"The single best way to grow a better brain is through challenging problem solving." - Eric Jensen (1998), Teaching with the Brain in Mind
Group Blog
 
<<
เมษายน 2550
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
30 เมษายน 2550
 
All Blogs
 
เศรษฐกิจพอเพียงที่ ชุมพร คาบาน่า

30 เม.ย. 2550ผมอ่านบทความนี้แล้วรู้สึกดีครับ ก็เลยอยากให้คนอื่นได้มีโอกาสอ่านด้วย จึงขอถือวิสาสะลอกเอาบทความจากวารสาร Engineering Today ฉบับประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 คอลัมน์ In Trend เขียนโดยกองบรรณาธิการ ของวารสาร มาลงไว้ที่นี่ มีหลายเรื่องที่ผมคิดตอนที่ผมอ่านบทความนี้จบ

ประการแรก สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากบทความนี้ก็คือ สังคมไทยอย่างไรเสียก็ยังคงอิงอยู่กับ ธรรมชาติ อยู่กับ การเกษตร ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศมานานแสนนาน และยังคงจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป เพราะฉะนั้น ไม่ว่าเราจะร่ำเรียนวิชาการทางด้านไหนมา หรือได้เรียนรู้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆ มาก็ตาม เราก็ควรจะมองหาโอกาสหรือช่องทางที่จะเชื่อมโยงความรู้เหล่านั้นกลับเข้ามาสู่รากฐานของประเทศให้ได้ เพราะสิ่งนี้จะทำให้ประเทศเราดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ธรรมชาติกำหนดให้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม อย่าพยายามหนีตัวตนของเราไปเป็นอย่างอื่นเลย

ประการต่อมาก็คือ บทความนี้สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า ธุรกิจหลายสิบหลายร้อยล้าน สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ประการสุดท้ายก็คือ ธุรกิจหรืออุตสาหรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับวิถีชาวบ้านได้ หากธุรกิจนั้นเลือกที่จะอยู่แบบรู้จักให้ ไม่ใช่จะเอาอย่างเดียว เมื่อเลือกที่จะอยู่และให้แล้ว ธุรกิจและชาวบ้านก็จะอยู่กันได้อย่างเกื้อกูลกัน ธุรกิจก็จะทำให้ชุมชนชาวบ้านเจริญขึ้น ชาวบ้านก็จะช่วยให้ธุรกิจเจริญขึ้นเช่นกันเว็บไซต์:
1) วารสาร Engineering Today (//www.engineeringtoday.net/)
2) ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท (//www.cabana.co.th/)

"ขาดทุนคือกำไร ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี"
แนวพระราชดำริ พลิกชีวิตใหม่ "ชุมพร คาบาน่า"
คอลัมน์ In Trend
โดยกองบรรณาธิการ
วารสาร Engineering Today เมษายน 2550บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ ริมหาดทุ่งวัวแล่นในจังหวัดชุมพร เป็นที่ตั้งของชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท ภายใต้การบริหารของ วริสร รักษ์พันธุ์ ผู้บริหารรุ่นที่ 2 ที่สืบทอดกิจการของครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงแรม แก้ไขวิกฤต จนสามารถพลิกฟื้นธุรกิจให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างชุมชน อีกทั้งสามารถปรับปรุงและรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับระบบนิเวศ โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจนถึงคนรุ่นต่อไป นับเป็นตัวอย่างของภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ


แสงสว่างจากแนวพระราชดำริ
พระบารมีที่สัมผัสได้


วริสร รักษ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการ ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท กล่าวว่า วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตกเมื่อปี พ.ศ. 2540 ทำให้ธุรกิจต้องประสบปัญหาจากพิษของค่าเงินบาทที่ลดลง ตนเองก็ได้พยายามที่จะรักษาธุรกิจให้คงอยู่ต่อไปให้ได้ จนกระทั่งวันหนึ่งได้พบกับ อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ซึ่งท่านเป็นผู้แนะนำว่าถ้าจะให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ต้องหันมาใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยยินดีรับเป็นที่ปรึกษาให้ ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนขึ้นภายในชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท

"ในปี พ.ศ. 2543 จึงได้ประกาศให้พนักงานและผู้เข้าใช้บริการได้รับทราบว่า องค์กรได้ดำเนินธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเต็มรูปแบบ จากเดิมที่ได้ใช้หลายทฤษฎีมาใช้กับองค์กร แต่ไม่สามารถใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร เนื่องจากเลือกใช้ทฤษฎีที่ไม่เหมาะสมกับคนที่มีอยู่ พนักงาน 150 คน ล้วนเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ นี้เกือบทั้งหมด สิ่งที่เคยคิดว่าเข้าใจ กลับกลายเป็นเข้าใจเพียงบางส่วน แต่เมื่อปรับทฤษฎีตามแนวพระราชทานซึ่งเข้าถึงและเข้าใจพสกนิกร จึงทำให้สามารถเข้าใจวิถีชีวิตและความสุขของพนักงานซึ่งเป็นคนท้องถิ่นว่าต้องการอะไร จึงใช้วิถีแห่งการให้มาเป็นหลักชัยในการพัฒนาองค์กร"


บันได 5 ขั้น สู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

อาจารย์วิวัฒน์ ยังได้แนะนำพระราชดำรัสที่เป็นแนวทางในการพึ่งพาตนเองว่ามี 5 ขั้น คือ 1. ต้องพึ่งพิงตนเองให้ได้อย่างน้อย 1 ใน 4 2. ต้องรู้จักพอประมาณ 3. ต้องรู้จักการแบ่งปัน การแจกจ่ายจะได้เพื่อนได้พวก 4. รวมตัวกันขยายงานให้เกิดความร่วมมือ เกิดกิจกรรมใหม่ จึงมาถึงขั้นสุดท้ายค่อยทำการค้า การขาย เพราะมีพื้นฐานแน่นแล้ว มีการเอื้อเฟื้อกัน พึ่งพากัน ทุกคนมีศักดิ์มีศรีเท่ากัน ทั้งชาวไร่ ชาวนา ชาวประมง นักธุรกิจ


ข้าว สายใยเชื่อมโยงของทุกชีวิต

อันเนื่องมาจากพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อชาวชุมพรว่า "ขอให้ชาวชุมพรอย่าลืมเรื่องการปลูกข้าวไว้บริโภค" ซึ่งพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ดีมีชื่อเสียงที่สุดของชุมพรคือ "เหลืองประทิว" ที่ในขณะนั้นกำลังจะสูญพันธุ์ อาจารย์วิวัฒน์ และทางชุมพร คาบาน่า จึงเริ่มทำการรณรงค์เรื่องการปลูกข้าวแบบพึ่งตนเอง ไร้สารเคมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 นับเป็นโครงการแรกในการนำระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท โดยร่วมมือกับชาวนาเริ่มตั้งแต่การปรับปรุงดินทรายให้กลายเป็นดินที่สามารถปลูกข้าวได้ โดยใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์เป็นปัจจัยในการผลิต ต่อมาจึงได้นำแนวคิดในการปลูกข้าวนี้เผยแพร่ไปยังชุมชนโดยรอบ

แม้จะมีการทำนาเองภายในรีสอร์ทแต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เดิมรีสอร์ทได้ซื้อข้าวสารจากตัวเมืองชุมพร ในขณะที่รอบๆ รีสอร์ทเองก็มีข้าวเปลือกค้างอยู่ตามยุ้งอย่างมากมายเหลือจากการบริโภคของชาวบ้าน แต่ไม่สามารถขายได้ อาจจะไม่สวย มีความชื้น ตลาดไม่ต้องการ ทางรีสอร์ทจึงตั้งโรงสีข้าวขนาดเล็กขึ้นเพื่อการสีข้าวใช้ภายในโรงแรม และรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวบ้าน ซึ่งผลที่ได้รับนอกจากจะเป็นข้าวสารแล้ว ยังได้ทั้งแกลบและรำมาทำปุ๋ยหมัก นอกจากนี้ยังทำให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ เพราะมีต้นทุนการผลิตลดลงและมีตลาดรองรับแน่นอน และผลประโยชน์สูงสุดก็คือ การรักษาพันธุ์ข้าวเหลืองประทิวไว้ให้คงอยู่

"อาจารย์วิวัฒน์ บอกว่า ถ้าอยากปลูกข้าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวคิดว่า ทำงานต้องมี 3 ค คือ คึกคัก คล่องแคล่ว และครื้นเครง ซึ่งเมื่อได้ลงมือทำจึงได้รู้ว่าเรื่องของข้าวเป็นวิถีที่มีความสุข ให้พนักงานมาทำไม่เคยได้ยินเสียงด่ากัน ทะเลาะกัน ได้ยินแต่เสียงหัวเราะเลยค่อยๆ จับได้ว่า นี่แหละคือรากของเรา เป็นสิ่งที่คนของเราคุ้นเคยที่สุด วิถีของคนใต้ผูกพันกันด้วยเรื่องข้าวอย่างเดียว ถ้าปลูกอย่างอื่นมันจะอยู่เดี่ยวๆ และไม่ยุ่งกัน โดยเฉพาะตรงชุมพรบ้านอยู่ห่างๆ กันอยู่แล้ว เป็นอาณาเขตส่วนตัว" วริสร กล่าว


เปลี่ยนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
จากกำไรคือกำไร เป็นขาดทุนคือกำไร


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวคิดว่า "Our loss is our gain" แปลว่า ขาดทุนคือกำไร ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนทางความคิดที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้องค์กรสามารถทำงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

"จากกำไรคือกำไร มาเป็นขาดทุนคือกำไร ตอนแรกงงมาก ขาดทุนคือขาดทุนอยู่แล้ว คนอื่นเขาเสวยสุขทางธุรกิจอยู่ภูเก็ตหรือสมุยก็ได้แต่มอง แต่ความจริงการที่ได้อยู่ในที่ที่มีธรรมชาติดี แต่นั่นคือกำไรของผมที่แท้จริง ในทางบัญชีแล้วมันอาจจะขาดทุน ไม่สัมพันธ์กัน ไม่เป็นไร เราก็พร้อมอยู่แล้ว เราก็เลยเปลี่ยนไปว่าขาดทุนคือกำไร ให้รู้จักให้ ต้องให้อย่างเต็มที่และต้องเต็มใจ"


"เศรษฐกิจของพวกเรา"
การพึ่งพาซึ่งกันและกัน


จากการพัฒนาตามแนวคิดขาดทุนคือกำไร ที่ต้องเปลี่ยนความคิดจากการเป็นผู้ได้รับ มาเป็นผู้ที่รู้จักให้ด้วยใจที่สะอาด โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน และดูแลคนในท้องถิ่นให้มีความสุข และสามารถประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างมีความมั่นคง ซึ่งอาชีพของคนเหล่านี้เกือบทั้งหมดอยู่ในภาคเกษตรกรรม มีทั้งสวนผสม ไร่ และนา แต่มีปัญหาในการผลิตที่ใช้เคมี ต้นทุนสูง และขายผลผลิตในระบบที่ถูกนายทุนกดราคา การเกษตรธรรมชาติจึงเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิธีเพาะปลูก โดยได้เริ่มรณรงค์ในพื้นที่การเกษตรของพนักงานและเครือญาติจำนวนประมาณ 900 กว่าไร่ พร้อมทั้งรับซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกลับเข้าสู่ภาคการผลิตแปรรูปอาหารของชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ภายใต้ชื่อโครงการ "เศรษฐกิจพวกเรา" ทำให้ปัจจุบันพนักงานที่มีสวนไร่นา สามารถควบคุมและลดค่าใช้จ่ายลงได้ และสามารถขายผลผลิตได้ราคาสูงกว่าท้องตลาดมาก

"สำหรับวิธีดำเนินการโครงการนั้น เมื่อทางรีสอร์ทมีความต้องการพืชผัก ผลไม้ ชนิดใด หรือพนักงานมีพืชผักผลไม้ต้องการที่จะขายก็จดแจ้งไว้บนกระดานหน้าโรงครัว ทำให้อาหารของโรงแรมมีคุณภาพที่ดี และสามารถคาดเดาถึงปริมาณตามต้องการของรีสอร์ทได้ ในแต่ละวันพนักงานจะรู้ว่ารีสอร์ทต้องการอะไรบ้าง เนื่องจากปัญหาของผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตลาดต้องการอะไร จึงเป็นทฤษฎีง่ายๆ ที่ทุกคนพอใจ อีกทั้งเป็นการอุ้มชูเกษตรกรในหมู่พวกเราด้วย ทำให้เกิดความผูกพันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานจึงเป็นไปในลักษณะเพื่อนไม่ใช่เกี่ยวพันเฉพาะแต่เพียงเงินเดือนเท่านั้น"


ตั้ง "เพลิน" ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง


การปฏิบัติตามแนวพระราชทานดังกล่าว ได้รับความสนใจอย่างมาก ทางชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท จึงได้ตั้งเป็นศูนย์ "เพลิน" มาจาก Play + Learn = Plearn ตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 6 ที่ทรงต้องการให้การศึกษาอย่างเป็นสิ่งที่เพลิดเพลิน การเรียนรู้จึงไม่ควรใช้วิธีเรียนเพื่อท่องจำเท่านั้น ควรให้มีโอกาสบูรณาการทั้งกายและใจไปพร้อมๆ กัน การศึกษาควรเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินและสนุกที่จะหาเหตุผลคำตอบว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น จึงนำมาสู่แนวคิดหลักการพัฒนาศูนย์เพลินบนพื้นที่ด้านหลังประมาณ 14 ไร่ ของรีสอร์ท ปัจจุบันศูนย์เพลินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และกสิกรรมธรรมชาติ ที่องค์กรต่างๆ สามารถเข้ามาศึกษาดูงานการทำงานร่วมกันของระบบรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ ในระบบบูรณาการได้อย่างดี

"ศูนย์เพลินประกอบด้วย การนำแนวพระราชดำริจากศูนย์การศึกษาและพัฒนาทั้ง 6 แห่ง มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ทฤษฎีการบำบัดน้ำของบึงมักกะสันและแหลมผักเบี้ย ทฤษฎีห้วยฮ่องไคร้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝกและฝายแม้ว ทฤษฎีการปลูกพืชบนทรายจากห้วยทราย เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานยึดหลัก 4 ด. คือ ดูได้ หมายถึงสวยงามเพลินตา ดมได้ หมายถึงต้องมีดอกไม้ล่อแมลงที่มีประโยชน์ เช่น ตัวเบียน ให้มากินศัตรูพืช ดื่มได้ หมายถึงชื่นใจ และสุดท้าย แ_กได้ หมายถึงสามารถนำมารับประทานได้"


ในปัจจุบันนอกเหนือจากลูกค้าแล้ว หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามาขอศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ ทำให้พนักงานทุกคนมีความรู้สึกสนุกและมีคุณค่าในการทำงานขึ้นมากกว่าเดิม ขณะเดียวกันก็ได้รับความรู้ที่เป็นหลักวิชาการตามแนวพระราชดำริ และได้ศึกษากับ "พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต" ด้วย อีกทั้งพนักงานยังมีความมั่นคงในอาชีพ ชุมชนรอบๆ ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท ก็มีความสุขในการอยู่ร่วมกันในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน จึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข มั่งคั่งอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้นำทาง
Create Date : 30 เมษายน 2550
Last Update : 1 พฤษภาคม 2550 16:17:52 น. 16 comments
Counter : 4094 Pageviews.

 
เพิ่งเคยอ่านบทความนี้ค่ะ

หุหุ หลัก 4 ด. น่าสนใจมากๆ


โดย: แพนด้ามหาภัย วันที่: 1 พฤษภาคม 2550 เวลา:23:38:42 น.  

 
อ่านแล้วประทับใจมากค่ะอาจารย์
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ได้กับทุกสถานการณ์และกับทุกคน
ซาบซึ้งในแนวทางของพระองค์ท่านจริง ๆ
นี่ถ้านักธุรกิจของบ้านเรานำแนวทางของพระองค์ท่านไปใช้แบบชุมพรคาบาน่า เศรษฐกิจของเราน่าจะดีขึ้น และทุกคนจะมีความสุข ความวุ่นวายคงไม่เกิดเหมือนเช่นทุกวันนี้
เป็นกำลังใจให้อาจารย์ทำงานสำเร็จโดยเร็วค่ะ


โดย: ซออู้ วันที่: 2 พฤษภาคม 2550 เวลา:12:52:46 น.  

 
คิกๆๆ ตัว ด.เด็กตัวที่สี่


โดย: เฉลียงหน้าบ้าน วันที่: 2 พฤษภาคม 2550 เวลา:16:28:48 น.  

 
สวัสดีค่ะ อาจารย์

บทความมีประโยชน์มากค่ะ เป็นตัวอย่างที่นำทฤษฏีมาทำให้เป็นสิ่งจับต้อง ได้ น่าชื่นใจนะคะ ปอว่า บ้านเรานี่ต้องหันมาทำอะไรที่ไม่ต้องยิ่งใหญ่ รวยไว แต่ทำสิ่งที่เอื้อทั้งประโยชน์ตนและผู้อื่น เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันได้นานๆ เป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมจะเป็น "วิถีไทย" แล้วก็สะท้อนถึง สังคมวัฒนธรรมไทยมาก กว่า จะ จัดงานกันเอิกเกริก ทุ่มเงินมากมาย เพื่อรองรับความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยว จัดฉากโชว์ฝรั่ง แล้วบอกว่า นี่แหละ แบบไทยๆ (แรงไปไหมเนี่ย)

กลับจากเช็กได้นานแล้วค่ะ แต่กลับมาแล้วงานเยอะมาก ยุ่งมาก (เพราะแลปไม่ได้ผล.... อีกแล้ว) เลยไม่มีเวลาจะเขียน (จริงๆ คือ ทยอยเขยนเรื่องไปเที่ยวไว้แล้ว แต่มันต้องมาจัดการกับรูป น่ะค่ะ ใช้เวลานานมาก)

ไปเที่ยวกลับมาแล้ว รู้สึกดีขึ้นค่ะ ไม่รู้สึกว่า ทรมาน ทั้งเวลาต้องทำงานนานๆ หรือ ทนคนได้กว่าเดิม ปอว่า เหมาะกับปอ มากกว่า ไปกินเหล้าอีก แต่เดี๋ยวศุกร์นี้ ถ้าหายเป็นร้อนใน ก็จะไปกินเหล้า อีกอยู่ดีล่ะค่ะ

อาจารย์สบายดีนะคะ สู้ๆ

ปล. ค่ะ อัพบล็อกแล้วจะแวะมาบอกค่ะ


โดย: ปอ (O_Sole_mio ) วันที่: 2 พฤษภาคม 2550 เวลา:16:41:52 น.  

 
ได้ความรู้ดีมากๆ เลยค่ะ

ปล. รอลุ้นรอบชิงอีกนัดเดียวค่ะ


โดย: rebel วันที่: 2 พฤษภาคม 2550 เวลา:20:22:44 น.  

 
พอเพียงๆ เขียนง่าย ทำยากแท้น๊ออออ


โดย: อย่างร้ายกาจ วันที่: 2 พฤษภาคม 2550 เวลา:21:59:30 น.  

 
แวะเข้ามาดูคำคม ผมก็ชอบคำนี้เหมือนกันครับ

ปกหนังสือบันทึกจากหุบเขาฝนโปรยไพรที่ผมมีเป็นพิมพ์ครั้งแรกครับ เคยเห็นปกใหม่ในร้านหนังสือเหมือนกันครับ

อ่านแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับ


โดย: คนขับช้า IP: 203.146.63.189 วันที่: 2 พฤษภาคม 2550 เวลา:23:41:33 น.  

 

อยากอยู่อย่างพอเพียงแต่แพ้กิเลส ทุกที่


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 3 พฤษภาคม 2550 เวลา:1:17:25 น.  

 
แวะมาเยี่ยมนะครับ

อ่านแล้วได้ความรู้ดีนะครับ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยครับ

อิอิ

ไหน ๆ แวะมาแล้ว ผมเอาข่าวฟุตบอลล่าสุด มาฝากให้อ่านให้สะใจเล่นนะครับ ... อิอิ

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

เวนเกอร์ลั่นซ้ำเติมเชลซีหลุดแชมป์ลีกอีกใบ

03 พ.ค.--ผู้จัดการออนไลน์

อาร์แซน เวนเกอร์ กุนซือ อาร์เซนอล ขู่ เชลซี คู่ปรับร่วมเมืองจะต้องเศร้าเป็นสองเท่าในการมาเยือน เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคมนี้ เนื่องจากจะต้องเสียแชมป์ พรีเมียร์ชิป ต่อจาก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก
เชลซี ยังเอื้อมไม่ถึงแชมป์ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเมื่อบุกไปพ่ายจุดโทษ ลิเวอร์พูล 1-4 หลังจาก 90 นาทีแพ้ 0-1 รวมผลสองนัดเสมอกันไป 1-1 ในเกมรอบรองชนะเลิศ นัดสอง เมื่อคืนวัน
อังคารที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา

เวนเกอร์ นายใหญ่ อาร์เซนอล ลั่นจะทำให้ เชลซี ช้ำเพิ่มมากขึ้นไปอีก "ทีมเพิ่งตกรอบยุโรปย่อมรู้สึกย่ำแย่ เหมือนกับคนสูญเสียญาติคนใดคนหนึ่งในครอบครัว แน่นอนคุณจำเป็นต้องการเวลาในการที่จะกลับมา ซึ่ง
ทีมนั้นก็จะต้องทนทุกข์ทรมานใน พรีเมียร์ชิป เช่นกันผมแน่ใจ"

สำหรับ เชลซี ตามหลังจ่าฝูง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อยู่ 5 คะแนนในขณะที่เหลืออีก 3 นัด ทำให้เกม
นี้จะต้องชนะ อาร์เซนอล สถานเดียว เพราะหากเสมอแล้ว "ผีแดง" บุกไปเอาชนะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้ในวันเสาร์ก่อนแชมป์ก็จะอยู่ที่ โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ทันที

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑โดย: อาคุงกล่อง (อาคุงกล่อง ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2550 เวลา:15:19:22 น.  

 
ตอนนี้กำลังถือหลักพอเพียงเลี้ยงตัวอยู่เลยค่ะ ...
อะไรที่เราไม่ไหวเราก็ไม่ทำ .. อะไรที่เหมาะสม และอยู่
บนพื้นฐานความเหมาะสม เราก็ทำอ่ะคะ ประมาณว่า
มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้น พอเพียง เพียงพอ ได้จะไม่เศร้า
และลำบากใจเลยล่ะคะ


โดย: JewNid วันที่: 4 พฤษภาคม 2550 เวลา:1:25:54 น.  

 
ทึ่ง ขอบอกว่าทึ่งมากๆ ถ้าทุกคน ทุกหนแห่งในประเทศเราคิด และทำได้แบบนี้ "ประเทศไทยจงเจริญ"


โดย: น้อง ของ"พี่ชายที่แสนดี" IP: 61.19.65.48 วันที่: 5 พฤษภาคม 2551 เวลา:10:50:13 น.  

 
เพิ่งกลับมาจากชุมพร คาบาน่าค่ะ ชอบมาก

เดินเพลินๆ เล่นๆ อยู่ในรีสอร์ทได้ทั้งวันมีอะไรให้ดูเยอะมาก

คนน้อยไม่พลุกพล่าน เหมาะกับไปพักผ่อนจิงๆ ค่ะโดย: หมวยแก้มป่อง วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:59:30 น.  

 
พพพ


โดย: โม IP: 115.67.54.28 วันที่: 4 มีนาคม 2552 เวลา:19:52:25 น.  

 
คุ้มสุดๆ


โดย: อันตราย IP: 124.121.7.225 วันที่: 20 เมษายน 2552 เวลา:21:11:49 น.  

 
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2554
ได้เข้าพักที่ห้อง A05 ราคา 2,450 บาท
เป้าหมายการเดินทางคือเที่ยวที่ชุมพรคาบาน่า
แต่สิ่งที่ได้รับผิดจากที่ตั้งความหวังไว้มากๆๆๆๆๆๆ
ห้องพักมีปลวกเต็มไปหมด มีตัวอ่อน ตัวหนอนออกมาเดิน
ยุงในห้องพักเยอะมาก
ห้องอาหารขอแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
1. ตอนเย็น ห้องอาหารบริการช้ามาก อาหารออกมาตั้งเต็มรอเสริฟ จนอาหารเย็น สั่งยำทะเล ได้ยำที่รสชาดจืดสนิท ไม่มีความอร่อย ปลาหมึกย่างก็เหนียวสุดๆ แกงส้มมะพร้าวอ่อนไม่มีรสชาดแถมต้องควานหาเนื้อปลาสุดฤทธิ์จนนึกว่าลืมใส่มาให้
2. ตอนเช้า ไม่มีการเตรียมความพร้อม ไม่ทราบว่ารับจัดงานใหญ่ๆ มาได้อย่างไร กาแฟโบราณไร้รสชาด การจัดการเรื่องการวางอาหารไม่มีการคิดไว้ก่อน ไม่มีหมวดหมู่ในการวาง อาหารหมดไม่มีเจ้าหน้าที่คอยเติมให้ต้องให้ลูกค้าบอก และยืนรอ ผิดหวังมากๆ คะกับการเดินทางที่อุตส่าห์ตั้งใจพาครอบครัวไป


โดย: พรพันธ์ IP: 223.204.38.113 วันที่: 18 พฤษภาคม 2554 เวลา:21:32:47 น.  

 
ไม่จิงมั้งเราไปมาแล้ว สะอาดมากๆ ทุกห้องสะอาดและมีความเป็นระเบียบ อีกอย่างนึงอาหารที่นั่นอร่อยมากๆโดยเฉพาะขนมหวาน และอีกอย่างไม่มีเจ้าหน้าที่เติมให้หรอกค่ะ ต้องบริการตัวเอง ถ้าคุณต้องการความสบายอะไรที่มันเปลืองงบมากกว่านี้ ไปพักที่อื่นเถอะค่ะ ก็บอกอยู่ว่าเศรษฐกิจพอเพียง แล้วไอ้ห้อง AO5 2,450 มันมีด้วยหรอ? เท่าที่ไปอบรมมาไม่มีอ่า:)


โดย: (?) IP: 118.173.62.26 วันที่: 12 มิถุนายน 2555 เวลา:19:40:39 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

คนทับแก้ว
Location :
นครปฐม Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


ศิลปิน: เฉลียง
เพลง: หวาน
ชุด: ปรากฏการณ์ฝน
ปี: 2525Friends' blogs
[Add คนทับแก้ว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.