แ จ ก. . .โ ค้ ด จั ด สี อั ก ษ ร และ พื้ น ห ลั ง ชุดที่ 6 โทนสีเหลืองlozocat
lozocat

. . . ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ . . .
ใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ได้ที่นี่ค่ะ
โทนสีเหลือง ชุดที่ 1

●bgcolor...#ffffcc
●fontcolor...#663333
●linkcolor...#336600
●vlinkcolor...#996633
●activecolor...#ff6633


<style type="text/css"> <!--
body { color: #663333; background-color: #ffffcc;}
a:link {color: #336600;}
a:visited {color: #996633;}
a:active {color: #ff6633;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 2

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#cc6666
●linkcolor...#cc9966
●vlinkcolor...#999900
●activecolor...#669900


<style type="text/css"> <!--
body { color: #cc6666; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #cc9966;}
a:visited {color: #999900;}
a:active {color: #669900;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 3

●bgcolor...#999933
●fontcolor...#ffffcc
●linkcolor...#ffcc66
●vlinkcolor...#ffcc99
●activecolor...#ffffcc


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffcc; background-color: #999933;}
a:link {color: #ffcc66;}
a:visited {color: #ffcc99;}
a:active {color: #ffffcc;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 4

●bgcolor...#ffffcc
●fontcolor...#cc6633
●linkcolor...#996666
●vlinkcolor...#669966
●activecolor...#336633


<style type="text/css"> <!--
body { color: #cc6633; background-color: #ffffcc;}
a:link {color: #996666;}
a:visited {color: #669966;}
a:active {color: #336633;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 5

●bgcolor...#cccc99
●fontcolor...#666633
●linkcolor...#999900
●vlinkcolor...#669966
●activecolor...#ffffcc


<style type="text/css"> <!--
body { color: #666633; background-color: #cccc99;}
a:link {color: #999900;}
a:visited {color: #669966;}
a:active {color: #ffffcc;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 6

●bgcolor...#ffffcc
●fontcolor...#cc9966
●linkcolor...#ff9900
●vlinkcolor...#cc9900
●activecolor...#ff6600


<style type="text/css"> <!--
body { color: #cc9966; background-color: #ffffcc;}
a:link {color: #ff9900;}
a:visited {color: #cc9900;}
a:active {color: #ff6600;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 7

●bgcolor...#999966
●fontcolor...#ffffff
●linkcolor...#ccffcc
●vlinkcolor...#ffff99
●activecolor...#ccffff


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffff; background-color: #999966;}
a:link {color: #ccffcc;}
a:visited {color: #ffff99;}
a:active {color: #ccffff;}
--></style>โทนสีเหลือง ชุดที่ 8

●bgcolor...#ffffcc
●fontcolor...#996633
●linkcolor...#cc6633
●vlinkcolor...#669900
●activecolor...#cc9900


<style type="text/css"> <!--
body { color: #996633; background-color: #ffffcc;}
a:link {color: #cc6633;}
a:visited {color: #669900;}
a:active {color: #cc9900;}
--></style>โทนสีเหลือง ชุดที่ 9

●bgcolor...#cc9900
●fontcolor...#666633
●linkcolor...#cc6600
●vlinkcolor...#996633
●activecolor...#ffcc33


<style type="text/css"> <!--
body { color: #666633; background-color: #cc9900;}
a:link {color: #cc6600;}
a:visited {color: #996633;}
a:active {color: #ffcc33;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 10

●bgcolor...#999966
●fontcolor...#ffffff
●linkcolor...#ffcc66
●vlinkcolor...#ffff99
●activecolor...#ccff66


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffff; background-color: #999966;}
a:link {color: #ffcc66;}
a:visited {color: #ffff99;}
a:active {color: #ccff66;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 11

●bgcolor...#ffffcc
●fontcolor...#669900
●linkcolor...#009933
●vlinkcolor...#996600
●activecolor...#ff9933


<style type="text/css"> <!--
body { color: #669900; background-color: #ffffcc;}
a:link {color: #009933;}
a:visited {color: #996600;}
a:active {color: #ff9933;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 12

●bgcolor...#ffffcc
●fontcolor...#669966
●linkcolor...#cc9933
●vlinkcolor...#999933
●activecolor...#cc6633


<style type="text/css"> <!--
body { color: #669966; background-color: #ffffcc;}
a:link {color: #cc9933;}
a:visited {color: #999933;}
a:active {color: #cc6633;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 13

●bgcolor...#cc9900
●fontcolor...#ffff99
●linkcolor...#ffffff
●vlinkcolor...#ffcc66
●activecolor...#996600


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffff99; background-color: #cc9900;}
a:link {color: #ffffff;}
a:visited {color: #ffcc66;}
a:active {color: #996600;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 14

●bgcolor...#999933
●fontcolor...#ffff99
●linkcolor...#ffffff
●vlinkcolor...#ccff66
●activecolor...#666600


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffff99; background-color: #999933;}
a:link {color: #ffffff;}
a:visited {color: #ccff66;}
a:active {color: #666600;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 15

●bgcolor...#ffffcc
●fontcolor...#339966
●linkcolor...#336600
●vlinkcolor...#999933
●activecolor...#cc9900


<style type="text/css"> <!--
body { color: #339966; background-color: #ffffcc;}
a:link {color: #336600;}
a:visited {color: #999933;}
a:active {color: #cc9900;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 16

●bgcolor...#999900
●fontcolor...#ffffff
●linkcolor...#ccff99
●vlinkcolor...#ffff99
●activecolor...#ccff00


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffff; background-color: #999900;}
a:link {color: #ccff99;}
a:visited {color: #ffff99;}
a:active {color: #ccff00;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 17

●bgcolor...#ffffcc
●fontcolor...#669933
●linkcolor...#006600
●vlinkcolor...#666633
●activecolor...#999966


<style type="text/css"> <!--
body { color: #669933; background-color: #ffffcc;}
a:link {color: #006600;}
a:visited {color: #666633;}
a:active {color: #999966;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 18

●bgcolor...#cccc99
●fontcolor...#666600
●linkcolor...#006633
●vlinkcolor...#669900
●activecolor...#996600


<style type="text/css"> <!--
body { color: #666600; background-color: #cccc99;}
a:link {color: #006633;}
a:visited {color: #669900;}
a:active {color: #996600;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 19

●bgcolor...#ffffcc
●fontcolor...#996666
●linkcolor...#996600
●vlinkcolor...#993333
●activecolor...#663300


<style type="text/css"> <!--
body { color: #996666; background-color: #ffffcc;}
a:link {color: #996600;}
a:visited {color: #993333;}
a:active {color: #663300;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 20

●bgcolor...#cccc99
●fontcolor...#006633
●linkcolor...#999933
●vlinkcolor...#009933
●activecolor...#66cc00


<style type="text/css"> <!--
body { color: #006633; background-color: #cccc99;}
a:link {color: #999933;}
a:visited {color: #009933;}
a:active {color: #66cc00;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 21

●bgcolor...#ffcc66
●fontcolor...#996600
●linkcolor...#ff6600
●vlinkcolor...#999933
●activecolor...#cc6600


<style type="text/css"> <!--
body { color: #996600; background-color: #ffcc66;}
a:link {color: #ff6600;}
a:visited {color: #999933;}
a:active {color: #cc6600;}
--></style>


โทนสีเหลือง ชุดที่ 22

●bgcolor...#cccc66
●fontcolor...#996600
●linkcolor...#339900
●vlinkcolor...#cc6600
●activecolor...#ffffff


<style type="text/css"> <!--
body { color: #996600; background-color: #cccc66;}
a:link {color: #339900;}
a:visited {color: #cc6600;}
a:active {color: #ffffff;}
--></style>


lozocatlozocatlozocat
lozocat
lozocat
โค้ดนี้สามารถใช้ได้สะดวก รวดเร็ว
เพียงนำโค้ดของโทนสีที่ชอบ มาเรียงให้ชิดกัน
แล้วนำไปวางไว้ในบล๊อกที่เขียนได้เลย
สะดวกตรงที่ไม่ต้องไปใส่โค้ดสีของฟอนต์และลิงค์อีก
และได้โทนสีที่จัดวางมาอย่างสวยงามแล้ว

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ

นวลกนก
4 มกราคม 2551

ตัวอย่าง : บล๊อกนี้ใช้โค้ดโทนสีเหลือง ชุดที่ 2 ค่ะ


ดู โทนสีม่วง

ดู โทนสีแดง

ดู โทนสีส้ม

ดู โทนสีพาสเทล

ดู โทนสีเทาดำ


หากมีโค้ดผิดพลาด กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ


lozocatlozocatlozocat


lozocat
lozocat

บล๊อกที่แล้ว :ส่ ง ค ว า ม สุ ข ปี ใ ห ม่ 2 5 5 1 ...แด่ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ทุกคน

ขอบคุณ กรอบสวยๆ บีจี โค้ดและของแต่งบล๊อกจาก คุณแคท lozocat

ขอบคุณของแต่งบล๊อกและกำลังใจ จาก พี่นุช oranuch_sri

ขอบคุณเพี่แพท Petit Patty และเพื่อนๆ ทุกคนที่ส่งกำลังใจให้กันเสมอมาค่ะ

ขอบคุณ กล่องทดสอบโค้ด และโค้ดต่างๆ จากคุณไหม paradijslozocatlozocatlozocat
Create Date : 04 มกราคม 2551
Last Update : 4 มกราคม 2551 21:08:48 น. 18 comments
Counter : 1877 Pageviews.

 


โดย: wbj วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:9:17:54 น.  

 


โดย: หม๋องแหม๋ง วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:10:38:52 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณนวลกนก มีของเล่นใหม่ๆมาให้อีกแล้ว ดีจังขอก๊อปไปใช้นะคะ


โดย: Atomix1976 วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:11:43:50 น.  

 
เล็งไว้แร้น ... เดี๋ยวมาจิ๊กไปหัดใช้ค่ะ

<--- มาส่งผลไม้ให้ทานค่ะ


โดย: ดวงลดา วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:15:11:51 น.  

 
อ๊ะสวยทุกชุดเลยค่ะ คำอะธิบายก้เข้าใจงาย มาเล็งๆดูสีค่ะ


โดย: lozocat วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:15:37:23 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณนวล ขอให้มีความสุขทั้งครอบครัวน๊ะค๊ะ


โดย: ฟ้าคงฯ (ฟ้าคงสั่งมา ) วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:15:45:33 น.  

 สวัสดีค่ะคุณจขบ.
ขออนุญาต add blog ด้วยนะคะโดย: Kitsunegari วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:16:38:46 น.  

 


ขอบคุณนะคะ เอาไปใช้แล้ว


โดย: อั๊งอังอา วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:17:02:09 น.  

 
ชอบจังค่ะ...ชอบอะไรที่สำเร็จรูปแบบนี้แหละค่ะ เหมาะกับคนโลว์เทคอย่างเราเป็นยิ่งนัก อิอิ

ขอบคุณนะคะ


โดย: แม่ไก่ วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:20:41:37 น.  

 

โดย: ยอพระกลิ่น วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:22:29:12 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ 2008 ค่ะ พี่นวลปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาคะ
ส่วนนู๋เกตุไปเชียงใหม่มาค่ะ อากาศหนาวมากๆเลย
ได้ไปร่องเรือกะขี่ช้างด้วยค่ะ สนุกดีๆ แต่มะมีกล้องถ่ายรูปอะ
แม้แต่มือถือก็ไม่มีกล้องอ่ะ T_T ได้แต่ให้พี่ๆ ถ่ายให้แทนอ่ะ

นู๋เกตุขอให้พี่นวลช่วยโหวตของขวัญให้นู๋เกตุ หน่อยนะคะ
คลิ๊กเข้า www.unee.com
แล้วกดปุ่ม ช่วยโหวตฉันหน่อยนะคะ
ขอขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: ket_20005 วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:22:56:11 น.  

 
มายุให้ไปงานที่พระที่นั่งอีกที

ถามนิดค่ะ ทำไมที่บล็อกยังเป็น bg มีเทาอ่ะ เลือกโทนเหลืองแบบ 11 ไป เช็คหลายรอบก็ไม่เห็นที่ผิดนะ ^^" ช่วยด้วยค่า ต้องตั้งค่าตรงไหนด้วยไหมนี่


โดย: อั๊งอังอา วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:23:08:14 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่นวล แจงเล็งๆไว้ก่อนค่ะ ถ้าขยันอยากเปลี่ยน
สีบล็อกเมื่อไหร่จะมาขอไปใช้ค่ะ


โดย: sunshine mommy วันที่: 5 มกราคม 2551 เวลา:1:23:00 น.  

 
สวัสดีตอน ดึ ก ๆ ค่ะ พี่นัน


นุชมาโหวตให้พี่ด้วยค่ะ คือนุช ชอบการแต่ง บล็อค ของพี่ มาก ๆ เลย สวย หรู ดู ดี ถูกใจนุชมากมาย เลยค่ะ


ฝันดีนะคะโดย: nattawara วันที่: 5 มกราคม 2551 เวลา:2:50:23 น.  

 


คุณนวลกนกขยันจังเลยค่ะ ขอให้มีความสุขตลอดไปนะคะ


โดย: แป๋วภูเก็ต วันที่: 5 มกราคม 2551 เวลา:3:03:06 น.  

 
หาไม่เจอค่ะ โค้ดถูก แต่สี bg ไม่เปลี่ยน ใช้ bg อื่นไปแล้ว แต่ยังคงสี font ของคุณนวลกนกไว้ ก็มันสวยนะคะ
ขอบคุณนะคะ


โดย: อั๊งอังอา วันที่: 5 มกราคม 2551 เวลา:17:29:11 น.  

 
ขอบคุณนะคะ สวยจังเลยค่ะ ขอยืมไปใช้บ้างนะคะ


โดย: TP.pop วันที่: 21 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:43:18 น.  

 
ขอบคุณครับ ขอยืมไปใช้บ้างนะครับ
Black Friday Lcd Tv Sale
Black Friday Ipad Deals
Black Friday Ipad Sale


โดย: Ramate วันที่: 2 ตุลาคม 2554 เวลา:23:30:28 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

นวลกนก
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]

lozocatlozocat
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539
ห้ามละเมิด
ไม่ว่าการลอกเลียน
นำรูป ข้อความที่เขียนไว้
หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ในที่นี้ไปเผยแพร่อ้างอิง
โดยไม่ได้รับอนุญาต
จะถูกดำเนินคดีตาม
กฎหมายบัญญัติสูงสุด

*ยกเว้น*
ของตกแต่งที่แจกไว้

lozocatlozocat


Proud of you
โค้ดจัดสีอักษรและพื้นหลัง
โทนสีม่วงโทนสีแดง
โทนสีส้มโทนสีพาสเทล
โทนสีเทาดำโทนสีเหลือง
โทนสีชมพู โทนสีฟ้า
โทนสีน้ำเงินโทนสีเขียว
โทนสีคลาสสิคโทนสีอมเทา
โทนสีพื้นหลังขาวโทนสีสี่ฤดู
สีเอิร์ธโทนโทนสีเบ็ดเตล็ด
Group Blog
 
<<
มกราคม 2551
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
4 มกราคม 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add นวลกนก's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.