Group Blog
 
 
ตุลาคม 2550
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
16 ตุลาคม 2550
 
All Blogs
 
อัปลักษณะ 7 ประการ ของหวยบนดิน

โดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 15 ตุลาคม 2550 09:28 น.


เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในญัตติเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นจริงเป็นจังนั้น สภาแห่งเดียวกันนั้นเอง ก็ได้พิจารณาผ่านร่างกฎหมายที่จะให้หน่วยงานของรัฐออกหวย 2 ตัว 3 ตัว หรือที่เรียกว่า “หวยบนดิน” เพื่อจะมาดึงดูดเงินจากประชาชนไปด้วยคะแนนเสียงค่อนสภา

พูดง่ายๆ ว่า ด่ารัฐบาลไม่มีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ตัวเองก็อนุมัติผ่านร่างกฎหมายที่จะทำให้มีการพนันหวยบนดิน ซึ่งขัดแย้งต่อคุณธรรมและจริยธรรมโดยสิ้นเชิง

การคืนชีพของหวยบนดินในคราวนี้ พิจารณาเห็นได้ว่า มี “อัปลักษณะ 7 ประการ” ดังต่อไปนี้

1. อัปมงคล

ปีนี้ ถือเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เหล่าบรรดาพสกนิกรผู้จงรักภักดีทั้งหลายต่างพยายามสร้างสรรค์กิจกรรมทำความดีต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ โครงการบรรพชาสามเณร 84,000 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เป็นต้น

แต่ในมหามงคลสมัยเช่นนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กลับผ่านการพิจารณาเพื่อให้มี “หวยบนดิน” อันเป็นอบายมุขที่มอมเมา ลวงหลอก และบ่อนทำลายรากฐานคุณธรรม ค่านิยมอันดีงามทั้งหลาย

2. อัปยศ

การที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะพิจารณาผ่านกฎหมายเพื่อให้มีการออกหวยบนดินได้อย่างถูกกฎหมายนั้น จะเป็นการยกระดับความชั่วร้ายของอบายมุขหวย จากเดิมที่รัฐบาลทักษิณเคยกระทำอย่างผิดกฎหมาย ไม่ได้รับการอนุญาตจากอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ จึงยังถือว่า เป็น “หวยเถื่อน” หรือ “หวยใต้ดิน” ไม่ได้รับการรับรองโดยมาตรฐานของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

แต่มารัฐบาลสมัยนี้ โดยฝ่ายนิติบัญญัติยุคนี้ หาก สนช. อนุมัติผ่าน ก็เท่ากับว่า ให้การประทับรับรองการอบายมุขเรื่องหวย ว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินการอย่างถูกต้องภายใต้อาณัติของอำนาจนิติบัญญัติแห่งราชอาณาจักรไทย

นับว่าเป็นความ “อัปยศ” ของหวยบนดินยุคใหม่ ที่ได้ลดระดับมาตรฐานของอำนาจนิติบัญญัติลงมาประทับรับรองอบายมุขหวย

3. อัปรีย์

“อัปรีย์” มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า “ระยํา, จัญไร, เลวทราม, ตํ่าช้า, ชั่วช้า, ไม่เป็นมงคล”

แต่เดิม หวย คือ อบายมุขที่ผิดหลักศีลธรรม ผิดหลักคุณธรรม เป็นการมอมเมาชาวบ้าน หลอกกินเงินประชาชนมาทุกยุคทุกสมัย เพราะคนที่รวยจากหวยก็คือเจ้ามือหวย หรือกองสลากฯ นั่นเอง

คำว่า “หวย” ประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัว คือ ห. – ว. – ย.

ห. หมายความว่า หายนะ
ว. หมายความว่า วอดวาย
ย. หมายความว่า ย่อยยับ

การที่รัฐใช้วิธีหากินกับการมอมเมาประชาชนด้วยความฝันลมๆ แล้งๆ เยี่ยงนี้ จึงนับเป็นความ “อัปรีย์” อีกรูปแบบหนึ่ง เพราะในความเป็นจริง รัฐจะต้องเป็นกัลยาณมิตรของประชาชน ทำแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่ประชาชน ไม่โกหก ไม่หลอกลวง ไม่ชักนำประชาชนไปสู่อบายมุข อบายภูมิ หรือฝักใฝ่ในจิตด้านต่ำ

