Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2550
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
24 ตุลาคม 2550
 
All Blogs
 

ทำไมต้อง “รัฐสวัสดิการ” .... ?

สุชาย ตรีรัตน์ : ทำไมต้อง “รัฐสวัสดิการ” .... ?

บทความถอดการอภิปราย "สุชาย ตรีรัตน์ : ทำไมต้อง “รัฐสวัสดิการ” .... ? " นำมา
จากประชาไทซึ่งเผยแพรวันที่ : 22/10/2550 เป็นการเรียบเรียงโดย ศรายุธ ตั้ง
ประเสริฐ จากวันที่ 20 ต.ค.50 พรรคแนวร่วมภาคประชาชน กลุ่มองค์กรพันธมิตรซึ่ง
เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งจากในส่วนแรงงานและจากชนบทประมาณ 30 คน ได้จัด
กิจกรรม ‘สมัชชาฝ่ายซ้าย’ ขึ้น ที่ตึกเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.สุชาย ตรีรัตน์ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากรใน
หัวข้อ “ทำไมต้องรัฐสวัสดิการ.... ???? ซึ่งมีเนื้อหาในการอภิปรายเป็นการกล่าว
ถึงความเป็นมา และสถานการณ์ปัจจุบัน ของรัฐสวัสดิการ โดยเฉพาะในแสกนดิเนเวียไว้
อย่างกระฉับน่าสนใจ รวมทั้งสถานการณ์ในประเทศไทย กับคำกล่าวที่ว่า “ ณ วันนี้
ไม่ว่าเราจะเรียกตัวเองว่าเป็น กรรมกร เกษตรกร ชาวประมง ก็เป็นเพียงแต่รูปการ
ภายนอกที่อาจจะดูแตกต่าง ... แต่โดยเนื้อแท้แล้วเราทั้งหมดล้วนแต่เป็นชนชั้น
กรรมาชีพทั้งสิ้น”

รศ.ดร.สุชาย ได้อธิบายว่ารัฐสวัสดิการเป็นผลพวงจากการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพ
ที่ต่อสู้กับนายทุน หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 ไม่ได้เกิดจากการ
หยิบยื่นให้ด้วยความปราณีจากรัฐหรือนายทุน ซึ่งตัวทฤษฎีและรูปแบบได้ค่อยๆ
สั่งสมและขยายตัวขึ้นโดยมีการกดขี่ขูดรีดของระบบทุนนิยมเป็นตัวกระตุ้น หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ระบบรัฐสวัสดิการได้เติบโตจนเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของระบบ
รัฐสวัสดิการในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ แต่เมื่อมาถึงช่วงทศวรรษที่ 70 การเกิด
ลัทธิเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ ของ อดัม สมิต โดยนางมากาเร็ต แธทเชอร์ นายก
รัฐมนตรีอังกฤษ และนายโรนัลด์ รีแกน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็นหัวหอกในการ
นำมาใช้ โจมตีระบบรัฐสวัสดิการว่าเป็นการทำให้สังคมต้องรับผิดชอบกับคนงอมืองอ
เท้าทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง และการแยกส่วนกลไกต่างๆ ของรัฐสวัสดิการ จึง
เป็นการทำให้พลังในการต่อสู้ของระบบรัฐสวัสดิการลดความแหลมคมลง และทำให้ระบบรัฐ
สวัสดิการในหลายๆ ประเทศทั้งในยุโรปและอเมริกาต้องล่มสลายลง

จนในปัจจุบันเหลืออยู่แต่ในกลุ่มประเทศแสกนดิเนเวีย (สวีเดน นอรเวย์ เน
เธอร์แลนด์ เดนมาร์ค ฟินแลนด์) ซึ่งมีข้อที่น่าสนใจอยู่ว่ากลุ่มประเทศนี้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนถูกจัดอยู่ในระดับที่สูงมาก และส่วนใหญ่ยังมีระบบกษัตริย์อยู่
ซึ่งหากจะโจมตีให้เป็นแนวทางลัทธิคอมมิวนิสต์ก็คงจะดูแปลกๆ

สำหรับประเทศไทยได้รับเอาแนวทางของคู่พระนางแห่งลัทธิเสรีนิยมใหม่ (แธทเชอร์,รี
แกน) ความหมายของรัฐสวัสดิการได้ถูกบิดเบือนและถูกลดระดับจากทฤษฎีการต่อสู้ทาง
ชนชั้นลงมาเป็นแค่รูปแบบ ‘สังคมสงเคราะห์’ หรือการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
เฉพาะด้าน เช่น กองทุนต่างๆ และที่สำคัญก็คือ เป็นระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็น
แค่หน่วยงานราชการใหม่ที่นำเอาหยาดเหงื่อแรงงานของผู้ใช้แรงงานไปใช้ในวัตถุ
ประสงค์อื่น แต่เมื่อมีวิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ้นเช่นการเลิกจ้างรัฐก็ไม่ได้นำเอา
กองทุนเหล่านี้มาช่วยเหลือคนงานอย่างที่ควรจะเป็น

นโยบายประชานิยมเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างดีในการที่ทำให้คนชั้นล่างได้มองเห็น
ถึงสิทธิหรือสิ่งที่ตนเองมีสิทธิที่จะได้รับจากรัฐ แต่นโยบายประชานิยมไม่เท่า
กับระบบรัฐสวัสดิการ การสานต่อแนวทางรัฐสวัสดิการจากต้นทุนที่สังคมมีอยู่ซึ่งก็
คือการตื่นตัวของชนชั้นล่างจึงเป็นโจทย์ที่ต้องช่วยกันหาคำตอบ

แต่สำหรับแนวทางในการนำระบบรัฐสวัสดิการมาใช้ในส่วนของงบประมาณนั้น จะต้องไม่
ใช่การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม,หรือภาษีบาปที่ได้จากเหล้า บุหรี่ หรือสลากกินแบ่ง
มาใช้ในระบบรัฐสวัสดิการ และรูปแบบการจัดระบบสวัสดิการชุมชนที่ถูกสนับสนุนโดย
รัฐและ NGOs ส่วนหนึ่งนั้น ไม่ใช่แนวคิดรัฐสวัสดิการ แต่ถือว่าเป็นการเบี่ยงเบน
ความหมายและเป็นการผลักภาระให้คนยากคนจน แต่จะต้องนำเอาโครงสร้างอัตราภาษีก้าว
หน้ามาใช้

สำหรับคำถามที่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งถือเป็นผู้ปฏิบัติการทางสังคมจะต้องค้นหาคำ
ตอบก็คือ ระบบรัฐสวัสดิการในสังคมไทยจะต้องมีเนื้อหารายละเอียดในแต่ละส่วนอย่าง
ไร ซึ่งน่าที่จะศึกษาบทเรียนประวัติศาสตร์จากที่อื่นๆ ด้วย และที่สำคัญคือ ทำ
อย่างไรที่จะไม่ให้แนวคิดรัฐสวัสดิการถูกช่วงชิง ทำลายไปโดยพรรคการเมืองที่ไม่
ใช่ตัวแทนของชนชั้นกรรมาชีพ

รศ.สุชาย ตรีรัตน์ ได้กล่าวสรุปดังนี้

1.แม้แต่ในกลุ่มประเทศ แสกนดิเนเวียที่ใช้ระบบรัฐสวัสดิการก็ยังมีการต่อสู้ทาง
ชนชั้นและระบบรัฐสวัสดิการก็ยังยืนหยัดท้าทายต่อสู้กับแนวทางเสรีนิยมใหม่มาโดย
ตลอด

2.แนวทางต่อสู้เปลี่ยนแปลงให้สังคมนำเอาระบบรัฐสวัสดิการมาใช้นั้นเป็นสิ่งที่มี
ทางเป็นไปได้เพราะเป็นยุทธศาสตร์ที่คนยากคนจน กรรมกร ชาวนาสามารถยอมรับได้

3.ในกระบวนการต่อสู้จะเป็นกระบวนการในการที่จะเปิดโปงให้ชนชั้นกรรมาชีพได้เห็น
ถึงการกดขี่ขูดรีดและความโกหกหลอกลวง

4.ชนชั้นชาวนาไม่มีอยู่แล้วในสังคมไทย ผลผลิตทางการเกษตรถูกกำหนดโดยกลไกตลาด
ทั้งหมด เกษตรกรเป็นเพียงแต่แรงงานในที่ดินและแรงงานไร้ที่ดินในภาคเกษตร และมี
ความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมอย่างแยกไม่ออก ตอนนี้สังคมไทยก็คงมีแต่กรรมาชีพ
ทั้งสิ้น

รศ.ใจ อึ๊งภากรณ์ ผู้จัดงานได้กล่าวเสริมว่า การต่อสู้เพื่อก้าวไปสู่รัฐ
สวัสดิการนั้นจะต้องมีพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนในการสะท้อนปัญหาและข้อเสนอทาง
การเมืองของชนชั้นกรรมาชีพ และรัฐสวัสดิการในสังคมไทยจะต้องยึดหลัก การเก็บภาษี
ในอัตราก้าวหน้า การให้บริการในระบบสวัสดิการสังคมแบบถ้วนหน้าไม่แบ่งแยกแตกต่าง
และเป็นระบบรัฐสวัสดิการที่ให้กับประชาชนแบบครบวงจร
 

Create Date : 24 ตุลาคม 2550
5 comments
Last Update : 24 ตุลาคม 2550 12:22:04 น.
Counter : 809 Pageviews.

 

.........................................................................

รัฐสวัสดิการ....คงไม่ใช่ของฟรีใช่ไหมครับ
เพราะต้องจ่ายภาษีเป็นต้นทุนที่สูงเอาการ
การบริหารจัดการ......ต้องแน่มาก

ประเทศที่มีคอร์รัพชั่นเป็นเจ้าเรือน
และฐานภาษีแคบมาก ๆ
จะทำได้ไหมหนอ?


กลัวว่าคนจะเข้าใจผิดว่า
ประชานิยมกับรัฐสวัสดิการคืออันเดียวกัน

มันคนละเรื่องเลยนะ.........................................................................

 

โดย: ม้าห้อ (cm-2500 ) 24 ตุลาคม 2550 15:02:32 น.  

 

เอ่อ รัฐสวัสดิการคือ welfare state ใช่ไหมคะ
ที่เป็นระบบมิกซ์ socialism + market-orientated system

ถ้าจะให้ไม่ over-generalise จนเกินไป
การที่ประเทศแถบสแกนดิเนเวียใช้ระบบนี้แล้วพัฒนาก็น่าจะมีส่วนมาจากคุณภาพของบุคลากรที่เอื้อต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมือง(เช่นสามารถทำให้รัฐบาล accountable ต่อนโยบายทางเศรษฐกิจได้)ด้วย
เพราะถ้าลำพังตัวระบบดี แต่โครงสร้างทางสังคมไม่เอื้อแล้ว มันก็เหมือนมีหัวรถจักรและรถไฟที่ดี แต่ไม่มีรางดีๆให้รถไฟวิ่งเสียงั้น

 

โดย: PPpIRCU 25 ตุลาคม 2550 4:27:34 น.  

 

 

โดย: Darksingha 25 ตุลาคม 2550 12:19:44 น.  

 

ถ้ามีรัฐสวัสดิการแล้วจะช่วยแก้ไขปัญหาคนยากจนได้ก็ดี
และจะลดปัญหาทุจริตจากเมืองไทยได้ไหน

 

โดย: เด็กเเชยงใหม่ IP: 124.157.205.136 21 พฤศจิกายน 2550 14:16:22 น.  

 

ถ้ามีรัฐสวัสดิการแล้วจะช่วยแก้ไขปัญหาคนยากจนได้ก็ดี
และจะลดปัญหาทุจริตจากเมืองไทยได้ไหน

 

โดย: เด็กเเชยงใหม่ IP: 124.157.205.136 21 พฤศจิกายน 2550 14:16:32 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


nsd
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add nsd's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.