บนเส้นทางสายพระนิพพาน 204

 บนเส้นทาง

สายพระนิพพาน 204

204/01

โมกขธรรม..เป็นธรรม..นำพ้นทุกข์

มันมีสุข..แท้ที่ไหน..ในโลกนี้

การเวียนว่าย..ตายเกิดหนอ..พอกันที

สร้างบารมี..เพื่อบึ่ง..ถึงนิพพาน

204/02

ถึงนิพพาน..ผู้อยู่นาน..รู้หรือยัง

นิพพานัง..ปรมัง..สูญยังหนอ

เป็นธรรมว่าง..อย่างยิ่ง..ผู้นิ่งพอ

นิพพานรอ..ผู้เข้าใจ..เข้าไปถึง

204/03

เข้าไปถึง..อีกบทหนึ่ง..เข้าใจยัง

นิพพานัง..ปรมัง..สุขังยิ่ง

แปลออกมา..ว่านิพพาน..เป็นสุขจริง

ผู้ไร้สิ่ง..เจือปน..บนอารมณ์

204/04

บนอารมณ์..นิ่งสงบ..ไม่พบทุกข์

มีความสุข..ส่วนเดียว..ไม่หนักใจ

แล้วอารมณ์..จิตเรา..เล่าเป็นไง

ก็เบาใจ..สงบนิ่ง..ดิ่งในสุข

204/05

ดิ่งในสุข..ส่วนเดียว..ไม่เทียวเกิด

เป็นผู้เกิด..ถึงปราการ..ด่านสุดท้าย

พระนิพพาน..แดนดี..ไม่มีตาย

สุขสบาย..ณ.ที่นั้น..นิรันดร

204/06

แบบฉบับ..ผู้เข้าสู่..พระนิพพาน

ก็คือการ..ไม่ถือตัว..ไม่อวดตน

ไม่ยุ่งเกี่ยว..จริยา..สัตว์บุคคล

มองแต่ตน..ค้นหาชั่ว..ของตัวเอง

204/07

ค้นหาชั่ว..ในตัว..อยู่เสมอ

อย่ามัวเผลอ..จ้องชั่ว..ตัวคนอื่น

ไม่มองตน..ไม่พ้น..ความขมขื่น

ไม่รู้ตื่น..มองตัว..ยิ่งชั่วหนัก

204/08

ยิ่งชั่วหนัก..กาลเวลา..ยิ่งผ่านไป

ทำอะไร..อยู่หนอ..ขอถามหน่อย

ไร้สำนึก..ตรึกตน..จนงานกร่อย

คงอร่อย..นรกรส..กลัวอดลง

204/09

มนุษย์เอย..วันเวลา..ยิ่งผ่านไป

ชีวิตวัย..ไม่เคยหยุด..อยู่กับที่

มีแต่แก่..แต่เฒ่า..ลงทุกที

ทรงชีวี..อยู่ได้..อีกไม่นาน

204/10

อีกไม่นาน..ความตาย..ใกล้เข้ามา

นับเวลา..ถอยหลัง..ดูบ้างไหม

ลองจำจด..กำหนดรู้..ลมหายใจ

ตามดูไป..แค่นิดหน่อย..บ่อยยิ่งดี

204/11

บ่อยยิ่งดี..มีความเพียร..เวียนซ้ำซ้ำ

เป็นประจำ..จนชินใจ..ไม่ติดขัด

ไม่นานช้า..พาสู่ขั้น..ปรมัต

เป็นการซัด..กิเลสร้าย..พังไปข้าง

204/12

พังไปข้าง..สร้างจิตใหม่..ให้งดงาม

ไม่เดินตาม..ขอบเขต..กิเลสสั่ง

มาเป็นผู้..รู้คิด..อนิจจัง

มีแต่พัง..เสื่อมสลาย..ไปตามกาล

204/13

ไม่ถือตัว..ถือตน..วนโอ้อวด

ไม่สำรวจ..จริยา..ของผู้อื่น

แค่สะเก็ด..ความดี..จงหยัดยืน

จนทางทางรื่น..เห็นชัด..ตัดกังวล

204/14

ตัดกังวล..เป็นคน..เกิดมาที

ก็มากมี..ห่วงร้อยรัด..มัดเราอยู่

ทั้งพ่อแม่..ลูกผัวเมีย..ลองเคลียดู

พรรคพวกสู..ญาติพี่น้อง..ก็ต้องมี

204/15

ก็ต้องมี..จิตผูกพัน..อันเป็นห่วง

อันเป็นบ่วง..ร้อยรัด..เห็นชัดแจ้ง

มีหน้าที่..สอดคล้อง..ต้องแสดง

ผู้รู้แจ้ง..ทำหน้าที่..ไม่มีพร่อง

204/16

