***ข่าว ปชส. - depa เปิด “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น” ***

depa เปิด “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น”
ดึงกูรู Startup ระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง
และประสบการณ์ระดับสากล
 

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทั (depa) เปิดตัว “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น"
หรือ “Digital Startup Institute” อย่างเป็นทางการโดย นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานในพิธีร่วมด้วย 
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ประกาศความพร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ให้เติบโตสู่ตลาดโลกแบบก้าวกระโดด โดยเชิญกูรู Startup ระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระดับสากล
พร้อมจัดเสวนาที่มุ่งสร้างนิเวศ Startup จาก Startup ระดับแม่เหล็กของไทย ณ อาคารลาดพร้าว ฮิลล์
 

(ภาพบน) จากซ้าย

1. ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบิร์ช (Dr. Edward Rubesch) ผู้อำนวยการหลักสูตร IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2. ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

3. ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

4. มร.สตีฟ แบลงค์ (Mr.Steve Blank) กูรูสตาร์ทอัพระดับโลก ผู้ให้คำนิยาม Startup คนแรกในโลก

5. คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ประธานในพิธี 
 ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  กล่าวถึงที่มาของสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ว่า “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น จัดตั้งโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มีพันธกิจในการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น หรือ Startup ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงลึก (Deep digital technology) สร้างศักยภาพ และเพิ่มจำนวนวิสาหกิจดิจิทั
เริ่มต้นให้ได้รับการต่อยอดทางธุรกิจและต่อยอดการลงทุน (Deal Flow) จนสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ เราต้องการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการสร้างระบบนิเวศวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นอย่างเข้มแข็งใน
ประเทศไทย โดยเราหวังว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคีเครือข่ายและวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น 
 มาร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นของประเทศเราให้ก้าวกระโดดขึ้นไป”

 

 
สำหรับสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นนั้น ได้เริ่มดำเนินงานส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ในมิติต่างๆ เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Startup Fund) ซึ่งมีการให้การสนับสนุน
วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไปแล้วกว่า 40 กิจการ สำหรับเดือนมีนาคม 2562 นี้ สถาบันฯ ได้ย้ายที่ทำการมาที่ อาคารลาดพร้าว ฮิลล์
ซึ่งสถานที่แห่งใหม่นี้จะช่วยขยายขอบเขตการให้บริการแก่วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นให้กว้างขวางขึ้น ทั้งการให้บริการพื้นที่ทำงานร่วม 
(Co-working Space) และการให้บริการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้พัฒนา
กลไกการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นโดยเฉพาะในระยะเติบโตในมิติต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาและสร้างเครือข่าย
ทั้งในและต่างประเทศ ด้านการสนับสนุนทางการตลาด (Demand side support) เป็นต้น
การเปิดตัวสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย Startup และผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก อย่าง Steve Blank (สตีฟ แบลงค์) ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่ง Startup โลก นี่คือผู้ประกอบการที่ทำหลากหลายธุรกิจแห่งซิลิคอน
วัลเลย์ และเป็นนักการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บส์ ให้เป็น 1 ใน 30 บุคคลทรงอิทธิพลในแวดวงเทคโนโลยี
ในปี 2556 และยังมีชื่อเป็นหนึ่งใน “ผู้เชี่ยวชาญแห่งนวัตกรรม” ที่จัดอันดับโดยนิตยสารฮาร์วาร์ดบิสสิเนส รีวิวในปี 2555 ด้วย เขาจะมาร่วม
พูดคุยอย่างเป็นกันเองในหัวข้อ “Future of Startup and Digital Economy” ดำเนินรายการโดย Dr. Edward Rubesch
(ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบิร์ช) ผู้อำนวยการหลักสูตรศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นอกจากนั้นยังเปิดเวทีสัมมนา “Thailand Starup Ecosystem: What’s Next?” ที่มุ่งสร้างนิเวศ Startup กับตัวแทนผู้ประกอบการ
นวัตกรรมที่มีชื่อเสียง ได้แก่ คุณไผท ผดุงถิ่น CEO Builk One Group  คุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ Managing Director dtac Accelerate
ดร.ศรีหทัย พราหมณี Head of AIS The StartUp และ คุณฐนสรณ์ ใจดี  President, True Digital Park

“สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นหวังอย่างยิ่งว่า บนพื้นที่แห่งใหม่นี้ เราจะได้ร่วมกันช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเริ่มต้นจำนวนมากในประเทศและสามารถขยายธุรกิจขับเคลื่อนให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด เพื่อแข่งขันในตลาดโลกอย่าง
เต็มศักยภาพ” ดร.ณัฐพล กล่าวเสริม
ภาพบรรยากาศงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม "สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น" หรือ "Digital Startup Institute" ติดต่อ
 

คุณพงษ์ศักดิ์  ลิมป์พรพิพัฒน์ โทร 086-313 3304

อีเมล์ Pongsak.li@depa.or.th

 

คุณเรวัติ  สังข์ช่วย โทร 081-572 3985

อีเมล์ rawat.sa@depa.or.th 

 


 

Create Date : 10 เมษายน 2562
0 comments
Last Update : 10 เมษายน 2562 20:49:35 น.
Counter : 104 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณTurtle Came to See Me, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณวลีลักษณา, คุณฟ้าใสวันใหม่


Sweet_pills
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 173 คน [?]


BlogGang Popular Award #14
BlogGang Popular Award #13
BlogGang Popular Award #12
BlogGang Popular Award #11
BlogGang Popular Award #10
BlogGang Popular Award #9
Group Blog
 
<<
เมษายน 2562
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
10 เมษายน 2562
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Sweet_pills's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.