บันทึกที่ 4...นั่งรถม้า ชมเวียงฯ10 ธันวาคม 2554
สวัสดีค่ะเพื่อนๆ10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ก็นับเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วันนะคะ
หวังว่าเพื่อนๆคงพักผ่อนทำกิจกรรมในวันหยุดอย่างมีความสุขค่ะ

จากบันทึกที่ 3 ได้พาเพื่อนๆนั่งรถแดง แอ่วดอยสุเทพกันแล้ว
วันนี้มาชมโบราณสถานซึ่งถือเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนา
ซึ่งก็คือ "เวียงกุมกาม" ค่ะ
ตำนานเล่าขานของล้านนากล่าวไว้ว่า


พญาเม็งรายทรงสร้างเวียงกุมกามเพื่อเป็นศูนย์กลางของล้านนาราวพุทธศตวรรษที่ 18
เวียงกุมกามนี้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองค่ะ


ก่อนที่พญาเม็งรายจะทรงสร้างนครเชียงใหม่นั้น เวียงกุมกามยังคงมีความสำคัญ
และเป็นเมืองหน้าด่าน กระทั่งยุคเสื่อมของล้านนามาถึงเมื่อถูกพม่าเข้ายึดครอง
เวียงกุมกามถูกน้ำท่วมใหญ่จนถูกทิ้งให้เป็นเมืองร้างในเวลาต่อมา และเงียบหายไปจากความทรงจำ


เีวียงกุมกามแห่งนี้มีอายุกว่า 700 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่
ประมาณกิโลเมตรที่ 3-4 ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำพูน) ในเขตตำบลท่าวังตาล
อำเภอสารภี และอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันออกในบริเวณชุมชนและหมู่บ้าน
ห่างจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ประมาณ 4-5 กิโลเมตร

ขอเชิญเพื่อนๆที่สนใจนั่งพักชมวีดีโอเกี่ยวกับเวียงกุมกามก่อนได้ตามอัธยาศัยนะคะ

วันนี้จะพาเพื่อนๆนั่งรถม้าชมเวียงกุมกามไปด้วยกัน
อัตราค่าโดยสาร 200 บาท พาชม 7 วัด ภายในเวลาประมาณ 45 นาที


สถานที่จอดรถม้าเพื่อรอรับนักท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณ "วัดเจดีย์เหลี่ยม" ค่ะ
วัดเจดีย์เหลี่ยม (วัดกู่คำ) แต่เดิมวัดนี้ชื่อวัดกู่คำ กู่ หมายถึง พระเจดีย์ คำ หมายถึง ทองคำ
พญามังรายทรงโปรดให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1831 โบราณวัตถุที่สำคัญของวัดคือ
องค์พระเจดีย์ประธานรูปทรงมณฑปปลด 5 ชั้น วัดนี้มีความโดดเด่นคือเป็นวัดที่กษัตริย์สร้าง
และมีรูปแบบเจดีย์ที่แสดงถึงอิทธิพลรูปแบบของรัฐหริภุญไชย
โดยที่พญามังรายโปรดให้เอามาก่อสร้างไว้ในเวียงกุมกามระยะแรกๆ

เริ่มชมบรรยากาศวัดแรกคือวัดเจดีย์เหลี่ยมกันก่อนนะคะ

ปูนปั้นทางขึ้นพระอุโบสถ

ดอกลีลาวดีในบริเวณวัดฯ

ส่วนหนึ่งของกำแพงวัด

ฆ้องแขวนเรียงราย

รถม้าในภาพคือคันที่ จขบ.นั่งค่ะ ม้าเทียมรถเป็นม้าเพศเมียชื่อ ข้าวโพด
สารถีเล่าว่าโดยปกติจะใช้ม้าเพศผู้ลากรถ แต่ตัวนี้แรงดี อยู่บ้านก็ดื้อเลยนำมาฝึกงานค่ะ


ออกเดินทางไปวัดที่สองกันต่อ วัดนี้ชื่อ "วัดธาตุขาว" ค่ะ

วัดพระธาตุขาว (วัดธาตุขาว)
ที่เรียกกันว่าวัดธาตุขาวเนื่องมาจากแต่เดิมนั้นตัวเจดีย์ยังคงปรากฏผิวฉาบปูนสีขาว
โบราณสถานประกอบด้วยวิหาร เจดีย์ อุโบสถ และมณฑป โดยมีการก่อสร้างขึ้นมา 2 ระยะ
คือระยะแรกก่อสร้างเพียงเจดีย์ วิหาร อุโบสถ แต่ต่อมาเกิดการชำรุดจึงต่อเติมฐานเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้น
ระยะที่สองมีการก่อสร้างมณฑปสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปวัดต่อไปคือ "วัดปู่เปี้ย" ค่ะ
วัดปู่เปี้ย ถือเป็นวัดที่มีความงดงามแห่งหนึ่งในเวียงกุมกาม
รูปแบบผังการสร้างวัด และรูปแบบเจดีย์ประธานมณฑป มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์
โบราณสถานประกอบด้วยวิหารสร้างยกพื้นสูง เจดีย์ อุโบสถ ศาลผีเสื้อ และแท่นบูชา
พร้อมทั้งมีลวดลายปูนปั้นประดับเจดีย์ที่สวยงามมากจากนั้นรถม้าพาชม "วัดหนานช้าง"

วัดหนานช้าง ตั้งตามชื่อเจ้าของที่ดิน ด้านหน้าของวัดอยู่ใกล้แม่น้ำปิง
ซุ้มโขงมีลายปูนปั้นประดับเล็กน้อย ถัดจากซุ้มโขงลงไปมีทางเดิน
และมีวิหาร ซึ่งที่ฐานพระประธานมีลายปูนปั้น ด้านหลังวิหารมีเจดีย์
ฐานทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสองชั้น เรือนธาตุได้พังเสียหายไปแล้ว
เยื้องกับเจดีย์เป็นมณฑป ถัดไปเป็นอุโบสถ"วัดอีค่าง" เป็นวัดถัดไปค่ะ

วัดอีก้าง (วัดอีค่าง) ที่เรียกว่าวัดอีค่างหรืออีก้างนั้นเพราะเดิมบริเวณวัดเป็นป่ารกร้าง
และมีฝูงลิงฝูงค่างใช้ซากวัดแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งค่างในภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “อีก้าง”
โบราณสถานประกอบด้วยวิหารและเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน
วิหารมีขนาดใหญ่ 20 × 13.50 เมตร เจดีย์เป็นแบบองค์ระฆังทรงกลมในภาพจะเห็นตุง (ธง) แขวนคู่กับโคมทางเหนือ อาจเป็นสัญลักษณ์ช่วงเทศกาลลอยกระทงค่ะ
จากวัดอีค่าง รถม้าพามาชม "วัดช้างค้ำ" ค่ะ


วัดกานโถม (ช้างค้ำ) พญามังรายได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1833 ประกอบด้วย
ฐานเจดีย์ฐานกว้าง 12 เมตร สูง 18 เมตร มีซุ้มคูหาสี่ทิศ มีการใช้พระพุทธรูปซ้อนเป็น 2 ชั้น
(ชั้นล่าง- มีพระพุทธรูปนั่ง 4 องค์ ชั้นบน- มีพระพุทธรูปยืน 2 องค์) วิหารและเจดีย์ทรงมณฑป
บนฐานลานประทักษิณเตี้ย บริเวณฐานวิหารพบพระพิมพ์ดินเผาแบบหริภุญไชยฝังไว้โดยรอบ
นอกจากนี้ยังมีเจดีย์อีก 1 องค์ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมณฑปยอดระฆัง
ในบริเวณวัดกานโถมยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้อัญเชิญเมล็ดจากเมืองลังกามาไว้ด้วย


วัดสุดท้ายที่รถม้าพาชมคือ "วัดกู่ป้าด้อม"
วัดกู่ป่าด้อม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกเวียงกุมกาม
ชื่อของวัดนี้ได้ตั้งชื่อตามเจ้าของที่ดิน โบราณสถานของวัดมีขนาดใหญ่ประกอบด้วย
วิหารฐานใหญ่ มีบันไดทางขึ้นวิหาร มีราวบันไดด้านปลายเป็นรูปตัวเหงา ส่วนเจดีย์เหลือเพียงฐานเท่านั้น
มีกำแพงแก้วก่อล้อมรอบโบราณสถาน กำแพงแก้วด้านหน้าทางเข้าวิหารมีซุ้มโขง
วัดแห่งนี้มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 21-22

สำหรับวัดสุดท้าย นอกจากแสงธรรมชาติค่อยๆหมดลงแล้ว ที่สำคัญคือ
แบตเตอรี่กล้องของ จขบ.ก็หมดด้วยค่ะ ขออภัยที่ไม่มีภาพมาฝากเพื่อนๆในคราวนี้


ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเรื่องราวมาถึงบรรทัดนี้ และจะพาเพื่อนๆเที่ยวด้วยกันต่อในครั้งต่อไปค่ะ
ขอบคุณบล๊อกคุณป้าเก๋าสำหรับของแต่งบล๊อกค่ะ


Create Date : 10 ธันวาคม 2554
Last Update : 19 มีนาคม 2555 11:16:56 น. 26 comments
Counter : 1834 Pageviews.

 
สวัสดีค่ะพี่ต๋า
เดี๋ยวนี้ทำ blog เก่งกว่าปานแล้วนะ ก้าวหน้าๆ

ขอบคุณกำลังใจ
ขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะ


โดย: pantawan วันที่: 10 ธันวาคม 2554 เวลา:23:08:34 น.  

 
สวัสดียามดึกๆ ค่ะพี่ต๋า
มาเรียนประวัติศาสตร์ของล้านนาแต่โบราณด้วยคนนะคะ
โอ้โห ดูคลิปวิดีโอแล้วได้ความรู้เยอะมากมาย ชอบจัง
เอิงไม่เคยรู้เรื่องเวียงกุมกามที่จมอยู่ใต้น้ำเลย
เคยได้ยินแต่ชื่อหริภุญชัยซะส่วนใหญ่
ตอนนี้ได้ถูกค้นพบอีกครั้ง น้องๆ นักเรียนได้มาเยี่ยมชม
ถือเป็นการทัศนศึกษานอกสถานที่ไปด้วย

น้องม้า ข้าวโพดแรงดี ตัวเมียไม่เป็นไร แรงเยอะเอามาลากรถได้ อิอิ

ขอบคุณพี่ต๋าที่พาเที่ยว แถมได้ความรู้กลับมาอีก
คืนนี้เอารองเท้าช็อคโกแลตมาฝาก จากงานตลาดนัดที่เอิงไปมา
ช่วงนี้สนุกสนาน คึกคักๆ ค่ะ
โดย: diamondsky วันที่: 11 ธันวาคม 2554 เวลา:4:53:16 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณต๋า

วันนี้บล็อกคุณต๋าดูสบายตาจังเลยค่ะ
พาชมหลายสถานที่เลยค่ะ ชอบบรรยายเวียงกุมกาม
ฟู่คนเชียงใหม่ ยังไม่เคยไปเลยค่ะ อาจจะเป็นที่ไม่ค่อยจะชอบไปเที่ยวที่อย่างนั้นด้วย .. คือจินตนาการไปไม่ถึงความรุ่งเรืองครั้งอดีตน่ะค่ะภาพช็อกกี้น้อย ... ค่ะโดย: PhueJa วันที่: 11 ธันวาคม 2554 เวลา:7:36:48 น.  

 
อย่างไปเที่ยวแบบนี้บ้างจัง แต่คงไร้วาสนา แล้ว


โดย: พันคม วันที่: 11 ธันวาคม 2554 เวลา:11:06:49 น.  

 
@น้องปาน...ม่ายจริง เป็นน้องใหม่จะเก่งกว่ารุ่นพี่ได้ไง แถมเรียนรู้ช้าหน่อย ค่อยเป็นค่อยไปตามอายุจ้ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 11 ธันวาคม 2554 เวลา:11:29:56 น.  

 
@น้องเอิง...รองเท้าช๊อกโกแลตเก๋ไก๋มาก อยากเก็บไว้ดูอย่างเดียวเลยจ้ะ ขอบคุณที่นำมาฝากพี่ต๋านะคะ

สารภาพเลยว่า พี่ต๋าผ่านเวียงกุมกามไปมา เพิ่งจะไปเที่ยวก็ช่วงอพยพครั้งนี้เอง และเพิ่งได้ความรู้เพิ่มเพราะเขียนบล๊อกนี่เหมือนกันค่ะ

ขอบคุณที่น้องเิอิงติดตามนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 11 ธันวาคม 2554 เวลา:11:34:25 น.  

 
@คุณฟู่...ขอบคุณที่แวะเยี่ยมพร้อมภาพน่ารักของช๊อคกี้ค่ะ

เดิมต๋าผ่านโบราณสถานก็เฉยๆค่ะ เข้าไม่ค่อยถึงเหมือนกัน แต่ตอนนี้รู้สึกอยากสนใจมากขึ้นค่ะ สงสัยเป็นไปตามวัย


โดย: Sweet_pills วันที่: 11 ธันวาคม 2554 เวลา:11:38:13 น.  

 
@พี่พันคม...ไปเที่ยวต้องใช้วาสนาด้วยเหรอคะ

ถ้าพี่ไปเชียงใหม่ช่่วงต๋าอยู่ จะพาเที่ยวเองเลยค่ะ ให้มากกว่า 7 วัดตามภาพในบล๊อกด้วยค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 11 ธันวาคม 2554 เวลา:11:42:02 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะพี่ต๋า...

น่าเที่ยวมากเลยค่ะ..... คราวหน้าถ้าปอมไปเชียงใหม่
ต้องเดินตามเส้นทางนำเที่ยวของพี่ต๋าแน่เลย

มีขนมมาฝากนะคะ
มีความสุขกับบ่ายๆวันอาทิตย์นะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 11 ธันวาคม 2554 เวลา:14:21:12 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องต๋า
วันนี้พาเที่ยววัดหลายแห่งเลย
ชอบดอกลีลาวดีจังค่ะ สีสวยด้วย


โดย: เนินน้ำ วันที่: 11 ธันวาคม 2554 เวลา:18:47:49 น.  

 
คุณต๋า
วลีแอบเกาะหลังรถมาตามไปเที่ยวด้วยคน ขอบคุณนะคะ ระหว่างนั้นเก็บดอกหญ้าได้หนึ่งดอกเอามาแบ่งกันดูค่ะมีความสุขกับการพักผ่อนช่วงเย็นนะคะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 11 ธันวาคม 2554 เวลา:18:57:25 น.  

 


โดย: ก้อนเงิน วันที่: 11 ธันวาคม 2554 เวลา:21:05:31 น.  

 More Flowers Wishes Comments


สวัสดียามค่ำครับ


โดย: ก้อนเงิน วันที่: 11 ธันวาคม 2554 เวลา:21:05:56 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณต๋า
ดีจังเลยค่ะ ได้มาดูแบบนี้เหมือนได้ไปเที่ยวเองเลย
ขอบคุณมากๆ สำหรับรีวิวนะคะ

คืนนี้นอนหลับฝันดีค่า


โดย: Close To Heaven วันที่: 12 ธันวาคม 2554 เวลา:0:27:41 น.  

 
แวะมาสวัสดีค่ะโดย: Calla Lily วันที่: 12 ธันวาคม 2554 เวลา:7:27:30 น.  

 
ทริปนี้ดูเพลินแล้วยังได้ความรู้อีกต่างหาก โชคดีชัดๆไม่ต้องเสียเงินเดินทางด้วย555


โดย: deco_mom วันที่: 12 ธันวาคม 2554 เวลา:10:04:30 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณต๋า
มาทานด้วยกันค่ะ ข้าวผัดกระเทียมหอมมากๆ เลย

มีความสุขทั้งวันเช่นกันนะคะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 12 ธันวาคม 2554 เวลา:13:59:37 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะคุณต๋า

ตั้งใจมา เม้นต์เต็มที่จร้า

บล็อกคุณต๋าดูสะอาดตามากเลย ฟู่ชอบอะไรแบบนี้จริงๆ
รู้สึกเคยบอกไปแล้วนี่ ก็อยากบอกอีกอ่ะ ...

น้องช็อกกี้ฟู่น่ารักค่ะ โตขึ้นสีดำขาว หายไป ออกน้ำตาลอ่อนๆ ก็น่ารักอีก ชอบนอนหงายหลังให้เวลาเราพูดว่าเกาพุง


โดย: PhueJa วันที่: 12 ธันวาคม 2554 เวลา:14:46:30 น.  

 


.. เก็บดอกไม้มาฝากพร้อมลมเย็นๆยามต้นหนาว ..

รูปสวยจังค่ะ
สถานที่เก่าๆ มีเรื่องราวให้ศึกษามากมาย
ช่างศิลป์ของไทยนี่ ฝีมือชั้นครูทั้งนั้นเลยนะคะ
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 12 ธันวาคม 2554 เวลา:15:09:46 น.  

 
ขอบคุณจ้า...
ยกมาฝากเป็นอาหารค่ำด้วยค่ะโดย: เนินน้ำ วันที่: 12 ธันวาคม 2554 เวลา:18:20:19 น.  

 
คุณต๋า
น้ำลดลงแล้วค่ะ รถเข้าออกได้แล้วที่บ้านเรียบร้อยดีแล้ว

แต่ที่ทำงาน สาหัสมาก

กลอนของวลีหวานสู้พี่พันไม่ได้ค่ะ เลยยกบทจบของพี่พันมาปรับแต่งซะงั้น

ดีใจที่คุณต๋าชอบกลอน และ ดอกหญ้านะคะ วลีมีดอกหญ้าอีกดอกมาฝาก น่าจะชื่อดอกผักเสี้ยนผีนะคะโดย: วลีลักษณา วันที่: 12 ธันวาคม 2554 เวลา:19:02:56 น.  

 
แวะมาทักทายพี่ต๋ายามบ่าย (จากทางนี้) ค่ะ
มาอ่านเรื่องเวียงฯ อีกรอบ ติดในประวัติศาสตร์มาก

วันก่อนเอิงไปดูไฟ กับต้นคริสมาสในเมืองมา
เอาภาพมาฝากพี่ต๋าค่ะ


โดย: diamondsky วันที่: 12 ธันวาคม 2554 เวลา:19:05:19 น.  

 
สวัสดียามค่ำค่ะ


มีโมจิหลากรสมาฝากพี่ต๋านะคะโดย: กาปอมซ่า วันที่: 12 ธันวาคม 2554 เวลา:19:50:10 น.  

 More Flowers Wishes Comments


สวัสดียามค่ำครับ


โดย: ก้อนเงิน วันที่: 12 ธันวาคม 2554 เวลา:21:34:19 น.  

 
จ๊ะเอ๋!สวัสดีตอนสายค่ะคุณต๋า
วันนี้จะนั่งดู วิดีโอ ไปจิบกาแฟไป ซำบายดีแฮ...
โดย: PhueJa วันที่: 13 ธันวาคม 2554 เวลา:10:51:24 น.  

 .....ได้ยินชื่อมาหลายครั้งมาก... "เวียงกุมกาม"... แต่ไม่เคยไปซักที... ซึ่งอันที่จริงก็อยู่แค่นี้เอง... ปีหน้าคงต้องหาโอกาสไปซะแล้ว...
...^-^...


โดย: saraburitrebor วันที่: 13 ธันวาคม 2554 เวลา:12:53:05 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Sweet_pills
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 173 คน [?]


BlogGang Popular Award #14
BlogGang Popular Award #13
BlogGang Popular Award #12
BlogGang Popular Award #11
BlogGang Popular Award #10
BlogGang Popular Award #9
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2554
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
10 ธันวาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Sweet_pills's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.