With out you the world is no meaning
ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่Blog ตานนท์...คนไม่หวาน
เจ้าชายแห่งรัตติกาล ลักษณวดี

เจ้าชายแห่งรัตติกาล
ณ. เกาะรมณียา(พันธนา) ลลิตปุระ

เมื่อเจ้าคุณทหาร “เสนาบดีกลาโหม”ได้เดินทางด้วยเรือมาถึง “เกาะพันธนา”(ในอนาคตจะเรียก

เกาะรมณียาครับ)เพื่อมารับ “เจ้าชายราตริริช”เจ้าชายนอกราชบัลลังก์ กลับไปตาม

พระราชโองการสุดท้ายของ “พระราชาธิบดีแห่งลลิตปุระ”ที่เสด็จสวรรคตลง สำหรับ

เจ้าชายราตริริชนั้น เป็นพระโอรสของพระราชาธิบดีลลิตปุระกับ “คุณหญิงรมณียา”ซึ่งเป็น

น้องสาวแท้ๆของเจ้าคุณกลาโหม จาก “ตระกูลเนราวีร์” ซึ่งเป็นตระกูลเดี่ยวกับพระราชาธิบดี

อีกด้วย แต่สำหรับองค์รานีนั้นมาจาก “ตระกูลปาตี” ทั้งสองตระกูลนั้นได้แข่งขันกันมาทุกรุ่น

แต่เรื่องมันมายุ่งเอาตอนที่ เมื่อคุณหญิงรมณียานางพระกำนัลได้ตั้งท้องขึ่นมา จนกระทั้ง

คุณหญิงรมณียาได้คลอดพระโอรสขึ่นมา องค์รานีได้หาทางกำจัดออกไป โดยส่งคุณหญิง

กับเจ้าชายพระองค์น้อยไปอยู่ที่ตำหนักฤดูหนาว ก่อนที่จะส่งไปอยู่ที่เกาะรมณียา ก่อนที่

พระราชาธิบดีจะส่ง “โกลัน”ไปดูแล จนกระทั้งเจ้าชายราตริริชเติบโต และคุณหญิงรมณียา

ได้จากไป สำหรับเจ้าชายราตริริชนั้นจะทำงานในตอนกลางคืน จะนอนเมื่อมีแสงอาทิตย์

จับขอบฟ้า เมื่อเสนากลาโหมเดินทางมาถึงนั้นจะถึงเช้าวันใหม่แล้วจึงได้ทูลกับเจ้าชาย

ได้นิดหน่อย ก็ถึงเวลาเจ้าชายขึ่นบรรทม เสนากลาโหมจึงต้องรอถึงตอนเย็นเพื่อรอ

เจ้าชายราตริริช ระหร่างที่รอเสนากลาโหมได้พบกันกับโกลันอดีตเสนาบดีที่ปรึกษาส่วนตัว

ของพระราชาธิบดี ที่ลาออกมาดูแลคุณหญิงรมณียากับเจ้าชายที่เกาะ ก่อนที่โกลัน

จะพาท่านเสนาบดีกลาโหมไปสวนรมรียาที่มีรูปปั้นของคุณหญิงน้องสาวของท่านเจ้าคุณ

ก่อนที่จะกลับมารอเจ้าชายในตอนค่ำ ในตอนค่ำนั้นเองเสนากลาโหมก็ได้เข้าเฝ้าเจ้าชาย

ที่โต๊ะอาหาร ก่อนที่จะทูลเรื่องราวต่างๆจนเจ้าชายยอมกลับไป “วังเทพสิงหารสน์”

ในลลิตปุระ โดยคุรุ(ครู)โกลันได้ติดตามไปด้วย เมื่อเจ้าชายเดินทางมาถึงวังเทพสิงหารสน์

ได้เข้าเฝ้าพระราชาธิบดี ก่อนจะให้ดำเนินการเรื่องต่อๆไป จนเสร็จพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพ

ของพระบิดาของเจ้าชาย ก็มาถึงงานราชาภิเษกพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ หลังจากงาน

ราชาภิเษกผ่านไป “ชาร์”พระองค์ใหม่ก็เริ่มทำงาน พระองค์จะทำงานกลางคืนบรรทม

บ้างเวลากลางวัน จนกระทั้งเสนาบดีคลังได้มาทูลจะให้ชาร์อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงของ

“เมืองโพธิวารี”ที่เป็นเมืองท่าหน้าด่านของลลิตปุระแต่ชาร์ไม่ทรงยอม

ณ.โพธิวารี

“เจ้าหญิงชาลิมา แห่งโพธิวารี” กำลังอ่านหนังสือกฎหมายเพื่อจะหาช่องทาง ว่ามีตรงใหน

ที่จะไม่ทรงอภิเษกสมรส หลังจากที่ “พระคู่หมั้นเมืองปาวา”ได้สวรรคตลง ถึงแม้ว่าทางปาวา

จะพยายามจะสานสายสัมพันธ์ต่อก็ตาม เพราะเจ้าหญิงชาลิมาจะได้ราชาภิเษกเป็นรานีแห่งโพธิวารี

แต่ตามกฎมณเฑียรบาลรานีต้องหาผู้ช่วยว่าราชการ หลังจากที่เจ้าหญิงชาลิมาอ่านหนังสือ

กฎหมายจนพบช่องทางแล้ว เจ้าหญิงจึงเข้าเฝ้าองค์รานี โดยบอกว่าจะตั้งองค์รานีเป็นผู้ช่วย

ว่าราชการ โดยวันรุ่งขึ่นเจ้าหญิงชาลิมาจะเข้าประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องนี้ด้วยพระองค์เอง

และเจ้าหญิงชาลิมาก็ให้เจ้าคุณเสนาบดีต่างประเทศตอบปฎิเสธทางปาวาและให้คืนของหมั้น

กลับไปด้วย แต่เรื่องในสองรัฐยังไม่จบแค่นี้ในเมื่อสิทธิในการเดือนเรือยังไม่ได้การแก้ใข

และ โพธิวารียังเป็นเมืองท่า ที่ทางปาวาเองยังอยากผู้ความสัมพันธ์ระดับราชวงค์ต่อ

ตัดกลับมาทางลลิตปุระ เมื่อ “ราตริริช ชาร์”ทรงงานประชุมและว่าราชการบนโต๊ะเสวยกับ

เหล่าเสนาบดีฝ่ายต่างๆ จนเป็นเรื่องปกติ และในตอนนี้เสนาบดีกลาโหมได้เข้ามากลาบทูล

เรื่องทางปาวา ไม่สามารถสานความสัมพันธ์ต่อได้กับโพธิวารีได้ พร้อมทั้งทูลเรื่องการเจรจา

เรื่องสิทธิประโยชน์ทางการเดินเรืออีกด้วย และปรึกษากันในเรื่องที่เกี่ยวกับทางโพธิวารี

จนเจ้าชายราตริริช ชาร์ ทรงบ่นว่า “ผู้หญิง น่าเบื่อเป็นอย่างยิ่ง”
มาถึงฝ่าย

“ผู้หญิงน่าเบื่อเป็นอย่างยิ่ง”บ้าง เมื่อเจ้าหญิงชาลิมาทรงหยิบเอกสารหมายกำหนดการราชาภิเษก

มาทอดพระเนตร ก่อนที่จะเสด็จไปเฝ้าองค์รานี ถามถึงเรื่องที่ทำไมต้องทูลเชิญทั้งทางปาวา

และลลิตปุระมาในงานราชพิธีด้วย ก่อนที่องค์รานีจะใขข้อข้องใจให้พระธิดาทรงทราบ

ไม่เฉพาะเจ้าหญิงชาลิมาเท่านั้นที่สงสัย พระราชาธิบดี ราตริริช ชาร์ ก็ทรงสงสัยว่าทำไม

พระองค์ถึงต้องเสด็จไป ร่วมพิธีราชาภิเษกของเจ้าหญิงชาลิมาด้วย จนเสนาบดีกลาโหม

จำเป็นต้องกลาบทูลถึงเหตุจำเป็น จนชาร์เรียกหาคุรุให้มาพบ หลังจากที่ชาร์ได้คุยกับคุรุโกลัน

จึงตัดสินใจจะเดินทางไปร่วมพิธีตามคำทูลเชิญของโพธิวารี คุรุโกลันจึงต้องไปปรึกษาเรื่องการ

เดินทางกับท่านเสนาบดีกลาโหม หลังจากนั้นคุรุโกลันได้เข้าเฝ้าชาร์ พร้อมทั้งที่ชาร์เอง

ก็แจ้งว่าพระองค์จะเสด็จไปโพธิวารีทางเรือ คุรุโกลันเลยต้องไปแจ้งให้เสนาบดีต่างประเทศ

ให้แจ้งกับทางโพธิวารีทราบว่า พระราชาธิบดี ราตริริช ชาร์จะเสด็จไปโพธิวารีทางเรือ

ก่อนเสด็จโพธิวารี ราตริริช ชาร์ ได้นำอัฐิของบิดามาบรรจุรวมกับท่านแม่ของพระองค์ด้วย

พร้อมทั้งไปตรวจการต่อเรือยังที่ต่อเรือของพระองค์อีกด้วย ก่อนที่จะเดินทางไปโพธิวารี

“เจ้าชายบันดาหะวา”จากปาวาได้เดินทางมาถึงก่อน และได้เฝ้าองค์รานี ผู้สำเร็จราชการแห่ง

โพธิวารี ก่อนที่องค์รานีจะทรงเล่าประทานให้กับเจ้าหญิชาลิมา ได้รู้ถึงลักษณะและนิสัย

ของเจ้าชายจากปาวา เมื่อพระราชาธิบดีราตริริช ชาร์เดินทางมาถึงท่าเรือโพธิลังกา

พระองค์ไม่ยอมพักได้เดินทางเข้าโพธิวารีเลย เมื่อชาร์เสด็จถึงและเข้าห้องสรงกลับออกมา

ก็เรียกท่านเจ้าคุณกลาโหมให้เข้าเฝ้า พร้อมทั้งได้คุยกันถึงเรื่องแหลมโพธิการัง ที่มีปัญหา

เรื่องน่านน้ำ ก่อนที่จะให้ท่านเจ้าคุณไปพักผ่อน ส่วนพระองค์เองกลับไปคุยกับคุรุโกลันเรื่องปาวา

พยายามจะรวมกับโพธิวารีให้ได้ ทางโพธิวารีได้ถวายเลี้ยงตอนรับ พระราชาธิบดีจากลลิตปุระ

และเจ้าชายจากปาวา วันรุ่งขึ่นทางโพธิวารีก็ทำพิธีราชาภิเษก โดยเจ้าชายจากปาวาของเข้า

ไปสังเกตการณ์ด้วย หลังเสร็จพิธีตอนกลางคืนมีถวายเลี้ยง ชาร์จากลลิตปุระจึงได้พบองค์รานี

องค์ใหม่ของโพธิวารี ทั้งชาร์และองค์รานีได้มีกระแสรับสั่งกัน จนถึงเวลานั้งโต๊ะเสวย

องค์รานีและราตริริช ชาร์ ได้นั้งไกล้กัน และกระแสรับสั่งทันกัน ก่อนที่จะแยกไป ชาร์แห่งลลิตปุระ

ได้ทูลให้เสด็จโพธิการังบ้าง เพราะทางปาวาเคยเสด็จ เพราะคำทูลของชาร์แห่งลลิตปุระนั้นเอง

จึงทำให้หลังงานเลี้ยงเจ้าหญิงชาลิมาต้องเข้ามาพบพระมารดาของพระองค์เพื่อทรงถามถึงเรื่องนี้

จนกระทั้งทั้งชาร์และเจ้าชายจากปาวากลับไป รานีแห่งโพธิวารีก้ต้องทรงงานแทนพระมารดา

ส่วนชาร์แห่งลลิตปุระก็กลับไปฝึกทหารเรือเพื่อป้องกันลลิตปุระ จนกระทั้งชาร์แห่งลลิตปุระ

ได้วางแผนเพื่อทำให้ “บรีเทน”เข้าใจผิดว่าเป็นการกระทำของโพธิวารี สงครามจึงจะเกิดเมื่อโพธิวารี

ไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเมื่อ บริเทนเรียกมา แล้วทางราณีแห่งโพธิวารีจะทำสิ่งใด ในเมื่อสงคราม

จะเกิด แล้วใครจะทรงช่วยเหลือพระองค์ในเมื่อพระองค์เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่ง มาติดตามเอาใจ

ช่วยเจ้าหญิงน้อยๆ (ชาร์ทรงตรัส)กันครับว่าพระองค์จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างไร

ผ่านผลงานการเขียนของ “ลักษณวดี”กันครับ


คุยกันทายเล่ม

ถ้าใครผิดหวังกับ “ดั่งดวงหฤทัย”ทางวิกหมอชิตที่จะจบไป ก็ลองมาอ่านเรื่องนี้กันดูครับ

มาดูผู้หญิงฉลาดๆอย่างเจ้าหญิงชาลิมา ที่น่าจะคร้ายๆเจ้าหญิงทรรศิกาจากดั่งดวงฯ

และเจ้าชายราตริริช ชาร์ ก็คร้ายๆกับเจ้าชายรังสิมันต์จากดั่งดวงฯ ลองอ่านกันดูครับ

แต่บอกว่าสนุกครับเรื่องนี้ แล้วพบกันใหม่วันพุธครับ

Create Date : 15 กุมภาพันธ์ 2551
Last Update : 17 กุมภาพันธ์ 2551 17:50:22 น. 5 comments
Counter : 817 Pageviews.

 
สวัสดีค่ะ
ก้อยต้องขอโทษที่ไม่ได้แวะมาทักทายเลย
มัวแต่ไปสิงอยู่ Hi5 อ่ะค่ะ เอิ๊ก
ขอบคุณที่แวะไปเม้นท์ให้ที่บล๊อคน๊ะค๊ะ
มีความสุขมาก ๆ ค่ะ


โดย: นางมารร้าย วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:3:13:29 น.  

 

ไม่ได้แวะมาอ่านคุณนนท์ซะนาน

คุณก็ยังขยันหาเรื่องดีๆ มาเขียนแนะนำ

ให้เพื่อนๆ เสมอ เหมือนเดิมเลยนะครับ

ขอบคุณครับผม


โดย: ห่วงใย วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:2:58:06 น.  

 
ยังไม่ได้อ่านเรื่องนี้เลยค่ะ
น่าสนใจดี


โดย: กระปุกกลิ้ง IP: 203.150.232.78 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:14:51:30 น.  

 
เล่มนี้ยังไม่เคยอ่านเลยค่ะ
แต่ชื่นชอบดังดวงหฤทัยมากมาก
ถ้าแนวคล้ายกัน....ก็น่าลองหามาอ่านทีเดียว


โดย: nikanda วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:20:39:52 น.  

 
นางมารร้าย # อยากเล่นมั้งจังไอ้HI5 เนี๊ยอะคุยก้อย เล่นบ่เป็นอะครับ

ห่วงใย # ครับผม จะโพสอีกประมาณ6เรื่องมั้ง แล้วจะไม่อยู่ประมาณเดือนหนึ่งอะครับ

กระปุกกลิ้ง # สนุกครับเรื่องนี้

nikanda # ผมว่าคร้ายๆครับ ที่ลองอ่านดู2-3รอบ


โดย: ตานนท์ (คนไม่หวาน ) วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:21:46:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

คนไม่หวาน
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
พี่นอนหนาว ร้าวอุรา นิจจาเอ๋ย ไม่เห็นใจ พี่บ้างเลย กระไรหนา ยามพี่นอน กอดหมอน ก่อนนิทรา พี่อัดอั้น ตันอุรา คิดถึง....นวล

Love makes me think of you
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2551
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
15 กุมภาพันธ์ 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add คนไม่หวาน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.