"The single best way to grow a better brain is through challenging problem solving." - Eric Jensen (1998), Teaching with the Brain in Mind
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2550
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 
9 กุมภาพันธ์ 2550
 
All Blogs
 
โครงการแนะแนวอาชีพให้นักเรียนมัธยมต้น

8 ก.พ. 2550ที่มาของโครงการ

สืบเนื่องจากการที่ผู้เขียนโครงการได้นั่งนึกทบทวนกับตนเองหลายครั้งหลายคราว่า ชีวิตจะเป็นอย่างไรหากเมื่อตอนที่กำลังจะขึ้นชั้นมัธยมปลาย เลือกเรียนสายศิลป์แทนที่จะเป็นสายวิทย์เพราะสนุกกับการเรียนภาษา หรือเมื่อตอนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย เลือกที่จะสอบเข้าเรียนในคณะอักษรศาสตร์แทนที่จะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์

คำแนะนำในการเลือกทางเดินให้กับชีวิตในตอนนั้น ก็มีเพียงแค่ว่า ถ้าหัวดีก็ให้เรียนสายวิทย์ เลือกเรียนหมอหรือวิศวะจะได้รวย หรือไม่ก็ให้มองหางานราชการทำจะได้เป็นเจ้าคนนายคน

ผู้เขียนโครงการเห็นว่า คำแนะนำเหล่านั้นดูจะเวิ้งว้างและเป็นเหตุผลที่ไม่มีน้ำหนักเพียงพอ

ผู้เขียนโครงการได้สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่า คุณภาพของนักเรียนนักศึกษาทุกวันนี้แย่มาก (อันที่จริงอยากใช้คำว่า ห่วย แต่เกรงว่าจะเป็นการทำร้ายจิตใจกันเกินไป) เข้าใจว่าส่วนใหญ่จะยังไม่แน่ใจว่าตนเองอยากจะเรียนในสายที่ตนเองกำลังเรียนอยู่จริงหรือไม่ จึงไม่มีความตั้งใจจริง

ในระหว่างที่สัมภาษณ์นักเรียนที่มาสอบเข้าที่คณะที่สอนอยู่ เกือบทั้งหมดยังไม่รู้เลยว่า อาชีพวิศวกรนั้นทำงานอะไรกันแน่ รู้แต่ว่าตนเองอยากจะเป็นวิศวกรแน่นอน ซึ่งฟังดูแล้วก็เห็นว่าตรรกะในการคิดนั้นใช้ไม่ได้เอาเสียเลย

นอกจากนี้ ผู้เขียนโครงการยังได้สังเกตเห็นอีกว่า ทุกวันนี้ ประเทศไทยเรามีโครงการประกวดประขันเพื่อสร้างดารา-นักร้องกันมากมายเหลือเกิน จึงเกรงว่าคนไทยในอนาคตข้างหน้าจะเหลือคนอยู่เพียง 2 กลุ่มเท่านั้น คือ ดารา-นักร้อง และแฟนคลับของดารา-นักร้อง อันจะไม่เป็นการเอื้ออำนวยต่อความเจริญของชาติบ้านเมืองแต่ประการใด เพราะอาชีพที่หลากหลายในสังคมซึ่งจำเป็นจะต้องมีเพื่อเกื้อหนุนซึ่งกันและกันจะขาดหายไปวิธีดำเนินโครงการ

จัดตั้งคณะวิทยากรขึ้นมาให้มีจำนวน 4-6 คน โดยให้มาจากหลายหลายสาขาอาชีพ เช่น เกษตรกร วิศวกร ช่างฟิต สถาปนิก อาจารย์ ช่างภาพ จิตรกร แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทหาร ตำรวจ พ่อค้า นักธุรกิจ นักข่าว ดารา นักร้อง นักจัดรายการวิทยุ แอร์โฮสเตส นักโบราณคดี มัคคุเทศก์ นักแข่งรถ พ่อครัว นักเขียน เจ้าหน้าที่อำเภอ นักการเมือง ทูต ฯลฯ สุดแล้วแต่ว่าจะสรรหาอาสาสมัครมาจากสาขาอาชีพใดได้บ้าง

เมื่อได้คณะวิทยากรแล้ว ก็จะเดินทางไปบรรยายในโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นมัธยมต้นอยู่ ทั้งโรงเรียนที่แจ้งความจำนงเข้ามา และโรงเรียนที่คณะวิทยากรเสนอตัวเข้าไปบรรยายให้เอง โดยอาจเชิญครู อาจารย์ และผู้ปกครอง เข้ามาฟังร่วมกับนักเรียนด้วยก็จะเป็นการดียิ่งขึ้นไปอีก

วิทยากรแต่ละคนจะเล่าให้ฟังว่า อาชีพของตนนั้นทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้าง ต้องเรียนในสาขาใด หรือต้องเตรียมตัวอย่างไรจึงจะสามารถประกอบอาชีพนั้นได้ อาจมีรูปภาพ สไลด์ ชิ้นงาน หรืออุปกรณ์ประกอบการบรรยายตามแต่วิทยากรจะเห็นเหมาะสม โดยวิทยากรแต่ละคนจะใช้เวลาคนละไม่เกิน 10 นาที

หลังจากการบรรยายของคณะวิทยากรจบลง ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้พูดคุยซักถามกันในบรรยากาศของการเสวนา จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับว่าบรรยากาศและสถานการณ์จะเป็นไปอย่างไรสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมัธยมต้นจะได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ของตนเอง ได้ทราบว่ามีอาชีพใดบ้างในสังคมที่เขาสนใจหรือคิดว่าเขาสามารถทำได้ จะได้เลือกสายการเรียนได้ถูกต้องตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย และเลือกคณะเรียนได้ถูกต้องในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนบางคนที่อาจจะตัดสินใจเลือกเรียนไปในสายอาชีพแทนที่จะเป็นสายสามัญอีกด้วย

ในขณะที่เรียนก็จะได้ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ เพราะเป็นหนทางที่นักเรียนเป็นผู้เลือกเองอย่างมีเหตุผลรองรับ หากผลการเรียนออกมาไม่ดี ก็จะไม่สามารถแก้ตัวได้ว่าเกิดจากการที่ยังไม่เห็นเป้าหมายในชีวิต

