กำลัง ย้ายบ้านไป somagawn http://magawn19.blogspot.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ เหตุเพราะความจำบล๊อกเดิมเต็มหาเก็บข้อมูลที่นี้ต่อไปจะจะต้องมี ( 2 ) เช่น กสทช. ( 2 ) แต่ทั่นี้ผมยังรักเหมือนเดิมจึงจะยังลงข้อมูลทางการสือสารและโทรคมนาคมที่สำคัญเหมือนเดิม
Group Blog
 
 
ตุลาคม 2555
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
19 ตุลาคม 2555
 
All Blogs
 
(เกาะติดประมูล3G)(3Gถูกอนุมัติ)มติกทค.4ต่อ1-ส่งเอกสารทางเงินครบ7วันให้ใบอนุญาติทันที/ส่วนเรื่องในศาล(แท้งไป2เหลืออีก3)

.
1..... (เกาะติดประมูล3G) จากห้องประชุม!!(3Gถูกอนุมัติ)มติกทค.4ต่อ1ไม่เอกฉันท์รับรองประมูล3Gแล้ว( ส่งเอกสารทางเงินครบ7วันให้ใบ)
2..... (เกาะติดประมูล3G)(แท้งไป2เหลืออีก3) ล่าสุด ศาลปค.มีคำสั่งไม่รับฟ้องคดี3G( ศาลบอกเหตุผลไม่พอและไม่ได้รับความเสียหายจริง)
3..... (เกาะติดประมูล3G) ประชาชน(นำทีมอ.ม.ขอนแก่น)(ยื่นรายชื่อ57,905 คน) ถอน กสทช. 11 คน เหตุส่อทุจริตจัดประมูล3G

(เกาะติดประมูล3G) ประชาชน(นำทีมอ.ม.ขอนแก่น)(ยื่นรายชื่อ57,905 คน) ถอน กสทช. 11 คน เหตุส่อทุจริตจัดประมูล3G


ประเด็นหลัก


1.ส่อ ว่าทุจริตต่อหน้าที่ในกรณีการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3จี เป็นความผิดตามมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วประมูล)

2.ส่อว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

3.ส่อ ว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่ 3จี โดยถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 47 วรรคสาม ที่ระบุว่าการดำเนินการของ กสทช.จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ

4.ส่อ ว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายโดยใช้อำนาจ หน้าที่ในตำแหน่งออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง พ.ศ.2555 โดยใช้กฎหมายอย่างไม่มีความเสมอภาค


//www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1350537994&grpid=03&catid=03
//www.thairath.co.th/content/pol/299493
//www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1350545829&grpid=03&catid=03
//www.thairath.co.th/content/tech/299571
//www.kaohoon.com/online/48381/%CA%CD%BA.-%C2%D7%E8%
B9%CB%B9%D1%A7%CA%D7%CD%B5%E8%CD%A1%C1%B8.%B5%C3
%C7%A8%CA%CD%BA%A1%C3%B3%D5%CD%D2%A8%C1%D5%CE%D
1%E9%C7%BB%C3%D0%C1%D9%C53G-.htm
_____________________________


(เกาะติดประมูล3G)(แท้งไป2เหลืออีก3) ล่าสุด ศาลปค.มีคำสั่งไม่รับฟ้องคดี3G( ศาลบอกเหตุผลไม่พอและไม่ได้รับความเสียหายจริง)


ประเด็นหลัก
ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับฟ้องคดีเกี่ยวกับการประมูลใบอนุญาตให้บริการ 3G คลื่นความถี่ 2.1GHz รวม 2 คดี โดยคดีแรก พล.ร.อ.ชัย สุวรรณภาพ กับพวก รวม 3 ราย ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นฯ ย่าน 2.1 GHz เนื่องจากเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่ากรณีนี้ไม่ได้มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นต่อประโยชน์สาธารณะตามที่ผู้ฟ้องเข้าใจจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะ นำคดีมาฟ้อง

ส่วนอีกคดีสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิ ประโยชน์ผู้บริโภค กับพวก รวม 2 ราย ได้ยื่นฟ้อง กสทช.กับพวก รวม 2 ราย เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศ กสทช.เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สากล เนื่องจากคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลบางรายเป็นคนต่างด้าว ซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องไม่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องจึงไม่มีสิทธิฟ้อง

นอกจากนี้ยังมีคดีในกรณีดังกล่าวที่รอการพิจารณาของศาลปกครองกลาง อีก 3 คดี ได้แก่ คดีของนายสุริยะใส กตะศิลา กับพวก, คดีของนายบุญชัย รุ่งเรืองไพศาลสุข และคดีของนายนราพล ปลายเนตร พนักงาน บมจ.ทีโอที กับพวก

//www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1350560778&grpid=03&catid=00&subcatid=0000
//www.ryt9.com/s/iq03/1512156


______________________________

(เกาะติดประมูล3G) จากห้องประชุม!!(3Gถูกอนุมัติ)มติกทค.4ต่อ1ไม่เอกฉันท์รับรองประมูล3Gแล้ว( ส่งเอกสารทางเงินครบ7วันให้ใบ)


การ ประชุม กรรมการกิจการโทรคมนาคม ( กทค.) เพื่อรับรองผลการประมูล 3 จี ในช่วง เวลา 14.50 น. วันนี้ (18 ต.ค.) หลังจากการประชุมผ่านไปนานเกือบ 4 ชั่วโมง ล่าสุด คณะกรรมการโทรคมนาคม หรือ กทค. ก็ได้ลงมติรับรองผลการประมูล 3G เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา ด้วยมติ 4 ต่อ 1 ทั้งนี้ กทค. ที่รับรอง 4 รายได้แก่ ได้แก่ พันเอกเศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค. นายสุทธิพล ทวีชัยการ นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร และหนึ่งเสียง กทค. ที่ไม่รับรองได้แก่ นายแพทย์ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

ทั้ง นี้ วันพรุ่งนี้จะส่งหนังสือไปยังผู้ที่เข้าประมูลว่า เป็นผู้ชนะการประมูลอย่างเป็นทางการ ซึ่งสำนักงานกสทช.จะส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้เข้าร่วมประมูลภายใน 7 วันหลังจากตรวจสอบเอกสารแล้วเสร็จ จากนั้นกระบวนการให้ใบอนุญาตจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน
โดย ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินค่าใบอนุญาต งวดแรกจำนวน 50% ของราคาใบอนุญาต และยื่นหนังสือรับรองทางการเงิน (แบงก์ การันตี) ส่วนงวดที่เหลือ ให้ชำระในปีที่ 2 และ 3 ตามลำดับ

โดยที่ประชุมได้ยืนยันว่า การประมูล3 จี ไม่ได้เข้าข่ายพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว) ตามที่เป็นกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้ ซึ่งการประมูลได้ดำเนินการภายใต้กฎหมายดังกล่าว และพ.ร.บ.ฮั้ว ไม่ได้กำหนดว่าหากมีผู้เข้าประมูลน้อยรายจะเข้าข่ายกระทำความผิด แต่กำหนดว่าการแข่งขันต้องไม่กีดกั้นผู้เข้าร่วมประมูล

ส่วน พฤติกรรมการประมูลของทั้ง 3 ราย คือ ไม่พบความผิดปกติปกติในการประมูลครั้งนี้ และเป็นการประมูลที่เหมือนกับประเทศอื่นๆ คือมีการแข่งขัน ส่วนระบบซอฟต์แวร์ของบริษัท พาวเวอร์ ออกชั่น ก็มีระบบการป้องกันไม่ให้เกิดการสมรู้ร่วมคิดการเคาะประมูล และเป็นไปตามรูปแบบการประมูลทุกประการ.


//www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9550000127920
//www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000127623
//www.kaohoon.com/online/48388/%BA%CD%C3%EC%B4%A1%B7%
A4.%C1%D5%C1%B5%D4%C3%D1%BA%C3%CD%A7%BC%C5%A1%D2%C3%BB
%C3%D0%C1%D9%C5%E3%BA%CD%B9%D8%AD%D2%B5-3G-.htm
//www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/5126-2012-10-18-08-17-40
//www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/5071-accept
//www.ryt9.com/s/iq05/1512155
//www.dailynews.co.th/technology/161673
//www.dailynews.co.th/technology/161694
//www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=149140%3A-37&catid=176%3A2009-06-25-09-26-02&Itemid=524ประเด็นประจำวัน

(เกาะติดประมูล3G)(บทความ) ถอดสมการสูตรการเลือกคลื่น3G // DTAC เนียบสุด // TRUE มีสิทธิเลือกก่อนแต่เลือกย่านไม่มีเหตุกลัวลอยแพ
//somagawn.blogspot.com/2012/10/3g-3g-dtac-true.html

(เกาะติดประมูล3G) ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด AIS DTAC TRUE ย้ายลูกค้า PROMOTION พิเศษ (ตลาดมากกว่า2แสนล้านบาท)
//somagawn.blogspot.com/2012/10/18-25553g-ais-dtac-true-promotion-2.html

(เกาะติดประมูล3G) จากห้องประชุม!! ( 3G ถูกอนุมัติแล้ว )มติ กทค. 4 ต่อ 1ไม่เอกฉันท์ รับรองผลประมูล 3G แล้ว ( ส่งเอกสารทางเงินครบ 7 วันเอาใบอนุญาติไปเลย)
//somagawn.blogspot.com/2012/10/18-25553g-3g-4-1-3g-7.html

(เกาะติดประมูล3G) ( แท้งไป 2 เหลืออีก 3 ) ล่าสุด ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับฟ้องคดี 3G ( ศาลบอกเหตุผลไม่พอและไม่ได้รับความเสียหายจริง)
//somagawn.blogspot.com/2012/10/18-25553g-2-3-3g.html

(เกาะติดประมูล3G) จากห้องประชุม!! วุ่ยวายเดินออกห้องประชุม (นพ. ประวิทย์อ้างไม่เอาด้วย ควรจัดประมูลใหม่ เสียงฮั่ว)(ประเสริฐฝันราคาบริการถูกกว่าปัจจุบัน)
//somagawn.blogspot.com/2012/10/18-2553g.html

(เกาะติดประมูล3G) ประชาชน(นำทีมอ.ม.ขอนแก่น)(ยื่นรายชื่อ57,905 คน) ถอน กสทช. 11 คน เหตุส่อทุจริตจัดประมูล3G-กระจายคลื่นไม่เป็นธรรม
//somagawn.blogspot.com/2012/10/18-25553g-57905-11-3g.html

(เกาะติดประมูล3G) TDRI ฟันธง ปีเดียวค่ายมือถือก็คืนทุน ค่าประมูล 4.8 หมื่นล้านบาททั้งหมดได้
//somagawn.blogspot.com/2012/10/18-25553g-tdri-48.html

GOOGLE ร่อนหมายเชิญร่วมงาน ( The playground is open ) “แอนดรอยด์” 29 ตุลาคมนี้
//somagawn.blogspot.com/2012/10/18-2555google-playground-is-open-29.html

(สำรวจPRO) TRUEMOVE H จับมือ SONY ประเดิมส่ง Xperia SL ขายผ่าน รูสโตร์ ร้านออนไลน์
//somagawn.blogspot.com/2012/10/18-2555pro-truemove-h-sony-xperia-sl.html

(ผู้ผลิดแท็บเลตป.1-ม.1) ( ชังกล้า ) บุกตลาดแท็บเลต-สมาร์ทโฟนเต็มสูบปีหน้า รวม 4 แสนเครื่อง
//somagawn.blogspot.com/2012/10/18-2555-1-1-4.html

ไอโมบาย-เวลคอม-จีเนท เตรียมขนมือถือ3G ราคาพิเศษ ลุกตลาด +++ ( สิ้นปีฟื้นคืนสังเวียน)
//somagawn.blogspot.com/2012/10/18-2555-3g_18.htmlกสทช. ประกาศชื่อ 700 วิทยุชุมชนที่สิ้นสุดการอนุญาตออกอากาศ ( เหตุไม่แจ้ง กสทช. )
//somagawn.blogspot.com/2012/10/18-2555-700.html

สวยจริงๆๆ OPPO Find 5 ( ลุยนำเข้าไทย คาดราคา 15000 บ. )
//somagawn.blogspot.com/2012/10/18-2555-oppo-find-5-15000.html

Samsung Note คาด 2 ขายดีกว่ารุ่นแรก 3 เท่า ((( สินค้ามีเข้ามาเท่าไรก็ขายหมด )))
//somagawn.blogspot.com/2012/10/18-2555-samsung-note-2-3.html

แท็บเล็ตไมโครซอฟท์ประกาศราคาราว 15,000-21,000 บาท (กับระบบ Windows-Surface RT)
//somagawn.blogspot.com/2012/10/18-2555-15000-21000-windows-surface-rt.html


Create Date : 19 ตุลาคม 2555
Last Update : 19 ตุลาคม 2555 0:22:41 น. 1 comments
Counter : 999 Pageviews.

 
อาน่ะ ได้ใช้สามจีกันแล้ว มันก็แค่ตัวเลขอ่ะนะ เงินทองมันก็หมุุนเวียนกันในประเทศชาติในโลกเรานี่แหล่ะ มนุษย์ต่างดาวมันไม่ได้มาเอาเงินทองของมนุษย์ชาติเราไปหรอกน่ะ ถือๆ ว่าช่วยๆ กันไป คนไทยมีกินมีใช้ไม่อดตายอยู่แล้ว


โดย: caiimiie IP: 180.183.1.38 วันที่: 20 ตุลาคม 2555 เวลา:11:27:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

MAGAWN19
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Friends' blogs
[Add MAGAWN19's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.