บนเส้นทางสายพระนิพพาน 224


  บนเส้นทาง
สายพระนิพพาน 224
224/01
การบรรลุ..มรรคผล..คนว่ายาก
เหตุเพราะมาก..สงสัย..ไม่ศึกษา
ใช้อารมณ์..ไม่ใคร่..ใช้ปัญญา
มากปัญหา..รุมเร้า..ไม่เข้าใจ
224/02
ไม่เข้าใจ..ธรรมชาติ..ธรรมดา
เราเกิดมา..สุดท้าย..ตายเป็นผี
ที่เหลืออยู่..ติดตัว..ชั่วกับดี
ทุกข์สุขมี..ปะปน..เราคนทำ
224/03
เราคนทำ..นำพบ..ทุกรูปแบบ
ทั้งเจ็บแสบ..สุขสม..ระทมทุกข์
ถึงเวลา..พุทธองค์..ก็ทรงปลุก
ให้เราลุก..ขึ้นมา..หาทางหนี
224/04
หาทางหนี..นรกภูมิ..กรรมรุมดึง
เขารุมทึ้ง..เอาได้..แค่กายหยาบ
ส่วนใจจิต..อิสระ..นะพึงทราบ
ไม่ทำบาป..ทำดี..แต่นี้ไป
224/05
แต่นี้ไป..พุทธองค์..ทรงชี้นำ
หยุดก่อกรรม..ทำดี..มีจิตใส
พระพุทธเจ้า..ทุกองค์..ทรงตรัสไว้
บาปชดใช้..ใจจิต..คิดไตร่ตรอง
224/06
คิดไตร่ตรอง..มองตาม..พระสุคต
ทิ้งทรัพย์ยศ..ทุกอย่าง..หาทางพ้น
ทำทั้งอด..อาหาร..ทรมานตน
ความทุกข์ทน..ไม่ใช่..ใช้สายกลาง
224/07
ใช้สายกลาง..วางนิ่ง..ไม่วิ่งวน
ทุกข์อดทน..สุขใจ..ก็ไม่ติด
เป็นไปตาม..ครรลอง..ของชีวิต
พูดทำคิด..ถี่ถ้วน..ล้วนแต่ธรรม
224/08
ล้วนแต่ธรรม..ดีงาม..ต่อแต่นี้
ใครชวนชี้..สิ่งใด..ใคร่ครวญนิด
ดีกว่านั่ง..ทุกข์ใจ..ทำไปผิด
คอยสะกิด..ตนไว้..มั่นในดี
224/09
มั่นในดี..มีธรรม..เดินนำหน้า
จิตต้องกล้า..หักดิบ..หยิบโอกาส
ได้เกิดมา..มีกาย..อย่าให้พลาด
จิตรดราด..ด้วยธรรม..สุดกำไร
224/10
สุดกำไร..จิตใส..ใจสะอาด
ซึ่งไม่อาจ..ซื้อได้..ด้วยเงินทอง
ใช้ตาดู..หูฟัง..นั่งไตร่ตรอง
ใช้สมอง..พิจารณา..หาความจริง
224/11
อันกิเลส..ที่เรา..ต้องชนะ
คือโลภะ..โทษะ..และโมหะ
เสียสละ..สละ..แล้วจึงละ
ด้วยมานะ..บากบั่น..มากหมั่นเพียร
224/12
มากหมั่นเพียร..วนเวียน..ปฏิบัติ
ชนิดกัด..ไม่ปล่อย..ถอยไม่เป็น
จากเล็กน้อย..พอบ่อย..จิตค่อยเย็น
จะพบเห็น..ความต่าง..อย่างชัดเจน
224/13
อย่างชัดเจน..คือใจ..ที่เคี่ยวกรำ
ถูกกระทำ..จนแหลก..จึงแตกฉาน
ก็ทั้งโลก..ทั้งเรา..ไม่ยาวนาน
พอถึงกาล..แตกดับ..เห็นกับตา
224/14
เห็นกับตา..เกิดมา..แล้วก็ตาย
อีกมากมาย..ความทุกข์..รุกกระหน่ำ
ทุกสิ่งอย่าง..กำเนิด..เกิดแต่กรรม
เป็นผู้นำ..เรามา..หาทางออก
224/15
หาทางออก..ลุยแหลก..ปลดแอกตน
เกิดเป็นคน..ไร้คน..ปลดแอกให้
แอกของตน..เป็นตน..คนเอาใส่
คิดทำใหม่..แอกไม่เอา..เบาสบาย
224/16
เบาสบาย..ใจจิต..ที่คิดวาง
เดินตามทาง..พุทธองค์..ทรงชี้ช่อง
ไม่ต้องเป็น..เฒ่าจอย..คอยเที่ยวท่อง
หาแต่ช่อง..ลงไป..อบายภูมิ
224/17
อบายภูมิ..คล่องตัว..จนกลัวใจ
หล่นลงไป..ทุกที..มีแต่ทุกข์
เกิดเป็นคน..ยังไง..ก็ไร้สุข
ใยไม่ปลุก..ตนตื่น..มุ่งขึ้นบน
224/18
มุ่งขึ้นบน..อดทน..ชดใช้กรรม
เคยกระทำ..แต่ต้น..จนบัดนี้
แต่นี้กรรม..ไม่ก่อ..ต่อแต่ดี
เป็นผู้มี..จิตใส..ใจบริสุทธิ์
224/19
ใจบริสุทธิ์..หยุดโลภ..ไม่โกรธหลง
จุดประสงค์..นิพพาน..กาลเบื้องหน้า
อันเทพพรหม..แม้ได้..ไม่ปรารถนา
ไม่อาจพา..หลุดพ้น..มีหล่นลง
224/20
มีหล่นลง..ไม่คง..ถ้าติดสุข
เพลินสนุก..ลืมตน..บนสวรรค์
ขึ้นไปต่อ..ข้างบน..ไม่ว่ากัน
รู้เท่าทัน..จิตตน..ไม่วนกลับ
224/21
ไม่วนกลับ..จับประเด็น..เห็นแต่ทุกข์
มีความสุข..ซ่ะที่ไหน..เล่ากายเนื้อ
มีการเกิด..แล้วแก่เฒ่า..เน่าไม่เหลือ
ไม่อยู่เหนือ..กฏแห่งกรรม..ต้องทำใจ
224/22
ต้องทำใจ..ให้สงบ..เพื่อจบกิจ
เห็นชีวิต..ธรรมดา..มาเวียนว่าย
ชดใช้กรรม..จนกว่า..ชีวาวาย
เฆ้นความตาย..รู้กัน..มันธรรมดา
224/23
มันธรรมดา..ทั้งสิ้น..ผู้ดิ้นหนี
รู้สุขขี..ที่ใจ..ส่วนกายช่าง
ดึงยื้อยุด..ฉุดไง..กายก็พัง
ไม่เคยฟัง..วอนขอ..ต่อชะตา
224/24
ต่อชะตา..ค้ำโพธิ์..หรือค้ำไทร
ไม่เท่าไร..เหมือนกัน..รอวันดับ
สูงกว่าใคร..คือใจ..เรายอมรับ
นี่แหละครับ..ชีวิต..คิดให้ดี
224/25
คิดให้ดี..มีเกิด..ก็มีตาย
มีสบาย..ลำบาก..จากที่เห็น
มีกลิ่นหอม..ก็ย่อม..มีกลิ่นเหม็น
ตามองเห็น..อาจไม่ใช่..ข้างในเขา
224/26
ข้างในเขา..อย่าสน..มองตนเถิด
ขอจงเปิด..ใจตน..ค้นวิเคราะห์
หาที่ดี..ที่งาม..ความพอเหมาะ
หาทางเจาะ..จิตใจ..ใส่ความดี
224/27
ใส่ความดี..ในใจ..เราให้เต็ม
เป็นโมเด็ม..ถาวร..ก่อนเราตาย
ดีงดงาม..ร่วมด้วย..ช่วยกระจาย
ให้จิตคลาย..กิเลส..เหตุแห่งทุกข์
224/28
เหตุแห่งทุกข์..ทั้งปวง..ลวงเราลง
จิตมั่นคง..ต่อดี..มีหรือถอย
ดีขึ้นมา..นับเวลา..ตั้งตาคอย
โอกาสลอย..สู่ทาง..มีอย่างมาก
224/29
มีอย่างมาก..จิตมอง..ยิ่งมุ่งมั่น
สิ่งขวางกั้น..ทั้งหลาย..มลายสิ้น
แม้ร่างกาย..ยังสลาย..กลายเป็นดิน
ที่เก็บกิน..คือจิต..คิดทำดี
224/30
คิดทำดี..มีค่า..กว่าสิ่งใด
ทำให้ใจ..ของเรา..มันวาวใส
ระวังตัว..ขุ่นมัว..ย่อมห่างไกล
เหนือสิ่งใด..จากใจ..ผ่องถึงหน้า
224/31
ผ่องถึงหน้า..ราศี..เปล่งประกาย
ขุ่นหมองกราย..มาใกล้..ได้ที่ไหน
ผู้จิตไร้..สกปรก..ปัดตกไว
ไม่ว่าใคร..เข้าใกล้..ได้รู้สึก
224/32
ได้รู้สึก..แท้ว่า..น่านับถือ
คนนี้หรือ..ยิ้มแย้ม..จิตแจ่มใส
อันบ่งบอก..ขอบเขต..ไร้เลศนัย
มองเข้าไป..นัยตา..มากปราณี
224/33
มากปราณี..มีใจ..เป็นประธาน
ผู้ต้องการ..ข้ามฟาก..มากฝึกฝน
มุ่งหาทาง..เร่งรัด..ปฏิบัติตน
ให้อดทน..อดกลั้น..มั่นในธรรม
224/34
มั่นในธรรม..คำสอน..พุทธองค์
จิตมั่นคง..ในศีล..ด้วยยินดี
รู้เกิดมา..หาทาง..สร้างบารมี
ปิดบัญชี..กรรมตน..บนโลกา
224/35
บนโลกา..ทุกนาที..มีแต่แก่
พอตีแผ่..ให้เห็น..ยิ่งเป็นทุกข์
มันไร้ทาง..จะพบ..สงบสุข
มีแต่จุก..กับจอด..รอทอดกาย
224/36
รอทอดกาย..ตายจาก..ยากจะจบ
ถ้าจิตขบ..ไม่แตก..แหลกไม่พอ
มากทุกข์ร้อน..แม้ไม่อ้อน..ไม่วอนขอ
ต่างมารอ..เวียนวน..จนพอใจ
224/37
จนพอใจ..แห่งตน..ไม่วนกลับ
มัวแต่หลับ..เดินหลง..เข้าพงหนาม
มัวเกิดเกิด..ตายตาย..ไม่ได้ความ
มีแต่กาม..กัดกร่อน..ยิ่งอ่อนใจ
224/38
ยิ่งอ่อนใจ..ทำไม..หนอเจ้าคน
จึงเวียนวน..ไร้งาม..ในกามเกียรติ
น่าเบื่อหน่าย..เวียนว่าย..มาเบียนเบียด
ยิ่งรังเกียจ..ตัวเอง..ไม่เกรงใจ
224/39
ไม่เกรงใจ..ตัวเรา..ด่าเข้าไป
อย่าให้ใจ..ตนเหลิง..ระเริงหลง
ไม่ต้องมาก..มารยาท..กวาดมันลง
มานั่งปลง..เราหนอ..อย่าก่อเวร
224/40
อย่าก่อเวร..สร้างกรรม..ทำบัดนาว
ทุกเรื่องราว..แต่นี้..ดีเท่านั้น
ด้วยจิตใส..ใจสว่าง..ต่างรู้ทัน
ปฏิเสธมัน..ตัณหา..มาปัดตก
224/41
มาปัดตก..ยกใจ..เราให้สูง
วัวเป็นฝูง..เราเขา..ไม่ใช่ขน
รู้ยืนหยัด..ตื่นขึ้น..อีกหนึ่งคน
เดินปะปน..อยู่ไป..ไม่แปลกแยก
224/42
ไม่แปลกแยก..แตกต่าง..ระหว่างตน
เพราะทุกคน..ต้องตาย..กลายเป็นผี
ต้องต่อสู้..ดิ้นรน..บนปฐพี
ตายเสียที..หยุดรบ..ก็จบข่าว
224/43
ก็จบข่าว..เอาจิต..พิจารณา
ใช้ปัญญา..สักนิด..คิดทบทวน
อันโรคา..พยาธิ..ที่รบกวน
ก็แต่ล้วน..ธรรมดา..ธรรมชาติ
224/44
ธรรมชาติ..คนเรา..ไม่เท่ากัน
เงินผิวพรรณ..อำนาจ..ชาติตระกูล
อายุยาว..หรือสั้น..มีหารคูณ
อีกบาปบุญ..วาสนา..มาอย่างไร
224/45
มาอย่างไร..ใจสิท่าน..มันบันทึก
ความรู้สึก..นึกคิด..จิตตอนนั้น
มันจะผิด..หรือถูก..ตามผูกพัน
ติดตามทัน..ทุกที..หนีไม่พ้น
224/46
หนีไม่พ้น..เมื่อตน..เป็นคนอยู่
ถึงเป็นปู่..เป็นย่า..เป็นตายาย
ยอมรับกรรม..จนกว่า..ชีวาวาย
หลังความตาย..จิตก่อนจาก..มากอะไร
224/47
มากอะไร..ใจสว่าง..หรือยังขุ่น
ยังวายวุ่น..ลุ่มหลง..หรือปลงตก
เลือกแล้วกัน..สวรรค์..หรือนรก
จะสอบตก..หรือได้..วันตายเรา
224/48
วันตายเรา..จงเอา..อารมณ์ดี
เท่าที่มี..ในจิต..ปิดทางต่ำ
ผู้ทำดี..มีสิทธิ์..เอาจิตนำ
เรียกว่าทำ..สูงค่า..เกิดมาที
224/49
เกิดมาที..มีค่า..ถ้ารู้ลึก
เป็นผู้นึก..ถึงผล..กรรมตนทำ
ไม่อาจแก้..ได้แต่..น้อมรับกรรม
เพื่อจะนำ..จิตเรา..ก้าวข้ามไป
224/50
ก้าวข้ามไป..จากคน..พ้นโลกนี้
ลูกศรชี้..เทพพรหม..ถึงนิพพาน
เมื่อตนเอง..ได้สิทธิ์..อย่าคิดนาน
มุ่งประหาร..กิเลสตน..จนหมดใจ
224/51
จนหมดใจ..แค่ไหน..ก็ช่างมัน
จะสวรรค์..หรือพรหม..สมแก่เหตุ
เท่าที่จิต..ทำได้..ไม่ปฏิเสธ
ก้าวสู่เขต..เข้าใกล้..พระนิพพาน
224/52
พระนิพพาน..ที่สุด..ของจุดหมาย
ไม่เคยสาย..ผู้ที่..มีจิตมั่น
ก้าวไปหน้า..พิจารณา..มุ่งฝ่าฟัน
ทำทุกวัน...ให้ดี..ย่อมมีชัย
224/53
ย่อมมีชัย..ไปทาง..ออกห่างทุกข์
ด้วยการรุก..เดินหน้า..หาจุดหมาย
ไม่ย่อท้อ..ต่อชะตา..เกิดมาตาย
จิตผ่อนคลาย..ด่านโลกา..ลากันที
224/54
ลากันที..แดนคน..มากล้นทุกข์
มองหาสุข..ตรงไหน..กายมนุษย์
เจ็บป่วยกาย..เสื่อมสลาย..ตายที่สุด
ทั้งบุรุษ..สตรี..ไม่มีรอด
224/55
ไม่มีรอด..จอดสนิท..ชีวิตคน
ผู้พาตน..เข้าฝั่ง..นั่งสงบ
ใช้จิตนิ่ง..วิ่งมา..หาจนพบ
เอาจิตรบ..ข้างใน..ใจตนเอง
224/56
ใจตนเอง..ลุยดะ..ชนะได้
จนไร้พ่าย..จิตตน..คนผู้กล้า
ผ่านได้ทั้ง..ทุกข์โศก..โลกโลกา
เป็นผู้มา..ค้นหา..เส้นทางไป
224/57
เส้นทางไป..ใช้ใจ..ช่วยนำทาง
จากเลือนลาง..จนเห็น..ชัดเจนยิ่ง
ทั้งผู้ใหญ่..ผู้เล็ก..เด็กชายหญิง
เมื่อจิตนิ่ง..จิตใส..ไปได้เอง
224/58
ไปได้เอง..จิตใส..ใจเด็ดขาด
ถ้าสะอาด..ไม่พอ..ต่อสวรรค์
สะอาดกว่า..พักพรหม..ก็แล้วกัน
ใสสุดนั้น..เชิญเจ้า..เข้านิพพาน
224/59
เข้านิพพาน..ด่านสุดท้าย..ไม่ตายเกิด
ผู้รู้เปิด..ประตู..เข้าอยู่ได้
เข้าปะทะ..เอาชนะ..ความเป็นตาย
ไม่รักกาย..ไม่รักกาม..ความเป็นคน
224/60
ความเป็นคน..ของตน..ไม่สนใจ
จิตมุ่งไป..นิพพาน..สถานเดียว
สวรรค์พรหม..ไม่ต้อง..ไม่ข้องเกี่ยว
ใจเด็ดเดี่ยว..มุ่งมั่น..นิพพานเลยCreate Date : 31 มีนาคม 2561
Last Update : 31 มีนาคม 2561 12:57:01 น.
Counter : 238 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15เฒ่าจอย
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]New Comments
มีนาคม 2561

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
All Blog