ยินดีต้อนรับครับ
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2553
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
 
1 กุมภาพันธ์ 2553
 
All Blogs
 

การครอบครองที่ดินคนอื่นได้หรือ ? ( การครอบครองปรปักษ์ )
พูดถึงเรื่องการครอบครองของคนอื่นที่ตัวเองไม่มีสิทธิ ไม่ว่าที่ดิน สิ่งของ
ตามกฎหมายบอกไว้อยู่แร้วว่า ไม่มีสิทธิ เพราะตามกฎหมายบอกไว้ว่า " การได้มาซึ่งทรัพย์นั้นจะต้องเป็นการทำนิติกรรมที่สมบูรณ์ เท่านั้น
เช่นถ้าเป็นที่ดิน ก้อต้องทำเป็นหนังสือ ( กฎหมายกำหนดไว้) และต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย ส่วนทรัพย์สินชนิดอื่นก้อไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือแล้วแต่จำนวนราคา

คราวนี้มาพูดกันว่าแร้วครอบครองยังไงไม่ต้องผ่านกระบวนการข้างต้น
โดยปกติการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการผิดกฎหมายอยู่แร้ว ถ้าเป็นที่ดินก้อผิดฐานบุกรุก ถ้าสังหาริมทรัพย์ก้อผิดฐานลักทรัพย์ได้ ซึ่งเป็นความผิดอาญาทั้งนั้น ความผิดพวกนี้ อาญาบอกไว้อยู่แร้วยอมความไม่ได้ ใครคิดจะทำก้อคิดดีๆนะ

แต่คราวนี้กฎหมายก้อไม่ได้บอกว่าจะครอบคอรงทรัพย์คนอื่นโดยถูกกฎหมายไม่ได้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 บัญญัติว่า บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์

จะเห็นได้ว่า กฎหมายมีเจตนาให้สิทธิผู้ที่ต้องการบำเพ็ญประโยชน์แก่ทรัพย์นั้น โดยสุจริต ( แต่ปัจจุบันไม่ค่อยจะมีครัยสุจริตใจหรอก แต่ก้อมาอ้างว่าตนไม่รู้เหมือนกันหมดแหละ แหม อ้างไปได้ ปัจจุบันนี้มีที่ดินตรงไหนไม่มีเจ้าของบ้าง แทบจะไม่มีใช่ม่ะ ) ดังนั้น ผู้ที่ทำประโยชน์ให้ ที่ดิน (อสังหริมทรัพย์ ) ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ก้อถือว่า บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์นั้นไป ส่วนสังหาริมทรัพย์ ก้อ 5 ปี ก้อเช่นเดียวกัน

แต่การครอบครองนั้นจะต้องทำให้เกิดประโยชน์นะ เช่น ตัดหญ้า ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย แต่ไม่ใช้เอารั่วมาปัก เจตนาแสดงความเป็นเจ้าของนะ เค้าดูที่เจตนากันกฎหมายอ่ะ

การครอบครองปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แม้กฎหมายจะมิได้บัญญัติว่าต้องมีความสุจริตก็ตาม แต่รูปการ พฤติการณ์ การกระทำ ประกอบแล้วผู้กระทำต้องสุจริตด้วย เพราะถ้าแย่งเอาทรัพย์สินของผู้อื่นโดยตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น ย่อมผิดศีลธรรม จริยธรรม

พอได้ครบเวลาที่กฎหมายกำหนดแร้วก้อจะมีสิทธิในทรัพย์นั้น

ในใครถ้าคิดจะทำก้อระวังข้อหาบุกรุก กับลักทรัพย์ให้ดีนะครับ ยังไงเจ้าของเค้าก้อมีสิทธิอยู่เสมอ

ในกรณีถ้าขึ้นศาลพิพาทเรื่องการครอบครองปรปักษ์

ถ้ามีการครอบครองปรปักษ์ครบกำหนดแร้วตัวเองได้สิทธินั้นมาแร้วโอนขายให้บุคคลอื่น ( บุคคลภายนอก ) กรณีวัดสวนแก้ว

กรณีมักจะมีขึ้นเมื่อผู้มีสิทธิโต้แย้งผู้ออกโฉนดโดยครอบครองปรปักษ์ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนชื่อหรือโฉนดใหม่จากการครอบครองปรปักษ์นั้นเสีย ซึ่งในทางปฏิบัติตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาจะยอมรับให้มีการดำเนินการพิสูจน์ใหม่ และถ้าผู้ฟ้องแสดงสิทธิของตนได้ดีกว่าก็จะให้ผู้ฟ้องชนะคดีให้เพิกถอนโฉนดนั้น ทั้งนี้โดยอาศัยหลักในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 (2) ที่บัญญัติว่า คำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใด ๆ เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่า

ปัญหาอย่างกรณีมูลนิธิวัดสวนแก้วเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อผู้ขอออกโฉนดโดยการครอบครองปรปักษ์นำโฉนดที่ดินนั้นไปขายต่อให้ผู้อื่น ซึ่งผู้รับโอนแม้ซื้อมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนก็อาจเสียสิทธิได้ถ้าสิทธิของผู้ออกโฉนดครองครองปรปักษ์เสียไป ทั้งนี้ตามแนวคำพิพากษาฎีกาที่ 1238/2538 วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 อยู่ในที่ดินพิพาทมาก่อนโจทก์รับโอนแต่ก็อยู่ในฐานะผู้อาศัยและได้รับอนุญาตจากโจกท์ให้อยู่ต่อเท่านั้น แม้ศาลชั้นต้น ในคดีอื่นจะได้มีคำสั่งให้ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 โดยการครอบครองปรปักษ์ แต่คำสั่งศาลก็ไม่ผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เมื่อโจทก์พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ละทิ้งการครอบครองและมีสิทธิดีกว่าจำเลยที่ 1 ที่ดินพิพาทจึงยังเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์แม้เจ้าพนักงานที่ดินจะยกเลิกโฉนดที่ดินและออกใบแทนโฉนดที่ดินให้จำเลยที่ 1 ใหม่แต่โฉนดที่ดินเป็นเพียงเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์เท่านั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนโฉนดที่ดินให้ใหม่ก็เป็นไปตามคำสั่งศาล ไม่มีผลกระทบกระเทือนหรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ของโจทก์ แม้จำเลยที่ 2 จะอ้างว่า ซื้อที่ดินพิพาทมาโดยเสียค่าตอบแทน และจดทะเบียนโดยสุจริต จำเลยที่ 2 ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ เพราะผู้รับโอนย่อมไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน


วันนี้มีเรื่องมาฝากเท่านี้แหละครับ อาจจะไม่ค่อยมันส์เท่าเรื่องก่อน แต่ก้อมีประโยชน์นะครับ เรื่องหน้าจะหาเรื่องแปลกๆมาอัพให้อ่านครับ ว่ากฎหมายจิงๆก้อไม่ได้เครียด กลับมีเรื่องตลกๆเหมือนกัน

แต่... อย่าลืมให้กำลังใจนะครับ เม้นแสดงความคิดเห็นด้วยยิ่งดีครับ ได้ปรับปรุง และมีกำใจต่อไป ครับ ขอบคุณผู้เข้าอ่านครับ
 

Create Date : 01 กุมภาพันธ์ 2553
67 comments
Last Update : 1 กุมภาพันธ์ 2553 12:08:00 น.
Counter : 15129 Pageviews.

 

มาหาความรู้ค่ะ

ให้กำลังใจด้วยค่ะ

 

โดย: น้อยหน่า IP: 112.142.42.97 1 กุมภาพันธ์ 2553 12:46:04 น.  

 

มาตรวจงาน หุหุ

 

โดย: madame_vann 1 กุมภาพันธ์ 2553 15:22:31 น.  

 

อยากสอบถามเรื่อง ทางภาระจำยอมคะ คือมีที่ดินตาบอดใช้ทางเดินผ่านที่ดินร้าง สู่ถนนสาธารณะ มานานมากเกือบ 30 ปีแล้ว ต่อมาเขามาทำกำแพงกั้นไม่ให้เดินออก จะสามารถทำอะไรได้หรือไม่ เคยได้ยินเรื่องทางภาระจำยอม อันนี้เข้าข่ายรึป่าว แล้วจะต้องทำอย่างไร ถึงจะเดินผ่านทางนี้ได้อย่างถูกต้องคะ
ที่ตาบอดติดกับคลองสารธารณะ แต่ก็ไม่สะดวกและใช้เวลานานมากกว่าจะออกได้

ขอบคุณคะ

 

โดย: sumsia (siazahaha ) 7 กุมภาพันธ์ 2553 16:33:14 น.  

 

ได้ครับ...
ถ้าหลีกเลี่ยงเส้นทางใช้สอยอะไรไม่ได้เลย ยังไงมีทางเดียวที่ต้องผ่านคือผ่านที่ดินร้างนี้ ได้ครับ

กม. บอกไว้อยู่แร้วว่าถ้าคนมีพื้นที่ปิดกั้นทางเดิน (เน้นนะครับว่าทางเดิน) ต้องเปิดช่องทางให้ ฉะนั้นถ้าไม่มีทางอื่นออกไปได้แร้วเราก้อผ่านได้ครับผม

 

โดย: ตอบคำถามครับ IP: 125.27.206.102 7 กุมภาพันธ์ 2553 17:50:47 น.  

 

ขอบคุณนะคะ แล้วมีทางทำให้ถูกกฎหมายไหมคะ หากอนาคตเขาขายที่ดินนี้ไป ยังจะใช้ทางเดินออกได้อีกไหม

 

โดย: sumsia IP: 113.53.144.222 7 กุมภาพันธ์ 2553 23:14:33 น.  

 

มีข้อสอบถามค่ะ คือป้ากะลุงข้างบ้านแกอาศัยอยู่บนที่ดินของคนอื่นมากว่า 70 ปี โดยทำประโยชน์ในที่ดินนั้น คือทำนา เสียค่าเช่าเป็นปี เจ้าของที่จะมาเก็บค่าเช่าปีละครั้ง ต่อมาก้อมาบ้างไม่มาบ้าง เมื่อลุงเสียชีวิต ก้อเลิกทำนาไปโดยปริยาย แต่ป้ากะลูกๆยังอาศัยอยู่บนที่ดินนั้น ส่วนที่นามีคนอื่นเช่าทำต่อไป และไม่นานเจ้าของที่ดินได้เสียชีวิตลง และยกมรดกนั้นแบ่งปันให้ลูกๆหลายคน มีลูกคนนึงต้องการขายที่แปลงที่ป้ากะลูกๆอาศัยอยู่ โดยบอกว่าแปลงนี้ มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งานกว่าๆ และเจ้าของที่ได้มอบหมายให้กำนันมาเป็นผู้ประสานงานกับป้าและลูกๆ กำนันบอกว่าเจ้าของที่ต้องการขายที่ และต้องการให้ป้าย้ายบ้านอกจากที่ที่เคยอยู่ โดยเจ้าของจะยกที่ดินให้ 3 งาน
ตามที่กล่าวมาข้างต้น ป้ากะลูกๆมีสิทธิ์จะเรียกร้องอะไรได้บ้างคะ อ่อ ป้ากะลูกๆอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถจะย้ายออกไปได้ค่ะ แกไม่มีตังค์ถมที่ แกไม่มีตังค์รื้อถอน ไม่มีตังค์ปลูกบ้านใหม่ กำนันบอกว่าให้อยู่ในที่ ที่อยู่เดิมไม่ได้ เพราะมันอยู่ตรงกลาง ขายยาก ให้ออกไปอยู่ริมๆ ตามแนวที่คนอื่นอยู่ ซึ่งป้าก้อยอมที่จะย้ายแต่โดยดีนะคะ แต่อยากว่า กรณีแบบนี้ป้ามีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองปรปักษ์มั๊ยคะ หรือว่าป้ามีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้บ้างจากเจ้าของที่ดินน่ะค่ะ
ขอบคุณเจ้าของกระทู้ หรือผู้ที่มีความรู้ผ่านมาแล้วตอบให้นะคะ / ญา

 

โดย: Ya.. IP: 115.31.135.124, 117.121.208.2 2 มิถุนายน 2553 10:04:13 น.  

 

มีข้อสอบถามค่ะ คือป้ากะลุงข้างบ้านแกอาศัยอยู่บนที่ดินของคนอื่นมากว่า 70 ปี โดยทำประโยชน์ในที่ดินนั้น คือทำนา เสียค่าเช่าเป็นปี เจ้าของที่จะมาเก็บค่าเช่าปีละครั้ง ต่อมาก้อมาบ้างไม่มาบ้าง เมื่อลุงเสียชีวิต ก้อเลิกทำนาไปโดยปริยาย แต่ป้ากะลูกๆยังอาศัยอยู่บนที่ดินนั้น ส่วนที่นามีคนอื่นเช่าทำต่อไป และไม่นานเจ้าของที่ดินได้เสียชีวิตลง และยกมรดกนั้นแบ่งปันให้ลูกๆหลายคน มีลูกคนนึงต้องการขายที่แปลงที่ป้ากะลูกๆอาศัยอยู่ โดยบอกว่าแปลงนี้ มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งานกว่าๆ และเจ้าของที่ได้มอบหมายให้กำนันมาเป็นผู้ประสานงานกับป้าและลูกๆ กำนันบอกว่าเจ้าของที่ต้องการขายที่ และต้องการให้ป้าย้ายบ้านอกจากที่ที่เคยอยู่ โดยเจ้าของจะยกที่ดินให้ 3 งาน
ตามที่กล่าวมาข้างต้น ป้ากะลูกๆมีสิทธิ์จะเรียกร้องอะไรได้บ้างคะ อ่อ ป้ากะลูกๆอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถจะย้ายออกไปได้ค่ะ แกไม่มีตังค์ถมที่ แกไม่มีตังค์รื้อถอน ไม่มีตังค์ปลูกบ้านใหม่ กำนันบอกว่าให้อยู่ในที่ ที่อยู่เดิมไม่ได้ เพราะมันอยู่ตรงกลาง ขายยาก ให้ออกไปอยู่ริมๆ ตามแนวที่คนอื่นอยู่ ซึ่งป้าก้อยอมที่จะย้ายแต่โดยดีนะคะ แต่อยากว่า กรณีแบบนี้ป้ามีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองปรปักษ์มั๊ยคะ หรือว่าป้ามีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้บ้างจากเจ้าของที่ดินน่ะค่ะ
ขอบคุณเจ้าของกระทู้ หรือผู้ที่มีความรู้ผ่านมาแล้วตอบให้นะคะ / ญา

 

โดย: Ya.. IP: 115.31.135.124, 117.121.208.2 2 มิถุนายน 2553 10:04:14 น.  

 

ตามความเห็น สัญญาเช่าที่ดิน ไม่สามารถครอบครอง ปรปักษ์ได้อยู่แร้วอะครับ เพราะทำสัญญาเช่าเป็นรายปีกันอยู่ แต่สัญญาเช่าที่ดินทำได้แค่ไม่เกินครั้งละ 10 ปี หลังสิบปีที่ผ่านน่าจะเป็นประเด็นในการวินิจฉัย เมื่อเจ้ามรดกตายไป ภาระแห่งหนี้ย่อมตกแก่ทายาทตาม กม.แพ่ง สามารถเรียกเก็บ หรือใช้สิทธิได้ตามข้อตกลงสัญญาเช่าได้ทุกอย่าง ในการบอกเลิกสัญญาเช่าก็ย่อมทำได้ ประเด็นอยู่ที่ว่าสัญญาเช่านั้นมีมาตลอด 70 ปีหรือไม่ สัญญาเช่านั้นหมดสัญญาลงไปหรือไม่ แล้วเราค่อยมาตอบเรื่องว่าจะครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่ต่อดีกว่าครับ จากที่ให้ข้อมูลมาผมมองว่ามันเป็นสัญญาเช่าอยู่ปกติไม่มีเหตุในการโต้แย้งสิทธิอะครับ

 

โดย: ตอบ IP: 125.27.216.116 16 มิถุนายน 2553 13:38:21 น.  

 

คุณยายครอบครองที่ดินโดยการปลูกยุ้งขุดสระปลูกผักปัจจุบันคุณแม่อายุ65คุณยายเสียไปแล้วคุณแม่อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เกิดเวลาที่ดินข้างเคียงรังวัดคุณแม่เป็นคนเซนต์ข้างเคียงให้(ปี2548)ต่อมายื่นครอบครองปรปักษ์มีคนมาคัดค้านทำอย่างไรดีถ้าสืบพยานคนที่รู้เห็นก็เสียชีวิตไปเกือบหมดคนที่อยู่ก็ไปทำงานต่างจังหวัด

 

โดย: ปรึกษาค่ะ IP: 180.180.63.198 24 สิงหาคม 2553 23:53:49 น.  

 

ทะเบียนบ้านเริ่มอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่อะครับ ใช้เป็นพยานหลักฐานก้อได้ครับ

 

โดย: ตอบ IP: 125.27.208.60 5 กันยายน 2553 15:02:55 น.  

 

ที่บอกว่าให้ใช้ทะเบียนบ้านยื่นไม่ทันแล้วพยานใช้คนที่จ้างมาขุดบ่อกับคนเช่ายุ้งเค้าจะขอแค่บ่อพอดีที่ดินเป็นสองแปลงสืบพยานเราไปแล้วพรุ่งนี้สิบสี่จะรอดูว่าเค้าจะนำพยานใครมาบ้างเพราะที่บ้านของแม่เราอยู่มาจริง จริงสมัยตั้งคุณยายทำไมเอกสารที่เซนต์ข้างเคียงที่แม่เซนต์ข้างเคียงไว้น่าจะเชื่อถือได้ต้องรอดูพยานเค้าว่าจะมาพูดอะไรแล้วจะมาเล่าให้ฟังเพื่อปรึกษาค่ะ

 

โดย: ปรึกษาค่ะ IP: 118.172.239.245 13 ตุลาคม 2553 23:35:33 น.  

 

ขอปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับที่ดินของตนเองค่ะ..เรื่องมีอยูว่าพ่อกับซื้อที่ดินแปลงหนึ่งร่วมกับและจะแบ่งกันคนละครึ่งและส่วนที่เป็นของพ่อกับแม่ได้ให้น้าชายและครอบครัวมาปลูกบ้านอยู่อาศัยและอยู่มานานเกือบ 30 ปีแล้วโดยแม่ของดิฉันได้พูดว่าจะแบ่งที่ดินบริเวณที่น้าปลูกบ้านให้แปลงหนึ่ง..ต่อมาในปี 2548 พ่อแม่ได้ยกที่ดินแปลงนี้ให้ดิฉันและน้องสาวคนละครึ่งในปี2548ดิฉันได้ขอโอนแบ่งที่ดินจากอาโดยเสียค่าธรรมเนียมแบบซื้อต่อจากอาเป็นชื่อดิฉันคนเดียวซึ่งดินได้นำไปจดจำนองประกันเงินกู้สร้างจากบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์และจะแบ่งให้น้องในภายหลังโดยตกลงกันว่าจะแบ่งที่ดินออกเป็น 3 แปลง(ดิฉัน,น้อง,น้า)ซึ่งต่อมาน้าและครอบครัวรู้สึกไม่พอใจที่ดิฉันและน้องมาสร้างบ้านอยู่ในที่ดินข้างๆกันและกลัวว่าดิฉันจะไม่แบ่งที่ดินให้ตามที่พ่อแม่ได้ว่าตั้งนานแล้วและต่อมาดิฉันคิดว่าจะไม่แบ่งที่ดินให้น้าจะได้หรือไม่เพราะน้าอยู่ครอบครองมานานเกือบ 30ปีแล้ว น้าจะฟ้องร้องเอากรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้ได้หรือไม่และถ้าเราให้น้ารื้อบ้านที่ยังปลูกไม่เสร็จออกเราต้องเสียค่าเสียหายอะไรให้หรือไม่ที่ดิฉันไม่อยากแบ่งที่ดินให้เพราะดิฉันรำคาญน้าสะใภ้ที่ว่ากระทบและลูกๆว่าจะฟ้องร้องเอาเพราะอยู่มานานแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกชายของน้าชอบเปิดเพลงดังๆรบกวนบ้านใกล้ๆทุกวัน วันละหลายครั้งซึ่งน้าก็ห้ามลูกไม่ได้เพราะเป็นเกเรดื่มเหล้าเมาและชอบอาละวาดทุบข้าวของและบ้านโดยไม่เกรงใจชาวบ้านเลย)

 

โดย: ณิชชา IP: 182.93.173.220 16 ตุลาคม 2553 13:41:47 น.  

 

รบกวนท่านผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะคะ..
กรณีลูกเขยต่างชาติปลูกบ้านในที่ดินของแม่ยายโดยได้รับอนุญาตให้ปลูกได้โดยตกลงอยู่อาศัยในบ้านดังกล่าวด้วยกัน และบอกว่าในภายภาคหน้าจะยกบ้านพร้อมที่ดินให้เป็นของลูกสาวกับลูกเขย ครั้นต่อมาเมื่อสร้างบ้านเสร็จซัก3-4 ปี แม่ยายก็ไล่ลูกเขยกับลูกสาวออกจากบ้านไม่ยอมให้อยู่ต่อ และบอกว่าถ้าอยากได้บ้านและที่ดินก็ให้ฟ้องเอา ถามว่าลูกเขยต่างชาติกับลูกสาวจะมีทางใดที่จะได้บ้านและที่ดินนี้บ้าง เพราะที่ดินเป็นชื่อของแม่ยาย และลูกเขยกับลูกสาวก็ยินดีจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้ และยินดีซื้อที่ดินในราคาตามท้องตลาด และเลี้ยงดูให้ดีไปตลอด
ถ้าฟ้องใครจะเป็นคนฟ้องคะ ลูกเขยเป็นชาวต่างชาติ อีกคนก็เป็นลูกสาว ใครจะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องแม่ยายได้คะ แล้วถ้าฟ้องได้จะฟ้องข้อหาอะไรได้บ้างคะ เพราะก่อนที่จะปลูกบ้านพิพาท แม่ยายก็ตกลงให้ปลูกและตกลงจะยกบ้านพร้อมที่ดินให้ในภายภาคหน้า แต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจ (มีลูกอื่นๆ ยุยง) เข้ากรณีฉ้อโกงหรือไม่คะ
สรุปคืออยากทราบว่ามีหนทางไหนบ้างที่ลูกสาวกับลูกเขยต่างชาติจะได้บ้านและที่ดินดังกล่าวได้บ้างคะ โดยยินดีซื้อและสร้างบ้านหลังใหม่ให้ด้วยค่ะ... ขอบพระคุณท่านผู้รู้ล่วงหน้านะคะ...

 

โดย: kae-jung..123 IP: 61.19.239.17 8 พฤศจิกายน 2553 14:48:33 น.  

 

ในกรณีที่บ้านของเราอยู่ในที่ดินมานานกว่าเจ็ดสิบปีจนย่าและพ่อตาย ปัญหาที่ดินจึงเกิดขึ้นบ้านที่อยู่ติดกันเปรียบเสมือนญาติ ก็มามีปัญหาเขาบอกว่าให้เราทำการรังวัดที่ดินใหม่เราไม่มีสิทธิในที่ดินที่เราอยู่มาก็เลยงง หรือไม่ก็จ่ายเงินให้กับคนที่มีสิทธิคนอื่นๆด้วย ซึ่งเราก็ไม่รู้เรื่องที่ดินมาก่อนว่าเป็นของใครอยู่มานานไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาจนมาตาย แต่มีคนบอกว่าที่ดินดังกล่าวมีชื่อครอบครองหลายคนแต่ได้ตายกันไปหมดแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อของย่า ก็เลยอยากทราบว่าเรามีสิทธิอย่างไรบ้างค่ะแล้วต้องดำเนินการอย่างไร เพราะตอนนี้กำลังเป็นปัญหากันอยู่ค่ะกับบ้านติดกันที่บอกว่าเราไม่มีสิทธิ ขอบคุณค่ะ

 

โดย: เกตุ IP: 111.84.87.142 10 พฤศจิกายน 2553 0:55:46 น.  