ยิ่งในอนาคตจะขยายไปสู่ “หวยออนไลน์” ก็ยิ่งไปกันใหญ่

เมื่อเลิกหวยบนดินยุคทักษิณไปแล้ว แต่กลับจะมีหวยบนดินแบบใหม่มาแทน หาซื้อง่ายกว่าเดิม สะดวกกว่าเดิม ไฮเทคกว่าเดิม จึงไม่ต่างจากภาษิตที่ว่า “อัปรีย์ไป จัญไรมา” เป็นแม่นเหมาะ

นับว่าเป็น ความย่อยยับอัประมาณของสังคมไทยโดยแท้

4. อับปาง

สนช. บางคน อภิปรายสนับสนุนการดำเนินการหวยบนดินว่า ถือเป็นการนำความสุขคืนไปให้แก่ประชาชน เพราะการเล่นหวยเป็นความสุขของประชาชน

เรื่อง “ความสุข” เป็นเรื่องใหญ่ ลึกซึ้ง เป็นแก่นแกน และรากฐานของวิถีชีวิต วิธีคิด สะท้อนความหมายของการดำรงอยู่ในทุกลมหายใจของความเป็นมนุษย์

การหยิบยกว่า หวยเป็นความสุขของประชาชน การที่รัฐให้ประชาชนเล่นหวย ก็เพื่อว่าจะให้ประชาชนได้มีความสุขนั้น นับเป็นข้ออ้างที่หากไม่ตื้นเขินอย่างน่าหดหู่แล้ว ก็จะต้องเป็นเจตนาร้ายที่ลึกล้ำ

การมอมเมาประชาชนด้วยอบายมุข เป็นเรื่องที่ทำไม่ยากสำหรับรัฐบาลหรือคนที่มีอำนาจรัฐเลวๆ แต่ย่อมเป็นเรื่องที่จะไม่คิดทำเลยสำหรับผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมของการเป็นผู้นำสังคม

หากคนไทยถูกมอมเมาอยู่ด้วยความสุขในการเล่นหวย วันๆ ไม่ต้องคิดทำมาหากินอย่างอื่น หรือดำเนินกิจกรรมชีวิตที่สร้างสรรค์ ไม่ต้องติดตามมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง ทำงาน ทำกิจกรรมเพื่อกำหนดชะตากรรมชีวิตของตนเองและของบ้านเมือง เพราะมัวเมาความสุขของการลุ้นหวย และแสวงหาตัวเลขมาเล่นหวย ประเทศชาติจะเหลืออะไร

หากเราคิดได้เพียงมุ่งแต่จะหาเงินแข่งขันกับเจ้ามือหวย เรือประเทศไทยคงจะถึงคราวอับปาง ล่มจมลงสู่วิกฤติที่สุดในโลก อย่างที่กู้ชาติไม่ได้ก็คราวนี้

5. อับจน

การอ้างว่า รัฐต้องการเงินเพื่อจะมาเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็ก หรือเป็นเงินช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ก็เลยจำต้องดำเนินการหวยบนดินเพื่อจะได้มีเงินมาดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ เป็นข้ออ้างที่ “อับจน” อย่างไม่น่าให้อภัย

“อับจน” หมายความว่า ไม่มีทางไป; สิ้นคิด; ยากแค้น.

ประเทศไทยทุกยุคทุกสมัย ก็ล้วนแต่มีงบประมาณแผ่นดินอยู่จำกัดทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับว่า จะตัดสินใจจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่นั้นไปในทางใด จะจัดลำดับความสำคัญอย่างไร

การแก้ปัญหาการศึกษา และการช่วยเหลือสังคม ควรจะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญในลำดับต้นๆ ซึ่งรัฐบาลสมควรจะใช้เงินที่จัดเก็บมาจากภาษีอากรของประชาชน จัดสรรผ่านงบประมาณแผ่นดินตามปกติเพื่อไปดำเนินการในเรื่องเหล่านั้น มิใช่จะหวังจะได้เงินโดยการสูบเลือดสูบเนื้อคนจนผ่านการพนันหวยเยี่ยงนี้

ยิ่งสะท้อนว่า รัฐเล็งเห็นอยู่แก่ใจแล้วว่า หวยบนดิน จะต้องทำกำไรเข้ารัฐเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า ประชาชนผู้เล่นหวยจะต้องเสียเงินให้รัฐเท่านั้น

พูดง่ายๆ ว่า จ้องจะกินเงินชาวบ้านผู้ยากจนอย่างหิวกระหาย

ยิ่งกว่านั้น การมีหวยบนดิน ก็ไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศเติบโตขึ้น เนื่องจากการเล่นหวย เป็นแต่เพียงการโอนเงินระหว่างผู้เล่นไปสู่เจ้ามือ ไม่ได้มีการผลิตสินค้า หรือพัฒนาทรัพยากรภายในประเทศ เพราะฉะนั้น การเล่นหวยจึงมิได้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างแท้จริง

6. อับเฉา อับอาย

น่า “อับเฉา” และ “อับอาย” อย่างยิ่ง เมื่ออ้างว่า รัฐทำหวยบนดิน เพราะต้องการจะแย่งเงินจากหวยใต้ดิน

พูดง่ายๆ จะทำแข่งกับหวยใต้ดิน

อ้างว่า ไม่สามารถปราบปรามหวยใต้ดินได้ ดังนั้น หากไม่มีหวยบนดิน เงินสกปรกก็จะไหลเข้ากระเป๋าเจ้ามือหวยใต้ดิน แล้วจะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างอิทธิพล หรือติดสินบนอำนาจรัฐต่อไป

ในความเป็นจริง แม้จะมีหวยบนดิน ก็จะไม่ช่วยลดปัญหาหวยใต้ดิน แต่กลับเป็นการส่งเสริมเจ้ามือหวยใต้ดิน เพราะช่วยอำพรางให้เจ้ามือหวยใต้ดิน ไม่ต้องหลบตำรวจ เนื่องจากหน้าร้านจำหน่ายหวยบนดิน แต่หลังร้านขายหวยใต้ดิน ยิ่งกว่านั้น เจ้ามือหวยใต้ดินยังสามารถรับแทงแบบไม่จำกัดได้ด้วย เพราะสามารถบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งไปแทงหวยบนดินในเลขที่มีคนแทงกันมากๆ หรือส่วนที่เสี่ยงมากๆ ได้ โดยไปแทงต่อกับหวยบนดินของรัฐ เท่ากับว่า หวยบนดินเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงให้เจ้ามือหวยใต้ดิน

ในมุมของผู้เล่นหวย เมื่อมีหวยบนดิน ก็จะเล่นหวยบนดิน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกเล่นหวยใต้ดิน เพราะหวยใต้ดินยังมีกลยุทธ์ กลวิธีในการจูงใจลูกค้าอยู่ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเครดิต หรือเงินรางวัลที่ชัดเจนตายตัว โดยไม่ต้องหารปันส่วนเหมือนหวยบนดิน และไม่ต้องเสียภาษีเงินรางวัล

ในความเป็นจริง หากรัฐตั้งใจจะปราบปรามหวยใต้ดินจริงๆ ย่อมจะกระทำได้ เพราะในแต่ละท้องที่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจย่อมมีการข่าวที่รู้ว่า ใครเป็นเจ้ามือหวยเถื่อน และยังสามารถหามาตรการจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือรัฐในการปราบปรามหวยเถื่อน โดยอาจจะให้มีสินรางวัลนำจับ แจ้งเบาะแส แบ่งมาจากการยึดทรัพย์ ภายใต้มาตรการคุ้มครองที่รัดกุม เชื่อว่า ชาวบ้านจะลุ้นสินรางวัลจากการทำความดีได้ง่ายกว่ารางวัลแจ็คพ็อตหวยเสียอีก

7. อัปราชัย

ท้ายที่สุด การฟื้นคืนชีพหวยบนดิน โดยการสมรู้ร่วมคิดระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารในยุคนี้ ถือเป็นความพ่ายแพ้ – อัปราชัยของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งให้มนุษย์ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง หากินโดยสุจริต ทำงานเสมือนเป็นการปฏิบัติธรรม หรือการทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ มีความสุขกับงาน ไม่เห็นเงินเป็นใหญ่ มีภูมิคุ้มกันชีวิต ไม่เอาชีวิตไปแขวนไว้บนความเสี่ยง หรืออบายมุข อันเป็นเส้นทางฉิบหายของชีวิต

แต่หวย เป็นทุกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ พร้อมจะถูกตราหน้าว่าเป็นผู้สร้าง “อัปลักษณะ 7 ประการ” ให้แปดเปื้อนแผ่นดินไทย ในปีมหามงคลเช่นนี้แน่หรือ ?

Create Date : 16 ตุลาคม 2550
Last Update : 16 ตุลาคม 2550 17:18:36 น. 0 comments
Counter : 370 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

nsd
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add nsd's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.