เมื่อออกไปประกอบอาชีพจริง ก็จะได้บุคลากรที่มีความทุ่มเทในอาชีพ เพราะเป็นสิ่งที่ตนเองอยากจะทำจริงๆ ผลงานก็จะออกมาดี เมื่อแต่ละองคาพยพของสังคมดี สังคมโดยรวมก็จะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้ดี

สำหรับครูและอาจารย์ในระดับมัธยมต้นซึ่งส่วนใหญ่มักจะเรียนจบมาทางครูโดยตรง และอาจไม่ทราบถึงรายละเอียดของสาขาวิชาชีพอื่นๆ ก็จะได้มีข้อมูลไว้ใช้แนะแนวให้แก่นักเรียนต่อไป อีกทั้งยังจะได้เครือข่ายเพื่อนฝูงต่างอาชีพซึ่งได้แก่คณะวิทยากรเป็นของกำนัลอีกด้วย

สำหรับผู้ปกครอง ก็จะได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ของตนเองเช่นเดียวกันกับนักเรียน บางส่วนอาจจะเลิกบังคับให้ลูกหลานเรียนในด้านที่ผู้ปกครองคิดว่าควรจะเรียนโดยไม่เคยสนใจเลยว่าลูกหลานอยากจะเรียนด้านนั้นหรือไม่ ซึ่งอันที่จริงแล้ว ผู้ปกครองเองก็อาจจะยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำไปว่า ด้านที่ตนเองบังคับให้ลูกหลานเรียนนั้น จบออกมาแล้วจะไปทำงานทำการอะไร

ส่วนวิทยากร ก็จะได้มีโอกาสทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมซึ่งตนเองได้ใช้ทำมาหากินเลี้ยงชีพมาโดยตลอด ผลบุญครั้งนี้ก็อาจจะทำให้ได้กลับมาเกิดบนแผ่นดินทองแห่งนี้อีก ซึ่งในอนาคตกาลจะเป็นสังคมที่เจริญก้าวหน้าและผาสุก เพราะบรรดานักเรียนที่วิทยากรได้ให้ความรู้เอาไว้ในปัจจุบันกาล ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและสร้างความเจริญให้กับสังคมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วงบประมาณ

ไม่จำเป็นต้องของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนใด เพราะเป็นการลงขันกันในหมู่วิทยากร อาจต้องรบกวนโรงเรียนที่อยากให้ไปแนะแนวในการจัดเตรียมสถานที่และจัดหาน้ำท่าไว้ดับกระหายบ้างเท่านั้นกำหนดการ

ยังไม่ทราบแน่ชัด ขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนโครงการจะเรียนหนังสือจบเมื่อไร และจะมีผู้ร่วมอุดมการณ์ในขณะที่จะเริ่มลงมือทำโครงการนี้มากน้อยแค่ไหนข้อมูลสำหรับติดต่อประสานงาน

ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้ ทั้งผู้ที่จะอาสาสมัครเป็นวิทยากร และโรงเรียนที่ต้องการคณะวิทยากรแนะแนว สามารถลงชื่อกันไว้ได้ที่นี่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากบางท่านยังไม่แน่ใจว่าจะอาสาเข้ามาเป็นวิทยากรหรือไม่ แต่มีความคิดเสี้ยวหนึ่งที่เห็นว่าแนวคิดของโครงการนี้พอจะมีประโยชน์อยู่บ้าง และมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ที่นี่ได้เช่นกัน

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเป็นวิทยากรด้วยตนเอง แต่เห็นดีเห็นงามกับโครงการและมีทรัพย์สินพอที่จะร่วมลงขันบริจาค ก็สามารถแจ้งความจำนงไว้ที่นี่ได้โดยตรง

หลังจากที่ผู้เขียนโครงการเรียนหนังสือจบแล้ว และยังไม่ลืมเกี่ยวกับโครงการนี้ ผู้เขียนโครงการสัญญาว่าจะติดต่อกลับไปให้ถ้วนทั่วทุกตัวคนหมายเหตุ

ผู้ใดจะนำโครงการนี้ไปดำเนินการก่อนผู้เขียนโครงการก็ได้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ผู้เขียนโครงการขอเพียงแค่ให้ผู้ที่นำแนวคิดของโครงการนี้ไปดำเนินการ ได้ระลึกนึกถึง และกล่าวถึงผู้เขียนโครงการในฐานะที่เป็นผู้นำเสนอแนวคิด รวมทั้งนึกอุทิศผลบุญกุศลมาให้บ้างเท่านั้นเป็นพอ

ไม่จำเป็นต้องถึงกับกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้ แค่นึกในใจก็น่าจะเป็นการเพียงพอแล้ว เพราะผู้เขียนโครงการยังอยากจะมีชีวิตอยู่จนถึงพุทธศตวรรษหน้าเพื่อทำโครงการอีกหลายโครงการ
Create Date : 09 กุมภาพันธ์ 2550
Last Update : 15 มีนาคม 2550 11:04:16 น. 57 comments
Counter : 2995 Pageviews.

 
คิดเอาไว้เป็นร่างโครงการอยู่ในหัวนานพอสมควรแล้วครับ พอดีมีกระแส Final Score มาผลักดันให้เขียนออกมาเป็นตัวหนังสือสักที

อ่านกันเล่นๆ นะครับ แต่ในอนาคตเมื่อผมพร้อม ผมเอาจริงแน่ครับ


โดย: คนทับแก้ว วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:18:47:39 น.  

 
ดีจังเลยครับโครงการนี้

อยากเสริมนิดหน่อย ผมอยากให้โครงการได้ทำให้เด็กได้รู้จักตัวเองมากขึ้น
รู้ว่าตัวเองถนัดอะไร และสนใจอะไรเป็นพิเศษ นอกจากการที่รู้ว่ามีอาชีพอะไรที่น่าสนใจด้วยครับ

อย่างไรก็ตามผมยังไม่เห็นด้วยกับระบบการศึกษาไทยที่แยกสายตอนมอปลายครับ
สายศิลป์หมดทางเลือกในชีวิตไปเยอะเลย ในขณะที่สายวิทย์ยังเลือกเรียนมหาวิทยาลัยได้(เกือบ?)ทุกคณะ หากเกิดเปลี่ยนใจภายหลัง

ปล.โรงเรียนผมมีวิชาแนะแนว และ มี อ.แนะแนวโดยเฉพาะเลยไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับการแนะแนว
ปัญหาผมคือเกรดเลขดันไม่ถึงเกณฑ์ ขาดไปนิดเดียว เลยต้องเลยตามเลยเรียนสายศิลป์ ทั้งๆ ที่ชอบเกษตรเป็นชีวิตจิตใจ แต่ไม่อยากย้ายโรงเรียนเพื่อเปลี่ยนสาย เฮ่อ!

ตอนเอ็นท์ก็เลยงงๆ เลือกสามอันดับแรกคือ อักษร (ภาษาอังกฤษ) รัฐศาสตร์การทูต และ โบราณคดี (โบราณ) คนละแนวกันเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น เหมือนกับว่าเรียนอะไรก็ได้ เป็นอะไรก็ได้ไปเสียอย่างนั้นโดย: กะได วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:20:14:14 น.  

 
^
^
เห็นด้วยกับคุณกะไดค่ะว่า อยากให้เด็กรู้ว่าตัวเองถนัดอะไรและอยากเป็นอะไร

ไอ้ที่เป็นๆ เพราะพ่อแม่อยากให้เป็น
นอกจากจะเป็นการฆาตกรรมอัจฉริยะมานักต่อนักแล้ว
ยังเป็นการนำทรัพยากรไปใช้ในเรื่องเสียเปล่า/เสียเวลาอีกต่างหาก


อ่อ อิฉันเป็นหนึ่งในตัวผลาญทรัพยากรที่ว่านั่นด้วยค่ะ โฮ่ะๆ


โดย: แพนด้ามหาภัย วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:20:37:37 น.  

 
สนับสนุนไอเดียโครงการนี้ครับ
และถ้าโครงการเป็นรุปเป็นร่างขึ้นมาจริงๆ เมือ่ไหร่
หากต้องการวิทยากร สาขาโบราณคดี-มานุษยวิทยา ผมกับเพื่อนๆ ยินดีช่วยเต็มที่นะครับ

จะว่าไป ตั้งแต่สมัยผมยังเรียนปริญญาตรี ทางสโม กับทางมหาลัย ที่ศิลปากร วังท่าพระ
ก็มีโครงการทำนองนี้อยู่นะครับ
เพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นการไปเดินสายตามโรงเรียน
แต่เป็นการ เปิดบ้าน พาน้องท่องวัง
โดยเชิญนักเรียน ม.ปลาย จากโรงเรียนต่างๆ มาดูบรรยากาศในมหาลัย
มาดูว่าคณะต่างๆเค้าสอน เค้าเรียนอะไร
แล้วก็มีการบรรยายจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่จบออกไปทำงานแล้ว ว่าประกอบอาชีพการงานอะไร อย่างไร

ป.ล.
เห็นด้วยครับ
ว่าเด็กสมัยนี้ แย่กว่าสมัยเราเยอะ
ผมว่าตอนผมอายุเท่าพวกเค้า ผมกับเพื่อนๆหลายคนก็ขี้เกียจและมีพฤติกรรมการเรียนแย่แล้วนะ
เจอเด็กสมัยนี้เข้าไป เหอ เหอ ไม่อยากบรรยายเลยครับ
สอนหนังสือแล้วท้อเหมือนกัน เจอเด็กแบบนี้
เราตั้งใจให้เต็มร้อย มีเด็กที่พยายามจะรับแบบเต็มร้อยไม่กี่คนเท่านั้น

แต่ถ้าลองเป็นโครงการหาศิลปินสิ สู้กันสุดชีวิต
เฮ้ออ อนาคตประเทศชาติ


โดย: กุมภีน วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:21:01:47 น.  

 
สวัสดีค่ะ อาจารย์

หายไปหลายวันที่แท้ ซุ่มเขียนโครงการอยู่นี่เอง

ดีมากเลยค่ะ อยากจะเสนอตัวเข้าร่วมโครงการด้วยคน แต่คงต้องขอให้เรียนจบก่อนเหมือนกัน ถ้ามันห่างไกลทาง ระยะทางมาก ก็ขอแตกแขนงมาเป็นเรี่ยวแรงฝ่ายภาคอีสานก็แล้วกันนะคะ (ถ้าจะยกพลกันมาดูงานก็ขอปวารณาตัวชงเครื่องดื่มเลี้ยง)

ส่วนเรื่องความถนัดนี่ก็ต้องทำด้วยค่ะ แต่มันต้องเริ่มจากการรับข้อมูล เปิดโลกทัศน์กันก่อน

จะว่าไปเท่าที่คลุกคลีกับเด็กๆ มาเขาก็ไม่แย่ถึงขั้นเตือนกันไม่ได้นะ จะติดสบายไปหน่อย เลยกลายเป็นหนักไม่เอาเบาไม่สู้

เห็นด้วยอีกอย่างคือ เดี๋ยวนี้ทำไม เด็กๆ อยากเป็นแต่ pop star ร้องเพลงพอกำก่า (ภาษาอีสาน แปลว่า งั้นๆ) ก็อยากจะเรียกตัวเองว่านักร้อง

เห็นแล้วนึกเปรียบเทียบกับการเสพศิลปะ และอาชีพศิลปินในด๋อยแลนด์


โดย: ปอ (O_Sole_mio ) วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:21:47:30 น.  

 
ดีค่ะ จุรู้สึกสงสารตัวเองทุกครั้งที่หวนนึกถึงอดีตเมื่อคราวที่ตัวเองเรียน ม.ปลาย

จุไม่รู้เรื่องสอบเทียบ
ไม่รู้เรื่อง สาขาวิชาไหน เรียนอะไร จบไปทำอะไร

จุรู้แต่เพียงว่า เธอชอบอะไร เธอก็เรียนอันนั้น จุก็เลยเลือกเรียนประวัติศาสตร์ จุสอบ มน.ด้วยการเลือก สาขาวิชาเอก ประวัติศาสตร์เพียงสาขาเดียว ทั้งที่เลือกได้ 3 สาขา เพื่อสำรอง เผื่อสอบอันดับแรกไม่ติด แต่จุปฏิเสธ ชอบวิชานี้ จะให้เรียน วิชาไหนล่ะ
( แต่ถึงกระนั้นในปีต่อมาก็ยังไปสอบโบราณคดี โบราณคดีที่ศิลปากร ในปีนั้น เขารับผู้หญิง 4 คน รับผู้ชาย 10 กว่าคน จุโกรธมาก ไม่เท่าเทียม และจุสอบไม่ติด )

จุไม่เคยรู้เลยว่า เรียนเอกภาษาไทย สามารถทำงานด้านการเขียนหนังสือ วงการนักเขียนได้ ไม่รู้เลยว่า เรียนอักษรศาสตร์ จุสามารถจะเลือกเรียนเขียนบทได้นะ

สุดท้ายจุก็ภูมิใจล่ะ ที่จบประวัติศาสตร์ เพราะเรียนสบาย จุกินเหล้าไป เรียนไป ก็จบภายใน 3 ปีครึ่ง นั่นเพราะจุชอบที่จะเรียน

แต่เรียนแล้ว จะเอามาทำอะไรล่ะ....

นี่เป็นปัญหาของจุ


วันที่จุเดินออกจากมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่โลกภายนอก เจอกับมหาวิทยาลัย อย่างจุฬา ธรรมศาสตร์ และอื่นๆ เจอกับคณะที่เขาเรียนๆ ก็ เฮ๊ย...มีวิชาที่เราอยากเรียนด้วย ทำไม ม.เราไม่มี เอ๊ แล้วทำไมเราไม่เลือก เราอยากเขียนบทน่ะ วันๆ นวนิยายอยู่ในหัวเราเต็มกบาลเลย


แต่เพราะ วิชาประวัติศาสตร์ มันสอนจุให้เข้าใจในความเป็นไป ทุกอย่างมีความเป็นมาเป็นไป มีเหตุมีผลของมัน คนที่เรียนประวัติศาสตร์มักจะมีระเบียบวิธีคิดในแบบของเรา ที่นำมาใช้กับทุกๆ สถานการณ์ได้

เพราะงั้น... จุเลยเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ กับการเอาความทรงจำมาสังเวชตัวเองเล่น ๆ ระหว่างการแนะแนวว่า

ถ้า..... ครูไม่สนใจที่จะแนะแนวทางการศึกษาให้กับเด็กๆ
ก็ คือ เด็กเองนั่นแหละที่ไม่รู้จักขวนขวายเอง

กรณีจุ...จุโทษตัวเองที่ จุไม่แสวงหาความรู้เอง

1.จุบ้าเล่นดนตรี
2.จุบ้าเล่นกีฬา
3.จุคาดหวังกับการเรียนโบราณคดีและประวัติศาสตร์มากเกินไป จนไม่สนใจวิชาแขนงอื่นๆ เลย


โดย: กระจ้อน วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:22:09:03 น.  

 
ดีเลยค่ะกับการริเริ่มโครงการถึงจะเป็นการเริ่มต้น แต่ยังไม่ได้ลงมือ ก็เรียกว่าสร้างคุณค่าให้วงการศึกษาได้มากโขเลยค่ะ ...

อ่านแล้วกรุ่นๆ กับตอนเรียน ม.ปลายเหมือนกันนะค่ะ แล้วก็ทำให้คิดถึงตอนช่วงที่ต้องเลือกเรียนด้วย จริงๆ แล้ว มานั่งคิดย้อนไป คาดว่าถ้าเกิดตอนนั้นตัวเองได้เลือกเรียนสายถนัดอย่างภาษา ชีวิตเราก็อาจจะรุ่งไปอย่างอื่นแล้วก็ได้ เพราะตอนนั้นบอกตามตรงเลยค่ะว่าชอบภาษามาก แต่ด้วยเพราะว่าพ่อเองเค้าอยากให้เรียนวิทย์ แล้วเราเองก็หัวอ่อนด้วย ก็เลยเรียนได้ไม่ว่ากัน แต่เรียนแล้วตกด้วยนะคะ เลยทำให้คิดด้วยล่ะว่า แหม๊ เสียดายจัง ถ้าตอนนั้นเลือกเรียนภาษาแล้วอาจจะดีกว่านี้ หรือว่าได้ทำอะไรที่อยากทำกว่านี้ก็ได้ ..

อันนี้แค่คิดถึงเท่านั้นเองนะค่ะ เพราะถ้าให้เลือกเรียนตอนนั้นจริงๆ ก็ยังไม่รุ้เหนือ รู้ใต้อีกเหมือนกันค่ะ ว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้ แต่ว่าเห็นโครงการนี้แล้วก็ถ้าได้ลงมือทำ คิดว่าก็ยังประโยชน์ให้กับ นร.ว่า ตัวเองชอบอะไร และอยากเรียนอะไร


โดย: JewNid วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:22:27:33 น.  

 
Happy Valentine's Day ค่ะ ฝันดีๆๆนะค่ะ


โดย: บ้านโคกโจด (my_oom ) วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:0:32:35 น.  

 


เป็นโครงการที่ดีมากๆ เลยค่ะ ฝนขอสนับสนุนอีกแรงนะคะ เอาใจช่วยขอให้สำเร็จค่ะ


Happy Valentine's Day na ka... ^^


โดย: Malee30 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:2:29:45 น.  

 
มาดูโครงการดีๆ ขอสมัครเข้าร่วมด้วยนะครับ

ตอนนี้ขอแจ้งโครงการดีๆ หนังสือทำมือช่วย กลุ่มเด็กรักษ์ป่า
ดูรายละเอียดที่ https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=breath&month=02-2007&date=10&group=11&blog=1


โดย: คนขับช้า วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:4:41:38 น.  

 
สมัยเรียนป.ตรี มีทำกิจกรรมอย่างนี้ไปตามจังหวัดของเพื่อนๆ ค่ะ

แต่ทำให้มอปลายน่ะนะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:10:02:58 น.  

 
♥ ♥ มาส่งความรักให้อาจารย์ค่ะ ♥ ♥ 


โดย: ป้ามด วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:11:57:35 น.  

 
"คำแนะนำในการเลือกทางเดินให้กับชีวิตในตอนนั้น ก็มีเพียงแค่ว่า ถ้าหัวดีก็ให้เรียนสายวิทย์ เลือกเรียนหมอหรือวิศวะจะได้รวย หรือไม่ก็ให้มองหางานราชการทำจะได้เป็นเจ้าคนนายคน">>ใช่เลยครับ เมื่อก่อนมีแต่คนพูดกรอกหูว่าต้องเป้นหมอ ต้องเป็นวิดวะนะ รวยแน่ๆ แต่ยังไงๆผมก็คิดว่ามันไม่ใช่ตัวผมเอาซะเลย แต่ตอนนั้นก็หาตัวเองไม่เจอ ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร แต่ก็ดีที่ได้เจอได้ทันเวลาและคว้ามันไว้พอดีครับ


เป็นโครงการดีที่น่าสนับสนุนมากๆครับ ผมอยากให้คนที่ประกอบอาชีพในทุกวันนี้ได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักและมีแรงบันดาลใจแรงขับเคลื่อนที่จะทำงานนั้นๆ เพื่อจะได้เกิดประสิทธิภาพอย่างดีที่สุด และก่อประโยชน์ให้กับสังคมและเป็นการฝึกคนให้มีคุณภาพด้วย


เพราะนับวันเด็กเรายิ่งโง่ลงๆๆ IQและ EQต่ำซะจนน่ากลัว อีกอย่าง เห็นมาเยอะครับ พวกที่ทำงานเพื่อหวังรวย ทำงานไปเพื่องั้นๆ ไม่มีเป้าหมาย ไม่มีเเรงขับดัน งานก็ไม่มีคุณภาพ ประเทศเราเป็นยังไงตอนนี้ก็เห็นๆอยู่ครับ


เห็นด้วยกับคุณกุมภีนและคุณกะไดมากๆครับ


โดย: พ่อน้องโจ วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:14:46:16 น.  

 
ตอนเด็กๆมังคุดรู้จักอยู่ไม่กี่คณะเองค่ะ
แค่ตอนแบ่งสายขึ้นม.4 ก็เลือกตามเพื่อน
พอเอ็นสะท้าน ก็เลยเลือกแต่ศิลปศาสตร์
เพราะไม่รู้จักอย่างอื่นหลากหลายเท่าไหร่

ถ้าตอนนั้นได้รู้จักตัวเองมากกว่านี้
รู้ว่ามีทางเลือกมากกว่านี้
ก็คงจะสนุกสนานกับการเรียนมหาวิทยาลัยมากกว่าอดีตแน่นอน

ป.ล. ป้ายพัทยา อยู่ตรงเชิงเขาพระตำหนักค่ะ
เลยถนนวอล์คกิ้งสตรีทไป
ตรงที่เป็นท่าเรือใหม่ของพัทยานี่แหละค่ะ
ป้ายเค้าเพิ่งเอามาติดปลายปีที่แล้วนี้เองค่ะ


โดย: mungkood วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:21:16:21 น.  

 

สวัสดีตอนตีสองของ เนเธอร์แลนด์ นะจ้า

** มีความสุขมากๆๆนะจ้า **

โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:8:16:35 น.  

 
ขอบคุณทุกๆ ความเห็นเลยนะครับ ยังคงรอฟังต่อไป

ผมตั้งใจว่าจะเปิดบล็อกนี้ทิ้งไว้นานหน่อย (ทุกทีก็ทิ้งไว้นานอยู่แล้ว ) เพราะอยากได้ความเห็นเยอะๆ แล้วเซฟเก็บเอาไว้น่ะครับ


ประเด็นใหม่น่าคิดจากคุณกะไดและคุณแพนด้าฯ เอาไว้ไปคิดต่อเป็นการบ้านว่า จะทำอย่างไรเด็กนักเรียนถึงจะสำรวจตัวเองได้ว่าตัวเองถนัดอะไร


อย่างโครงการพาน้องท่องวังของ ม.ศิลปากร ก็เป็นโครงการที่ดีมากๆ นะครับ ชวนให้นักเรียนมารู้จักทางเลือกของที่เรียนในอนาคต น่าจะทำคู่กันไปได้กับโครงการนี้ โครงการหนึ่งเป็นการพานักเรียนมาหามหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอาชีวะ ส่วนโครงการนี้เป็นการพามหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอาชีวะไปหานักเรียน


ยังคงรอฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอยู่นะครับ


โดย: คนทับแก้ว วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:19:35:46 น.  

 
แวะมาทักทายครับ ขอบคุณครับที่แวะไปเยี่ยมเยียนกัน สุขสันต์วันวาเลนไทน์ย้อนหลังครับ


โดย: Johann sebastian Bach วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:19:38:32 น.  

 
เมื่อก่อน ครูแนะแนวที่โรงเรียนเคยขอให้รุ่นพี่ที่สอบติดในคณะต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย กลับมาบรรยายให้น้องๆ มัธยมฟัง ให้พอรู้แนวทางว่า แต่ละคณะเขาเรียนอะไรกันบ้าง แต่โครงการนี้ก็พับไปเพราะบางคนก็ไปเรียนไกลมาก ได้กลับบ้านเกิดแค่ตอนหยุดสงกรานต์ (ซึ่งก็เป็นช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียน )

แต่ความเห็นส่วนตัว ถ้าสมัยเรียน มีคนที่ประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ มาบรรยายก็คงจะดีนะคะ อย่างน้อยก็น่าจะบอกอะไรได้ชัดเจนมากกว่าการให้รุ่นพี่มหาลัยมาบรรยาย (ซึ่งก็ยังเด็ก อายุไม่ห่างกับน้องม.ปลายสักเท่าไหร่เลย)

อยากให้เด็กที่ฟังได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากคนทำงานจริงๆ มากกว่าน่ะค่ะ ไม่ใช่เพ้อฝันคิดไปเอง หรือรับฟังเฉพาะด้านสวยงามของวิชาชีพ ---แบบที่เด็กยุคนี้บางคนคิดว่า 'เป็นดาราเป็นนักร้องนี่ดีจัง มีชื่อเสียง รวย ฯลฯ' (แล้วลืมคิด-หรือไม่ก็ไม่ทราบจริงๆ ว่า กว่าจะเป็นได้ มันต้องซ้อม ต้องฝึก ต้องเสียภาษีสังคมและต้องอดทนกับอะไรบ้าง)


โดย: แพนด้ามหาภัย วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:21:07:51 น.  

 
เป็นคนหนึ่งที่เรียนสายวิทย์เพราะมีทางเลือกเยอะดี
แต่เวลาเอนท์ ก็ตามใจตัวเอง ไปเอนท์เข้าคณะทางสายศิลป์

สมัยเรียนวิชาแนะแนวค่อนข้างจะดีทีเดียวค่ะ แต่เป็นวิชาทีี่ไม่มีใครสนใจ
ตอน ม. 3 ให้ นร. ไปสัมภาษณ์คนที่มีหน้าที่การงานน่าสนใจมา

ตอนม. 6 รร. เชิญรุ่นพี่ที่กำลังเรียนอยู่มาพูดให้น้องๆ ฟัง แต่ด้วยวัยที่ไม่ค่อยจะต่างกัน ก็ไม่ค่อยจะได้ความชัดเจนอะไร


เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะ วัยรุ่นเป็นวัยสับสนอย่างแท้จริง
ถ้ามีการแนะแนวทางที่ดีก็น่าจะดีนะคะ


โดย: rebel วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:21:49:47 น.  

 
มายกมือสนับสนุนโครงการด้วยคนค่ะ และก็ขอมาอวยพรตรุษจีนให้อาจารย์ด้วยนะคะ ขอให้มั่งมีศรีสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะPhotobucket - Video and Image Hosting


โดย: P.Ta วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:22:05:06 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีดี ที่ส่งผ่านบล๊อกนะคะ คุณคนทับแก้วขอบคุณมากๆๆค่ะ

HaPPy Chinese New Year นะคะ

มีความสุข เฮงๆๆ รับทรัพย์ ตลอดปี ตลอดไป ค่าโดย: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:23:38:26 น.  

 
สวัสดีค่ะ แวะมาดึกไปหน่อยค่ะ เมื่อก่อนเราเป็นเด็กนักเรียน ก็มีรุ่นพี่จากมหาวิทยาต่างๆที่เค้าไปเรียนกันน่ะคะ กลับมาแนะแนวเราเหมือนกันค่ะ ก็ดีนะคะ สนุกดีค่ะเราได้รู้แนวทางด้วยค่ะ มีอะไรก็ตามถามๆๆๆเลยค่ะ อิอิ รุ่นพี่หล่อค่ะ เอิ๊ก ๆๆอันนี้ล้อเล่นค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ไปอ้วยพรวันเกิด และก็ขอให้ จขบ มีความสุขมาก นะคะ ควบสองเทศกาลค่ะ vanlentine and ตรุษจีนด้วยนะคะ
นอนหลับฝันดีค่ะ


โดย: oryzaja วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:23:58:15 น.  

 
เป็นโครงการที่ดีนะ


โดย: somnumberone วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:0:14:29 น.  

 
ดีมาก ๆ เลยหล่ะค่ะอาจารย์ เป็นประโยชน์ที่ซู้ด
คิด ๆ แล้วก็เสียดายนะคะ คุณย่าเรียนหนังสือมาสูญเปล่าแท้ ๆ แต่ก็ ช่างมานเหอะ


โดย: คุณย่า IP: 203.146.63.187 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:16:31:28 น.  

 
เห็นด้วยเลยค่ะกับโครงการนี้

ตอนม.6 ทางโรงเรียนจะมีรุ่นพี่จากจุฬาและธรรมศาสตร์มาแนะนำการเลือกคณะและการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่มันกลับไม่ใช่คำตอบหรือเป็นการแนะนำที่เราคิดว่าช่วยอะไรนัก โอเค มันอาจช่วยกระตุ้นให้ขยันอ่านหนังสือขึ้นมาบ้าง ปัญหาตอนนั้นคือไม่รู้ว่าอยากเป็นอะไร ... มองย้อนกลับไป ไม่โทษตัวเองหรอกอายุ16-17 จะรู้จริงๆเหรอว่าอยากทำงานอะไร และก็ไม่มีใครบอกด้วยว่า การเลือกคณะที่จะสอบเข้า ไม่ได้หมายความถึงอนาคตโดย: keyzer วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:21:54:06 น.  

 


ซินเจียยู่อีซินนี้ฮวดใช้ค่ะ คุณคนทับแก้ว


รวยๆ เฮง ๆ ค่ะ
โดย: icebridy วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:23:19:16 น.  

 
ตรุษจีนปีนี้ขอให้คุณคนทับแก้ว เฮงๆๆรวยๆๆ ตลอดปีครับ


โดย: คนรักน้ำมัน วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:9:47:27 น.  

 
新年發財

เฮง เฮง เฮง forever ครับ อาจารย์


โดย: กุมภีน วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:13:02:58 น.  

 
สวัสดีปีใหม่จีนนะคะ

ขอให้มีความสุข สุขภาพดี และโชคดีตลอดไปค่ะ


โดย: ปอ (O_Sole_mio ) วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:18:10:29 น.  

 

Happy Chainese New Yearand
สวัสดีตอนดึกๆของ เนเธอร์แลนด์ นะจ้า


ขอบฟ้าไม่กว้างเกินไปหากใจจะส่งถึง
ความห่วงใยคำเดียวเท่านั้น
ฉันจะยังมีเธอตลอดไป
หอบความฝันมาจากฝากฟ้า
นำทางหัวใจให้มาชิดใกล้
ทดแทนคืนวันที่ห่างไกล
กับความคิดถึงมากมายมีให้เธอ** มีความสุขในวันแรกของการทำงานนะจ้า **


เริ่มงานวันแรกก็ขอให้สนุกนะจ้า


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:5:22:27 น.  

 
สบายดีไหมคะ


Cool New Graphics - MySpace/Friendster
โดย: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:13:11:05 น.  

 
หวัดดีจ๊ะ แวะเข้ามาชม


โดย: ไม้โทไม้เท้า IP: 203.144.167.42 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:19:09:44 น.  

 
2 - 1


โดย: rebel วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:6:25:55 น.  

 
เป็นโครงการที่น่าสนใจมาก ๆ ครับ
เพราะช่วงเวลานั้นหลายคนจะสับสน ไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตดี

ส่วนเรื่อง เร้น ผมก็ชอบ คืนกระสัน ของ เด็กชายเจ้าน้ำตา เหมือนกันครับ คิดได้ไง


โดย: เจ้าชายไร้เงา วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:10:54:54 น.  

 
เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะ อิอิ


โดย: สะใภ้จ้าว วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:20:23:46 น.  

 


มาส่งเสียงทักทายคุณทับแก้วค่ะ

สบายดีนะคะ เรื่องโครงการไปไหนแล้วน้อ


รักษาสุขภาพค่ะ


โดย: Malee30 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:21:26:00 น.  

 
ขอบคุณนะค่ะที่แวะไปชม (รูปภาพจักรยาน) .. กันค่ะ

ด้วยเพราะชอบน่ะคะก็เลยถ่ายไม่มีอะไรเยอะ บางทีเราก็บอกไม่ได้ว่าทำไม
ถึงชอบ ดีนะค่ะว่าที่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้ถามนิดต่อว่า
"ทำไมถึงชอบ" ... ไม่งั้นคงได้นั่งถกประเด็นกันใหญ่ ถ้าเธอ
คนนี้เป็นพวกชอบค้นหาคำตอบแน่นอน


โดย: JewNid วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:20:26:14 น.  

 
สนใจโครงการของเด็กประถมอะ เห็นเขามีครูอาสาดูน่าจะสนุกได้ไปโรงเรียนที่ทุระกันดารอะไรประมาณนั้นมีใหมคะ แต่ไปได้คงไม่นานเพราะต้องทำงานค่ะ


โดย: ไม้โทไม้เท้า วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:9:35:55 น.  

 
tish is my msn n.natthida@hotmail.com
greeting marly van der velden.


โดย: marly van der velden IP: 84.81.93.229 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:21:22:52 น.  

 
แวะมาเยี่ยมครับ


ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากออกไปไหนเลย สถานการณ์ก็แย่ลงๆ จะออกจากบ้านทีก็ต้องคอยฟังข่าวกรองก่อนทุกครั้งเลยครับ


ผมเตรียมตัวจะย้ายที่อยู่ละครับ แต่ยังไม่รู้ว่าย้ายไปแล้ว จะไปทำอะไรดีเลย คิดไม่ออกจริงๆ


โดย: พ่อน้องโจ วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:23:49:43 น.  

 
แวะมาบอกว่า ฝันดีครับ


โดย: somnumberone วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:0:03:33 น.  

 
สิบห้าปีก่อนตอนเราอยู่ม.ต้น ถ้าเจ้าของอาชีพมาแนะเองแบบนี้คงดีไม่น้อยเลยน่ะ


โดย: Valuation วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:6:33:51 น.  

 
ตาสว่าง เหมือนเพลงเลยค่ะวันนี้


โดย: ju IP: 124.157.152.123 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:7:00:21 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าของ เนเธอร์แลนด์ นะจ้า


ไม่ได้ต้องการให้คิดถึงฉันทุกวัน
ไม่ได้ต้องการให้ผูกพันธ์กันนักหนา
แต่อยากให้--สักครั้งเธอมีเวลา
คิดบ้างว่า ยังมีฉัน ที่อยู่ไกล** มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนนะจ้า **ปล..เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคุณ คนรักน้ำมัน ก้แซวเป็นด้วย

แบบเนี่ย ต้องได้ แซวกันมั่งแล้วละน๊า


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:15:35:49 น.  

 
สบายดีนะครับ
ฝั่งโน้น เริ่มปิดคอร์สกันหรือยังครับ


โดย: กุมภีน วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:21:17:16 น.  

 
เป็นโครงการที่ดีมากครับ ผมทำงานด้านแนะแนวด้านอาชีพมาพอสมควรก้จะพบปัญหาว่าเมื่อนักศึกษาจบออกมามักประสบปัญหาการหางานทำ ไม่พอใจกับงานที่ทำมั่ง หรือทำงานไม่ตรงสายที่เรียนมา ปัญหาเหล่านี้ก็สืบเนื่องมาจากความรอบรู้เกี่ยวกับตนเอง และอาชีพ


โดย: ชานนท์ พรมเสือ (สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4) IP: 58.9.185.15 วันที่: 9 มีนาคม 2551 เวลา:11:46:51 น.  

 
สวัสดีค่ะ
อยากให้ไปจัดที่โรงเรียนศึกษานารีบ้างค่ะ


โดย: เมษ์ IP: 58.9.5.5 วันที่: 1 กันยายน 2551 เวลา:19:37:43 น.  

 
เธซเธฒเธ‡เธฒเธ™เธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃเธ—เธณเธญเธขเธนเนˆเธ„เธฑเธš..เธˆเธš เธ›เธงเธช. เธกเธตเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เน€เธเธตเนˆเธขเธงเธเธฑเธš เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธ”เธฑเน‰เธ‡เธ™เธตเน‰เธ„เธฃเธฑเธš เธ‹เนˆเธญเธกเธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเนเธฅเธฐเธญเธญเธเนเธšเธšเธˆเธฑเธ”เธ—เธณเธฃเธฐเธšเธšเน€เธ„เธฃเธทเธญเธ‚เนˆเธฒเธขเน„เธ”เน‰เธฃเธงเธกเน„เธ›เธ–เธถเธ‡เธเธฒเธฃเธ—เธณ Server เน€เธžเธทเนˆเธญเน€เธ›เน‡เธ™เน€เธ„เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธšเธฃเธดเธเธฒเธฃ เธฅเธนเธเธ‚เนˆเธฒเธข เธญเธญเธเนเธšเธšเนเธฅเธฐเธˆเธฑเธ”เธ—เธณเน€เธงเน‡เธšเน„เธ‹เธ•เนŒ เน‚เธ”เธขเนƒเธŠเน‰เธ เธฒเธฉเธฒ html,php&mysql เนเธฅเธฐเนƒเธŠเน‰เน‚เธ›เธฃเนเธเธฃเธก Ms-Access เน€เธžเธทเนˆเธญเธˆเธฑเธ”เธ—เธณเธฃเธฐเธšเธšเธเธฒเธ™เธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธ•เนˆเธฒเธ‡ เน† เน„เธ”เน‰เธŠเธณเธ™เธฒเธ เธ„เธฑเธš เธซเธ™เนˆเธงเธขเธ‡เธฒเธ™เธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃเธ—เธตเนˆเธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃ...เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเธ—เธตเนˆ เธงเธดเธ—เธขเธฒ เธ„เธธเน‰เธกเธเธธเธ”เธ‚เธกเธดเน‰เธ™ เน‚เธ—เธฃ. 0872618661 ...
เธ›เธฅ.
เธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเนƒเธŠเน‰เธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เธ„เธงเธฒเธกเธชเธฒเธกเธฒเธฃเธ–เธ—เธตเนˆเธกเธตเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธญเธ‡เธ„เนŒเธเธฃเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃเน„เธ—เธขเนƒเธซเน‰เน€เธ›เน‡เธ™เธ›เธฃเธฐเน‚เธขเธŠเธ™เนŒเธ„เธฃเธฑเธš เธœเธก.....


โดย: เธญเธตเนŠเธ” IP: 117.47.98.152 วันที่: 11 กันยายน 2551 เวลา:17:06:59 น.  

 
สนใจโครงการอยากให้ไปแนะแนวโรงเรียนต่างจังหวัดจังเลย


โดย: ครูALex.300599@gmail.com IP: 203.172.204.106 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:15:01:23 น.  

 
อยากให้มาโรงเรียนนี้จังเลย 0854231988


โดย: โรงเรียนหินกองวิทยาคม IP: 192.168.1.148, 203.172.165.210 วันที่: 19 มิถุนายน 2552 เวลา:9:46:34 น.  

 
อยากบอกว่าสนุกมาก

ได้เจอกับการทำงานแบบจิงๆๆ

อนาคตแน่นอเรา
อิอิ


โดย: banana IP: 118.172.127.233 วันที่: 5 กันยายน 2552 เวลา:13:38:59 น.  

 
อยากให้มาแนะแนวที่โรงเรียนจังเลย สงสารเด็กด้อยโอกาสที่ห่างไกลด้วยนะคะ ขอเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งในโครงการหากโครงการนี้เป็นรูปเป็นร่างจริง อย่าลืมนะคะ กำลังรอคอย
ติดต่อ........ครูอ้อ 0898880113


โดย: โรงเรียนบีกริม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว IP: 119.31.126.141 วันที่: 23 ตุลาคม 2552 เวลา:12:36:16 น.  

 
เข้ามาดูโครงการแนะแนว แล้วเข้ามาอ่านโดยบังเอิญ เป็นการให้โอกาสกับเด็กที่ยังสับสนกับอนาคตตัวเอง ทำหน้าที่ครูแนะแนวค่ะมีนักเรียนมามายที่ยังไม่มีจุดหมาย ถึงมีก็ไม่ชัด ครูก็ยอมรับว่าไม่เข้าใจทุกสาขาวิชา จบคณะนี้แล้วจะไปทำอาชีพอะไรได้บ้าง ถ้าจะให้โอกาสกับลูกศิษย์ที่โรงเรียนนี้บ้างก็จะเป็นพระคุณ ติดต่อมานะคะ


โดย: ครูแนะแนว เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา อ.เมือง นม. 0878748684 IP: 125.26.89.5 วันที่: 6 ธันวาคม 2552 เวลา:18:42:02 น.  

 
เข้ามาดูโครงการแนะแนว แล้วเข้ามาอ่านโดยบังเอิญ เป็นการให้โอกาสกับเด็กที่ยังสับสนกับอนาคตตัวเอง ทำหน้าที่ครูแนะแนวค่ะมีนักเรียนมามายที่ยังไม่มีจุดหมาย ถึงมีก็ไม่ชัด ครูก็ยอมรับว่าไม่เข้าใจทุกสาขาวิชา จบคณะนี้แล้วจะไปทำอาชีพอะไรได้บ้าง ถ้าจะให้โอกาสกับลูกศิษย์ที่โรงเรียนนี้บ้างก็จะเป็นพระคุณ ติดต่อมานะคะ


โดย: ครูแนะแนว เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา อ.เมือง นม. 0878748684 IP: 125.26.89.5 วันที่: 6 ธันวาคม 2552 เวลา:18:42:37 น.  

 
กำลังอยากทำค่ายอย่างที่ว่านี่พอดีเลย
ไม่รู้ว่าเจ้าของกระทู้จะกลับมาอ่านอีกหรือเปล่า
กำลังรวบรวมเพื่อนๆสมัยเรียนม.เกษตร มาร่วมอุดมการณ์
ถ้าเจ้าของกระทู้สนใจ ก็แสดงความเห็นมาได้นะ
อยากจะทำประมาณเทอมหน้า ตอนนี้รวบรวมกิจกรรมและสมาชิกอยู่
089-1205112 ครูหนูนาจ้า...


โดย: ครูหนูนา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ราชบุรี IP: 192.168.2.95, 180.180.152.24 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:15:08:33 น.  

 
ที่ รร ห่างไกลแหล่งวิทยากร การจะหาวิทยากรดีๆ หลากหลายหาได้ยาก สนใจโครงการนี้ เคยเจอนานแล้วแต่เพิ่งโพส ไม่รู้ตอนนี้โครงการถึงไหนแล้ว ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ อยากเพิ่มเติมวิทยากรที่เก่งด้านแนวโน้มตลาดแรงงาน วิเคราะห์สาขาในอนาคตด้วยค่ะ


โดย: ครูศรีรัตน์ IP: 118.175.3.251 วันที่: 27 กันยายน 2553 เวลา:14:32:15 น.  

 
เป็นโครงการที่เยี่ยมมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ค่ะ กำลังคิดว่าจะต้องในเร็วๆนี้


โดย: รัชฎาภรณ์ IP: 171.96.244.66 วันที่: 20 ธันวาคม 2558 เวลา:15:50:34 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

คนทับแก้ว
Location :
นครปฐม Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


ศิลปิน: เฉลียง
เพลง: หวาน
ชุด: ปรากฏการณ์ฝน
ปี: 2525Friends' blogs
[Add คนทับแก้ว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.