วิสุทธิมัคค์และญาณ16 ( ตอนที่2)
ปรากฏการณ์ของวิสุทธิ ๗ และ ญาณ ๑๖ จะเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนตรงตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ โดยมีลำดับดังต่อไปนี้
(๑) สีลวิสุทธิ (ความบริสุทธิ์ของศีล)
(๒) จิตตวิสุทธิ (ความบริสุทธิ์ของจิต)
(๓) ทิฎฐิวิสุทธิ (ความบริสุทธิ์ของความเห็น)
๑. นามรูปปริจเฉทญาณ – ปัญญารู้ รูปและนาม
(๔) กังขาวิตรณวิสุทธิ (ความบริสุทธิ์ด้วยข้ามพ้นความสงสัย)
๒. ปัจจยปริคคหญาณ – ปัญญารู้ว่านามและรูปต่างก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน
(๕) มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (ความบริสุทธิ์ด้วยความรู้ ความเห็น ว่าเป็นทางปฏิบัติที่ถูกและไม่ถูก)
๓. สัมมสนญาณ – เป็นอนัตตา บังคับไม่ได้จะต้องเป็นไปตามกฎของมัน เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป
๔. (ก) อุทยพยญาณ (อย่างอ่อน) – เห็นรูป-นามเกิดดับ
(๖) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ความบริสุทธิ์ของความรู้ ความเห็น ในทางปฏิบัติที่ถูก)
. (ข) อุทยพยญาณ (อย่างแก่)
. ภังคญาณ – ปัญญาเห็นแตกดับไปอย่างละเอียดขึ้นแต่ก่อน
. ภยญาณ – มีปัญญาเห็นรูปนามดับไปเป็นไฟน่ากลัว
. อาทีนวญาณ – ปัญญาเห็นรูปนามดับไปเป็นทุกข์เป็นโทษ ไม่ปรารถนายึดมั่น
. นิพพิทาญาณ - ปัญญาเห็นรูปนามดับไปน่าเบื่อหน่าย
. มุญจิตุกัมยตาญาณ – ปัญญาอยากไปให้พ้น รูป-นาม
๑๐. ปฏิสังขาญาณ – ปัญญาหาทางหนีจากรูปนาม แล้วพิจารณาหาทางที่เป็นอุบาย
๑๑. สังขารุเบกขาญาณ – ปัญญาเห็นว่า ไม่มีเป็นของตน ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา
๑๒. อนุโลมญาณ – ปัญญารู้อริยสัจ โดยอนุโลมปฏิโลม กลับไปและกลับมา
๑๓.โคตรภูญาณ (โดยอนุโลม) – ปัญญาที่สามารถทำลายกิเลสบิดบังความจริงไว้
สามารถน้อมไปสู่นิพพานได้
(๗) ญาณทัสสนวิสุทธิ (ความบริสุทธิ์ของความรู้ ความเห็น)
๑๔. มัคคญาณ – ปัญญากำจัดกิเลส ที่มีนิพพานเป็นอารมณ์
๑๕. ผลญาณ (นับเข้าในญาณทัสสนวิสุทธิโดยอนุโลม) – ปัญญาเกิดขึ้นติดกันกับ
มรรคจิต ( มรรคญาณ )
๑๖. ปัจจเวกขณญาณ ( เป็นโลกียะ ไม่นับเข้าอยู่ในญาณทัสสนวิสุทธิ )
ธรรม ซึ่งมีอำนาจในการละกิเลสและสัญโญชน์ได้...
เมื่อเบื่อหน่าย ก็ปราศจากกำหนัดเพราะปราศจากการกำหนัด จึงหลุดพ้นไป ครั้งหลุดพ้นแล้ว ก็เกิดญาณกำหนดรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว ...
“ อาวุโส, ก็ฉันนั้นเช่นกันแล สีลสุวิทธิ ก็เพื่อประโยชน์แก่จิตตวิสุทธินั้นเอง, จิตตวิสุทธิ ก็เพื่อประโยชน์แก่ทิฏฐิวิสุทธินั้นเอง, ทิฏฐิวิสุทธิ ก็เพื่อประโยชน์แก่สังขาวิตรณวิสุทธินั้นเอง กังขาวิตรณวิสุทธิก็เพื่อประโยชน์แก่มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินั้นเอง, มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิเพื่อประโยชน์แก่ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินั้นเอง, ปฏิปทาทัสสนวิสุทธิ ก็เพื่อประโยชน์แก่ญาณทัสสนวิสุทธินั้นเอง, ญาณทัสสนวิสุทธิก็เพื่อประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพพานนั้นเอง, อาวุโส ข้าพเจ้าอยู่พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน แล”
การที่โยคีผู้ปรารถนาจะบรรลุหรือผ่านวิสุทธิ ๗ และญาณ ๑๖ และได้รับอานิสงส์เช่นกล่าวไว้ในหนังสือ “วิปัสสนานิยม” นั้น เป็นความปรารถนาโดยชอบ และเป็นไปได้อย่างเที่ยงแท้แน่นอน หากโยคีนั้นๆ พากเพียรเดินจงกรมด้วยการกำหนดเป็นระยะๆ และนั่งสมาธิกำหนดเป็นระยะๆ จะเกิดสภาวะปรับปรุงทั้งร่างกายและจิตใจของโยคีเอง ให้มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นภายในตัวของท่าน เป็นอัตตปัจจักขะ คือ ประสบพบเห็นเป็นประจักษ์ด้วยตัวของท่านเอง และเมื่อสภาวะธรรมนั้นๆ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่า อินทรีย และ พละ ภายในตัวของท่านประณีตเข้าๆ และพร้อมเพียงสม่ำเสมอกัน โยคีผู้นั้นก็จะผ่านวิสุทธิและญาณต่างๆ ตามชื่อที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นขั้นเป็นตอนไปโดยลำดับ ท่านเปรียบไว้เหมือนการเดินทางไปสู่ที่หมายปลายทางโดยเปลี่ยนรถเดินทาง ๗ ผลัด หรือขึ้นอาคารหรือปราสาท ๗ ชั้น หรือเปรียบเหมือนขึ้นบันได ๑๖ ขั้น
หรือเปรียบเทียบญาณ ๑๖ เหมือนขึ้นบันได ๑๖ ขั้นก็ตาม ความจริงวิสุทธิ ๗ และญาร ๑๖ ดังกล่าวนั้น โดยเฉพาะสภาวะของวิสุทธิและญาณได้เกิดขึ้นและวิ่งพล่าน ขึ้น ๆ ลง ๆ แล้วๆ เล่า ๆ อยู่ในตัวของโยคีผู้นั่งหรือนอนกำหนดอยู่นั้นเอง มิใช่เกิดหรือวิ่งไป ณ ที่ใด สมดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ (สํ. มหาวาร. ๑๙/๘) ว่า “ เอตทตฺตนิ สมฺภูตํ พฺรหฺมยานํ อนุตฺตรํ “ “ยานคือรถอันประเสริฐ ยอดเยี่ยมนี่ เกิดขึ้นเองในตัวเรา”Create Date : 18 กรกฎาคม 2555
Last Update : 19 กรกฎาคม 2555 22:07:49 น.
Counter : 854 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

surya21
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 50 คน [?]New Comments
กรกฏาคม 2555

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
29
 
 
All Blog