แม้ข้าพเจ้าจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านพูดซักนิด แต่ข้าพเจ้าก็พร้อมจะแลกด้วยชีวิตเพื่อให้ท่านได้พูด-วอลแตร์
Group Blog
 
<<
เมษายน 2550
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
15 เมษายน 2550
 
All Blogs
 

แถลงการณ์ข้อแท้จริงจากชาวราชดำเนิน:เบื้องลึกที่เผด็จการสั่งปิดราชดำเนินและหนทางต่อสู้ของประชาชนผู้รัแถลงการณ์ข้อแท้จริงจากชาวราชดำเนิน:
เบื้องลึกที่เผด็จการสั่งปิดราชดำเนินและหนทางต่อสู้ของประชาชนผู้รักชาติ


ตามที่ระบอบปกครองเผด็จการทหาร คมช. ได้สั่งการให้ปิดห้องสนทนาโต๊ะราชดำเนิน ในเวปไซต์พันทิป(www.pantip.com) โดยอ้างว่า มีการกระทำหมิ่นสถาบันฯ และมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงนั้น เราขอชี้แจงทำความเข้าใจว่า ข้ออ้างดังกล่าวล้วนแต่เป็นเท็จทั้งสิ้น

1.ชาวราชดำเนินล้วนแต่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ จึงไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดพิมพ์ข้อความใดๆเข้าข่ายหมิ่นฯ หรือหากจะมี ก็มีเวปมาสเตอร์ของwww.pantip.comคัดกรองอยู่ชั้นหนึ่งแล้ว หากใครพิมพ์ข้อความทำนองนั้นก็จะถูกลบโดยทันที หรือสมาชิกชาวราชดำเนินแจ้งให้ลบโดยทันที

อย่างไรก็ตามมีหลักฐานว่า ได้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อสมาชิกชาวราชดำเนิน และเวปไซต์พันทิปได้พยายามแฝงตัวเข้ามามากเป็นพิเศษในช่วงหลัง และพวกนี้พยายามที่จะพิมพ์ข้อความหมิ่นเหม่สถาบัน หรือใช้ถ้อยคำรุนแรงหยาบคาย มีพฤติการณ์เหมือนการ”ยัดยาบ้า” เพื่อหาทางปิดห้องสนทนาราชดำเนิน หรือปิดเวปไซต์พันทิป โดยมีการสืบค้นพบด้วยว่า ผู้ไม่หวังดีดังกล่าวมาจากเวปไซต์แห่งหนึ่งที่มีพฤติการณ์ส่งเสริมระบอบปกครองเผด็จการทหาร การกระทำดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่าเป็นการ”ยัดยาบ้าทางการเมือง” โดยมีผลสุดท้ายคือการสั่งปิดห้องราชดำเนินดังที่ทราบกันไปแล้วนั่นเอง

2.ชาวราชดำเนินไม่ได้มีพฤติการณ์ในทางที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติดังที่ถูกกล่าวหา หากแต่มีพฤติการณ์ในทางเรียกร้องต้องการฟื้นฟูการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเป็นด้านหลัก กับร่วมกันเปิดโปงพฤติการณ์ของระบอบเผด็จการทหาร คมช. และสมุนบริวาร ซึ่งระบอบเผด็จการทหาร คมช.ดังกล่าวนับเป็นมหันตภัยของชาติ เป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตย ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและประชาชน ดังเช่นล่าสุดมีการเปิดโปงพฤติการณ์เผด็จการทหาร คมช.มีผลประโยชน์ทับซ้อน เบียดบังงบประมาณแผ่นดิน 12 ล้านบาทไปว่าจ้างเครือญาติให้บ่อนทำลายการฟื้นฟูประชาธิปไตยของผู้รักชาติ เป็นเหตุให้ระบอบปกครองเผด็จการทนต่อการถูกเปิดโปงไม่ได้

หากการกระทำของชาวราชดำเนินเพื่อปกปักรักษาและเรียกร้องต้องการประชาธิปไตยกลายเป็นภัยต่อความมั่นคง ก็หาได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติแต่อย่างใดไม่ หากแต่เป็นภัยต่อผู้เผด็จการ และระบอบปกครองเผด็จการนั่นเอง

3.ชาวราชดำเนินล้วนเป็นผู้รักชาติรักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ภารกิจหลักก็คือการเรียกร้องต้องการให้ฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตย โค่นล้มขุดหลุมฝังระบอบเผด็จการทุกรูปแบบที่ไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชนส่วนใหญ่ พวกเราไม่ใช่กลุ่มพลังจัดตั้งทางการเมือง หรือพวกมีอาชีพรับจ้าง ดังที่มีการให้ร้ายป้ายสีเพื่อลดทอนเกยีรติภูมิ และพลังการต่อสู้ของฝ่ายประชาชน โดยพวกเผด็จการกับสมุนบริวารแต่อย่างใด

ส่วนสมาชิกราชดำเนินจะชื่นชอบพรรคการเมืองใด หรือนักการเมืองคนใดนับเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยที่เน้นความแตกต่างหลากหลาย แต่เป็นเอกภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตย และถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้นเราจึงไม่ยอมรับข้อกล่าวหาใดๆที่ชี้ว่าชาวราชดำเนินเป็นวอร์รูม หรือการจัดตั้งจากพรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองใดๆ

ดังจะเห็นได้ว่าในโต๊ะราชดำเนินนั้นมีการแลกเปลี่ยนโต้แย้งจากทุกฝ่าย ไม่ได้ถูกควบคุมบังคับชี้นำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเหมือนเวปไซต์ที่มีการจัดตั้งหรือบังคับชี้นำและกำหนดประชามติแบบเทียมๆเช่นเวปไซต์บางแห่ง ที่สนับสนุนการรัฐประหารและสนับสนุนระบอบปกครองเผด็จการคมช.

กับทั้งจะเห็นว่าฝ่ายระบอบปกครองคมช.ต่างหากที่ใช้งบประมาณจากภาษีประชาชน12ล้านบาทเพื่อจัดตั้งกลุ่มคนเป็นวอร์รูม เข้าไปตามบอร์ดแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่างๆ เพื่อตอบโต้ หรือก่อกระแสประชามติเทียมๆ แต่ไม่อาจสู้กับประชามติของมหาชนส่วนใหญ่ที่เรียกร้องต้องการประชาธิปไตยได้เลย

นอกจากนั้นการเป็นสมาชิกห้องราชดำเนิน ก็ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยแสดงบัตรประชาชนและเลขบัตรประจำตัวอย่างชัดเจน หากผู้ใดมีพฤติการณ์หมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นสถาบันฯ หรือเป็นภัยความมั่นคงต่อชาติ หรือมีพฤติการณ์เป็นวอร์รูมจริงๆก็ไม่ยากเลยที่เวปมาสเตอร์พันทิปจะตรวจสอบได้ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีตามกฎหมายได้ ดังนั้นชาวราชดำเนินจึงมีการแสดงออกความคิดเห็นอย่างกอรปด้วยวุฒิภาวะกันอยู่แล้ว

และเราขอแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยว่า หากสงสัยในข้อนี้ ก็สามารถขอหลักฐานจากเวปมาสเตอร์ของพันทิปได้ว่า ชาวราชดำเนินเป็นวอร์รูมจัดตั้ง? หรือแท้ที่จริงแล้วพวกเราเป็นผู้รักชาติรักประชาธิปไตยรักความถูกต้องเป็นธรรมกันแน่...

4.การเข้ามาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และการแลกเปลี่ยนโต้แย้งกันทางการเมืองของชาวราชดำเนินในระยะหลัง อยู่ในสภาพการณ์ที่สื่อสารมวลชนจำนวนหนึ่งไม่ดำรงตนอยู่บนความเป็นกลางอย่างมีจรรยาบรรณอีกด้วย โดยสื่อมวลชนดังกล่าวได้เอียงข้างเลือกข้างระบอบปกครองเผด็จการคมช.และสมุนบริวารอย่างออกหน้าออกตา ซึ่งในที่สุดก็ทำให้สื่อมวลชนดังกล่าวหมดความน่าเชื่อถือ เมื่อหมดความน่าเชื่อถือก็เป็นอันอวสานของสื่อมวลชนพวกนี้ ทำให้ประชาชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยรักความถูกต้องเป็นธรรม ต้องร่วมกันสร้างสังคมสื่อสารออนไลน์กันขึ้น และจะกลายเป็นสื่อแห่งความรู้สึกสำนึกใหม่ ตราบเท่าที่สื่อสารมวลชนไม่อาจเป็นที่พึงหวังในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นกลาง และกอรปด้วยจรรยาบรรณ และมีวุฒิภาวะอย่างแท้จริง

จึงแถลงข้อเท็จจริงมาเพื่อทราบ และโปรดได้เข้าร่วมการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยอันสง่างามและมีเกียรติของชาวราชดำเนิน และผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทั้งมวล ให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป โดยระบอบปกครองเผด็จการทุกชนิดต้องสูญสิ้นไปจากประเทศไทยอย่างถาวร อำนาจอธิปไตย อนาคตของประเทศชาติ ต้องกำหนดจากประชาชนอย่างแท้จริงเท่านั้น

10 เมษายน 2550

สมาชิกห้องราชดำเนิน
ดังมีรายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์นี้

ป.ล.เป็นคำแถลงการณ์ในกรณีกระทรวงICTภายใต้ระบอบปกครองคมช.สั่งปิดห้องราชดำเนินระหว่าง7-10เม.ย.2550
 

Create Date : 15 เมษายน 2550
3 comments
Last Update : 15 เมษายน 2550 13:08:58 น.
Counter : 264 Pageviews.

 

//www.prachatai.com/webboard/topic.php?id=97017&page=2

//www.nocoup.org/newwebboard/main.php?board=019503&topboard=1

 

โดย: ป๋าเจ้าเก่า 15 เมษายน 2550 13:13:19 น.  

 

วะ ฮ่า ฮ่า

 

โดย: อ สุวงศ์ 18 เมษายน 2550 21:31:57 น.  

 

รู้สึกว่ารักประชาธิปไตยกันมากไปหน่อยนะ ถามจิงๆๆเหอะรู้จักประชาธิปไตยจิงๆกันหรือปล่าววววว ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยมีประชาธิปไตยหรือปล่าว แค่ได้หย่อนบัตรแล้วก้อ เปลี่ยนกันโกงชาติกัร โกงไปโกงมาแล้วก้อทหาร ปฏิวัติ ถ้ารู้จักประชาธิปไตยกันจิงๆๆ คงไม่อยากถามหาประชาธิปไตยหรอก เชื่อดิ่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

โดย: mi5 (konyaboy ) 6 พฤษภาคม 2550 14:40:53 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


ป๋าเจ้าเก่า
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เคยเป็นมาหลายอย่างทั้งนักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักปฏิวัติ NGO พิธีกรโทรทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ

แต่อยากเป็นนักอ่านมากที่สุด อยากนอนลงเอกเขนกทำตัวขี้เกียจ ไม่ต้องทำงานการอะไร แล้วอ่านหนังสือวรรณกรรมที่ติดค้างตัวเองไว้นานหลายสิบปี จนตอนนี้แน่นตู้หลายตู้ ปลวกกินพังไปหลายเล่มแล้ว
Friends' blogs
[Add ป๋าเจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.