....OUR FAMILY'S JOURNEY....
ภูทอก......คล้ายกับพระธาตุอินทร์แขวนที่ประเทศพม่า


ภูทอก หนองคาย
(วัดเจติยาคีรีวิหาร)24 มกราคม 2552

เป็นทริปเดียวกับการไปเยี่ยมทะเลบัวแดง ที่หนองหาน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เมื่อเราขึ้นจากการลงเรือชมดอกบัวแดง เราเดินทางต่อ ซึ่งเป้าหมายต่อไปคือ "ภูทอก" จังหวัดหนองคาย

การเดินทางที่มีระยะห่างกันพอสมควร อย่างน้อยก็ 200 กม. ขึ้นไป เราต้องเลือกเส้นทางให้เหมาะสม เพราะรถเราบริโภคน้ำมันพอประมาณ.... เราใช้เส้นทางลัด ทีออกจากบ้านเดียม เข้าไปบรรจบกับ เส้นทางลัดอีกทางที่แยกออกจากถนนมิตรภาพ (สาย 2) เข้า อ.กุมภวาปี ไป อ.หนองหาน แล้วขับตามเส้นทางสาย 22 อุดรธานี - สกลนคร พอถึง อ.พังโคน สกลนคร ก็เลี้ยวซ้ายตามเส้นทางหมายเลข 222 ที่จะไปบึงกาฬ แต่พอถึง อ.ศรีวิไล ก็มีทางแยกไปภูทอก


ไหว้พระก่อนขึ้นภู
ที่ตั้ง วัดภูทอกตั้งอยู่ที่บ้านคำแคนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดหนองคาย 186 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวง จังหวัด หมายเลข 212 หนองคาย - บึงกาฬ - ศรีวิไล เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนพระปริญัติธรรม แผนกธรรม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2525 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคาย ที่มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปท่องเที่ยว เป็นจำนวนมากบันไดขึ้นจากชั้น 1 -2
หลังจากที่ไหว้พระเสร็จก็เดินผ่านประตูสวรรค์เพื่อจะเริ่มปีนขึ้นไปบนภูทอก เลยประตูไปจะพบป้ายเขียนว่าถ้ายังหยุดส่งเสียงดังไม่ได้ ก็ให้กลับออกไปเสียตรงนี้

ที่ท่านเขียนไว้แบบนั้นก็เพราะเลยจากจุดนี้ไปคือสถานที่วัด ซึ่งต้องการความเงียบสงบ.... เลยตรงนี้ไปอีกหน่อยก้เป็นบันไดไม้เพื่อขึ้นสู่ชั้นสอง สาม และสี่


ศาลาที่ชั้น 5

วัดเจติยาคิรีวิหาร

เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ โดยเป็นวัดที่หลวงปู่จวน (มรณภาพแล้ว) ได้สร้างบันไดรอบภูเขา (ภูทอก) สูง 7 ชั้น สามารถชมทิวทัศน์ได้อย่างสวยงาม

วัดเจติยาคิรีวิหาร หรือ ภูทอก ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2483 โดย พระอาจารย์จวน ได้มาบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ภูวัว อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย คืนหนึ่งได้เกิดนิมิตรขึ้นเห็นปราสาท 2 หลัง ลักษณะสวยงามมากอยู่ทางด้านภูทอกน้อย ดังนั้นพระอาจารย์จวน จึงได้เดินทางมาพิสูจน์ตามที่เกิดนิมิตร และได้พบลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามร่มรื่น เหมาะที่จะปฏิบัติธรรม จึงได้สำรวจ และปักกรดอยู่ที่ ถ้ำบนภูทอก กับพระครูศริธรรมวัฒน์ ต่อมาชาวบ้านคำแคนเห็นพระอาจารย์จวน ธุดงค์มาอยู่ที่ภูทอก จึงพร้อมใจกันอารธนาให้สร้างวัด ขึ้นที่ภูทอก ในปีพุทธศักราช 2512 ชาวบ้านนาคำแคนได้มาช่วยกันสร้างบันได้ขึ้นภูทอก จนถึงชั้นที่ 5-6 และได้ปลูกสร้างเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์อยู่ถึง 2 เดือน 10 วัน จึงแล้วเสร็จถ้ำ หรือหลืบหินบนชั้นห้า
พอถึงชั้นห้า ก็มีศาลาให้เราไปไหว้พระ ซึ่งศาลาตั้งอยู่ในถ้ำ (หรือใต้หลืบหิน) อีกด้านหนึ่งเป้นหน้าผา มองเห็นวิวกว้างไกล ซึ่งก่อนจะมาถึงตรงนี้ จะมีทางแยกออกไปสองทาง เราสามารถเดินวนไปอีกด้านของภูทอก แล้วค่อยมาตรงนี้ก็ได้

เลยจากศาลาไปตามทางที่จะไปสู่ชั้นที่ 6 จะเห็นถ้ำหรือหลืบหินดังภาพ ซึ่งภูทอกนี่แปลกจะมีธรรมชาติของหินผาแบบนี้เต็มไปหมด จะว่ารอบภูเลยก้ไม่ผิด


ทางเดินเลียบหน้าผาบนชั้นห้าหน้าผาที่มีหลังคาเป็นเชิงหินรูปแปลกๆ
บนชั้นหกก็จะมีศาลาหรือถ้ำให้เราได้ไหว้พระอีก โดยหลังพระพุทธรูปนั้นจะมีถ้ำที่เรียกว่าถ้ำพญานาค ส่วนจะเข้าไปลึกขนาดไหนนั้นไม่รู้...


ศาลาที่ชั้น 6 ด้านหลังพระพุทธรูปนาคปรก จะมีถ้ำที่เรียกว่าถ้ำพญานาคทางเดินเลียบหน้าผาบนชั้น 6 ผ่านต้นไผ่กำลังผลิใบ
มองออกไปทางทิศเหนือ คือภูทอกใหญ่เดินบนสะพานรอบภูชั้น 6
พอมาถึงจุดที่เป็นสะพานไม้ให้เดินลัดเลาะไปตามหน้าผา สูง ชัน นี่คือไฮไลท์ของที่นี่ โดยเดินไปตามสพานไม้แคบๆ ดูหินผาสีแดงสลับดำไปเรื่อย เดินไป หวาดเสียวไป ทั้งอยากหยุดถ่ายภาพ แต่ถ้าประเภทกลัวความสูง ก็อย่ามองลงไปด้านล่างละกันครับมองทิวทัศน์ด้านล่างเปลี่ยนมุมดูบ้างบางช่วงก็มีหลังคา


พุทธวิหาร

พุทธวิหาร แปลว่า สถานที่พักผ่อนของท่านผู้ตรัสรู้แล้ว เป็นสถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่พระอริยหลายองค์มาพักผ่อนและละสังขารที่นี่ มีลักษณะที่แปลกและน่าอัศจรรย์ที่สุด คล้ายกับพระธาตุอินทร์แขวนที่ประเทศพม่า ปัจจุบันมีสะพานไม้เชื่อมต่อระหว่างสะพานหินกับพุทธวิหาร


พุทธวิหาร (บางครั้งเรียกว่า ตุ้มนกทา)
ในอดีตก่อนที่จะมีการสร้างสะพานไม้เชื่อมต่อ บุคคลธรรมดาไม่อาจข้ามมาที่พุทธวิหารได้ เพราะมีหุบเหวขวางกั้น ว่ากันว่าสถานที่ตรงนี้ในอดีตมีแต่ผู้มีบุญญาบารมีเท่านั้นที่ข้ามไปปลีกวิเวกที่ตรงนั้นได้

ปัจจุบันมีสะพานข้าม แต่ทางวัดก็ปิดประตูไว้ คงให้คนเข้าไปได้ในบางโอกาสเท่านนั้น เราเข้าไปยืนมองอยู่หน้าวิหารใกล้แคเอื้อมได้เท่านั้นเอง.สันเขาที่เหมือนสะพานหินที่ทอดไปหาพุทธวิหาร
สะพานหิน ยาวทอดตัวออกมาจากภูทอก ยื่นออกมาทางพุทธวิหาร (ดูภาพประกอบ) เมื่อยืนบนสะพานหินจะสามารถมองเห็นภูทอกใหญ่และมองเห็นทัศนียภาพสองฟากฝั่งได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสูดอากาศที่บริสุทธิ์ด้วย แต่ก็หวิวๆเหมือนกัน


ทางที่จะไปพุทธวิหาร มีสะพานไม้เชื่อม
สะพานไม้ มีความยาวประมาณ 10 เมตร เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างสะพานหินและพุทธวิหาร เมื่อยืนอยู่บนสะพานไม้แล้วมองลงไปด้านล่าง จะเห็นแต่ต้นไม้และหุบเหวลึก ใครกลัวความสูงไม่ควรมองลงไป


มองกลับขึ้นไปที่ชั้น หก และชั้นเจ็ด

สภาพของวัด วัดเจติยาคิรีวิหาร หรือ ภูทอกมีขนาดความสูง โดยวัดจากฐานถึงยอด 460 เมตร มีบันไดเรียงขึ้นตามชั้นต่าง ๆ 7 ชั้น และฐานชั้นที่ 6 วัดโดยรอบได้ 800 เมตร เป็นหน้าผาสูงชัน

นอกจากนั้นยังมีเจดีย์พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ สร้างด้วยคอนกรีต เสริมเหล็กประดับด้วยหินอ่อนขนาดกว้าง 16 เมตร สูง 31 เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2529
วิวภูทอกจากเจดีย์หลังจากขึ้นไปเดินรอบหน้าผาที่ชั้นหก และลงมาชั้นห้าเพื่อไปชมพุทธวิหาร หรือหินรูปตุ้มนกทา (กรงใส่นกกระทา) แล้วเราก็กลับสู่พื้นราบอีกครั้งเพื่อไปนมัสการพระอาจารย์จวนที่เจดีย์ และอ่านเรื่องราวต่างๆของท่านที่นั่น ซึ่งก็ได้รวบรวมเครื่องอัตถบริขารของท่านไว้ที่นี่ เหมือนพิพิธภัณฑ์เกจิอาจารย์ชื่อดังอื่น ไม่ว่าจะเป็น พระอาจารย์วัน ที่วัดถ้ำพวง อำเภอสอยดาว สกลนครเจดีย์และพิพิธภัณฑ์อัตถบริขารพระอาจารย์จวนเข้าใกล้อีกนิด


แสดงพระธาตุ


รูปเหมือนพระอาจารย์จวน


ก่อนกลับซูมเข้าไปดูชั้น 5 - 6 - 7 อีกครั้งข้างทางที่ไปภูทอกเต็มไปด้วยสวนยาง
เรากลับออกมาจากวัดเจติยาคีรีวิหารเอาเมื่อตอนห้าโมงเย็นเศษ และขับย้อนออกไปทาง อำเภอพังโคน เพื่อกลับขอนแก่น...... ตามเส้นทางเข้าไปภูทอกวันนี้ เราจะเห็นสวนยางที่โตเต็มที่ กำลังกรีด และใกล้จะได้กรีดเต็มไปหมด บางแห่งดูเผินๆนึกว่าตัวเองขับอยู่แถวภาคใต้ซะอีก...

เป็นอันว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เราได้ออกจากบ้านไปเที่ยวไกลพอสมควร ได้ทั้งภาพสวยงามทางน้ำ และบนอากาศ (บนเขา) และมากไปกว่านั้น คือได้ไหว้พระด้วย.


ลาด้วยภาพผลไม้ (ไม่ทราบชื่อ)ที่ปลูกไว้ทางขึ้นเจดีย์

ขอบคุณ BG จากป้ามด.


ขอบคุณที่ตามอ่านครับ__________ END __________


Create Date : 01 มีนาคม 2553
Last Update : 18 ตุลาคม 2556 21:59:58 น. 41 comments
Counter : 8611 Pageviews.

 
สวยจัง


โดย: มิสเตอร์ฮอง วันที่: 1 มีนาคม 2553 เวลา:9:16:57 น.  

 
สวยครับ
ได้แต่ดู ไม่กล้าเดิน ผมกลัวความสูง


โดย: oddy.freebird วันที่: 1 มีนาคม 2553 เวลา:9:36:48 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

เร็วๆ นี้หนึ่งเพิ่งได้รับเมล์วัดภูทอกจากเพื่อนเองค่ะ

แต่มาเห็นที่นี่แล้วงามกว่ามากมาย
เห็นแล้วอยากมีโอกาสไปกราบพระที่นี่สักครั้งค่ะ


โดย: chenyuye วันที่: 1 มีนาคม 2553 เวลา:10:44:48 น.  

 
ตอนแรกเห็นภูทอกนึกว่าหมายถึงภูทอกที่เชียงคานค่ะ เพราะที่นั่นก็เป็นจุดชมทะเลหมอกขึ้นชื่อเหมือนกัน แต่ภูทอกที่นี่ก็เคยได้เห็นใน fwd mail มาก่อน เป็นหนึ่งในสถานที่ที่อยากไปเยือนเหมือนกัน

ขอบคุณมากสำหรับรูปสวยๆและคำอธิบายนะคะ


โดย: bellbomb (Applebee ) วันที่: 1 มีนาคม 2553 เวลา:11:07:51 น.  

 
น่าไปจังค่ะ แต่เพื่อนที่กำลังวางแผนจะจัดทริปด้วยกันกลัวความสูง
จะไหวมั้ยเนี่ย...

ขอบคุณสำหรับภาพงามๆ นะคะ


โดย: แก่นฝัน วันที่: 1 มีนาคม 2553 เวลา:11:17:06 น.  

 
สวัสดียามเที่ยงค่ะ คุณ wicsir
วันนี้เป็นวันหยุดอยู่บ้านรึเปล่าคะเนี่ย

ขอตามมาไหว้พระด้วยคนค่ะ
เป็นวัดที่สวยสงบมากกกกกกก

ถ้ามีโอกาศไปเยือนหนองคาย
คงไม่พลาดที่นี่แน่ๆค่ะ

xoxo ยุ้ยมองไม่เห็นตัวหนังสือในบล๊อคนี้อ่ะนะคะ
ถ้าจะอ่านต้องลากเคอเซอร์ให้เห็นตัวอักษร
ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นรึเปล่า
จึงแจ้งมาเพื่อทราบน่ะค่ะ อิอิ


โดย: nLatte วันที่: 1 มีนาคม 2553 เวลา:12:19:16 น.  

 
สุดยอดเลย ไม่น่าเชื่อ สวยและน่าทึ่งขนาดนี้กลับซ่อนตัวอยู่ได้อย่างไร ไม่เคยได้ยินได้เห็นมาก่อนเลย


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 1 มีนาคม 2553 เวลา:13:00:16 น.  

 
อยากไปที่นี่เหมือนกันครับ บ้านแม่อยู่ อ.โพนพิสัย ไม่ได้ไปเยี่ยมนานแล้ว ขอบคุณรีวิวครับ


โดย: can-cr วันที่: 1 มีนาคม 2553 เวลา:16:13:56 น.  

 
หวัดดีอีกครั้ง แจ้งผลการรับชมนะ ชมผ่านบราวเซอร์FireFox นะครับ ตรงส่วนของcomment ไม่เห็นข้อความครับ เห็นแต่่ชื่อคนเม้นท์กับ emoticon


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 1 มีนาคม 2553 เวลา:22:38:17 น.  

 
เคยได้ยินชื่อภุทอกมานานแล้วครับ และเคยผ่านตากับรูปทางเดินขึ้นภูทอกมาแล้วแต่ไม่ได้เห็นชัดนัก

มาเห็นรูปทางเดินขึ้นแบบชัดๆ จากบล็อกนี้ของคุณ wicsir แล้ว ผมว่าทางเดินไม้เลาะไหล่เขานี่น่าหวาดเสียวมากเลยนะครับ ทำด้วยไม้แบบนี้คงต้องมีการบำรุงรักษากันเป็นประจำ ไม่งั้นถ้าเกินไม้ผุขึ้นมาละก้ อาจเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะครับ


โดย: NET-MANIA วันที่: 2 มีนาคม 2553 เวลา:0:38:00 น.  

 
สวัสดีครับ...

พอดีมีเพื่อนๆเราหลายท่าน
มองไม่เห็นตัวหนังสือในส่วนของ comment
เลยขอเปลี่ยน BG จากดำสนิท เป็นสีนี้ละกัน...

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น
และแจ้งผลการรับชมนะครับ

มีความสุขมากๆกันทุกท่านครับ


โดย: wicsir วันที่: 2 มีนาคม 2553 เวลา:5:24:47 น.  

 
กว่าจะเดินถึงชั้นบนสุด
คงได้หอบแฮกแน่


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 2 มีนาคม 2553 เวลา:7:26:28 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...แวะมาทักทายกันในวันอังคารแสนสุขใจจ้าคุณ Wic
ถ้าเป็นอย่างที่ว่าในบล็อก บ้านเราคงหาความสงบไม่ได้แล้วหละนับแต่นี้ไปโดย: หอมกร วันที่: 2 มีนาคม 2553 เวลา:9:36:44 น.  

 
ภาพที่ถ่ายออกมา สวยมากครับ ที่ภูทอก อ.ศรีวิไล ผมเคยไปเที่ยวเมื่อ15ปีที่แล้ว และได้ขึ้นไปถึงชั้นที่ 5 เท่านั้น เพราะ ชั้นที่ 6 และ7 ปิดอยู่และเป็นป่ารกชัน มีความสงบเงียบ แต่อยู่ไกลมาก


โดย: adisak (fast toy ) วันที่: 2 มีนาคม 2553 เวลา:12:03:14 น.  

 
ตอนแรกตั้งใจว่า
จะแวะมารายตัวก่อน
พอเห็นภาพแล้ว เกิดอาการตะลึง อึ้งๆๆๆ
และเสียดายยยยย ตามมาที่หนองคายได้แค่พัก
ล้างหนาล้างตาก่อนเข้าเวียงจันทร์เท่านั้น

เดี๋ยวจะกลับมาอ่านอีกรอบ
สวยจริง ๆ มิน่า พ่อน้องเต็นท์ถึงบอกว่า
ไปเที่ยวเวียงจันทร์ เที่ยวหนองคายสนุกกว่าซะอีก
เห็นท่าจะจริงแหะ

ว่าง ๆ เดี๋ยวมาใหม่ค่า


โดย: JinnyTent วันที่: 2 มีนาคม 2553 เวลา:14:46:12 น.  

 
โห! อัศจรรย์จริง ๆ ค่ะ

ตะกี้เพิ่งคุยกับแฟนเรื่อง ภูทอก ว่าอยู่แถวบึงกาฬ น่าไปเนาะ อะไรอย่างเนี่ย แล้วก็มาเปิดเจอ ขนลุกเลยค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 มีนาคม 2553 เวลา:19:49:38 น.  

 
ดีจ้า...เปิ้ลหายไปซะนาน อิอิ วันนี้ได้มารำลึกอดีตที่ภูทอก เคยขับรถจากอุบลไปเที่ยวที่นี่เมื่อ 19 ปี ที่แล้ว แวะหาเพื่อนที่ รพ.บ้านแพง นครพนม แล้วขับรถผ่านหนองน้ำขนาดใหญ่ จากนั้นถึงจะถึงภูทอก จำได้ว่า ทางผ่านไปก็สวยงามมาก ยิ่งได้ไปกราบพระที่ภูทอก ประทับใจจริง ๆ เป็นความทรงจำที่ดีจริง ๆ ค่ะ ภาพที่พี่ถ่ายก็สวยตามเคย เปิ้ลสบายดีค่ะ ช่วงนี้คิวไม่ค่อยว่างค่ะ นาน ๆ จะได้แวะมาทักทายพี่ หวังว่าพี่และครอบครัวคงสบายดีนะค่ะ ยังคิดถึงเสมอจ้า


โดย: Pleja IP: 112.142.15.77 วันที่: 2 มีนาคม 2553 เวลา:19:50:06 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดียามเช้าวันพุธค่ะคุณ wicsir
อากาศร้อนปรับสภาพร่างกายไม่ทัน
โรคเก่ากำเริบ
ต้องทำตัวใกล้ชิดกับยาเม็ดและเข็มฉีดยา
ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็คงต้องเปลี่ยนที่นอนเป็นโรงพยาบาลแน่ค่ะ

รักษาสุขภาพกับวันที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นทุกวันนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 3 มีนาคม 2553 เวลา:8:01:03 น.  

 
เคยไปมครั้งนึงค่ะ สมัยเด็กๆ จำได้นิดหน่อยว่าสนุกมากๆเลย ยิ่งตอนเดินอยู่ริมๆทางเดินบนภูเขาเนี่ย ตื่นเต้นสุดๆ....


โดย: noinanai วันที่: 3 มีนาคม 2553 เวลา:11:37:54 น.  

 
สุดยอดเลยค่ะ .. ถ่ายภาพออกมาได้สวยมาก......

วิวงามไม่แพ้ที่เที่ยวเด็ด ๆ ในต่างประเทศ..


โดย: poongie วันที่: 3 มีนาคม 2553 เวลา:21:45:20 น.  

 
ทำไมเหมือนตอนชิไปเองไม่สวยแบบนี้ รือว่าเราจะถ่ายรูปไม่เก่ง อิอิ

รูปสวยมากเลยค่ะ ถ้าไปบ้านยายอีกต้องหาเรื่องแวะให้ได้


โดย: ด.ญ คณิตกร วันที่: 4 มีนาคม 2553 เวลา:2:26:31 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาส่งยิ้มให้กันในวันทำงานกลางสัปดาห์จ้าคุณ Wicโดย: หอมกร วันที่: 4 มีนาคม 2553 เวลา:8:42:13 น.  

 
สวัสดีตอนสายๆค่ะ...คุณ wicsir

ไม่เคยได้ยินที่เที่ยวที่นี่มาก่อนเลยค่ะ

ดูรูปแล้วน่าไปมากเลยค่ะ รูปสวยดีจัง

ขอบคุณสำหรับข้อมูลใหม่ๆ นะคะ มีโอกาสจะตามไปเที่ยวบ้างค่า


โดย: BiBie IndyGirl วันที่: 4 มีนาคม 2553 เวลา:9:29:54 น.  

 
สวัสดีค่ะ ..คุณwicsir

ก่อนอื่นต้องขอบอกว่า .." ตะลึง ตะลึง ตะลึงตึงๆๆ ตะลึงตึงๆๆๆ" ฮี่ๆ
เป็นสถานที่ที่สวยแปลกตา มากค่ะ นกไม่เคยเห็นเลย ไม่ว่าจะจากหนังสือหรือที่ไหนเลย
เพิ่งเห็นจากบ้านนี้แหละ .. เป็นทางเดินที่สวย น่าไปเดินมากค่ะ
แต่ทางเดินบนสะพานสูงๆก็น่ากลัวอยู่นะคะ ยิ่งกลัวความสูงอยู่ด้วย คนสร้างนี่ก็ช่างเก่งซะจริงๆ

คุณ wicsir สบายดีนะคะ .. เมื่อวานแต่งเค้กแมนยูให้ลูกค้า โอ้ยย..แต่งนานมาก
เพราะไม่ค่อยได้แต่ง.. ส่วนใหญ่จะแต่งแต่ หงส์อ่ะค่ะ ..ฮี่ๆ


ไปดีก่า...โดย: Nongpurch วันที่: 4 มีนาคม 2553 เวลา:10:01:25 น.  

 
สวัสดีค่าาา

ช่วงนี้งานยุ่งๆ(อีกแล้ว) แต่ก็แอบอู้มาทักทาย อิๆๆโดย: babyL' วันที่: 4 มีนาคม 2553 เวลา:10:03:30 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ทักทายยามสายวันพฤหัสบดี
พร้อมกับทุกนาทีของชีวิตที่มีแต่ความสุขค่ะคุณ wicsir

ตอนนี้ทานยาอย่างเดียวค่ะ
ดูอาการจนถึงวันเสาร์นี้
ถ้าไม่ดีขึ้นคงต้องลงไป กทม.เพิ่มยาอีกนิดหน่อย


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 4 มีนาคม 2553 เวลา:10:04:11 น.  

 
โอ้ว ไม่น่าเชื่อว่าที่หนองคายจะมีสิ่งสวยงามแบบนี้ด้วยนะคะ (ไม่เคยไปเที่ยวอีสานที่ไกลหว่าโคราชอ่ะค่ะ)

ถ้ำ(หรือหิน)เนี่ยสีแดงเองจริงๆเลยหรอคะ ไม่เคยเห็นถ้ำสีแดง เคยเห็นแต่ดินแดงค่ะ


โดย: อาราเล่ กะ กั๊ตจัง วันที่: 4 มีนาคม 2553 เวลา:10:31:30 น.  

 
แอดไว้ด้วยเหมือนกันนะคะ จะตามมาเที่ยวย้อนหลัง..


โดย: poongie วันที่: 4 มีนาคม 2553 เวลา:19:56:26 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันศุกร์
แม้อากาศจะร้อนแต่ใจเป็นสุขนะค่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 5 มีนาคม 2553 เวลา:7:50:38 น.  

 
เอาภาพศีลใหญ่ที่หลวงพระบางมาฝากก่อนคะ
ยังคัดภาพไม่เสร็จเลย ทะยอยทำเรื่อย ๆ
ส่งภาพมาออเดิฟค่ะขอให้มีความสุขมากมายในวันนี้นะคะ


โดย: JinnyTent วันที่: 5 มีนาคม 2553 เวลา:9:49:42 น.  

 
สวัสดีค่ะ ..คุณwicsir

เมื่อเช้ามืดฝันว่าโดนลูกค้าด่าว่า แต่งเค้กไม่สวย .. สะดุ้งตื่นเลย
ดีนะเป็นแค่ความฝัน .. แฮ่

ถ้าจะแต่งไม่สวย ก็คงเป็นลายนั้นลายเดียวแหละค่ะ ..
(หาเรื่องอีก) ..

เลนส์ 85 มม 1.8 นกเคยได้สัมผัสเหมือนกันค่ะ แต่นกสัมผัสหนอน
แต่ชอบเลยแหละ ตอนนั้นมีคนให้ยืมมาค่ะ

ชอบแต่แพงไปอ่ะ ..50 มม ดีก่า ..สำคัญที่มันถูกดี ..ฮี่ๆ


วันนี้วันศุกร์แร้ว.. วันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนกันป่าวคะบ้านนี้
พรุ่งนี้นกก็จะไปแข่งกีฬาสีกับลูกค่ะ ..


โดย: Nongpurch วันที่: 5 มีนาคม 2553 เวลา:13:33:25 น.  

 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว //www.cvrbiz.com/default.asp จองที่พัก ห้องพัก บ้านพัก โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล โฮมสเตย์ ตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจทัวร์ ติดหาด ริมทะเล ภูเขา น้ำตก ดำน้ำ ดูปะการัง ล่องเรือ ร้านอาหาร ราคาถูก ประหยัด ปลอดภัย ** ลดพิเศษถึง 75% ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท **

- จองที่พักออนไลน์ เป็นระบบการจองที่พักอัตโนมัติ ผ่านทางเว็บไซต์ ( เท่านั้น )
- โดยจะแจ้งรายละเอียดการจองที่พักผ่านทาง Email ของท่านภายใน 24 ชั่วโมง
- ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระเงินผ่านร้าน 7-eleven

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว //www.cvrbiz.com/default.asp //www.ido24.org/cvrbiz.com

แพ็คเกจทัวร์ + ตั๋วเครื่องบิน //www.thaifly.com/2884.html //www.cvrbiz.com/allcontent.asp?txtmCategory_ID=12

ภาคกลาง //ido24.org/cvrbiz.com/central

ภาคตะวันออก //ido24.org/cvrbiz.com/eastern

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ //ido24.org/cvrbiz.com/northeast

ภาคเหนือ //ido24.org/cvrbiz.com/northern

ภาคใต้ //ido24.org/cvrbiz.com/southern

กรุงเทพ //ido24.org/cvrbiz.com/bangkok

กระบี่ //ido24.org/cvrbiz.com/krabi

ปาย แม่ฮ่องสอน //ido24.org/cvrbiz.com/paimaehongson

พัทยา //ido24.org/cvrbiz.com/pattaya

ภูเก็ต //ido24.org/cvrbiz.com/phuket

ชะอำ //ido24.org/cvrbiz.com/chaam

เชียงใหม่ //ido24.org/cvrbiz.com/chiangmai

เชียงราย //ido24.org/cvrbiz.com/chiangrai

ประจวบ หัวหิน ปราณบุรี บางสะพาน //ido24.org/cvrbiz.com/huahinpranburiprachuap

กาญจนบุรี //ido24.org/cvrbiz.com/kanchanaburi

เขาใหญ่ นครราชสีมา //ido24.org/cvrbiz.com/khaoyainakornratchasima

เขาหลัก พังงา //ido24.org/cvrbiz.com/khaolakphangnga

เกาะช้าง ตราด //ido24.org/cvrbiz.com/kohchang

เกาะกูด //ido24.org/cvrbiz.com/kohkood

เกาะลันตา //ido24.org/cvrbiz.com/kohlanta

เกาะหลีเป๊ะ สตูล //ido24.org/cvrbiz.com/kohlipe

เกาะหมาก //ido24.org/cvrbiz.com/kohmak

เกาะไหง ตรัง //ido24.org/cvrbiz.com/kohngaitrang

เกาะพงัน //ido24.org/cvrbiz.com/kohphangan

เกาะพีพี //ido24.org/cvrbiz.com/kohphiphi

เกาะเสม็ด //ido24.org/cvrbiz.com/kohsamed

เกาะสมุย //ido24.org/cvrbiz.com/kohsamui

เกาะเต่า //ido24.org/cvrbiz.com/kohtao


โดย: TAN IP: 125.26.19.150 วันที่: 5 มีนาคม 2553 เวลา:17:59:52 น.  

 
สวัสดียามเย็นวันหยุดสบายๆค่ะ คุณ wicsir

ขอบคุณที่แวะไปชิมกุ้งด้วยกันนะคะ
ว่าแต่ยุ้ยยังไม่เคยเจอกุ้งตัวละโลเลย
โอว..ไม่อยากนึกภาพว่าตัวจะใหญ่ซะขนาดไหน
สงสัยถ้าสั่งมา คงต้องแบ่งกันทั้งโต๊ะ
ไม่งั้นเปลืองน่ะค่ะ อิอิ

สุขสันต์วันหยุด..พักผ่อนมีความสุขมากมายนะคะ


โดย: nLatte วันที่: 6 มีนาคม 2553 เวลา:17:14:48 น.  

 
สวัสดีวันหยุดค่ะ...

หนึ่งยกห้อยจ๊อมาเสิร์ฟก่อนออกไปเที่ยวข้างนอกค่ะ
โดย: chenyuye วันที่: 7 มีนาคม 2553 เวลา:11:08:11 น.  

 
หวัดดีค่ะ
ตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ..

ไม่ได้มาเยี่ยมบ้านนี้ซะนานเลย เข้ามานึกว่าเข้าบ้านผิดซะแล้ว

ทาสีบ้านใหม่ซะสวยเชียวค่ะ...แต่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คงจะเป็น

รูปสวยๆและเรื่องราวที่มีประโยชน์ นี่แหล่ะค่ะ ที่ยังคงน่าติดตามเหมือนเดิมค่ะ

ทางขึ้น น่ากลัวจังค่ะ กลัวทางเดินพังลงมาอ่ะค่ะ

แต่ข้างบนสวย...จังเลยนะคะ สวยจนลืมความกลัวเลยล่ะค่ะ


โดย: คนชุมแสง วันที่: 8 มีนาคม 2553 เวลา:0:29:40 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ทักทายกันกับวันแรกของสัปดาห์
มีความสุขตลอดวันนะค่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 8 มีนาคม 2553 เวลา:6:48:23 น.  

 
มาชมก่อน จะไปเที่ยวหาเพื่อนที่ย้ายมาอยู่บึงกาฬ ว่าจะไปที่นี่ สมใจอยากแน่ค่ะคราวนี้


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:15:41:04 น.  

 
มีคนให้ลิงค์ เลยตามมาดู
ขอบคุณมากๆค่ะ สำหรับภาพที่สวยงามและข้อมูลที่น่าสนใจ
กำลังจะได้มีโอกาสไปภูทอกเร็วๆนี้ค่ะ


โดย: notno IP: 124.120.120.232 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:21:55 น.  

 
ไปช่วงสงกรานต์ ปี 54 ทางวัดไม่อนุญาติให้ขึ้น ให้เหตุผลว่า ช่วงนี้ หนุ่ม สาวที่ขึ้นไปเป็นคู่ ทำไม่ดี ไม่งามหลายอย่าง ก็เลยเป็ออันรู้กัน ช่วงสงกรานต์ทุกปี จะปิด


โดย: napatr IP: 124.122.214.137 วันที่: 17 ตุลาคม 2554 เวลา:13:17:14 น.  

 
รูปสุดท้าย เป็นผลของต้นดอกจำปี(ที่คู่กับดอกจำปี) ไม่ใช่ผลไม้ป่า


โดย: ่่jj IP: 203.113.113.222 วันที่: 15 ธันวาคม 2554 เวลา:13:23:11 น.  

 
สุดยอดเลยคับ อยากไปบ้างจัง หัวหิน


โดย: ประจักษ์ IP: 110.49.234.200 วันที่: 13 ตุลาคม 2555 เวลา:20:02:02 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 71 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊งค์ ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2553
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
1 มีนาคม 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.