สิงหาคม 2548

 
1
2
3
4
5
7
8
10
11
12
13
14
15
16
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
เตรียมตัวผ่าน ตม.ต่างประเทศ
เตรียมตัวอย่างไร เมื่อไปต่างประเทศเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศในแบบที่ไม่ได้มีหัวหน้าทัวร์ หรือ ไกด์ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เพื่อนนักเดินทางบางท่าน อาจเกิดความไม่มั่นใจเมื่อต้องผ่านพิธีการเข้าเมืองโดยเฉพาะในบางประเทศที่ค่อนข้างเข้มงวดกับนักเดินทางต่างชาติ เรามีรายละเอียดสำหรับเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ก่อนการเดินทาง1. เอกสารสำคัญ
เรื่องนี้ถือว่าจำเป็นมาก ในการเดินทางทุกครั้งเพื่อให้ได้รับความสะดวก ขณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และป้องกันปัญหาโดยไม่จำเป็น ควรแน่ใจว่าท่านมีเอกสารต่อไปนี้ถูกต้องครบถ้วน

- หนังสือเดินทาง หรือเอกสารสำคัญที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งจะต้อง ไม่มีรอยขูดลบ ขีดฆ่าใด ๆ ทั้งสิ้น ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางของท่านจะไม่หมดอายุระหว่างที่ ท่านกำลังเดินทางในต่างประเทศ ซึ่งจะมีผลทำให้วีซ่าเข้าเมืองของท่านต้องหมดอายุไปด้วยอีกทั้ง ทำให้เสียเวลา ยื่นเรื่องขอต่ออายุ หนังสือเดินทางใหม่

- ตั๋วโดยสารที่ระบุการเดินทางทั้งไปและกลับแน่นอน ซึ่งนอกจากจะทำให้ตัวท่านเองหมดกังวลขณะเดินทางแล้ว ยังจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในต่างประเทศทราบได้ว่า ท่านมีเจตนาจะเดินทางกลับ เมื่อเสร็จภาระกิจ

- ควรนำเอกสารซึ่งแสดงหลักฐานเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น ใบอนุญาตขับขี่ที่ไม่หมดอายุ บัตรประชาชน บัตรประจำตัวพนักงาน นามบัตรที่ระบุที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์หรือเอกสารอื่น ๆ

- หลักฐานเกี่ยวกับที่พักที่ระบุชื่อโรงแรมและการจองห้องพัก ซึ่งจะทำให้ทั้งตัวท่านเองและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทราบว่า ท่านกำลังจะไปไหน เมื่อทราบข้อมูลเป็นที่แน่ชัดแล้ว ย่อมเป็นการง่ายต่อการเดินทางของท่านให้ถึงที่หมายรวดเร็วขึ้น ท่านควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของโรงแรมติดตัว

-กำหนดการเดินทาง (ที่ออกให้โดยบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือสายการบิน) ซึ่งจะเป็นสิ่งเตือนว่า ท่านถึงจุดสำคัญต่าง ๆตรงตามกำหนดเวลาหรือไม่

- เอกสารสำคัญอื่น ๆนอกเหนือจากนี้ ได้แก่ หนังสือแนะนำตัวจากบุคคล หรือบริษัทที่ส่งท่านไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี

- รูปถ่ายขนาดมาตรฐานที่ใช้กับหนังสือเดินทาง ซึ่งควรนำติดตัวไว้บ้าง เผื่อจำเป็นต้องใช้ อีกทั้งควรมีชื่อและที่อยู่ของผู้ที่รู้จัก ในประเทศนั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง2. การเงิน ปัจจัยสำคัญในการเดินทาง


- ควรพกเงินติดตัวให้พอใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นเช็คเดินทาง หรือบัตรเครดิตต่าง ๆซึ่งนอกจากจะจำเป็นในการซื้อของ และเช่ารถแล้ว ยังเป็นหลักฐานแสดงตัวที่มีประโยชน์ ในกรณีฉุกเฉิน ควรมีเงินสดติดตัวเพื่อแลกเป็นเงินสกุลต่าง ๆแล้วแต่ประเทศที่ท่านไป สำหรับจับจ่ายตามความจำเป็น ไม่ควรพกเงินสดติดตัวจำนวนมากซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกขโมยได้


3. การแต่งกายให้เหมาะสม

- เป็นเรื่องจำเป็นหากท่านต้องการที่จะสร้างความประทับใจ ในหมู่คนที่เชิญท่านไปในงานต่างประเทศ

- ควรหลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้า ทรงผมที่ไม่เหมาะสม หรือการแต่งหน้าเข้มเกินงาม

- ควรศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศนั้นบ้าง


4. กฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้าเมือง

- ถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต่อทั้งตัวท่านเอง ในฐานะผู้เดินทางต่อเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย และอธิปไตยของดินแดน ที่ท่านเดินทางเข้าไป ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ต้องการที่จะให้ผ่านด่านไปอย่างราบรื่น แต่ก็จำเป็นต้องตรวจหลักฐานของท่านก่อนหรือซักถามบ้างแล้วแต่กรณี
เลือกเข้าด่านคนเข้าเมือง ให้ถูกช่องทาง สนามบินหลายแห่งได้แบ่งช่องทางสำหรับชาวต่างประเทศ และพลเมืองของประเทศนั้น แยกเป็นคนละส่วน ความสุภาพอ่อนโยนของท่านจะช่วยทำให้การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่น

เจ้าหน้าที่บางคนอาจมีน้ำเสียงที่แข็งกระด้าง ซึ่งอาจจะเกิดจากความเหน็ดเหนื่อยขณะปฏิบัติหน้าที่อันยาวนาน
ควรตรวจสอบข้อความในใบอนุญาต เข้าออกประเทศอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนที่จะยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองวิธีนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียเวลาไปด้วย
ให้ความร่วมมือตอบคำถามทุกคำถามของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และในกรณีถูกขอร้องไปให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีน้อย ไม่ควรจะตื่นเต้นในบางครั้งมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องสอบปากคำผู้โดยสารโดยละเอียด ฉะนั้นถ้าเกิดถูกเรียกตัวไปตรวจค้นให้พยายามใจเย็น ทำตัวเปิดเผย และช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้พิสูจน์ว่าท่านมิได้มีอะไรหลบซ่อน


5. กฎหมายศุลกากร

- มีไว้เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาการลักลอบขนอาวุธร้ายแรง แมลงที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคและศัตรูพืชทั้งมวล โปรดให้ความร่วมมือเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องคุ้มครองประเทศ

- โดยปกติประเทศต่าง ๆ จะมีแบบฟอร์มศุลกากรให้กรอกบน เครื่องบินก่อนจะถึงสนามบิน ควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัด การนำเข้าสินค้าปลอดภาษี เช่น บุหรี่ และ เหล้าของแต่ละประเทศ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

- หลายประเทศมีกฎหมายห้ามนำเข้าต้นไม้ ผลไม้ ผักสด และเนื้อสัตว์ ซึ่งถือเป็นมาตรการคุ้มครองผลผลิตทางการเกษตร ภายในประเทศเขาให้พ้นจาก เชื้อโรค และ แมลงศัตรูพืช โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หากมีความจำเป็นต้อง ริบสิ่งที่ท่านนำติดตัวเข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกอาหารต่าง ๆ

- เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายใน การตรวจค้นทั้งตัวท่านและสิ่งของของท่าน หากสงสัยว่าท่านอาจนำสิ่งที่ผิดกฎหมายเข้ามา โปรดให้ความร่วมมือโดยเปิดกระเป๋าให้ตรวจ เมื่อได้รับการขอร้อง ความมีอัธยาศัยไมตรีเช่นนี้จะช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

- ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทางการเงินของแต่ละประเทศ และอย่าลืมแจ้งจำนวนเงินที่ท่านมีในครอบครองต่อเจ้าพนักงาน


6. ภาษาและวัฒนธรรม

- อาจเป็นเหตุแห่งความขัดแย้งหรือการเข้าใจผิดได้ แต่ถ้าเข้าใจและใช้ให้ถูกก็จะช่วยให้การเดินทาง ของท่านเป็นประสบการณ์ ที่น่ารื่นรมย์ เป็นประโยชน์ในการผูกมิตรและช่วยให้ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคล และประเทศที่ท่านเดินทางไปพบเห็น พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ เกี่ยวกับตัวท่านด้วย

- พยายามเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคล วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีในดินแดนที่ท่านเดินทางเข้าไป

- พยายามเรียนภาษาของเจ้าของประเทศ สัก 2-3 คำ เพื่อสร้างความประทับใจ ในการพบปะผู้คน


ประการสุดท้ายทำตัวให้สบายและขอให้เที่ยวสนุก...

.. บทความจากเวบไซด์ //www.mdtours.com
Create Date : 17 สิงหาคม 2548
Last Update : 10 มีนาคม 2559 9:25:02 น.
Counter : 328 Pageviews.

4 comments
  
การแต่งกายควรแต่งกายให้มิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับตัวเอง
โดย: จงรัก IP: 203.158.177.3 วันที่: 12 กันยายน 2549 เวลา:13:48:28 น.
  
การแต่งกายโป้เป็นจุดล่อแหลมที่จะนำภัยมาสู่ตัวเอง
โดย: กำธร IP: 203.158.177.3 วันที่: 12 กันยายน 2549 เวลา:13:50:55 น.
  
โดย: จินตหรา IP: 117.47.21.60 วันที่: 14 สิงหาคม 2550 เวลา:14:21:29 น.
  
โดย: เหมียว IP: 124.120.66.176 วันที่: 15 สิงหาคม 2550 เวลา:17:27:37 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ป้าทุยบ้านทุ่ง
Location :
สระบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]บ้านฉันอยู่กลางทุ่งนา มีปู่ มีย่า มีหมา มีควาย เอิงเงย
New Comments