บนเส้นทางสายพระนิพพาน 206

 บนเส้นทาง

สายพระนิพพาน 206

206/01

อยู่ที่เรา..เอาปัญญา..ขึ้นมาตั้ง

แล้วก็นั่ง..พิจารณา..หาเหตุผล

มีป่วยไข้..ไม่สบาย..ตายทุกคน

ทั้งรวยจน..มียศถา..อย่าหวังรอด

206/02

อย่าหวังรอด..ป่วยไข้..ไม่สบาย

ทั้งทางกาย..ทางใจ..ไปหาหมอ

มีมากมาย..เสียจัง..มานั่งรอ

เห็นแล้วก็..ห่อเหี่ยวใจ..ในชีวิต

206/03

ในชีวิต..ดูเอาเถิด..ผู้เกิดกาย

ความสบาย..สุขี..มีที่ไหน

เช้าก็อาจ..กินอิ่ม..ยิ้มละมัย

บ่ายหายใจ..ไม่ทัน..ซ่ะงั้นเอง

206/04

ซ่ะงั้นเอง..คนเรา..อย่าเมาตน

เห็นทุกคน..เกิดกาย..ตายที่สุด

ตื่นเถอะตัว..ฝึกจิตชัวร์..เป็นมนุษย์

เพื่อจะหยุด..เกิดตาย..ได้เสียที

206/05

ได้เสียที..มีกาย..ตายทุกครั้ง

จงหยุดยั้ง..การเกิด..เถิดทุกท่าน

เพราะการเกิด..ซ้ำซ้ำ..กรรมตามทัน

คอยบีบคั้น..ทุกข์ทน..ไปจนตาย

206/06

ไปจนตาย..ให้จบ..อยู่ที่จิต

ใครทำผิด..คิดชั่ว..อยู่เป็นนิจ

แต่ไม่เคย..รู้สึก..สำนึกผิด

ก็ถูกจิต..ลากดึงถึง..อบายภูมิ

206/07

อบายภูมิ..โทษหนัก..กักไว้นาน

ดัดสันดาด..ของตน..จนสาสม

เป็นผู้กลัว..ขุมนรก..ตกไปจม

ทุกข์ระทม..แค่เศษกรรม..ตามติดมา

206/08

ตามติดมา..แค่เศษ..เหตุแห่งทุกข์

ให้เราลุก..ค้นหา..ให้มันเห็น

เกิดใหม่ใช้..ปัญญา..ให้มันเป็น

สงบเย็น..อยู่ได้..ไม่ร้อนเร่า

206/09

ไม่ร้อนเร่า..เข้าใจ..ใช้ชีวิต

เป็นผู้คิด..พูดทำ..แต่กรรมดี

ไม่ทำชั่ว..รู้ตัว..แต่บัดนี้

เป็นผู้มี..ปัจจุบัน..อันวางแล้ว

206/10

อันวางแล้ว..กิเลส..และตัณหา

ที่เคยหนา..ชุ่มโชก..โลภโกรธหลง

ที่เคยล้น..ดื้อรั้น..วันนี้ปลง

สงบลง..เป็นผู้..รู้เห็นกรรม

206/11

รู้เห็นกรรม..ธรรมดา..ผู้มาเกิด

ถือกำเนิด..จากกำหนัด..กรรมจัดสรร

มีแต่ทุกข์..ลำเค็ญ..เป็นกำนัล

รู้เท่าทัน..กฏแห่งกรรม..คือทำใจ

206/12

คือทำใจ..ยอมรับ..สิ่งที่เกิด

ไม่เลยเถิด..ปล่อยใจ..ให้ยับยั้ง

รู้น้อมรับ..ทำใจ..ก่อนกายพัง

เมื่อกายยัง..ธรรมดา..มารับกรรม

206/13

มารับกรรม..กำหนด..บทลงโทษ

ความพิโรท..โกรธขึง..พึงระงับ

อันฟืนไฟ..ในใจ..เมื่อรู้ดับ

เอาจิตจับ..อานา..ไร้ฆ่าฟัน

206/14

มารับกรรม..กำหนด..บทลงโทษ

เพราะมีโจษ..คอยจี้..ชี้ที่ตน

ผู้มีกรรม..กำหนด..ต้องอดทน

จึงข้ามพ้น..ปัญหา..ที่มาชน

206/15

ที่มาชน..ตามกรรม..ที่ทำเก่า

มีหนักเบา..ตามกรรม..จงจำจด

ไม่ยกเว้น..แม้เป็น..ตถาคต

ตามจนหมด..เวลา..การมาเกิด

206/16

การมาเกิด..ใช้กรรม..ทำชั่วดี

