บนเส้นทางสายพระนิพพาน 195

 บนเส้นทาง

สายพระนิพพาน 195

195/01

หลวงพ่อท่าน..บอกว่า..เวลานั่ง

จิตที่ตั้ง..ไว้ดี..ย่อมมีผล

เวลาฝึก..ปฎิบัติ..ลูกทุกคน

ศีลแห่งตน..อย่าสงสัย..ไม่ด่างพร้อย

195/02

ไม่ด่างพร้อย..ลูกรัก..พ่อขอบอก

มองให้ออก..เมื่อลูกนิ่ง..อย่างตั้งใจ

กามารมณ์..จะเกิด..ได้อย่างไร

จะฆ่าใคร..ขโมยใคร..ได้ลูกเอย

195/03

เมื่อไม่พูด..ไม่จา..จะด่าใคร

แต่ถ้าด่า..ในใจ..พ่อไม่รู้

ไม่สำมะเล..เทเมา..ลูกนั่งอยู่

จึงเป็นผู้..ศีลครบถ้วน..ล้วนดีงาม

195/04

ล้วนดีงาม..ความสงบ..จิตสงัด

ปฏิบัติ..เข้าใจ..มั่นในธรรม

เมื่อนั่งอยู่..เป็นผู้..ไม่ก่อกรรม

ขอจงทำ..ทุกวัน..ให้มันดี

195/05

ให้มัมดี..ทุกนาที..ปฏิบัติ

คือการขัด..หนึ่งนาที..ที่มีผล

อันความดี..นาทีนี้..เกิดที่ตน

หมั่นทำจน..ชินใจ..กันไปเลย

195/06

ทำไปจน..จิตสุข..ทุกนาที

ทรงความดี..หายใจเข้า..หายใจออก

ผู้ทำเอง..รู้เห็นเอง..ไม่ต้องบอก

เพียงอย่าหลอก..ตัวเรา..เท่านั้นเอง

195/07

ย้อนคิดดู..จะรู้..การเปลี่ยนแปลง

เคยรุนแรง..วู่วาม..จนงามหน้า

บัดเดี๋ยวนี้..สงบเป็น..เย็นอุรา

เรื่องมาหา..ยังถอยห่าง..อย่างมีเชิง

195/08

เคยเที่ยวท่อง..ล่องลอย..ไร้จุดหมาย

ก็ห่างหาย..ที่สุด..หยุดลงได้

พอย้อนคิด..มีต่าง..อย่างมากมาย

อาจเสียดาย..เวลา..มาช้าไป

195/09

เมื่อก่อนฟัง..ดูรู้เห็น..จิตเป็นปรุง

ทำให้ฟุ้ง..ไปใหญ่..กู่ไม่กลับ

มาบัดนี้..ไม่มี..อีกแล้วครับ

รู้เห็นปั๊บ..ปัดตกเลย..จนเคยชิน

195/10

จนเคยชิน..ไม่ยินดี..มันทั้งหมด

อันรูปรส..กลิ่นเสียง..หรือสัมผัส

หน้าที่ตัว..ครอบครัว..ยังผูกมัด

ก็จงตัด..ทีละจุด..เพื่อหลุดพ้น

195/11

อันธรรมะ..ลูกจงรู้..อยู่ทุกที่

ดูให้ดี..อยู่ที่..ปัญญาเรา

ไม่ได้อยู่..ในถ้ำ..ตามป่าเขา

แม้ตัวเรา..ก็ดี..นี่แหละธรรม

195/12

นี่แหละธรรม..ล้วนล้วน..ม้วนเดียวจบ

เป็นซากศพ..ท้ายสุด..หยุดเคลื่อนไหว

คือสุดท้าย..แท้แท้..ไปแต่ใจ

ลองเรียงไป..เกิดแก่..เจ็บและตาย

195/13

มันก็เป็น..เช่นนี้..แหละชีวิต

อย่างที่คิด..ที่ฝัน..มันไม่สม

ไม่ฝึกใจ..ไร้สุข..ทุกข์ระทม

ผู้รู้ข่ม..ผ่อนคลาย..ไม่ร้อนรน

195/14

ไม่ร้อนรน..เสียจน..ขาดสติ

จึงหาทาง..ยุติ..ทุกปัญหา

ผู้อดทน..อดกลั้น..ใช้ปัญญา

ช่วยนำพา..ตนหนี..ไม่มีใคร

195/15

ไม่มีใคร..เกิดมา..อย่างไร้ค่า

เป็นเพราะว่า..ไม่มีใคร..ดีที่สุด

ในการเกิด..ขึ้นมา..เป็นมนุษย์

โง่ที่สุด..ยังฉลาด..ในบางเรื่อง

195/16

ฉลาดสุด..ยังอาจโง่..ตั้งหลายเรื่อง

ไม่ใช่เครื่อง..ยืนยัน..การชั่วดี

บ้างฉลาด..แต่ทางชั่ว..ก็มากมี

เป็นคนดี..ต้องฝึกจิต..คิดพูดทำ

195/17

คิดพูดทำ..แต่ดี..ผลมีมา

มีปัญญา..มาจากศีล..สมาธิ

รู้หาทาง..คุมไว้..ใช้สติ

ถูกตำหนิ..เป็นชี้..ให้ขุมทรัพย์

195/18

นั่นบ่อทอง..ขอบคุณที่..ชี้ขุมทรัพย์

จงน้อมรับ..นับแต่นี้..ไม่มีผิด

ตั้งอยู่ใน..ปัจจุบัน..อันดวงจิต

สิ่งเคยผิด..ปล่อยดีกว่า..อย่าเสียเวลา

195/19

อย่าเสียเวลา..เอาจิต..คิดแก้ไข

อดีตใด..ปล่อยไป..อย่าผิดซ้ำ

รู้สึกตัว..หาชั่ว..ตนประจำ

ตรวจซ้ำซ้ำ..ให้ทั่ว..ในตัวเอง

195/20

หลวงพ่อบอก..ให้กล่าวโทษ..โจษความผิด

ในดวงจิต..ตัวบ้าง..ลูกรักเอ๋ย

พ่อพร่ำบอก..ตอกย้ำ..รีบทำเลย

ให้คุ้นเคย..จนตัว..ชั่วไม่มี

195/21

ไม่มีใด..ช้าไป..เรื่องทำดี

ทำทันที..ลูกรัก..อย่าชักช้า

อย่าลังเล..สงสัย..มัวเงื้อง้า

จะเสียท่า..ตายไป..อายท่านยม

195/22

อายท่านยม..ไม่สมเกิด..เป็นมนุษย์

ไม่รู้หยุด..พิจารณา..หาเหตุผล

ไม่ค้นหา..ให้ทั่ว..ความชั่วตน

เป็นแค่คน..เกิดมา..เพื่อจะลง

195/23

เพื่อจะลง..อบายฯ..ตายเสียของ

มีสมอง..ของหมา..เอามาใส่

หลงเมามัว..ความชั่ว..ทำอย่างไว

ไม่สนใจ..ความดี..หนีความจริง

195/24

หนีความจริง..แห่งชีวิต..คิดต่อต้าน

เอาแต่ค้าน..หัวชนฝา..หามืดมิด

หาความสุข..ได้อย่างไร..ในชีวิต

เพราะว่าจิต..ไม่เปิดรับ..ทรวงสับสน

195/25

ทรวงสับสน..หากอดทน..เปิดใจดู

เมื่อได้รู้..ความจริง..อย่างแจ่มแจ้ง

ได้ขุมทรัพย์..ล้ำค่า..ราคาแพง

ปัญญาแทง..ทะลุผ่าน..ด่านมนุษย์

195/26

ด่านมนุษย์..คือจุด..รับความจริง

อันแอบอิง..ธรรมดา..ธรรมชาติ

ผู้มองผ่าน..ไม่คิด..คือผิดพลาด

ข้ามภพชาติ..ไม่ได้..ว่ายเวียนวน

195/27

ว่ายเวียนวน..ทุกข์ทน..ในวัฏฏะ

มักพบปะ..ท่านยม..ชมนรก

เพราะเปิดใจ..ไม่กว้าง..ทางจึงรก

จึงเวียนวก..เดินหลง..ดงกิเลส

195/28

ดงกิเลส..เหตุแห่ง..ทุกข์ทั้งปวง

มันหลอกลวง..ให้รักโลภ..ทั้งโกรธหลง

ไม่หนักแน่น..ขาดผึง..มันดึงลง

ที่ประสงค์..มุ่งหวัง..ย่อมพังครืน

195/29

ย่อมพังครืน..ฝืนทน..สู้ยืนหยัด

จะสาหัส..เพียงใด..มุ่งไปต่อ

ปลอบตัวเอง..เวลานี้..ดีไม่พอ

อดทนรอ..หวังสักวัน..จะผ่านพ้น

195/30

ผลสำเร็จ..ที่ผ่าน..ความล้มเหลว

ผ่านหุบเหว..ขวากหนาม..มากความทุกข์

คือเพาะบ่ม..สะสม..คละเคล้าคลุก

จนเกิดสุข..สำเร็จได้..ใช้อดทน

195/31

ใช้อดทน..อดกลั้น..ไม่หวั่นไหว

ทุกข์แค่ไหน..ทนจนชิน..กินไม่ลง

มากกิเลส..หลอกล่อ..ก็ไม่หลง

เป้าประสงค์..มั่นคง..พระนิพพาน

195/32

ยังมีหวัง..อย่าฝังใจ..ไปไม่ได้

ถึงแพ้พ่าย..วันนี้..มีวันใหม่

เพียรตั้งใจ..สู้ตลอด..อย่าถอดใจ

ไม่มีใคร..แพ้พ่าย..ตลอดกาล

195/33

ตลอดกาล..ร่างกาย..แก่ไปหน้า

มีอ่อนล้า..เสื่อมสลาย..กายมนุษย์

ถึงมีใจ..แจ่มใส..บริสุทธิ์

ในที่สุด..ทิ้งกาย..ตายอยู่ดี

195/34

ตายอยู่ดี..ไม่มีใคร..อยู่ได้หรอก

ที่อยากบอก..ทำใจ..ให้ใสผ่อง

เกิดมาแล้ว..อย่าพลาด..โอกาสทอง

ไม่ต้องมอง..เห็นก็ได้..แค่ใจดี

195/35

แค่ใจดี..มีสิทธิ์..ปิดบัญชี

มีเพียงดี..เท่านั้น..ตั้งมั่นไว้

คำว่าชั่ว..อย่าให้มี..หนีให้ไว

ถ้าปล่อยใจ..ตามไป..ลงนรก

195/36

ลงนรก..ทำไม..เกิดเป็นคน

ก็ข้างบน..มีอยู่..ผู้มาเกิด

เพียงละชั่ว..ทำดี..มีใจเปิด

จิตประเสริฐ..แจ่มใส..ใกล้ความจริง

195/37

ใกล้ความจริง..นิ่งสงบ..กระทบเฉย

ไม่สนเลย..ไร้ค่า..นำมาคิด

ชั่วไม่มอง..หน้าหมองคล้ำ..ทำมืดมิด

ก็ชีวิต..ของเรา..เลือกเอาเอง

195/38

เลือกเอาเอง..อย่าเกรง..ชั่วชอกช้ำ

ชั่วซ้ำซ้ำ..ถลำลึก..นึกไม่ถึง

อเวจี..ขอบอก..มีหอกตรึง

ตกตะลึง..ไฟนรกเผา..เป็นเถ้าถ่าน

195/39

เป็นเถ้าถ่าน..ฟื้นคืนกลับ..รับโทษต่อ

อันผู้ก่อ..เวรกรรม..โทษหลายกัปล์

ขอบอกว่า..มหาโหด..โทษที่รับ

จงบังคับ..จิตตน..ก้าวพ้นมา

195/40

ก้าวพ้นมา..เสียเวลา..ไปเกี่ยวข้อง

ไปเที่ยวท่อง..นรกภูมิ..ไม่คุ้มค่า

กว่าจะเกิด..เป็นคน..บนโลกา

ใช้เวลา..นานมาก..ยากนะคุณ

195/41

ยากนะคุณ..กว่าบุญ..ที่สะสม

จะเพาะบ่ม..ได้ที่..มีสิทธิ์เกิด

ไม่ทำดี..ใส่ตัว..ชั่วเตลิด

กว่าจะเกิด..อีกยาว..จะเอาหรือ

195/42

จะเอาหรือ..แดนนรก..ตกไปแช่

จะย่ำแย่..ยาวยืด..ความมืดมน

จงเป็นผู้..รู้สำนึก..ฝึกจิตตน

ข้ามแดนคน..ขึ้นไป..ไม่ใช่ลง

195/43

ไม่ใช่ลง..ขอจง..มีศีลสัตย์

ปฏิบัติ..สู่ทาง..วางเป้าหมาย

เป็นผู้ก้าว..พ้นฝั่ง..หลังความตาย

เป็นผู้คลาย..ยึดมั่น..ในบั้นปลาย

195/44

ในบั้นปลาย..ชีวิต..ไม่ติดตน

รู้ว่าคน..เกิดมา..เพื่อจะตาย

มีรวยจน..ป่วยไข้..ไม่สบาย

บ้างก็ตาย..ก่อนกำหนด..กฏแห่งกรรม

195/45

กฏแห่งกรรม..กีดกัน..สารพันอย่าง

ทุกก้าวย่าง..ตั้งสติ..มิประมาท

จงอดทน..สู้ทุกข์เข็ญ..เป็นสามารถ

ตัดภพชาติ..เสียที..หนีขึ้นบน

195/46

หนีขึ้นบน..อย่าสน..แดนมนุษย์

เมื่อดิ้นหลุด..โซ่ตรวน..ควรตระหนัก

คืนกลับมา..มีแต่จุก..ทุกข์หนักนัก

อันดงรัก..โลภโกรธหลง..ลงทางเดียว

195/47

มีความรัก..อย่างเมตตา..กามาไม่

มีก็ไล่..ถอยออก..บอกแก่จิต

เพราะกามา..จำไว้..มิใช่มิตร

มาใกล้ชิด..พาหลง..ออกดงดอน

195/48

ออกดงดอน..ฉุดดึง..ห่างทางเดิน

เมื่อหลงเพลิน..รูปรสกลิ่น..ก็สิ้นค่า

เมื่อมีรัก..จักตาบอด..ดั่งเขาว่า

มารผู้ล่า..ใช้รักฆ่า..อย่างเลือดเย็น

195/49

อย่างเลือดเย็น..ไม่เห็นธรรม..พระสุคต

รักบังหมด..มืดบอด..จอดสนิท

ลมหายใจ..ประจำ..พูดทำคิด

ถึงมิ่งมิตร..ที่รัก..หนักอาการ

195/50

หนักอาการ..ขอเห็นบ้าน..ไม่เห็นหน้า

แทบจะบ้า..เห็นหลังคา..ก็ยังดี

คนรักข้า..ใครมองหน้า..ต้องเจอดี

ทำให้มี..ปัญหา..ฆ่ากันตาย

195/51

ฆ่ากันตาย..ฆ่าตัวตาย..สุดขื่นขม

รักไม่สม..ความหวัง..พังทะลาย

ว่าชีวิต..ตนไร้ค่า..ไร้ความหมาย

ใช้ความตาย..ตัดสิน..แบบสิ้นคิด

195/52

แบบสิ้นคิด..คิดสั้นสั้น..ทำลายตน

โดยไม่สน..คนรอบข้าง..ทั้งรักห่วง

ไปหลงเชื่อ..ชอกช้ำ..กับคำลวง

ไปติดบ่วง..รักล้น..จนตัวตาย

195/53

จนตัวตาย..ใจสลาย..คือแม่พ่อ

ที่พนอ..ฟูมฟัก..รักเปี่ยมล้น

กว่าจะโต..เติบใหญ่..วัยเต็มคน

เหมือนถูกปล้น..ควักดวงใจ..ไปจากตัว

195/54

ผู้รักอย่าง..เมตตา..มาเพื่อจบ

มาเพื่อกลบ..หลุมบ่อ..ตนก่อไว้

แม้ทุกข์พร้อม..น้อมรับ..บังคับใจ

ชดใช้ไป..กรรมเก่า..ของเราเอง

195/55

ของเราเอง..นายกรรม..ตามประกบ

ไม่อาจหลบ..หลีกลี้..หนีปัญหา

หนี้กรรมตน..ทุกคน.ที่เกิดมา

ตามจนกว่า..ทิ้งกาย..ตายจากกัน

195/56

ตายจากกัน..ยังรอวัน..มาเกิดใหม่

หากขึ้นไป..ข้างบน..ไม่วนกลับ

ถึงจะได้..ชื่อว่า..ไปลาลับ

ปิดเลยครับ..บัญชี..หนี้ทั้งหลาย

195/57

หนี้ทั้งหลาย..กรรมเก่า..ตามไม่ได้

กรรมจอดป้าย..แค่แคว้น..แดนมนุษย์

ต่อข้างบน..จนเป็นผู้..บริสุทธิ์

ก็ลอดหลุด..บ่วงกรรม..ทำไว้เก่า

195/58

ทำไว้เก่า..จบกัน..เลิกพันผูก

เราผู้ปลูก..ต้นดี..จนหนีได้

ทำแต่ล้วน..กุศล..ผลมากมาย

มารับไป..ก็แล้วกัน..ท่านนายกรรม

195/59

ท่านนายกรรม..นายเวร..จบเถิดหนอ

เราน้อมขอ..ขมากรรม..เคยทำไว้

เรารู้สึก..สำนึก..จากหัวใจ

กรรมอันใด..เราผู้ก่อ..ขอขมา

195/60

ขอขมา..ลาจบ..เถิดภพชาติ

เคยผิดพลาด..ข้ามไม่พ้น..หล่นหลายรอบ

ดุจเป็นการ..กำหนด..บททดสอบ

จนคำตอบ..อยู่ที่..พระนิพพาน

 

 
Create Date : 15 มกราคม 2558
Last Update : 18 มกราคม 2558 22:30:35 น.
Counter : 666 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15เฒ่าจอย
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]New Comments
มกราคม 2558

 
 
 
 
1
2
3
4
6
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
All Blog