ตะวันลับฟ้าที่กว๊านพะเยา & ไร่ชาฉุยฟง

การได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติไม่ว่าภูเขาหรือสายน้ำทำให้สดชื่นลืมบรรยากาศในเมืองได้ชั่วขณะค่ะ

กว๊านพะเยา...ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือและอันดับ 4 ของประเทศไทย นานมากแล้วค่ะที่ไม่ได้มาที่นี่ ระหว่างเดินทางไปจังหวัดเชียงรายเห็นป้ายข้างทางบอกทางไปกว๊านพะเยาจึงไม่ลังเลเลี้ยวรถไปทันที

นับเป็นการพักรถที่สงบแม้ว่าบรรยากาศโดยรอบจะเต็มไปด้วยรถรา ร้านค้าและผู้คน

พระอาทิตย์คล้อยต่ำลับเหลี่ยมเขาออกจากกว๊านพะเยาแวะปั๊มน้ำมัน ชมสีสันของท้องฟ้ายามอาทิตย์ลับตาจากพะเยาถึงจังหวัดเชียงราย สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชเป็นพระรูปของพระองค์หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ขนาดเท่าครึ่ง ทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องทรงพระมหากษัตริย์ล้านนาโบราณ ประทับยืนบนฐานสูงประมาณ 3 เมตร ทรงถือดาบด้วยพระหัตถ์ซ้ายแนบกับพระเพลา ทรงสวมมาลัยพระกร ทรงสวมธำมรงค์ที่พระหัตถ์ขวาตรงนิ้วนางและนิ้วก้อย ที่พระหัตถ์ซ้ายตรงนิ้วชี้และทรงฉลองพระบาท ที่ตรงฐานใต้พระบรมรูปมีคำจารึกว่า "พ่อขุนเม็งรายมหาราช พ.ศ.1782 – 1860 ทรงสร้างเมืองเชียงรายขึ้นเป็นเมืองแรกเมื่อ พ.ศ. 1805 ทรงสถาปนาอาณาจักรล้านนาไทยให้เป็นปึกแผ่น และทรงสร้างความสามัคคีระหว่างชนชาติไทย"  ปั้นโดย นายปกรณ์ เล็กฮอน
ด้านหลังของอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช คือ ตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติโดยพสกนิกรชาวเชียงรายร่วมกันสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ออกแบบโดย นายถวัลย์ ดัชนี นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
และนายกนก วิศวะกุล


ตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติ เป็นศิลปะแบบล้านนา  ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมและลวดลายปูนปั้นจากวัดป่าสัก อำเภอเชียงแสนที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพ่อขุนเม็งรายมหาราช  
มีความสูงโดยผืนกลาง สูง 15.5 เมตร และสองผืนด้านข้าง สูง 11 เมตร กว้าง 2 เมตร มีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 7 ตัน  มีพื้นที่ผืนตุงแบ่งออกเป็นสามส่วนในแนวตั้ง หมายถึง 3 สถาบันสูงสุดของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  ตุงผืนด้านซ้ายและด้านขวา ประกอบด้วย ขบวนช้างแก้ว ม้าแก้วและขุนพลแก้ว คั่นตุง ประกอบด้วย ระฆัง เพื่อสื่อเสียงบรรยากาศ ความเป็นล้านนา ใจตุงเป็นรูปสถูปของพ่อขุนเม็งรายมหาราช สถิตย์ภายใต้ฉัตรทิพย์ (ปัจจุบันอยู่ที่ วัดดอยงำเมือง) ส่วนชายตุงล่างสุด ประกอบด้วย เกียรติมุข ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์กาลเวลาและพิทักษ์เทวสถาน


 เครดิต https://www.zthailand.com

วันรุ่งขึ้นไปวัดกลางเวียง ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

วัดกลางเวียง ไม่มีปรากฏหลักฐานชัดว่าสร้างขึ้นในปีใด เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดจันทน์โลก (อ่านว่า วัดจั๋นต๊ะโลก) เพราะในวัดเคยมีต้นจันทน์แดงขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ ถือว่าเป็นไม้มงคลใช้บูชาพระตามธรรมเนียมโบราณ

ในสมัยเจ้าหลวงธรรมลังกา เจ้าหลวงเมืองเชียงราย ในราวปี พ.ศ. 2417 มีการรังวัดเมืองเชียงราย พบว่าวัดแห่งนี้อยู่ใจกลางเมืองพอดี จึงได้สถาปนาสะดือเวียงขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่รวมใจของชาวเชียงรายในยุคนั้นพร้อมกับเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดจันทน์โลกกลางเวียง ต่อมาในปี พ.ศ. 2446 เกิดพายุใหญ่ พัดต้นจันทน์แดงหักโค่นลงมา อุโบสถและวิหารพังทลาย ชื่อวัดจึงเหลือเพียง “วัดกลางเวียง”
 


ภายในวิหารมีพระพุทธรูปองค์ประธานนามว่าหลวงพ่อเพชรมงคลมุนี เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนาปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิราบ
ทางวัดได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ลงรักปิดทองทั้งองค์
เสาหลักเมืองเก่าได้ล้มไปนานแล้ว ในปี พ.ศ. 2535 จึงได้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นมาใหม่ประดิษฐานอยู่ในมณฑปทรงฟักทองยอดแหลมบริเวณที่ตั้งเสาหลักเมืองเดิม

วิหารวัดกลางเวียงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ ประดับช่อฟ้า ใบระกาและหน้าบันตกแต่งด้วยเครื่องไม้แกะสลัก
ลงรักปิดทอง 
พระธาตุช้างค้ำองค์ปัจจุบัน เป็นพระธาตุที่ทางวัดได้สร้างครอบองค์พระธาตุเดิมไว้ เป็นรูปแบบช้างล้อม ฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รองรับองค์พระธาตุทรงกลม โดยรอบด้านข้างมีรูปช้างครึ่งตัวประดับจำนวน 9 เชือก ส่วนกลางองค์เจดีย์มีซุ้มจระนำ 3 ชั้น ประดับซุ้มจระนำด้วยพระพุทธรูปปางต่างๆรองรับองค์ระฆังคว่ำ เหนือองค์ระฆังเป็นบัลลังก์มีแนวของปล้องไฉนเรียวแหลมขึ้นรับปัทมบาท ปลียอดและฉัตรโลหะ

ครดิต https://www.chiangraicityisourhome.com


ออกจากวัดเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติใกล้เมือง หากขับรถจากบริเวณ "อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช" เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนธนาลัย ตรงไปจนถึงตลาดเด่นห้า เลี้ยวขวาผ่านค่ายเม็งรายมหาราชแล้วตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรก็ถึงทางเข้า "หาดเชียงราย" อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


ที่หาดเชียงรายนี้เป็นสถานที่พักผ่อนริมแม่น้ำกกหรือที่นิยมเรียกว่า "พัทยาน้อย" ภูเขาฝั่งตรงข้ามเป็นสถานที่ตั้งของ “ถ้ำพระ” มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่บนโขดหินริมน้ำและหาดทรายยาวกว่า 500 เมตร สำหรับอาหารการกินมีร้านขายอาหารริมแม่น้ำยาวตลอดแนว
จากหาดเชียงรายขับรถต่อไปยัง
"สิงห์ปาร์ค" หรือ "ไร่บุญรอด" ตั้งอยู่ริมถนนสายเด่นห้า-ดงมะดะ ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 9 กิโลเมตร
 

ขับรถชมทิวทัศน์ไร่ชาและทะเลสาบชาสายพันธุ์จินซวนหรือที่รู้จักในชื่อชาอู่หลงเบอร์ 12 เป็นชาสายพันธุ์ไต้หวันซึ่งปลูกเป็นแถวกว้างสวยงาม กินพื้นที่กว่า 600 ไร่ จำนวนกว่า 7 แสนต้น

มีโอกาสจะกลับมาสิงห์ปาร์คอีกครั้งค่ะ

วันนี้ไปต่อโดยใช้เส้นทางเชียงราย – แม่จัน ขับไปเรื่อยๆประมาณ 20 กิโลเมตรจะเจอป้ายทางเข้าใหญ่ระบุทางไป
ไร่ชาฉุยฟงอยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวเข้าซอยแล้วขับตรงไปเรื่อยๆจะถึงไร่ชาฉุยฟง

จอดรถตรงลานจอดด้านล่างแล้วเดินขึ้นไปยัง ฉุยฟง ที คาเฟ่Choui Fong Tea-Cafe'


เป็นผลงานการออกแบบของ IDIN Architects โปรเจคนี้ได้รับรางวัลมาแล้วหลายรางวัลด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือรางวัลในสาขา Hospitality-Restaurants จาก Architizer A+ Awards ครั้งที่ 5 ในนครนิวยอร์ก ซึ่งถือเป็นอีกเวทีใหญ่ด้านการออกแบบที่รวบรวมผลงานด้านการออกแบบจากทั่วโลก


หลังคาดาดฟ้าฉุยฟง ที คาเฟ่ เป็นที่นั่งรับลมและชมวิวชมวิวแบบพาโนรามากับไร่ชาที่ปลูกลดหลั่นกันเป็นขั้นบันไดตามไหล่เขา

ที่ฉุยฟง ที คาเฟ่ ชมวิวพร้อมชิมชีสเค้กชาเขียวหอมอร่อยตกแต่งด้วยยอดอ่อนใบชา กับเครื่องดื่มชาเขียวเย็น เย็นชื่นใจค่ะ


