*~ *เรื่องราวบ้า ๆ บ๊อง ๆ ของท็อปฟี่ *~ * มีความสุขจังเลยยยย...วันนี้นนน...
Group Blog
 
<<
มกราคม 2549
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
4 มกราคม 2549
 
All Blogs
 
ขึ้นปีใหม่...ใจถึงใจ


+๐!~ สิ่งที่เกิดขึ้นนะวันที่เข้าบล็อกแก๊ง~!๐+


.•°¤*มอบแด่พี่ ๆ เพื่อน ๆ บล็อกแก๊งก่ะ *¤°•.มิ้นล์จำไม่ได้ว่าได้เข้ามาเป็นสมาชิก
บล็อกแก๊งตั้งแต่เมื่อไหร่
คนที่แนะนำให้มิ้นล์มาเข้าก็คือ ป้าหนอน , ทะเลหวาน ( ทิพ )
เข้ามาครั้งแรกนั้นอยากจะบอกว่าทำไม่เป็นเลยก่ะบล็อกเนี่ย
ก็ได้ทิพสอนวิธีการอัพบล็อก ใส่โค้ดนั้นโค้ดนี้
จนบ้างครั้งมิ้นล์ยังคิดว่าตัวเองนี้โง่จริง ๆ ทั้งที่เรียนทำเว็บมาแล้วแท้ T-T
แต่ก็ไม่ละความพยามก่ะ นอนตี 5 , 6 โมงเช้าทุกวัน
เพราะให้ทิพสอน ทิพอยู่อังกฤษนู้น...ทิพก็พลอยต้องนอนดึก ๆ ทุกวัน
ส่วนมิ้นล์อะเหรอ...เอาเปรียบทิพชัด ๆ นอนเช้า ทุกวัน 555
แต่ก็นะขนาดตัวเองยังคิดว่าตัวเองนี้มะแร่งโคตะระโง่เลย...
แล้วทิพมันจะไม่คิดบ้างเหรอเนี่ย ( ถึงคิดก็ไม่พูดมั้งนะ 555 )
เคยถามทิพเหมื่อนกันว่า " ทิพ...ทิพคิดว่าเขาโง่บ้างปะ "
ทิพก็บอกว่า " ไม่เป็นไรหรอก คนไม่รู้นี้นะ " (แสดงว่าคิดจริง ๆ 55 )
ก็นะมิ้นล์ชอบถามคำถามโง่ ๆ ออกมานี้
มิ้นล์เองยังคิดเลย " ตู...ถามไอ้คำถามโง่ ๆ นั้นออกไปได้ไงฟะเนี่ย "
หลังจากที่ได้เข้ามาอยู่สักพัก หมั่นขยันอัพบล็อกจนแข็งแหละ ( ปีกกล้าขาแข็ง 55 )
ก็เริ่มเที่ยวบ้านคนข้างบ้านทั้งหลาย เที่ยวไปเรื่อย ๆ
เพราะช่วงนั้นมิ้นล์ยังไม่ได้ทำงานจริง ๆ จัง ๆ เท่าไหร่
ไปแวะบ้านนั้นบ้านนี้ เจอบ้านไหนน่าเที่ยวบ่อย ๆ มิ้นล์ลิ้งไว้ซะ
ดูเอาเถอะก่ะว่ามิ้นล์ชอบเที่ยวบ้านใคร ---------->>>
เห็นตามลูกศรไหมก่ะนั้น จะบอกว่าเยอะมาก ๆ
แต่มิ้นล์ก็เที่ยวทุกบ้านนะก่ะ ถ้ารีบจริง ๆ
มิ้นล์ก็จะเปะภาพและข้อความสั่น ๆ
เพื่อให้รู้ว่ามิ้นล์ยังมาเที่ยวอยู่นะ ยังคิดถึงกันอยู่
ถ้ารีบมาก ๆ มิ้นก็จะไปเที่ยวหาคนที่มิ้นล์สนิท ๆ มาก ๆ รักมาก ๆ เท่านั้น
แต่น้อยก่ะที่มิ้นล์จะรีบจริง ๆ
เพราะงั้นสบายใจได้มิ้นล์เที่ยวบ้านเพื่อน ๆ พี่ ๆ ได้สบายการที่ได้เข้ามาที่นี้ทำให้มิ้นล์ได้รู้จักสิ่งที่ดีงามต่าง ๆ มากมายเลยก่ะ
ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพดี ๆ ข้อความดี ๆ
ความทุกข์ความสุขของเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่มาแบ่งปันกัน
ไม่ว่าเป็นทุกช์หรือสุขมิ้นล์ยินดีมากก่ะที่ทุกคนแบ่งปันมาให้มิ้นล์ได้รับรู้
เพราะมันคือการทำให้เด็กคนหนึ่งนั้นได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้น
รู้จักสู่ รู้จักยอมรับสิ่งต่างที่เข้ามาในชีวิต
ถึงจะไม่ใช้จะสิ่งที่มิ้นล์ประสพเอง แต่นั้นคือบทเรียนหนึ่ง
จากเพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกคน ที่เป็นคำสอนที่ดีก่ะ
เพราะมันทำให้มิ้นล์ไม่ต้องเจอกับสิ่งนั้น
มันทำให้มิ้นล์ไม่ต้องเจ็บปวดเหมื่อนกับที่แต่คนเคยเป็น

ขอบคุณมากนะก่ะ ขอบคุณมาก ๆขอบคุณหลาย ๆ บล็อกที่ให้ความคิดดี ๆ

ขอบคุณที่ทำให้มิ้นล์ได้เจอ

พี่สาว พี่ชาย เพื่อนรัก ที่น่ารัก นะก่ะมิ้นล์ขอมอบเพลงนี้แทนความความรู้สึกนะก่ะ* * * * *
เ ห มื อ น ชี วิ ต ไ ด้ ผ่ า น เ ล ย วั ย แ ห่ ง ค ว า ม ฝั น
วั น ที่ ผ่ า น ม า ไ ร้ จุ ด ห ม า ย
ฉั น เ รี ย น รู้ เ พื่ อ อ ยู่ เ พี ย ง ตั ว แ ล ะ จิ ต ใ จ
เ ป็ น มิ ต ร แ ท้ ที่ ดี ต่ อ กั น* * * * *
เ ห มื อ น ชี วิ ต ผั น ผ่ า น คื น วั น อั น เ ป ลี่ ย ว เ ห ง า
ตั ว เ ป็ น ข อ ง เ ร า ใ จ ข อ ง ใ ค ร
มี ชี วิ ต เ พื่ อ สู้ คื น วั น อั น โ ห ด ร้ า ย
คื น ที่ ตั ว กั บ ใ จ ไ ม่ ต ร ง กั น* * * * *

คื น นั้ น คื น ไ ห น ใ จ แ พ้ ตั ว
คื น แ ล ะ วั น อั น น่ า ก ลั ว ตัว แ พ้ ใ จ
ท่ า ม ก ล า ง แ ส ง สี ศิ วิ ไ ล ซ์
อ า จ ห ล ง ท า ง ไ ป ไ ม่ ย า ก เ ย็ น* * * * *

คื น นั้ น คื น ไ ห น ใ จ เ พ้ อ ฝั น
คื น แ ล ะ วั น ฝั น ไ ป ไ ก ล ลิ บ โ ล ก
ดั่ ง น ก น้ อ ย ลิ่ ว ล่ อ ง ล อ ย แ ร ง ล ม โ บ ก
พ อ อั บ โ ช ค ต ก ล ง ก ล า ง ท ะ เ ล ใ จ* * * * *
ทุ ก ชี วิ ต ดิ้ น ร น ค้ น ห า แ ต่ จุ ด ห ม า ย
ใ จ ใ น ร่ า ง ก า ย ก ลั บ ไ ม่ เ จ อ
ทุ ก ข์ ที่ เ กิ ด ซ้ำ เ พ ร า ะ ใ จ นำ พ ร่ำ เ พ้ อ
ห า หั ว ใ จ ใ ห้ เ จ อ ก็ เ ป็ น สุ ข* * * * *

คื น นั้ น คื น ไ ห น ใ จ แ พ้ ตั ว
คื น แ ล ะ วั น อั น น่ า ก ลั ว ตั ว แ พ้ ใ จ
ท่ า ม ก ล า ง แ ส ง สี ศิ วิ ไ ล ซ์
อ า จ ห ล ง ท า ง ไ ป ไ ม่ ย า ก เ ย็ น* * * * *
คื น นั้ น คื น ไ ห น ใ จ เ พ้ อ ฝั น
คื น แ ล ะ วั น ฝั น ไ ป ไ ก ล ลิ บ โ ล ก
ดั่ ง น กน้ อ ย ลิ่ ว ล่ อ ง ล อ ย แ ร ง ล ม โ บ ก
พ อ อั บ โ ช ค ต ก ล ง ก ล า ง ท ะ เ ล ใ จ* * * * *

ทุ ก ชี วิ ต ดิ้ น ร น ค้ น ห า แ ต่ จุ ด ห ม า ย
ใ จ ใ น ร่ า ง ก า ย ก ลั บ ไ ม่ เ จ อ
ทุ ก ข์ ที่ เ กิ ด ซ้ำ เ พ ร า ะ ใ จ นำ พ ร่ำ เ พ้ อ
ห า หั ว ใ จ ใ ห้ เ จ อ ก็ เ ป็ น สุ ข* * * * *

ทุ ก ข์ ที่ เ กิ ด ซ้ำ เ พ ร า ะ ใ จ นำ พ ร่ำ เ พ้ อ
ห า หั ว ใ จ ใ ห้ เ จ อ ก็ เ ป็ น สุ ข

* * * * *


มิ้ น ล์ ช อ บ เ พ ล ง นี้ จั ง

ฟั ง แ ล้ ว รู้ สึ ก ดี ม า ก ๆ ทั้ ง ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ

ทำ ใ ห้ เ ร า เ รี ย รู้ ด้ ว ย ตั ว เ อ ง

Create Date : 04 มกราคม 2549
Last Update : 11 มกราคม 2549 20:59:31 น. 220 comments
Counter : 288 Pageviews.

 

ขอบคุณพี่ยอดสนก่ะ
ที่ให้โค้ดแต่งบล็อกนี้กับมิ้นล์
มิ้นล์เอามาเปลี่ยนบ้างนะก่ะ
จะได้ดูเป็นตัวของตัวเอง อ่ะก่ะ
ขอบคุณมาก ๆ เลยพี่ยอดสน
น่ารักมาก ๆ เลยแล้วก็ขอบคุณของแต่งบล็อกทุก ๆ ที่ ที่มิ้นล์ไปจิกมานะก่ะโดย: TopFee วันที่: 4 มกราคม 2549 เวลา:21:39:39 น.  

 
bg สวยจัง .. อินู๋มิ้นล์ ใส่เพลงไม่เหมาะกับวัยเล๊ย

พี่ก็ดีใจน๊า ที่ได้เข้ามาที่ bloggang และได้รู้จักใคร ๆ มากมาย รวมถึงอินู๋มิ้นล์ ด้วยน๊า


โดย: loveme_loveu วันที่: 4 มกราคม 2549 เวลา:21:52:21 น.  

 
สวัสดีจ้า มิ้นล์

บัวมาสวัสดีปีใหม่ค่ะ และก็ต้องขอโทษนะที่ไม่ได้มาสวัสดีตั้งหลายกันพอบัวมีปัญหากับแม่ก็เลยงดใช่คอมเลย แย่จัง แต่ตอนนี้บัวก็ใช้ได้ตอมปรกติแล้วค่ะ

อืมปีใหม่นี้ บัวก็ขอให้มิ้นล์มีความสุขมากๆนะค่ะ


โดย: Lotusfight วันที่: 4 มกราคม 2549 เวลา:22:00:47 น.  

 

แจ่มจ้ะ น้องมิ้นล์จ๋า
หลับฝันดีๆๆจ้า :)


โดย: ยอดสน วันที่: 4 มกราคม 2549 เวลา:22:10:10 น.  

 
วันนี้บล๊อกน้องมิ้นล์สวยๆๆๆ ชอบๆๆๆๆโดย: yadegari วันที่: 4 มกราคม 2549 เวลา:22:40:10 น.  

 

โอ มายยบูดา...

น้องมิ้นล์ ของพี่นัท เปลี่ยนไป ขนาดเนี่ยเชียวเหรอเนี่ย
บล็อคเริดม๊กๆๆๆๆๆมากเลยอะจ้า ขอบอก..

แบบเนี่ยม่ายได้แหละ อิจฉาๆๆๆๆ เดี่ยวต้องไปอ้อน พี่ยอดสน มั่งแหละ..อุอุอุ..

แบบว่า กลัวเจ้ามิ้นลื แย่ง พี่ยอดสน ไปอะ..


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 4 มกราคม 2549 เวลา:23:00:19 น.  

 
Image Hosted by ImageShack.us


โดย: ไอดินและกลิ่นฝน วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:2:46:23 น.  

 

ขอบคุณที่แวะไปหากันนะคะ

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะมิ้นล์


โดย: Dying To Be Alive วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:4:14:39 น.  

 

55555 เจ้าลูกมิ้นก้เจอดอกไม้บานเต็มบาน เหมือน
พี่นัทเลยอะนะ..

แบบเนี่ย พี่นัทว่า เราสองคนรวมหัว เอาแบบหญ่ายเป็นสองเท่าเลยดีมะ นู๋มิ้น..

..กระซิบๆๆ คุง ไอดิน กะลัง fall in love อานะ เลยใส่ผิดใส่ถูก..เอิ๊กๆๆๆๆ


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:8:09:33 น.  

 
น้องมิ้นล์ เก่งวันเก่งคืนเลยนะคะ
ทำบล๊อกได้เยี่ยม มีลูกเล่นมากมาย
ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะค๊ะ


โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:9:00:15 น.  

 
ตอนนี้บล็อกน้องมิ้นส์สวยที่สุดเลย เย้้้้!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


โดย: เสียงซึง วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:9:46:43 น.  

 

พี่ดิน ไอดินกลิ่นฝน วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:2:46:23 น.


ขอโทษที่นะพี่ดิน มิ้นล์แก้รูปแล้วนะก่ะ

แบบว่าบล็อกมิ้นล์บานนนนนนนนนงะ
โดย: TopFee วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:10:04:09 น.  

 
ว้าวววว บ้านมิ้นล์แจ่มๆๆๆ

งานไปถึงไหนแล้วคะ อยากอ่านๆๆ


โดย: ธูปหอมเทียนสว่าง วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:10:05:56 น.  

 
บ้านท๊ิอปฟี่น่ารักจังเลยค่ะ


โดย: Candydolls วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:10:31:42 น.  

 
มาชม blog ใหม่ค่า สวยดี


โดย: ตอกะจอ วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:10:41:35 น.  

 
หวัดดีปีใหม่จ้า นู๋มิ้นล์ .... มาช้าไปหน่อย ... ก้อกลับมางานบานเลยอ่ะ ....

ขอบคุณนะคะ ที่ไปอยู่เป็นเพื่อนที่บล็อกพี่ด้วย ... น้องน่ารักงี้เอง เลยมีคนใจดี ช่วยสอนทำบล็อกให้จนเก่งเลยเนอะ ....


โดย: หนูชล วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:10:50:35 น.  

 
*♥*ღ(__☆.·´¯◈หวัดดีจ้ะน้องมิ้นท์◈¯`·.☆__)
ღ*♥*
วันนี้บ้านน้องมิ้นท์งามจริงเลย พี่แพทยังทำไม่เป็นจ้ะ


โดย: Petit Patty วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:11:36:21 น.  

 จ๊ะเอ๋ ..
พี่หนี่ฯแอบบบ มาชวนทานมื้อเที่ยง ด้วยกันค่ะ
โดย: หนี่หนีหนี้ (แพรวขวัญ ) วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:12:31:34 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องมิ้นล์
บีจีสวยจังเลยค่ะ แต่งบล็อกเก่งมากๆนะคะ
ชอบเพลงทะเลใจมากๆเลยค่ะ ฟังแล้วใจมันฮึดสู้ไปด้วยและเหงาไปด้วยควบคู่กันไป
ที่ไปเม้นท์เรื่องหนังสือไว้ที่บล็อกพี่เหลียงฯ ดีใจค่ะที่ชอบอ่านหนังสือ พี่เหมือนกันถ้าให้เลือกตุ๊กตากับหนังสือคงเลือกหนังสือ


โดย: เฉลียงหน้าบ้าน วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:13:37:13 น.  

 

กรอบเก๋จังเลยค่ะ
โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:14:53:06 น.  

 
มาทักทายยามบ่ายนะคะ


โดย: Batgirl 2001 วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:15:02:04 น.  

 
สวัสดีตอนสายๆของ เนเธอร์แลนด์ จ้า

ส่งดอกกุหลาบมาให้แทนใจ
แนบ..ความคิดถึง..ห่วงใย..มาพร้อม
ข้ามน้ำทะเลเขาที่ยาวไกล
มอบด้วยใจคนพิเศษนั่นคือเธอ


** วันนี้ลืมยิ้มให้คนที่รักหรือเป่าน๊า **โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:16:23:24 น.  

 
คนเราก็ไม่ได้รู้อะไรไปทุกอย่างหรอกค่ะ ถามไว้เราจะได้รู้

แวะมาทักทายยามค่ำค่ะ


โดย: lovekalo IP: 58.10.235.118 วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:19:48:16 น.  

 
น้องมิ้นล์ไปหาพี่แพทกำลังอัพบล๊อคพอดีเลยจ้ะ
ตอนนี้อัพเสร็จแล้วมาชวนน้องมิ้นล์ไปเที่ยวต่อจ้ะ
ไว้พี่แพทต้องไปอ้อนพี่ยอดสนแบบน้องมิ้นล์มั่งแล้วละ


โดย: Petit Patty วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:19:51:38 น.  

 
เพิ่งถึงบ้านเองอ่ะ

เรือมาช้า เซ็งชีวิต
เหนื่อย ๆ ไงม่ายรู้
msn ก้อเข้าม่ายได้

แง้วๆๆๆๆ


โดย: loveme_loveu วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:20:22:40 น.  

 


Just wanna give
the magic to make U smile

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

แอบแวะมาทักทาย!!!
งานเยอะมั่กๆเรย
ฝิ่นคงจะได้ปัดฝุ่นคอมก็คราวนี้ล่ะน้า

ยังงัยซะ ก็..

"ยิ้มไว้" นะก่ะโดย: ดอกฝิ่น^^DokFin IP: 203.114.122.48 วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:22:28:41 น.  

 
พี่อ้นกับสายลมโชยเอื่อยก็คนเดียวค่ะ เรื่องใต้ฟ้าพร่างดาวจะออกแล้ว

ลี่จะซื้อให้ได้เลย

จะรอเรื่องที่พี่มิ้นล์ได้ตีพิมพ์ด้วยนะคะ


โดย: lovekalo IP: 58.10.238.177 วันที่: 5 มกราคม 2549 เวลา:22:31:28 น.  

 


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:0:27:20 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะ แรกๆมาทำบ๊อก ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวกับเค้าหรอกค่ะ แต่อาศัยเพื่อนๆพี่ๆชาวบ๊อกใจดี ค่อยๆถ่ายทอดวิทยายุทธ์ให้ ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาบ้างแล้ว


โดย: SnowPatrol วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:0:32:59 น.  

 
หวัดดีค่ะน้องมินล์
ผลงานวางแผงรึยังคะ เรื่องไรเอ่ย แนวเลิฟๆพี่เฉลียงฯก้อชอบนะคะ ยังอยู่ในวัยฝันหวานอินเลิฟได้ค่ะ จะรอฟังข่าวดีนะคะ
เก่งจริงนะตัวแค่นี้


โดย: เฉลียงหน้าบ้าน IP: 69.225.227.98 วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:4:23:36 น.  

 
น้องมิ้นล์จ๋าพี่แบมจะหนีเที่ยว 3-4 วันนะคะ

จุ๊บๆๆ


โดย: yadegari วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:5:15:52 น.  

 
น้องมิ้นล์

ดูคองแผ่นผีเหรอ พี่ว่าจะคนละอารมณ์กันน่อกับการดูเรื่องนี้ในโรงเนี่ย


ส่วนนาร์เนีย พี่คงเป็นคนหนึ่งที่ดูเรื่องนี้โดยลืมมองสเปเชียลเอฟเฟ็คทั้งปวง (ที่บางคนบอกว่าไม่เนียนในหลายฉาก) เพราะมัวแต่ปลาบปลื้มกับเรื่องราวที่หนังสือที่ตัวเองรักกลายมาเป็นจริงน่ะจ้ะ

ขอให้ได้ดูนาร์เนียสมใจ ดูแล้วมาคุยกันเนาะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:8:36:13 น.  

 
morning ja.....


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:9:04:45 น.  

 


จาก พัตเตอร์สีเงิน 5 มกราคม 2549 23:41:09 น.


มิ้นล์ขอย่อการ์ดหน่อยนะก่ะคงไม่โกรธกันนะก่ะ

แบบว่า...บ้านมิ้นบาน อะก่ะ

ขอบคุณมากเลยนะก่ะสำหรับการ์ดโดย: TopFee วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:9:43:59 น.  

 

สวัสดีตอนสายๆๆของ เนเธอร์แลนด์ นะจ้า
** มีความสุขกับวันสุดท้ายของสัปดาห์นะจ้า **


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:16:25:10 น.  

 
หวัดดีจ้ะน้องมินล์...ขอบคุณค่ะที่ไปเยี่ยมกันบ่อย ๆ ดีใจเช่นกันค่ะที่มีเพื่อนอย่างน้องมิ้นล์

--->"การที่ได้เข้ามาที่นี้ทำให้มิ้นล์ได้รู้จักสิ่งที่ดีงามต่าง ๆ มากมายเลยก่ะ
ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพดี ๆ ข้อความดี ๆ
ความทุกข์ความสุขของเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่มาแบ่งปันกัน"


รู้สึกเช่นเดียวกันค่ะ


โดย: ชิด-ชิด เข้ามาอีกหน่อย IP: 61.14.46.14 วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:17:37:25 น.  

 


...ความรักมาตั้งแต่ต้นปีเลยหรอมินล์

แบบนี้โชคดี หรือ โชคร้ายเนี้ย แหะๆ

เอาน่าดูๆกันไปก่อนเนอะ

เรื่องความรักพูดอยากอะ

ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะ

...หนิงแวะมาบอกอีกรอบว่า ชอบเพลงนี้จัง

ฟังแล้วมีกำลังใจดีค่ะ


โดย: Dying To Be Alive วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:20:43:47 น.  

 
มาหวัดดีอีกครั้งนะคะ


โดย: Batgirl 2001 วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:20:55:29 น.  

 
มาอวยพรล่าช้าอย่าว่ากันนะ

สวัสดีปีใหม่จ้า


โดย: นู๋ส้มจุก วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:21:42:15 น.  

 
แวะเข้ามาเยี่ยม ท็อปฟี่ก่อนไปทำงานค่ะ


โดย: Candydolls วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:21:42:55 น.  

 
นู๋มิ้นท์จ๋า แบล็คกลาวน์..มันเลื่อนๆนี่จ๊ะ


โดย: ยอดสน วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:22:09:29 น.  

 
ทักทายยามดึกค่ะ หลับฝันดีนะคะ


โดย: lovekalo IP: 58.10.237.88 วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:22:34:16 น.  

 
****พี่ยอดสนจ๋า เดี๋ยวมาแก้พรุ่งนี้นะก่ะ แบบว่าตอนนี้ต้องเร่งทำงานก่อนงะ ขี้เกียจค้นโค้ด งะ งวดนอนด้วยอะก่ะ


โดย: TopFee วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:22:41:30 น.  

 
ฝันดีค่ะ นู๋มิ้นล์


โดย: ธูปหอมเทียนสว่าง วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:22:43:41 น.  

 

ใส่ช่องสโลแกน หรือสคริปแอเรีย ก็ได้จ้ะ

*style>body{

background-attachment: fixed;
}
*/style>

เปลี่ยน*เป็น< นะจ๊ะ นะจ๊ะ

พักผ่อนมากๆ หลับฝันดีๆๆๆค่ะน้องมิ้นล์


โดย: ยอดสน วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:23:29:57 น.  

 
เป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกัน... นะคะ


โดย: สายลมโชยเอื่อย วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:23:47:12 น.  

 
หลังไมค์นะจ๊านู๋มิ้นล์
พี่ไปฝันแย้วจ้ะ ไนท์ๆจ้า


โดย: ยอดสน วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:23:58:11 น.  

 
น้องมิ้นส์จ้าบล็อกสวยเริ่ดดดดดดดดดขึ้นทุ้กวันเลย ขอยกย่องความอดทนพยายามจ๊ะ อดหลับอดนอนได้ พี่อ้วนมืดมาหน่อยตาลายแล้วค่ะใส่แว่น
ก็เอาไม่อยู่แล้วตอนนี้

เพลงเพราะมากเจ้าาาาาาาา


โดย: เสียงซึง วันที่: 7 มกราคม 2549 เวลา:1:08:49 น.  

 
Image Hosted by ImageShack.us


โดย: ไอดินและกลิ่นฝน วันที่: 7 มกราคม 2549 เวลา:1:55:28 น.  

 
Image Hosted by ImageShack.us


โดย: ไอดินและกลิ่นฝน วันที่: 7 มกราคม 2549 เวลา:1:58:53 น.  

 
Image Hosted by ImageShack.us


โดย: ไอดินและกลิ่นฝน วันที่: 7 มกราคม 2549 เวลา:2:05:08 น.  

 
มิ้นล์

ได้อ่านคอมเม้นท์ของมิ้นล์เลยเพิ่งนึกออกว่าวันนี้จะเอาหนังสือมาส่งให้มิ้นล์นี่นา (พี่ต้องรอวันเสาร์น่ะถึงจะว่างพอไปส่งไปรษณีย์ได้) แต่วันนี้พี่ลืมเอามาแหละ เอาเป็นว่าไม่เกินอาทิตย์หน้าพี่ส่งไปให้แน่นอน ส่งได้วันไหนจะมาบอกที่บล็อกมิ้นล์อีกทีแล้วกันนะ (แต่มิ้นล์จะได้ก็ประมาณ ๒-๓ วันหลังส่งใช่มั้ย?)

ขอโทษด้วยนะ ส่งได้เมื่อไหร่จะรีบมาบอกเลยค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 7 มกราคม 2549 เวลา:8:36:50 น.  

 
แวะมาทักทายอีกรอบ อิ อิ อิ

สำบายดีบ่ วันเสาร์แย้ว


โดย: ตอกะจอ IP: 61.91.177.210 วันที่: 7 มกราคม 2549 เวลา:10:41:53 น.  

 


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 7 มกราคม 2549 เวลา:13:22:36 น.  

 
สุขสันต์วันเสาร์นะคะ


โดย: Batgirl 2001 วันที่: 7 มกราคม 2549 เวลา:15:16:38 น.  

 
กลับมาตั้งนานแย้วอ่ะมิ้นท์ เพียงแต่ ไม่ว่างอัพบล๊อกเลยอ่ะ แวบๆได้บ้างอ่ะแต่ไม่นานจ้า เพราะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอ่านหนังสือเรียนอ่ะจ้า วันที่ 10 นี้ก้อจาเริ่มสอบแล้วจ้า ยังอ่านหนังสือไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะ ก้อเลยต้องป่อยบล๊อกทิ้งร้างอยู่งั้นก่อง เด๋วสอบเสร็จจามาอัพบล๊อกจ้า แต่เรื่องไปเที่ยวอ่ะ ไปไม่ถึงชลบุรีอ่ะ โดนเอาไปทิ้งที่บ้านน้าสะใภ้ปราจีนอ่ะ เพราะว่าเค้าเพิ่งกลับกานจากเหนือ เลยไม่มีแรงไปเที่ยวไหนต่อ ส่วนโบก้อซวยไปอ่ะ ไม่ได้เที่ยวไหนเร้ย เฮ้ออออออ


โดย: nontri (Nepatak ) วันที่: 7 มกราคม 2549 เวลา:18:42:33 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายๆของ เนเธอร์แลนด์ นะจ้า

ส่งความ**ห่วงใย**ไปตามท้องฟ้า
ส่งความ**คะนึง**ไปตามสายน้ำ
ส่งความ**คิดถึง**ไปตามสายลม
มอบแด่เธอนะ**คนแดนไกล**


**มีความสุขมากๆกับวันหยุดพักผ่อนนะจ้า**โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 7 มกราคม 2549 เวลา:19:47:19 น.  

 
แวะมาทักทาย ค่ะ คุณTopFee
บล็อกสวยนะคะ


โดย: ซอยอาจกล่อม วันที่: 7 มกราคม 2549 เวลา:20:58:25 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่มิ้นล์
แวะมาสวัสดีก่อนเข้าไปนอนหลับฝันดีค่ะ
ราตรีสวัสค่ะโดย: Lotusfight วันที่: 8 มกราคม 2549 เวลา:0:20:52 น.  

 
สวัสดีปีใหม่เช่นกันคะ

ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ


โดย: โลกส่วนตัว วันที่: 8 มกราคม 2549 เวลา:1:02:03 น.  

 
G'nite


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 8 มกราคม 2549 เวลา:2:35:00 น.  

 
หวัดดีครับน้องมิลก์..

พี่ก็เพิ่งมีเวลามาทักทายเหมือนกันครับ..

เพิ่งเข้าบ้านสดๆร้อนๆ..หลังไปตระเวน ตจว มา 1 อาทิตยืเต็มๆ...เหนื่อยจริงๆ...


โดย: กุมภีน วันที่: 8 มกราคม 2549 เวลา:2:56:33 น.  

 


โดย: เจ้าหญิงวีนัส (ohvenus ) วันที่: 8 มกราคม 2549 เวลา:5:56:08 น.  

 
บล็อกสวยค่ะ


โดย: uggie* วันที่: 8 มกราคม 2549 เวลา:7:58:32 น.  

 
มาทักทายวันอาทิตย์จ้านู๋มิ้นล์


โดย: ธูปหอมเทียนสว่าง วันที่: 8 มกราคม 2549 เวลา:10:50:32 น.  

 
ยอดไปเลยฮะ


โดย: อุรังอุตัง (ชายหนุ่มราศีตุลย์ ) วันที่: 8 มกราคม 2549 เวลา:10:55:19 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าของ เนเธอร์แลนด์ นะจ้า


ไม่รู้ว่า..คิดถึง..ห่วงใย..เธอแค่ไหน
รู้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
จันทร์ ถึง ศุกร์ รวมไปถึง on weekend
แม้แต่วันหยุดราชการก็ยังคง.. คิดถึง..ห่วงใย..เธอ


** อย่าลืมให้เวลากับคนที่คุณรักนะจ้า**


ลูกสาวหายไปหน่ายอะ คุงแม่คิดถึงนะจ้าอืมม หรือว่าแอบหนีไปเที่ยวกะคุงพ่ออะ..


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 8 มกราคม 2549 เวลา:15:43:40 น.  

 
น้องมิ้นล์จ๋า ... มาให้ได้น๊า
แล้วพี่จาไปรอรับ


โดย: loveme_loveu วันที่: 8 มกราคม 2549 เวลา:22:16:40 น.  

 
พักผ่อนมากๆด้วยนะจ๊า
หลับฝันดีจ้า น้องมิ้นล์


โดย: ยอดสน วันที่: 8 มกราคม 2549 เวลา:23:56:11 น.  

 
ยามฟ้ามืดครึ้ม คิดถึงบ้าน


โดย: อุรังอุตัง (ชายหนุ่มราศีตุลย์ ) วันที่: 9 มกราคม 2549 เวลา:8:34:05 น.  

 


หวัดดี เพื่อน ๆ พี่ ๆ

ตอนนี้มิ้นล์อยู่บ้านแล้วกั้บพ้ม

คงไม่ได้อัพบล็อกหลายวันเชียว

ถ้าคิดถึงมิ้นล์ฝากความคิดถึงมิ้นล์ไว้ที่บล็อกก่อนนะก่ะ

หรือจะหลังไมค์ก็ได้ก่ะ ฮิ...ฮิ...

เพระเน็ตช้ามาก

แบบว่าแค่เปิดบล็อกของมิ้นล์เองยังจะมะรอดแว้วววว

แล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะก่ะ

ถ้ามิ้นล์มะได้ไปเยี่ยมใครช่วงนี้

เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นนะก่ะ

ถ้ากลับนนครสวรรค์แล้วเดี๋ยวมิ้นล์จะรีบตามไปเที่ยวบ้าน

อย่าเพิ่งลืมมิ้นล์นา

รักและคิดถึงทุกคนอยู่นะก่ะปล.13.50 น. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


โดย: TopFee วันที่: 9 มกราคม 2549 เวลา:13:54:41 น.  

 
ขอโทษทีค่า หายไปนาน เลย แหะๆๆ ...สบายดีนะคะ ..ขอบคุณที่แวะไปค่าโดย: แมวน้อยของเสี้ยวเทียน วันที่: 9 มกราคม 2549 เวลา:14:37:57 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าของ เนเธอร์แลนด์ นะจ้า


และวันนี้ก็เหมือนดั่งเช่นเคย
ที่ไม่ละเลยที่จะส่งความคิดถึง
ส่งมอบความห่วงใยให้เธอคนหนึ่ง
จึงแวะมาทักทายอรุณสวัสดิ์ยามเช้า


**Have a nice day and Take care**โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 9 มกราคม 2549 เวลา:15:18:36 น.  

 
สวัสดีค่ะ อ่านแล้วนึกถึงตอนเล่นบล็อกใหม่ๆ
หัดทำนุ๊นทำนี่ในบล็อก จนสว่างคาตาโดยไม่รู้ตัว
เหมือนกันค่ะ

ทีนี่มีมิตรภาพดีๆ ที่ให้คิดถึงเสมอนะคะ

ชอบเพลงทะเลใจค่ะ


สวัสดีปีใหม่ค่ะนะคะ มีความสุข สดชื่น สุขภาพ
แข็งแรง ตลอดปีค่ะโดย: พลอยสีรุ้ง วันที่: 9 มกราคม 2549 เวลา:17:11:52 น.  

 
อืม อ่านหนังสือเหนื่อยๆเลยขอเวลานอกเข้ามาแวะเยี่ยมบล๊อกคนอื่นไปเรื่อยๆ เข้ามาฟังเพลงอ่านนู่นอ่านนี่ ก้อพอทามให้หายเครียดไปบ้าง แต่คงอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่อ่ะ เพราะต้องไปอ่านสือต่อแย้วเพราะพรุ่งนี้สอบ 2 ตัวอ่ะ ยังอ่านหนังสือไม่จบซะวิชาเลยอ่ะ เศร้า แต่ไงก้อเข้ามาผ่อนคลายนี่เนอะ อิอิอพักนี้ไม่เจอเลยอ่ะ คิดถึงจ้า


โดย: nontri (Nepatak ) วันที่: 9 มกราคม 2549 เวลา:18:53:20 น.  

 
มาทักทายนะคะ
ฝันดีค่ะ คืนนี้


โดย: Life or something like this วันที่: 9 มกราคม 2549 เวลา:22:07:36 น.  

 
มาทักทายค่า


โดย: Batgirl 2001 วันที่: 9 มกราคม 2549 เวลา:22:23:47 น.  

 
มิ้นล์เอ๊ย ... ยังไงเย็นพรุ่งนี้ พี่จะคุยกับพี่ยอดสนเผื่อมิ้นล์น๊า

แล้วพี่จะโทรหาพี่ยอดสน ให้

วันนี้อยู่กะพ่อกะแม่ เป็นเด็กดีนะจ๊า

ฝานดีจ๊า น้องสาว

พอดีช่วงนี้พี่ยุ่ง ๆ คงไม่ค่อยมีเวลามาโม้ด้วยมากนัก
อย่างอนกันน๊า สัญญาว่าจะไปหา ที่สัตหีบ จ๊า


โดย: loveme_loveu วันที่: 9 มกราคม 2549 เวลา:23:02:20 น.  

 
โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 10 มกราคม 2549 เวลา:12:02:16 น.  

 
TAKE CARE YOURSELF KRAABB...


happy new year นะคร้าบ...


ใครเป็นใคร
ยังไงก็ต้องสแกนหน่อยมั้งครับ

เพราะคนลวงกลลวงในเน็ตมีเยอะแยะไปเนอะโดย: อะไรดี วันที่: 10 มกราคม 2549 เวลา:12:25:33 น.  

 


สวัสดีตอนบ่ายโมง ของเมืองไทย นะจ้า


ไม่เพียงแค่..คิดถึง..เธอ
แต่มีอะไรที่มากกว่านั้น
คือความ..ห่วงใย..ที่มีให้
มอบให้แด่เธอคนพิเศษ


** มีความสุขมากๆกับวันนี้นะจ้า **


...พี่นัทเอาดอกทิวลิปมาฝากน้องมื้นล์ด้วยนะจ้า..แต่ว่า..
มันคงม่ายถึงมือน้องมื้ล์แน่ๆๆเลยเพราะ.คุงพ่อของ
น้องม้นล์จะเอาหมดอะนะ..


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 10 มกราคม 2549 เวลา:14:14:57 น.  

 


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 10 มกราคม 2549 เวลา:17:27:10 น.  

 
พี่ก็ยุ่งๆเหมือนกันจ๊าช่วงนี้


โดย: พ ริ ก ขี้ ห นู @ UK วันที่: 10 มกราคม 2549 เวลา:22:17:43 น.  

 
น้องมิ้นล์จ๋าพี่แบมกลับมาแล้วค่ะโดย: yadegari วันที่: 11 มกราคม 2549 เวลา:1:24:37 น.  

 
แวะมาเยี่ยมท็ิอปฟี่ตอนบ่ายจ้า


โดย: Candydolls วันที่: 11 มกราคม 2549 เวลา:2:21:56 น.  

 
อ่ะ .. เกิดอาการดองบล็อคเล็กน้อย ถึงปานกลาง
ขอโต๊ดน้า... เลยไม่ได้มาอวยพรปีใหม่ให้เยย
มะเป็นไรๆ .. อวยพรช้าก็ดีกว่าไม่อวยพรเลย..อิอิ
...ยังไงก็ขอให้มินท์มีความสุขในปีใหม่นี้มากๆ นะ
...ยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการจ้า...อิอิ


โดย: Pang[i]kung IP: 203.113.76.13 วันที่: 11 มกราคม 2549 เวลา:2:29:10 น.  

 
แวะเข้ามาส่งความคิดถึงแต่เช้ามืดค่ะ


โดย: สายลมโชยเอื่อย วันที่: 11 มกราคม 2549 เวลา:4:46:51 น.  

 
ทานกาแฟเย็นกันมั๊ยคะโดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 11 มกราคม 2549 เวลา:11:20:13 น.  

 
เป็นไงมั่งคะ สบายดีรึปล่าวเอ่ย


โดย: ธูปหอมเทียนสว่าง วันที่: 11 มกราคม 2549 เวลา:14:17:46 น.  

 
มานั่งพักผ่อนที่บล็อกน้องมิ้นท์ อิอิ...


โดย: ชิด-ชิด เข้ามาอีกหน่อย IP: 61.14.46.14 วันที่: 11 มกราคม 2549 เวลา:19:31:15 น.  

 

สวัสดีตอนค่ำๆของ อุดรธานี นะจ้า


อยากให้เธอได้รับรู้และสัมผัสได้
ว่าความคิดถึงของฉันที่มีอยู่มากแค่ไหน
ความห่วงใยมากมายเกินกว่าคำพูดใดๆ
อยากมอบความ **คิดถึง ห่วงใย **มาให้เธอ**มีความสุขมากๆๆกับเย็นวันนี้นะจ้า**โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 11 มกราคม 2549 เวลา:21:21:33 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่มิ้นล์
ขอโทษนะค่ะ ที่ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมตั้งหลายวันคือมันยุ้งๆค่ะ

อืม ตอนนี้พี่นัทกลับมาเมืองไทยแล้วหลอค่ะ ***ยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะ*** (บัวพึ่งรู้วันนี้ว่าพี่กลับบ้าน คงไม่ว่านะค่ะ) ขอให้เที่ยวให้สนุกนะค่ะ

บัวคงไม่ได้เข้ามาเยี่ยมอีกหลายวันนะค่ะ เพราะว่าบัวจะไปบ้านยายที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ


บ๊ายบายค่ะพี่มิ้นล์


โดย: Lotusfight วันที่: 11 มกราคม 2549 เวลา:21:27:33 น.  

 
เข้ามาเยี่ยมน้องสาวผู้น่ารักจ้า สบายดีอ่ะเปล่า
ไม่ได้เข้ามาหลายวัน


โดย: เสียงซึง วันที่: 12 มกราคม 2549 เวลา:2:30:50 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่ะ ช่วงนี้พี่ไม่ได้อัพบล๊อก ขยันอ่านอย่างเดียว (^^)
น้องมินล์สบายดีนะคะ


โดย: mommy45 IP: 68.198.71.234 วันที่: 12 มกราคม 2549 เวลา:6:53:14 น.  

 
ตอนที่ 6 มาแล้วนะจ๊ะตัวเองอย่าลืมไปอ่านล่ะ เขามาบอกแล้วนะ


โดย: ลูกน้ำ (NaM_85_ลูกน้ำ ) วันที่: 12 มกราคม 2549 เวลา:14:59:39 น.  

 
สวัสดีตอนเย็นๆๆของ อุดรธานี นะจ้า


ระยะทางไม่อาจกั้น..ความห่วงใย..
กาลเวลามิอาจกั้น...ความคิดถึง...
อดีตกาลมิอาจกั้น...ความจริงใจ...
ความอบอุ่นที่มอบให้เธอที่ปลายทาง....


**มีความสุขมากๆๆกับเย็นวันนี้นะเจ้าค่ะ**โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 12 มกราคม 2549 เวลา:18:28:46 น.  

 โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 12 มกราคม 2549 เวลา:19:13:18 น.  

 
ชวนมาทานน้ำพริกกระปิ ตอนเที่ยงค่ะ....สนใจมั๊ยคะ


โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 13 มกราคม 2549 เวลา:11:36:33 น.  

 
อืม ได้เวลายืดตายไปวันนึง เจงๆพรุ่งนี้มันจะต้องมีสอบตัวสุดท้ายอ่ะ แต่อาจารย์เลื่อนไปเป้นวันอาทิตย์ให้ ก้อดีไปอย่างได้ยืดเวลาตายไปหน่อย เพราะเราสอบมา สี่วันติดกานแล้วอ่ะ วันแรกกะวันที่สองอ่ะวันละสองวิชาเลยอ่ะ นี่ก้อได้ยืดเวลาออกมาหายใจ คืนนี้นอนหลับได้เต็มอิ่มหน่อย แล้วพรุ่งนี้พอร่างกายพร้อมก้อค่อยอ่านหนังสือ แล้วตอนนี้กลับมานครหวัน ยังอ่ะมิ้นท์ เห้นหายไปนาน ไม่เจอเลยแวะเข้ามาทักทายจ้า คิดถึงนะ


โดย: nontri (Nepatak ) วันที่: 13 มกราคม 2549 เวลา:13:35:19 น.  

 


คุยไม่เก่งจ้ะ
ยิ้มลูกเดียว ฮิ้ววววววววววววว

คิดถึงๆๆๆๆๆๆหม่ำเหมอจ้ะ น้องมิ้นล์จ๋า :)


โดย: ยอดสน วันที่: 13 มกราคม 2549 เวลา:13:44:14 น.  

 
สวัสดีตอนเย็นๆของ อุดรธานี นะเจ้าค่ะ

เจ้า Bloggang ตัวน้อย
ช่วยอะไรฉันหน่อยได้มั้ย
ฝากบอกเจ้าของ Blog ให้ที
ว่า..คิดถึง และ ห่วงใย..อย่างแรง


**มีความสุขมากๆๆกับเย็นวันนี้นะจ้า**โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 13 มกราคม 2549 เวลา:18:01:01 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ (ครึ่งเดือน อิอิ) นะจ๊ะมิ้น
ไม่ได้คุยกันตั้งนานแล้วคิดถึงจังเลย
ขอให้มีความสุขมากๆนะจ๊ะ


โดย: noonak IP: 203.156.39.26 วันที่: 13 มกราคม 2549 เวลา:20:06:38 น.  

 
G'nite ja


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 13 มกราคม 2549 เวลา:23:40:45 น.  

 
สวัสดีตอนเช้ามืดค่ะ..
ชอบเพลงนี้เหมือนกัน ฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกผ่อนคลาย


โดย: รักเด็กข้างบ้าน วันที่: 14 มกราคม 2549 เวลา:5:29:55 น.  

 
แวะมาบอกมิ้นว่าคิดถึงจังเลยคะ
งานยุ่งเหรอ สูๆๆ นะจ๊ะเอาใจช่วยจ้า


โดย: บันทึกสีขาว วันที่: 14 มกราคม 2549 เวลา:10:38:38 น.  

 
เพลงจ๊าบสุดๆครับ


โดย: อุรังอุตัง (ชายหนุ่มราศีตุลย์ ) วันที่: 14 มกราคม 2549 เวลา:10:55:59 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายๆของ อุดรธานี นะเจ้าค่ะ

I MISS YOU ภาษานอกบอกว่า ** คิดถึง **
ภาษาดัสช์ ไม่ยาก IK MIS Jou
ภาษาลาว ข่อยคิดฮอดเจ่า ก็เท่ดี
แต่เดี๋ยวนี้ ภาษาไทย ..ฉันคิดถึงเธอ..


**มีความสุขมากๆๆกับเย็นวันนี้นะจ้า**โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 14 มกราคม 2549 เวลา:15:45:37 น.  

 


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 14 มกราคม 2549 เวลา:17:51:26 น.  

 
แวะมาเยี่ยมจ้า


โดย: นู๋ส้มจุก วันที่: 14 มกราคม 2549 เวลา:18:40:32 น.  

 
แวะมาเยี่ยมอ่ะก่ะ
...ฝิ่นไม่ได้แอบหนีไปเที่ยวนะ
แค่ไปจิ๊กหนมตามงานวันเด็กกิน..


^^ สุขสันต์วันเด็กนะก่ะ

ฝันดี แฮปปี้ และมีความสุขนะก่ะ
อย่าลืม!!!!
..ยิ้ม..
เป็นของขวัญวันเด็กให้ตัวเองล่ะ


โดย: ดอกฝิ่น^^DokFin วันที่: 14 มกราคม 2549 เวลา:23:06:14 น.  

 โดย: ยอดสน วันที่: 15 มกราคม 2549 เวลา:0:57:12 น.  

 
ได้ยินเพลงนี้ทีไร พี่จะนึกถึงค่ายอาสาทุกที เป็นเพลงแรกที่พี่หัดดีดกีต้าร์ แล้วก็เป็นเพลงที่พวกพี่ๆค่ายอาสาของพระจอมเกล้าธนบุรีชอบเอาไปร้องมากๆเลยค่ะ


โดย: ไกลนั้น วันที่: 15 มกราคม 2549 เวลา:12:09:58 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะ


โดย: SnowPatrol วันที่: 15 มกราคม 2549 เวลา:15:31:08 น.  

 
แวะมาทักทายเช่นกันค่ะ


โดย: แม่อบเชย วันที่: 15 มกราคม 2549 เวลา:16:33:52 น.  

 
แวะมาเป็นครั้งแรกค่ะ มาทำความรู้จัก

ตอนปลากัดอัพบล็อกครั้งแรกก็ทำไม่เป็นเหมือนกัน ปรึกษาเอาจากยุ้ย (YUI-MUNMOO) เหมือนกันล่ะค่ะ ที่มาทำบล็อกเพราะแรงบันดาลใจมาจากพี่อ้อม (เด็กทะเล) ชอบพี่อ้อม พอเห็นพี่อ้อมมีบล็อกเลย อยากทำมั่งจะได้คุยกะพี่อ้อมบ่อยๆ เลยได้รู้ว่าที่นี่มีคนของแจ่มใสเยอะเลย จากนั้นเลยติดใจ และ กลายเป็ฯว่าติดใจเพื่อนๆ พี่ๆ ในบล็อกที่น่ารักไปด้วยค่ะ


โดย: ปลากัด...จ้า (LonelySeason ) วันที่: 15 มกราคม 2549 เวลา:22:10:47 น.  

 

ถึง น้องมิ้นล์ จ๊ะ
เมื่อวาน 15 ม.ค. 49 วันนี้จะเป็นอีกวันนึงที่พิเศษและน่าจดจำตลอดไปค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ สำหรับทุก ๆ สิ่งในวันนี้ค่ะ

ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุดจริง ๆ ค่ะ
พี่หนิงค่ะโดย: NinG_CDC วันที่: 16 มกราคม 2549 เวลา:9:42:15 น.  

 


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 16 มกราคม 2549 เวลา:11:49:48 น.  

 
เจ้ามิ้นล์ เอ๊ย ...

วันนี้เป็นไงมั่งหว่า ... สมัครๆๆๆ ผู้ช่วยพยาบาล

พี่เอาใจช่วยเน๊อ

วันนี้พี่ล้า แฮะ ๆๆๆ เอาไว้พรุ่งนี้ พี่จะโทรหาน๊า

คิดถึงน้องสาวจ๊า ดูแลน้องไอ้ห้าว ด้วยน๊า


โดย: loveme_loveu วันที่: 16 มกราคม 2549 เวลา:19:53:02 น.  

 
โห มิ้นท์หายไปนานยังไม่กลับมาอีกเหรอ ทุกๆคนให้อภัยหมดแย้ว อิอิอิอิ


โดย: nontri (Nepatak ) วันที่: 16 มกราคม 2549 เวลา:21:57:08 น.  

 โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 16 มกราคม 2549 เวลา:22:24:06 น.  

 Happy Pinky Day ค่าโดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 17 มกราคม 2549 เวลา:10:14:19 น.  

 
..สวัสดีตอนบ่ายสามของ อุดรธานี นะเจ้าค่ะ..


อยากเขียนคำว่า "อาทร" ใส่ท้องฟ้า
เขียนคำว่า "คิดถึง" ต่อเอาไว้
คำที่สามคือคำว่า "ห่วงใย"
เขียนทิ้งไว้บนฟ้า...เพื่อให้เธอ
ทุกครั้งที่เธอมองท้องฟ้า
ไม่ว่าจะวัน..เวลา..ไหน
จะได้เก็บเอาไว้เป็นกำลังใจ
อาทร..คิดถึง..ห่วงใย..เธอเสมอ.


** มีความสุขกับเย็นวันอังคารนี้นะเจ้าค่ะ**โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 17 มกราคม 2549 เวลา:15:54:46 น.  

 


โดย: โสมรัศมี วันที่: 17 มกราคม 2549 เวลา:18:44:48 น.  

 โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 17 มกราคม 2549 เวลา:18:51:59 น.  

 
นู๋มิ้นล์จ๋า ยังไม่กลับบ้าน(นี้) เหรอจ๊ะ


โดย: ยอดสน วันที่: 17 มกราคม 2549 เวลา:23:31:20 น.  

 

ลูกมิ้นล์ ต๋า แม่นัท คิดถึงนะจ้า

แล้วก็ ดีจัยด้วยนะจ้า ที่สอบผู้ช่วยพยาบาลได้สำเร็จ..

ตั้งใจทำงานนะจ้า ลูกมิ้นล์

คิดถึงเสมอนะจ้า


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 18 มกราคม 2549 เวลา:15:38:57 น.  

 โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 19 มกราคม 2549 เวลา:10:54:03 น.  

 
โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 19 มกราคม 2549 เวลา:14:02:29 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายๆของ อุดรธานี เจ้าค่ะ


สายใยแห่งความคิดถึง ความห่วงใย
ยังคงมีให้เธอเสมอนะตอนนี้
ลองทบทวนวันเวลาที่ผ่านมาให้ดีๆ
จะรู้ว่าฉันคนนี้ไม่เปลี่ยนไป


** มีความสุขกับเย็นวันนี้นะจ้าลูกมิ้น **

โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 19 มกราคม 2549 เวลา:15:47:26 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะ


โดย: SnowPatrol วันที่: 19 มกราคม 2549 เวลา:22:58:23 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายๆของ อุดรธานี นะจ้า


ฝากวิหคเหินฟ้าเวหาฝัน
บ่งบอกถึงความผูกพันแสนสดใส
ฝากไปแล้วถึงเธออยู่แสนไกล
บอกให้รู้ว่าหัวใจ** คิดถึง ห่วงใย ** เธอ


** มีความสุขตลอดทั้งวันนะจ๊ะลูกมิ้นล์**โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 20 มกราคม 2549 เวลา:14:52:46 น.  

 โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 20 มกราคม 2549 เวลา:21:04:07 น.  

 
เอ้า...น้องมิ้นล์ หายไปนานเลยแฮะ


โดย: ชิด-ชิด เข้ามาอีกหน่อย วันที่: 20 มกราคม 2549 เวลา:23:01:09 น.  

 


โดย: เจ้าหญิงวีนัส (ohvenus ) วันที่: 21 มกราคม 2549 เวลา:5:54:00 น.  

 
มิ้ลลลลลลลลลลลลลลล

ฮือ คิดถึงสุดๆ แง๊..............

เหนื่อยมากมาย ถ้าว่างแล้วมาคุยกันเน้อ กลับมาออนเป็นประจำเหมือนเดิมล่ะ

ปล. ทิพไม่เคยคิดว่ามิ้ลโง่นะ สาบานเลยจริงๆ


โดย: ไข่หวาน (ทะเลหวาน ) วันที่: 21 มกราคม 2549 เวลา:6:01:40 น.  

 
naTTy


โดย: 21 มกราคม 2549 IP: วันที่: 9:02:11 เวลา:210.246.75.228 น.  

 
สวัสดีนะ
มีอะไรมาบอก
คืนนี้อุลตร้าแมนน้อย..จะเหาะไปคอยเธอที่กาแลคซี่แห่งความฝันเก็บดวงดาวที่ลอยอยู่นับพัน..มาเรียงข้อความสั้นๆว่าฉัน''คิดถึงเธอ"


โดย: naTTy IP: 210.246.75.228 วันที่: 21 มกราคม 2549 เวลา:9:20:48 น.  

 
รักนะ


โดย: naTTy IP: 210.246.75.228 วันที่: 21 มกราคม 2549 เวลา:9:28:19 น.  

 
เข้ามาเยี่ยมน้องสาวจ้า ไม่เห็นนานแล้วสบายดีหรือเปล่าเอ่ย


โดย: เสียงซึง วันที่: 21 มกราคม 2549 เวลา:11:47:53 น.  

 
มาเยี่ยมจ้า ไม่ได้แวะมานานเหมือนกัน แต่คิดถึงเสมอนะจ๊ะ ... ชอบเพลงนี้ด้วยจ้า ...


โดย: ตะกร้าหวายสีขาว วันที่: 21 มกราคม 2549 เวลา:13:23:58 น.  

 
เจ้ามิ้นล์เอ๊ย ...

ไม่ได้อัพบล็อคอีกนานโข แน่ ๆ น้องช้าน

ยังไงก็วิ่งไล่ความฝันให้สำเร็จนะน้องรัก

พี่ไม่ค่อยเข้าบล็อคเท่าไหร่ล่ะ

คุยทอสับกันดีก่าเน๊อะ อิอิ


โดย: loveme_loveu วันที่: 21 มกราคม 2549 เวลา:13:32:14 น.  

 
สวัสดีตอนบ่าย 2โมงของ มาบุญครอง BKK นะเจ้าค่ะ


..คิดถึงห่วงใย..
..ห่างไกลห่วงหา..
..ห่วงนะห่วงว่า..
..จะมีใครมาห่วงแทน..


** มีความสุขมากๆๆกับวันหยุดสุดสัปดาห์ นะเจ้าค่ะ **

..คิดถึงลูกมิ้นล์นะจ้า..


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 22 มกราคม 2549 เวลา:14:33:16 น.  

 
บล๊อกยังสดใสเหมือนเดิมนะฮะ


โดย: อุรังอุตัง (ชายหนุ่มราศีตุลย์ ) วันที่: 22 มกราคม 2549 เวลา:15:46:52 น.  

 
อ่า บล็อกแต่งได้แจ่มสมเป็นลูกสาวพี่นัทจริงๆ นะเนี่ย อืม เอาน้ำมานั่งดื่มเพื่อคุยกะน้องมิ้นล์หน่อย

อิอิ มิ้นล์เลื่อนขึ้นไปดูจิพี่เคยมาเมนต์ให้มินต์แล้วน้า แล้วเมื่อคืนเราก็ได้คุยโทรศัพท์กันแล้วด้วย ยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะ ออๆๆ พี่หลังไมค์หาตามคำร้องแล้วน้า ไปดูด้วยจ๊ะ แล้วจะแวะมาอีกนะค่ะ


โดย: ปลากัด (LonelySeason ) วันที่: 22 มกราคม 2549 เวลา:16:30:49 น.  

 
หวัดดีวันอาทิตย์นะคะ น้องมินล์

เสียดายที่เมื่อคืนน้องมินล์ไม่ได้มา

เราคงได้มีโอกาสเจอกันสักครั้งนะคะ


โดย: Batgirl 2001 วันที่: 22 มกราคม 2549 เวลา:20:59:51 น.  

 
เจ้ามิ้นล์ จอมป่วนนินา วันนี้อ่ะ

อิอิ

ยังไงนู๋ก็ยังเปนน้องสาวพี่

โอเชม๊ะจ๊า


โดย: loveme_loveu วันที่: 22 มกราคม 2549 เวลา:21:57:36 น.  

 
อิอิ น้องมิ้นล์จ๋า พี่เห็นหลังไมค์แล้วจ๊า น้องมินหลังไมค์ที่อยู่มาหาพี่นะจ๊ะ น้องสาวสุดน่ารักของพี่

คืนนี้ฝันดีนะจ๊ะ จุ๊บๆๆ


โดย: ปลากัด (LonelySeason ) วันที่: 22 มกราคม 2549 เวลา:22:09:47 น.  

 
ง่า...งี้กว่าจะได้คุยกัน ว๊า...

คิดถึงนะจ๊า


โดย: ไข่หวาน (ทะเลหวาน ) วันที่: 22 มกราคม 2549 เวลา:23:19:58 น.  

 
จุ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เด็กน้อยจ๋า หลับฝันดีจ้านู๋มิ้นล์


โดย: ยอดสน วันที่: 23 มกราคม 2549 เวลา:2:28:49 น.  

 

มาเยี่ยมจ้า พร้อมนำดอกไม้มาฝากขอให้สดชื่นเหมือนดอกไม้นี้นะจ๊ะ
โดย: เสียงซึง วันที่: 23 มกราคม 2549 เวลา:4:50:04 น.  

 
แวะมาสวัสดีเช้าวันจันทร์ เข้ามาดูเมื่อไหร่ก็รู้ไว้ว่าพี่คิดถึงหนูนะจ๊ะ น้องสาว


โดย: ปลากัด (LonelySeason ) วันที่: 23 มกราคม 2549 เวลา:9:34:07 น.  

 โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 23 มกราคม 2549 เวลา:10:42:54 น.  

 

สวัสดีตอนบ่ายๆๆของ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเตบ นะเจ้าค่ะ


..ทฤษฎีความคิดถึง..

..คนนึงส่งจัยไปหา..

..คำตอบทฤษฎีมีว่า..

..กรุณาคิดถึงกลับนิดนึง..

..นะคนดี..


** มีความสุขมากๆๆของการทำงานในวันนี้นะเจ้าค่ะ**..คิดถึงลูกมิ้นล์นะจ้า..


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 23 มกราคม 2549 เวลา:13:02:58 น.  

 


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 23 มกราคม 2549 เวลา:16:05:31 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องมิ้นท์ มาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงเนอะ หลังจากได้คุยโทรศัพท์กันแบบ งงๆ

พี่แพงนะค่ะ ยินดีที่รู้จักนะค่ะ


โดย: lovemeloveyakult วันที่: 23 มกราคม 2549 เวลา:16:42:53 น.  

 
แวะมาทักทายงับ หลังจากไม่ได้มานานเลย


โดย: lovekalo IP: 58.10.233.137 วันที่: 23 มกราคม 2549 เวลา:17:35:24 น.  

 
มาทักทายน้องท็อฟฟี่ก่อนนอนค่า


โดย: Batgirl 2001 วันที่: 23 มกราคม 2549 เวลา:22:10:26 น.  

 

เป็นงัยบ้างน้องมิ้นล์ สบายดีป่าวก๊ะ

เห็นมีแอบเม้าส์ พี่หนิงน๊าว่าไม่ชวนหนูกินปู

จะชวนได้งัยบ้านนู๋อยู่ซะติดทะเลเลยน๊า

พี่หนิงก้อกัวหนูจาเบื่อแย้วอ่ะซี่

ทางที่ดีพี่หนิงหาทางไปกินปูที่บ้านนู๋มินล์อีกรอบ ดีป่าวก๊ะ

หลับฝันดีนะค่ะ น้องสาวฝาแฝดโดย: NinG_CDC วันที่: 23 มกราคม 2549 เวลา:22:17:22 น.  

 
สวัสดีครับน้ามิ้นล์ อิอิ


โดย: ตะเกียงลาน วันที่: 23 มกราคม 2549 เวลา:22:41:10 น.  

 
ลากน้องหมูมาราตรีสวัสดิ์น้องสาวสุดน่ารักสุดอ้อนของพี่ปลากัดอีกคืนนแล้วน้า คิดถึงๆ นะจ๊ะน้องสาวสุดน่ารักของพี่

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ฝะนดีจ๊ะ


โดย: ปลากัด (LonelySeason ) วันที่: 23 มกราคม 2549 เวลา:23:12:53 น.  

 
จ๊วบบบบบบบ
หลับฝันดีๆๆจ้า นู๋มิ้นล์


โดย: ยอดสน วันที่: 23 มกราคม 2549 เวลา:23:15:00 น.  

 


โดย: พี่ปลากัด (LonelySeason ) วันที่: 24 มกราคม 2549 เวลา:10:09:11 น.  

 


โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 24 มกราคม 2549 เวลา:10:13:51 น.  

 
สวสัดีครับ น้องมิ้นล์


เมื่อคืนเราคุยกันจำได้มะครับ ยินดีที่ได้รู้จักนะ พี่ขี้เล่นนะครับ ถ้าไม่พอใจอะไรก็ตบได้เลย เอ้ย....อย่าถือสานะคะถ้ามีโอกาสไปร้องเพลงด้วยกันเมื่อไหร่ พี่จะขับเพลงนี้ให้ฟังนะจ๊ะ


โดย: infonoom วันที่: 24 มกราคม 2549 เวลา:11:07:54 น.  

 

ซินเจียยู่อี่ ... ซินนี้ฮวดใช้ ... จ้ะน้องมิ้นล์

โดย: Petit Patty วันที่: 24 มกราคม 2549 เวลา:12:29:06 น.  

 
สวัสดีจ้านู๋มิ้นท์ วันนี้สบายดีป่ะค่ะ


โดย: lovemeloveyakult วันที่: 24 มกราคม 2549 เวลา:15:07:04 น.  

 


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 24 มกราคม 2549 เวลา:19:43:42 น.  

 
มิ้นล์เอ๊ย

ฝันดีน๊า น้องสาว


โดย: loveme_loveu วันที่: 24 มกราคม 2549 เวลา:23:09:15 น.  

 
หลับฝันดีจ้า นู๋มิ้นล์


โดย: ยอดสน วันที่: 25 มกราคม 2549 เวลา:1:59:08 น.  

 
ฮ้าวววว มาอรุณสวัสดิ์ก่อนจะไปนอน

คิดถึงนะจ๊า...


โดย: ไข่หวาน (ทะเลหวาน ) วันที่: 25 มกราคม 2549 เวลา:6:25:51 น.  

 
แวะมาเยี่ยมจ้า


โดย: นู๋ส้มจุก วันที่: 25 มกราคม 2549 เวลา:8:59:58 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าของ BKK นะเจ้าค่ะ


ความจริงใจ....ซ่อนไว้ในจานข้าว
ความคิดถึง....เรียงตามยาวข้างๆหมู
ความห่วงใย......ผัดไข่ใส่วุ้นเส้น
แกงความรักและอาทร....ใส่เต้าหู้
สารอาหารครบ 5 หมู่ ....มีให้เธอ
สารอาหารเสริมเพิ่ม......หัวใจ 100%
มอบให้เแด่เธอ...คนพิเศษ...ของฉัน.


** มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงเสมอนะเจ้าค่ะ **....คิดถึงลูกมิ้นล์ นะจ้า จุ๊บๆๆๆๆตั้งใจทำงานดีๆๆนะจ้า..


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 25 มกราคม 2549 เวลา:9:20:25 น.  

 
ขยันๆ น้าน้องสาวที่น่ารักของพี่ปลากัด ไม่ต้องห่วงป่าป๊าน้า พี่ดูแลอย่างดี ก๊ากก สู้ๆ จ้า เป็นกำลังใจเสมอเลยนะจ๊ะ จุ๊บๆๆ


โดย: ปลากัด (LonelySeason ) วันที่: 25 มกราคม 2549 เวลา:13:04:49 น.  

 โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 25 มกราคม 2549 เวลา:15:54:31 น.  

 
เต่าน้อยมาเยือนคร้าบ...!

เต่าน้อยมาเยือนครับ...

:)


โดย: อะไรดี วันที่: 25 มกราคม 2549 เวลา:16:42:59 น.  

 
สวัสดีจ้าน้องมิ้นท์


โดย: lovemeloveyakult วันที่: 25 มกราคม 2549 เวลา:20:15:21 น.  

 


อะจ๊าก......


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 25 มกราคม 2549 เวลา:20:54:55 น.  

 
โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 26 มกราคม 2549 เวลา:11:07:57 น.  

 


โดย: LonelySeason วันที่: 26 มกราคม 2549 เวลา:13:10:29 น.  

 
คิดถึงจังเลย
งานยุ่งเหรอ
ให้เค้าช่วยเปล่า


โดย: บันทึกสีขาว วันที่: 26 มกราคม 2549 เวลา:14:00:16 น.  

 

แวะมาพักจ๊ะน้องมิ้นล์

พักนี้ทะเลใจพี่หนิง คลื่นลมแรงจัง เหนื่อยแล้วอ่ะ

พี่หนิงขอมาแอบพักบ้านน้องมิ้นล์หน่อยนะค่ะ

น้องมินล์สบายดีนะค่ะ พี่หนิง(พี่สาวฝาแฝด) คิดถึงจ้า


โดย: NinG_CDC วันที่: 26 มกราคม 2549 เวลา:15:44:11 น.  

 
คิดถึงน้องมิ้นล์นะจ้ะ
ช่วงนี้ไม่เห็นแวะไปทักทายกันบ้างเลย


โดย: lovelyberry วันที่: 26 มกราคม 2549 เวลา:16:39:39 น.  

 
น้องมิ้นท์เป็นเด็กที่คุยเก่งมากๆเลยนะ


โดย: lovemeloveyakult วันที่: 26 มกราคม 2549 เวลา:17:26:43 น.  

 
แวะมาเยี่ยม


โดย: ตอกะจอ วันที่: 26 มกราคม 2549 เวลา:21:11:22 น.  

 
มิ้นล์เอ๊ย


คิดถึงๆๆๆๆ น๊ะ

ไอ่เด็กขี้อ้อน

ฝันดีจ๊าน้องสาว


โดย: loveme_loveu วันที่: 27 มกราคม 2549 เวลา:0:31:55 น.  

 


โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 27 มกราคม 2549 เวลา:11:56:57 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายของ อุดรธานี นะเจ้าค่ะ


ขอบคุณนะ.. ที่มาเล่นด้วยกัน

ขอบคุณนะ.. ที่คิดถึงกัน

อยากให้รู้ว่าห่วงใยตลอดเวลา

แค่นี้ก็เพียงพอกับคำว่า ** มิตรภาพ **


** มีความสุขมากๆกับวันสุดท้ายของการทำงานนะเจ้าค่ะ **..คิดถึงลุกมิ้นล์ เสมอนะจ้า..


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 27 มกราคม 2549 เวลา:14:31:09 น.  

 
น้องมิ้นล์

อ่านบารามอสถึงเล่มไหนแล้ว จบ ๒ เล่มยัง

ถ้าจบแล้วก็ส่งคืนมาให้พี่เช็คสภาพซะนะจ๊ะ

จะได้ดูว่าควรส่งไปให้อีก ๒ เล่มหรือไม่


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 27 มกราคม 2549 เวลา:15:49:10 น.  

 


ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ เฮง เฮง เฮง ค่ะ


คิดถึงน้องมิ้นล์ค่ะ^^...


โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 27 มกราคม 2549 เวลา:16:22:21 น.  

 
สุขสันต์ สุดสัปดาห์วันตรุษครับผม
มีความสุข และเงินใช้ไม่ขาดตลอดปีครับ


โดย: infonoom วันที่: 27 มกราคม 2549 เวลา:19:02:07 น.  

 


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 27 มกราคม 2549 เวลา:19:46:00 น.  

 
จุ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
คิดถึงนะจ๊า นู๋มิ้นล์จ๋า


โดย: ยอดสน วันที่: 28 มกราคม 2549 เวลา:4:08:21 น.  

 
Image hosting by Photobucket

สวัสดีวันปีใหม่จีนนะจ๊าน้องมิ้นล์

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้
อั่งเปาตั่ว ๆ ไก๊ จ๊า


โดย: loveme_loveu วันที่: 28 มกราคม 2549 เวลา:9:43:30 น.  

 


โดย: lovemeloveyakult วันที่: 28 มกราคม 2549 เวลา:9:48:13 น.  

 
หวัดดีตรุษจีนครับ


โดย: อุรังอุตัง (ชายหนุ่มราศีตุลย์ ) วันที่: 28 มกราคม 2549 เวลา:10:25:23 น.  

 
ร่ำรวยเงินทอง ประสบความสุขความสำเร็จ ตลอดไปนะคะ

Image hosting by Photobucket


โดย: Batgirl 2001 วันที่: 28 มกราคม 2549 เวลา:11:36:34 น.  

 

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้

ขอให้มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ

ร่ำรวยๆๆๆ เฮง เฮง เฮง

นะเจ้าค่ะ** มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนนะจ้า **ลป. คิดถึง ลูกมิ้นล์ จอมขี้อ้อน จังเลยยย


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 28 มกราคม 2549 เวลา:15:55:09 น.  

 
แวะมาหาน้องมิ้นล์ในวันไหว้

ซินเจียยู่อี่ …. ซินนี้ฮวดใช้ …. อั่งเปาตั้วๆ ไกด์ …. ซินนี้ ตั่วถั่ง …..

เฮงๆๆๆๆ ร่ำรวย ๆ ๆๆๆ ยิ่งๆขื้นไป …. มั่งมีศรีสุขเงินทองไหลมาเทมา ….

ขอให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ ….

โดย: Petit Patty วันที่: 28 มกราคม 2549 เวลา:17:02:56 น.  

 
"ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ "

หนี่ฯขออวยพรให้โชคดี สมหวัง ร่ำรวยเงินทอง มั่งมีศรีสุข และก๊เฮง เฮง ค่ะ


หายไปหลายวันนนนน
พี่หนี่ฯคิดถึง น๊ะค๊ะ


โดย: หนี่หนีหนี้ (แพรวขวัญ ) วันที่: 28 มกราคม 2549 เวลา:17:03:25 น.  

 
ซินเจีย ยู่อี้ ซินนี้ฮ่วนไช่ จ้าคุณท็อปฟี่

เย้ คนที่ 200 พอดีเลย อิอิ


โดย: Candydolls วันที่: 28 มกราคม 2549 เวลา:22:47:05 น.  

 
พี่อ้วนเข้ามาเห็นคอมเม้นท์ที่สองร้อยแล้วค่ะ ซินเจียยู่อี่ ด้วยคนนะคะ


โดย: เสียงซึง วันที่: 29 มกราคม 2549 เวลา:0:09:34 น.  

 
คุณไอดินและกลิ่นฝนฝากมาบอกค่ะ ว่า ช่วงนี้คุณไอดินและกลิ่นฝนไม่อยู่น่ะค่ะ มีเหตุจำเป็นบางอย่างเลยต้องขอปิด login ชื่อ ไอดินและกลิ่นฝน ก่อน แล้วสักพักจะกลับมาใหม่ กลับมาเมื่อไหร่จะมาแจ้งอีกทีค่ะ ช่วงนี้แวะไปเยี่ยมแกได้ที่

//nu152th.diaryclub.com/?sop=post


โดย: ZaxZoPhone. วันที่: 29 มกราคม 2549 เวลา:15:39:25 น.  

 
บล็อกเท่เชียวค่ะ หนูมิ้นล์ ...


โดย: ป้าติ๋ว (nature-delight ) วันที่: 29 มกราคม 2549 เวลา:19:36:08 น.  

 

คิดถึงๆๆๆเสมอจ้า นู๋มิ์นล์จ๋า


โดย: ยอดสน วันที่: 29 มกราคม 2549 เวลา:20:01:45 น.  

 


กู๊ดไนท์ นอนหลับฝันหวานน๊าเจ้าน้องสาว
ตุ๊กตาตัวนี้ จาสู้ น้องไอ้ห้าว ได้ม๊า


โดย: loveme_loveu วันที่: 29 มกราคม 2549 เวลา:21:42:47 น.  

 
นอนมิ้นล์หลับรึยังค่ะ ฝันดีนะค่ะ


โดย: lovemeloveyakult วันที่: 29 มกราคม 2549 เวลา:23:02:44 น.  

 
Happy Monday ค่าโดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 30 มกราคม 2549 เวลา:11:40:50 น.  

 


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 30 มกราคม 2549 เวลา:13:42:20 น.  

 สวัสดีตอนบ่ายๆๆของ อุดรธานี นะเจ้าค่ะ


ถึงอยู่ไกลกันคนละทิศทาง

ยังแวะเวียนดั้นด้นเดินมาหา

ไม่ต้องการสิ่งใดตอบกลับมา

ขอแค่รู้ว่า...คิดถึง ห่วงใย...กันแค่นั้นพอ


** มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงเสมอนะจ้า **


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 30 มกราคม 2549 เวลา:15:15:54 น.  

 


โดย: lovemeloveyakult วันที่: 30 มกราคม 2549 เวลา:16:23:10 น.  

 
ฝันดีนะค่ะ นู๋น้อย


โดย: lovemeloveyakult วันที่: 30 มกราคม 2549 เวลา:22:47:44 น.  

 
หลับฝันดีจ้า นู๋มิ้นล์จ๋า


โดย: ยอดสน วันที่: 31 มกราคม 2549 เวลา:0:42:40 น.  

 
น้องมินล์ ทำบล๊อกได้เก่งมากค่ะ
เด๋วนี้ทำสวยกว่าพี่กิ่งไม้ไทยหลายขุมแล้ว
พี่ยังทำไม่ค่อยเป็นอยู่เลย
ขอให้สนุกในการเยี่ยมบ้านนะ
Happy Chinese New Year ka


โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 31 มกราคม 2549 เวลา:9:16:14 น.  

 
WhiskyDevilsComing


สวัสดีวันอังคารตอนเช้าครับ
โดย: อะไรดี วันที่: 31 มกราคม 2549 เวลา:10:50:36 น.  

 
หวัดดีตอนบ่ายวันอังคารค่ะ....

ขอให้เป็นวันที่มีความสุขเหมือนทุกๆ วันนะคะ..


โดย: กวางตุ้งหวาน วันที่: 31 มกราคม 2549 เวลา:13:57:25 น.  

 


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 31 มกราคม 2549 เวลา:19:40:55 น.  

 
อรุณสวัสดิ์จ๊า น้องสาว

วันนี้เริ่มงานแล้ว สู้ๆ นะจ๊า


โดย: loveme_loveu วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:30:38 น.  

 

แวะมาทักทายกันค่ะ มีความสุขวันทำงานนะค่ะ

พี่หนิงเป็นกำลังใจให้เสมอจ้า สู้ ๆ ๆ ๆ จ้า


โดย: NinG_CDC วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:10:39:00 น.  

 
ซินเจียยู่อี่ ซินนี่ฮวดไช้น้า มิ้นท์ ร่ำๆรวยๆจ้า


โดย: nontri (Nepatak ) วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:13:01:14 น.  

 
แวะมาสวัสดีคุณท๊อปฟี่ค่ะ

ไม่ได้อยู่บ้านเลยยังไม่มีเวลาเข้ามาทักทายสักที


โดย: My Memory วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:13:36:42 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

TopFee
Location :
ชลบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]หากจะรัก...รักจริงไม่ทิ้งแน่

หากจะรัก...รักแท้ไม่แปรผัน

หากจะรัก...รักแล้วไม่ลืมกัน

หากจะรัก...รักกันจนวันตาย

จิกมาจาก...พี่นัท


☆☆ หลังไมค์จ้า ☆☆✿✿ Lend In Foward ✿✿

เพราะเธอคือทุกสิ่งทุกอย่าง
เธอคอยอยู่เคียงข้างคอยห่วงหา
รู้ถึงความห่วงใยได้ในแววตา
ที่ส่งผ่านมาพร้อมความรักให้กับฉัน
จึงไม่เคยคิดมีใครอื่น
ถึงมีคนเป็นหมื่นก็เท่านั้น
รักของเธอมีค่ากว่าร้อยพัน
เป็นสิ่งเดียวที่ฉันต้องการมี
จิกมาจาก...พี่นัทFriends' blogs
[Add TopFee's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.