....OUR FAMILY'S JOURNEY....
บ้านเชียง มรดกโลก 1 ใน 5 ของไทย


บ้านเชียง
BAN CHIANG WORLD HERITAGE

หลายปีมากที่เราไม่ได้มาเยี่ยมที่นี่ ครั้งล่าสุดน่าจะเป็นปีเฉลิมฉลองที่เราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี 2535 ซึ่งมีการแสดง แสง สี เสียง สวยงามมาก

ครั้งนี้เมื่อมาถึงชุมชนบ้านเชียง เปลี่ยนแปลงไปมาก ถนนหนทางสะอาดสะอ้าน ร้านค้าจัดเป็นระเบียบเรียบร้อย เข้าใจว่าชุมชนแห่งนี้น่าจะยกฐานะเป็นเทศบาลแล้วนะ... อะไรหลายๆอย่างเลยดูแปลกตาไป ก็น่าอยู่หรอก เพราะนี่คือ แหล่งมรดกโลก 1 ใน 5 แห่งของไทย......พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ กรมศิลปากรได้ทำการสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียง ระหว่างปี พ.ศ. 2517–2518 จากการศึกษาหลักฐาน ต่าง ๆ ที่พบทำให้บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีอายุราว 1822–4600 โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้จดทะเบียนให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ เมื่อเดือนธันวาคม 2535 ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางเข้า อยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดที่เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรกในประเทศไทย เป็นนิทรรศการถาวร ซึ่งแสดงขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดีที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชั้นดินเพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาถึงการขุดค้นทางโบราณคดี และโบราณวัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาชนะเผาที่ฝังรวมกับศพ

ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของทางเข้า เป็นอาคารที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราว และวัฒนธรรมของบ้านเชียงในอดีต ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงถึงเทคโนโลยีในสมัยโบราณรวมทั้งโบราณวัตถุ และนิทรรศการบ้านเชียงที่เคยจัดแสดง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนั้น ภายในบริเวณอาคารส่วนที่ 2 ยังมีห้องนิทรรศการ ห้องบรรยาย ฉายภาพยนตร์ ภาพนิ่ง และการให้บริการการศึกษาต่าง ๆ การเดินทาง ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงนั้นสะดวกมาก เนื่องจากอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 55 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 22 เส้นอุดรธานี-สกลนคร ตรงกิโลเมตรที่ 50 ก็จะถึงปากทางเข้าบ้านปูลู จะเห็นป้ายบอกทางไปพิพิธภัณฑ์ทางด้านซ้ายมือ พิพิธภัณฑ์ฯเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. ค่าเข้าชม 30 บาทสำหรับคนไทย และ 150 บาทสำหรับชาวต่างชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4220 8340-1ถนนหน้าพิพิธภัณฑ์


สินค้าสัญลักษณ์บ้านเชียงอาคารแรกที่เข้าไปคืออาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์


เมื่อผ่านเข้าไปในอาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เราก็ต้องจ่ายค่าเข้าชมคนละ 30 บาท ซึ่งบัตรนี้สามารถนำไปชมหลุมขุดค้นที่วัดโพธิ์ศรีในได้ด้วย หลังจากได้บัตรเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีเด็กนักเรียนพาเราเข้าชมสถานที่ในพิพิธภัณฑ์

การที่ทางการให้เด็กนักเรียน นักศึกษาในท้องถิ่น มีส่วนร่วมเป็นไก๊ด์ พานักท่องเที่ยวเข้าชมผมว่า เป็นสิ่งที่ดีมากๆ อย่างน้อยเป็นการฝึกให้เขาเหล่านั้น รักและหวงแหนในสถานที่ที่น่าภูมิใจของพวกเขา และอีกอย่างเป็นประสพการณ์อันดีเยี่ยม สำหรับการเป็นมักคุเทศก์น้อยๆทางเดินในอาคารพิพิธภัณฑ์


ห้องแสดงที่จัดไว้ทันสมัยมาก จัดเป็นสัดส่วนอย่างดีเยี่ยม ในส่วนแรกเป็นการแสดงที่ไปที่มาของชุมชนที่นั่น ซึ่งเรียกว่าไทยพวน ในส่วนนี้เรายังสามารถถ่ายภาพได้

พอผ่านส่วนนี้เข้าไปจะเป็นของเก่าที่ขุดขึ้นมาได้ โดยจัดไว้เป็นยุคๆ พร้อมคำอธิบาย ในส่วนนี้เป็นต้นไปเขาห้ามถ่ายภาพเด็จขาด นักท่องเที่ยวส่วนมากก็ให้ความร่วมือเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีบางคนใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายอยู่ จริงๆแล้วไม่ควรทำนะครับ.... เจ้าของบล๊อกเลยไม่มีภาพส่วนนี้มาให้ชม ส่วนภาพหม้อ ไห ที่เห็นน้องนักเรียนที่พาเราชมบอกว่า เป็นของที่ทำเทียมขึ้นมาครับ...

ซื้อบัตรเข้าชม 30 บาทสำหรับคนไทย และ 150 บาทสำหรับชาวต่างชาติรู้จักวัฒนธรรมบ้านเชียงหน่อยน่า.

ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียง มีชีวิตรวมกันเป็นสังคมหมู่บ้าน มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มีความสามารถในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องมือเครื่องใช้โลหะด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ตลอดระยะเวลานับพันๆปีที่ผ่านมาของวัฒนธรรมบ้านเชียงได้มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยตลอดสิ่งที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบ้านเชียง ได้แก่ภาชนะดินเผา และประเพณีการฝังศพ นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่สมัยต้นของบ้านเชียง (Early Period)

มีอายุราว 3600 – 1000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช (ประมาณ 5600 – 3000 ปีมาแล้ว) ในช่วงสมัยต้นบ้านเชียงได้เริ่มเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม ประชากรมีอาชีพหลักคือ การเพราะปลูกข้าวและการเลี้ยงสัตว์ ประเพณีการฝังศพคนในสมัยนี้มีอย่างน้อย 3 แบบ คือ วางศพในลักษณะนอนงอเข่า วางศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาว และบรรจุศพในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ก่อน แล้วจึงนำไปฝัง การฝังศพแบบนี้ใช้กับการฝังศพเด็กเท่านั้น

ในการฝังศพคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ รุ่นแรกที่บ้านเชียงนั้น ส่วนใหญ่มีการบรรจุภาชนะดินเผาลงไปในหลุมศพ และมีการใช้เครื่องประดับร่างกายตกแต่งให้ผู้ตายด้วย ผู้คนในช่วงแรกๆของบ้านเชียงสมัยต้นนั้น คงจะยังไม่มีการใช้วัตถุที่ทำด้วยโลหะ เครื่องมือมีคมส่วนใหญ่คือขวานหินขัด เครื่องประดับร่างกายที่ใช้ก็ทำจากหินและเปลือกหอยทะเล แต่ต่อมาในช่วงระยะที่ 3 ของสมัยต้น คือราว 400 – 3500 ปีมาแล้วจึงเริ่มมีการใช้โลหะสำริดบ้าง โดยใช้ทำทั้งเครื่องประดับ เช่นแหวนและกำไล และใช้ทำเครื่องมือ เช่น หัวขวานและใบหอก เป็นต้น

ภาชนะดินเผาประเภทเด่นคือ ภาชนะดินเผาสีดำ – เทาเข้ม หรือฐานเตี้ยๆ

ห้องจัดแสดงวิถีชีวิตชาวไทยพวน (ยังถ่ายภาพได้)สมัยกลางของบ้านเชียง (Middle Period)

มีอายุราว 1000 – 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช (ประมาณ 3000 – 2300 ปีมาแล้ว) เริ่มมีการนำโลหะมาใช้ทำเครื่องมือใช้สอยและเครื่องประดับ โดยในช่วงแรกของสมัยกลางนี้ยังไม่มีการใช้เหล็ก มีแต่เพียงการใช้โลหะสำริดซึ่งเป็นการผสมระหว่างทองแดงกับดีบุก จนต่อมาในช่วงกลางสมัยซึ่งอยู่ราว 2700 – 2500 ปีมาแล้ว จึงเริ่มมีการใช้เหล็กขึ้นที่บ้านเชียง ประเพณีการฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์สมัยกลางที่บ้านเชียง เป็นแบบวางศพในลักษณะนอนหงายหรือเหยียดยาว บางศพมีการนำภาชนะดินเผามากกว่า 1 ใบมาทุบให้แตกแล้วใช้เศษภาชนะดินเผาโรยคลุมทับบนศพ

ภาชนะดินเผาประเภทเด่นที่พบในหลุมฝังศพสมัยกลางของบ้านเชียง ได้แก่ ภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ ผิวนอกสีขาว ทำส่วนไหล่ของภาชนะหักเป็นมุม หรือโค้งมากจนเกือบเป็นมุม่อนข้างชัด สมัยนี้มีการตกแต่งที่บริเวณปากภาชนะด้วยการทาสีแดง


ศาลแบบบ้านไทยพวนสมัยปลายของบ้านเชียง (Late Period)

มีอายุราว 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช - คริสต์ศักราชที่ 200 (ประมาณ 2300 – 1800 ปีมาแล้ว) ในช่วงนี้จัดเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ในระยะนี้มีการใช้เหล็กมาทำเครื่องมือ เครื่องใช้อย่างแพร่หลาย ส่วนสำริดนั้นยังคงนำมาใช้ทำเครื่องประดับ ซึ่งเครื่องประดับสำริดในยุคนี้จะมีรูปแบบและลักษณะที่ประณีตกว่าสมัยที่ผ่านมามาก ประเพณีการฝังศพของคนสมัยนี้เป็นแบบวางศพนอนหงายเหยียดยาวแล้ววางภาชนะดินเผาทับศพ

ภาชนะดินเผาประเภทเด่นที่พบในหลุมฝังศพสมัยปลายของบ้านเชียง ได้แก่ ภาชนะเขียนลายสีแดงบนพื้นสีนวล และต่อมาในปลายยุคได้มีการเขียนสีแดงลงบนพื้นสีแดง

ที่มา : เอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์มรดกโลกบ้านเชียง

ถ่ายเข้าไปในอาคาร
ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์


เราออกจากพิพิธภัณฑ์ ขับไปประมาณ 300 เมตรก็ถึงวัดโพธิ์ศรีใน หลังจากจอดรถใต้ต้นโพธิ์แล้วเราก็ถือโอกาสไปไหว้พระด้วย หลังจากนั้นก็เข้าไปในอาคารหลุมขุดค้น ซึ่งปัจจุบันได้หยุดการขุดไปแล้ว แต่เก็ยรักษาไว้เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งหลุมก็จะแสดงระดับความลึกต่างๆเอาไว้เพื่อบ่งบอกอายุของเครื่องใช้ในยุคต่างๆที่ขุดพบว่าอยู่ในความลึกระดับใด

ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ทันสมัยมาก มีของจริงที่จัดวางไว้ให้ชมภายในตู้กระจกอย่างดีพร้อมคำอธิบายให้อ่าน ห้องแสดงปรับอากาสเย็นสบาย ซึ่งเจ้าของบล๊อกเห็นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ และพิพิธภัณฑ์สิรินธร (ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว) น่าจะดีที่สุดของภาคอีสานหรือของไทยด้วยครับ ท่านน่าจะหาเวลาไปชมเองซักครั้ง.


หลุมขุดค้นที่วัดโพธิ์ศรีใน
ของที่ระลึกที่ร้านในบริเวณวัดเราแวะซื้อของที่ร้านตรงนี้ ซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของบ้านเชียง เพื่อเอาไปฝากเพื่อนๆ ซึ่งราคาของก็ไม่แพง แถมยังมีการจำลองหม้อ ไหในยุคต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อหาเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วย

ที่นั่งพักในภาพล่างเห็นว่าสวยดี เลยเก็บภาพมาฝาก.


เหนื่อยนัก นั่งพักตรงนี้

ขอบคุณที่ตามอ่านครับ.
ปล. เนื่องจากบล๊อกนี้ได้หายไปตอนย้ายกรู๊ปบล๊อก จึงได้ re-entry ใหม่ทั้งหมดแต่ยังคงเนื้อหาไว้เช่นเดิม ก่อนที่บล๊อกจะหายมีผู้เข้ามาอ่าน 5000 กว่าคลิ๊ก.
____________ END__________

Create Date : 25 มกราคม 2554
Last Update : 28 กรกฎาคม 2556 22:22:29 น. 7 comments
Counter : 4684 Pageviews.

 

สวัสดียามเย็นค่ะ คุณ wicsir

เคยแวะไปที่นี่เหมือนกัน เมื่อสักสี่ซ้าห้าปีที่แล้ว

ยังดูเงียบสงบเหมือนเดิม ไม่ค่อยเปลี่ยนไปเท่าไหร่เลยนะคะโดย: nLatte วันที่: 27 มิถุนายน 2552 เวลา:20:03:47 น.
คห.ที่3


อยากไปบ้านเชียงมากค่ะ แต่ยังหาโอกาสไม่ได้เรย

ถ่ายภาพได้สวยและชัดมากค่ะ

ฝันดีนะคร้าโดย: จันทร์ (โฮมสเตย์ริมน้ำ ) วันที่: 28 มิถุนายน 2552 เวลา:0:22:28 น.
คห.ที่4
โดย: veerar วันที่: 28 มิถุนายน 2552 เวลา:1:04:08 น.
คห.ที่5


รูปสวยมาก ๆ ค่ะ..
บ้านเชียงยังไม่เคยไปเหมือนกัน
ถ้ามีโอกาสจะต้องไปเที่ยวแน่นอนค่ะ..
..ฟ้าสวยแจ่ม ทุกรูปเลยจ๊ะ..
..
เพลงบรรเลงเชียงรายรำลึก ก็เพราะ..ฟังแล้วคิดถึงเชียงรายเจ้า..โดย: Prettymaew วันที่: 28 มิถุนายน 2552 เวลา:1:06:03 น.
คห.ที่6


สวัสดีค่ะพี่ ดีใจที่ได้รู้จักคนจบสถาบันเดียวกัน อิอิ พี่จบขอนแก่นใช่ป่ะค่ะ อ้อพึ่งรับปริญญาเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะ

ไปบ้านเชียงตอนปี 2007 ค่ะ พาเพื่อนต่างชาติไป เค้าชอบมากเลยนะคะ อ้อก็ชอบด้วย ได้รู้พื้นหลังบรรพบุรุษของเรา ภูมิใจในความเป็นไทยค่ะ
โดย: thainurse@norway วันที่: 28 มิถุนายน 2552 เวลา:3:26:35 น.
คห.ที่7


เปลี่ยนไปจริงๆคะ เคยไปนานมากแล้ว แต่ดีใจที่บ้านเชียงได้เป็นมรดกโลก เรามีของดีๆที่น่าภูมิใจ

ขอบคุณค่ะ ที่แวะไปเยี่ยมที่บล๊อกและแนะนำมาเที่ยวบ้านเชียงด้วย
ทริปหน้าอย่าลืมไปชวนอีกนะค่ะ
โดย: kidthung maanoy IP: 86.88.142.66 วันที่: 28 มิถุนายน 2552 เวลา:6:10:17 น.
คห.ที่8


น่าเที่ยวจังเลยค่ะ ดูสงบแล้วก็น่าศึกษาดี

ไม่เคยไปอุดรเลยสักครั้ง แต่จริงๆ สุก็ว่าภาคอีสานมีที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายเลยนะคะโดย: นู๋สุ วันที่: 28 มิถุนายน 2552 เวลา:9:30:09 น.
คห.ที่9


หวัดดีครับ คุณยุ้ย..... ครับ เงียบ สงบ แต่น่าไปศึกษานะผมว่า

หวัดดีครับ คุณจันทร์....... ขอบคุณที่ชม ไม่ไกล้ ไม่ไกล ลองหาเวลาซักครั้งนะครับ.

หวัดดีครับ คุณ veerar...... ภาพสวย นะครับ

หวัดดีครับคุณ Prettymaew..... เพลงนี้เขาบรรเลงเพราะมาก ยืมจากเชียงรายมาใส่ที่อุดร คงไม่ว่ากันนะครับ

หวัดดีครับ Thainurse@norway ........ ตามนั้นครับ ตามที่แนะนำตัวไว้ ขอบคุณที่ช่วยแนะนำเมืองไทย

หวัดดีครับ คุณ kidthung maanoy ......แน่นนอนครับ จะตามไปดูภาพมอลต้าด้วย.

หวัดดีครับนู๋สุ........ ไม่ไกลเท่าไหร่ น่าไปนะครับ

ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยม มาอ่าน มาเม้นท์
มีความสุขมากๆครับ

โดย: wicsir วันที่: 28 มิถุนายน 2552 เวลา:12:50:39 น.
คห.ที่10


สวัสดีค่ะคุณ wicsir
เมื่อวานไปตีกอล์ฟค่ะที่ (รุคก์) โคราชคันทรีคลับ เจอฝนอยู่ ชั่วโมงกว่าเล่นได้แค่ 11 หลุม แต่ก็มีคนบ้าเนาะ ฝนตดจั๊ก ๆ ก็ยังตีกอล์ฟอยู้ได้

ยังไม่เคยไปค่ะ อย่างที่บอกว่าทางสายนี้ยังไม่เคยผ่านเลยค่ะ จดไว้ก่อน

รูปถ่ายสวยมากค่ะโดย: tuk-tuk@korat วันที่: 28 มิถุนายน 2552 เวลา:14:10:16 น.
คห.ที่11


ชอบกะเพรา ไม่ไก่สับ ก็เนื้อสับ ไข่ดาวเหมือนกันค่ะ
ร้านอาหารสิ้นคิดก็มีนะคะ หมูกะทะไงคะโดย: tuk-tuk@korat วันที่: 28 มิถุนายน 2552 เวลา:22:19:38 น.
คห.ที่12


ขอบคุณคุณตุ๊ก ที่แวะมาเยี่ยม
พร้อมคำชมโดย: wicsir วันที่: 28 มิถุนายน 2552 เวลา:22:36:33 น.
คห.ที่13


รูปถ่ายสีสันสวยงามมากเลยค่ะ

น่าไปเที่ยวจัง
อิจฉาคุณ wicsir จัง มีเวลาเที่ยวเยอะจังโดย: น้ำค้างเดือนหก วันที่: 29 มิถุนายน 2552 เวลา:1:08:11 น.
คห.ที่14


แวะมาฟังเพลงเชียงรายรำลึกเจ้า..
เอาเชอรี่สีแดง ๆ มาฝากด้วยจ๊ะ..
..โดย: Prettymaew วันที่: 29 มิถุนายน 2552 เวลา:2:48:03 น.
คห.ที่15

วันนี้วันจันทร์
วันแรกของสัปดาห์
เริ่มวันใหม่ด้วยความสดใสนะค่ะโดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 29 มิถุนายน 2552 เวลา:6:42:13 น.
คห.ที่16สวัสดีค่ะคุณwicsir
ก่อนอื่นต้องบอกว่า รูปสวยมากๆ ค่ะ
ถ้าได้ไปเดินที่นั่นคงอยู่หลายชั่วโมงเลย
ทั้งของเก่าใหม่น่าสนใจมากๆค่ะ
สบายดีนะคะวันนี้


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 29 มิถุนายน 2552 เวลา:14:57:09 น.
คห.ที่17


สวัสดีค่ะ
ไก่ก็ทานส่วนอกได้ใช่ไหมคะ
ตุ๊กค่ะโดย: tuk-tuk@korat วันที่: 29 มิถุนายน 2552 เวลา:20:37:51 น.
คห.ที่18


สวัสดีค่ะคุณwicsir สบายดีนะคะ
พีเอส ถ้ามาช้าต้องขอโทษด้วยค่ะพอดีวุ่นๆ
เรื่องบลอคค่ะเพราะบลอคเพิ่งหายไป20กว่าบลอคค่ะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 30 มิถุนายน 2552 เวลา:14:08:03 น.
คห.ที่19


หวัดดีครับ....
น้ำค้างเดือนหก
Prettymaew
ดอกฝิ่นในสายลมหนาว
คุณวา
คุณตุ๊ก......

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมครับโดย: wicsir วันที่: 30 มิถุนายน 2552 เวลา:16:34:56 น.
คห.ที่20


เข้ามาเยี่ยมสองรอบต่อวันให้คุณwicsir เบื่อกันไปข้างหนึ่งค่ะโดย: Sweety-around-the-world วันที่: 30 มิถุนายน 2552 เวลา:20:52:43 น.
คห.ที่21


สวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะ ที่มาชมปลาเผาที่บ้าน จำเขามา
ร้าน บ้านริมคลอง ที่ว่านะคะ เขาทุบหัวปลาช่อนแล้วเผาทันทีที่เราสั่งเลยค่ะ เห็นเลือดปลาแถว ๆ ครัวก็เลยยอมแพ้ แต่อร่อยนะคะ
เจ้าของเล่นคนตรีวงโคราชา น้องผู้หญิงเห็นว่าเป็นน้องสาวพงษ์เทพค่ะ แต่ไม่ยืนยันนะคะ ไม่เคยถามน้องแตนซักทีโดย: tuk-tuk@korat วันที่: 30 มิถุนายน 2552 เวลา:21:14:48 น.
คห.ที่22


ฝันดีนะคะคุณwicsir


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 1 กรกฎาคม 2552 เวลา:0:35:54 น.
คห.ที่23


ขอบคุณที่แวะไปทักทายค่ะพี่ สงสัยคงจะหลับไปแล้ว อิอิ

ห้างที่กำลังสร้างตรงสี่แยกประตูเมืองขอนแก่นสร้างเสร็จยังคะพี่ (แต่ไม่รู้ว่าพี่อยู่ที่นั่นหรือเปล่าน่ะค่ะ 555) คิดถึงส้มตำขอนแก่น แซ่บบบบบหลายยยยยโดย: thainurse@norway วันที่: 1 กรกฎาคม 2552 เวลา:4:52:00 น.
คห.ที่24ขอแปะ link ท่องเที่ยวของเราไว้หน่อยนะคับ

เทศกาลปีใหม่โล้ชิงช้า ปีใหม่ของชนเผ่าอาข่า ทัวร์3วัน2คืน เริ่ม 2,3,4,กันยายน52

https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=khundoi&group=3


//www.hilltribeguide.com/autopage/show_page.php?h=1&s_id=3&d_id=4

โดย: ไกด์ดอย (guide doi ) วันที่: 1 กรกฎาคม 2552 เวลา:12:08:05 น.

โดย: wicsir วันที่: 25 มกราคม 2554 เวลา:22:05:35 น.  

 
เปลี่ยนเพลงประกอบใหม่เป็น
บรรเลง The way we were.

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านครับ


โดย: wicsir วันที่: 25 มกราคม 2554 เวลา:22:09:05 น.  

 
ตามไปเที่ยวบ้านเชียงด้วยคนนะคะ รูปสวยและได้ความรู้ติดตัวไปด้วยอีกค่ะ ผลิตภัณฑ์บ้านเชียงมีเอกลักษณ์ที่สวย และโดดเด่นมากๆ เลยนะคะ


โดย: วิสกี้โซดา วันที่: 26 มกราคม 2554 เวลา:0:03:38 น.  

 
ใช่เลยครับ สถานที่ที่เป็นโบราณวัตถุแบบนี้ ก็น่าไปเที่ยวเหมือนกันนะครับ

ได้ความรู้ อีกต่างหาก


โดย: นายหัวเด่น วันที่: 26 มกราคม 2554 เวลา:9:37:00 น.  

 
แวะมาเที่ยว บ้านเชียง พร้อมกับฟังเพลง เพราะๆ ครับ


โดย: Kavanich96 วันที่: 26 มกราคม 2554 เวลา:10:47:03 น.  

 
ดีค่า.. คุณwic
เอื้อเคยหายทีหนึ่ง ค่ะตอนย้ายกรุ้ปบล็อก เลยทิ้งไปเลย กู้ไม่เป็น ตอนนี้ทำอะไรต้องระวังมาก..
ได้มาเที่ยวได้มารู้จักบ้านเชียงมากขึ้น หลังจาก เคยเรียน แต่ในตำราเนาะ ..ไม่เคยไปสักที ..ฝีมือการทำสวยดีเป็นเอกลักษ์ เลยค่ะ..
มาทักทาย เย็น ๆ เลิกงานแล้วนะ..เดินทางดี ๆ นะคะ


โดย: tifun วันที่: 26 มกราคม 2554 เวลา:17:17:49 น.  

 
Eแพรว มุจรินทร์ ฆะระบุตร(Mudjarin Kharabut)เลขบัตรประชาชน 1412000062681 เกิด 13 ตุลาคม 2536ที่อยู่ 55หมู่8 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี บิดาชื่อนายเมรี ฆะระบุตร พีน้องอีก 2คนของEดอกทองมุจรินทร์ชื่อ นายนัฐกรณ์ ฆะระบุตร และนายกฤษดา ฆะระบุตร ผู้หญิงคนนี้ทำลายครอบครัวคนอื่น เป็นเมียเก็บผู้ชายที่เขามีลูกมีเมียแล้วอยู่ 2ปี (ระหว่าง 2557-2558) ทั้งๆที่ยังเรียนไม่จบ และรู้มาตลอดว่าผู้ชายมีครอบครัวแล้ว ทำให้ผู้หญิงด้วยกันต้องตกนรกทั้งเป็น ต้องอยู่กับความทรงจำอันเลวร้ายไปชั่วชีวิต ขอให้เอาเงินที่ผู้ชายไปเลี้ยงดูมาคืนก็หน้าด้านหนีไปเฉยๆ ขอให้ผลกรรมที่มันได้ทำไว้กับครอบครัวคนอื่นจงตกถึงครอบครัวของมันบ้าง ขอให้ตราบาปจงติดอยู่ในใจมันไปชั่วชีวิต พ่อแม่มันที่ไม่รู้จักสั่งสอนเลือดเนื้อให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ปล่อยให้ไปทำร้ายคนอื่น จงได้รับกรรมที่ลูกสาวตัวเองได้ก่อไว้ด้วยเถิด ขอให้แรงอธิษฐานในครั้งนี้จงส่งไปยังครอบครัวฆะระบุตรด้วยเถิด
#Mudjarin #Kharabut #Mudjarinkharabut #มุจรินทร์ #ฆะระบุตร #มุจรินทร์ฆะระบุตร #เมรีฆะระบุตร #นัฐกรณ์ฆะระบุตร #กฤษดาฆะระบุตร #Eเมียน้อย #Eเมียเก็บ #Eเมียเช่า #Eนางบำเรอ #เป็นชู้กับผัวคนอื่น #Eนักศึกษาใจแตก #ไร้ยางอาย #Eหน้าด้าน #Eเดรัจฉาน #Eเปรตขอส่วนบุญ #Eสัมภเวสี #ทำลายคู่เขา #ทำลายครอบครัวเขา #บาปกรรมมีจริง #ผิดศีลธรรม #ตกนรกทั้งเป็น #มีตราบาปชั่วชีวิต


โดย: ขอให้ต้องคกอยู่ในภาวะที่ทำใจได้ยาก มีแผลเป็นจากความเจ็บปวดรวดร้าวชั่วชีวิตบ้าง มุจรินทร์ ฆะระบุตร IP: 27.55.228.231 วันที่: 10 สิงหาคม 2559 เวลา:3:54:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
wicsir
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 66 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊งค์ ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
มกราคม 2554
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
25 มกราคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.