ได้เวลาพนักงานนำป้ายปิดร้านมาตั้งชมมุมจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชา
ก่อนกลับก่อนถึงทางออกขับรถขึ้นไปยังจุดชมวิวอีกแห่ง

บรรยากาศเงียบสงบ พระอาทิตย์คล้อยต่ำลับเหลี่ยมเขาอีกครั้ง  เมื่อเร็วๆนี้ไร่ชาฉุยฟงเปิด Tea Cafe' 2 เป็นอีกอาคารที่สวยงาม รอการแวะเยือนในครั้งต่อไปค่ะ

ไร่ชาฉุยฟง

ที่อยู่ : ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
เปิดให้บริการ : ทุกวันเวลา 8.00 – 17.30 น.
โทร : 053-771 563
ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะมานะคะ
จขบ. ไปต่างจังหวัดประมาณ 1 สัปดาห์ค่ะ
ขอบคุณโค๊ดแต่งบล็อกจากคุณป้าเก๋า (ชมพร)
และคุณมาเรีย ณ ไกลบ้านค่ะ


 


 
 

Create Date : 17 เมษายน 2562
74 comments
Last Update : 17 เมษายน 2562 18:42:36 น.
Counter : 869 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณSakormaree, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณวลีลักษณา, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณกะว่าก๋า, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณทนายอ้วน, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณTurtle Came to See Me, คุณKavanich96, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณหอมกร, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณkae+aoe, คุณล้งเล้งลัลล้า, คุณเนินน้ำ, คุณmelody_bangkok, คุณmcayenne94, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณดาวริมทะเล, คุณmariabamboo, คุณChocolate Raizin, คุณALDI, คุณnewyorknurse, คุณkatoy, คุณJinnyTent, คุณlife for eat and travel, คุณพันคม, คุณtuk-tuk@korat, คุณชีริว, คุณlovereason, คุณAppleWi, คุณSai Eeuu, คุณทรงไทยเดิม, คุณเรียวรุ้ง, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณRinsa Yoyolive, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณ**mp5**, คุณTui Laksi, คุณอุ้มสี

 

สวัสดีค่ะพี่
ภาพจากกว๊านพะเยาถึงไร่ชาฉุยฟง สวยมากค่ะ บัสเคยไปกว๊านพะเยา(น่าจะประมาณ 3 ปีแล้ว) จำบรรยากาศที่นั่นได้ รู้สึกว่าที่นั่นเงียบสงบมากค่ะ ส่วนไร่ฉุยฟงยังไม่เคยไป :) เอาไว้ถ้ามีโอกาสจะตามรอยนะคะ

ปล...สวัสดีวันสงกรานต์ย้อนหลังนะคะพี่

 

โดย: Sakormaree 17 เมษายน 2562 19:36:22 น.  

 

ไร่ชาเขียวขั้นบันไดสวยงามมากค่ะ
ชีสเค้กชาเขียวกับเครื่องดื่มชาเขียวในไร่ชาบรรยากาศแบบนี้
คงได้รสชาติเยี่ยมเลยนะคะ อิอิ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 17 เมษายน 2562 19:50:58 น.  

 

วิวสวยชื่นตาชื่นใจจังเลยค่ะคุณต๋า

 

โดย: วลีลักษณา 17 เมษายน 2562 20:19:29 น.  

 

เดินทางปลอดภัยนะคะ คุณต๋า
ความจริงก่อนถึงไร่ชามีอะไรตั้งเยอะแยะ
แต่ฟ้าใสไปสะดุดที่ของกิน ลืมเม้นท์เรื่องก่อนหน้าหมดเลย แหะ ๆ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 17 เมษายน 2562 20:26:26 น.  

 

พระอาทิตย์ตก สวยทั้ง 2 ที่เลยค่ะคุณต๋า

กว๊านพะเยา เห็นป้ายบอกทาง แต่ไม่เคยแวะเข้าไปเลยค่ะ จังหวะคุณต๋าดีมาก สวย สงบ ชอบค่ะ

วัดกลางเวียง กับไร่ชาฉุยฟงก็ไม่เคยไปค่ะ เค้าร่ำลือว่าเค้กอร่อย

วิวสวยมากกกกก ค่ะคุณต๋า

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 17 เมษายน 2562 20:28:51 น.  

 

ถ่ายวิวสวยมากๆค่ะคุณต๋า ไร่ชาปลูกได้งามจริงๆค่ะ

 

โดย: โอน่าจอมซ่าส์ 17 เมษายน 2562 20:30:53 น.  

 

โหวตครับคุณต๋า

ภาพสวยมากๆครับคุณต๋า
ชอบโมเม้นต์ตอนพระอาทิตย์ตกดินครับ
แสงสวยมากๆทั้งที่พะเยาและเชียงรายเลย

วัดสวยๆในเชียงรายก็มีเยอะมากครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 17 เมษายน 2562 21:24:29 น.  

 

ความทรงจำวันวานที่กว๊านพะเยา^^

ธรรมชาติมองแล้วสบายตาสบายใจนะคะ
ท้องฟ้า,ภูเขา,สายน้ำ,พระอาทิตย์ตกดิน ทุกๆภาพ
สวยงามมากค่ะคุณต๋า..

 

โดย: สันตะวาใบข้าว 17 เมษายน 2562 21:40:58 น.  

 

ตามไปเที่ยวเชียงรายด้วยคนครับ

เจดีย์แบบวัดช้างค้ำเคยเห็นที่วัดศรีบุญเรือง จ.ลำพูนครับ ใกล้ๆกับวัดพระธาตุหริภุญไชย

 

โดย: ทนายอ้วน 17 เมษายน 2562 21:47:19 น.  

 

คุณต๋าไปเที่ยวถ่ายรูปมาสวยทุกรูปเลยครับ

ภาพแสงอาทิตย์อัสดง แสงสีแสดเหลืองทอง สวยงามจับใจ

ที่ไร่ชา ท้องฟ้าก้อนเมฆสวยมากครับ อากาศคงสดชื่นน่าดู
พลันสายตาไปเจอกับแก้วชาเขียว พร้อมเค้กที่วางใกล้กัน ... ถ้าผมอยู่ตรงนั้น คงชิงตัดหน้า ตักเค้กมาชิมก่อนคุณต๋าแน่เลย อิอิ

A picture paints a thousand words ...คงเป็นตามคำที่ฝรั่งพูดมา
ภาพทั้งหลายนั้นบรรยายออกมาหมดแล้ว ผมคงไม่ต้องพูดอะไรอีก นอกจากนั่งมองอย่างมีความสุข

 

โดย: สีเมจิก (สมาชิกหมายเลข 5106714 ) 17 เมษายน 2562 22:48:06 น.  

 

มาเที่ยวด้วยครับ คุณต๋า
ไร่ชาฉุยฟง สวยงามสมคำร่ำลือ แล้วจะตามรอยไปบ้างครับ

 

โดย: สองแผ่นดิน 17 เมษายน 2562 23:04:00 น.  

 

ขอบคุณที่แบ่งปัน

 

โดย: Kavanich96 18 เมษายน 2562 1:17:29 น.  

 

เชียงรายมีที่เที่ยวเยอะ...อย่างริมน้ำกก ผมเพิ่ง
ทราบว่า มีร้านอาหารเรียงราย..

วันหลังจะได้ไปบ้างครับคุณต๋า

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 18 เมษายน 2562 5:16:23 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับคุณต๋า

 

โดย: กะว่าก๋า 18 เมษายน 2562 6:33:32 น.  

 

Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
มีแต่ไรชา ยังกะอยู่เมืองจีนเลยนะคะ
ขอบคุณที่พาไปเที่ยวค่ะ


 

โดย: หอมกร 18 เมษายน 2562 7:56:49 น.  

 

ว่าจะถามหลายทีแล้วค่ะ

ทำไมถึงต้องขอบคุณพี่จิบ - มาเรียฯ อะคะ?

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
The Kop Civil Sports Blog ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Literature Blog ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 18 เมษายน 2562 8:05:50 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Fanclub Blog ดู Blog
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โอน่าจอมซ่าส์ Food Blog ดู Blog
poepum Food Blog ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
ตั้งท่าจะไปหลายรอบแล้วที่ไร่ชาฉุยเฟย แต่ยังไม่ถึงสักทีค่ะ

 

โดย: ล้งเล้งลัลล้า 18 เมษายน 2562 10:26:29 น.  

 

วิวพระอาทิตย์ตก ทั้งที่ กว๊านพะเยา และ ที่ไร่ชา สวยทั้งคู่เลยค่ะ

ชอบสิงค์ปาร์ค ตอนเวเลซไปหน้าหนาว มีดอกดาวกระจายเต็มเลยค่ะ น่าวิ่งเล่นมากๆ

สวัสดีปีใหม่ไทย ย้อนหลังนะคะ

 

โดย: VELEZ 18 เมษายน 2562 13:03:32 น.  

 

การได้อยู่กับธรรมชาติ มีความสุขมากจริง ๆ ค่ะ
ธรรมชาติงดงามมากค่ะน้องต๋า
ที่ไร่ชาแห่งนี้ น้องต๋าได้ชิมอาหารที่ทำจากใบชาด้วยมั๊ยคะ อร่อยน๊า ^__^

 

โดย: เนินน้ำ 18 เมษายน 2562 14:38:36 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังนะคะ

กว๊านพะเยาสวยจังค่ะ ไม่เคยไปพะเยาเลย จริงๆข้อดีของการขับรถไปที่ไหนซักที่คือสามารถแวะระหว่างทางได้นะคะ

ชอบอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเหมือนกันค่ะ มันเหมือนเราหยุดตัวเอง ใจนิ่งขึ้นค่ะ

 

โดย: melody_bangkok 18 เมษายน 2562 14:53:48 น.  

 

ผมชอบมากครับกว๊านพะเยา ชิลสุดๆ

ภาพสวยมากครับ

 

โดย: IFINDNOI (Ces ) 18 เมษายน 2562 19:54:53 น.  

 

ตามคุณต๋าขึ้นเหนือมาด้วยคน
กว๊านพะเยา​และเชียงราย​ไม่ได้ไปเกือบยี่สิบปีแล้วค่ะ
ขอบคุณความรู้เรื่องตุง​ แต่ก่อนไม่คิดว่าจะมีรายละเอียดเยอะ​ ทั้งยังแยกเป็นตุงมงคล​ อวมงคลอีก​ ไม่ใช่แขวนมั่วๆไป
ไร่ชาฉุยฟง สร้างอาคารและภูมิทัศน์สวยงาม​ร้านชาได้รางวัลระดับโลกด้วย​น่าจะทีมไทยนะคะชื่อ​ไทย​ ไอดินสถาปนิก​ เย็นยังไม่เคยไปเที่ยวสักครั้ง

ธรรมชาติของไทยสวยงามพอดี​ คุณต๋าเที่ยวให้สุขสดชื่นนะคะ

 

โดย: mcayenne94 18 เมษายน 2562 19:56:53 น.  

 

เคยไปกว๊านพะเยาครั้งนึงเมื่อนานมาแล้ว จนจำอะไรแทบไม่ได้แล้ว ส่วนเชียงรายที่คุณต๋าไป ยังไม่เคยไปเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ
คุณต๋าถ่ายภาพมาสวยมากๆเลยค่ะ

 

โดย: ดาวริมทะเล 19 เมษายน 2562 1:09:23 น.  

 

ตามมาเที่ยวด้วยน้า

 

โดย: kae+aoe 19 เมษายน 2562 8:45:39 น.  

 

Sweet_pills Travel Blog


เห็นกว๊านแล้ว 20 ปีได้มั้งคะแม่โมไม่ได้ไปเลย แฮร่
ฝนที่แล้วก็กะจะไปจนร้อนแล้วก็ไม่ได้ เห็นบล๊อกพี่ต๋าแล้ว น่าตามไปค้างสักคืน สองคืนค่ะ

พี่ต๋าขึ้นเหนือช่วงนี้รถโล่งแล้วนะคะ
อากาศก็ดีขึ้นด้วยค่ะ
พี่ต๋าเที่ยวให้สนุกนะคะ

 

โดย: mariabamboo 19 เมษายน 2562 13:31:27 น.  

 

กว๊านพะเยาบรรยากาศสวยมากค่ะ น่าไปเที่ยวจังเลย
ไรชาฉุยฟงก็สวยงาม น่าไปชมมาก ๆ
แต่ที่สวยและน่ากินกว่าก็เค้กนี่แหละค่ะ

 

โดย: ALDI 20 เมษายน 2562 0:12:06 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณต๋า
ทริปนี้เรียกได้ว่าเก็บไฮไลท์ จ.เชียงราย
ได้เยอะมาก ๆ เลย
แถมด้วยกว๊านพะเยาอีก

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ว่า
.การได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติไม่ว่าภูเขาหรือสายน้ำ
ทำให้สดชื่นลืมบรรยากาศในเมืองได้ชั่วขณะ..

จินก็ชอบเที่ยวที่ธรรมชาติ
ไม่ก็ไปเที่ยวในที่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
นานทีก็จะไปในที่มีแสงสีบ้าง สลับ ๆ กันไป

ไว้คุยกันใหม่จร้า

 

โดย: JinnyTent 20 เมษายน 2562 13:28:16 น.  

 

อยากได้ไปขับรถเที่ยวชมแบบนี้อีกบ้างจังเลยค่ะ
แต่เราสองคนไม่ขับรถมาเกือบ 15 ปีแล้ว

ภาพสวยมากๆ ตามเที่ยวจุใจเลยค่ะ

 

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า 20 เมษายน 2562 19:38:06 น.  

 

โหวตเรียบร้อยค่ะ เคยไปพัทยาน้อยค่ะ แต่ช่วงที่ไปแทบไม่มีน้ำเลยค่ะ ไร่ชาฉุยฟงไม่ได้ขึ้นค่ะ ท้องอยู่ช่วงนั้น เด๋วจะไปอีกรอบค่ะ

 

โดย: life for eat and travel 20 เมษายน 2562 21:47:44 น.  

 สวัสดียามเช้าครับคุณต๋า


สิ่งดีดีมีอยู่ในทุกที่จริงๆครับ
ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่เท่านั้นเองครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 21 เมษายน 2562 6:23:47 น.  

 

ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่า คุณต๋า

ตอนแรกก็สงสัยว่า "ฉุยฟง" นี่แปลว่าอะไรน้าา
คิดขำ ๆ ว่าจะเป็น "หอมฉุย" กลิ่นชาหรือเปล่า 555
ไปเสิร์ชดูแล้วก็ได้ความว่า ...

คำว่า “ฉุยฟง” ในภาษาจีน
หมายถึง “ภูเขาที่เขียวชอุ่ม หรือ green mountain" นั่นเอง
หายข้องใจแล้วล่ะ อิอิ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 21 เมษายน 2562 7:24:39 น.  

 

น้ำสวย ฟ้าสวย ภูเขาสวย ที่สำคัญดูสะอาดตาดีครับ
คุณต๋าโชคดีที่ได้ไปครับ

 

โดย: พันคม 21 เมษายน 2562 11:21:58 น.  

 

ต๊ะเอ๋... คุณต๋า ต๋า ต๋า า า าา า. า (เสียงเอคโค่

เดินมาชะเง้อมองบ้านคุณต๋าทุกวันเลย คอยดูว่าเอนทรี่ใหม่มายัง
ถ้าคุณต๋าไปเที่ยวที่ใหม่จะไปด้วย
ส่วนถ้าทำอาหาร จะแวะมาทานฟรี ... อิอิ มาแนวตลกบริโภคของแท้

 

โดย: สีเมจิก (สมาชิกหมายเลข 5106714 ) 21 เมษายน 2562 12:27:34 น.  

 

ได้เที่ยวครบเลยค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 21 เมษายน 2562 13:00:59 น.  

 

ขอบคุณโหวตค่ะคุณต๋า

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 21 เมษายน 2562 16:24:31 น.  

 

คิดถึงพะเยา คิดถึงกว๊านพะเยาครับ
อยากได้บรรยากาศชิลๆแบบนี้เหมือนกัน แต่วันที่ผมไปกว๊านพะเยาแดดแรงโหดมาก (ไปถึงบ่ายสองมั้ง)
ไม่ได้นั่งเรือไปชมพวกวัดเก่าจมน้ำด้วย
ส่วนเชียงรายก็มีทะเลสาบเชียงแสน ที่มีบรรยากาศและตำนานที่น่าหลงใหล
มาเที่ยวภาคเหนือตอนบนต้องระวังครับ แต่ละจังหวัดมันมีสเน่ห์รุนแรงเกินไป!
ชอบลานดอกไม้ที่อนุสาวรีย์พญามังรายด้วย สวยงามครับ เห็นกุหลาบพันปีครั้งแรกก็ที่นี่
หอนาฬิกาก็แน่นอนว่าสวยที่สุดในประเทศไทย ฝีมือ อ.เฉลิมชัย จังหวัดนี้ขี้โกงจริงๆ
ตัวเมืองเชียงรายผมได้เที่ยวไม่กี่วัดเพราะเวลาจำกัด ไม่ได้ไปวัดพระแก้วที่มาของพระแก้วมรกตเลยครับ
แต่วัดกลางเวียง นี่ไม่พลาด
หาดเชียงรายช่วงนี้น้ำน้อย ไม่มีคนเที่ยวเลย
ไร่บุญรอดอันนี้เพื่อนๆไปกันเยอะ ผมยังไม่เคยไปเลยครับ

ชาเขียวน่ากิน ♥

 

โดย: ชีริว 21 เมษายน 2562 17:20:52 น.  

 

สวัสดีอีกรอบค่าคุณต๋า

ห้ะ พี่จิบมีโค้ดการ์ตูนตกแต่งบล็อกด้วยเหรอคะ? ไม่เคยสังเกตมาก่อนเลย ปกติเราจะไปอ่านแต่พวกรีวิวเกี่ยวกับเที่ยวๆ ทั้งหลายค่ะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 22 เมษายน 2562 8:09:01 น.  

 

ชีสเค้กชาเขียว น่าทานมากๆ

 

โดย: kae+aoe 22 เมษายน 2562 8:28:38 น.  

 


สวัสดีค่ะ

 

โดย: หอมกร 22 เมษายน 2562 9:34:58 น.  

 

กลับมาชมภาพกว๊านสดช่นเย็นๆดี
พักนี้ร้อนมาก ชมอะไรแบบนี้ค่อยยังชั่ว
แล้วไปต่อดูไร่ชาเขียวๆ
พี่ชอบไร่ของเบียร์สิงห็มากเลยค่ะ
ห้องอาหารเค้าก็ดี นั่งตรงมุข
มองไปไกลๆเห็นหงส์ในบึงกว้าง
แงแง อยากไปอีกจังค่ะ

 

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า 22 เมษายน 2562 9:43:39 น.  

 

อากาศร้อนมาก คุณต๋า รักษาสุขภาพด้วยนะคะ^^

 

โดย: สันตะวาใบข้าว 22 เมษายน 2562 18:56:25 น.  

 


มาเที่ยวด้วยค่ะ
ภาพสวยมาก

มีความสุขกับการท่องเที่ยวนะคะ

 

โดย: newyorknurse 23 เมษายน 2562 5:35:05 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับคุณต๋า

เข้าใจทุกข์
ก็สุขแล้ว
เป็นคำสั้นๆ
ที่ผมชอบมากครับ
เพราะมันจริงดังที่เขาว่าไว้เลย


ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 23 เมษายน 2562 6:13:51 น.  

 

การไปเที่ยวทำให้เรามีความสุขนะคะ ตามเที่ยวๆ

 

โดย: kae+aoe 23 เมษายน 2562 8:49:54 น.  

 

ค่อยๆ กลับมาอ่าน
ยังอ่านไม่ละเอียดเลยค่ะ

 

โดย: หอมกร 23 เมษายน 2562 9:24:19 น.  

 

ขอบคุณค่ะ คุณต๋า
กลับมาแล้วยังเอ่ย ...
มีดอกไม้สวย ๆ รออยู่นะคะ อิอิ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 23 เมษายน 2562 9:31:38 น.  

 

สวัสดีอกีรอบค่าคุณต๋า

ขอบคุณที่แวะไปหม่ำด้วยกันนะคะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 23 เมษายน 2562 12:07:19 น.  

 

บัสมารับพี่ต๋าไปชมเขาวงกตค่ะ

ปล...อากาศร้อนมาก รักษาสุขภาพด้วยนะคะ


 

โดย: Sakormaree 23 เมษายน 2562 12:49:13 น.  

 

สวยมากค่ะ

 

โดย: sawkitty 23 เมษายน 2562 13:51:28 น.  

 

ขอบคุณค่ะคุณต๋า

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 23 เมษายน 2562 20:11:56 น.  

 

ตามไปเที่ยวอีกวันคราบ

 

โดย: ทนายอ้วน 23 เมษายน 2562 21:32:13 น.  

 

เที่ยวให้สนุกนะครับพี่ต๋า

 

โดย: ชีริว 23 เมษายน 2562 22:01:25 น.  

 

กว๊านพะเยา ไร่ชาฉุยฟง เห็นแล้วอยากตามรอยบ้างเลยค่ะ

 

โดย: เรียวรุ้ง 24 เมษายน 2562 12:18:51 น.  

 

คุณต๋าหายไป นานแล้วนะ กี่วันเนี่ย
หนึ่ง ฉอง ฉาม ฉี่ ห้า
ติดสปริงเกอร์ตั้งเวลารดน้ำที่บ้านไว้รึเปล่าครับ

 

โดย: สีเมจิก (สมาชิกหมายเลข 5106714 ) 25 เมษายน 2562 23:15:46 น.  

 สวัสดียามเช้าครับคุณต๋า


ขอบคุณครับ
ทริปนี้ทำให้ผมได้ภาพดอกนางพญาเสือโคร่งกลับมาเยอะมากครับ
ไหนๆก็ตัวเปียก กล้องเปียกแล้ว
เลยต้องกดภาพให้คุ้มครับ 5555

 

โดย: กะว่าก๋า 26 เมษายน 2562 6:16:23 น.  

 

ขอบคุณค่ะ คุณต๋า
หายเหนื่อยแล้ว ว่าง ๆ เชิญอีกนะคะ อิอิ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 26 เมษายน 2562 8:38:26 น.  

 

ชอบภาพท้องฟ้าที่เป็ฯปุยๆ ก้อนเมฆสีขาว สวยเลย

 

โดย: kae+aoe 26 เมษายน 2562 9:21:50 น.  

 

หายไปไหนมาหลายวัน...รายงานมาซะดีๆๆ...อิอิ

 

โดย: สันตะวาใบข้าว 26 เมษายน 2562 11:18:13 น.  

 

สวัสดีตอนบ่ายค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมและกำลังใจนะคะ
ตอนนี้ก็คิดถึงกระบี่ คิดถึงธรรมชาติอีกแล้วค่ะ แหะๆๆ

 

โดย: melody_bangkok 26 เมษายน 2562 15:50:41 น.  

 

ฟ้าแสงแบบนี้ สู้ตายค่า ชอบๆ
ที่หลังพ่อขุน มีร้านอร่อยๆ เยอะเลยนะคะ
รินเป็นคนถิ่นนั้นมา 4 ปี กินจนพรุนค่า อิอิ

 

โดย: Rinsa Yoyolive 26 เมษายน 2562 23:20:16 น.  

 

มาทักทายค่ะน้องต๋า
ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะ

 

โดย: เนินน้ำ 27 เมษายน 2562 17:23:07 น.  

 

ตามมาเที่ยวค่ะ

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 27 เมษายน 2562 20:18:03 น.  

 

ส่งกำลังใจครับ

 

โดย: **mp5** 27 เมษายน 2562 21:33:49 น.  

 

ขอบคุณค่ะ คุณต๋า
นอนหลับฝันดีนะคะ อิอิ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 27 เมษายน 2562 23:44:27 น.  

 สวัสดียามเช้าครับคุณต๋า

ช่วงนี้ภาพประกอบในบล็อกผม
มาจากทริปเดียวกันเลยครับ
ลุยฝนถ่ายภาพครับ 5555

 

โดย: กะว่าก๋า 28 เมษายน 2562 6:20:26 น.  

 

สวัสดีพร้อมขอขอบคุณคุณต๋าด้วยคร้า
มีความสุขวันอาทิตย์นะคะ

ตามมาอัพเดททริปเชียงราย ตั้งแต่กว๊านพะเยา
ถึงฉุยฟง ... ภาพสวยมากๆค่ะมุมกล้องงามมาก
เคยไปเที่ยวชมตามรอยคุณต๋านี้ หลายที่แล้วคร้า
วันนี้ได้อัพเดท ยังสวยงามมากๆ
ดีจัง...ชอบจังค่ะ ที่ได้ทันจับภาพพระอาทิตย์ตก
ขอบคุณอีกครั้งค่ะคุณต๋า

 

โดย: Tui Laksi 28 เมษายน 2562 8:24:07 น.  

 


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
ภาวิดา คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
โอน่าจอมซ่าส์ Home & Garden Blog ดู Blog
สันตะวาใบข้าว Literature Blog ดู Blog
ดาวริมทะเล Travel Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Music Blog ดู Blog
Tui Laksi Sports Blog ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog

ตามมาชมภาพในจังหวัดเชียงรายด้วยคน
สักวันจะตามรอยไปมั่งค่ะ
เคยไปครั้งเดียวยังเที่ยวไม่หมดเลยค่ะ
ภาพสวยทุกภาพ
โหวต

 

โดย: อุ้มสี 28 เมษายน 2562 9:03:54 น.  

 

แวะมาทักทายคุณต๋าค่ะ

 

โดย: ล้งเล้งลัลล้า 28 เมษายน 2562 11:21:08 น.  

 

รออ่านเรื่องไปเที่ยวของคุณต๋านะคะ
ขอบคุณกำลังใจด้วยค่ะ

คุณต๋าตั้งใจและสามารถ
เก็บใจความสำคัญได้อีกเหมือนเคยค่ะ

 

โดย: mcayenne94 28 เมษายน 2562 17:44:46 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวต
และแวะไปทักทายกันค่ะ
วันนี้เชียงใหม่ร้อนมาก
ร้อนจนไม้เกรนมาเคาะประตู

ดูข่าวในทีวี เห็นว่าปีนี้
ร้อนสุด แล้งสุด และพายุรุนแรงทีุ่สุด
เทคแคร์ด้วยนะคะ

 

โดย: JinnyTent 28 เมษายน 2562 18:22:08 น.  

 

ฝันดีเช่นกันนะคะคุณต๋า

 

โดย: วลีลักษณา 28 เมษายน 2562 21:28:51 น.  

 

ถ้าให้ทำอีกรอบ
คิดหนักเลยครับคุณต๋า
เสี่ยงเลนส์ชื้นมากครับ 555

 

โดย: กะว่าก๋า 28 เมษายน 2562 22:57:44 น.  

 

ขอบคุณ คุณต๋าที่แวะไปเที่ยวทุ่งโปรงทองนะคะ
มาดึกขนาดนี้ คุณต๋าคงหลับไปแล้ว
ขอให้ฝันดีนะคะ

 

โดย: ดาวริมทะเล 29 เมษายน 2562 0:50:48 น.  

 สวัสดียามเช้าครับคุณต๋า

 

โดย: กะว่าก๋า 29 เมษายน 2562 6:44:05 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


Sweet_pills
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 173 คน [?]


BlogGang Popular Award #14
BlogGang Popular Award #13
BlogGang Popular Award #12
BlogGang Popular Award #11
BlogGang Popular Award #10
BlogGang Popular Award #9
Group Blog
 
<<
เมษายน 2562
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
17 เมษายน 2562
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Sweet_pills's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.