Group Blog
 
 
สิงหาคม 2550
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
5 สิงหาคม 2550
 
All Blogs
 

การผสมพันธุ์

กระต่ายจะเริ่มมีการผสมพันธุ์ตั้งแต่อายุ ?
กระต่ายเพศเมีย จะเริ่ม ยอมรับการผสมพันธุ์ ตั่งแต่อายุประมาณ 3 เดือนครึ่ง ซึ่งทั้งนี้ % ของการผสมติด จะมีน้อยกว่า กระต่ายที่มีอายุประมาร 4 เดือน - 4 เดือนครึ่ง แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของกระต่ายด้วยครับ เพราะ กระต่ายสายพันธุ์ ธรรมดา กับกระต่ายสายพันธุ์แคระจะมีการเจริญเติบโตเต็มวัยไม่พร้อมกันซึ่ง ทางที่ดีเราควรให้กระต่ายของเรานั้น เริ่มการผสมพันธุ์ ตั่งแต่อายุประมาณ 6-8 เดือนขึ้นไปครับซึ่งกระต่ายที่ ได้รับการผสมในช่วง 3-4 เดือนแรก จะมี% การผสมติดจน้อยครับ และ ถ้าเกิดการผสมติด ลูกกระต่ายที่คลอดออกมานั้น อาจจะไม่แข็งแรงหรือ แม่กระต่ายนั้น อาจจะมีน้ำนมไม่เพียงพอกับลูกกระต่าย และ อาจจะทำให้ลูกกระต่ายที่เกิดมานั้น ตายได้ครับ ซึ่ง ลูกกระต่ายที่เกิดจากแม่กระต่ายในช่วงอายุดังกล่าว มี % การตาย สูงครับ
การที่แม่กระต่ายท้อง ก่อน หรือ มีลูก ในช่วงผสมติด 3 - 4 เดือนแรกเมื่อแม่กระต่าย คลอดอกมา อาจจะทำให้การเจริญเติบโตของ กระต่ายนั้น หยุด หรือ ช้าลงไป ดังนั้นจึงอาจจะทำให้กระต่ายนั้น โตไม่ได้เต็มที่คับ
กระต่ายท้องใช้เวลาเท่าใหร่
กระต่ายในแต่ละสายพันธุ์ และ ในแต่ละ ตัว แต่ละคลอกนั้นจะใช้เวลาในการในการตั้งท้องไม่เท่ากันนอกจากนี่ ก็จะขึ้นอยู่กับ ความสมบูรณ์ สภาพแวดล้อม และ จำนวนลูกของแม่กระต่ายด้วยครับ โดยกระต่ายที่มีลูกมากก็จะมีระยะ ของการตั้งท้องสั้นกว่ากระต่ายที่มีจำนวน ลูกน้อยกว่าครับ
ซึ่ง หลังจากกระต่ายตัวเมียได้รับการผสมกับกระต่ายตัวผู้ กระต่ายตัวเมียที่ได้รับการผสมแล้วจะ ใช้เวลาในการตั้งท้อง โดยเฉลี่ยประมาณ 30 - 32 วัน ครับ และ กระต่ายบางตัวก็ อาจจะใช้เวลาในการตั้งท้องเพียง 29 วัน หรือ มากกว่า 32 วัน ครับ แต่โดยปกติแล้วกระต่าย จะใช้เวลาในการตั้งท้องไม่ เกิน 35 วันครับ
ในระยะที่กระต่ายใกล้คลอด
กระต่าย ในระยะนี้ กระต่าย จะเริ่มมีการ สร้างรัง อาจจะ โดยการกัดขนของตัวเอง ในส่วนของบริเวณ ของ ส่วนท้อง ต้นขา และ เหนียงคอ เพื่อ เอามาใช้มาเป็นวัสดุ ในการรอง รังคลอดครับ ซึ่งปริมาณ ของ ขน หรือ วัสดุที่ใช้สำหรับ รองรังคลอด ของกระต่าย จะมีมากหรือ น้อยก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของกระต่ายแต่ละตัว หรือจากสายพันธุ์ และ ประสบการณ์ ของแม่กระต่าย
ทำไมลูกกระต่ายจึงออกมาแล้วตาย ?
เพื่อนๆอาจจะสงสัยและ ถามกัน เมื่อ เจอปัญหา ลูกกระต่ายที่บ้าน ออกลูกมาแล้วตาย
- แม่ เด็กเกินไป
กระต่าย นั้นจะเริ่ม รับการผสมตัวแต่ อายุประมาณ 3 เดือนครึ่ง ครับ แต่เขาจะมี % ในการผสมพันธุ์ติด ในอายุประมาณ 4 เดือนถึง 4 เดือนครึ่ง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ กับสายพันธุ์กระต่าย ของแต่ะสายพันธุ์ และก็ สภาพแวดล้อม ที่เราเลี้ยง ยิ่งถ้าสภาพแวดล้อมดีเลี้ยงดี อาหารคุณภาพดี ก็มีผลทำให้กระต่าย มีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วครับ แต่โดยทั่วไปแล้ว ไม่นิยม ให้ผสมพันธุ์กันในช่วงนี้ครับเราควรผสมพันธุ์ กระต่าย เมื่อเขาอายุประมาณ 5-6 เดือน ขึ้นไปครับ เพราะว่า กระต่ายยังโตไม่เต็มที่ ครับลูกที่คลอดออกมาอาจจะตายได้ เนื่องจากความไม่พร้อมของ แม่กระต่ายครับ
- แม่กระต่ายไม่ยอมเลียงลูก
ถ้าแม่กระต่ายเด็ก และ ยังไ่ม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูก ก็อาจจะทำให้ แม่นั้นไม่เลี้ยงลูก หรือ ไม่มีน้ำนม มาเลี้ยงลูกได้ครับ โดยกระต่ายที่ไม่ได้รับน้ำนม ลูกก็ จะผอมลงเรื่อยๆครับ เราสามารถ นำ ลูกกระต่ายไปฝากแม่กระต่ายตัวอื่นเลี้ยงแทนได้ครับ หรือไม่ก็ จับลูกกระต่ายกินนมแม่ของเขาเองครับ
- ไม่ได้แยกตัวผู้
เราควรจะแยกตัวผู้ออกจาก แม่กระต่าย ควรแยกในขนะที่ผสมพันธุ์ติดแล้วหรือ แม่กระต่ายท้อง ครับ เพราะเมื่อกระต่ายคลอดลูก กระต่ายตัวผู้อาจจะไล่ผสมอีกแล้ว อาจจะทำให้ ทั้งแม่และพ่อ กระต่าย เหยียบลูกกระต่าย จนอาจจะตายได้ครับ และ อีกทั้ง ตัวผู้ จะไปรบกวนแม่กระต่าย จนทำให้แม่กระต่ายนั้นเครียดได้ครับซึ่งในช่วงนี้กระต่ายต้องการความสงบ มาก ดังนั้นถ้ากระต่ายคลอดลูกเราควรที่จะ แยกตัวผู้ออกมา เลี้ยงแยก ก่อนครับ
- กระต่ายไม่เลี้ยงลูกจริงหรือ ?
กระต่ายจะใช้เวลาในการเลี้ยงลูก เพียงไม่กี่นาทีครับ ซึ่งโดยปกติแล้วเราจะไม่ เห็น เขาครับ เพราะว่าส่วนมากจะ ให้นมลูก ในเวลาเช้ามืด เราไม่ควรไปรบกวนแม่กระต่ายในเวลาที่ให้นมลูก เราสามารถรู้ได้โดยดูจากท้องกระต่ายครับถ้ากระต่ายผอมลงก็แปลว่า แม่กระต่ายมีนมไม่พอ กับลูกกระต่าย หรือไม่ก็แม่กระต่ายไม่มีนมส่วนมากจะเป็นกับกระต่ายที่คลอดลูกในคลอกแรกๆครับ
- การเตรียมตัวและเตรียมอุปกรณ์ไม่พร้อม
เราควรเตรียมตัวให้ดีตั้งแต่แม่กระต่ายท้อง เลยครับ เมื่อ แม่กระต่ายท้อง เราควรแยกตัวผู้ออก จากตัวเมียครับ และก็ เตรียมรัง คลอด ให้กับแม่กระต่าย เมื่อไกล้ ถึงกำหนดคลอด ซึ่งใรขณะที่แม่กระต่ายท้องนั้น เราควรให้อาหาร และ น้ำเพียงพอ เพื่อ ความสมบูรณ์ ของลูกกระต่ายที่อยู่ในท้อง ในระยะที่แม่กระต่ายท้อง หรือท้องแก่ แม่กระต่ายอาจจะกิน น้อยลง แต่ เมื่อแม่กระต่ายนั้นคลอดลูก ออกมาแล้ว แม่กระต่ายก็จะเริ่ม กิน อาหารเยอะขึ้นเหมือนเดิมครับ ให้เรา ค่อยๆเพิ่ม อาหาร ครับ ไม่ควรให้อาหารกระต่ายมากเกินไปคับ
- ขาดการดูแล
เราควรดูแลแม่กระต่าย อย่างไกล้ชิดครับ คอยตรวจดูว่า มีลูกกระต่ายตาย อยู่ในรังหรือป่าว ถ้าเกิดพบว่ามี ก็ให้ หยิบออกครับ เพราะว่าถ้าปล่อยไว้ลูกกระต่ายตัวที่ตายจะเน่า ได้ครับ อาจจะทำให้มดขึ้น และมดอาจจะกัดลูกกระต่ายตัวอื่นตาย ได้ครับเราไม่ควรไปรบกวนแม่กระต่าย บ่อยๆนะครับ เพระาว่าอาจจะทำให้แม่กระต่ายเครียด และไม่เลี้ยงลูกได้ครับ
การที่แม่กระต่าย ไม่ยอมเลียงลูก
การที่แม่กระต่ายไม่ยอมเลี้ยงลูก อาจจะมีสาเหตุหลายๆ อย่าง ครับ อย่างเช่น แม่กระต่ายถูกรบกวน จนเกินไป จนทำให้แม่กระต่ายเครียด และไม่ยอมเลี้ยงลูกหรือแม่กระต่ายนั้น ไม่พร้อม ที่จะเลียงลูก โดยแม่กระต่ายอาจจะเด็ก ไป หรือยังโตไม่เต็มที่ ครับ หรือ แม่กระต่ายนั้นไม่มี น้ำนม ให้ลูกกระต่าย หรือ มีน้ำนมไม่เพียงพอสำหรับลูกกระต่าย โดยเราจะสามารถสังเกตได้ ว่าเขาไม่เลี้ยงลูก โดยดูจากลักษณะของลูกของเขาครับ โดย ถ้าลูกระต่ายไม่ได้รับน้ำนม หรือ ได้รับน้ำนมไม่เีพียงพอตัวกระต่ายก็จะผอม ครับ แต่ถ้า ลูกกระต่ายได้รับน้ำนมที่เพียงพอ ท้อง ของลูกกระต่ายก็ จะเต่งครับ
ฝากแม่กระต่ายตัวอื่นเลียง
การฝาก ลูกการต่ายเลี้ยง กับแม่กระต่ายตัวอื่น เราควรมีกระต่ายที่คลอดลูกออกมาในเวลาไกล้เคียงกันครับโดยวิธีฝาก ลูกกระต่ายกับแม่กระต่ายตัวอื่น ทำได้โดย นำลูกกระต่ายไป ถูกๆกับขนของแม่กระต่ายตัวที่จะฝากเลี้ยงครับที่ทำเช่นนี้ก็เพราะว่าทำให้ ตัวลูกกระต่ายนั้น มีกลิ่นของแม่กระต่ายตัวที่จะฝาก เลี้ยงครับ เพื่อ ป้องกันไม่ให้แม่กระต่ายกัดลูกกระต่าย หรือ ไม่ยอมเลี้ยงให้อีก ครับ
จับลูกกระต่ายให้ดูดนมแม่กระต่ายครับ
วิธีนี้ผมเคยได้ยินมาครับ ว่าเมื่อแม่กระต่ายคลอดลูกแล้ว แล้วเมื่อแม่กระต่ายนั้นไม่เลียงลูก ให้เอาลูกกระต่ายออกมาแล้วเมื่อเราต้องการให้นมลูกกระต่ายก็ให้เอาแม่กระต่ายมาแล้วพยายามทำให้แม่กระต่ายนั้นนอนนิ่งๆ อยู่เฉยๆแล้วจับลูกกระต่ายไปตรงนมของแม่กระต่าย โดยควรให้ ลูกกระต่ายดูดนมเพียงแต่ชั่วเวลานึงโดย อาจจะสังเกตจากท้องของลูกกระต่ายได้ครับไม่ควรให้ลูกกระต่ายดูดนม หรือกินนมมากจนเกินไปครับ แล้วเมื่อดูดนมเสร็จก็ เอาลูกกระต่ายออกมาเลียงข้างนอกโดยการปล่อยให้เขานอนเฉยๆ อาจจะเป็นในตระกร้าแ้ล้วเมื่อ ต้องการให้นมอีกก็ให้ทำแบบเดิมครับควรให้นมลูกกระต่ายเพียงวันละ ครั้งเท่านั้น
 

Create Date : 05 สิงหาคม 2550
28 comments
Last Update : 9 มกราคม 2551 18:37:03 น.
Counter : 845 Pageviews.

 

เข้ามาอ่าน ตาลายมากๆ

ข้อมูลกระต่ายปึ้กเลย

 

โดย: ~ M @ Y ~ Girl In Heaven 6 สิงหาคม 2550 6:03:13 น.  

 

 

โดย: maigibkab IP: 203.155.131.120 9 สิงหาคม 2550 9:21:58 น.  

 

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญขอให้อายุยืนยาวนะค่ะ
และขอให้มีความสูขนะค่ะรัในหลวง

 

โดย: แอน IP: 125.26.229.98 3 ตุลาคม 2550 9:23:20 น.  

 

กระต่ายมันขุดรูข้างๆที่ลูกตัวเองนอนอยู่นะพี่ แล้วมันขุดไปโดนลูกมันกระเด็นเลย ปกติแล้วกระต่ายมันทำร้ายลูกตัวเองมั้ยคะ

 

โดย: หลิว IP: 58.10.93.58 15 ตุลาคม 2550 20:06:20 น.  

 

copy ไปทำรายงานค่ะ

 

โดย: มะกอก จริงนะ IP: 124.120.146.199 7 มกราคม 2551 21:55:00 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะ

 

โดย: เมอิ IP: 125.24.28.47 17 มกราคม 2551 21:18:11 น.  

 

กระต่ายก็น่ารักดีนะค่ะ

 

โดย: ปลา IP: 61.19.116.35 22 มกราคม 2551 9:53:45 น.  

 

กระต่ายก็น่ารักดีนะค่ะ

 

โดย: แอ IP: 61.19.116.35 22 มกราคม 2551 9:55:55 น.  

 

กระต่ายเราเพิ่งคลอดลูก

 

โดย: โอ๋ IP: 125.24.153.55 15 กุมภาพันธ์ 2551 21:53:30 น.  

 

ว้าว น่ารักจัง
ปุย้ฝ้ายจ้า
คิดตี้จ้า
ว้าย

 

โดย: ลูเซีย IP: 222.123.229.243 11 มีนาคม 2551 20:22:29 น.  

 

น่ารัจังจะเล่าให้ฝัง
กระต่ายเรานะน่ารักมากแล้วก็มีชื่อว่า
ปุยฝ้ายและคิดตี้น่ารักมากเลยจะบอกให้ขอบคุณค่ะ
ดีใจจังเลยจ้า

 

โดย: ไอซ่า IP: 222.123.229.243 11 มีนาคม 2551 20:27:25 น.  

 

 

โดย: ไอซ่า IP: 222.123.229.243 11 มีนาคม 2551 20:29:27 น.  

 

เออได้ความรู้เกี่ยวกับกระต่ายมากคร้าบบ

 

โดย: yuki IP: 58.136.61.28 16 มีนาคม 2551 9:42:47 น.  

 

หนูเลี้ยงกระต่ายไว้อยู่ค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ

 

โดย: สรค่ะ IP: 58.9.97.61 15 เมษายน 2551 8:45:32 น.  

 

โหย สุดยอดเลย ขอบคุณมากนะค่ะ แล้วยังงี้ แม่กระต่ายที่เด็ก เราจะปะคับปะคองไม่ใหลูกกระต่ายตายได้ไหมค่ะ

 

โดย: AmpZ IP: 124.121.135.30 12 สิงหาคม 2551 1:58:59 น.  

 

ข้อมูลน่าสนใจมากค่ะ

 

โดย: สาวน้อยน่ารัก IP: 124.120.95.229 18 สิงหาคม 2551 16:18:28 น.  

 

กระต่ายท้องเสียจะทำยังไงดีค่ะ จะกินยาอะไรได้บ้าง

 

โดย: yamro IP: 124.121.33.133 31 มีนาคม 2552 21:03:20 น.  

 

ข้าวเหนียวที่บ้านกำลังจะมีน้อง หงุดหงิดน่าดู กินจุ ชอบกัดและขุดขุยเสื้อผ้า

 

โดย: pom IP: 125.27.30.13 9 เมษายน 2552 8:27:01 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
การผสมพันธุ์ของกระต่าย

 

โดย: น้องทาย IP: 118.173.117.244 25 เมษายน 2552 11:14:09 น.  

 

กระต่ายที่บ้านชื่อซูซิ มันท้องแล้ว และลูกมันก็ต่าย
ไม่รู้ว่ามันท้องอีกรึเปล่า?

 

โดย: แพท IP: 161.246.36.126 7 สิงหาคม 2552 12:42:33 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

 

โดย: แบม IP: 61.19.66.88 10 ตุลาคม 2552 11:47:59 น.  

 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะตอนนี้ซื้อโปริชมา 2 ตัวตัวผุกับตัวเมียตัวผู้เหงามากเลยแต่ตัวเมียร่าเริงตัวผู้เป็นรัยค่ะทำมัยมันซึมแล้วมันจะมีลูกได้ไหมอ๋อลืมบอกปัยว่าตัวผู้ตัวเล็กมากเลยค่ะส่วนตัวเมียตัวใหญ๋มาก+++++++++++

 

โดย: =++มู๋อ้วน=++ IP: 118.172.123.45 22 ตุลาคม 2552 9:53:59 น.  

 

ที่บ้านมีกระต่าย2ตัวตอนซื้อมาคนขายก็บอกว่าเป็นตัวผู้กับตัวเมียแต่ก็เลี้ยงมาจะครบปีแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะมีทีท่าว่าจะผสมพันกันเลยคือว่าอยากเลี้ยงลูกมันมากจะทำไงดีช่วยบอกหน่อย

 

โดย: แพ็ทตี้ IP: 115.67.92.190 30 ธันวาคม 2552 23:15:49 น.  

 

อีก1คำถามแล้วกัน กระต่ายที่บ้านไม่ยอมให้จับเลยอย่างมากแค่ลูบหัวพอจับก็โดดหนีแล้วถ้าเกิดตัวเมียตั้งท้องขึ้นมาจะทำไงดีจะแยกตัวผู้ออกมาได้ไง ช่วยบอกหน่อยเร็วๆนะ
 

โดย: แพ็ทตี้ IP: 115.67.92.190 30 ธันวาคม 2552 23:24:18 น.  

 

พึ่งเลี้ยงด้ายวันที่สอง
เขานอนอย่างเดียวเลย
จะเปนรัยไหมคะ
กลัวเขาตายอะ

 

โดย: Meena IP: 222.123.202.60 7 มกราคม 2553 14:20:09 น.  

 

อยากได้ลูกกระต่ายจังเลย

 

โดย: โพไซดอน IP: 183.89.104.223 10 พฤษภาคม 2553 8:42:17 น.  

 

เป็นความรู้ที่ดีมากเลย....................

 

โดย: น้ำฝน IP: 125.26.78.18 25 พฤษภาคม 2554 13:40:19 น.  

 

ขอบคุนมากค่ะสำหรับคำแนะนำ

 

โดย: savesy IP: 1.47.57.157 31 กรกฎาคม 2554 10:43:03 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


nsd
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add nsd's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.