บนเส้นทางสายพระนิพพาน 179
บนเส้นทาง

สายพระนิพพาน 179

179/01

เข้าพรรษา..แล้วเด้อ..เธอทั้งหลาย

สงบกาย..สงบใจ..สงบจิต

จงมองไป..ในตน..ค้นหาพิษ

ทุกชนิด..น้อยมาก..ลากออกมา

179/02

ลากออกมา..ทิ้งไป..ในสามเดือน

จงตักเตือน..ตัวตน..ค้นให้ทั่ว

ไม่อยากกลับ..เป็นมนุษย์..อุดรูรั่ว

ทุกความชั่ว..แต่นี้ไป..ไม่ทำเลย

179/03

ไม่ทำเลย..ชั่วบาป..อาบแต่บุญ

แผ่ให้คุณ..นายกรรม..ที่ตามติด

เคยทำไว้..รู้สึก..สำนึกผิด

แม้ชีวิต..ชดใช้..เอาไปเลย

179/04

เอาไปเลย..บุญทั้งหลาย..แม้กายเรา

เคยมัวเมา..หลงผิด..คิดทำชั่ว

อันก่อเกิด..เวรกรรม..ตามติดตัว

หายตามัว..เห็นทาง..สว่างใจ

179/05

สว่างใจ..ในธรรม..องค์สัมมา

ผู้เกิดมา..เป็นมนุษย์..ไม่หยุดทุกข์

ถ้าผู้ใด..ปรารถนา..จะหาสุข

ก็จงลุก..หาจริงแท้..แต่บัดนี้

179/06

แต่บัดนี้..ละชั่ว..ทำแต่ดี

ให้ตนมี..จิตใส..ใจสะอาด

รักษาศีล..มั่นไว้..ไม่ให้พลาด

ทำให้ชาติ..ภพนี้..มีคุณค่า

179/07

มีคุณค่า..มหาศาล..ในการเกิด

เป็นผู้เปิด..ประตู..สู่นิพพาน

ปิดประตู..นรกช่วย..ด้วยบุญทาน

ที่เนิ่นนาน..การเวียนว่าย..ไม่เอาแล้ว

179/08

ไม่เอาแล้ว..ใสไม่พอ..ต่อข้างบน

เกิดเป็นคน..บาปบุญเก่า..เราลืมหมด

จึงก่อเวร..กรรมใหม่..ไร้อนาคต

เมื่อรู้หมด..ครั้งนี้..หนีให้พ้น

179/09

หนีให้พ้น..ค้นให้เจอ..หนทางไป

แม้ทางไกล..ก้าวไป..ใกล้ทุกก้าว

อันเกิดแก่..มีแต่..การแตกร้าว

ขอจงก้าว..ด้วยอดทน..พ้นไปที

179/10

พ้นไปที..ไปพักที่..สวรรค์พรหม

แล้วใช้คม..ปัญญา..รักษาจิต

ต่อไปยัง..เป้าหมาย..ที่ใจคิด

ผู้มีจิต..มุ่งมั่น..เท่านั้นถึง

179/11

เท่านั้นถึง..พึงอย่าหลง..สวรรค์พรหม

มากสุขสม..เพลิดเพลิน..ไม่เดินต่อ

จนหมดบุญ..ตามปก..นรกรอ

ก็หล่นปร๋อ..ตามกรรมตน..เริ่มต้นใหม่

179/12

เริ่มต้นใหม่..ทำไม..ให้ขาดทุน

ในเมื่อคุณ..ก้าวไป..จนใกล้ถึง

ไปเริ่มใหม่..ให้นายกรรม..ตามรุมทิ้ง

จงเป็นหนึ่ง..เท่านั้น..มุ่งมั่นไป

179/13

มุ่งมั่นไป..ผังในใจ..พระนิพพาน

เมื่อทุกกาล..ท่องเสมอ..เมื่อนึกได้

นี่ก็เป็น..อาจิณกรรม..คุณทำไว้

ตายเมื่อใด..จิตที่มุ่ง..พุ่งทันที

179/14

พุ่งทันที..ไปที่..จิตเราตั้ง

รู้ไว้มั่ง..จิตท่าน..นั้นยิ่งใหญ่

มีแต่จิต..แห่งท่าน..นั้นพาไป

ลมหายใจ..นิพ-พาน..ให้มันคล่อง

179/15

ให้มันคล่อง..ไม่ต้องท่อง..ขึ้นทันใด

รู้หายใจ..รู้นิพพาน..ในทันที

อยู่ในศีล..ในธรรม..ในความดี

เมื่อชีพพลี..ขึ้นนิพพาน..มันง่ายดาย

179/16

มันง่ายดาย..ใช้ทาง..นี้ให้คล่อง

ทั้งขึ้นล่อง..ตื่นหลับ..จับมั่นไว้

ไม่ต้องนับ..นิพ-พาน..การหายใจ

หนทางไป..ที่นั่น..สถานเดียว

179/17

ตามพระสูตร..เรื่องของ..เปสการี

เป็นบุตรี..ช่างทอหูก..อาฬวี

ได้สำเร็จ..โสดาบัน..ในสามปี

เธอยินดี..ฝึกตน..จนเห็นธรรม

179/18

จนเห็นธรรม..กรรมฐาน..จากเทศนา

พระศาสดา..ตรัสสอน..เพียงสั้นสั้น

จงอย่าลืม..ความตาย..ก็แล้วกัน

เราเรียกมัน..มรณานุสสติ..กรรมฐาน

179/19

ท่านทั้งหลาย..ระลึกไว้..เสมอเทอญ

จงเจริญ..มรณานุสสติ..กรรมฐาน

ชีวิตเรา..ไม่เที่ยง..ไม่ยาวนาน

จะถึงกาล..เมื่อใด..ไม่รู้เลย

179/20

ไม่รู้เลย..ไม่เคยนึก..ถึงความตาย

มัววุ่นวาย..ในกิเลส..ในตัณหา

พอความตาย..ย่างกราย..ใกล้เข้ามา

หวั่นอุรา..ร่ำไห้..ไร้สติ

179/21

ไร้สติ..สัมปชัญ..พอกันที

ทุกคนมี..ความตาย..ในที่สุด

ไม่จำกัด..เวลา..นะมนุษย์

ว่าจะหยุด..หายใจ..เมื่อไรกัน

179/22

เมื่อไรกัน..อาจตายพลัน..ไม่จบกลอน

บ้างก็นอน..ป่วยกาย..ไปนานปี

บ้างก็ตาย..แต่เด็ก..รุ่นก็มี

บ้างชีพพลี..ตกตาย..แต่ในท้อง

179/23

ผู้เจริญ..มรณา..จนเจนใจ

ไม่หวั่นไหว..หวาดกลัว..ตัวจะตาย

ไม่ใช่เรา..ของเรา..เศร้าทำไม

สบายใจ..หมดเวลา..ขันธ์ห้านี้

179/24

ขันธ์ห้านี้..ตอนยังอยู่..เมื่อรู้ธรรม

ไม่ก่อกรรม..ทำเข็ญ..เห็นไม่เที่ยง

มุ่งทำดี..ใส่ตัว..ชั่วหลีกเลี่ยง

ให้ความเที่ยง..อยู่ที่ใจ..ไม่ประมาท

179/25

ไม่ประมาท..ความตาย..เมื่อไรช่าง

ไม่หยุดยั้ง..ศีลทาน..การฝึกจิต

เมื่อเตรียมตัว..พร้อมอยู่..เจองูพิษ

ไม่มีสิทธิ์..กัดตน..เขี่ยพ้นทาง

179/26

ตามพระสูตร..ท่านว่า..คราเทศน์จบ

ทรงตรวจพบ..เพียงหนึ่ง..นำไปคิด

เราจะไม่..ประมาท..ในชีวิต

เพื่อดวงจิต..สุขสงบ..เมื่อพบตาย

179/27

นานสามปี..เทศน์ให้ฟัง..ยังก้องหู

ยังเป็นผู้..ไม่ประมาท..มรณัง

เพราะไม่รู่..เมื่อไร..กายจะพัง

เป็นผู้ยัง..มรณานุสสติ..กรรมฐาน

179/28

พระพุทธองค์..ทรงตรวจ..ข่ายพระญาณ

ทรงต้องการ..ช่วยเหลือ..สรรพสัตว์

เปสการี..เช้านี้..เห็นเธอชัด

ปฏิบัติ..มานั้น..ใกล้มั่นคง

179/29

ใกล้มั่นคง..จะทรงช่วย..เปสการี

ให้เธอมี..จิตมั่น..อันแน่นหนัก

จะทรงโปรด..ถามปัญหา..หน้าพระพักตร์

เหลือน้อยนัก..เวลา..มรณาใกล้

179/30

ทรงถามว่า..มาจากไหน..เปสกา

เธอทูลว่า..ไม่ทราบ..พระเจ้าข้า

ตรัวถามต่อ..จะไปไหน..เปสกา

เธอทูลว่า..ไม่ทราบ..พระเจ้าข้า

179/31

ทรงตรัสถาม..ไม่ทราบหรือ..เปสกา

ทูลตอบว่า..ทราบดี..พระเจ้าข้า

ตรัสถามใหม่..เธอทราบหรือ..เปสกา

กลับทูลว่า..ไม่ทราบ..พระเจ้าข้า

179/32

เธอทูลตอบ..อย่างนี้..เป็นไงเล่า

ผู้แก่เฒ่า..ด่าไล่..ไปให้พ้น

ไม่รู้เด็ก..รู้ผู้ใหญ่..จัญไรคน

ไม่อาจทน..อยู่ได้..จะไล่ตี

179/33

พระพุทธองค์..ทรงยับยั้ง..นั่งลงเถิด

เพื่อให้เกิด..ชัดเจน..เห็นคำตอบ

เปสการี..กล่าวนี้..มีความชอบ

หรือว่าตอบ..เล่นลิ้น..ให้ลิ้นความ

179/34

ตถาคต..ถามเธอว่า..มาจากไหน

เธอตอบไว้..ไม่ทราบ..พระเจ้าข้า

จงขานไข..อธิบาย..ความออกมา

เปสกา..ลูกหญิง..อย่านิ่งเฉย

179/35

เธอทูลตอบ..ขยายความ..ตามประสงค์

พระพุทธองค์..ทรงถาม..มิใช่บ้าน

ก่อนเกิดกาย..มาจากไหน..คำถามนั่น

ซึ่งหม่อมฉัน..ไม่ทราบ..พระเจ้าข้า

179/36

ตถาคต..ถามเธอว่า..จะไปไหน

เธอตอบไว้..ไม่ทราบ..อีกเหมือนกัน

จงอธิบาย..ขยายความ..คำตอบนั้น

ให้รู้กัน..ลูกหญิงเอย..เฉลยมา

179/37

ทูลเช่นนั้น..เพราะหม่อมฉัน..ไม่ทราบได้

หลังความตาย..จะไป..ที่ไหนต่อ

พระพุทธองค์..สาธุการ..ดีแล้วหนอ

จะไปต่อ..อีกคำถาม..ที่สามแล้ว

179/38

ตถาคต..ถามไว้..ไม่ทราบหรือ

คำตอบคือ..เธอทราบ..ว่าอย่างนั้น

อันนี้มี..ความหมาย..อย่างไรกัน

จงตอบฉัน..ดูที..ถึงที่มา

179/39

ทูลเช่นนั้น..หม่อมฉันทราบ..ระลึกได้

จะต้องตาย..แน่แท้..ไม่แปรผัน

จึงระลึก..ถึงความตาย..ไว้ทุกวัน

เพื่อป้องกัน..ไม่หลงว่า..จะไม่ตาย

179/40

ข้อสุดท้าย..ถามเธอไป..ไม่ทราบหรือ

คำตอบคือ..ไม่ทราบ..พระเจ้าข้า

มันคงมี..ความหมาย..ไขออกมา

คนชรา..เขารอฟัง..อย่างตั้งใจ

179/41

ทูลตอบว่า..ไม่ทราบ..ก็เพราะว่า

วันเวลา..ที่จะตาย..ไม่รู้ได้

จะกลางวัน..กลางคืน..หรือเมื่อใด

จะใกล้ไกล..ไม่ทราบเลย..พระเจ้าข้า

179/42

พระพุทธองค์..ก็ทรง..สาธุการ

ผู้รำคาญ..ทั้งหลาย..หายเคืองขุ่น

ได้คำตอบ..ฉาดฉาน..อันเป็นคุณ

นับเป็นบุญ..วาสนา..บารมี

179/43

พระพุทธองค์..ยังทรงเตือน..ชนทั้งหลาย

ขอจงใช้..ปัญญา..อย่ามืดบอด

มีปัญญา..ไม่รู้ใช้..ไปไม่รอด

ได้แต่กอด..กายไว้..ไปไม่เป็น

179/44

พระพุทธองค์..ทรงกล่าว..ภาษิตว่า

ทั่วโลกา..คล้ายดั่ง..คนตาบอด

ดุจดังนก..ติดข่าย..น้อยตัวรอด

นอกนั้นจอด..ติดตาย..ไร้ทางออก

179/45

เมื่อตรัสจบ..พบว่า..เปสการี

เธอผู้มี..ดวงตา..อันแจ่มใส

ได้บรรลุ..โสดาบัน..ในทันใด

หนทางไป..มั่นคง..ตรงเส้นทาง

179/46

เปสการี..ตรงรี่..ไปโรงทอ

อันคุณพ่อ..รอจนหลับ..จับกระสวย

เธอกระทบ..ฟืมเข้า..ถึงคราวม้วย

พ่อพุ่งกระสวย..เข้าอกเจ้า..ถึงคราวตาย

179/47

ถึงคราวตาย..ไปสวรรค์..ชั้นดุสิต

ด้วยดวงจิต..คงมั่น..ไม่หวั่นไหว

บรรลุธรรม..ไม่ใช่ย่อย..ถึงน้อยวัย

พ่อเสียใจ..ฆ่าลูกตัว..กลัวบาปกรรม

179/48

กลัวบาปกรรม..ทำการบวช..บุญอุทิศ

มอบชีวิต..ที่เหลือ..เพื่อศาสนา

ขอบวชตรง..โดยองค์..พระศาสดา

ไม่นานช้า..ก็บรรลุ..อรหันตผล

179/49

ต่อไปนี้..เป็นวิธี..ฝึกแบบง่าย

ใครทำได้..ไม่ทำ..อย่าพึงหวัง

ฝึกแบบลัด..ง่ายง่าย..ยังไม่ฟัง

รอกายพัง..ทีนี้..หนียังไง

179/50

หลวงพ่อบอก..สมาธิ..แบบสบาย

เพียงแต่งกาย..เรียบร้อย..ธรรมดา

ไม่ต้องยุ่ง..ต้องยาก..ลำบากหา

ปรารถนา..ฝึกใจจิต..คิดดีงาม

179/51

เครื่องบูชา..ไม่มี..ไม่เป็นไร

จงน้อมใจ..บูชา..ดีที่สุด

ด้วยดวงใจ..แจ่มใส..บริสุทธิ์

เป็นชาวพุทธ..รู้บูชา..มาจากใจ

179/52

มาจากใจ..ใช้บูชา..พระรัตนตรัย

ขั้นต่อไป..จงได้ยิน..ศีลรักษา

ทั้งคนสัตว์..ไม่ทรมาน..ไม่เข่นฆ่า

แม้คำว่า..เดือดร้อนใจ..ไม่ทำเลย

179/53

ไม่ลักขโมย..คดโกง..หลอกลวงใคร

ทรัพย์ใดใด..ของใคร..ให้ขื่นขม

พึงพอใจ..เราหาได้..ไม่ทุกข์ตรม

ลอยตามลม..มาก็ไม่..สนใจมัน

179/54

ไม่ผิดลูก..เมียสามี..ภรรยาใคร

หรือคนใน..ปกครอง..ของผู้อื่น

ขอเคร่งครัด..ปฏิบัติ..รู้หยัดยืน

ขอสดชื่น..แจ่มใส..อยู่ในธรรม

179/55

เราจะมี..วาจาตรง..และจริงใจ

ไม่ดุด่า..นินทาใคร..ให้บาดหมาง

ไม่โกหก..หยาบคาย..แบบไร้ยาง

ไม่มีทาง..พูดเหลวไหล..ไร้ประโยชน์

179/56

เราไม่ดื่ม..สุรา..ของมึนเมา

ทั้งไม่เอา..สารทั้งหลาย..มาเสพติด

ไม่ยอมเอา..มาสู่กาย..มากมายพิษ

เป็นผู้คิด..รอบคอบ..ด้วยชอบธรรม

179/57

เราจะไม่..จองเวร..จองกรรมใคร

เราจะคิด..ให้อภัย..ถึงที่สุด

ตราบที่อยู่..ในแคว้น..แดนมนุษย์

เพื่อจะหยุด..เกิดตาย..ได้เสียที

179/58

เราจะไม่..ฝ่าฝืน..ธรรมวินัย

เพื่อกายใจ..บริสุทธิ์..มนุษย์นี้

มั่นในศีล..ในธรรม..กับความดี

เพื่อจะมี..สุขใจ..ในชีวิต

179/59

หลังจากนั้น..สมาทาน..พระกรรมฐาน

เราต้องการ..มอบกาย..ถวายชีวิต

แด่ผู้มี..พระภาคเจ้า..ทั้งกายจิต

ขอได้สิทธิ์..เข้าถึงธรรม..องค์สัมมา

179/60

กราบสามครั้ง..เชิญนั่ง..ตามสบาย

ไม่มีใคร..นั่งเก้าอี้..อยู่ที่บ้าน

จะยืนเดิน..หรือนอน..ได้ทั้งนั้น

อย่าทรมาน..อย่าฝืนกาย..ให้ใจนิ่ง


Create Date : 12 กรกฎาคม 2557
Last Update : 13 กรกฎาคม 2557 17:10:35 น.
Counter : 826 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15เฒ่าจอย
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]New Comments
กรกฏาคม 2557

 
 
1
2
4
6
7
8
9
10
11
13
16
17
18
19
20
21
22
24
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog