บนเส้นทางสายพระนิพพาน 186
 บนเส้นทาง

สายพระนิพพาน 186

186/01

ลองย้อนกลับ..นับหนึ่ง..ใหม่อีกที

เริ่มตรงที่..แต่นี้..ไม่ทำชั่ว

ทำแต่ดี..จิตใส..มุ่งใส่ตัว

สิ่งหมองมัว..อย่าไป..สนใจมัน

186/02

สนใจมัน..ทำไม..หนักใจตน

ปลูกมงคล..เอาไว้..เป็นกำแพง

ไว้ป้องกัน..ชั่วร้าย..เบียดไล่แซง

ต้องออกแรง..ปิดกั้น..จนมั่นใจ

186/03

จนมั่นใจ..ใช้ศีล..มาคลุมตน

เมื่อเป็นคน..มีศีล..ไม่สิ้นคิด

ใช้สติ..ปัญญา..หาถูกผิด

ทางชั่วปิด..ดีเปิด..ประเสริฐเลย

186/04

เริ่มศีลห้า..รักษา..ให้จริงจัง

ให้สมดัง..ตั้งจิต..อย่างกล้าหาญ

ไม่ประมาท..ชีวิต..ไม่ยาวนาน

ทั้งศีลทาน..ภาวนา..อย่าลังเล

186/05

อย่าลังเล..สงสัย..ในชีวิต

เอาแต่คิด..ต่อต้าน..มันไม่แน่

เคยพบคน..ไม่ตาย..มั่งไหมแก

พบแต่แก่..เจ็บตาย..ไม่เหลือเลย

186/06

คนส่วนใหญ่..ไขว่คว้า..วิ่งหาสุข

วิ่งหัวซุก..หัวซุน..เลยคุณเอ๋ย

จนสุดท้าย..ไม่เจอ..ความสุขเลย

พอนิ่งเฉย..สุขนั้น..ก็พลันมี

186/07

ก็พลันมี..อยู่ที่..สงบนิ่ง

อีตอนวิ่ง..ไล่ล่า..หาไม่พบ

แต่พอนิ่ง..ทำใจ..ให้สงบ

ก็กลับพบ..อย่างจัง..นั่งสบาย

186/08

นั่งสบาย..ใจพบ..สงบเย็น

ได้พบเห็น..สุขเรา..เข้าถึงจิต

อยู่ในดี..ประจำ..พูดทำคิด

ทรงชีวิต..เมตตา..เย็นมาเอง

186/09

เย็นมาเอง..เมื่ออยู่..ในอู่บุญ

ช่วยให้คุณ..สงบนิ่ง..สิ่งกระทบ

เป็นผู้รู้รู้..ผู้ตื่น..เมื่อประสบ

แต่สงบ..เยือกเย็น..เป็นประจำ

186/10

เป็นประจำ..นำมา..ปรับปรุงตน

ให้เป็นคน..สูงค่า..กว่ามนุษย์

แพ้สังขาร..การตาย..ในที่สุด

เพื่อการหยุด..เกิดตาย..ได้เสียที

186/11

ได้เสียที..มีจิต..เป็นกุศล

อันส่งผล..หลังตาย..ไม่หวนกลับ

เป็นเส้นทาง..หลุดพ้น..สนไหมครับ

เพียงน้อมรับ..พระธรรม..นำปฏิบัติ

186/12

นำปฏิบัติ..ขัดข้อง..ต้องรู้คิด

หาสิ่งผิด..สิ่งถูก..ปลูกสิ่งหวัง

ทางถูกต้อง..ร่มเย็น..มองเห็นฝั่ง

ขาลองหยั่ง..ลงได้..ข้ามไปเลย

186/13

ข้ามไปเลย..รีรอ..ก็เสียท่า

เพราะคุณค่า..มนุษย์..สุดแค่ตาย

ผู้กำเนิด..เกิดมา..แล้วมีกาย

ย่อมวุ่นวาย..ไม่จบ..รบกิเลส

186/14

รบกิเลส..ตัณหา..อุปาทาน

ปล่อยเนิ่นนาน..ยิ่งยาก..ลำบากจิต

ยิ่งเติบใหญ่..ยิ่งวุ่นวาย..มากมายพิษ

ยิ่งเสพติด..อนาคต..ยิ่งหมดกัน

186/15

ยิ่งหมดกัน..มันครอบงำ..พูดทำคิด

หลงชีวิต..ทางโลก..ชุ่มโชกกาม

มาติดทรัพย์..หลงด้วย..สิ่งสวยงาม

ก็เสื่อมทราม..ทางจิต..ติดโลกีย์

186/16

ติดโลกีย์..หนีไม่ได้..พ่ายตัณหา

ปรารถนา..ข้ามพ้น..จนด้วยเกล้า

ทำแต่ใจ..ให้วุ่น..บุญร่วงกราว

มากเรื่องราว..บุญตน..ไม่สนใจ

186/17

เมื่อเอาบุญ..หนุนตน..และครอบครัว

ความหมองมัว..ที่ไหน..จะไปถึง

ใช้บุญนำ..ทำใจ..ให้เป็นหนึ่ง

ก็จะถึง..พระนิพพาน..กันง่ายดาย

186/18

เกิดชาตินี้..มีโอกาส..อย่าพลาดซ้ำ

จิตตอกย้ำ..เกิดใหม่..ไม่เอาแน่

เจ็บป่วยกาย..นายกรรม..ตามจนแก่

ต้องนอนแผ่..ล้มตาย..ไปทุกที

186/19

มัววิ่งไล่..ไขว่คว้า..หาความสุข

เจอแต่ทุกข์..ทับถม..เสียจมเบ้า

พอตัดใจ..ถอยออก..บอกไม่เอา

ก็กลับเบา..ทันใด..สบายจัง

186/20

สบายจัง..ไม่หวัง..อีกต่อไป

แล้วทำไม..กลับพบ..สงบนิ่ง

จิตกำหนด..ปลดเปลื้อง..เรื่องทุกสิ่ง

มันกลับยิ่ง..สุขเย็น..เป็นไปได้

186/21

เป็นไปได้..เพราะโง่..จึงไปยึด

พอไปยึด..ก็อยาก..จึงมากทุกข์

พอไม่ยึด..ไม่อยาก..ก็มากสุข

เป็นผู้ปลุก..ตนตื่น..หายขื่นขม

186/22

หายขื่นขม..กับขันธ์..อันรอเน่า

มากเรื่องเล่า..สืบต่อ..แล้วก็จบ

เรียกว่ารุ่น..ต่อรุ่น..ที่คุณพบ

ต่างก็รบ..กับขันธ์..แพ้มันหมด

186/23

แพ้มันหมด..ทุกที..ผู้มีกาย

เสร็จทุกราย..กายมี..หนีไม่พ้น

เมื่อรู้ตัว..ว่าผิด..ฝึกจิตตน

เพื่อรอผล..หลังทิ้งกาย..ไปจากโลก

186/24

ไปจากโลก..ถอนราก..อันยากยิ่ง

ด้วยจิตนิ่ง..เป็นนิจ..พิจารณา

ว่าทุกสิ่ง..เป็นจริง..วิ่งเข้าหา

ปรารถนา..แต่สุข..ได้ทุกข์แทน

186/25

ได้ทุกข์แทน..แดนมนุษย์..สุดหยิบยก

สกปรก..กำเนิด..เกิดแดนนี้

กองขยะ..สะสม..หมักหมมดี

ทำให้มี..หมู่หนอน..มาชอนไช

186/26

มาชอนไช..กลายเป็นห่วง..โซ่อาหาร

ความต้องการ..สัตว์น้อยใหญ่..ก็ไปสู่

เพื่อดำรง..ทรงชีวิต..ลองคิดดู

จงเป็นผู้..รู้เข้าใจ..ในโลกนี้

186/27

ในโลกนี้..สะอาดไป..ไร้สัตว์อยู่

น้ำที่ดู..สะอาดไส..มักไร้ปลา

มีแต่ทราย..พืชที่ไหน..จะขึ้นมา

ที่เป็นป่า..ทั้งสิ้น..ดินอุดม

186/28

ดินอุดม..คือผสม..ทุกสิ่งอย่าง

เน่าผุพัง..บนดิน..รินลงน้ำ

พอทับถม..เคล้าผสม..ดีเลิศล้ำ

พืชก็นำ..เลี้ยงต้นกล้า..ป่าอุดม

186/29

ป่าอุดม..สมบูรณ์..คุณลองคิด

แหล่งกำเนิด..ชีวิต..สรรพสิ่ง

คนพืชสัตว์..ต่างอาศัย..ได้พึ่งพิง

ถ้าทุกสิ่ง..สมดุลย์..ไม่วุ่นวาย

186/30

ไม่วุ่นวาย..ใช้สติ..มีปัญญา

ปัญหามา..หาทาง..ไม่นั่งท้อ

เอาจิตงาม..ความดี..มาถักทอ

มีเพียงพอ..เป็นเกราะใหญ่..ไว้ป้องกัน

186/31

แปดเมษา..เขาเชิญมา..บวชลูกหลาน

วันอังคาร..วันแทนคุณ..ค่าน้ำนม

จึงเป็นคน..เต็มคน..จึงเหมาะสม

คนนิยม..ยกย่อง..ต้องอย่างนี้

186/32

ต้องอย่างนี้..ลูกที่ดี..บวชแทนคุณ

นับเป็นบุญ..พ่อแม่..และแห่งตน

ต้นกำเนิด..กองทุน..บุญกุศล

อันส่งผล..ข้ามภพ..จบข้ามชาติ

186/33

บุญกุศล..ตนบวช..ด้วยเต็มใจ

ช่วยดับไฟ..กองทุกข์..ของพ่อแม่

ถึงนรก..หมกไหม้..ไฟดับแล

ตั้งใจแท้..มุ่งมั่น..มันส่งจริง

186/34

มันส่งจริง..จากใจ..มองไม่เห็น

แต่มันเป็น..สิ่งล้ำค่า..อย่าลบหลู่

สำหรับผู้..ยึดมั่น..กตัญญู

เป็นผู้รู้..โดยธรรม..กระทำการ

186/35

กระทำการ..ด้วยใจ..ไร้กดดัน

เป็นจิตอัน..แจ่มใส..ด้วยใจเปิด

เมื่อตั้งใจ..แห่งตน..ผลย่อมเลิศ

อันจะเกิด..ปัญญา..ค้นคว้าธรรม

186/36

ค้นคว้าธรรม..นำสู่..ดวงจิตตน

ให้เป็นคน..เต็มคน..เมื่อศึกษา

ได้รู้แจ้ง..เห็นจริง..สิ่งมายา

เป็นผู้หา..ทางพ้น..ด้วยตนเอง

186/37

ด้วยตนเอง..เป็นผู้..หาทางพ้น

ด้วยการค้น..หาทาง..อย่างสงบ

มีสติ..ใช้ปัญญา..ช่วยหาพบ

ทำการรบ..จิตตน..จนชำนาญ

186/38

จนชำนาญ..การสงบ..ระงับจิต

รู้เปิดปิด..อารมณ์..รู้ข่มกลั้น

รู้ถูกผิด..อดีต..ปัจจุบัน

ทำให้มัน..สะอาดขาว..แวววาวใส

186/39

แวววาวใส..ขึ้นบ้านใหม่..เมื่อวานนี้

พ่อยังดี..ไม่มีแวว..ละสังขาร

แต่พอเช้า..ได้ข่าว..พ่อวายปราณ

หรือเมื่อวาน..ที่พ่อชี้..หนีขึ้นบน

186/40

หนีขึ้นบน..ไม่อยากทน..ทรมาน

ยิ่งอยู่นาน..ลูกหลาน..จะวายวุ่น

เมื่อสังขาร..ไม่ไหว..ใช้ผลบุญ

เพื่อช่วยหนุน..สู่วิมาน..ตระการตา

186/41

ตระการตา..พ่อลา..ก่อนทุกคน

จงอดทน..อดกลั้น..วันพลัดพราก

ที่เราเกิด..มานั้น..มีวันจาก

แม้ไม่อยาก..จากกัน..มันจำเป็น

186/42

มันจำเป็น..ลูกก็เห็น..สังขารพ่อ

ถึงอยู่ต่อ..ก็ไม่นาน..มันต้องตาย

ไปตอนนี้..ดีกว่าหนอ..พ่อสบาย

กายพ่อตาย..จิตวิญญาณ..นั้นพ่อยัง

186/43

พ่อนั้นยัง..กายพัง..จิตรู้เห็น

พ่อจะเป็น..กำลังใจ..ให้เสมอ

ถ้าคิดถึง..สงบใจ..ก็ได้เจอ

ขอพวกเธอ..ลูกหลาน..จงมั่นใจ

186/44

จงมั่นใจ..พ่อไปดี..ไม่มีทุกข์

มีความสุข..ตามกุศล..ผลบุญส่ง

อันกุศล..ผลบุญ..พ่อมั่นคง

ขอลูกจง..คงมั่น..การกุศล

186/45

การกุศล..ส่งผล..แก่ตนแน่

ลูกเพียงแค่..เต็มใจ..ทำไปเถิด

อันกุศล..ผลบุญ..ย่อมบังเกิด

จิตประเสริฐ..เท่านั้นลูก..มาถูกทาง

186/46

มาถูกทาง..ทำบุญ..อุทิศพ่อ

ไม่รีรอ..กตัญญู..ผู้กำเนิด

เพียงลูกทำ..จิตใส..ใจประเสริฐ

เท่ากับเปิด..ทางพ่อไป..ลูกได้บุญ

186/47

ไม่มีพ่อ..ลูกก็..ยังมีแม่

ซึ่งก็แก่..ชรา..ล้าสังขาร

จงพาแม่..สร้างกุศล..ผลบุญทาน

ทำให้บ้าน..อบอุ่น..สิ้นบุญพ่อ

186/48

สิ้นบุญพ่อ..ก็ดูแล..แม่ให้ดี

ลูกยังมี..ร่มไทร..แผ่ใบปรก

ทำให้แม่..มีแรงใจ..อย่าให้ตก

ช่วยกันยก..รักษาไว้..ให้ดีดี

186/49

อันความตาย..นิมิตหมาย..ไม่เคยมี

ทุกนาที..มีค่า..อย่าประมาท

เห็นหน้ากัน..หันหลังให้..อาจใจขาด

ไม่อาจคาด..คะเนได้..เมื่อไรกัน

186/50

เมื่อไรกัน..ทำทุกวัน..ให้มันดี

วันเดือนปี..พ้นผ่าน..อ่านให้ขาด

อันความตาย..เป็นไป..เหนือคิดคาด

ไม่เคยพลาด..เมื่อไรกัน..แค่นั้นเอง

168/51

มรณา..นุสสติ..นะลูกหลาน

อันสังขาร..ทุกคน..เป็นเช่นนี้

เมื่อก่อนพ่อ..ก็หล่อ..แข็งแรงดี

แปดสิบปี..ไม่มีแรง..แล้วลูกเอย

168/52

แล้วลูกเอย..เคยหนุ่ม..ก็เลือนหาย

จะทรงกาย..ก้าวย่าง..ยังไม่ได้

ดุจรถเก่า..ผุกร่อน..ไม่ได้ใช้

แค่มีไฟ..ติดอยู่..รู้แค่นั้น

168/53

รู้แค่นั้น..มันเป็น..ธรรมชาติ

ดุจเป็นญาติ..สนิท..คอยชิดใกล้

อันความทุกข์..ความสุข..ใครต่อใคร

ไม่เคยไป..จากกัน..จนวันตาย

168/54

จนวันตาย..กายสงบ..ก็จบกัน

ผ่านคืนวัน..เดือนปี..อย่างมีค่า

ก็เปรียบได้..ดอกไม้บาน..แล้วโรยรา

ธรรมดา..ธรรมชาติ..อย่าหวาดกลัว

168/55

อย่าหวาดกลัว..ความตาย..ไม่น่ากลัว

รายรอบตัว..จำไว้..ตายทั้งนั้น

เราเกิดกาย..ตายพลัดพราก..ไปสักวัน

รู้เท่าทัน..การจาก..ไม่มากทุกข์

168/56

ไม่มากทุกข์..ลูกเอย..เมื่อเคยชิน

เคยได้ยิน..ได้เห็น..ไม่เว้นว่าง

จากที่เรา..เคยปลอบเขา..ให้ละวาง

ถึงเราบ้าง..อย่ารันทด..สะกดใจ

168/57

สะกดใจ..ตั้งอยู่ใน..ธรรมดา

เมื่อพ่อมา..ก็ต้องไป..ใช่อยู่เลย

เห็นลูกดี..มีหลาน..ให้ชมเชย

ไม่ห่วงเลย..พ่อสุขใจ..ไร้กังวล

168/58

ไร้กังวล..ลูกทุกคน..มีหลักฐาน

เห็นลูกหลาน..มีครอบครัว..อันอบอุ่น

ก็เป็นพ่อ..เป็นปู่ตา..ที่มีบุญ

อันสมบูรณ์..สมค่า..การมาเกิด

168/59

ถึงเวลา..เผากาย..สลายร่าง

ที่ลูกทำ..ให้ทุกอย่าง..พ่อรับรู้

ขอขอบคุณ..ผู้มางาน..กันทุกผู้

ขอให้อยู่..อย่างร่มเย็น..เป็นสุขใจ

168/60

เป็นสุขใจ..ในชีวิต..คิดสิ่งใด

สมดั่งใจ..มุ่งมาด..ปรารถนา

ให้ทุกท่าน..เงินไหลกอง..ทองไหลมา

ทุกข์นานา..กร้ำกราย..มลายพลัน


Create Date : 10 พฤศจิกายน 2557
Last Update : 10 พฤศจิกายน 2557 16:17:51 น.
Counter : 687 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

เฒ่าจอย
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]New Comments
พฤศจิกายน 2557

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
All Blog