บนเส้นทางสายพระนิพพาน 191

 บนเส้นทาง

สายพระนิพพาน 191

191/01

ชีวิตวัย..ในที่สุด..ก็หยุดนิ่ง

จากเคยวิ่ง..แค่เดินนี่..ก็ดีแล้ว

ที่ยังไม่..นอนหอบ..หมอบเป็นแมว

ไม่เหลือแวว..สาวหนุ่ม..ชุ่มชื่นใจ

191/02

ชุ่มชื่นใจ..หายไป..หน้าเหี่ยวย่น

บ้างนั่งบ่น..ลูกหลาน..มันห่างหาย

ยิ่งปวดเศียร..เวียนหน้า..หูตาลาย

มันไม่กราย..มาใกล้..ให้ปวดใจ

191/03

ให้ปวดใจ..ไม่มีใคร..สนใจตน

มีแต่คน..ถอยห่าง..ไม่เข้าหา

ตั้งสติ..นั่งคิด..พิจารณา

ใช้ปัญญา..แห่งตน..ค้นหาผิด

191/04

ค้นหาผิด..จิตว้าวุ่น..ใจขุ่นมัว

เป็นที่ตัว..ของเรา..เองใช่ใหม

ก็เพียงแค่..อยากให้เขา..มาเอาใจ

ปรับจิตใหม่..ใช้เมตตา..บารมี

191/05

ใช้เมตตา..บารมี..มีที่ตน

ให้เป็นคน..ถึงแก่..แต่แจ่มใส

มีใบหน้า..เอิบอิ่ม..ยิ้มละมัย

ไม่มีใคร..หนีหน้า..มาประจำ

191/06

มาประจำ..ธรรมดา..เมตตาสูง

มาเป็นฝูง..ลูกหลาน..มันเข้าหา

เรายิ้มแย้ม..แจ่มใส..ตลอดเวลา

ลูกหลานมา..ถามทุกข์สุข..สนุกคุย

191/07

สนุกคุย..ลูกหลาน..ต่างเริงร่า

อยากจะมา..หาปู่ย่า..หาตายาย

รู้ปรับตัว..ดีจัง..ยังไม่สาย

ก่อนจะหาย..ไปหมด..รันทดใจ

191/08

มีพ่อแม่..มีปู่ย่า..มีตายาย

ก่อนจะสาย..เกินกาล..นานเกินแก้

ท่านก็หวัง..ลูกหลาน..ช่วยดูแล

ในยามแก้..ยามเฒ่า..ป้อนข้าวน้ำ

191/09

ป้อนข้าวน้ำ..ยามป่วยไข้..ไม่สบาย

เวลาตาย..ให้ลูกหลาน..มันช่วยเผา

ชะเง้อหา..ไม่เห็น..แม้แต่เงา

ลูกหลานเรา..จะทำ..กรรมมกงเกวียน

191/10

กรรมกงเกวียน..จงเปลี่ยน..คติตน

จงอดทน..อดกลั้น..กับคนแก่

อย่าเกี่ยงกัน..ขอทุกท่าน..ช่วยดูแล

ท่านงอแง..หมั่นเอาใจ..เข้าไว้คุณ

191/11

ให้ต่างคน..ต่างถอย..คนละก้าว

ลบรอยร้าว..ในใจ..ออกให้หมด

ท่านยังอยู่..กตัญญู..รู้แทนทด

ท่านตายหมด..ของไหว้ตั้ง..กินยังไง

191/12

กินยังไง..ลูกหลานเอ้ย..เคยคิดใหม

ไม่สนใจ..ตอนยัง..ลืมพ่อแม่

มาคิดได้..ตอนท่านตาย..อาลัยแท้

ทำได้แค่..หวานคาวตั้ง..นั่งจุดธูป

191/13

นั่งจุดธูป..พ่อแม่จ๋า..มากินข้าว

กินยังไง..กันเล่า..ลูกรักเอ๋ย

พ่อแม่อยู่..ของที่อยาก..ก็ไม่เคย

ของดีดี..ทั้งนั้นเลย..ถวายพระ

191/14

ถวายพระ..ละเลย..พ่อกับแม่

มีพระแท้..ในบ้าน..ดันไม่สน

พระดังดัง..อยู่ตั้งไกล..หมั่นไปวน

ในบ้านตน..หาเห็นไม่..ใกล้เกินไป

191/15

ใกล้เกินไป..มองไม่เห็น..ปล่อยเหม็นเน่า

ไปนั่งเฝ้า..พระอาจารย์..จนท่านสิ้น

พ่อแม่ตน..ไม่สนใจ..กินไม่กิน

ป่วยก็ดิ้น..ไปหาหมอ..กันเอาเอง

191/16

วังเวงใจ..ทำไม..คิดไม่ทัน

พระอรหันต์..ที่บ้าน..มีสององค์

ไม่ดูแล..เอาใจใส่..พาใจหลง

เข้าป่าดง..ไปได้..ละอายใจ

191/17

ละอายใจ..คิดได้..ไม่สายเกิน

เป็นผู้เดิน..ห่างหาย..ไปชั่วครู่

ได้ฉุกคิด..จิตสำนึก..ระลึกรู้

เรียกเป็นผู้..มีปัญญา..นำพาตน

191/18

นำพาตน..วนกลับ..มาสู่ทาง

เป็นผู้วาง..รากฐาน..ไปข้างหน้า

เป็นไปตาม..ความมุ่งมาด..ปรารถนา

เป็นผู้หา..ทางพ้น..ด้วยตนเอง

191/19

ด้วยตนเอง..กตัญญู..รู้คุณท่าน

จงมุ่งมั่น..ทำเถิด..ย่อมเกิดผล

กตัญญู..รู้คุณ..พ่อแม่ตน

ธรรมขั้นต้น..ของผู้มา..หาทางพ้น

191/20

หาทางพ้น..เริ่มต้น..กตัญญู

ผู้เลี้ยงดู..อรหันต์..ที่บ้านตน

นับเป็นผู้..มองเห็น..แต่มงคล

ใช้ปัญญา..แห่งตน..เดินถูกทาง

191/21

เดินถูกทาง..ห่างไกล..เจ้าความหลง

เดินมุ่งตรง..ไปหน้า..รักษาศีล

เสียสละ..สละ..ละอาจิณ

ค่อยเก็บกิน..ทีละจุด..รอหลุดพ้น

191/22

ต้องเริ่มจาก..บุพการี..ผู้มีคุณ

เป็นต้นทุน..กักตุน..เอาไว้ก่อน

พระอรหันต์..ที่บ้าน..ได้แน่นอน

ไม่บั่นทอน..เสริมส่ง..ทางตรงเลย

191/23

ทางตรงเลย..มนุษย์เอย..จำไว้คุณ

นอกจากบุญ..ยังมีบาป..ขนาบข้าง

ท่านเจ้าเวร..นายกรรม..เขาตามล้าง

จะงานช้าง..หรือมด..ต้องชดใช้

191/24

ต้องชดใช้..กรรมใหม่..จงอย่าก่อ

อันหลุมบ่อ..ใครทำเล่า..เราทั้งนั้น

ผู้สำนึก..ระลึกอยู่..กับปัจจุบัน

ทำทุกวัน..ให้มันดี..แค่นี้พอ

191/25

แค่นี้พอ..ละชั่ว..ทำแต่ดี

ทำให้มี..จิตแจ่มใส..อยู่เสมอ

สงบนิ่ง..สิ่งกระทบ..ที่พบเจอ

ไม่ยอมเผลอ..ตามสิ่งเร้า..เข้ามาทัก

191/26

เข้ามาทัก..อดทน..จนที่สุด

ที่มนุษย์..คนหนึ่ง..พึงทนได้

อันอารมณ์..รู้ข่ม..กดเอาไว้

ถ้าเผลอใช้..ออกมา..จะพาพัง

191/27

จะพาพัง..ย่อยยับ..รับไม่ไหว

ถ้ารื่นไหล..ตามอารมณ์..ก็จมดิ่ง

สงบระงับ..น้อมรับ..กับทุกสิ่ง

ผู้ทนนิ่ง..ย่อมมีผล..กุศลส่ง

191/28

กุศลส่ง..บ่งบอก..ระดับจิต

หนทางปิด..หรือเปิด..เตลิดไป

ว่าเดินขึ้น..หรือลง..ตรงบันใด

หนทางไกล..หรือใกล้..ใจรู้เอง

191/29

ใจรู้เอง..ไม่ติด..จิตไม่จับ

จิตระงับ..ไม่โลภ..ไม่โกรธหลง

เป็นการปิด..ช่องว่าง..ทางจะลง

ผู้รู้ปลง..ชีวิต..จิตงดงาม

191/30

จิตงดงาม..เดินตาม..พุทธองค์

ไม่เดินหลง..ตามอารมณ์..ไปจนลึก

มีสติ..กลับใจ..ได้สำนึก

เป็นผู้ฝึก..จิตตน..หาหนทาง

191/31

หาหนทาง..ไปดีกว่า..อย่าอยู่เลย

ผู้คุ้นเคย..ความชั่ว..ตัวหม่นหมอง

เป็นผู้หล่น..ช่องน้อย..ถอยลงคลอง

ไม่ยอมมอง..ด้วยปัญญา..หาทางพ้น

191/32

หาทางพ้น..ขุดค้น..ให้มันพบ

ต้องพร้อมรบ..กิเลส..ปฏิเสธหมด

จนความชั่ว..ตัวใหม่..ไม่ปรากฏ

ใบหน้าสด..จิตใส..มั่นในดี

191/33

มั่นในดี..มีแต่ได้..ท้ายที่สุด

อันมนุษย์..ควรทำ..ประจำจิต

จะไปไหน..มาไหน..มากมายมิตร

เป็นชีวิต..เพื่อจะผ่าน..ด่านมนุษย์

191/34

ด่านมนุษย์..กายเนื้อ..เบื่อสุดสุด

อันเป็นจุด..สุดท้าย..ทำให้ผ่าน

อยู่กับศีล..กับธรรม..อยู่กับทาน

ฝึกนานนาน..เชี่ยวชาญ..เรียกว่าชิน

191/35

เรียกว่าชิน..เป็นฌาน..ชำนาญฝึก

เชี่ยวชาญตรึก..ไตร่ตรอง..กรองเหตุผล

ด้วยสติ..สัมปชัญ..ปัญญาตน

อิทธิพล..ฉุดกระชาก..ยากเกาะติด

191/36

ยากเกาะติด..จิตตัด..สลัดหลุด

เป็นผู้หยุด..สงบนิ่ง..ไม่วิ่งวุ่น

หรือเรียกว่า..ผู้อยู่..ในอู่บุญ

มีแต่คุณ..ที่รู้..ผู้ปฏิบัติ

191/37

จำไว้ว่า..สิ่งมีค่า..คือชีวิต

พูดทำคิด..อย่างไร..ให้มีผล

ให้เกิดเป็น..ต้นทุน..บุญกุศล

สมกับตน..เกิดมา..เพื่อจะตาย

191/38

เพื่อจะตาย..ทำอย่างไร..กับชีวิต

เมื่อได้คิด..เวลา..ยิ่งเหลือน้อย

วันเวลา..เทียบกาย..ก็บ่ายคล้อย

จงเรียงร้อย..หล่อหลอมใจ..ให้เป็นหนึ่ง

191/39

ให้เป็นหนึ่ง..แน่วแน่..รู้แก้ไข

อันสิ่งใด..เป็นโทษ..โปรดจงหยุด

ใจเป็นหนึ่ง..รวมพลัง..ยับยั้งฉุด

ให้มันหลุด..กงเกวียน..เวียนเป็นกรรม

191/40

เวียนเป็นกรรม..ไม่นำพา..ผู้รู้คิด

พัฒนาจิต..แห่งตน..จนสูงส่ง

เดินตามทาง..บริสุทธิ์..พุทธองค์

ไม่ประสงค์..ราชทรัพย์..ระงับใจ

191/41

ระงับใจ..ทรัพย์ใด..ก็ไร้ค่า

ผู้เดินหน้า..หาแต่ทรัพย์..รับแต่ทุกข์

หลอกตนเอง..เช่นเคย..เสวยสุข

กลางคืนลุก..เดินทั่ว..กลัวทรัพย์หาย

191/42

จุดมุ่งหมาย..อยู่ที่..รู้สละ

ไปถึงละ..มันได้..ในที่สุด

กิเลสฝัง..แน่นใน..ใจมนุษย์

ลอกให้หลุด..ทำให้..ใจสะอาด

191/43

ใจสะอาด..ปราศจาก..อยากทั้งปวง

มันหลอกลวง..ให้หลง..ว่ามีค่า

สิ่งที่ได้..สุดท้าย..คือน้ำตา

ที่ได้มา..เสียไป..คือกายเรา

191/44

แม้กายเรา..รักจริง..ยิ่งแก่เฒ่า

ผ่านวันแล้ว..วัยเล่า..เฝ้ารักษา

หย่อนก็ดึง..ตึงไว้..ใช้เงินตรา

มันก็หา..คงที่..มีเสื่อมทรุด

191/45

มีเสื่อมทรุด..ที่สุด..ก็ทอดกาย

มีความตาย..รออยู่..ทุกผู้คน

เสียสละ..สละ..ละที่ตน

ด้วยเหตุผล..ธรรมดา..ธรรมชาติ

191/46

ธรรมชาติ..ไม่อาจฝืน..หรือขืนขัด

ปฏิบัติ..จนมี..ดีที่ตน

ถึงมีฤทธิ์..มีเดช..เหนือเหตุผล

ก็ไม่พ้น..ความตาย..นี้ได้เลย

191/47

สิ่งที่ทำ..ให้ทุกข์..ก็เพราะว่า

ไปให้ค่า..สิ่งนั้น..มากเกินไป

พอไม่ได้..ดังหวัง..นั่งทุกข์ใจ