อันเรามี..สะสม..เพาะบ่มไว้

ไม่ทำชั่ว..ทำแต่ดี..ย่อมมีชัย

หนทางไป..ก็ย่อมดี..ผู้มีบุญ

206/17

ผู้มีบุญ..คุ้นเคย..กับความทุกข์

เขาไม่ลุก..โวยวาย..ใช้ความนิ่ง

เอาปัญญา..พิจารณา..หาความจริง

ว่าทุกสิ่ง..เกิดแต่เหตุ..ก่อเพทภัย

206/18

ก่อเพทภัย..พลาดที่สุด..ในชีวิต

คือการคิด..ถึงอดีต..ที่ผ่านมา

แล้วก็คิด..เพ้อฝัน..ถึงวันหน้า

โดยไม่กล้า..ยอมรับ..ปัจจุบัน

206/19

ปัจจุบัน..จงเรียนรู้..และยอมรับ

นี่แหละครับ..ความจริง..ที่เราเป็น

จงเฝ้าดู..เรียนรู้..สิ่งที่เห็น

ถึงทุกข์เข็ญ..ก็เป็นธรรม..ไว้สอนตน

206/20

ไว้สอนตน..บนอดีต..คือบทเรียน

จงพากเพียร..แก้ไข..ให้เต็มที่

ตั้งใจทำ..ปัจจุบัน..ให้มันดี

ปัญญามี..สติมั่น..มันดีเอง

206/21

มันดีเอง..อนาคต..จดจำกัน

ทำปัจจุบัน..วันนี้..ให้ที่สุด

สมกับการ..ได้เกิด..เป็นมนุษย์

อย่าให้หลุด..ลงล่าง..หาทางขึ้น

206/22

หาทางขึ้น..ตื่นตน..บนพลาดผิด

ด้วยความคิด..ปัญญา..มาทางธรรม

มาเป็นผู้..รู้ทัน..การกระทำ

ไม่ก่อกรรม..ผูกพัน..กันต่อไป

206/23

ใช้ประโยชน์..จากโทษ..การพลาดผิด

โดยดวงจิต..สำนึกผิด..อย่างจริงแท้

ผิดแล้วไป..เริ่มใหม่..ปัญญาแก้

อย่ายอมแพ้..จิตตน..วนก่อกรรม

206/24

วนก่อกรรม..ซ้ำซาก..ยากแก้ไข

หนทางไป..อนาคต..ย่อมมืดมิด

มีแต่ชั่ว..ออกโชว์..โง่ทางจิต

เป็นการปิด..ทางออก..หลอกตัวเอง

206/25

หลอกตัวเอง..วนอ่าง..ห่างจุดหมาย

เพราะมากมาย..ยุ่งยิ่ง..สิ่งปรุงแต่ง

ที่เกิดขึ้น..นี้หนอ..ส่อแสดง

ปัญญาแทง..ไม่ถึง..จึงหลงทาง

206/26

จึงหลงทาง..หลงทิศ..ผิดวิถี

คือเดินหนี..จากดี..สู่สีแสง

ไปเดินตาม..โลกโลกีย์..ที่แสดง

จนหมดลม..สิ้นลม..จมทุกที

206/27

จมทุกที..โลกนี้..ล้วนสมมุติ

เรามุ่งหลุด..มันฉุดรั้ง..จงนั่งนิ่ง

พิจารณา..หาเหตุผล..ค้นความจริง

เห็นทุกสิ่ง..เสื่อมสลาย..ไปตามกาล

206/28

ไปตามกาล..ตามกรรม..ไม่ช้ำจิต

ก็ไม่ติด..โลกนี้..หรือโลกหน้า

มารู้ทัน..ปัจจุบัน..กันดีกว่า

สู้ฟันฟ่า..อุปสรรค..แม้หนักหนา

206/29

แม้หนักหนา..สาหัส..กัดฟันทน

ทนไปจน..ลุล่วง..บ่วงผูกมัด

ร้อนก็เย็น..เป็นธรรม..ปฏิบัติ

เพื่อการขัด..เกลาจิต..สู่ทิศทาง

206/30

สู่เส้นทาง..สร้างสม..บารมี

ด้วยความดี..มั่นคง..ทรงสติ

ทั้งอภัย..อุเบกขา..สมาธิ

ให้ชำนิ..ชำนาญ..งานของใจ

206/31

งานของใจ..ทำไป..จนมันนิ่ง

ไม่เที่ยววิ่ง..ไปมา..ตามล่าไล่

แม้จะเจอ..ทุกข์เข็ญ..ไม่เป็นไร

เป็นเพราะใจ..แห่งตน..ฝึกฝนดี

206/32

ฝึกฝนดี..มีจิต..เปี่ยมเมตตา

แม้มืดมา..สว่างไป..ได้เช่นกัน

ค้นหาจริง..ให้เจอ..อย่าเพ้อฝัน

เป็นผู้หัน..มองตรง..ถือธงธรรม

206/33

ถือธงธรรม..นำหน้า..จนชำนาญ

เพื่อคืบคลาน..ไปหน้า..จิตคงมั่น

ชนะใจ..ตนได้..สิ่งสำคัญ

พ่ายแพ้มัน..หมดท่า..พาเวียนวน

206/34

พาเวียนวน..เดี๋ยวหล่น..เดี๋ยวก็ขึ้น

มีทั้งตื้น..ทั้งลึก..สุดนึกคิด

อาจจะจอด..ไม่ทันแจว..แล้วแต่จิต

บัดเดี๋ยวปิด..บัดเดี๋ยวเปิด..เกิดแต่กรรม

206/35

เกิดแต่กรรม..ชั่วดี..ที่ทำมา

เจตนา..เรานั้น..มันส่งผล

ไม่เจตนา..ก็ดี..มีอิทธิพล

ก็มีผล..หนักเบา..ไม่เท่ากัน

206/36

ไม่เท่ากัน..อันผลกรรม..ทำชั่วดี

อันพึงมี..แก่ตน..คนทั่วหล้า

ธรรมชาติ..ชั่วดี..มีเวลา

ธรรมดา..เสื่อมสลาย..ไม่ถาวร

206/37

ไม่ถาวร..เสื่อมสลาย..ไปทุกวัน

รู้เท่าทัน..บรรเทา..เกาถูกที่

ขัดเกลาจิต..แห่งตน..พ้นเสียที

ด้วยความดี..คงมั่น..นิรันดร

206/38

นิรันดร..นอนคิด..พิจารณา

ผู้เกิดมา..มีกรรม..ตามกำหนด

ใคร่ครวญดู..รู้เห็น..มันเป็นกฏ

ตถาคต..ชี้ทางออก..บอกทางไป

206/39

บอกทางไป..ใจตน..ค้นหาดู

ใจเป็นครู..สอนสั่ง..ทั้งดีชั่ว

จงยึดมั่น..ดีเท่านั้น..ให้มันชัวร์

เพื่อใจตัว..ไม่หม่นหมอง..มองเห็นธรรม

206/40

มองเห็นธรรม..กำไร..ในการเกิด

เป็นผู้เปิด..ทางใหม่..ไปนิพพาน

เกิดเป็นคน..อยู่ได้..ไม่เคยนาน

ทรมาน..ทุกข์ทน..ไปจนตาย

206/41

ไปจนตาย..พลัดพราก..จากทุกสิ่ง

ที่เคยวิ่ง..ไคว่คว้า..หาได้สม

ยิ่งดิ้นรน..จิตตน..ยิ่งแต่จม

มีทุกข์ตรม..เป็นกำนัล..นั่นความจริง

206/42

นั่นความจริง..สิ่งแท้..แน่นอนนัก

พรากจากรัก..ชอบใจ..ไปทุกสิ่ง

รู้ความจริง..แห่งตน..จงทนนิ่ง

ขยับวิ่ง..ยิ่งทุกข์..สุขไม่เห็น

206/43

สุขไม่เห็น..เป็นที่ใจ..ไม่สงบ

หนทางจบ..สงบใจ..ไม่ไล่คว้า

ใช้กรรมเก่า..ของเรา..ที่ค้างคา

เป็นผู้พา..จิตตน..เดินบนทาง

206/44

เดินบนทาง..พุทธองค์..ได้ทรงชี้

เส้นทางนี้..มีนิพพาน..เป็นที่สุด

ขอเพียงก้าว..พ้นผ่าน..ด่านมนุษย์

บริสุทธิ์..สดใส..ไม่ไกล้เกิน

206/45

ไม่ไกลเกิน..เดินทางจิต..กิจแห่งตน

หลุดจากคน..หนทาง..เปิดกว้างให้

สวรรค์พรหม..นิพพาน..ด่านต่อไป

อยู่ที่ใจ..เราท่าน..หมั่นขัดเกลา

206/46

หมั่นขัดเกลา..กิเลสออก..ไม่หลอกตน

รู้อดทน..ยามทุกข์โถม..โหมกระหน่ำ

เตรียมความพร้อม..เราดีกว่า..เมตตานำ

ศีลและธรรม..ยึดมั่น..จนมันชิน

206/47

จนมันชิน..ไม่ดิ้นรน..ไม่เร่าร้อน

เป็นผู้ย้อน..ดูกิเลส..ด้วยเหตุผล

ทุกข์ทั้งหลาย..เรียนรู้..เป็นครูตน

มันเวียนวน..เข้าใจหมด..กฏแห่งกรรม

206/48

กฏแห่งกรรม..ธรรมชาติ..ธรรมดา

ทุกข์เกิดมา..เรายอมรับ..ก็ดับได้

จะหนักเบา..เราผู้ก่อ..ก็ต้องใช้

มีทั้งร้าย..ทั้งดี..หนีไม่พ้น

206/49

หนีไม่พ้น..บนโลกนี้..หนี้เก่าใหม่

จะเล็กใหญ่..แค่ไหน..ต้องใช้หมด

ที่เคยทำ..ไว้นั้น..มันปรากฏ

ถึงกำหนด..กฏแห่งกรรม..ตามมาเอง

206/50

ตามมาเอง..บรรเลง..โดยทันใด

ผู้เตรียมใจ..ยอมรับ..ไม่คับข้อง

ไม่เตรียมใจ..ใบหน้า..น้ำตานอง

เอาแต่ร้อง..ฟูมฟาย..ไปไม่เป็น

206/51

มองปัญหา..ด้วยปัญญา..ของตนเถิด

มีเหตุเกิด..ขึ้นมา..หาทางดับ

มองทะลุ..เข้าไป..ใจยอมรับ

โอกาสดับ..ย่อมมีได้..ใช้ปัญญา

206/52

ใช้ปัญญา..แก้ปัญหา..จนคุ้นเคย

ก็วางเฉย..สงบนิ่ง..สิ่งกระทบ

พบความจริง..ด้วยใจ..คือใกล้จบ

ใช้สงบ..สยบไหว..ที่ใจตน

206/53

ที่ใจตน..รู้อดทน..รู้อดกลั้น

จิตมุ่งมั่น..แก้ไข..ไม่ฝืนจริง

มีตั้งอยู่..ดับไป..ได้ทุกสิ่ง

เห็นความจริง..ธรรมดา..ธรรมชาติ

206/54

ธรรมชาติ..ที่เห็น..เป็นเช่นนี้

ไม่เคยมี..ไม่สลาย..ในโลกหล้า

มีอายุ..จะน้อยมาก..ย่อมจากลา

เป็นผู้มา..แล้วไป..ตามใจจิต

206/55

ตามใจจิต..สุดท้าย..ก่อนตายจาก

แสนลำบาก..ทำใจ..ให้ฝึกตน

นิ่งสงบ..อยู่ใด้..ใช้ฝึกฝน

เพื่อหวังผล..สอบไล่..ตอนตายจาก

206/56

ตอนตายจาก..จิตพราก..ไปจากกาย

ทั้งหญิงชาย..แม้พรต..ไม่งดเว้น

ยังคือผู้..ฝึกใจ..ยังไม่เป็น

ก็ไม่เห็น..ทางไป..แห่งใจตน

206/57

หนทางไป..แห่งใจตน..คนไม่ฝึก

ถลำลึก..ลงต่ำ..อยู่ร่ำไป

ฝึกตนดี..ก่อนจบ..สงบใจ

ก็เดินไป..สู่ผล..จิตตนฝึก

206/58

จิตตนฝึก..เป็นพรต..หมดกิเลส

รู้ดับเหตุ..แห่งทุกข์..สุขสงบ

ตามระดับ..เหตุผล..ที่ตนพบ

ผู้รุกรบ..ชนะใจ..ย่อมไปดี

206/59

ย่อมไปดี..มีทาง..เดินไปต่อ

ถมหลุมบ่อ..ที่เห็น..เป็นทางเรียบ

รู้ใช้ธรรม..ก่อสร้าง..ไช้ย่างเหยียบ

ย่อมได้เปรียบ..ทางอื่น..หมื่นแสนทาง

206/60

หมื่นแสนทาง..ย่างไป..ไม่สงบ

แต่มาจบ..ทางธรรมนี้..ที่จิตนิ่ง

มีแต่สุข..สงบเย็น..เห็นทุกสิ่ง

ตามความจริง..ธรรมมะ..พระพุทธองค์
Create Date : 17 กรกฎาคม 2558
Last Update : 20 กันยายน 2558 10:49:45 น.
Counter : 496 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

เฒ่าจอย
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]New Comments
กรกฏาคม 2558

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog