ตุลาคม 2564

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
สำนวนที่น่าสนใจในนวนิยาย (ตอนที่ 2 )
  สำนวนที่น่าสนใจในนวนิยายคู่กรรม  (ตอนที่ 2)  


ภาพทั้งหมดที่ฉันนำมาประกอบการเขียนเรื่องของบล็อกนี้  ผู้อ่านเห็น
แล้ว คงไม่มีใครปฏิเสธแน่นอนว่า ไม่สวย นะคะ 
ภาพเหล่านี้ เป็นภาพธรรมชาติสร้างสรรค์ให้มนุษย์ได้ชื่นชม ได้ชื่นชม
ความเขียวขจีของมวลหมู่ต้นไม้  สายน้ำที่เย็นฉ่ำ 
ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ขาวสะอาด  ท้องฟ้าที่เป็นสีคราม  ทั้งหมด
ดังกล่าว ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้มนุษย์
ได้ชื่นชมความสวยงาม  ทำให้มนุษย์ได้ชื่นชม มีความสุขอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติเหล่านี้  ค่ะ  เฉกเช่นเดียวกับ  ความงามของภาษา
ที่นักประพันธ์ได้บรรจงแต่งไว้ในงานเขียนของเขา  เพื่อให้ผู้อ่านได้
สัมผัส อรรถรส ความงามของภาษาที่ผู้เขียนได้รังสรรค์
ไว้ในผลงานของเขาเช่นกัน ค่ะ 

ดังนั้น 
 ฉันจึงได้นำสำนวนที่ชื่นชอบจาก นวนิยาย เรื่อง คู่กรรม  ลง
บล็อกไปครั้งหนึ่งแล้ว เป็นจำนวน 10 สำนวน  
 บล็อกนี้  ยังมีสำนวนที่น่าสนใจอีก 43 สำนวน  ฉันขอนำมาลงให้ครบ
เพื่อมาชื่นชมสำนวนภาษาที่ไพเราะ ลึกซึ้ง
และแทรกข้อคิด เตือนใจ ของ เนื้อหาในเรื่อง คู่กรรม อันเป็นผลงาน
ที่ดีเด่นเรื่องหนึ่งของ คุณหญิงวิมล  ศิริไพบูรณ์  ค่ะ  มาอ่านกันค่ะ 

11.สำหรับคนบางคน....  เวลาช่วยรักษาแผลหัวใจ... เวลาอาจช่วย
ถนอมรักษาให้สิ้นระทมทุกข์จากการสูญเสียได้ 
หากับผู้หญิงคนนั้น  เธอเอ่ยกับผู้เดินทางไปรอ ณ ดินแดนอันไกลโพ้นเสมอ  ....คุณรู้  ความเจ็บปวดนั้นไม่ได้พร่องลงหรอกยอดรัก
 หากเวลาทำให้เราชินกับมันพอที่ “จะอยู่กับมันได้เท่านั้น

12. อันความรักนั้น  ไม่มีคำว่า ได้หรือเสีย  แต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
รวมกัน  ถ้ายังมีฉัน มีเธอ   ไม่ใช่ความรัก 
ต้องมีแต่คำว่า “เรา” เท่านั้น  และใน “เรา” .. “รัก”  คือ การให้โดยไม่
ต้องการตอบแทน   Lovr  to  give  but  not  take . 
 อันยากนักที่มนุษย์ผู้ปุถุชนจะทำได้ดั่งนั้น

13.  ความรัก .....เมื่อรัก  ก็ทั้งหมดด้วยหัวใจ  ไม่เสียใจที่ได้รัก  การได้
รู้จักรัก  รู้จักความเจ็บปวดจากการสูญเสีย
  ดีกว่าไม่เคยรักใครเลย  และเราได้พูดคำนั้นกับใครสักคน
  อย่าให้สายเกินไป

14. ท่ามกลางความทุกข์  มีความสุขแทรกอวล   ในรอยกำสรวล  ย่อม
มีเสียงหัวเราะ  และในเสียงหัวเราะ  เคยมี
ความเทวษมาแล้ว  ไม่รู้ทุกข์ที่สุด  จะรู้สุขที่สุดได้ไฉน   ยอดรัก...... อย่ากลัวไปเลย จะยืนหยัดอยู่กับที่ แล้วโลกจะหมุนไปเอง

15. สาระสำคัญของมนุษย์  ไม่ได้อยู่ที่  “เป็นคน”  อย่างเดียว  “สำนึก” 
ต่างหากยิ่งใหญ่  มนุษย์ที่แท้  มิใช่แค่รูปลักษณะ 
ฤาร่ำรวยล้นฟ้า  ตำแหน่งการงานสูงส่ง  หากจิตสำนึกภายในเท่านั้น 
แยกมนุษย์ที่แท้แตกต่างกว่าคนอื่น

16. คุณควรรูจัก “รัก” และ  “ถูกรัก” ชีวิตจะได้มิเงียบเหงา....เดียวดาย 
รู้จักรัก  รู้จักความเจ็บปวดจากการสูญเสียดีกว่า
ไม่เคยรักใครเลย

17.คำว่า  “มนุษย์”  เกิดขึ้นก่อนคำว่า  “เชื้อชาติ”  ฉะนั้น  ความเป็น
มนุษย์ย่อมเท่าเทียมกัน  แต่สิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกัน
  คือ  ใครทำ  “หน้าที่”  ของตนได้สมบูรณ์ 
 จงทำหน้าที่ด้วยความรัก  เฉกเช่นในยามรักที่เราทำทุกอย่างให้กันด้วยหัวใจ

18.ได้เด็ดจนขาด (เด็ดขาด) ไม่เหลือเยื่อใยใด ๆ ทั้งสิ้น  (เกมการเมือง)  

19. ภัยภายนอก  มันไม่เท่าไร  ภัยกิเลสภายในมันร้ายกว่า  ฉันรบกับ
มันมาทุกวัน  ยังผลัดกันแพ้กันชนะอยู่เลย

20. เวลามิได้ช่วย  “รักษา”  อย่างที่พูดกัน  หากเวลาทำให้เธอชินต่อ
การที่จะอยู่กับความทุกข์ต่างหาก

21. โชคชะตาก็เหมือนแผนที่เดินเรือละครับ  ถ้าเรารู้ว่า  เกาะแก่งอยู่
ตรงไหน  ร่องน้ำลึกอยู่ตรงไหน  เราก็หลีกเลี่ยงเสียได้

22. สงบนิ่งดุจผิวน้ำไม่พลิ้ว  แม้คลื่นใต้น้ำจะโหมฮือ

23. มนุษย์มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินในชีวิตของตัวเอง  จำไว้  จงเลือก
ในทางที่มีหัวใจของตัวเอง  (นาวาชีวิต)

25.ไม่มีหลวงพ่อองค์ไหนดีเท่าหลวงพ่อโกย วัดหน้าตั้ง 
ศิษย์อาจารย์หอบ

26. มนุษย์มันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ    กรรม  คือ การกระทำทั้งอดีตทั้ง
ปัจจุบัน  มันประกอบกันเข้ากับ กำ  มัน กำไว้แน่น
ทั้งสองมืออะไร ๆ ก็ของกู  ตัวกู  มีแต่อัตตาทั้งนั้น กำเข้าไว้ 
ไม่ยอมแบ  มันถึงทุกข์

27. การปลง  ปล่อยวาง  ได้เท่านั้น  จะทำให้ พอ  มีความสุขกับเวลา
แห่งชีวิตที่เหลืออยู่ได้

28.สุข....เสมือนสายฟ้าแปลบปลายหาย     ทุกข์.....เสมือนคลื่น
ถาโถมโลมเล้า  เหลือไว้แต่ความทรงจำ

29. เมื่อบวชเรียนแล้ว  เรียนแล้วจะได้ช่วยสั่งสอนเขาบ้าง  เขาถึงเรียก
ว่า  บวชเรียน  ถ้าฉันเช้าแล้ว เอน ฉันเพลแล้วนอน
  ตอนบ่ายพักผ่อน  กลางคืนจำวัดละก้อ  นรกจะกินหัว  ระวังให้ดี 
พระตกนรกง่ายกว่าชาวบ้าน

30.มีแต่บาตรเดียว  กินได้ตลอดชีวิต   (บาตร  กับ  บาท  เล่นคำ)

31. พ่อไม่เคยตาย  พ่ออยู่ในลมหายใจของแม่  พ่ออยู่ในดวงตาของ
แม่  หัวใจรัก  ความสดใสของโลกยุติเมื่อพ่อตาย
  มีชีวิตต่อมาเพื่อหน้าที่  อันพึงมีต่อเขา

32.มนุษย์มีความขัดแย้งในใจทุกคน  หากเขาจะนำมาใช้ได้สองทางเสมอ  ถ้าไม่มีทุกข์  จะไม่รู้จักสุข  ถ้าไม่มีดี 
จะไม่รู้จักชั่ว  แต่ ทุกข์-สุข  ดี – ชั่ว จริงแท้มันเป็นครูเราได้ทั้งนั้น

33. รัก  เป็นภาษาที่ใช้หัวใจพูด  โดยไม่เกี่ยวกับอะไรเลย

34.  สายน้ำ  รินผ่าน  แก่งหิน       ยังถวิล   อำลา  อาวรณ์หวน   
 สายฝนพรำ  ยังอำลา  เมฆาคราม   
แต่ในยาม  เธอจากไกล  ไร้....วาจา

35. การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  คือ  การต่อสู้กับตนเอง  ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
ที่สุด  คือ ชัยชนะต่อตนเอง

36.ความรัก.....ถ้ามองด้วยสายตาของนักเศรษฐศาสตร์  ก็คือ  การ
ลงทุนด้วย  “หุ้นลม”   แล้วคอยเก็บผลกำไร

37. ถ้ารู้จักเก็บในสิ่งที่ควรเก็บ  ทิ้งในสิ่งที่ควรทิ้ง    ถือในสิ่งที่ควรถือ 
และวางในสิ่งที่ควรวาง  รู้แค่นี้  ก็มีความสุข

38. บาดเจ็บทางใจอย่างรุนแรง  ทุกอย่างประกอบกันอย่างมีผัสสะของ
ความรัก


39. ธารรักที่ไม่มีวันเหือดหาย  อดีตไม่มีใครลบได้  แต่เราสร้างอนาคต
ได้จากปัจจุบัน

40. จงยืนหยัดอยู่กับที่  แล้วโลกจะหมุนไปเอง  ไม่มีอะไรคงทน

41.สิ่งที่หงายรับอะไรได้เสมอ  ถ้าคว่ำปิดเสีย  จะไม่มีอะไรเติมลงได้
อีก  ปิดใจตนเองเสีย  แล้วจะไม่สะดุ้งสะเทือน 
อย่ามองภายนอก  จงมองย้อนเข้าไปภายในตัวเราเอง หาคำตอบจาก
ตัวเอง แล้วจะรู้วิธีการดำเนินชีวิตของตนเอง

42. ความจริงไม่เจ็บปวด  แต่การยอมรับความจริงเจ็บปวด

43. จริงหรือที่กลบฝังอดีตได้หมด  จริงหรือที่ตั้งต้นใหม่ได้  โดยไร้
รองทรงจำ

44. ความรัก  ก็เหมือนเทียนไข  สว่างไสว  แต่ก็มีน้ำตา  (กระปุกคอม)

45.”อำนาจ”  ไม่ว่าในรูปแบบใด...เงิน  อาวุธ  พลังประชาชน.....ผู้ครอง
อำนาจจะรู้สึกว่า  “อัตตา” ตนยิ่งใหญ่เสมอ

46.อำนาจของคนจะสร้างจากความตายของคน

47. อันหนามแหลม  แทงทิ่ม  ทั่วกายา หาเท่าที่  ค้างคากลางอกไม่
           อันขื่อคา พันธนา ตราตรึงไว้  ฤาเท่าใจ  ผูกพัน  กระสันรัด

48. ความเจ็บยิ่งของมนุษย์  มิใช่เพราะถูกลงโทษจากภายนอก  หาก
มโนธรรมแห่งตนต่างหาก  ที่จะลงทัณฑ์ตนได้ยอดยิ่ง

49.ข้าวสวยเอาน้ำร้อนใส่  ไม่เละเท่าข้าวต้ม  เขาเรียกข้าวจานน้ำ  จาน
แปลว่า ปน  ไม่เหมือนเจือ  แปลว่า  แทรก 
แทรกนั่นนิดเดียว  แต่เราใช้รวมเป็นเจือจาน  กลายเป็นให้

50.ศราวณี  จับแขนผู้เป็นป้าแน่น  หนองฝีที่แตกทะลักจากครั้งแรก 
ถูกเค้นความเจ็บปวดเป็นครั้งสุดท้าย  หัวใจคับแค้น 
โปร่ง  เบา  เจ้าตัวเงยหน้า  ขี้มูกยืด

51.ทุกดวงหน้าอาบน้ำตา  ทุกข์ทน  หัวอกร้าวระบมไม่ต่างกัน  ที่พบ
แล้วต่างช้อนบุคคลอันเป็นที่รักแนบอก 
ลูบไล้ปลอบประโลม ตอนนี้  “เลือดไทย”  เหมือนกันหมด  ไม่มี
  “ผู้ก่อการจลาจล” ไม่มี  “สุนัขรับใช้ทรราช” 
นิ้วมือระริกไม่รู้กี่สิบ  ลากหารายชื่อผู้บาดเจ็บ  ผู้เสียชีวิต

52.สงครามที่มีมโนธรรมและความรัก  แตกต่างกับอาชญากรกระหาย
เลือดอย่างไร

53.ในประวัติศาสตร์  ไม่ว่าฝ่ายแพ้ ฤามีชัย  ในหยาดหมึกที่บันทึก 
ย่อมปนด้วยน้ำตา
(จากสำนวนในคู่กรรมทั้งภาค 1และ 2)

ฉันหวังว่า สำนวนที่ฉันชื่นชอบและรวบรวมมาจากการอ่าน นวนิยาย
เรื่อง คู่กรรม ทั้งภาคหนึ่งและภาคสอง ของ
คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์  คงจะให้ความเพลิดเพลิน  ให้ข้อคิดและเห็น
ความงามของภาษาไทยที่ท่านได้เขียนไว้ในนวนิยาย
เรื่องคู่กรรม  นะคะ   สวัสดี ค่ะ 

      Create Date : 11 ตุลาคม 2564
Last Update : 11 ตุลาคม 2564 17:58:00 น.
Counter : 575 Pageviews.

33 comments
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณกะว่าก๋า, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณชีริว, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณเริงฤดีนะ, คุณทนายอ้วน, คุณหอมกร, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณtoor36, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณSweet_pills, คุณKavanich96, คุณkae+aoe, คุณ**mp5**, คุณnewyorknurse, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณSertPhoto, คุณอุ้มสี, คุณtuk-tuk@korat

  


ผมชอบประโยคนี้ครับ

เวลามิได้ช่วย “รักษา” อย่างที่พูดกัน
หากเวลาทำให้เธอชิน
ต่อการที่จะอยู่กับความทุกข์ต่างหาก

ส่วนอีกหลายประโยคที่อาจารย์ยกมา
ก็แฝงไปด้วยแง่คิดทีด่ี

นิยายเล่มนี้จึงได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 ตุลาคม 2564 เวลา:19:57:32 น.
  
ตอนที่อ่านคู่กรรมอ่านข้ามวรรคทองหลายๆวรรคไปบ้าง เพราะอ่านตอนยังไม่ขึ้นมัธยม คาดว่าวุฒิภาวะคงยังไม่ถึงที่จะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างครับ แล้วได้มาดูหนัง ดูละครหลายๆครั้งก็เลยไม่ได้กลับไปอ่านหนังสืออีกเลย


วันนี้กระเป๋าแห้งแล้วครับ พรุ่งนี้มาใหม่นะคราบ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 11 ตุลาคม 2564 เวลา:20:49:32 น.
  
คุ้นแต่สำนวนนิยาย
ลูกผู้ชายแก้แค้นสิบปีไม่สายค่ะอาจารย์ 555

โดย: หอมกร วันที่: 11 ตุลาคม 2564 เวลา:21:31:44 น.
  
โอ้ รอบนี้มาบล็อกอาจารย์สองวันติดได้อ่านบล็อกใหม่พอดี
เห็นภาพแล้วคิดถึงการเที่ยวเมืองนอกเลยครับ ประเทศสุดท้ายที่ไปคือแคนาดาเมื่อสองปีก่อน
สำนวนจากคู่กรรมเกี่ยวกับความรักทั้งนั้นเลยนะครับ ก็นิยายรักโรแมนติกอะเนอะ
16. ใกล้เคียงประโยคที่ว่าอกหักดีกว่ารักไม่เป็น ก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าประโยคนี้มันจริงมั้ยหนอ บางคนบอกรักไม่เป็นยังดีกว่ามาอกหักแบบนี้ แต่รักเป็นแล้วไม่อกหักน่าจะดีสุด 555
ชอบ 20. ครับ เวลาทำให้เราชินอยู่กับความทุกข์ สุดท้ายมันก็บางเบาลงไปเอง

กว่าจะคัดมาได้แต่ละบล็อกอาจารย์ต้องย้อนไปอ่านคู่กรรมทวนหมดเลยไหมครับ


Seasons Change อาจารย์ทายถูกละครับ ดาวได้ทุนไปเรียนดนตรีที่ออสเตรีย ส่วนป้อมแม้จะฝีมือดีพอที่จะได้ทุนแต่ก็เลือกอยู่เมืองไทยต่อ ตอนจบเขากับอ้อมกับเพื่อนๆ เล่นดนตรีหน้าร้านอาหารอย่างสนุกสนาน ในวันที่อากาศแจ่มใส มันเหมือนฤดูหมุนเวียนกลับมาในวันที่เราชอบที่สุด น่าหามาดูครับเรื่องนี้

ไม่ค่อยได้เห็นนุ่นในหนังเรื่องไหนๆหมือนกัน ทั้งที่นางดังมากๆ จากเพื่อนสนิท บางคนก็ไม่เลือกที่เอาดีทางวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวเนอะครับ
โดย: ชีริว วันที่: 11 ตุลาคม 2564 เวลา:22:14:16 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 ตุลาคม 2564 เวลา:6:04:31 น.
  
หนังที่ชอบ เรายังดูได้หลายๆรอบ
กีใาที่ชอบเราก้มั่นติดตามเสมอ

รวมทั้งนวนิยายที่ชอบ
อจ.สุวิมลฯ ก็ จดจำหลายๆสำนวนเก็บไว้
และยังเผื่อแผ่มายังเพื่อนบล็อกชอบหลายๆสำนวน ใน 40 นี้ เช่นกัน เป็นต้นว่า

ลำดับที่ 16.
คุณควรรูจัก “รัก” และ “ถูกรัก”
ชีวิตจะได้มิเงียบเหงา....เดียวดาย
รู้จักรัก รู้จักความเจ็บปวดจากการสูญเสียดีกว่า
ไม่เคยรักใครเลย

เข้ากับBlog หนัง My Name Is Doris (2015)
ที่อ้อ up blog ตะกี้นี้ทีเดียวค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 12 ตุลาคม 2564 เวลา:10:09:41 น.
  
กีฬาที่ชอบเราก้มั่นติดตามเสมอ*
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 12 ตุลาคม 2564 เวลา:10:11:14 น.
  
สวัสดีครับอาจารย์

หลวงพ่อโกยนี่ผมนับถือมากครับ อย่างที่ผมเขียนในบล๊อกบ่อย ๆว่า ผมวิ่งไวนะ 555555

ส่วนอันนี้ผมมาคิดได้ว่า เออจริงมาก "เวลามิได้ช่วย “รักษา” อย่างที่พูดกัน หากเวลาทำให้เธอชินต่อการที่จะอยู่กับความทุกข์ต่างหาก" ผมคิดแบบนั้นเหมือนกันครับอาจารย์ การ Set zero ความรู้สึกไม่มีอยู่จริง มีแต่เรานั่นแหละที่จะเคลียร์ความรู้สึกให้ได้ ^^

เรื่องความรักผมอาจจะไม่อินเท่าไหร่ แต่สำนวนภาษาสวยงาม อ่อนหวานมากๆ ครับ เนี้ยแหละทำไมการอ่านถึงได้สุนทรีย์มากกว่าการดูหนัง

โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 12 ตุลาคม 2564 เวลา:14:00:38 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

"อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่น"

ประโยคนี้ที่อาจารย์เขียนไว้
ทำให้ผมนึกถึงคำว่า

"ใจเขาใจเรา" เลยครับ

ถ้าเราคิดแบบนี้
เราเองก็คงไม่อยากทำร้ายความรู้สึกของใครจริงๆครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 ตุลาคม 2564 เวลา:14:18:24 น.
  
แต่ละอันที่รวบรวมมาแต่ละอันน่าเอาไปไปคิดต่อมากๆ เกี่ยวข้องกับเรื่อง รัก เสียมากนะครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 12 ตุลาคม 2564 เวลา:21:13:40 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 ตุลาคม 2564 เวลา:6:39:28 น.
  

บล็อกวันนี้ไปวัดมาค่ะ
เรียนเชิญอาจาร์ยสุวิมล ไปเที่ยวชม

โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 13 ตุลาคม 2564 เวลา:10:52:05 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

แม่ผมก็กินเจครับ
กินทุกปี
ผมเคยลองกินปีเดียวครับ
ก็กินได้ แต่กลับมากินเนื้อเหมือนเดิมสะดวกกว่าครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 ตุลาคม 2564 เวลา:13:39:52 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์

ต๋าไม่ได้เข้าบล็อกมาหลายวัน ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะสำหรับชื่อคุณหมอและโรงพยาบาล มีประโยชน์อย่างมากในอนาคต ต๋าจดไว้แล้วค่ะ

แต่ละสำนวนมีความหมายให้ข้อคิดดีจังค่ะ
ข้อ 23 เราเลือกทางชีวิตตัวเอง แม้เส้นทางที่เลือกอาจขรุขระบ้าง
เราก็ภูมิใจและยอมรับได้ดีกว่าเดินไปในเส้นทางที่ขีดโดยผู้อื่นนะคะ

อาจารย์นอนหลับฝันดีค่ะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 14 ตุลาคม 2564 เวลา:0:11:12 น.
  
ปล. ภาพสวยสดชื่นมากๆค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 14 ตุลาคม 2564 เวลา:0:12:55 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 14 ตุลาคม 2564 เวลา:3:52:27 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 ตุลาคม 2564 เวลา:5:58:19 น.
  
มีแต่สำนวนดีๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 14 ตุลาคม 2564 เวลา:8:34:58 น.
  
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ
โดย: **mp5** วันที่: 14 ตุลาคม 2564 เวลา:11:04:26 น.
  

49.ข้าวสวยเอาน้ำร้อนใส่ ไม่เละเท่าข้าวต้ม
เขาเรียกข้าวจานน้ำ จาน

แปลว่า ปน ไม่เหมือนเจือ แปลว่า แทรก

แทรกนั่นนิดเดียว แต่เราใช้รวมเป็นเจือจาน กลายเป็นให้วันนี้ up blog กับข้าวค่ะ
ต้มข้าวต้มเลย
ไม่ได้ เป็นแบบ.."ข้าวสวยเอาน้ำร้อนใส่"

โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 14 ตุลาคม 2564 เวลา:17:21:21 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

มาลงชื่อรออ่านงานบล็อกรวมคำสอนเกี่ยวกับคำพูดของอาจารย์ครับ
ต้องมีหลายสำนวนที่น่าสนใจมากแน่นอน
สุภาษิตที่เกี่ยวกับการพูด ผมว่าน่าจะมีเกิน 10สำนวนแน่นอนเลยครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 ตุลาคม 2564 เวลา:18:19:10 น.
  

สวัสดีค่ะอจ.

มาอ่านคำคมดีๆ ด้วยค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 15 ตุลาคม 2564 เวลา:2:03:01 น.
  
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 15 ตุลาคม 2564 เวลา:5:01:30 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 ตุลาคม 2564 เวลา:6:04:27 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมเขียนงานชุดนี้ไว้หลายปีแล้ว
ไม่น่าเชื่อครับอาจารย์
ว่าวันนี้มานั่งอ่าน
มันกลับตรงกับชีวิตจริงของผมเลย
ในเรื่องอาชีพที่ทำอยู่
อาจจะต้องหยุดครับ
เพราะดูแล้วยากมากที่จะกลับมาทำงานด้านนี้อีกครั้ง

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 ตุลาคม 2564 เวลา:10:29:48 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 ตุลาคม 2564 เวลา:6:26:48 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เห็นด้วยกับอาจารย์ทุกประการเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 ตุลาคม 2564 เวลา:18:26:06 น.
  
ดีนะครับช่วงนี้อาจารย์อัพบล็อกได้เร็วมากเลย (บางทีผมอ่านตามไม่ทัน 555)
จดข้อความที่ชอบจากเรื่องคู่กรรมไว้ตั้งแต่ตอนอ่านนี่รักจริงเลยครับ
ของผมอย่างทำบล็อกหนัง ก็ดูจบไปรอบนึงก่อน แล้วค่อยดูย้อนตอนเขียนบล็อก เน้นเอาตอนที่เป็นประเด็นที่จะเอามาเขียน ถ้าเป็นซีรี่ยส์หรือการ์ตูนนี่คือใช้เวลาเยอะแบบสุดๆเลย
โดย: ชีริว วันที่: 16 ตุลาคม 2564 เวลา:21:12:55 น.
  
ขอบคุณค่ะครู
โดย: อุ้มสี วันที่: 17 ตุลาคม 2564 เวลา:0:52:11 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 ตุลาคม 2564 เวลา:6:19:49 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์
ส่วนหนึ่งของคุณวิมลคืออาจผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาแลัวนะคะ
หนูตุ๊ก
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 17 ตุลาคม 2564 เวลา:14:59:03 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์

ตอนนี้อาจารย์อยู่เชียงใหม่นะคะ
ต๋าไม่ได้เข้ามาหลายวันอีกแล้วค่ะ
ขอให้อาจารย์เที่ยวสนุกและมีความสุขมากๆ
และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 18 ตุลาคม 2564 เวลา:14:38:34 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับ

อาจารย์ขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่พอดีเลย
ช่วงนี้คนเที่ยวเชียงใหม่เยอะมากจริงๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 ตุลาคม 2564 เวลา:6:13:48 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#17อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]เป็นครูสอนภาษาไทยที่เกษียณอายุราชการแล้ว สนใจเรื่องการเขียนหนังสือให้ความรู้ ชอบการท่องเที่ยว หากท่านที่เข้ามาชมและอ่านแล้ว มีความสนใจและต้องการสอบถามเรื่องความรู้ด้านภาษาไทย ถ้ามีความสามารถจะให้ความรู้ได้ ก็ยินดีค่ะ
http://i697.photobucket.com/albums/vv337/dd6728/color_line17.gif
New Comments