ไม่มีพร่อง..ต้องทำ..ตามหน้าที่

ทำอย่างดี..ด้วยใจ..ไม่เบื่อหน่าย

ทำอย่างนี้..จนกว่า..ชีวาวาย

จิตรู้คลาย..จากห่วง..บ่วงร้อยรัด

204/17

บ่วงร้อยรัด..ผูกมัด..จิตไม่ได้

เป็นผู้ใช้..ปัญญา..หาเหตุผล

หนี้บุญกรรม..ทำผูกพัน..กันทุกคน

ผู้รู้ตน..ทำหน้าที่..อย่างมีค่า

204/18

อย่างมีค่า..น่าภูมิใจ..ที่ได้เกิด

ถือกำเนิด..ขึ้นมา..ปัญญาคิด

ผู้ไม่หลง..ตรงประเด็น..เห็นถูกผิด

จึงตั้งจิต..แสวงผล..ปลูกต้นดี

204/19

ปลูกต้นดี..ไม่มีห่วง..ตัดกังวล

ทรัพย์แห่งตน..มีแต่ดี..ที่ติดไป

ทรัพย์สุดดี..นี่แหละครับ..ทรัพย์ภายใน

ผู้ฝึกใจ..อยู่ในดี..มีทางไป

204/20

มีทางไป..เป็นช่อง..ต้องศึกษา

ด้วยปัญญา..แห่งตน..จนมองเห็น

เส้นทางนี้..แหละใช่..ใจก็เย็น

นี่แหละเป็น..ทางไป..ใช่แน่นอน

204/21

ใช่แน่นอน..ฝึกร้อนรุ่ม..กลุ้มดวงจิต

นั่นทางผิด..กลับมานั่ง..ตั้งต้นใหม่

รู้เท่าทัน..จงอย่าดัน..ทุรังไป

เส้นทางใคร..เส้นทางมัน..หากันเอง

204/22

หากันเอง..ทางที่ใช่..รู้ใฝ่หา

จะเร็วช้า..อยู่ที่ตน..ค้นถูกผิด

บ้างก็ว่า..มองหา..ชั่วชีวิต

ไม่เคยคิด..อยู่ที่..จิตตัวเอง

204/23

จิตตัวเอง..ฝึกหาเข้า..จะเอาดี

ศีลไม่มี..จะเอาดี..ได้ที่ไหน

ต้องมีศีล..มีธรรม..ประจำใจ

ทรัพย์ภายใน..จะโผล่หน้า..ออกมาเอง

204/24

ออกมาเอง..จุดเด่น..คือเย็นใจ

ทำสิ่งใด..มีสติ..สัมปชัญ

คิดรอบคอบ..ตอบคุณ..ไม่หุนหัน

ไม่เพ้อฝัน..จิตกำกับ..รับความจริง

204/25

รับความจริง..ทุกสิ่ง..เสื่อมสลาย

คนมีตาย..บ้านมีเก่า..เราก็เห็น

ก็เคยเจอ..มาก่อน..หนาวร้อนเย็น

เป็นผู้เห็น..สัจจะธรรม..ธรรมดา

204/26

ธรรมดา..ไม่แน่..จะแก่ตาย

ผู้เกิดกาย..ตายแน่..แท้ที่สุด

ของจริงแท้..นี่แหละใช่..กายมนุษย์

รอวันทรุด..ที่สุด..ก็ทิ้งกาย

204/27

ก็ทิ้งกาย..ไปไหนเล่า..เลือกเอาเถิด

ผู้ประเสริฐ..เลิศมนุษย์..สุดนิพพาน

ไปเป็นพรหหม..จงรู้..ผู้มีฌาน

ทำบุญทาน..สู่สวรรค์..วิมานตน

204/28

มาเป็นคน..บุญก็ทำ..กรรมก็ก่อ

ขุดหลุมบ่อ..ไว้ดักตน..จนลำบาก

จึงเป็นผู้..รับกรรม..ขวากหนามมาก

คอยฉุดลาก..เราไว้..ห่างไกลธรรม

204/29

ห่างไกลธรรม..นำไปสู่..ผู้ตกต่ำ

ไปรับกรรม..เป็นสัตว์..เดรัจฉาน

ไปเป็นเปรต..อสุรกาย..ทนทรมาน

ยิ่งเนิ่นนาน..ถ้าไปตก..นรกโลก

204/30

นรกโลก..ถูกโขกสับ..กับผลกรรม

ผู้ที่ทำ..กรรมชั่ว..ต้องได้รับ

ถ้าชั่วหนัก..กักชดใช้..เสียหลายกัปล์

โอกาสกลับ..มาเป็นคน..ทนอีกนาน

204/31

รักษาศีล..จนศีล..รักษาตน

จะยากดี..มีจน..ทนรักษา

รักษาศีล..ชินใจ..ไม่ธรรมดา

เป็นผู้มา..ฝึกใจ..เพื่อไปดี

204/32

เพื่อไปดี..ล้ำค่า..การมาเกิด

เป็นผู้เปิด..ใจตน..จนเห็นธรรม

ได้รู้เห็น..ดีชั่ว..ตัวก่อกรรม

เพราะเราทำ..จึงยุ่ง..พุ่งย้อนคืน

204/33

พุ่งย้อนคืน..ตกใจ..อะไรกัน

กรรมผูกพัน..นึกไม่ออก..บอกด้วยเถิด

ไม่เคยก่อ..กรรมเลย..ตั้งแต่เกิด

ตั้งแต่เปิด..ตาเลย..ไม่เคยทำ

204/34

ไม่เคยทำ..ชาตินี้..ไม่ผิดพลาด

แต่ภพชาติ..ก่อนเก่า..เราทำไว้

มีเข้ามา..ตามช่อง..ต้องชดใช้

มีทั้งร้าย..ทั้งดี..บัญชีกรรม

204/35

บัญชีกรรม..ทำหนักเบา..ละเอียดหยาบ

มีทั้งบาป..กุศล..ปนกันยุ่ง

ทุกข์จากบาป..เข้าขนาบ..บุญพยุง

ขอจงมุ่ง..เดินหน้า..เข้าหาธรรม

204/36

เข้าหาธรรม..คลำทาง..ออกจากทุกข์

ไม่ใช่ลุก..โวยวาย..ไม่อดกลั้น

ยังเกิดตาย..ไม่เข็ด..ก็เสร็จกัน

รู้เท่าทัน..อดทน..รับผลกรรม

204/37

รับผลกรรม..เคยก่อ..ชาติเก่าก่อน

ค่อยค่อยผ่อน..หนักเบา..เมื่อเรารู้

ตามคำสอน..บริสุทธิ์..พุทธครู

ก็เมื่อรู้..ผ่อนเอา..เบาสบาย

204/38

เบาสบาย..ในศีล..กินในธรรม

ไม่ก่อกรรม..ทำเข็ญ..เห็นทุกข์ภัย

ผู้มีทรัพย์..ล้ำค่า..อยู่ภายใน

ย่อมสุขใจ..เป็นนิจ..คิดพูดทำ

204/39

คิดพูดทำ..นำสุข..มาสุขตน

ยามทุกข์ทน..ไม่ท้อ..รอความหวัง

บทสรุป..อุปสรรค..คือพลัง

เป็นผู้ยัง..ชีพตน..บนศีลธรรม

204/40

บนศีลธรรม..นำปัญญา..มาสู่จิต

ให้รู้คิด..รู้ทำ..แต่กรรมดี

ถึงถูกเหยียบ..ถูกย่ำ..ช้ำชีวี

ทรงความดี..ประจำ..ไม่ทำลาย

204/41

ไม่ทำลาย..ศีลตน..คนมีธรรม

เรื่อก่อกรรม..ทุกชนิด..เลิกคิดเลย

เพราะใช้ธรรม..นำหนุน..จนคุ้นเคย

กาลล่วงเลย..จนชรา..ไปมาดี

204/42

ไปมาดี..มีจิต..เป็นกุศล

สู้อดทน..ผจญ..ทุกปัญหา

เมื่อจิตใจ..ประเสริฐ..เกิดปัญญา

ช่วยนำพา..ข้ามพ้น..จากทุกข์ภัย

204/43

จากทุกข์ภัย..กระหน่ำ..จนหนำใจ

แล้วเวียนไป..วนมา..อยู่อย่างนี้

เป็นผู้อยู้..ด้วยคุณงาม..มากความดี

เป็นผู้มี..ปัญญา..หาทางพ้น

204/44

หาทางพ้น..ทุกข์ภัย..ไปด้วยดี

โดยไม่มี..กรรมใหม่..มาไล่ล่า

ทุกข์ประจำ..กรรมเก่า..เขาตามมา

ปรารถนา..ใช้หนี้เก่า..เราให้หมด

204/45

เราให้หมด..ให้สิ้น..ทุกชาติภพ

ให้มันจบ..ชาตินี้..เลยดีกว่า

เกิดมีกาย..เราไม่..ปรารถนา

ต้องการหา..ทางสู่จุด..ที่สุดธรรม

204/46

ที่สุดธรรม..สุดทาง..ไม่หวนกลับ

ไม่ต้องหลับ..แล้วตื่น..ขึ้นผวา

อยู่ด้วยศีล..ด้วยธรรม..พร่ำภาวนา

เป็นการลา..นิรันดร์..อันชาติภพ

204/47

อันชาติภพ..จบกิจ..ปิดบัญชี

โดยไม่มี..ข้อแม้..การผูกมัด

คงมีแต่..ธัมมะ..ปฏิบัติ

มุ่งกำจัด..ขัดเกลา..กิเลสตน

204/48

กิเลสตน..ขัดเกลา..กันเอาเอง

ไม่ต้องเกรง..กิเลส..จะมัวหมอง

เกิดมาแล้ว..อย่าพลาด..โอกาสทอง

เป็นผู้จอง..พระนิพพาน..แต่วันนี้

204/49

แต่วันนี้..ดีที่สุด..มนุษย์เอย

อย่าละเลย..ใช้ปัญญา..หาทางพ้น

มุมานะ..ธัมมะ..รู้คิดค้น

ข้ามให้พ้น..วังวน..อันวุ่นวาย

204/50

อันวุ่นวาย..มากมาย..ปัญหาตน

ที่เวียนวน..ไม่รู้จบ..ไม่รู้สิ้น

จงรับรู้..เป็นทุกคน..อยู่บนดิน

ต้องหากิน..ลำบากกาย..จนตายแล

204/51

มีทางไป..ใยไม่ค้น..เพื่อพ้นทุกข์

หรือติดสุข..ปัจจุบัน..อันลวงหลอก

ท่านจึงไม่..ปรารถนา..หาทางออก

ก็ขอบอก..ฉากสุดท้าย..ทุกข์ตายเลย

204/52

ทุกข์ตายเลย..มนุษย์เอย..อย่าคิดฝัน

ว่าสุขอัน..มั่นคง..จะอยู่นี่

มีพลัดพราก..ตกระกำ..ช้ำชีวี

แล้วก็มี..ความตาย..ใกล้เข้ามา

204/53

ใกล้เข้ามา..ทุกที..ไม่มีห่าง

เรื่องจะถ่าง..ออกไป..ไม่เป็นผล

มีแต่ทุกข์..ทรมาน..กายใจตน

เกิดเป็นคน..เป็นเช่นนี้..ทุกทีเลย

204/54

ทุกทีเลย..เพื่อนเอย..ถ้าเราเกิด

หาทางเปิด..หนีไป..ก่อนเสียท่า

อยู่แดนอื่น..มิใช่..โลกโลกา

เป็นเทวา..เป็นพรหม..เข้านิพพาน

204/55

เข้านิพพาน..ดีที่สุด..หยุดเกิดตาย

หลังจากวาย..ชีวี..ไม่มีกลับ

เป็นไปตาม..อธิษฐาน..การลาลับ

ไม่ต้องกลับ..มาเริ่มต้น..วนกันใหม่

204/56

วนกันใหม่..ทำไมหนอ..ขอถามนิด

อันชีวิต..สัตว์คน..ต่างทนทุกข์

ไม่เคยเห็น..ผู้ที่..มีแต่สุข

เห็นแต่ซุก..ใบหน้า..น้ำตานอง

204/57

น้ำตานอง..กองทุกข์..อันมีมาก

ต้องพลัดพราก..จากรัก..จากชอบใจ

ที่เคยหวัง..ผิดหวัง..มันร่ำไป

อยู่ทำไม..เผ่นดีกว่า..หาทางพ้น

204/58

หาทางพ้น..มุ่งมั่นค้น..ด้วยปัญญา

ที่ผ่านมา..ตามใจอยาก..มากกิเลส

เอาถูกใจ..ไม่ถูกต้อง..เป็นสาเหตุ

ปฏิเสธ..ความอยาก..แม้ยากเย็น

204/59

แม้ยากเย็น..เห็นทุกข์..อยู่เบื้องหน้า

จิตต้องกล้า..ตัดสินใจ..ให้ถูกต้อง

แม้กิเลส..ตัณหา..มาขอร้อง

เอาถูกต้อง..ด้วยจิตมั่น..ฉันไม่ทำ

204/60

ฉันไม่ทำ..สิ่งผิด..ให้จิตหมอง

มันเสียของ..ให้เกิดมา..หาทางพ้น

เพราะรู้ว่า..ความอยาก..อันมากล้น

จึงท่วมท้น..ทุกข์ยาก..คอยลากยาว

 
Create Date : 17 เมษายน 2558
Last Update : 3 มิถุนายน 2558 23:32:44 น.
Counter : 721 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15เฒ่าจอย
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]New Comments
เมษายน 2558

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog