แ จ ก. . .โ ค้ ด จั ด สี อั ก ษ ร และ พื้ น ห ลั ง สำ เ ร็ จ รู ป ชุดที่ 5 โทนสีเทา

. . . ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ . . .
ใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ได้ที่นี่ค่ะ
โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 1

●bgcolor...#999999
●fontcolor...#ffffff
●linkcolor...#333333
●vlinkcolor...#cccccc
●activecolor...#ffffff


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffff; background-color: #999999;}
a:link {color: #333333;}
a:visited {color: #cccccc;}
a:active {color: #ffffff;}
--></style>


โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 2

●bgcolor...#cccccc
●fontcolor...#333333
●linkcolor...#ffffff
●vlinkcolor...#666666
●activecolor...#999999


<style type="text/css"> <!--
body { color: #333333; background-color: #cccccc;}
a:link {color: #ffffff;}
a:visited {color: #666666;}
a:active {color: #999999;}
--></style>


โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 3

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#666666
●linkcolor...#333333
●vlinkcolor...#999999
●activecolor...#000000


<style type="text/css"> <!--
body { color: #666666; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #333333;}
a:visited {color: #999999;}
a:active {color: #000000;}
--></style>


โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 4

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#333333
●linkcolor...#999999
●vlinkcolor...#cccccc
●activecolor...#000000


<style type="text/css"> <!--
body { color: #333333; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #999999;}
a:visited {color: #cccccc;}
a:active {color: #000000;}
--></style>


โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 5

●bgcolor...#cccccc
●fontcolor...#333333
●linkcolor...#666666
●vlinkcolor...#999999
●activecolor...#ffffff


<style type="text/css"> <!--
body { color: #333333; background-color: #cccccc;}
a:link {color: #666666;}
a:visited {color: #999999;}
a:active {color: #ffffff;}
--></style>


โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 6

●bgcolor...#cccccc
●fontcolor...#666666
●linkcolor...#996666
●vlinkcolor...#666699
●activecolor...#996699


<style type="text/css"> <!--
body { color: #666666; background-color: #cccccc;}
a:link {color: #996666;}
a:visited {color: #666699;}
a:active {color: #996699;}
--></style>


โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 7

●bgcolor...#999999
●fontcolor...#ffffcc
●linkcolor...#ffcc99
●vlinkcolor...#ffdd00
●activecolor...#ffffcc


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffcc; background-color: #999999;}
a:link {color: #ffcc99;}
a:visited {color: #ffff99;}
a:active {color: #ffffcc;}
--></style>


โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 8

●bgcolor...#999999
●fontcolor...#ffffff
●linkcolor...#333333
●vlinkcolor...#cccccc
●activecolor...#ccffff


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffff; background-color: #999999;}
a:link {color: #333333;}
a:visited {color: #cccccc;}
a:active {color: #ccffff;}
--></style>


โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 9

●bgcolor...#666666
●fontcolor...#ffffff
●linkcolor...#ffffcc
●vlinkcolor...#cccccc
●activecolor...#ffff66


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffff; background-color: #666666;}
a:link {color: #ffffcc;}
a:visited {color: #cccccc;}
a:active {color: #ffff66;}
--></style>


โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 10

●bgcolor...#333333
●fontcolor...#ffffff
●linkcolor...#cccccc
●vlinkcolor...#999999
●activecolor...#ffffff


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffff; background-color: #333333;}
a:link {color: #cccccc;}
a:visited {color: #999999;}
a:active {color: #ffffff;}
--></style>


โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 11

●bgcolor...#cccccc
●fontcolor...#333333
●linkcolor...#990099
●vlinkcolor...#663399
●activecolor...#003399


<style type="text/css"> <!--
body { color: #333333; background-color: #cccccc;}
a:link {color: #990099;}
a:visited {color: #663399;}
a:active {color: #003399;}
--></style>


โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 12

●bgcolor...#cccccc
●fontcolor...#003300
●linkcolor...#336699
●vlinkcolor...#336666
●activecolor...#996666


<style type="text/css"> <!--
body { color: #003300; background-color: #cccccc;}
a:link {color: #336699;}
a:visited {color: #336666;}
a:active {color: #996666;}
--></style>


โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 13

●bgcolor...#999999
●fontcolor...#000000
●linkcolor...#003300
●vlinkcolor...#000066
●activecolor...#330000


<style type="text/css"> <!--
body { color: #000000; background-color: #999999;}
a:link {color: #003300;}
a:visited {color: #000066;}
a:active {color: #330000;}
--></style>


โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 14

●bgcolor...#666666
●fontcolor...#ffffff
●linkcolor...#ccffff
●vlinkcolor...#99cccc
●activecolor...#ccccff


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffff; background-color: #666666;}
a:link {color: #ccffff;}
a:visited {color: #99cccc;}
a:active {color: #ccccff;}
--></style>


โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 15

●bgcolor...#cccccc
●fontcolor...#666666
●linkcolor...#996666
●vlinkcolor...#669966
●activecolor...#669999


<style type="text/css"> <!--
body { color: #666666; background-color: #cccccc;}
a:link {color: #996666;}
a:visited {color: #669966;}
a:active {color: #669999;}
--></style>โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 16

●bgcolor...#333333
●fontcolor...#ffffff
●linkcolor...#ffcc99
●vlinkcolor...#cccc99
●activecolor...#ffcc33


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffff; background-color: #333333;}
a:link {color: #ffcc99;}
a:visited {color: #cccc99;}
a:active {color: #ffcc33;}
--></style>


โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 17

●bgcolor...#333333
●fontcolor...#ffffff
●linkcolor...#99ffff
●vlinkcolor...#6699cc
●activecolor...#cccc66


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffff; background-color: #333333;}
a:link {color: #99ffff;}
a:visited {color: #6699cc;}
a:active {color: #cccc66;}
--></style>โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 18

●bgcolor...#999999
●fontcolor...#ffffff
●linkcolor...#ccccff
●vlinkcolor...#ffffcc
●activecolor...#666666


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffff; background-color: #999999;}
a:link {color: #ccccff;}
a:visited {color: #ffffcc;}
a:active {color: #666666;}
--></style>โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 19

●bgcolor...#666666
●fontcolor...#ffffff
●linkcolor...#ccffcc
●vlinkcolor...#ccff99
●activecolor...#ffff99


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffff; background-color: #666666;}
a:link {color: #ccffcc;}
a:visited {color: #ccff99;}
a:active {color: #ffff99;}
--></style>โทนสีเทา-ดำ ชุดที่ 20

●bgcolor...#cccccc
●fontcolor...#666666
●linkcolor...#6666cc
●vlinkcolor...#cc6699
●activecolor...#9933cc


<style type="text/css"> <!--
body { color: #666666; background-color: #cccccc;}
a:link {color: #6666cc;}
a:visited {color: #cc6699;}
a:active {color: #9933cc;}
--></style>


โค้ดสีอักษรและพื้นหลังนี้ ชอบโทนสีชุดใด ก็สามารถ copy โค้ด นำไปจัดเรียงให้เป็นแถวเดียวกัน (ให้ชิดกันทั้งหมด) แล้วนำไปวางไว้ในบล๊อกที่เราเขียนได้เลย หากต้องการใส่ภาพพื้นหลังอื่นๆที่ชอบ ก็สามารถใช้โค้ดพื้นหลังที่ใช้อยู่เดิมได้ โดยไม่มีผลกับบล๊อกแต่ประการใด

ยังมีโทนสีอื่นๆอีกมาก ซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียบเรียงโค้ดพอสมควร ช่วงหยุดปีใหม่นี้จะทยอยนำมาให้เพื่อนๆทุกคนใช้แต่งบล๊อก ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการเลือกโค้ดสีอีกต่อไป หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ

นวลกนก
3 มกราคม 2551

ปล. ตัวอย่าง : บล๊อกนี้ใช้โค้ดโทนสีเทาดำ ชุดที่ 20 ค่ะดู โทนสีม่วง

ดู โทนสีแดง

ดู โทนสีส้ม

ดู โทนสีพาสเทล

หากมีโค้ดผิดพลาด กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ
บล๊อกที่แล้ว :ส่ ง ค ว า ม สุ ข ปี ใ ห ม่ 2 5 5 1 ...แด่ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ทุกคน

ขอบคุณ กรอบสวยๆ บีจี โค้ดและของแต่งบล๊อกจาก คุณแคท lozocat

ขอบคุณของแต่งบล๊อกและกำลังใจ จาก พี่นุช oranuch_sri

ขอบคุณเพี่แพท Petit Patty และเพื่อนๆ ทุกคนที่ส่งกำลังใจให้กันเสมอมาค่ะ

ขอบคุณ กล่องทดสอบโค้ด และโค้ดต่างๆ จากคุณไหม paradijs


Create Date : 03 มกราคม 2551
Last Update : 3 มกราคม 2551 17:52:13 น. 11 comments
Counter : 2036 Pageviews.

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ เพื่อนๆ ทุกคน

โค้ดนี้สามารถใช้ได้สะดวก รวดเร็ว
เพียงนำโค้ดของโทนสีที่ชอบ มาเรียงให้ชิดกัน
แล้วนำไปวางไว้ในบล๊อกที่เขียนได้เลย
สะดวกตรงที่ไม่ต้องไปใส่โค้ดสีของฟอนต์และลิงค์อีก
และได้โทนสีที่จัดวางมาอย่างสวยงามแล้ว

ขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนกัน
อย่าลืมนำของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยนะคะ


โดย: นวลกนก วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:10:22:36 น.  

 
น้อมส่งเสด็จพระพี่นางเธอฯ สู่สวรรคาลัย...


สวัสดีปีใหม่ 51ค่ะ จขบ.


โดย: แม่อ้วนคนสวย วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:10:26:38 น.  

 


หายไปจากบล็อก 7 วันนี่ รู้สึกว่าตามอ่านบล็อกเพื่อนๆ แทบไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะพี่ 55 เมื่อคืนทยอยดูทีนึงแล้ว วันนี้ก็ยังไม่ครบ สงสัยต้องไปทำงานก่อนละแล้วค่อยมาลาดตระเวนใหม่

เด็กๆ กลับเข้า รร. แล้ว อีกเดี๋ยวก็ใกล้สอบ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: แพนด้ามหาภัย วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:11:20:15 น.  

 
หวัดดีปีใหม่คะคุณนัน มีความสุขมาก มาก นะคะ เฮง เฮง รวย รวยคะ...ตลอดปีเลยนะคะ...


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:12:04:34 น.  

 
Image Hosted by CompGamer Image Host

ปีใหม่นี้ขอให้สุขสมหวังเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีสุขภาพดีนะคะ


โดย: poivang วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:17:02:02 น.  

 


โดย: น้ำหวานโซดา วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:17:14:28 น.  

 
ขอบคุณมากๆนะคะพี่ ขอให้ปีนี้เป็นปีที่พี่มีความสุขนะคะ คิดสิ่งใดให้สมหวังทุกประการนะคะ


โดย: ตัวหนอน (sawkitty ) วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:18:30:08 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังค่ะพี่นวล แจงไม่ได้เข้าบล็อกตั้ง
หลายวัน พอเข้าบล็อกเจอคำอวยพร ขอบคุณนะค่ะและ
ขออวยพรให้ครอบครัวพี่นวลมีความสุขสมหวังในสิ่งที่
ปรารถนาค่ะ ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆและก็ขอให้รวย
ขอให้รวยค่ะ
ต่อไปนี้แจงก็จะได้กลับมาเข้าบล็อกบ่อยๆได้แล้วค่ะ พี่สาว
มาเยี่ยมตั้งแต่ต้นเดือนธันวาเพิ่งกลับไปวันนี้เองค่ะ แจงจะ
เข้ามาทักทายพี่นวลบ่อยๆค่ะ


โดย: sunshine mommy วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:0:25:43 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:8:02:57 น.  

 
ได้ผลตามที่ต้องการ ขอบคุณหลาย ๆ เด้อ


โดย: hs_olj วันที่: 5 มกราคม 2551 เวลา:19:07:14 น.  

 
ขอบคุณมั่กๆ เลยนะค่ะ

บล็อคสวยแร้น อิ อิ


โดย: NuUnAzzz วันที่: 11 มกราคม 2552 เวลา:4:51:27 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

นวลกนก
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]

lozocatlozocat
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539
ห้ามละเมิด
ไม่ว่าการลอกเลียน
นำรูป ข้อความที่เขียนไว้
หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ในที่นี้ไปเผยแพร่อ้างอิง
โดยไม่ได้รับอนุญาต
จะถูกดำเนินคดีตาม
กฎหมายบัญญัติสูงสุด

*ยกเว้น*
ของตกแต่งที่แจกไว้

lozocatlozocat


Proud of you
โค้ดจัดสีอักษรและพื้นหลัง
โทนสีม่วงโทนสีแดง
โทนสีส้มโทนสีพาสเทล
โทนสีเทาดำโทนสีเหลือง
โทนสีชมพู โทนสีฟ้า
โทนสีน้ำเงินโทนสีเขียว
โทนสีคลาสสิคโทนสีอมเทา
โทนสีพื้นหลังขาวโทนสีสี่ฤดู
สีเอิร์ธโทนโทนสีเบ็ดเตล็ด
Group Blog
 
<<
มกราคม 2551
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
3 มกราคม 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add นวลกนก's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.