บนเส้นทางสายพระนิพพาน 185
บนเส้นทาง

สายพระนิพพาน 185

185/01

ชีวิตดี..เพราะมี..จิตผ่องใส

ไปทางไหน..ยิ้มให้..ใจยอมรับ

ได้ความรัก..เมตตา..คณานับ

ผู้น้อมรับ..ความดี..ย่อมมีบุญ

185/02

ย่อมมีบุญ..หนุนส่ง..เดินตรงทาง

รู้จักวาง..รู้ว่าง..รู้จักเว้น

เสียสละ..สละ..ก็ละเป็น

มีความเย็น..ถึงจุด..หยุดก่อกรรม

185/03

หยุดก่อกรรม..นำสู่..เป็นผู้หลุด

รู้จักหยุด..มองทาง..วางเป้าหมาย

ไม่ใช่เกิด..มาแค่..เพื่อแก่ตาย

จิตรู้คลาย..ยึดมั่น..นั่นแหละใช่

185/04

นั่นแหละใช่..ไม่ติด..จิตเป็นกลาง

มองเห็นทาง..เห็นทิศ..เมื่อจิตนิ่ง

เป็นผู้หยุด..แส่ส่าย..จิตไม่วิ่ง

เห็นทุกสิ่ง..ได้ชัด..เพื่อวัดใจ

185/05

เพื่อวัดใจ..แห่งตน..คนผู้ฝึก

ว่ารู้สึก..รู้สา..หนาแค่ไหน

ที่มันหลั่ง..ล้นมา..จากข้างใน

มาจากใจ..หรือหลอก..บอกตัวเอง

185/06

บอกตัวเอง..ทุกครั้ง..ความหวังมี

ใช้ความดี..นำหน้า..อย่าใช้ชั่ว

ผู้ไม่หวัง..เวียนว่าย..จึงไม่มั่ว

ทั้งไม่กลัว..ทุกข์กาย..ตายช่างมัน

185/07

ตายช่างมัน..จบกัน..ชาตินี้พอ

อย่ามัวรอ..ชาติใหม่..มันไม่แน่

มากมายกรรม..ไล่บี้..มีแต่แย่

จงหยุดแค่..ชาตินี้..แล้วหนีไป

185/08

แล้วหนีไป..ใช้ดี..เป็นตัวนำ

โดยมีธรรม..พุทธองค์..ทรงในจิต

ไม่มีชั่ว..ดีล้ำ..พูดทำคิด

มีชีวิต..สุขสงบ..รอจบเกม

185/09

รอจบเกม..สิ้นสุด..จุดเป็นคน

แม้กายตน..ก็ตาย..สลายร่าง

เรื่องจะอยู่..ตลอดไป..ไม่มีทาง

รู้จักวาง..ปลอดโปร่ง..โล่งสบาย

185/10

สุขแท้จริง..นิ่งบำเพ็ญ..จิตภาวนา

ธรรมดา..ความทุกข์..รุกแค่กาย

ทุกข์จริงแท้..เกิดแก่..แลเจ็บตาย

แต่รู้คลาย..ได้บำเพ็ญ..เห็นสัจจธรรม

185/11

เห็นสัจจธรรม..กรรมตน..บนโลกา

รู้ภาวนา..บำเพ็ญเพียร..ไม่เวียนกลับ

ทิ้งโลกีย์..หนีโลกา..ขอลาลับ

ทั้งยศทรัพย์..ยิ่งแล้วใหญ่..ไม่สนเลย

185/12

ไม่สนเลย..ทรัพย์ยศเอย..ไม่มั่นคง

จงอย่าหลง..ไปติด..จะดีกว่า

รู้แล้วปลง..เสียหน่อย..ถอยออกมา

มีจิตตรา..ตัวเทียว..เทียวไปได้

185/13

เทียวไปได้..ใช้จิต..มองทิศทาง

รู้ต้องวาง..กายตน..พ้นจากนี้

สวรรค์พรหม..นิพพาน..ทานศีลมี

ที่สุดดี..บำเพ็ญ..จนเห็นธรรม

185/14

จนเห็นธรรม..ความจริง..ธรรมดา

วันเวลา..หายใจทิ้ง..ยิ่งสูญเปล่า

ผู้บำเพ็ญ..ชัดเจน..ทุกเรื่องราว

ไม่สูญเปล่า..ลมหายใจ..ใช้พุทโธ

185/15

ใช้พุทโธ..กำกับ..ทั้งหลับตื่น

ทั้งนั่งยืน..นอนเดิน..เพลินกำกับ

เป็นผู้มอง..เห็นทุกข์..รุกน้อมรับ

ไม่บังคับ..พอชินใจ..เป็นไปเอง

185/16

เป็นไปเอง..โดยธรรม..รู้กำหนด

ก็เป็นพรต..ไปโดย..อัตโนมัติ

บำเพ็ญศีล..บำเพ็ญ..ธรรมปฏิบัติ

ไม่จำกัด..เพศวัย..ใช้ใจจิต

185/17

ใช้ใจจิต..จนคล่อง..ช่องทางเปิด

หนทางเกิด..เป็นคน..พ้นไปแน่

สวรรค์พรหม..นิพพาน..ก็แล้วแต่

ไม่พ้นแก่..เจ็บตาย..ในชาตินี้

185/18

ในชาตินี้..หาดี..ให้จงได้

จึงต้องใช้..อดทน..จนอดกลั้น

ได้พานพบ..ปัญหา..สารพัน

จงฝ่าฟัน..มันไป..ตั้งใจตน

185/19

ตั้งใจตน..เท่านั้น..ผ่านไปได้

จงอย่าหมาย..พึ่งพา..ครูอาจารย์

ท่านแค่ชี้..ตนนี้..สอบให้ผ่าน

แต่ละด่าน..ก้าวไป..อย่าได้ท้อ

185/20

อย่าได้ท้อ..อย่าถอย..ขอให้สู้

จงเป็นผู้..ก้าวเดิน..ทีละก้าว

กำหนดรู้..ลมไป..ทีละเท้า

รู้ก้าวยาว..ก้าวสั้น..เมื่อท่านเดิน

185/21

เมื่อท่านเดิน..ไปหน้า..อย่าถอยหลัง

อันความหวัง..นักสู้..อยู่ข้างหน้า

ถ้าเหนื่อยนัก..หยุดพัก..หายอ่อนล้า

ก็เดินหน้า..ฝึกฝน..จิตตนเอง

185/22

จิตตนเอง..ตนเอง..ต้องฝึกฝน

ก็จิตตน..คนอื่น..ไม่อาจรู้

มีแต่ตน..รู้ตน..ค้นหาดู

ร้อยพันรู้..ไม่สู้..รู้ตนเอง

185/23

รู้ตนเอง..ตามจริง..สิ่งกระทบ

เป็นผู้รบ..กับใจ..อย่างกล้าหาญ

อย่าหลอกตน..จนติด..เป็นสันดาน

จะเนิ่นนาน..เกินไป..ไร้ค่าคน

185/24

ไร้ค่าคน..หลอกตน..อยู่ร่ำไป

อีกเมื่อไร..จะหยุด..หลุดบ่วงมาร

คบกิเลส..ตัณหา..มาเสียนาน

ยากจะคลาน..หลีกหลบ..จบยากเย็น

185/25

จบยากเย็น..เพราะจิต..ติดกิเลส

ปฏิเสธ..ฝึกฝน..ว่าตนสุข

อันกิเลส..บังไว้..ไม่เห็นทุกข์

จนไฟลุก..ท่วมใจ..จะสายเกิน

185/26

จะสายเกิน..เพลินกิเลส..เพลินตัณหา

แล่นถลา..ตามใจ..ไม่รู้คิด

ผู้บำเพ็ญ..ท่านรู้..สู้ฝึกจิต

เปลี่ยนจากผิด..เป็นถูก..ปลูกต้นดี

185/27

ปลูกต้นดี..มีจิต..ติดบำเพ็ญ

เดินทางเย็น..ถึงยาก..มากคุณค่า

ผู้ค่อยเดิน..ก้าวไป..ในมรรคา

ถูกเวลา..ถูกที่..มันดีเอง

185/28

มันดีเอง..ตามจิต..คิดดีงาม

ผู้จิตทราม..ความเย็น..จะเห็นหรือ

เพราะเร่าร้อน..คอยปลุก..ไฟลุกฮือ

ผู้ฝึกปรือ..เท่านั้น..ท่านไม่ร้อน

185/29

ท่านไม่ร้อน..ไม่รุ่ม..ไม่กลุ้มใจ

ยืนบนไฟ..ยังสงบ..เมื่อพบเห็น

มีปัญหา..ปัญญา..สยบเย็น

ร้อนก็เป็น..ความเย็น..เข้ามาแทน

185/30

เข้ามาแทน..ด้วยสติ..สัมปชัญญะ

เอาชนะ..ร้อนรุ่ม..คลุมด้วยเย็น

ผู้ฝึกฝน..จริงแท้..รู้แก้เป็น

ผู้บำเพ็ญ..ถึงขั้น..รู้มั่นใจ

185/31

ผู้บำเพ็ญ..เจนจบ..รบกับใจ

รบข้างใน..ไม่สน..ค้นข้างนอก

เพราะข้างใน..จิตใจ..ตนไม่หลอก

หนทางออก..ตนนี้..อยู่ที่จิต

185/32

อยู่ที่จิต..ฝึกฝน..จนดีงาม

จนไร้ความ..หมองมัว..ที่ตัวจิต

มันเป็นความ..งดงาม..ในชีวิต

พูดทำคิด..แต่ดี..มีแต่คุณ

185/33

มีแต่คุณ..หนุนตน..ไม่วนกลับ

แม้ยามหลับ..สุขสบาย..ในอู่บุญ

จำทุกคน..ฝึกฝน..คือต้นทุน

เพื่อให้คุณ..ก้าวผ่าน..ทุกด่านกรรม

185/34

ทุกด่านกรรม..จำไว้..ได้ใช้ชด

มันเป็นกฏ..แห่งกรรม..เป็นตามนั้น

แต่ยังมี..ผลกรรม..ตามไม่ทัน

ก็หนีมัน..ขึ้นบน..ให้พ้นไป

185/35

ให้พ้นไป..ไม่ถาวร..ก็ทุกข์ตรม

สวรรค์พรหม..หล่นกลับ..มารับกรรม

ถ้าหนีถึง..นิพพาน..ที่สุดธรรม

หลุดที่ทำ..ทุกกรรม..หนีพ้นหมด

185/36

หนีพ้นหมด..กฏแห่งกรรม..ตามไม่ถึง

ฉะนั้นจึง..เดินหน้า..อย่าถอยหลัง

สวรรค์พรหม..เดินไหว..ก็ใกล้ฝั่ง

อย่ามัวนั่ง..รันทด..หมดความหวัง

185/37

หมดความหวัง..ได้ไง..เดินไปหน้า

นักรบกล้า..ไม่กลัว..ความลำบาก

รู้ฝึกตน..อดทน..ต่อทุกข์ยาก

เป็นผู้มาก..พากเพียร..เรียนรู้กรรม

185/38

เรียนรู้กรรม..เคยทำ..ด้วยความโง่

คิดว่าโก้..ว่าดี..กิเลสตน

ว่าฉลาด..ผิดคาด..กิเลสล้น

จะข้ามพ้น..ได้ไง..ไม่ฝึกตน

185/39

ไม่ฝึกตน..ไม่รู้ต้น..ไม่รู้ปลาย

มัวฟูมฟาย..ทุกข์นัก..รักพลัดพราก

เหมือนไม่มี..สิ้นสุด..ทุกข์ฉุดลาก

มันลึกมาก..เศร้าสลด..รันทดใจ

185/40

รันทดใจ..ทำไม..ใครคนก่อ

ก็หลุมบ่อ..กรรมเก่า..เราทั้งนั้น

เราคนปลูก..คิดถูก..ยอมรับมัน

คงสักวัน..หนีพ้น..ไปจนได้

185/41

ไปจนได้..ใช้เป็น..บำเพ็ญธรรม

รู้เห็นกรรม..เคยก่อ..บ่อขวากหนาม

เป็นผู้ก่อ..กรรมก็..คอยติดตาม

จิตงดงาม..เท่านั้น..หนีมันพ้น

185/42

หนีมันพ้น..ค้นหา..หนทางออก

พุทธองค์..ทรงชี้..ไปทางนั้น

ตายจากคน..ต่อบน..แดนสวรรค์

หลังจากนั้น..ต่อพรหม..สู่นิพพาน

185/43

สู่นิพพาน..งานจิต..ปิดทางต่ำ

ทุกเช้าค่ำ..บำเพ็ญ..เหม็นเบื่อทุกข์

เมื่อตั้งจิต..ปรารถนา..จะหาสุข

ต้องรีบบุก..ปัจจุบัน..ให้มันชิน

185/44

ให้มันชิน..ยินดี..น้อมรับทุกข์

ในเชิงรุก..มุมกลับ..รับเต็มที่

เป็นไปตาม..กฏแห่งกรรม..ตามวิถี

โอกาสหนี..อยู่ที่ตาย..ไปข้างบน

185/45

ไปข้างบน..ต่อไปจน..ถึงนิพพาน

จะเนิ่นนาน..เท่าไร..อย่าไปสน

อยู่ที่ใคร..อยู่ที่ใจ..ที่จิตตน

รู้ฝึกฝน..จนถึงจุด..ที่สุดธรรม

185/46

ที่สุดธรรม..ไม่ใช่ทำ..ได้โดยง่าย

มีแพ้พ่าย..บางเวลา..หาได้ท้อ

ถึงพ่ายแพ้..แต่ไม่ลา..เดินหน้าต่อ

เมื่อเริ่มก่อ..สานต่อ..อุดมการณ์

185/47

อุดมการณ์..ทานศีล..ภาวนา

ปรารถนา..พระนิพพาน..อธิษฐานจิต

เกิดเป็นคน..ทุกข์เกาะกุม..ทุ่มชีวิต

พูดทำคิด..แต่ดี..เพื่อหนีทุกข์

185/48

เพื่อหนีทุกข์..ชาตินี้..หนีไม่พ้น

เพราะมากล้น..นายกรรม..ตามล่าไล่

ก็น้อมรับ..ทุกข์เข็ญ..ไม่เป็นไร

ต่อนี้ไป..มุ่งบำเพ็ญ..เพื่อเห็นธรรม

185/49

เพื่อเห็นธรรม..ตามรู้..ลมเข้าออก

เพื่อจะบอก..ยังไม่ตาย..หายใจอยู่

หายใจยาว..หรือสั้น..หมั่นตามดู

เป็นทั้งครู..ทั้งศิษย์..จิตดวงนี้

185/50

จิตดวงนี้..ฝึกฝน..จนมันนิ่ง

เมื่อไม่วิ่ง..สอดส่าย..ใช้ปัญญา

ใยต้องเกิด..เป็นมนุษย์..เริ่มปุจฉา

วิปัสสนา..หาเหตุผล..จนกระจ่าง

185/51

จนกระจ่าง..สว่าง..ในดวงจิต

รู้ถูกผิด..เหตุผล..ถึงต้นตอ

จิตรู้ทัน..ทีละขั้น..ทีละข้อ

มีทั้งล่อ..ทั้งชน..วนไปมา

185/52

วนไปมา..ท้าทาย..เราให้หลง

เป้าประสงค์..ปิดทาง..วางกับดัก

เพื่อให้การ..บำเพ็ญ..เป็นของหนัก

ผู้ตั้งหลัก..ระวังจิต..ไม่ติดใจ

185/53

ไม่ติดใจ..ในทุกข์..ที่ทับถม

ผู้เพาะบ่ม..จิตดี..ไม่มีผล

เพราะจิตดี..จิตใส..ใส่กมล

พอไม่สน..สิ่งกระทบ..ย่อมพบทาง

185/54

ย่อมพบทาง..เดินตน..ที่ค้นหา

ด้วยปัญญา..แห่งตน..คนผู้ฝึก

จนรู้แจ้ง..รู้จริง..และรู้ลึก

ไม่เคยนึก..เคยฝัน..มันมาเอง

185/55

มันมาเอง..จากใจ..บริสุทธิ์

พอตรงจุด..ปัญญา..ออกมาแก้

อันปัญญา..แห่งธรรม..นั่นจริงแท้

กิเลสแพ้..หลีกพ้น..ค้นหาเอา

185/56

ค้นหาเอง..ตัวเรา..มีที่ไหน

อย่าเผลอไป..เกาะติด..ผิดมหันต์

กายตัวนี้..ถ้าหงายผึ่ง..ถึงทางตัน

เพราะว่ามัน..ไม่ใช่เรา..ยืมเขามา

185/57

ยืมเขามา..จากต้นทุน..บุญกุศล

พอเป็นคน..เวรกรรมเก่า..เราก็ไล่

ผู้เริงหลง..กอดรัด..ไม่ตัดใจ

เอาอะไร..ไปได้เล่า..เจ้าคิดดู

185/58

เจ้าคิดดู..ผู้ตาย..เอาไปเผา

เหลือขี้เถ้า..หนึ่งกอง..มองเห็นไหม

แค่ธาตุสี่..ดินน้ำ..ลมและไฟ

เอาอะไร..จากกายนี้..ไม่มีเลย

185/59

ไม่มีเลย..เอาไปได้..กายทรัพย์ยศ

เมียผัวสด..ไม่นานปี..มีคนใหม่

นี่แหละคือ..ชีวิต..เมื่อคิดไป

เกิดทำไม..คิดดู..รู้ด้วยตน

185/60

รู้ด้วยตน..คนเกิดมา..เพื่อใช้กรรม

แล้วก็ทำ..พระนิพพาน..ให้มันแจ้ง

มากมายธรรม..พุทธองค์..ทรงแสดง

ยังไม่แรง..รู้ฝึกตน..ก้าวพ้นไป

Create Date : 21 สิงหาคม 2557
Last Update : 22 สิงหาคม 2557 20:45:20 น.
Counter : 792 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

เฒ่าจอย
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]New Comments
สิงหาคม 2557

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog