เหรียญหลวงปู่หนูเพชร

เหรียญหลวงปู่หนูเพชร ปัญญาวุโธ รุ่น “หัวใจเพ็ชร”

การจัดสร้าง เหรียญวัตถุมงคลหลวงปู่หนูเพชร ปัญญาวุโธ รุ่น หัวใจเพ็ชร

เนื่องด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งและดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า 30 ปี บุคลากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของโรงพยาบาล บุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติงาน ดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างตั้งใจและต่อเนื่อง โดยไม่เห็นแก่ความเหน็จเหนื่อยและยากลำบาก คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจึงมีความเห็นร่วมกันที่จะจัดหาเหรียญเป็นที่ระลึกอันทรงคุณค่า เพื่อตอบแทนแก่บุคลากรของโรงพยาบาล แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดของการจัดหาผู้สร้าง จึงยังไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ ในช่วงกลางปี พ.ศ.๒๕๕๔ ทางโรงพยาบาลได้มีโอกาสได้รับใช้ดูแลสุขภาพของหลวงปู่หนูเพชร ปัญญาวุโธ พระอริยเจ้าอันเป็นที่เคารพของชาวอำเภอสว่างแดนดิน ความทราบถึงคุณสุรศักดิ์ ธัมมจิรังสี ลูกศิษย์ที่เคารพหลวงปู่ จากจังหวัดชลบุรี ผู้ได้เคยสร้างวัตถุมงคลกับหลวงปู่ และจัดสร้างได้อย่างสวยงาม ได้กรุณาแนะนำให้ขออนุญาตหลวงปู่ สร้างเหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่หนูเพชร เพื่อที่จะมอบให้บุคลากรของโรงพยาบาลไว้เป็นศิริมงคล หลวงปู่ได้ิเมตตาให้สามารถดำเนินการได้ ตลอดจนได้รับความกรุณาช่วยเหลืออย่างดียิ่่งจากคุณสุรศักดิ์ ธัมมจิรังสี ได้ช่วยประสานงาน ติดต่อโรงงานจัดสร้างเหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่หนูเพชรจนสำุเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เหรียญรุ่นนี้ได้ตั้งชื่อว่า รุ่น หัวใจเพ็ชร อันหมายถึงการกราบเคารพหลวงปู่หนูเพชรอย่างสุดหัวใจของบรรดาลูกศิษย์ และบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินและขอนำชื่อท้ายของหลวงปู่กำหนดอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์ และบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินทุกคน ให้เป็นผู้มีความเข้มแข็ง หัวใจแข็งแกร่งดุจเพชรไม่หวั่นไหวต่ออธรรม มุ่งมั่นประกอบคุณความดีและอาชีพอย่างสุจริต สมดังคำสั่งสอนของหลวงปู่ทุกประการ

วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างเหรียญวัตุมงคลของหลวงปู่หนูเพชร จัดสร้างเหรียญวัตุมงคลของหลวงปู่หนูเพชร
๑) เพื่อตอบแทนการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลด้วยความ ซื่อสัตย์ ประสาน มุ่งมั่น พัฒนา ตามค่านิยมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
๒) เพื่อเป็นวัตถุมงคล ระลึกถึงคำสั่งสอนของหลวงปู่ ให้ประกอบคุณงามความดี ด้วยความอดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ด้วยหัวใจเพชร
๓) เพื่อจัดหาทุนเพิ่มเติม สมทบการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยเรื้อรังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาลักษณะของเหรียญ เป็นเหรียญรูปวงรี ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่นั่งขัดสมาธิ ด้านหลังมีตราของโรงพยาบาลอยู่ตรงกลาง ลักษณะเป็นตราอันมีค่าสูงยิ่งที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง ๒๑ แห่ง ทั่วประเทศไทย และเป็นสัญลักษณ์หลอมรวมดวงใจของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินให้มีหัวใจเพชร พร้อมที่จะทำงานดูแลสุขภาพของประชาชน รอบด้านเป็นยันต์ที่หลวงปู่เมตตามอบให้ ด้านบนระบุรุ่น หัวใจเพ็ชร ด้านล่างเป็นค่านิยมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ที่ทุกคนยึดมั่น คือ ซื่อสัตย์ ประสาน มุ่งมั่น พัฒนา

หลวงปู่ทำพิธีอธิษฐานจิตใน วันที่ 29 ธันวาคม 2554


ชนิดของเหรียญและจำนวนในการจัดสร้าง-ชนิดเหรียญ เนื้อเงิน ด้านหน้าลงยาสีแดง ด้านหลังลงยาตราโรงพยาบาล
จำนวนการสร้าง ๓๐๕ เหรียญ
มอบให้เฉพาะบุคลากรโรงพยาบาล ที่ปฏิบัติงาน ๕ ปี ขึ้นไป

-ชนิดเหรียญ เนื้อเงิน ด้านหน้าลงยาสีเขียว ด้านหลังลงยาตราโรงพยาบาล
จำนวนการสร้าง ๑๕๕ เหรียญ
มอบให้เฉพาะบุคลากรโรงพยาบาล ที่ปฏิบัติงาน ๑๕ ปี ขึ้นไป

-ชนิดเหรียญ เนื้อเงิน ด้านหน้าลงยาสีน้ำเงิน ด้านหลังลงยาตราโรงพยาบาล
จำนวนการสร้าง ๕๕ เหรียญ
มอบให้เฉพาะบุคลากรโรงพยาบาล ที่ปฏิบัติงาน ๒๕ ปี ขึ้นไป

-ชนิดเหรียญ เนื้อทองคำลงยา จำนวนการสร้าง ๔ เหรียญ ตามผู้สั่งจอง

-ชนิดเหรียญ เนื้อทองคำไม่ลงยา จำนวนการสร้าง ๑๗ เหรียญ ตามผู้สั่งจอง

-ชนิดเหรียญ เนื้อเงินลงยา เฉพาะด้านหน้าสีแดง
จำนวนการสร้าง ๕๐ เหรียญ บุคคลทั่วไป บูชาเหรียญละ ๑๕๐๐ บาท

-ชนิดเหรียญ เนื้อเงินลงยา เฉพาะด้านหน้าสีเขียว
จำนวนการสร้าง ๕๐ เหรียญ บุคคลทั่วไป บูชาเหรียญละ ๑๕๐๐ บาท

-ชนิดเหรียญ เนื้อเงินลงยา เฉพาะด้านหน้าสีน้ำเงิน
จำนวนการสร้าง ๕๐ เหรียญ บุคคลทั่วไป บูชาเหรียญละ ๑๕๐๐ บาท

-ชนิดเหรียญ เนื้อเงินไม่ลงยา จำนวนการสร้าง ๑๐๐ เหรียญ
บุคคลทั่วไป บูชาเหรียญละ ๑๐๐๐ บาท

-ชนิดเหรียญ เนื้อนวะ จำนวนการสร้าง ๕๐๐ เหรียญ
บุคคลทั่วไป บูชาเหรียญละ ๕๐๐ บาท

-ชนิดเหรียญ เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง ๕๐๐๐ เหรียญ
บุคคลทั่วไป บูชาเหรียญละ ๑๐๐ บาท

....................นายวิโรจน์ วิโรจนวัธน์ ผู้จัดสร้าง
....................นายสุรศักดิ์ ธัมมจิรังศรี ผู้จัดสร้าง
....................นางทองพูล บุญคง ผู้ประสานงาน
....................นายสวาท อุดมศรี ผู้ประสานงาน


* ข้อมูล : จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
* แนะนำและบอกต่อ โดย คุณณัฐพล แสงชูCreate Date : 22 ธันวาคม 2554
Last Update : 2 กรกฎาคม 2555 12:03:33 น.
Counter : 1889 Pageviews.

7 comments
  
โดย: winzar2 วันที่: 22 ธันวาคม 2554 เวลา:18:14:44 น.
  
อนุโมทนาบุญด้วยครับ
โดย: wildbirds วันที่: 22 ธันวาคม 2554 เวลา:20:59:02 น.
  
สวยมาก และขอเป็นกำลังใจให้ผู้จัดสร้าง และเจ้าหน้าที่รพ.ทุกคนครับ
โดย: หน่องหนอง IP: 27.55.0.32 วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:9:39:35 น.
  
เป็นเหรียญที่สวยงามมาก เเละมีเจตนาในการสร้างที่ดีมากอีกรุ่นหนึ่งครับ ขออนุโมทนากับท่าน ผอ.รพ.พระยุพราช สว่างแดนดินเเละทีมงานทุกคนครับ
โดย: พ.ต.ชุติเทพ ราชสีหา IP: 125.26.162.201 วันที่: 6 มกราคม 2555 เวลา:15:19:26 น.
  
ผมจองไว้ ๑๐ เหรียญ เนื้อเงินลงยาครบทุกสี และเนื้อเงินธรรมดา ไว้พกติดตัวเเละแจกพรรคพวก ท่านใดศรัทธาและสนใจ(ผมจะแจกฟรีส่วนหนึ่งครับ) ติดต่อผมได้นะครับ / //www.SUKKHO.COM
โดย: ชุติเทพ ราชสีหา IP: 180.180.168.97 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:11:33:02 น.
  
แจกหมดยังครับท่านเก็บไว้เผื่อผมด้วยกลับ กทม.อย่าลืมโทรหาด้วยนะครับ เสธ.
โดย: กานต์นรา IP: 125.24.163.131 วันที่: 25 เมษายน 2557 เวลา:12:04:50 น.
  
ปีใหม่ 58 นี้ ผมยังพอมีเหรียญรุ่นหัวใจเพชร ที่สั่งจองพิเศษ แจกฟรีแก่ท่านที่ศรัทธา มีเหลือไม่มากครับ ติดต่อได้โดยตรงครับ
โดย: พันโท ชุติเทพ ราชสีหา IP: 1.46.111.183 วันที่: 30 ธันวาคม 2557 เวลา:5:43:59 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

swerapan
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ป้าต้อย
เด็กๆที่สระว่ายน้ำ หมู่บ้านปิยวัฒน์ บางแสน เรียกยายต้อย
เกษียณอายุราชการแล้ว
ธันวาคม 2554

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31