครับ เพราะท่านๆทั้งหลายคงอ่านภาษาประกิตได้เข้าใจดีกว่าผมซะอีก...มีเมืองไหน อยู่ที่ใดในโลก ก็มาดูกันเลยครับ..

10 (Joint). Johannesburg

In joint tenth place on the list of cheapest cities in the world is the south African city of Johannesburg. Johannesburg is the largest city in South Africa, and has the largest economy of any city within Africa. This is due to the size of the city, as well as the resources which surround it which include both gold and diamonds. In addition, Johannesburg is the hub of Southern African travel. Despite this the cost of living in Johannesburg is very low and this could be due to many reasons. Firstly, due to the city being located in Africa labour is relatively cheap. In addition building for housing occurs quite a lot, and so housing cost can be cheap, especially when compared to cities of a similar size in western nations. Finally currency fluctuations at the time of compiling the stats led to South Africa being cheap. All of these factors combine to position Johannesburg joint tenth on a list of least expensive cities in the world in which to live.

โยฮันเนสเบอร์ก: เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดเป็นอันดับที่สิบร่วม เมืองนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศอัฟริกาใต้ เป็นเมืองใหญ่และมีหน่วยเศรษกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้ เมืองนี้มีรายได้จากเหมืองทองคำและเพชรซึ่งมีอยู่รอบๆเมือง และยังเป็นศูนย์กลางการเดินทางในอัฟริกาใต้อีกด้วย สาเหตุที่มีค่าครองชีพต่ำมากเพราะเมืองที่มีขนาดใหญ่ อาคารสถานที่มากมาย จึงทำให้ค่าเช่าต่ำ และค่าแรงงานในอัฟริกาก็ถูกอีกด้วย ปัจจัยเหล่านี้เลยทำให้เมืองนี้อยู่ในอันดับ 10 ร่วม

10 (Joint). Bucharest
Bucharest appears joint tenth on the list of least expensive cities to live in. Along with being the capital of Romania, Bucharest has the largest population of any Romanian city at 2 million, and is the political, cultural and economic heart of the country. Being the major city in Romania leads to the majority of large Romanian businesses being headquartered in the city. In addition many international companies have their national or regional offices in Bucharest or the surrounding regions. The economy grew in the lead up to, and after accession to the European Union, but recently the entire Romanian economy has been affected by the global credit crisis leading to exchange rate changes. As a result of Romania being one of the poorest regions within the European Union, local wages are relatively low, and therefore there is also a low cost for most goods and services which leads to Bucharest having the joint tenth lowest cost of living of any major city worldwide.

บูคาเรส : เป็นเมืองหลวงที่มีประชากร 2 ล้านคน และเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆของโรมาเนีย ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง และการลงทุน มีสำนักงานใหญ่ของบริษัทต่างชาติอยู่ในเมืองนี้มากมาย แต่เพราะภาวะวิกฤติเศรษกิจของโลกที่ผันผวนในปัจจุบัน จึงทำให้มีผลต่ออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศ เลยทำให้โรมาเนียกลายเป็นภูมิภาคที่ ยากจนที่สุดในสหภาพยุโรป อัตราค่าจ้างแรงงานในท้องถิ่นต่ำ ค่าสินค้าและบริการก็ต่ำด้วย จึงทำให้บูคาเรสอยู่ในอันดับ 10 ร่วมของบรรดาเมืองที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดในโลก


10 (Joint). Pretoria

Jacaranda Treeที่ตั้งเมืองพริทอเรีย

Pretoria appears joint tenth on the list, along with Bucharest and it's fellow South African city of Johannesburg. Pretoria is one of the three capitals of South Africa, and as such several major companies are located here although the city can sometimes be overshadowed by it's much larger neighbour, Johannesburg. Like Johannesburg, Pretoria is located near to many gold and diamond mines, and so this brings the city a certain degree of wealth. However, despite this the wages are still low by western standards. This combined with good infrastructure leading to low costs and plenty of land for building leads to Pretoria being joint tenth on a list of the least expensive cities in which to live.

พริทอเรีย : อันดับ 10 ร่วมอีกเมืองหนึ่ง อยู่ที่ประเทศอัฟริกาใต้ อยู่ใกล้ๆกับโยฮันเนสเบอร์ก พริทอเรียเป็นเมืองหลวง 1 ใน 3 ของอัฟริกา มีสภาพคล้ายๆกับโยฮันเนสเบอร์ก คือมีเหมืองทองคำและเพชรอยู่รอบๆ ที่จริงแล้วน่าจะเป็นเมืองที่มั่งคั่ง ร่ำรวยด้วยซ้ำ แต่ถ้าเปรีบเทียบค่าแรงที่เมืองนี้กับมาตรฐานการจ้างงานในทางตะวันตกแล้ว ที่นี่ถือว่าต่ำ ประกอบกับผืนแผ่นดินที่มีมากมาย และระบบสาธารณูปโภคที่ดี จึงทำให้ค่าครองชีพที่นี่ต่ำตามไปด้วย8 (Joint). Kiev
The city of Kiev is the joint eighth on the list of inexpensive cities in which to live. Kiev is the capital city of Ukraine which is an eastern European country. A former Soviet nation, it has attempted to switch to a market based economy over the last few years. Heavy industry and agriculture play a big part in the Ukrainian economy, and Kiev is the location of many of these industrial sites. In addition to heavy industry Kiev also has many other economic drivers. As Kiev is by far the largest city in the Ukraine, many Ukrainian and international businesses have headquarters or regional bases in the city. Kiev also has very good infrastructure and this combined with the relatively low cost of property leads to cheap goods and services. As can be seen all of these factors combine to lead to Kiev being joint 8th on a list of the least expensive most expensive cities in the world to live in.

เคียฟ : เมืองที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดอันดับที่ 8 ร่วม เคียฟเป็นเมืองหลวงของประเทศยูเครน ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของยุโรป หรืออยู่ในประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซียเดิม ยูเครนได้ยกเลิกระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและเข้าสู่ระบบฐานการตลาดแบบสากลเมื่อ 2-3 ปีก่อน เคียฟเป็นเมืองใหญ่ มีอุตสาหกรรมมากมาย มีสำนักงานใหญ่ของบริษัทต่างๆที่นี่ พรั่งพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคที่ดี ค่าเช่าและค่าที่ดินต่ำ ทำให้ค่าใช้าจ่ายต่างๆต่ำไปด้วย ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้เคียฟอยู่อันดับที่ 8 ร่วม.


8 (Joint). Asunción


Asunción is the largest city in the South American country of Paraguay, and is also this county's capital. It appears joint 8th on the list of most inexpensive cities in the world in which to live. Asunción is the shortened name for the city - the extended version is Nuestra Señora Santa María de la Asunción which means Our Lady, Holy Mary of the Assumption. Like many other cities in the world, Asunción has grown in size until it's metropolitan area encompasses many other towns and cities. However, it is still relatively small in population size relative to many other South American cities, with a metropolitan population of less than 2 million. As with many capital cities, Asunción has a primarily service based economy, with over 80% of workers finding employment in fields such as teaching, banking and retail. However, considerable manufacturing does take place in Asunción, mainly dealing with the processing of agricultural goods such as cotton, flour and cattle. There has been relatively little economic growth across Paraguay for over 20 years and this has had an effect upon the city of Asunción, with the effect that it has depressed the cost of goods and property. This is a primary reason which leads to Asunción being the joint eighth cheapest city in the world.

แอสซังชั่น : เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของปารากวัยในอเมริกาใต้ มีพลเมืองประมาณ 2 ล้านคน Asunction คือชื่อย่อของเมืองที่มาจาก “Nuestra senora Maria de la Asunction” : ซึ่งหมายถึง Our Lady, Holy Mary of the Assumption.. (เมืองแห่งพระแม่มารีย์.. จขบ.) ประมาณนั้นครับ

แอสซังชั่น ก็เช่นเดียวกับเมืองหลวงทั่วไป คือขยายตัวรวดเร็ว และมีขนาดใหญ่ แต่อาชีพของคนส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคสนาม เช่นการสอน การเกษตร สิ่งที่ตามมาก็คือ อุตสาหกรรมทางด้านอาหาร เสื้อผ้า ซึ่งรวมกันแล้วประมาณ 80% ของภาคการผลิตของประเทศนี้ ด้วยเหตุผลที่เมืองมีขนาดใหญ่กว้างขวาง ภาคแรงงาน สินค้า และบริการยังมีราคาถูก ทำให้ แอสซังชั่นอยู่ในลำดับที่ 8 ร่วมของเมืองที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดในโลก.7. Manila


Manila appears seventh on the list of least expensive cities ranked in terms of the cost of living. Manila is the capital city of the Philipines, and is the centre of the country's largest metropolitan area. However, the population of 1.4 million means that Manila is only the second largest city in the Philippines, with Quezon City being first with over 2.5 million inhabitants. Despite the fact that the area where Manila now stands having been the location for settlements for possibly thousands of years, the city really grew under the colonial rule of various countries. These foreign powers included Spain, the UK, the USA and during World War II Japan. Even after independence for the Philippines from US rule in 1946 Manila was not made the capital city until 1976. Nowadays the greater Manila area is at the centre of the economy of the Philippines, and is very diversified. There are industrial plants which manufacture many things including, but not limited to consumer electronics, chemicals and clothing. Tourism is playing an increasing role in the economy of Manila, and each year in excess of a million visitors come. Manila is also the major port for the Philippines, and all forms of retailing from markets through to malls play a big part. Finally there are also all of the governmental offices, and company headquarters which add an additional strand to the city's economy. However, the cost of living in Manila is till relatively low. Goods and services are relatively cheap due to low labour costs. These are due to the large numbers of relatively poorer people who gravitate towards Manila from the more outlying areas of the Philipines every year. Also outside of a few premium areas, the cost of property is low. Finally the Philippines earned a lot of money from remittances sent back by people who worked abroad, but with the global downturn these are starting to fall. Finally recent exchange rate movements have led to it being cheaper when compared with the currencies used by some of the major world economies. All of these factors combine to make Manila the 7th cheapest city in the world to live in.

มะนิลา : เมืองหลวงของฟิลิปินส์ เพื่อนร่วมอาเซียนเรา ถ้าดูถึงจำนวนประชากรของมะนิลา ซึ่งมีประชากรเพียง 1.4 ล้านคน ถือว่าเป็นที่ 2 รองจาก Quezon City ซึ่งมีประชากร 2.5 ล้านคน... มะนิลา หรือฟิลิปินส์เติบโตขึ้นตามแนวทางของผู้ที่เข้ามาปกครองที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น สเปน อเมริกา อังกฤษ หรือแม้แต่ญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

เพราะเมืองที่มีขนาดใหญ่ ประชากรยังยากจน ค่าแรงงานค่อนข้างต่ำ รายได้ที่นำเข้ามาหล่อเลี้ยงเมืองหรือประเทศในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากการไปขายแรงงานที่ต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะต่ำลงในอนาคต.... และด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราที่เปลี่ยนไปทำให้การใช้จ่ายในมะนิลาก็ถูกลงตามไปด้วย เมื่อเทียบกับการใช้จ่ายในที่อื่นๆในโลก จึงทำให้มะนิลาได้รับการจัดอันดับที่ 7 ของเมืองที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดของโลก.6. Tripoli

Tripoli appears sixth on the list of the cheapest cities in the world. Tripoli is both the largest and capital city of the north African country of Libya. The history of Tripoli stretches back thousands of years to before the Roman period. Tripoli has a population of over 1.5 million, and was an economic hub for the north African region for many years up until the mid 1980s. However, Libya was the recipient of various sanctions due to the sponsorship of terrorism which had an impact upon the capital city of Tripoli. However, more recently the country has opened up once again after the lifting of sanctions, leading to Tripoli experiencing increased economic growth. The local economy is multi-layered. Tripoli is the heart of the Libyan economy with the vast majority of major Libyan companies having their headquarters here. Tourism is also a rapidly growing part of the local economy. Tripoli has a relatively well developed infrastructure, with a major port and airport, and this leads to cheap costs associated with transporting of goods. It is this, coupled with the generous local taxation policies which leads to Triploli being the 6th least expensive place in the world in which to live.


ทริโปลี : เป็นเมืองหลวงของประเทศลิเบีย อยู่ทางตอนเหนือของอัฟริกา เลยอียิปส์ไปทางตะวันตก ถ้าย้อนหลังไปเป็นพันปีก่อนยุคสงครามโรมัน ทริโปลีเคยมีประชากรมากกว่า 1.5 ล้านคน และเป็นศูนย์กลางทางการค้าของอัฟริกาอยู่นานหลายปี จวบจนกระทั่งในทศวรรษที่ 1980 หลังจากนั้นลิเบียไดรับการแซงชั่น (ไม่ให้ความร่วมมือ ทางการค้า การทูต และอื่นๆ....จขบ.) จากนานาประเทศในข้อหาผู้ให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้าย ซึ่งส่งผลต่อทิโปลีและระบบเศรษฐกิจของลิเบีย

หลังจากที่ลิเบียได้รับการผ่อนปรนจากการแซงชั่น จึงทำให้สภาวะเศรษฐกิจของทิโปลีเจริญขึ้น เพราะทิโปลีเป็นเสมือนหัวใจของลิเบีย สำงานหญ่ต่างๆได้มาตั้งที่เมืองนี้ ภาคการท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย... จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่ดี ตลอดจนที่ลิเบียมีเมืองท่าหลักที่นี่ ทำให้ภาคการขนส่งสินค้า และราคาสินค้าค่อนข้างถูก กอร์ปกับนโยบายทางภาษีที่เหมาะสม จึงทำให้ทิโปลีถูกจัดอันดับให้อยู่ที่ 6 ในบรรดาเมืองที่มีค่าครองชีพถูที่สุดในโลก.


5. Kathmandu
The Nepalese capital city of Kathmandu appears fifth on the list of the least expensive cities in the world in which to live. In addition to being the capital city of Nepal, Kathmandu is also the largest and most developed city within the country. It is nestled in Kathmandu Valley within the Himalayas mountain range. Until recently Nepal was in a state of war with armed communist insurgents operating throughout the country, which has led to economic growth being retarded. However within the last few years the country has become much more peaceful, leading to quite rapid economic growth. The main industry in Kathmandu is tourism, attracted to the city because of it's uniqueness, as well as the city being a useful gateway to the Himalayan mountain ranges. Within Kathmandu there are a large number of Buddhist Temples and palaces and these are very impressive, and unlike anything in most of the western world. Like the vast majority of cities on this list of the top 10 cheapest cities, Kathmandu had the best infrastructure in the country, and this is what partly explains the low cost of living. In addition, there is a low average wage, which leads to cheaper goods and services. These factors, along with others, lead to Kathmandu occupying 5th place in the countdown of the cheapest major cities in the world.


กาตมันดุ : เมืองหลวงของเนปาล เมืองที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาของเทือกเขาหิมาลัย แต่เนื่องจากมีสงครามกับพรรคคอมนิสท์ จึงทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศชะงักงันไปชั่วคราว หลังจากนั้นก็กลับมาพัฒนาได้อีก....

อุตสาหกรรมที่สำคัญในเนปาล และกาตมันดุ คือ การท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าที่นี่เป็นประตูสู่เทือกเขาหิมาลัย กาตมันดุก็เหมือนเมืองหลวงทั่วๆไป คือมีทุกอย่างอยู่ที่นั่น และด้วยการพัฒนาทางสารธารณูปโภคที่ดี ประกอบกับค่าจ้างแรงงาน สินค้า บริการยังมีราคาถูก จึงทำให้กาตมันดุถูกจัดไว้ในลำดับที่ 5 ของประเทศที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดในโลก.4. New Delhi
New Delhi appears fourth on the list of the top 10 cheapest cities in the world to live in. The Indian capital, it is a relatively new city having been constructed primarily in the last 100 years. It was originally planned by the British as the seat of governance for the colony of India, and was designed by the distinguished English architect Edwin Lutyens. New Delhi is situated south of Delhi, and was originally separated. However, due to urbanisation, the two cities are now joined into one massive metropolis. The vast majority of statistics which are relevant for New Delhi are part of this wider region, and so this makes it hard to get solid figures for the city. However in population terms New Delhi is relatively small, with a population of just over 300,000 people, although the metropolitan area has the second highest population of any metropolis in India. Being the political heart of such a vast country means that the a large part of the economy of New Delhi is sustained by the administration of the nation. Despite being the political capital of India, the financial capital is Mumbai. However, commerce and services are playing an increasing part in the economy of New Delhi. The local wages within New Delhi are relatively high by Indian standards for many of the residents. In addition, the price of goods and services are low, partly due to low Indian labour costs and partly due to currency fluctuations. These two factors combined lead to New Delhi being the fourth most inexpensive major city in the world in which to live.


นิวเดลลี : บางครั้งคนก็เรียกว่า นิวเดลฮี ก็ไม่ว่ากันครับ เมืองนี้เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดียที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อประมาณ 100 ปีมานี่เอง ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงชาวอังกฤษ Edwin Lutyens .... ที่ตั้งของเมืองอยู่ทางใต้ของเมืองเดลลีเดิม แต่ปัจจุบันได้ขยายตัวไปถึงกันแล้ว

การค้าขาย และการบริการเป็นอุตสาหกรรมหลักของที่นี่ ด้วยประกรเมืองเพียง 300,000 คน แม้ว่าจะมีอัตราเพิ่มสูงเป็นอันดับที่ 2 ในอินเดียเมื่อเทียบกับพื้นที่แล้วก็ตาม นิวเดลลีอาจจะมีค่าแรงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเมืองต่างๆในอินเดีย แต่ราคาสินค้าและบริการยังต่ำอันเนื่องมาจากแรงงานจำนวนมากของอินเดีย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ไม่คงที่ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้นิวเดลลีได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 4.3. Mumbai

The third most expensive city in the world in terms of living costs is Mumbai. Mumbai has the largest population of any city in India, and was previously known as Bombay. In addition, whilst New Delhi is the political capital of India, Mumbai is the commercial and cultural capital of the country. Mumbai is home to the main port in the country, the primary stock exchanges, and Bollywood which is the Indian equivalent of Hollywood. Mumbai is the location for many of the largest Indian companies, and many international companies co-ordinate their activities for the entire southern Asian region from here. All of these factors combine to result in Mumbai having a vibrant local economy with wages approximately three times greater than the Indian average. Goods and services in Mumbai have low costs realtive to local wages due to three primary factors. Firstly local wages are higher than other areas than India, which leads to more income available. Secondly transportation and production of goods is cheap due to the good local infrastructure which includes a major port. Finally, the low wages elsewhere in India leads to low prices for goods and services from outside the Mumbai region. In addition, these low wages lead to a large number of immigrants to Mumbai who often work in unskilled jobs, thus reducing the cost of such goods and services further. These three factors combine to make Mumbai the third cheapest major city in the world to live in.


มุมใบ : หรือ บอมเบย์ เมืองที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอินเดีย ติดกับอ่าวเปอร์เซีย มีประชากรมากที่สุดในอินเดีย ขณะที่นิวเดลลีเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและการบริหาร มุมใบก็เป็นศูนย์กลางทางการค้า วัฒนธรรม และเป็นท่ารือหลักของประเทศ รวมทั้งตลาดทุน และภาคการแสดง (Bollywood) ด้วย

มุมใบยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของทั้งในและต่างประเทศ ค่าจ้างแรงงานในมุมใบสูงเป็น 3 เท่าของค่าจ้างโดยเฉลี่ยของอินเดียทั้งประเทศ แต่ค่าสินค้าและบริการในเมืองนี้ค่อนข้างถูก ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลัก 3 ประการได้แก่ อันดับแรก คือค่าแรงที่สูงกว่าที่อื่นทำให้มีรายได้ดี อันดับที่สอง ค่าการผลิตและค่าขนส่งสินค้าที่ถูก เนื่องจากมีระบบสาธารณูปโภคที่ดี และมีท่าเรือหลักอยู่ที่นี่ ประการสุดท้าย ค่าจ้างแรงงานที่ถูกในประเทศอินเดีย การผลิตินค้าและบริการจึงมีราคาถูก ทำให้การนำเข้าสินค้าและบริการมาที่มุมใบมีราคาถูกตามไปด้วย ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้มุมใบอยู่ในลำดับที่ 3 ของโลกที่มีค่าครองชีพถูกที่สุด.
2. TehranTehran comes second on the list of the top ten cheapest major cities in the world. Tehran is the capital of Iran, and also has the largest population of any city within this country at over 7 million for the city proper and approximately 15 million for the metropolitan area. Tehran is a city in the shadow of the Alborz mountains, and so part of the local economy is dependent on tourism. However, the primary parts of the economy of Tehran are linked to manufacturing, construction and services. Tehran is the main base for the administration of Iran, and so this leads to many public sector jobs. In addition, Tehran is the business heart of Iran with many Iranian businesses based in the city. Due to the isolated nature of Iran due to it's political regime, very few major western companies do business in the country. This means that many items used in the country are manufactured in and around Tehran including textiles, consumer electronics and vehicles. Finally there are many private sector service based jobs, such as retailing, which account for a large percentage of the workforce in Tehran. This means that there is a relatively diversified economy in Tehran, with employment being across a wide range of industries. In Tehran the tax rate is low compared with many western countries, and so this decreases the cost of living. In addition, energy costs are also very low, partly due to the large fossil fuel reserves of Iran. Tehran also has relatively high wages, particularly compared with elsewhere in Iran and surrounding countries. The low cost of purchasing goods and services, coupled with these regionally high wages, leads to Tehran being the second most inexpensive major city in the world.


เตหะราน : เมืองหลวงของอิหร่านที่ตั้งอยู่ในในของเทือกเขา Alborz มีพลเมืองมากกว่า 7 ล้านคน ซึ่งน่าจะประมาณ 15 ล้านคน มีรายได้มาจากการ ภาคการผลิต การก่อสร้าง และการบริการ แต่รายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว เตหะรานเป็นศูนย์กลางการบริหารของประเทศ ฉะนั้นงานบริการสาธารณหลักๆก็อยู่ที่นี่

ด้วยข้อจำกัดทางด้านการเมืองของอิหร่าน บริษัทใหญ่ๆทางตะวันตกจึงไม่ค่อยเข้ามาที่นี่ อุตสาหกรรมรอบๆเมืองจึงมีเพียงการผลิตสิ่งทอ ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ และยานยนต์ เพราะแรงงานที่มีมากการจ้างงานจำกัดอยู่เพียงไม่กี่อย่างจึงมีผลต่อเศรษฐกิจของเมือง ด้วยภาษีที่ถูกประกอบกับค่าพลังงานที่เตหะรานมีราคาถูกด้วย ทำให้ค่าครองชีพที่เตหะรานถูกเป็นอันดับที่ 2 ของโลก.1. KarachiDowntown in Karachi
The least expensive city in the world in which to live is the Pakistani city of Karachi. There are several large cities within Pakistan, but Karachi is the largest with a population which according to the United Nations is in excess of 12 million. Whilst the political capital of Pakistan is Islamabad, Karachi is definitely the economic centre. It is home to the largest port in Pakistan situated in a sheltered natural harbour, and it is this which originally provided the conditions for the city to grow. Whilst the port continues to play an important part in economy of Karachi, the economy has diversified. Karachi is the location for the headquarters for many of the largest Pakistani companies, as well as being the location for the Pakistani offices of many international firms. Manufacturing plays a big part in the local economy, and increasingly outsourcing of services from richer countries plays a part, particularly with call centres. All of these factors combine to result in Karachi having what has been claimed to be the highest average wage of any city in south Asia. However, despite the regionally high wages, Karachi is still located in south Asia, and so many of the prices for goods and services reflect this. In addition the excellent infrastructure links further reduce the price of imported goods. These high wages, coupled with low prices of goods and services, result in Karachi being the cheapest major city in the world in which to live.


การาจี : เป็นเมืองใหญ่อันดับ 1 ของปากีสถาน ที่มีประชากรกว่า 12 ล้านคน ขณะที่เมืองหลวงของปากีสถานคือ อิสลามาบัด ที่เป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองของประเทศ.... แต่การาจีเป็นเมืองศูนย์กลางทางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทีท่าเรือขนาดใหญ่ และเป็นที่ตั้งของสำงานบริษัทใหญ่ๆในปากีสถาน

ภาคการผลิตเป็นส่วนสำคัญที่ผลักเศรษฐกิจของการาจี การเพิ่มขึ้นของธุกิจจากประเทศร่ำรวยก็เป็นส่วนทำให้การาจีมีอัตราการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าจ้างแรงงานตามมาด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าค่าจ้างแรงงานที่นี่จะเพิ่มสูงขึ้น แต่สินค้าและบริการที่นำเข้าจากที่อื่นในเอเชียใต้ที่มีราคาต่ำเนื่องจากค่าแรงงาน ประกอบกับระบบสาธารณูปโภคที่ดี ทำให้สินค้าบริการในการาจีมีราคาถูก ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้การาจีเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำที่สุด และน่าอยู่อาศัยที่สุดในโลก..
จากข้อมูลที่เราอ่านจากด้านบน ทำให้เราเลือกได้แล้วสิว่าจะไปเที่ยวที่ไหน หรือจะไปปักหลักปักฐานทำมาหากินที่ใด .... หลายๆเมืองก็อยู่ในเอเชีย ใกล้ๆเรานี่แหละ ไม่ว่าจะเป็น มะนิลา มุมใบ การาจี นิวเดลลี เตหะราน แต่ที่น่าแปลกใจ คือ โยฮันเนสเบิร์ก กับปริโทเรีย ครับ เมืองใหญ่ สวย..แต่ค่าครองชีพถูก น่าไปดูบอลโลกจังเลยครับ.


ขอบคุณที่ตามอ่านครับ


ที่มา : //hubpages.com/hub/Top-10-Cheapest-Cities-In-The-World
ภาพ : จากเวปไซต์__________ END _________

Create Date : 31 พฤษภาคม 2553
Last Update : 3 กันยายน 2556 21:39:27 น. 36 comments
Counter : 15124 Pageviews.

 
เจ๊หลีตามมาอ่านข้อมูลด้วยคนค่ะ


โดย: กิน ๆ เที่ยว ๆ วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:7:28:58 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์
พร้อมความสดชื่นตลอดวันนะค่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:7:45:02 น.  

 

ดีนะไม่มี กทม.
อยากไปเมืองเคียฟกับเมืองกาดมันฑุ....
น่าไปเที่ยวเน๊าะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:8:25:23 น.  

 
ฮะ ฮะ ตอนร่อนสาร์นให้เจิมบ้านจินนั้น
จินกำลังรบรากับเจ้าลูกชายแต่งตัวไปโรงเรียนอยู่ค่ะ
เช้า ๆ นี้ ขอตอกบัตรไว้ก่อนนะคะ
บ่าย ๆ จะเข้ามาอ่านค่ะ


โดย: JinnyTent วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:9:38:54 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันในวันสบายสิ้นเดือนนะคะ
อ้าว กทม. ไม่คิดอันดับเหรอคุณ Wicโดย: หอมกร วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:10:12:15 น.  

 
สวยทุกเมืองเลยนะคะ อินเดียติดไปซะหลายเมืองเชียว


โดย: ณ มน วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:11:08:57 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: no filling วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:13:15:28 น.  

 
ที่โจเบอร์ ... เราชอบที่ไวน์ถูกมากค่ะ ขวดหนึ่งดี ๆ สองร้อยกว่าบาทเอง ตอนที่เราไปนะคะ แต่ ซูวีเนียร์ไม่ถูกนะคะ

ส่วนเรื่องอาหาร ที่พัก ทัวร์จัดการหมดเลยค่ะ เลยไม่ค่อยทราบราคาอื่น ๆ

ไปฟังเพลง amazing grace ของ Il Divo กันค่ะ หายเหนื่อยเลยนะคะ

กำลังหัดใส่ อีโมค่ะ ลองให้ไอ้ตัวเขียวรับใช้ช่วงนี้หน่อยนะคะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:32:41 น.  

 


เอามาส่งเลยค่ะ อยากให้ฟังเพลงที่ชอบค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:15:15:07 น.  

 
ขอบคุณที่นำมาให้อ่านครับ


โดย: moonfleet วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:16:41:32 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ค่ะ
เด๋วเก็บกระเป๋าไปอยู่โจฮันเนสเบิร์กดีก่า อิอิโดย: ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:18:58 น.  

 
ดูจากรูปแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพถูกเลยนะคะ...

น่าไปทุกเมืองเลยล่ะ...


โดย: น้ำค้างเดือนหก วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:3:16:55 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันอังคาร
สดชื่น แจ่มใส เริ่มเดือนใหม่ด้วยความสุขนะค่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:6:58:16 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันวันอังคารแสนสุขใจจ้า
วันแรกของเดือนด้วยคุณ Wicโดย: หอมกร วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:9:00:55 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


...รู้ในสิ่งที่เห็น และเห็นในสิ่งที่รู้...
สวัสดีเช้าวันพุธค่ะคุณ wicsir
มีความสุขมากมายเช่นกันนะค่ะemo


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:6:57:29 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ...

แม้ค่าครองชีพเค้าจะถูกที่สุด
แต่เมืองเค้าก็สวยน่าไปเที่ยวดีนะคะ

ยกเย็นตาโฟสีน้ำทะเลมาเสิร์ฟค่ะโดย: chenyuye วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:8:25:34 น.  

 
สวัสดีค่ะ มาทักทายยามเช้า

แอบลุ้นว่าจะมีเมืองไทยรึเปล่า แต่ก็ไม่มี รอดตัวไปเนอะ อิๆๆ


โดย: babyL' วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:8:47:15 น.  

 
จากบล็อก

พี่เขาบอกว่าปลูกองุ่นอยู่แถววังกะทะ เราว่านุ่มดีไม่เฝื่อน แต่เราไม่ใช่คอไวน์นะคะ คอเบียร์ค่ะ เขาว่าราคาอยู่ที่ 550 บาทค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:13:41:51 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณ wic ..
จะมาระยองเมื่อไหร่คะ ..สงสัยจะงานรัดตัว เค้าไม่ให้เที่ยวเลยเหรอคะ
ว้า.. แย่เลย...
กล้องนกที่พัง จริงๆพังที่เลนส์ค่ะ 17-85 ของนก เจ๊งค่ะ เนื่องมาจาก
นกชอบเปลี่ยนเลนส์แบบงี่เง่าๆน่ะค่ะ
ตอนนี้สำนึกผิดแล้ว.. จะไม่ทำอย่างงั้นอีกแล้วค่ะ .. นี่แหละนะคะ
ที่เค้าว่า อะไรที่อยู่กับตัว มักไม่เห็นค่า พอมันพังไปเท่านั้นแหละ
เห็นค่ามันขึ้นมาทันทีเลย ..ฮี่ๆๆ ส่วนกล้องก็ส่งไปล้างด้วยซะเลย
เพราะฝุ่นเยอะมาก .. ล้างเองตามที่เค้าสอนมา มันก็ไม่ออกค่ะ

ส่งเข้ากทม. ซะเลย คงเกิดจากที่เปลี่ยนเลนส์ไปมาๆ บ่อยๆนะคะ
พยายามจะไม่เปลี่ยนบ่อยๆ แต่มันก็ทำไม่ได้ค่ะ
คุณ wic มีข้อแนะนำเรื่องนี้กับนกบ้างมั้ยคะ นกหนักใจกับเรื่องนี้มากเลย
จะไม่เปลี่ยนเลยมันก็อึดอัด .. จะเปลี่ยนบ่อยๆ ก็กลัวอีก
คุณ wic ทำไงอ่ะคะ .. รบกวนแนะนำมั่งนะคะ .. please ....

ปล. น้องเพิร์ธฟันหลอ เพราะแม่มันนี่แหละค่ะ ..โง่ตลอด ..ให้ลูกวิ่งเล่นเองไม่ดูแล ตกบันไดฟันหักไป 2 ซี่เลย ..


คุณ wic สบายดีนะคะ


โดย: Nongpurch วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:14:30:32 น.  

 
หลาย ๆ รูปสวยเชียวค่ะ น่าไปเที่ยว ยกเว้นมนิลา อินเดีย และปากีสถานที่ไม่อยากไปค่ะ


โดย: รัชชี (รัชชี่ ) วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:18:44:01 น.  

 
หวัดดียามเช้าค่ะพี่อ๊อด

อ้อมิได้หายศีรษะไปไหนหรอกคร้าบท่านซุ่มอ่านหนังสืออยู่น่ะค่ะ แต่ไม่รู้จะผ่านเปล่านะคะ ไม่ผ่านก็สอบใหม่แค่นั้นเองค่ะ

อ่านไปนึกว่ากรุงเทพจะเป็นอันดับหนึ่งซะอีก แฮ่ ๆ แต่ว่าไม่ใช่ซะนี่

ร้อนมากมั้ยคะขอนแก่นบ้านเฮา ที่นี่เริ่มอุ่นแล้วค่ะ ค่อยยังชั่วหน่อยเด๊

ว่าง ๆ จะมารายงานตัวใหม่นะคะ อิอิ ยังระลึกถึงเสมอค่ะ

ไปนอนก่อนหล่ะค่ะ


โดย: thainurse@norway วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:5:12:30 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดี
สุขภาพดีทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณนะค่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:6:59:26 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

แวะมาทักทายในวันที่อากาศดีดีค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:9:18:34 น.  

 
สวัสดีค่า บ่ายๆ แบบนี้กาแฟสักแก้วไหมคะ


โดย: kaew (kosak ) วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:13:17:43 น.  

 
แวะมาขอบคุณค่ะ ..สำหรับวิธีเปลี่ยนเลนส์ นกหงายตลอดๆๆ
โง่ได้อีก ..ฮี่ๆ

เห็นซากุระหัวบล็อคบ้านนี้แล้ว ..อยากให้ถึง เมษาปีหน้าเร็วๆจัง..ฮี่ๆ

นกว่าจะไปเชยชมซะหน่อยค่ะ คุณwic ตอนนี้กำลังหาข้อมูลเบื้องต้น
ทั้งไปเอง ทั้งกับทัวร์ ใจจริงอยากไปเองมากๆ ข้อมูลในพันทิปแน่นๆ ทั้งนั้น
แต่ก็กลัวลูกชายจะเดินไม่ไหว..นี่แหละค่ะปัญหา .. ค่อยๆหาข้อมูลไป อีกตั้งนาน ..
มีอยู่คนนึง ในพันทิปอ่ะค่ะ เค้าอยู่โตเกียว นกหลังไมค์ไปถามเรื่องญี่ปุ่นบ่อยๆ

ใจดีมาก เค้าว่าถ้ามา ติดต่อเค้าได้นะ ..เค้าจะพาไปชมซากุระก็ได้
เพราะปีที่ผ่านมา เค้าพาเพื่อนๆ ในพันทิป
ไปชมซากุระ ตั้ง 3 รายค่ะ ..แต่ก็แหละนะ .. เกรงใจค่ะ ลองค้นคว้า
ด้วยตัวเองก่อน ทำการบ้านดูก่อน ..

มีอะไรแนะนำนกบ้างมั้ยคะ ..ฮี่ๆ


โดย: Nongpurch วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:19:49:38 น.  

 
เข้าใจผิดคนหรือเปล่าคะ ที่ว่าน่ารัก เพื่อนกับ พี่สาว ( สมัยก่อนโรงเรียนหญิงล้วนจะมีจีบเป็นพี่สาว น้องสาวแบบนี้ค่ะ )

ตัวจริง คนนี้ มีหนวดด้วยโดย: tuk-tuk@korat วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:19:59:24 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันศุกร์
พร้อมกับอากาศเย็น ๆ ของสายฝนพรำนะค่ะคุณ wicsir
วันนี้ฝนตกแต่เช้า
แต่น้ำประปาไม่ไหลค่ะ
ทำไมมันเป็นแบบนี้ไปได้
สงสัยจะให้ประหยัดน้ำ ไปใช้น้ำฝนแน่เลย


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:7:05:41 น.  

 
สวัสดีค่ะ แวะมายาม(เกือบๆ)เที่ยงอีกแล้ว อิๆๆ

วันศุกร์แล้ว พรุ่งนี้ก็คงจะได้พักอีกแล้วสินะ (แต่เราก็ยังคงต้องมาทำงานเหมือนเดิม)


โดย: babyL' วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:11:50:43 น.  

 
เอากาแฟมาเสริ์ฟค่า
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: kaew (kosak ) วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:15:23:50 น.  

 
โบแวะมาชวนไปทานขนมค่ะโดย: ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:17:48:25 น.  

 
หลายๆ เมืองดูเหลือเชื่อจังเลยนะคะ ไม่คิดว่าค่าครองชีพจะถูก

ขอถามนอกเรื่องนิดนึงสิค่ะ ดอกสีม่วงๆ ในเมืองปริโทเรีย มันคือดิกอะไรอ่ะคะ


โดย: นู๋สุ วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:0:21:30 น.  

 
เราก็ลุ้นออสซี่ค่ะ แห้วเลย

วันนี้ยังไม่รู้ผลเลยเพราะออกไปข้างนอกเพิ่งกลับค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:23:39:19 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณ wicsir..

ยังไม่ไปไหนหรอกค่ะ...แต่ไม่ค่อยได้เข้าบล๊อกเลย..
รูปในสต๊อกยังมีอีกเพรียบเลยค่ะ เมืองโบราณ,วัดเน่ยเล่งยี่ 2, ล่าสุด
พระที่นั่งวิมานเมฆ ค่ะ
เรื่องกล้องสกปรก..ก็ยังไม่ได้ไปล้างสักทีค่ะ (ข้ออ้าง เนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติแถวๆนั้นพอดีค่ะ อิอิ..)

ส่วนงานออฟฟิสน้อยลงค่ะ..งานบ้านเยอะขึ้น..แล้วยังผันตัวเองมาเป็นแม่ค้า อีกด้วย..เลยหาเวลาว่างได้น้อยค่ะ (ข้ออ้าง อีกแล้ว..)
เป็นแม่ค้าตั้งแต่ 4โมงเย็น- 3 ทุ่มค่ะ ถ้ามีโอกาสจะรีวิวให้ดูนะคะ
แต่ยังหาช่างภาพมาถ่ายให้ไม่ได้เลยค่ะ...
รอลูกชาย..ไปถ่ายให้อยู่ค่ะ..

แม้จะไม่ได้ค่อยได้เข้ามาในบล๊อกเลย..แต่ยังระลึกถึง เพื่อนๆในบล๊อกทุกท่านเลยค่ะ...

ขอบคุรที่แวะเข้ามาทักทายนะคะ...


โดย: คนชุมแสง วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:0:08:32 น.  

 
ค่าครองชีพสูงกับค่าครองชีพต่ำ แบบไหนดีกว่ากันคับ ถ้าจะอยู่แบบไหนดีกว่ากัน


โดย: yoyo IP: 183.88.16.45 วันที่: 11 สิงหาคม 2556 เวลา:3:07:55 น.  

 
No matter if some one searches for his essential thing, thus he/she wishes to be available that in detail, so that thing is maintained over here.
piumini moncler inverno 2013 //www.completedoorsystems.net/uploads/files1/it-moncler/FuZ4nXMpMY/


โดย: piumini moncler inverno 2013 IP: 192.99.14.36 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา:15:49:50 น.  

 
Hello to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web page, and your views are fastidious in support of new viewers.
laptop deals on cyber monday //www.eddiemotorsports.com/wp-content/uploads/shopping16/RMo1S88sqO/


โดย: laptop deals on cyber monday IP: 192.99.14.36 วันที่: 1 ธันวาคม 2557 เวลา:16:25:57 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
wicsir
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 66 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊งค์ ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2553
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
31 พฤษภาคม 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.