ทุกสิ่งแปร..เปลี่ยนไป..ไม่แน่นอน

191/48

ไม่แน่นอน..ชีวิต..คิดสิ่งใด

ควรทำใจ..เอาไว้..ว่าไม่เที่ยง

คิดว่าแน่..ว่าชัวร์..มีตัวเหวี่ยง

สวรรค์เบี่ยง..เบนหนี..มีปัญหา

191/49

มีปัญหา..ปัญญา..คิดตริตรอง

เป็นผู้มอง..ด้วยธรรม..นำชีวิต

ที่ผ่านมา..เราปลูก..ทั้งถูกผิด

พอได้คิด..ไม่ทุกข์..ลุกขึ้นมอง

191/50

ลุกขึ้นมอง..เข้าใจ..ในชีวิต

สิ่งที่คิด..หวังไว้..มันไม่แน่

แต่ว่าสิ่ง..ที่เห็น..เป็นความแก่

เหลือก็แต่..เจ็บตาย..ใกล้เข้ามา

191/51

ใกล้เข้ามา..ความตาย..ฝึกใจกัน

รู้เท่าทัน..ธรรมชาติ..การเกิดดับ

มีความสุข..กับปัจจุบัน..กันเถอะครับ

แค่ยอมรับ..ทุกสิ่งอัน..มันดีเอง

191/52

มันดีเอง..บรรเลง..ตามคัลลอง

เป็นผู้มอง..เห็นธรรม..ทั้งดำขาว

รู้หาทาง..ปลดเปลี้อง..ทุกเรื่องราว

น้อมธรรมขาว..มาสู่..เป็นผู้ตื่น

191/53

เป็นผู้ตื่น..ยืนอยู่..กับปัจจุบัน

รู้เท่าทัน..กิเลส..และตัณหา

รู้เจ้าเวร..นายกรรม..เขาตามมา

และรู้ว่า..ต้องชดใช้..ต้องตายแล

191/54

ที่จริงแล้ว..ธรรมมี..อยู่ทุกแห่ง

มีทุกแหล่ง..ใกล้ไกล..ในนอกกาย

ผู้มองดู..รู้เห็น..เย็นสบาย

ทุกข์จนตาย..ปิดใจ..ไม่ยอมมอง

191/55

ไม่ยอมมอง..ด้วยใจ..ทั้งในนอก

ไม่ขุดลอก..กองกิเลส..เหตุแห่งทุกข์

ไม่ดับไฟ..ให้มอดไป..ได้แต่ปลุก

ให้มันลุก..เผาไหม้..ใจตนเอง

191/56

ใจตนเอง..มีไว้จำ..ไว้รู้แจ้ง

มีไว้แทง..ให้ทะลุ..ทุกปัญหา

รู้อดทน..สติมั่น..ใช้ปัญญา

จิตต้องหา..ทางพ้น..ด้วยตนเอง

191/57

ด้วยตนเอง..ผู้ลับดาบ..หยาบละเอียด

ผู้ไม่เบียด..เบียนตน..และคนอื่น

หาชั่วตน..ประจำ..ทุกค่ำคืน

รู้หยัดยืน..อดทน..จนเข้าใจ

191/58

จนเข้าใจ..วิถี..แห่งชีวิต

มุ่งเป็นมิตร..ด้วยจิตตน..ทั้งคนสัตว์

อยู่ในดี..มีคุณ..สารพัด

ไม่เร่งรัด..จนเครียด..เบียดเบียนตน

191/59

เบียดเบียนตน..ทำไม..ให้ยุ่งยาก

เริ่มต้นจาก..ศีลห้า..ให้มันคล่อง

เกิดเป็นคน..อย่าพลาด..โอกาสทอง

เป็นผู้มอง..อ่านขาด..ตัดชาติภพ

191/60

ตัดชาติภพ..รบกับใจ..เพียงตัวเดียว

ไม่ต้องเทียว..เกิดซ้ำ..ถลำลึก

เมื่อเป็นผู้..ปฏิบัติตน..เป็นคนฝึก

เผด็จศึก..ชาตินี้..เสียทีคุณ

 
Create Date : 09 ธันวาคม 2557
Last Update : 4 มกราคม 2558 21:59:56 น.
Counter : 529 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15เฒ่าจอย
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]New Comments
ธันวาคม 2557

 
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog