บนเส้นทางสายพระนิพพาน 184
บนเส้นทาง

สายพระนิพพาน 184

184/01

เหลือเวลา..ไม่มาก..อยากบอกเจ้า

อันตัวเรา..ขอจง..ให้สงสาร

ปฏิบัติ..บำเพ็ญ..ให้เป็ฯฌาน

มัวหน้าบาน..ชมคนอื่น..ตนขื่นขม

184/02

ตนขื่นขม..ไม่สมควร..ชวนให้คิด

ชอบส่งจิต..ออกนอก..ใช่ไหมเล่า

ควรหันมา..เพ่งพินิจ..ที่จิตเรา

พร้อมขัดเกลา..ให้ผ่องใส..ไร้มลทิน

184/03

อันพุทธะ..คือธรรมะ..ธรรมดา

ใช้ปัญญา..ตาในเห็น..ธรรมชาติ

อันจิตเดิม..แห่งเรา..ขาวสะอาด

น่าประหลาด..กิเลสเกาะ..เพราะอะไร

184/04

เพราะอะไร..ก็เพราะใจ..เราหลงผิด

ไปสนิท..กับอารมณ์..พาขมขื่น

เพราะความอยาก..ลากไป..ดึงกลับคืน

ทำก่อนอื่น..ขัดใจเรา..ให้วาวใส

184/05

ความสุขแท้..อยู่ที่ใจ..ไม่ใช่ทรัพย์

รู้ระงับ..ความอยาก..มากสุขได้

การช่วยเหลือ..แบ่งปัน..ทำจากใจ

แต่อย่าไป..ค้ากำไร..จากทุกข์เขา

184/06

รู้เตือนตน..ด้วยสติ..ด้วยเหตุผล

เมื่อสติ..อยู่กับตน..ผลย่อมดี

เมื่อสติ..ติดกายา..ปัญญามี

ผ่านทุกที..ด้วยปัญญา..อย่าวู่วาม

184/07

อันชีวิต..คนนั้น..มันมากทุกข์

อย่าเพิ่มทุกข์..กายใจ..ให้ใครเขา

ไปเพิ่มทุกข์..ทุกข์เวียน..มาหาเรา

จงช่วยเขา..ด้วยใจ..ไม่ทุกข์เลย

184/08

ผู้ก่อกรรม..กรรมสนอง..ต้องอย่ามั่ว

อันดีชั่ว..ทั้งสิ้น..ฟ้าดินเห็น

เกิดเป็นคน..ทั้งที..ดีให้เป็น

เอาความเย็น..แห่งธรรม..ช่วยนำทาง

184/09

การบำเพ็ญ..ภาวนา..พาพ้นทุกข์

เป็นการปลุก..ตนตื่น..จากขื่นขม

รู้สงบ..ระงับ..กับอารมณ์

ไม่ต้องจม..กองทุกข์..สุขที่ใจ

184/10

ทำอามิส..บูชา..บุญนิดนิด

บำเพ็ญจิต..บูชา..บุญถาวร

ปฏิบัติได้..ทั้งนั่ง..เดินยืนนอน

รู้หนาวร้อน..อยู่ได้..สบายใจ

184/11

ผู้ไม่เชื่อ..คำสอน..พุทธองค์

ก็อย่าหลง..มาบวชใจ..ให้ปวดหัว

ยิ่งข้องขุ่น..มืดหน้า..หูตามัว

เพราะว่าตัว..ไม่เปิดใจ..ใฝ่หาธรรม

184/12

เมื่อจิตใจ..ไร้ระงับ..จ้องจับผิด

เมื่อมีจิต..อกุศล..หนทางตัน

จิตร้อนรุ่ม..เหมือนสุมไฟ..บรรลัยกัลป์

รู้ไม่ทัน..จิตตน..มากล้นทุกข์

184/13

ยังหลอกใจ..ตัวเอง..อย่ากินเจ

แค่ไปเฮ..ตามเขา..ไม่เข้าใจ

ไปกินเจ..ทำเกลือ..เพื่ออะไร

รู้เข้าใจ..เสียก่อน..ค่อยย้อนกิน

184/14

คนที่ไร้..เมตตา..ก็อย่าหวัง

จะมากจัง..เมตตา..มาสู่ตน

ถึงจะมาก..เมตตา..มาเวียนวน

ก็ไม่ใช่..ของตน..ของคนอื่น

184/15

คนที่ไม่..กตัญญู..รู้คุณคน

ลูกหลานตน..ก็ล้วน..อกตัญญู

มันเป็นกรรม..ตามหลอนหลอก..บอกให้รู้

กตัญญู..เปิดกว้าง..ทางนิพพาน

184/16

คนมีจิต..อกุศล..ผลย่อมฝาด

หมดโอกาส..บรรลุธรรม..คำสอนสั่ง

เห็นเป็นเรื่อง..น่าขำ..ชอบทำพัง

แม้การฟัง..ไม่รู้เรื่อง..ไม่เข้าใจ

184/17

คนเกลียดคน..ชังใคร..เขาไปดะ

สภาวะ..แห่งตน..ไม่รู้จัก

เกิดเป็นคน..มีเมตตา..มีความรัก

ให้แน่นหนัก..บำเพ็ญ..เป็นพุทธะ

184/18

แม้ความรัก..ความชัง..มันเกิดดับ

รู้กำกับ..ด้วยดี..มีทางจบ

ผู้บำเพ็ญ..เข็นดีมา..ท้ากิเลสรบ

เป็นผู้พบ..ทางออก..บอกทางไป

184/19

ธรรมทั้งหลาย..คือว่าง..วางทั้งหมด

เป็นตามกฏ..แห่งกรรม..ธรรมชาติ

ผู้บำเพ็ญ..เห็นได้..ใจสะอาด

ผู้ตัดขาด..ชาติภพ..จบได้เอง

184/20

คำสอนของ..พุทธองค์..ละเอียดอ่อน

ทุกขั้นตอน..มีตน..เป็นที่พึ่ง

รู้บำเพ็ญ..ปัญญาคิด..จิตเป็นหนึ่ง

ผู้เข้าถึง..ดุจเพชรใส..เจียระไนดี

184/21

ติดวัตถุ..บุคคล..สถานที่

บอกเลยนี่..มิใช่..เป็นผู้รู้

รู้ไม่ติด..ผู้ติด..ยังข้องอยู่

กิเลสกู่..วิ่งกลับ..จับไม่ทัน

184/22

ผู้ที่ติด..ไม่วาง..วางไม่ติด

ผู้ได้สิทธิ์..คือว่าง..วางลงได้

ผู้ไม่วาง..คือติด..คิดเรื่อยไป

วางยังไง..จิตเกาะ..เลาะไม่ออก

184/23

ผู้ที่วาง..ถึงจุด..ขุดค้นธรรม

ปากก็พร่ำ..สวดไป..ไม่ยึดถือ

มีสติ..ระลึกรู้..ผู้ฝึกปรือ

สงบคือ..นิ่งสนิท..จิตเป็นสุข

184/24

จิตเป็นสุข..สงบเย็น..เป็นธรรมชาติ

ความสะอาด..แห่งจิต..หมดฤทธิ์อยาก

การบำเพ็ญ..ที่เห็น..คล้ายไม่ยาก

แต่ก็มาก..หลุมดัก..มากขวากหนาม

184/25

การทำบุญ..ที่สุด..ต้องหยุดเป็น

การบำเพ็ญ..ไปให้สุด..อย่าหยุดยั้ง

จะนั่งนอน..ยืนเดิน..ก็เพลินจัง

จะถึงฝั่ง..พระนิพพาน..ในวันหนึ่ง

184/26

การทำบุญ..ทำด้วยใจ..ไม่คำนึง

จะบาทนึง..สลึงนึง..ได้ทั้งนั้น

มีมากหน่อย..ก็เป็นร้อย..ก็เป็นพัน

ที่สำคัญ..ไม่ให้ตน..ต้องทนทุกข์

184/27

ไม่มีเงิน..ก็ไม่เห็น..จะเป็นไร

อนุโมทนา..บุญเขาไป..ได้ทั้งนั้น

ไม่มีเงิน..ช่วยแรง..ก็แล้วกัน

ก็บุญนั้น..คือดี..ใช่ที่เงิน

184/28

อันความชั่ว..อย่าให้มี..ปิดหนทาง

จงปล่อยวาง..เมื่อทำดี..อย่ายึดติด

จิตไปเกาะ..ดีไว้..บุญได้นิด

จงทำจิต..ให้ว่าง..วางมันลง

184/29

ผู้ทำบุญ..อย่าหวังบุญ..เด้อครับเด้อ

เดี๋ยวจะเผลอ..กอดบุญ..คุณไม่วาง

เสาชื่อเรา..ใครนั่งใกล้..ไม่มีทาง

นั่งข้างข้าง..เสาต้นนี้..นี่ติดบุญ

184/30

แม้รอบรู้..สารพัด..ก็ไร้ค่า

เหตุเพราะว่า..ไปไม่ถึง..พระนิพพาน

มาติดรู้..ติดเห็น..อยู่เป็นนาน

พระนิพพาน..รออยู่..ไม่รู้ไป

184/31

มีศีลพร้อม..น้อมบำเพ็ญ..เป็นประจำ

เป็นผู้นำ..จิตตน..ก้าวพ้นกรรม

มาเป็นผู้..อยู่ในศีล..กินในธรรม

ไม่ต้องถ้ำ..วัดป่าเขา..บ้านเราเอง

184/32

บ้านเราเอง..ทำเป็นวัด..ปฏิบัติไป

ขัดเกลาใจ..ตัวเรา..ใช่เขาอื่น

ร่างกายเรา..ธรรมชาติ..ไม่อาจฝืน

แก่ต้องคืน..เขาไป..ไม่ใยดี

184/33

ไม่ใยดี..นี่พูดง่าย..แต่ทำยาก

จึงต้องลาก..เต็มที่.เช็ดขี้เยี่ยว

ไม่ใช่ผู้..อยู่บนโลก..เพียงผู้เดียว

ถูกยึดเหนี่ยว..ด้วยรอบข้าง..ต่างทำใจ

184/34

ต่างทำใจ..ไม่ได้..ความตายรอ

ต่างมาออ..ตรงหน้า..น้ำตาหลั่ง

มาดูใจ..ใกล้จบ..ครบหรือยัง

ทำนบพัง..ตามกัน..มันธรรมดา

184/35

มันธรรมดา..การเกิด..กำเนิดกาย

เพื่อจะตาย..ไม่รู้วัน..อันเบื้องหน้า

บ้างก็ตาย..ไม่กี่วัน..หลังคลอดมา

บ้างร้อยกว่า..แต่ไม่ตาย..ไม่เคยมี

184/36

ไม่เคยมี..ที่ไม่ตาย..ไปจากโลก

นองชุ่มโชก..ด้วยน้ำตา..การลาจาก

มีเศร้าโศก..เสียใจ..กายพลัดพราก

เป็นการยาก..แต่ข่มได้..ด้วยใจตน

184/37

ด้วยใจตน..ฝึกฝน..บำเพ็ญเพียร

ได้เล่าเรียน..คิดตาม..ธรรมพุทธองค์

มาเกิดแก่..เจ็บตาย..ใจรู้ปลง

อย่าเริงหลง..เวียนว่าย..ต่อไปเลย

184/38

สุขเสมอ..ด้วยสงบ..นั้นไม่มี

มั่นในดี..สุขจิต..ปิดทางต่ำ

เมื่อเป็นผู้..รู้เห็น..บำเพ็ญธรรม

งานประจำ..ของจิต..ปิดบัญชี

184/39

ปิดบัญชี..บำเพ็ญใจ..ไม่ประมาท

อิทธิบาท..สี่ข้อ..ขอกำหนด

มีฉันทะ..วิริยะ..จิตตะจด

อีกหนึ่งกฏ..วิมังสา..ปัญญาตรอง

184/40

มีฉันทะ..พอใจ..ในบำเพ็ญ

ไม่ว่าเป็น..สมาธิ..วิปัสสนา

จิตเป็นสุข..สงบนิ่ง..ทิ้งปัญหา

ปรารถนา..สลัดหลุด..ฉุดตัวเอง

184/41

วิริยะ..มีความเพียร..จะต่อสู้

เพราะว่ารู้..ทุกสิ่ง..มากอุปสรรค

ไม่ท้อถอย..แม้มากหน่อย..หลุมกับดัก

ขอปักหลัก..ต่อสู้..รู้กันไป

184/42

มีจิตตะ..ไม่ละวาง..อย่างมุ่งมั่น

ทำจิตนั้น..ให้ดิ่ง..นิ่งสงบ

พอจิตนิ่ง..รวมเป็นหนึ่ง..จึงพานพบ

หนทางจบ..ทางไหน..ไปหาดู

184/43

วิมังสา..ใช้ปัญญา..อย่างใคร่ครวญ

คิดทบทวน..ไปมา..หาถูกผิด

สิ่งไหนใช่..ไม่ใช่..ไตร่ตรองนิด

ถ้ามันผิด..ก็ค่อยค่อย..ถอยออกมา

184/44

อิทธิบาทสี่..ยังมี..นิวรณ์ห้า

ก่อนเดินหน้า..ตัดทิ้ง..สิ่งเหล่านี้

มันขัดขวาง..ทำให้..ไม่ได้ที่

ถ้าไม่มี..พวกนี้..สบายเลย

184/45

อย่าประมาท..ในชีวิต..มันน่าอาย

คนอื่นตาย..เราก็ตาย..ได้เหมือนกัน

มีโอกาส..ได้เจอ..ทั้งเธอฉัน

แตกต่างกัน..แต่ว่า..เวลาใด

184/46

ผู้ที่ไร้..วาสนา..จิตว้าวุ่น

ดุจวางทุ่น..รอระเบิด..เกิดปัญหา

รู้บำเพ็ญ..เป็นเลิศ..เกิดปัญญา

วิปัสสนา..รู้แจ้ง..เห็นแสงธรรม

184/47

ชั่วไม่แตะ..ดีไม่ติด..จิตสงบ

ยังไม่จบ..ชีวิต..จิตเป็นสุข

ถึงมีมาก..ทางกาย..จมในทุกข์

ก็ไม่ลุก..โวยวาย..ใช้ขันติ

184/48

ใช้ขันติ..อดทน..ต่อสิ่งเร้า

มายั่งเย้า..ให้เตลิด..เกิดปัญหา

มีสติ..สัมปชัญ..และปัญญา

ทุกปัญหา..มีทางออก..บอกได้เลย

184/49

บอกได้เลย..มนุษย์เอย..เกิดแต่เหตุ

ทั้งกิเลส..ตัณหา..อุปาทาน

ทั้งชั่วดี..มีในตน..ปนสันดาน

จะเป็นมาร..เป็นเทพ..เลือกเสพเอา

184/50

เลือกเสพเอา..เถิดผู้..ที่รู้คิด

พาชีวิต..โอกาส..วาสนา

จงอย่าให้..เสียที..ที่เกิดมา

เสียเวลา..ไปเปล่า..น่าเศร้าใจ

184/51

สักายะ..อย่าหลง..จงทำลาย

จะรักกาย..หลงกาย..ทำไมเล่า

เพราะว่ากาย..ไม่เคย..จะรักเรา

มันแก่เอา..เจ็บเอา..จนเราตาย

184/52

วิจิกิจฉา..ก็อย่า..คิดสงสัย

ธรรมอันใด..พุทธองค์..ทรงสอนสั่ง

เป็นความจริง..ทุกสิ่งอัน..ยามฉันฟัง

กายต้องพัง..เสื่อมสลาย..ไปตามกาล

184/53

ศีลนั้นหนา..อย่าปรามาส..ทำพลาดผิด

จงตั้งจิต..อย่าลูบคลำ..ทำเป็นเล่น

เมื่อมั่นศีล..มั่นธรรม..ถึงลำเค็ญ

ทุกข์ก็เป็น..แค่ทางผ่าน..ด่านมนุษย์

184/54

กามฉันทะ..ละวางได้..ไม่ร้อนเร่า

เป็นผู้เข้า..สู่จุด..จะหลุดพ้น

ทรัพย์ความรัก..ยศศักดิ์..อิทธิพล

ไม่มีผล..ต่อจิต..คิดดีงาม

184/55

ปฏิฆะ..ละอารมณ์..รู้ข่มตน

มาเป็นคน..มีสติ..มีเหตุผล

ความพอใจ..ไม่พอใจ..เมื่อไม่สน

ไม่มีผล..ต่อใจ..ต่อไปนี้

184/56

รูปฌาน..ชนะได้..ด้วยปัญญา

รูปมีมา..เสื่อมสลาย..ไปที่สุด

ทั้งคนสัตว์..สิ่งของ..มองทุกจุด

ไม่เคยหยุด..เสื่อมสลาย..สักรายเดียว

184/57

อรูปฌาน..ละด้วย..ยิ่งสุดดี

การไม่มี..ก็เหมือนมี..นั่นปะไร

ขอจงวาง..ลงเถิด..ตะเพิดไป

ไม่สนใจ..ก็จบกัน..อันอรูป

184/58

วางมานะ..ถือดี..ที่ในตน

มาเป็นคน..อ่อนน้อม..รู้ค้อมหัว

ไม่เอาดี..อวดใคร..ให้เจ็บตัว

ผู้ค้อมหัว..เป็นที่รัก..ไม่หนักใจ

184/59

อุจธัจจะ..ละอารมณ์..อันซ่านฟุ้ง

อย่าได้ปรุง..แต่งจิต..คิดไปทั่ว

ยังเป็นผู้..อยู่ขั้นใด..ให้รู้ตัว

ประดุจบัว..รอเบ่งบาน..กาลต่อไป

184/60

อวิชชา..คิดว่า..โลกนี้ดี

ก็ไม่มี..ในจิต..คิดถูกต้อง

สวรรค์พรหม..ไม่ปรารถนา..จะครอบครอง

มุ่งจับจอง..พระนิพพาน..สถานเดียว


Create Date : 20 สิงหาคม 2557
Last Update : 21 สิงหาคม 2557 1:20:50 น.
Counter : 595 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

เฒ่าจอย
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]New Comments
สิงหาคม 2557

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog