space
space
space
 
ตุลาคม 2558
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
space
space
16 ตุลาคม 2558
space
space
space

"ลำดับสืบทอดของปาจี๋ฉวน (八极拳) หรือมวยแปดสุดยอด  และสายตระกูลมวยปาจี๋**"
"ลำดับสืบทอดของปาจี๋ฉวน (八极拳)
หรือมวยแปดสุดยอด 
และสายตระกูลมวยปาจี๋**"
โดย เชา หมัดทศพืช
4 เมษายน 2558
.
ต้องเข้าใจก่อนว่าปาจี๋วฉวน
เป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ของชาวหุยมุสลิม
และถือกำเนิดขึ้นโดยชาวมุสลิมเผ่าหุย

.
ชาวหุยเข้ามาอาศัยในเขตคังโจวในยุคราชวงศ์หมิง
ราว ค.ศ. 1403 "เมื่อ "เส้าหยงกง"
ได้รับพระบรมราชโองการจากจักรพรรดิ์
ให้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เขตนี้ 
เขาและครอบครัวได้กว้านซื้อที่ดินทั่วเขตคังโจว
ซึ่งรวมเอาหมู่บ้าน "เมิ่งชุน" "เฮอลู่เตี๋ยน"
"เสี่ยวลู่" "อู๋จวงซี่" และ "โฮ่วจวงเก๋อ" เอาไว้ด้วย
.
หมู่บ้านเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดวิชาปาจี๋ฉวน
.
"รุ่นหนี่ง" อู๋จง (Wú zhōng; 吴钟 1712 - 1802)
.
"รุ่นสอง" อู๋หรง ((Wú róng; 吴荣 1764-1839)
ลูกสาวของอู๋จง
และอู๋หยง (Wú yǒng; 吴永 1762-1843)
ซึ่งมีลูกศิษย์มากมายอันประกอบด้วยสมาชิก
ของตระกูลด้วย เช่น หยางเต๋อหยวน อู่คุน (ลูกชายอู๋หยง)
อู๋ไคว่ (หลานชาย) เจี่ยวเหวินหมิง เกาหมิงซาน
(จากหมู่บ้านเลี่ยวต่ง) หลี่ต๋าจง (จากหมู่บ้านเลี่ยวต่ง)
จางเก๋มหมิง(จากหมู่บ้านเลี่ยวต่ง) อู่หลิงชุน (หลานชาย)
อู่ต่งหยู (หลานชาย) อู่หลิงหยุน (เหลน) ติ้งเสี่ยวอู๋ 
หวังจ่างซี่ และหวังซื่อต่ง
.
"รุ่นสาม"
อู๋ไคว่ (หลานชาย) (wú kǎi; 吴恺 1812-1882)
เป็นผู้สืบทอด มีศิษย์ผู้สืบทอดทั้งสิ้น 7 คน
(ซึ่งเป็นรากฐานให้กับปาจี๋ฉวนในปัจจุบัน)
ได้แก่ อู๋เป่าหรุย (1851~) อู๋หลินซู่ อู่เป่าสวน
หลิวฉิงปัน จางเวินเหอ(1865-1934) 
และอู๋เสี่ยวอู๋
.
นอกจากนี้ ผู้สืบทอดรุ่นสามยังมี
หลี่ต๋าจง และจางเก๋มหมิงจากหมู่บ้านเลี่ยวต่ง
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปาจี่ฉวนสายเลี่ยงต่ง
.
"รุ่นสี่"
หลี่กุ่ยจ่าง (李贵章; lǐguìzhāng 1855-1927)
จางจี่งซิง (张景星; zhāngjǐngxīng 1812-1882)
หวงซื่อไห่ 黄士海; huángshìhǎi 1829-1914)
.
นอกจากนี้ยังมี อู๋หลินซู่ (Wúlínshū; 吴麟书) 
และ อู่เป่าหรุย (Wúbǎoruì; 吴宝瑞 1851-1906) 
ซึ่งทั้งสองเป็นหลานของอู๋ไคว่
ส่วนสายตระกูลมวยปาจี๋
ที่ปรากฎลำดับการสืบทอดที่ชัดเจน
ตามผังสายวิชามีสี่ตระกูล ได้แก่
.
1) สายตระกูลอู๋ (吴; Wú) สายตรงนับแต่
อู๋จง มีอู๋หุ่ยหลิง (吴会清; wúhuìqīng,1869-1958)
เรียนปาจี๋มาจากอู่ไคว่ ผู้สืบทอดรุ่นสาม
เป็นผู้สืบทอด และมีลูกชายคืออู่ซุ่ยเฟิง 
(吴秀峰; wú xiùfēng,1908-1976) เป็นผู้สืบทอด
.
2) สายตระกูลหลี่(李; Lǐ) 
มีหลี่ซู่เหวิน (李书文; Lǐshūwén,1864-1934)
เป็นผู้สืบทอด เรียนปาจี๋ฉวนมาจาก
หวงซื่อไห่ ผู้สืบทอดรุ่นสี่ 
หลี่ซู่เหวิน มีผู้สืบทอดได้แก่
โฮ่วเตี๋ยนเก๋อ ซูหลานโจ่ว เหรินเกาต่ง
จางเซียงอู่ หลิวเหอเฉิน โต่วซื่อหลง 
หนาหยูกุ้ย หลิวเฉินต่ง หลิวหยุนเฉียว
และซูจี่ฉิง
.
3) สายตระกูลหาน (韩; Hán)
มีหานหุ่ยฉิง แห่งหมู่บ้านเลี่ยวต่ง
(霍殿阁; Hánhuìqīng 1886-1942) 
เป็นผู้สืบทอด เรียนปาจี๋มาจาก 
จางเก๋มหมิง ผู้สืบทอดรุ่นสาม
มีลูกศิษย์มากมายได้แก่
ศิษย์รุ่นแรก ได้แก่ เจ้าซู่เต๋อ หลี่ซู่ยี่ และ
เจ้าหลงหลิน
รุ่นถัดมาได้แก่ ต่งยี่ฉิง เว่ยหงเจิน ต่งหุ่ยถิง
หลิวฮ่านโจ่ว เสินจ่งซาน จางฉี่ติ่ง จางเจิ่นต่ง
ต่งยี่เหวิน ซ่งกวนถิง และหานหลงฉวน 
.
ลูกชายของหานหุ่ยฉิง คือหานจี่ฉวน (1909-1994) 
ถ่ายถอดต่อมาไปยังลูกสาว คือ หานเจิ่นเก๋อ
และลูกชาย คือ หานเจิ่นไห่ หานเจิ่นเจียง 
และหานเจิ้นเต๋อ
.
หานเจิ้นเต๋อเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียง
และมีลูกศิษย์มากมาย ในหูเปย์ ซานตง
และฟูเจี้ยน 
.
4) สายตระกูลฮั่ว (霍; huò)
มีฮั่วเตี๋ยนเก๋อเป็นผู้สืบทอด (霍殿阁; huòdiàngé
,1886-1942) เรียนปาจี๋ฉวน และทวนหกประสาน
มาจากหลี่ซู่เหวิน 
มีลูกศิษย์ผู้สืบทอดได้แก่ ฮั่วฉิงหยุน ฮั่วฉิงเฟิง
ฮั่วฉุงซาน เจี่ยงคังหยง ซ่งไป่ซาน เจ้าปิงหนาน
หยางปิน หลี่เป่าซาน เหลียงเจิ้นฉี เหลียวจุนซาน
เหมาหงเจิน ซูยู่เสิง จูยี่ซิน เจ้าซ่งกุย เล่ยจันเฟิง 
และเหมียวหยูชุน 
.
ฮั่วฉิงหยุน (1905-1987) ซึ่งเป็นลูชายของ
ฮั่วเตี๋ยนเก๋อ ได้ร่วมกับลูกศฺษย์ของฮั่วเตี๋ยนเก๋อ
ได้แก่ จู่ยี่ซิน และเจ้าปิงหนาน ในการเผยแพร่วิชา
มวยปาจี๋สกุลฮั่วในภาคอีสานของจีน ได้แก่ ฉางชุน
เสินหยาง ต้าเหลียน และฮาบิ้น
.
ผู้สืบทอดอีกสายหนึ่งนอกจากนี้ยังมี 
ซูยู่เซิง (许禹声; Xǔyǔshēng 1907-1987)
ซึ่งเรียนปาจี๋มาจากฮั่วเตี๋ยนเก๋อโดยตรง
.
นอกจากสี่ตระกูลที่ได้กล่าวมาแล้ว
ยังมีตระกูลย่อยอีก 3 ตระกูล ได้แก่
.
ตระกูลหม่า (马; Mǎ) ของพี่น้องหม่าเฟิ่งถู
(马风图,1888-1973) และหม่ายิ่งถู(马英图,1898-1956) 
จุดเด่นของมวยตระกูลหม่าอยู่ที่การรวมเอา
พิกว้าจ่าง โช่วเจียว ถงเป่ยฉวน และฟานจื่อฉวน
เข้ากับปาจี๋ฉวนซึ่งเรียนมาจากจางจี่งซิง 
(张景星; zhāngjǐngxīng 1812-1882) 
ผู้สืบทอดรุ่นสี่
.
ตระกูลจี่ (季; Jì) ของจี้หยุนหลง (季云龙,1857-1942) 
สืบทอดในหมู่บ้านหลังเกาเอ๋อ แห่ง คังโจว
ซึ่งเรียนปาจี๋มาจากหลิวฉู่เฉิน (ซึ่งสืบทอดมาจาก
หวังจ่างซี)
และสุดท้าย ตระกูลเฉียง (强; Qiáng) 
ของเฉียงหรุยฉิง (强瑞清,1861-1947)
สืบทอดในหมู่บ้านซี่ไหลตานแห่งเมิ่งชุน 
เรียนปาจี๋มาจากเขาจิ่งเทียน
(ซึ่งสืบทอดมาจากหวังจ่างซี) 
และได้แต่งงานกับ
หลานสาวของเขาจิ่งเทียน
ชื่อ เขาเจียนหยิง
.
เฉียงหลุยฉิงได้รับการยอมรับว่า
เป็นสัญลักษณ์ของมวยปาจี๋แห่งซีไล่ตาน
และมีความเชี่ยวชาญในมวยปาจี๋เทียบเท่ากับ
อู๋หุ่ยหลิง (吴会清; wúhuìqīng,1869-1958)
ผู้สืบทอดปาจี๋ตระกูลอู๋
- จบ-Create Date : 16 ตุลาคม 2558
Last Update : 16 ตุลาคม 2558 10:56:27 น. 0 comments
Counter : 442 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
space

สมาชิกหมายเลข 2731558
Location :
ราชบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 2731558's blog to your web]
space
space
space
space
space