บนเส้นทางสายพระนิพพาน 177
บนเส้นทาง

สายพระนิพพาน 177

177/01

ผู้มีจิต..เป็นุศล..บนโลกนี้

เป็นผู้มี..เมตตา..เป็นที่สุด

เมื่อเป็นผู้..อยู่บน..แดนมนุษย์

ไม่มีหยุด..ก่อกุศล..สร้างผลบุญ

177/02

สร้างผลบุญ..เป็นทุน..เดินทางต่อ

กลบหลุมบ่อ..ทางนั้น..ให้เรียบง่าย

ไม่เป็นทาง..ยากเกิน..เดินสบาย

แม้ก่อนตาย..สุขอยู่..ในอู่บุญ

177/03

ในอู่บุญ..ให้คุณ..สบายจิต

ศีลไม่ผิด..เอี่ยมอ่อง..หน้าผ่องใส

รัศมี..บุญมาก..แผ่จากใจ

จากข้างใน..สู่นอก..บอกได้เลย

177/04

ชีวิตวัย..ไม่ใช่..อุปสรรค

ใจเป็นหลัก..ตั้งมั่น..ท่านเจ้าขา

ไม่ว่าเด็ก..ผู้ใหญ่..คนชรา

นอนภาวนา..อยู่ได้..ก็ไปดี

177/05

ผู้ไปดี..มีใจ..เป็นหัวหน้า

เพราะรู้ว่า..ใจนั้น..ดันไปได้

อย่าเป็นผู้..หัวทู้..ไม่ยอมใช้

จงรู้ไว้..ไม่ปึก..ฝึกทำใจ

177/06

ฝึกทำใจ..ยอมรับ..กฏแห่งกรรม

เป็นผู้ทำ..แต่ดี..แต่นี้ไป

ทั้งเป็นผู้..รู้แต่..การอภัย

สงบใจ..อยู่ศีล..กินในธรรม

177/07

กินในธรรม..นำสู่..เป็นผู้ละ

เอาชนะ..ใจตน..ที่วนวุ่น

ผู้ยังจิต..ให้ใส..ใจเคยขุ่น

มาอบอุ่น..ปรารถนา..สร้างบารมี

177/08

สร้างบารมี..ให้เต็ม..คมเข้มชัด

ปรมัถ..บารมี..ดีที่สุด

ผู้หวังเกิด..สุดท้าย..กายมนุษย์

ผู้หวังหยุด..เกิดตาย..ได้เสียที

177/09

ได้เสียที..ชาตินี้..ขอสุดท้าย

สิ่งเลวร้าย..เคยก่อ..ขอใช้ชด

ความเจ็บปวด..รวดร้าว..เศร้ารันทด

น้อมรับหมด..ปัญหา..ที่มาเยือน

177/10

ที่มาเยือน..เตือนตน..คนผู้ก่อ

ทุกหลุมบ่อ..ขวางไว้..ใช่ทั้งสิ้น

นายกรรมทุก..แห่งหน..จงยลยิน

กายเราสิ้น..ครั้งนี้..ขอหนีไกล

177/11

ขอหนีไกล..รับไป..บุญแห่งเรา

เคยมัวเมา..ขอขมา..รู้ว่าชั่ว

เมื่อไม่รู้..เป็นผู้..หูตามัว

เมื่อรู้ตัว..ชดใช้..ไร้ต่อรอง

177/12

ไร้ต่อรอง..มองเห็น..สิ่งที่ทำ

อันเป็นกรรม..บุญบาป..หยาบละเอียด

จงเป็นผู้..รับรู้..ไม่เบียนเบียด

ไม่โกรธเกลียด..ทำกิจ..ปิดบัญชี

177/13

ปิดบัญชี..ทีละจุด..หยุดก่อเหตุ

ทุกกิเลส..ร้อยรัด..สลัดหลุด

ทุกรอยรั่ว..จริงจัง..ตั้งใจอุด

อันมนุษย์..ทำได้..ไม่รีรอ

177/14

ไม่รีรอ..เร็วรี่..จี้ตรงจุด

เพื่อจะหยุด..ทุกสิ่ง..ทิ้งทุกอย่าง

ใช้ปัญญา..ตัวรู้..สูถากถาง

กิเลสจาง..จากใจ..จนไม่เหลือ

177/15

จนไม่เหลือ..สักนิด..ติดที่ใจ

ทำสิ่งใด..ล้วนบุญ..คุณเจ้าขา

ประกอบเหตุ..กุศล..จนธรรมดา

เป็นผู้มา..เพื่อไป..ไม่หวนคืน

177/16

ไม่หวนคืน..ตื่นตัว..อยู่เป็นนิจ

พูดทำคิด..ไร้หิษ..ไม่เป็นภัย

เมื่อทุกสิ่ง..หลุดปาก..มาจากใจ

อันแจ่มใส..บริสุทธิ์..หยุดก่อเวร

177/17

กายเจ้าเอย..ขยันแท้..แก่ไปหน้า

ถึงแม้ว่า..วอนขอ..ก็ไม่หยุด

เดินหน้าไป..หาแก่..มีแต่ทรุด

จากชำรุด..แล้วก็..รอวันตาย

177/18

จงรู้สึก..ว่าเรา..เขาต้องตาย

ผู้มีกาย..ตายหมด..กฏแห่งกรรม

อันดีชั่ว..ตัวรู้..อยู่ที่ธรรม

จะชักนำ..เราไป..ในเส้นทาง

177/19

ในเส้นทาง..สายตรง..ไม่สงสัย

ทุกเงื่อนไข..พุทธองค์..ทรงรู้แจ้ง

มีพระธรรม..คำสอน..ช่วยแจกแจง

สงฆ์แสดง..สืบมา..ถึงปัจจุบัน

177/20

ถึงปัจจุบัน..ยึดมั่น..อยู่ในศีล

ทำจนชิน..เป็นฌาน..นั้นมากอยู่

มากมีศีล..มากธรรม..มากความรู้

มากมีผู้..เดินหน้า..หานิพพาน

177/21

หานิพพาน..ลดละ..กามารมณ์

รู้ใช้คม..ปัญญา..หาทางตัด

ผู้ทุ่มเท..สว่าง..เห็นทางชัด

ปฏิบัติ..รู้เห็น..เป็นไปเอง

177/22

เป็นไปเอง..โดยธรรม..จงจำจด

จิตกำหนด..แล้ววาง..เปิดกว้างไว้

ถ้ากำหนด..แล้วตึง..ดึงให้ไหว

เหลียวทางไหน..มืดมน..หนทางไป

177/23

หนทางไป..ยิ่งใส่..อารมณ์ด้วย

ไม่อาจช่วย..ให้พ้น..แต่หล่นตม

ผู้ไม่นิ่ง..ยิ่งดิ้น..ก็ยิ่งจม

คุมอารมณ์..ไว้ได้..สบายเลย

177/24

สบายเลย..คุมไว้..ใช่ชั่วครู่

แต่คุมอยู่..แต่น้อย..ค่อยมากขึ้น

จนได้สิทธิ์..จิตสบาย..ไม่ทนฝืน

แต่ขัดขืน..ตลอดไป..ใช้ปัญญา

177/25

อันกิเลส..ทั้งปวง..บ่วงร้อยรัด

คอยตามฟัด..กัดจิก..ทั้งหยิกข่วน

ฉุดกระชาก..ลากไป..ทางไม่ควร

สวมโซ่ตรวน..ไว้สิ้น..ดิ้นไม่หลุด

177/26

ดิ้นไม่หลุด..สุดท้าย..ใช้ปัญญา

แต่เกิดมา..บัดนี้..มีเราไหม

ทั้งพ่อแม่..ปู่ย่า..และตายาย

ต่างก็ตาย..ไม่รอด..สักคนเลย

177/27

สักคนเลย..เพื่อนเอย..ผู้เกิดแก่

เห็นมีแต่..พลัดพราก..จากของรัก

เมื่อเป็นผู้..รู้เห็น..เป็นประจักษ์

จงตั้งหลัก..มั่นไว้..อยู่ในธรรม

177/28

อยู่ในธรรม..กำหนด..รู้ทุกสิ่ง

เห็นความจริง..เสื่อมสลาย..ไปทุกอย่าง

เมืองเคยมี..บัดนี้..เป็นเมืองร้าง

สิ่งปลูกสร้าง..แข็งแกร่งนัก..หักพังลง

177/29

หักพังลง..จงเห็น..เป็นธรรมดา

สิ่งเกิดมา..เสื่อมสลาย..ไปตามกาล

ในโลกนี้..ไม่มี..สิ่งยาวนาน

พอถึงกาล..เสื่อมสลาย..ทำลายลง

177/30

ทำลายลง..ไม่ทรงตัว..ตลอดไป

ไม่มีใคร..อยู่ได้..ตลอดครับ

แม้แต่ผู้..ประเสริฐ..ยังเกิดดับ

จนจิตจับ..นิพพานไว้..จึงไปเลย

177/31

จึงไปเลย..ลาลับ..ไม่กลับแน่

เป็นผู้แก้..จิตตน..จนมันจบ

เป็นผู้ใช้..ปัญญา..หาทางพบ

เป็นผู้รบ..กิเลสตน..จนมันพ่าย

177/32

จนมันพ่าย..ใช้อดทน..และอดกลั้น

อย่างมุ่งมั่น..พากเพียร..ไม่เวียนแวะ

กิเลสเกาะ..รู้เห็น..เป็นผู้แกะ

เช่นนี้แหละ..จึงหลุด..หยุดเวียนว่าย

177/33

หยุดเวียนว่าย..ในโลก..มีกรรมรอ

บุญไม่พอ..ไม่ท้อ..ต่อข้างบน

ชำระจิต..กักตุน..บุญกุศล

ไม่เป็นขน..ขอเป็นเขา..เข้าสู่ทาง

177/34

เข้าสู่ทาง..สายธรรม..นำนิพพาน

จงคืบคลาน..ไปหน้า..อย่าหวั่นไหว

เมื่อเป็นผู้..กำหนดรู้..อยู่ที่ใจ

ใหญ่กว่าใคร..ทั้งหมด..กำหนดเอง

177/35

กำหนดเอง..ไม่เกรง..ชั่วจะหมอง

ไม่เสียของ..เสียคน..อดทนสู้

จงหนักแน่น..หลักวิชา..หาความรู้

เป็นผู้รู้..จุดหมาย..ปลายทางตน

177/36

ปลายทางตน..บุคคล..ไปได้ยาก

เพราะต้องมาก..พากเพียร..จนที่สุด

ต้องเป็นผู้..ฝึกฝน..จนถึงจุด

บริสุทธิ์..ที่จิต..ปิดบัญชี

177/37

ปิดบัญชี..หนี้กรรม..เคยทำมา

พระศาสดา..ทรงชี้..นี้ทางไป

มีน้อยนัก..ผู้คน..จะสนใจ

บอกว่าไกล..เกินฝัน..ไม่ทันลอง

177/38

ไม่ทันลอง..เอ่ยอ้าง..สร้างกำแพง

ไม่ทันแทง..แพ้พ่าย..ใจไม่สู้

ไม่ทันคิด..เอ่ยมา..ว่าไม่รู้

จึงเป็นผู้..เวียนว่าย..ไม่รู้จบ

177/39

ไม่รู้จบ..พบแต่..อุปสรรค

โลกมีหลัก..กำหนด..กฏแห่งกรรม

เสวยบุญ..และบาป..ที่เคยทำ

ทุกหนี้กรรม..ทำไว้..เขาไล่ตาม

177/40

เขาไล่ตาม..ทุกชีวิต..ที่เกิดกาย

ทั้งหญิงชาย..ไพร่ผู้ดี..มีกรรมหมด

รวมถึงผู้..ที่เห็น..ว่าเป็นพรต

พระสุคต..ก็ไม่เว้น..ชัดเจนไหม

177/41

ชัดเจนไหม..ไม่มีใคร..หนีกรรมพ้น

รู้ฝึกฝน..พอมีทาง..หลังความตาย

ฝึกตนดี..เตรียมพร้อม..ย่อมสบาย

ไม่ต้องอาย..ยมบาล..กาลสิ้นลม

177/42

กาลสิ้นลม..ล้มพับ..ดับขันธ์ห้า

จิตเริงร่า..แจ่มใส..ไปสวรรค์

ถ้าขณะ..ทิ้งกาย..อยู่ในฌาน

พรหมนิพพาน..ก็ไม่..ไกลเกินฝัน

177/43

ไกลเกินฝัน..ได้ไง..ใจสงบ

ต้องการจบ..บัญชี..หนี้ทั้งหลาย

ขืนอยู่ต่อ..ก่อหนี้..อีกมากมาย

มันละอาย..ใจตน..คนไม่ทั่ว

177/44

เรามีค่า..ในตน..คนเกิดกาย

อย่าทำลาย..ความดี..ที่มีอยู่

อันกิเลส..ตัณหา..น่าอดสู

ขอผู้รู้..กำจัด..สลัดหลุด

177/45

สลัดหลุด..หยุดก่อ..อกุศล

มันส่งผล..แก่ตน..ยากทนได้

บ้างถึงกับ..เป็นบ้า..ฆ่าตัวตาย

ถูกทำลาย..จองล้าง..อย่างเหี้ยมโหด

177/46

อย่างเหี้ยมโหด..โกรธแค้น..จองเวรกรรม

เป็นผู้ทำ..ร้ายตน..ในเบื้องหน้า

กล้าก่อเวร..สร้างกรรม..ตามปรารถนา

ที่วิ่งหา..ทุกชาตินั้น..ท่านนายกรรม

177/47

ท่านนายกรรม..ตามติด..ปิดบัญชี

นายกรรมมี..มากมาย..หลายชาติภพ

ถึงทำดี..มากมาย..ใช่จะกลบ

บวกฏ้บวก..ลบก็ลบ..ไม่เกี่ยวกัน

177/48

ไม่เกี่ยวกัน..อันบาปบุญ..คุณฉันทำ

บุญและกรรม..รอเวลา..จะส่งผล

ถ้าบุญมาก..บาปน้อย..ก็ถอยร่น

พอบุญหล่น..บาปมาก..ลากไปตี

177/49

ผู้เตรียมตัว..ฝึกตน..ก้าวพ้นทุกข์

คือผู้ปลุก..ตนตื่น..จากขื่นขม

ผู้เกิดกาย..ไร้สุข..มากทุกข์ตรม

เกิดจากคม..เขี้ยวกรรม..เราทำไว้

177/50

เราทำไว้..ไร้กังขา..หาทางพ้น

จึงต้องค้น..วิธี..หนีโลกา

รู้ดีมี..ทุกข์โศก..โลกมายา

กรรมทำมา..ได้รับ..กลับทุกคน

177/51

เมื่อเราปลูก..ต้นใด..ย่อมได้ผล

ปลูกกุศล..กุศลสม..ปรารถนา

ปลูกชั่วร้าย..ชั่วร้าย..ไล่ตามมา

ธรรมดา..รู้เถิด..ผู้เกิดกาย

177/52

ผู้เกิดกาย..นายกรรม..ตามประชิด

ได้รู้พิษ..เห็นภัย..จากกายเกิด

ใช้ปัญญา..ตรองทุกสิ่ง..ยิ่งดีเลิศ

เป็นผู้เปิด..ดวงตา..เข้าหาธรรม

177/53

เข้าหาธรรม..องค์สัมมา..ท่านทรงตรัส

ปฏิบัติ..บูชา..เข้าถึงง่าย

ทั้งเป็นผู้..สำรวม..ทั้งใจกาย

ก็ง่ายดาย..รักษาศีล..จนสิ้นลม

177/54

จนสิ้นลม..ทุกข์ระทม..ตามทักทาย

ก็สบาย..ใช้กรรม..เคยทำเขา

จึงมากมาย..นายกรรม..ตามเป็นเงา

ก็ไม่เอา..เป็นเงื่อนไข..ให้ท้อถอย

177/55

ให้ท้อถอย..ไม่มีทาง..ลุยเต็มที่

ชำระหนี้..กรรมเก่า..ของเราก่อน

ปิดประตู..นรกไว้..ให้แน่นอน

ไม่อ้อนวอน..กรรมทั้งหมด..ยอมชดใช้

177/56

ยอมชดใช้..อย่างไร้..ข้อต่อรอง

โอกาสทอง..เกิดกาย..ได้ใช้หนี้

เเกิดมาแล้ว..อย่าพลาด..โอกาสนี้

เป็นการชี้..ทางออก..บอกทางไป

177/57

บอกทางไป..ถึงจุด..ที่สุดธรรม

แม้มีกรรม..กำหนด..อดใจได้

รู้สละ..รู้ละ..ไม่เสียดาย

เบาสบาย..การตัด..สลัดทิ้ง

177/58

สลัดทิ้ง..ทั้งปวง..ที่ลวงหลอก

ปัญญาบอก..บ่งชี้..นี้ไม่ใช่

ขอเพียงจิต..คิดดับ..ระงับใจ

ไม่ไหลไป..ตามเหตุ..กิเลสสั่ง

177/59

กิเลสสั่ง..ยังไง..ก็ไร้ผล

เพราะว่าตน..รู้ตัด..สลัดทิ้ง

กิเลสตัณหา..หลอกหลอน..ร้อนทุกสิ่ง

สงบนิ่ง..เย็นกาย..สบายใจ

177/60

สบายใจ..เป็นผู้..อยู่ในธรรม

เป็นผู้นำ..ปัญหา..มาวิเคราะห์

แก้ปัญหา..ปัญญา..สิไปเจาะ

กิเลสเกาะ..ที่สุด..หลุดไปเองCreate Date : 03 กรกฎาคม 2557
Last Update : 3 กรกฎาคม 2557 18:12:45 น.
Counter : 753 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15เฒ่าจอย
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]New Comments
กรกฏาคม 2557

 
 
1
2
4
6
7
8
9
10
11
13
16
17
18
19
20
21
22
24
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog