สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย (สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลก มิควรยึดมั่นถือมั่น)

<<
พฤษภาคม 2551
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
16 พฤษภาคม 2551
 

ศีล = ปกติ

...


สวัสดีครับ
ไม่ทราบว่า เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ เคยได้ยิน "บทสวดบาลี" (บางส่วน) ที่ยกมารึป่าวเอ่ย?
(ถ้าอ่านในใจแล้วไม่คุ้น ลองอ่านออกเสียงดูนะครับ )สีเลนะ สุคติง ยันติ

สีเลนะ โภคะ สัมปะทา

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ

ตัสมา สีลัง วิโสธะเยนัท-คุง คิด (เอาเอง) ว่า
ถ้าใครเคยเข้าวัดฟังพระสวดมนต์ให้ศีลให้พรอยู่บ้าง
ก็น่าจะคุ้นกับบทสวดดังกล่าวนะครับแล้วพอจะทราบไหมเอ่ย?
ว่า 4 ประโยค ในบทสวดดังกล่าว หมายถึงอะไร?

...
เมื่อครั้งที่ นัท-คุง ใช้สิทธิ์แห่งชีวิตในการมี Long Vacation ของตัวเองในปี 2549
ระหว่างฟังธรรมบรรยายอยู่ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
เคยได้ยินผู้บรรยายกล่าวถึงคำแปลของ 4 ประโยคดังกล่าวอยู่เหมือนกันแต่ ณ ขณะนั้นดันเป็นช่วงเวลาที่ นัท-คุง เดินออกจากห้องกรรมฐาน
เพื่อไปเข้าห้องน้ำพอดีนัท-คุง ออกจากห้องน้ำเดินเข้าห้องฯอีกที
ท่านผู้บรรยายก็ข้ามบทนี้ไปซะแล้ว
ว่าจะลองเสิร์ชหาดูถึงความหมายชัดๆว่าหมายความถึงอะไร
แต่ก็มีเหตุแคล้วคลาดตามประสา "บุญมีแต่กรรมบัง" อะไรแนวๆนั้นจนกระทั่งไม่กี่วันมานี้
ได้มีโอกาสอ่านหนังสือ "ปีมะโรง ขอให้มีความสุข"
หนังสือธรรมะเล่มเล็กๆที่ได้มาจากตู้หนังสือ ณ สถานี BTS สะพานตากสิน
โดย พระอาจารย์ มิตซูโอะ เควสโก
พลิกมาหน้าแรกของบทบรรยาย ก็พบกับประโยคทั้งสี่เลย
จึงได้ฤกษ์ไปหาความหมายอย่างจริงจังสักที
...สีเลนะ สุคติง ยันติ

- ศีลจะพาไปสู่ เป็นสะพานไปสู่สุคติภูมิ คือ มนุษย์ เทวดา -สีเลนะ โภคะ สัมปทา

- ศีลเป็นเหตุให้เกิดโภคทรัพย์ ผู้มีศีล จะมีโภคทรัพย์ -สีเลนะ นิพพุตติง ยันติ

- จะไปสู่มรรค ผล นิพพาน ได้ ก็ต้องอาศัยศีล ศีลตรงนี้ -ตัสมา สีลัง วิโสธะเย

- จงพากันทำศีลให้บริสุทธิ์ แล้วจะมีความสุขตลอดไป -
...ศีล คือความไม่ล่วงละเมิดของผู้มีเจตนาความตั้งใจงดเว้นจากความชั่ว
ทางกาย วาจา และอาจตลอดไปถึงใจด้วย


ศีลนั้นแม้จะมีความหมายหลายอย่าง แต่โดยทั่วไปมักแปลกันว่า ปกติ
คือปกติของกาย ของวาจา


ซึ่งโดยปกติจะสงบไม่รุกราน ไม่เบียดเบียน ทำร้ายใคร
แต่เมื่อละปกติคือผิดปกติก็ไม่สงบ รุกราน เบียดเบียน
ทำร้ายผู้อื่นด้วยอำนาจของจิตใจที่ผิดปกติ
เพราะโลภะ โทสะ และโมหะ


ศีลมีทั้งศีลของบรรพชิต และศีลของคฤหัสถ์

ศีลของบรรพชิต แบ่งเป็นสอง คือ ศีลของภิกษุมี 227
ศีลของสามเณรมี 10

ศีลของคฤหัสถ์ ได้แก่ ศีล 5, ศีล 8 และศีลอุโบสถ


ซึ่งในที่นี้ นัท-คุง จะขอกล่าวถึง "ศีล 5"
อันเป็นศีลในระดับของเราๆท่านๆ รวมถึง นัท-คุง ด้วย เหะเหะ


อย่างไรก็ตาม ได้อ่านหนังสือของ พระอาจารย์มิตซูโอะ เควสโก
(จำไม่ได้แล้วว่าเล่มไหน)
ท่านว่า "ศีล 5" คือ ศีลของพระโสดาบัน
ซึ่งแน่นอนว่า "ศีลของพระอริยะ" ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ
...ศีล 5 ข้อ ประกอบด้วย


1. ปาณาติปาตา เวรมณี

งดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป


2. อทินนาทานา เวรมณี

งดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้


3. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี

งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม


4. มุสาวาทา เวรมณี

งดเว้นจากการกล่าวเท็จ


5. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี

งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท...


เมื่อมี "ศีล" ไว้แสดงถึงเจตจำนงของผู้ที่จะยึดถือปฏิบัติ
ก็ต้องมี "องค์วินิจฉัยศีล" ไว้พิจารณาตรวจสอบดูว่า
การกระทำเช่นไร?อย่างไร? จึงจะถือว่า "ล่วงละเมิดศีล""องค์วินิจฉัยศีล" ของ "ศีล 5" มีอยู่ 4-5 องค์ตามแต่ละข้อของศีล
ถ้าการกระทำใดๆของเราครบ 4-5 องค์ ของศีลแต่ละข้อ
นั่นคือเราได้ล่วงละเมิดศีล หรือผิดปกติไปเสียแล้วและแม้จะไม่ครบ ก็ทำให้ "ศีล" หรือ "ความเป็นปกติ" ของเรา
ต้องเศร้าหมองลงไป...

ศีลข้อ 1 มีองค์ 5 คือ

1. ปาโณ - สัตว์มีชีวิต
2. ปาณสญฺญิตา - รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
3. วธกจิตฺตํ - มีจิตคิดจะฆ่าสัตว์นั้น
4. อุปกฺกโม - มีความเพียรเพื่อจะฆ่า
5. เตน มรณํ - สัตว์ตายด้วยความเพียรนั้น

ศีลข้อ 2 มีองค์ 5 คือ

1. ปรปริคฺคหิตํ - ของมีเจ้าของหวงแหน
2. ปรปริคฺคหิตสญฺญิตา - รู้ว่ามีเจ้าของหวงแหน
3. เถยฺยจิตฺตํ - จิตคิดจะลัก (ทั้งโดยคิดลักเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นลักแทน)
4. อุปกฺกโม - เพียรเพื่อจะลัก
5. เตน หรณํ - นำของมาด้วยความเพียรนั้น

ศีลข้อ 3 มีองค์ 4 คือ

1. อคมนียวตฺถุ - วัตถุที่ไม่ควรถึง (คือชาย/หญิง ที่มีเจ้าของ หรือมีผู้คุ้มครองดูแลรักษา)
2. ตสฺมึ เสวนจิตตํ - จิตคิดจะเสพในวัตถุนั้น
3. เสวนปฺปโยโค - พยายามที่จะเสพ
4. มคฺเคน มคฺคปฺปฏิปตฺติ อธิวาสนํ - ทำมรรคต่อมรรคให้ถึงกัน

ศีลข้อ 4 มีองค์ 4 คือ

1. อตถํ วตฺถุ - เรื่องไม่จริง
2. วิสํวาทนจิตฺตํ - จิตคิดจะพูดให้ผิด
3. ตชฺโช วายาโม - พยายามพูดออกไป
4. ปรสฺส ตทตฺถวิชานนํ - คนอื่นเข้าใจเนื้อความนั้น

ศีลข้อ 5 มีองค์ 4 คือ

1. มทนียํ - ของทำให้เมามีสุราเป็นต้น
2. ปาตุกมฺยตาจิตฺตํ - จิตใคร่จะดื่ม
3. ตชฺโช วายาโม - พยายามดื่ม
4. ปีตปฺปเวสนํ - ดื่มให้ไหลล่วงลำคอเข้าไป


...


โทษของศีลข้อ 1 นี้
อย่างหนักทำให้ไปเกิดในอบาย เป็นสัตว์นรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน
อย่างเบาทำให้อายุสั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์โทษของศีลข้อ 2 นี้
อย่างหนักทำให้ไปเกิดในอบายเช่นเดียวกับศีลข้อ 1
อย่างเบาทำให้ทรัพย์สมบัติพินาศไปเมื่อเกิดเป็นมนุษย์โทษของศีลข้อ 3 นี้
อย่างหนักทำให้เกิดในอบาย
อย่างเบาทำให้มีศัตรู คู่เวร เมื่อเกิดเป็นมนุษย์
ในชาดกแสดงว่าทำให้เกิดเป็นกระเทย หรือเมื่อเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือมนุษย์แล้วต้องถูกตอนโทษของศีลข้อ 4 นี้
อย่างหนักทำให้เกิดในอบาย
อย่างเบาทำให้ถูกกล่าวตู่ด้วยคำที่ไม่เป็นจริง เมื่อเกิดเป็นมนุษย์โทษของศีลข้อ 5 นี้
อย่างหนักทำให้เกิดในอบาย
อย่างเบาทำให้เป็นบ้า ขาดสติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์
(บ่อยครั้งที่ นัท-คุง เห็นบุคคลผู้เป็นที่รักละเมิดศีลข้อนี้แล้วก็ให้รู้สึก...)
...
ปุถุชนอย่างเราๆท่านๆที่ไม่ได้มีสติอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจ
คงอาจมีบ้างที่จะพลั้งเผลอล่วงบางองค์ของศีลไป
จนถึงขนาดที่ล่วงละเมิดศีลข้อต่างๆครบทุกองค์


แต่ยังไงก็...มาพยายามรักษาศีลด้วยกันนะครับ

"สุขสันต์วันวิสาขบูชา" ครับผม...


ที่มา: //www.dhammathai.org,
//www.84000.org และ
ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ โดย ประณีต ก้องสมุทร...-- ขอบคุณที่แวะมาครับผม --

Create Date : 16 พฤษภาคม 2551
Last Update : 16 พฤษภาคม 2551 14:15:18 น. 15 comments
Counter : 696 Pageviews.  
 
 
 
 
พี่พยายามรักษาอยู่หละนัทคุง

เพิ่งรู้ว่าเป็นศีลของพระโสดาบัน

เคยรู้แต่ว่า ต้องรักษาศีล 5 ถึงเรียกว่าเป็น "มนุษย์" น่ะเอ่อ..ไอ้งบ 2 พันประจำเดือนสำหรับซื้อหนังสือที่ว่า ไม่ใช่ทุกเดือนหรอกเฟ้ย

เฉพาะเดือนที่มีรายได้พิเศษง่ะ
 
 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 16 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:13:38 น.  

 
 
 


อา... เมื่อวานมีใครบางคนตู่เอาว่าจะมาถึงบ้าน 5 โมงเย็น แต่มาถึงจริงล่าช้าไป 4 ชม.
ดูท่าจะเป็นข้อ 4 ที่เราทำผิดศีลไว้เมื่อชาติก่อน 
 

โดย: อั๊งอังอา IP: 124.120.118.195 วันที่: 16 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:20:01 น.  

 
 
 
รวมๆ คือ 12 ชม. อะ วันที่สบายหน่อยคืออังคาร มีสอน ชม. เดียว ครูนี่ไซร้ สมคำว่า "ครุ" จริงๆ
 
 

โดย: แพนด้ามหาภัย วันที่: 16 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:27:18 น.  

 
 
 
รักษาศีล ทำไม ไม่รักษากาย วาจา น่ะ

ศีล ปกติ ดีอยู่แล้วไม่มีวันเสื่อม

กาย วาจา ปกติไม่เสมอไป เพราะขาด สติ สัมปชัญญะ ในบางเวลา

ขอบคุณที่นำธรรมมาฝาก จ๊ะ

ขอให้เจริญในธรรมของพระบรมศาสดาในอนาคตอันใกล้ เทอญ

 
 

โดย: บ้าได้ถ้วย วันที่: 16 พฤษภาคม 2551 เวลา:17:36:34 น.  

 
 
 
ปุถุชนธรรมดาเฉกเช่นพี .. ก็ทำได้เท่าที่สามารถ
น๊านัท-คุง เพราะขนาดว่ารู้ เท่าทัน
แต่ว่าบางที สติก็กระเจิงโลดแล่นไปบ้าง
ก็มีเช่นกัน ..

แต่ตอนนี้ เอาศีลที่ไม่เบียดเบียนใคร
ไม่โกงใคร เอาไว้ก่อนเลย .. เพราะคิดเสมอ
ว่าถ้าเราทำเค้า เค้าอาจจะมาเอาคืนได้
ในชาติหน้า ตอนนี้เลยไม่อยากเริ่ม .. ฮี่ๆ ..


ว่าจะรอข้าวแกงเหลือ 15 บาทแล้วแวะมาอัพ
แต่ว่ากว่าจะรอคงยาก เพราะมีแต่มันจะ
ขึ้นราคาเอาเรื่อยๆ... เลยแวะมาอัพบล็อก
วันเบาๆ อ่ะจ้ะ
 
 

โดย: JewNid วันที่: 16 พฤษภาคม 2551 เวลา:19:31:31 น.  

 
 
 
5555 น้องนัท-คุงอัพบล็อคได้สูงส่งเกินระดับปัญญาของพี่เหลือเกิน เรื่องธรรมมะกับพี่นี่ห่างไกลกันมานานมากแล้ว ตัวบาปมันเกาะหนาจนใครก็มาฉุดขึ้นจากโคลนใต้น้ำไม่ไหว แก่แล้วโปรดยาก
 
 

โดย: แฟนผมตัวดำ วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:21:41:49 น.  

 
 
 
คือ ก็อยากทำให้ได้อ่ะนะคะ

แบบว่า ถูกผิดดีชั่วตัวรู้หมด แต่อดไม่ได้

แต่ว่า

จะพยายามค่ะ
 
 

โดย: Envi_NY วันที่: 19 พฤษภาคม 2551 เวลา:11:09:10 น.  

 
 
 
...-- สาวไกด์ใจซื่อ / ขออนุโมทนากับความตั้งใจอันดีของ พี่เต้ย ด้วยครับ

เรื่องศีลของพระโสดาบันก็ตามที่ผมว่าไว้อ่ะครับผม
และเคยอ่านเจอมาว่า "พระโสดาบัน เป็นประเภทยอมตายดีกว่ายอมผิดศีล" ซึ่งก็คาด (เอาเอง) ว่าน่าจะเป็น "ศีล 5" นั่นล่ะ เพราะมันเข้ากันมากที่สุดแล้ว

จะให้ยอมตายดีกว่ายอมผิดศีลแปดข้อที่ว่า ห้ามดูการละเล่น อันนั้นมันก็กระไรอยู่อ่ะเนอะพี่?
(เอาเรื่องจริงจังมาทำเล่นอีกแล้ว อั้ย นัท-คุง )

ป.ล. โห...มีรายได้พิเศษด้วยอ่ะ
-- อั๊งอังอา / อิอิ ก็น่าจะเป็นไปได้ครับผม
-- แพนด้ามหาภัย / แล้วเมื่อไรจะได้แข่ง ทีวีแชมเปี้ยน อ่า?
-- บ้าได้ถ้วย / สาธุกับความเห็นอันชอบครับ
-- JewNid / ไม่หรอกครับ พี่นิด
นัท-คุง นี่แหละตัวดีเลย ธรรมดายิ่งกว่าธรรมดาอีก

จริงแค่เราตั้งใจไว้ว่า จะไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนคนอื่น และเชื่อในกฎแห่งกรรม ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับ

แต่สแม้จะดีมากๆแล้ว คนเราก็ยังควรจะต้องแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ต่อไป
นั่นคือ "ที่สุดแห่งทุกข์" ครับ

ดีใจที่ได้เห็นกันทางตัวอักษรอีกเน้อพี่
-- แฟนผมตัวดำ / แหม...พี่โอ๊ต ก็ว่าเกินปายยยย...
ก็อัพเรื่องนี้เพื่อพยายามฉุดตัวเองขึ้นมาจากปลักเหมือนกันล่ะครับ
-- Envi_NY / สู้ๆนะครับ ก็ต้องพยายามกันทั้ง คุณนก ทั้ง นัท-คุง อ่ะแหละ อิอิ
-- ขอบคุณที่แวะมาครับผม --

 
 

โดย: The Legendary Midfielder วันที่: 20 พฤษภาคม 2551 เวลา:13:37:50 น.  

 
 
 
หวัดดีอีกรอบ

เออ..น่าจะใช้แชลโลวฮัลหนะแหละ คุ้นๆ อะนะ


อ่า..อย่าเห็นหน้าพี่ตอนเขินเลย

คนข้างๆ พี่ยังเหลือบมองประมาณว่า..เป็นอะไรมากป่าวเนี่ยเลย แหะๆ


อ่า..ถ้าขยับไกลขึ้นเรื่อยๆ ก็ดีจิ เง่อ
 
 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 20 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:01:16 น.  

 
 
 
3. แช เมสุ มิจฉาจารา เวรมณี

งดเว้นจากการได้มันทุกแชมป์ คือ มือเปล่าหนอ

=)
 
 

โดย: hunjang วันที่: 20 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:24:57 น.  

 
 
 
^
^
คิดได้ไงเนี่ย กร๊ากๆๆ (มาขำขื่นๆ ให้กับทั้งสาวก ปืนโต และหงส์แดง)

+ เอ่อ! พี่ก็พยายามจะรักษาศีล ๕ ให้ได้อยู่นะครับ แต่บางทีก็ให้มีอันต้องผิดศีลอยู่เนืองๆ เช่น
ข้อ ๑ บางทีเจอ (ลูก) แมลงสาบในห้อง ก็อดตีไม่ได้ (จะกวาดออกห้อง เค้าก็พยายามจะคลานเข้าซอกลูกเดียว เลยต้องหยุดเค้าไว้) ... หรือบางทีเจอขบวนมดยาวๆ ในห้องน้ำ ก็ดันเอาน้ำสาดซะงั้น?!?

ข้อ ๔ เอ่อ ... มักจะทำ White lie อ่ะครับ ... แต่โกซิกส์เพื่อเอาตัวรอดนี่ อาจมีบ้างในบางโอกาส แหะๆ

ข้อ ๕ ข้อเนี้ยะ พี่แก้ตัวให้กับตัวเองตลอดว่า "ถ้าดื่ม โดยยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ ถือว่าผิดศีลข้อนี้แค่ครึ่งเดียว!"
... แต่ล่าสุด เพื่อนในบล็อกที่อัพเรื่องสุราปลาปิ้ง พี่เลยไปแซวเค้าไว้ว่า "ที่ชวนดื่มน้ำทองแดงเนี่ย ชวนตอนนี้ หรือตอนอีกภพจากโลกนี้ล่ะ ดื่มมากๆ ระวังจะต้องดื่มน้ำจากกะทะทองแดงชดใช้ เท่าๆ กับที่ดื่มไปในโลกมนุษย์นะ!" 555

+ เพิ่งได้รู้องค์ประกอบของศีลทั้ง 5 ข้อลึกขึ้นเนี่ยแหละครับ ... ดูๆ แล้วแทบทุกข้อก็มีโครงสร้างคล้ายกันคือ
เหตุ - เจตนา (ที่จะผิดศีล) - กรรม (ทำลงไปตามเจตนาจริงๆ) - ผลที่เกิดขึ้น (จากการผิดศีล - อันได้แก่กรรมชั่ว) ... ก็นับว่าเป็นธรรมทานอันประเสริฐอ่ะครับ

+ ก็ตั้งใจไว้นะครับ ว่าจะพยายามรักษาศีลของตนเองให้ได้มากที่สุด ถึงแม้จะไม่ได้เต็มร้อยก็ตามที

+ บล็อกพี่ หน้าล่าสุดก็เป็นหัวข้อธรรมะเหมือนกันครับ แต่มีการโยงใยวุ่นวายพอประมาณ ถ้าว่าง ลองไปอ่านดูแล้วกันนะครับผม
 
 

โดย: บลูยอชท์ วันที่: 21 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:45:47 น.  

 
 
 
ทุกวันนี้ก็รักษาศีล 5 อยู่ แต่....

มักจะต้องมีเรื่องให้ผิดศีลอยู่บ่อยๆ แต่จะผิดแค่ศีลข้อ 4 แค่ข้อเดียว เพราะว่าคนที่ออฟฟิศไปกู้เงินแล้วไม่ยอมจ่าย แล้วเค้าก็ให้ช่วยบอกว่าลาออกไปแล้ว เราก็ไม่ได้อยากจะโกหกเล้ยย แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง เหอๆๆๆ

ส่วนศีลข้ออื่นๆ รักษาได้หมด
 
 

โดย: ตุ๊กตาไขลาน (โหมดฉลองดับเบิ้ลแชมป์) IP: 203.188.44.244 วันที่: 22 พฤษภาคม 2551 เวลา:11:01:24 น.  

 
 
 
อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ
 
 

โดย: ดวงตากระต่าย วันที่: 22 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:18:54 น.  

 
 
 
นั่นจิ รอทั่นเทพตอร์แผลงฤทธิ์ฤดูกาลหน้าละกัน
 
 

โดย: juriojung IP: 202.28.182.130 วันที่: 22 พฤษภาคม 2551 เวลา:21:10:46 น.  

 
 
 
...-- สาวไกด์ใจซื่อ // พูดงี้ยิ่งอยากเห็นนะครับ
-- hunjang // เราเลิกดูบอลแล้วล่ะ เทนนิส คงเหมาะกับเรามากกว่า ตั่วเจ้
-- บลูยอชท์ // ขอให้ความพยายามสัมฤทธิ์ผลเน้อ พี่วิน
-- ตุ๊กตาไขลาน // เอ่อ..แล้วคนที่กู้เงินเขามานี่ไม่คิดคืนเหรอครับ?
-- ดวงตากระต่าย // ขอบคุณที่เข้ามาอ่านครับ
-- juriojung // สาตุ๊...-- ขอบคุณที่แวะมาครับผม -- 
 

โดย: The Legendary Midfielder วันที่: 23 พฤษภาคม 2551 เวลา:11:17:49 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

The Legendary Midfielder
 
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
...
" เพราะเหตุนี้มี ผลนี้จึงมี, เพราะเหตุนี้เกิด ผลนี้จึงเกิด, เพราะเหตุนี้ดับ ผลนี้จึงดับ
" หากปรารถนาผลอันดี พึงสร้างเหตุสร้างปัจจัยอันดี "


...
" ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ "


...
" ทะเลทุกข์ไร้ขอบเขต
กลับใจจะพบฟากฝั่ง "


...
"หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น
"ทำกรรมดีย่อมได้รับผลของกรรมดี ทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลของกรรมชั่ว"...
"...กฎแห่งกรรมไม่เคยผิดพลาดมาก่อน
"ไม่ว่าเราจะประสบพบกับคราวเคราะห์หนักหนาสาหัสแค่ไหน
"ให้ระลึกไว้ว่านั่นเป็นสิ่งที่สมควรและสาสมแก่เราแล้ว
"เป็นเพราะเราได้สร้างเหตุนั้นๆมาก่อน
"ผลเช่นนี้จึงตามมา..."

[Add The Legendary Midfielder's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com