มิถุนายน 2553

 
 
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
26
28
29
30
 
 
หนึ่งในสี่ของเด็กออสเตรเลียอยู่ในภาวะน้ำหนักเกิน
เกือบหนึ่งในสี่ของเด็กออสเตรเลียอยู่ในภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโลกอ้วน
มาตรการป้องกันที่มีประสิทธภาพมากที่สุดในสงครามอาหารขยะบนเกาะออสเตรเลีย
โดย Adele Horin
Highlight
“ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ดีที่สุดที่จะทดสอบใช้มาตรการยับยั้งการโฆษณาอาหารขยะในรายการโทรทัศน์เพื่อปรับพฤต
กรรมการบริโภคและอัตราภาวะโรคอ้วนในเด็ก ทั้งนี้เพราะด้วยความที่มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะ เด็กๆจะไม่สามารถ
เห็นโฆษณาจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่างประเทศต่างๆในยุโรบหรืออเมริกาเหนือ่ได้”
การที่ทวีบของเราเป็นเกาะมีคุณประโยชน์หลายประการ ประการแรกคือ มันง่ายกว่าที่จะ “ตัดสิน” ว่าใครจะสามารถเข้ามายังประเทศนี้
ได้บ้าง ตามคำกล่าวที่ที่ฉาวโฉ่ของ John Howard ซึ่ง Kavin Rudd มีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากสภาพภูมิประเทศของเราด้วยเหตุผลที่
ใจกว้างกว่านั้นอีก
สภาพภูมิประเทศของออสเตรเลียที่เป็นเกาะนั้นถูกนำไปใช้ราวกับห้องทดลองทางสังคมในสงครามต่อสู้กับความอ้วน อาวุธที่ยังเป็นที่
กังขาที่สุดในสงครามนี้คือมาตรการห้ามไม่ให้มีการโฆษณาอาหารขยะในโทรทัศน์ให้แก่เด็ก
ในขณะที่มีการลองใช้มาตรการนี้ในประเทศสวีเดนและคิวเบค เด็กๆก็ยังสามารถดูโปรแกรมทางทีวี รวมถึงโฆษณาอาหารขยะต่างๆ
เหล่านี้จากรายการโทรทัศน์ของประเทศเพื่อนบ้าน ไม่น่าแปลกใจเลยที่มาตรการนี้ก่อให้เกิดผลเพียงเล็กน้อยต่อการเพิ่มน้ำหนักในเด็ก
การทำการทดลองแบบควบคุมที่เชื่อมโยงระหว่างโฆษณาทางทีวีและภาวะโรคอ้วนในเด็กถือเป็นเรื่องยากในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ
ทำให้อุตสาหกรรมอาหารขยะต่างพากันเรียกมันว่าหลักฐาน “ที่เชื่อถือได้ยาก”
ในประเทศออสเตรเลีย โลกของโทรทัศน์ยังไม่ได้เข้ามามีอิทธิพลมากนัก ถ้ารัฐบาลเลือกที่จะใช้มาตรการห้ามไม่ให้มีการโฆษณาอาหาร
ขยะทางโทรทัศน์ มันก็เป็นเรื่องยากที่เด็กๆจะหาทางเลี่ยงได้ การผ่านสื่อทางโฆษณาอาหารขยะ ซึ่งปัจจุบันถือว่ามากที่สุดในโลก จะลด
น้อยลง และอาจเป็นไปได้ที่จะติดตามผลว่าพวกเขาจะปฏิเสธที่จะเดินตามแนวโน้มของโลกและผอมลงได้หรือไม่ ในประเทศ
ออสเตรเลีย เกือบหนึ่งในสี่ของเด็กอยู่ในภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโลกอ้วน มาตรการที่ยิ่งไปกว่านั้นคือการหาวิธีการหลีกเลี่ยงโรคหลอด
เลือดอุดตัน ความดัน หรือปัญหาสุขภาพ เช่นเดียวกับเด็กที่มีน้ำหนักเกินเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน
ประเทศออสเตรเลีย ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักกันดีในนามของ “ห้องทดลองทางสังคมของโลก” เป็นหนึ่งในประเทศต้นๆที่มีการเริ่มใช้ระบบ
บำนาญผู้สูงอายุสากล แรงงานขั้นต่ำและผลประโยชน์ผู้ว่างงาน และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มวาระการทดลองเรื่องภาวะโรคอ้วน
ในเด็ก
ข้อเสนอที่จำเป็นต้องได้รับการทดสอบคือ การลดอัตราการดูสื่อโฆษณาอาหารขยะจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้หรือไม่ สิ่ง
ที่เราจำเป็นไม่มีอะไรน้อยไปกว่าการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมอาหารขยะได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของเด็กอย่าง
สิ้นเชิง แทนที่เครื่องดื่มน้ำอัดลม มันผรั่งทอด ขนมโรลส์ ขนมซีเรียลแท่ง อาหารจานด่วน ซีเรียลเคลือบน้ำตาล ซึ่งเคยเป็นอาหารตาม
โอกาสได้กลายเป็นอาหารประจำวัน โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่อยู่ในสภาพสังคม-เศรษฐกิจล่างที่ปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวดูจะยิ่งแย่
กว่า การโฆษณาสาธารณะได้เปลี่ยนอาหารขยะให้กลายเป็นกิจวัตร
การรณรงค์แบบให้การศึกษาใช้ได้ผลดี ในกรณีของยาสูบ เพราะสามารถทำให้ชนชั้นกลางสามารถหยุดสูบบุหรีได้เป็นจำนวนมาก แต่
กฏหมายต่างหากที่เป็นตัวทำให้อัตราสูบบุหรีต่ำลงจนถึงจุดที่ทำให้ออสเตรเลียจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการสูบบุหรี่ที่น้อยที่สุดใน
โลก และก็ต้องใช้กฎหมายรัฐเพื่อกำหนดให้มีนโยบายโรงอาหารสุขภาพในโรงเรียนหลังจากที่นักโภชนาการ Rosemary Stanton ใช้เวลา
ถึงสามทศวรรษในการพยายามโน้มน้าวอย่างไร้ผลให้โรงเรียนทำการเปลี่ยนแปลง
จากการศึกษาจากการต่อสู้ David vs Goliath การศึกษาไม่สามารถต่อสู้กับเงินจำนวนมหาศาลที่ทุ่มให้กับโฆษณาสาธารณะของ
อุตสาหกรรมอาหารขยะได้ ไม่มีรัฐบาลไหนที่จะอัดฉีดเงินหลายสิบล้านเพื่อส่งเสริมผลไม้และผักแทนที่แฮมเบอเกอร์
เสียงตอบรับคือการลดระดับการโฆษณาอาหารขยะในเด็ก และนั่นไม่ได้หมายถึงแค่เพียงชั่วโมงโทรทัศน์ของเด็กที่จัดไว้อย่างเป็น
ทางการในช่วงตอนเช้ากับหลังโรงเรียนเลิกเท่านั้น จากสำนักงานการสื่อสารและสื่อสาธารณะแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australia
Communications and Media Authority) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการถ่ายทอดสื่อต่างๆ จำนวนเฉลี่ยของเด็กที่ดูโทรทัศน์ที่อายุต่ำกว่า 12 ปี
เพิ่มจาก 80,000 ระว่าง 16.00- 15.00 น โมงเย็น เป็น 500,000 คนระหว่าง 19.00 – 20.00 น
การรวมตัวกันของอุตสหกรรมอาหารขยะ ของสะดวกซื้อ และรายการโทรทัศน์ เป็นสิ่งที่น่าหวั่นเกรง เพราะมันเอาชนะอำนาจรัฐที่มีผ่าน
บทบัญญัติมาตรฐานรายการโทรทัศน์ในเด็ก (Children’s Television Standards) ซึ่งมีผลเพียงน้อยนิดต่อกฏหมายควบคุมโฆษณา
ตลอดเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลไม่ได้แสดงแนวโน้มที่จะต่อกรกับอุตสาหกรรมใหญ่ซึ่งเป็นยักษ์ Goliath และปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้
ควบคุมกฏ Bob Brown ผู้นำของพรรคอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Greens) ได้แนะนำบทบัญญัติสมาชิกเอกชนในการใช้มาตรการเพื่อยับยั้ง
การโฆษณาอาหารขยะในช่วงที่เป็นชั่วโมงการดูทีวีของเด็ก คณะกรรมการสภาสูงกำลังรอฟังผลของบทบัญญัตินี้อยู่
รัฐบาลไม่สามารถเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ได้อย่างเสียทีเดียว ย้อนกลับไปครั้งที่ Rudd ได้รับฉายาว่าหัวหน้าข้าราชการ (Chief
Bureaucrat) เนื่องจากความชื่นชอบของเขาในการทบทวนและการปรึกษาหารือ รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยงานป้องกันสุขภาพแห่งชาติ (The
National Preventive Health Task Force). หน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ งานของเขาคือการเตรียม
ยุทธศาสตร์ในการป้องการโรคเรื้อรัง ไม่นานมานี้เขาได้ตีพิมพ์บทความการหารือเกี่ยวกับภาวะโรคอ้วน และยังขอให้มีการทบทวน
“มาตรการยับยั้งการโฆษณาอาหารที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการต่ำแต่พลังงานสูงทางโทรทัศน์ด้วย ระหว่าง 6.00 – 21.00 น รวมทั้ง
ลดและเลิกการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เนต วิทยุ ในห้างร้านและผ่านโทรศัพท์มือถือ
รายงานชิ้นสุดท้ายจะออกมาในมิถุนายน และถ้าผลสรุปออกมาเหมือนเดิม มันคงเป็นสิ่งที่ขี้ขลาดหาก Rudd จะเพิกเฉย ไม่มีใคร
แนะนำว่ามาตรการการยับยั้งโฆษณาเพียงพอแล้ว แต่ก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะเห็นว่าการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจะเป็นผลสำเร็จได้หากไม่มี
มาตรการดังกล่าว ผู้ปกครองกว่า 80% แสดงเสียงสนับสนุนมาตรการนี้อย่างพร้อมเพียง พวกเขาต่างเหนื่อยที่จะต่อสู้กับวัฒนธรรม
อาหารขยะเพียงลำพัง
การโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นสิ่งที่มีพลัง ไม่เช่นนั้นธุรกิจต่างๆคงละเลยมันไป แต่ถ้าหลักการง่ายๆและข้อตกลงร่วมจากผู้ช่วยชาญด้าน
สุขภาพไม่ใช่หลักฐานที่เพียงพอแล้ว ก็ให้แกาะซึ่งเป็นบ้านของเราเป็นแหล่งทดลองที่จะทดสอบประสิทธิภาพของมาตรการนี้ เพราะมัน
อาจจะเป็นที่หนึ่งที่ประสบความสำเร็จก็ได้
แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Sydney Morning Harold


office furniture
buy gps
buy printers
cheap cell phones
jewelry store
discount pet supplies
cheap refrigerators
cheap desktop computers
cheap kitchen cabinets
guitars for sale
bicycle for sale
full pc game down loads
womens shoes
mens watches
women clothings
mp3 downloads
cheap gps
cheap ipad
cheap netbooks
home theater systems
rice cooker
usb flash drive
wireless reading device
cheap desktop computers
cheap refrigerators
buy ipad
Battery Charger
Cast Iron Griddle
Cat Litter Boxes
Chapin Sprayers
Hdmi Cables
Ipod Earphones
Laptop Cooler
cheap digital camera
external hard drive
cheap laptops
cheap ipod touch
cheap LCD tv
cheap play station3
cool math games
blood pressure monitors
home decorators outlet
vacuum cleaners
best wireless router
blu ray
Blow Dryer
Cast Iron Wok
Cat Scratchers
carpet sweeper
Electric Wok
Ipod Headphones
litter boxes
Create Date : 25 มิถุนายน 2553
Last Update : 27 มิถุนายน 2553 17:22:45 น.
Counter : 283 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Mr.Millionaire
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]MY VIP Friend