 

ซื้อที่ดินเป็นที่2ผืนติดกันข้างๆเป็นของพี่ชายเจ้าของเดิมและก่อนที่จะขายพี่ชายเขาได้ขุดสระชึ่งตามโฉนดครึ่งหนึ่งของสระได้กินเนื้อที่ที่เราซื้อเราจะมีสิทธิอะไร?

 

โดย: นา IP: 119.42.82.64 19 มกราคม 2554 20:50:34 น.  

 

ดิฉันได้รับมรดกที่ดินจากป้าเมื่อ 3เดือนที่แล้ว แต่ป้าได้ให้น้องเขยของป้าปลูกมะม่วงมาแล้วประมาณ 12 ปี ดิฉันต้องการที่ดินคืนจะทำอย่างไรค่ะ

 

โดย: สาวิตรี IP: 223.204.94.179 13 กุมภาพันธ์ 2554 23:15:19 น.  

 

ที่ดิน

 

โดย: คน IP: 61.7.179.47 20 มีนาคม 2554 12:21:03 น.  

 

มีที่ดินโดยได้รับมรดกมาประมาณ 3ปี และได้ปลูกบ้านเสร็จแล้ว แต่ พี่สาวปลูกบ้านแค่กอปูนแล้วอาศัยมา10ปี และบอกว่าอาศัยพอลูกโตแล้วย้ายออก ดิฉันสามารถ แจ้งกรมที่ดินว่าพี่สาวเป็นผู้อาศัยได้หรือไม่

 

โดย: คน IP: 61.7.179.47 20 มีนาคม 2554 12:31:34 น.  

 

ขอถามหน่อยคะ ว่าที่ดินที่มีโฉนดที่อยู่ในธนาคารที่เอาไปค้ำกู้เงิน ซึ่งเป็นของเราแต่เราให้น้องต่างบิดา คนละนามสกุลใช้สอยที่ดินนั้นโดยไม่ได้เก็บค่าเช่าและ เอาผลประโยชน์อะไรเลย เขาก็ทำมาหากินอยู่บนที่ดินนั้นมาเป็นสิบกว่าปีแล้ว เขาสารมารถครอบครองปรปักษ์ได้ไหมคะ ถ้าโฉนดที่ดินยังอยู่ในธนาคาร

 

โดย: หน่อย IP: 110.168.120.215 21 เมษายน 2554 12:50:34 น.  

 

ขอตอบความเห็นที่13ครับ

 

โดย: dj IP: 125.25.82.49 24 มิถุนายน 2554 13:58:56 น.  

 

กรณีที่13ดังกล่าว เป็นเรื่องที่แม่ยายยินยอมให้ลูกสาวกับลูกเขยต่างชาติปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของแม่ยายได้ ต้องอธิบายก่อนว่าที่ดินแปลงดังกล่าวก็ยังคงเป็นของแม่อยู่ เพียงแต่ลูกสาวและลูกเขยมีสิทธิเหนือพื้นดิน กล่าวคือ มีสิทธิเป็นเจ้าของบ้านที่ได้สร้างขึ้นใหม่บนที่ดินของแม่ และมีสิทธิใช้สอยทำประโยชน์ใดๆในบ้านหลังนี้ได้ทุกอย่างตลอดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้แต่บ้านก็ยังเป็นของลูกทั้งสองอยู่ ไม่ใช่เป็นของแม่ยาย เพียงแต่แม่ยินยอมให้ลูกสร้างบ้านบนที่ดินของแม่ได้และลูกมีสิทธิใช้ประโยชน์ใดๆในบ้านได้
กรณีที่แม่ขับไล่ลูกออกจากบ้านนั้น เนื่องจากว่าเป็นข้อตกลงให้สิทธิเหนือพื้นดินที่ไม่มีกำหนดเวลา แม่จึงไม่สามารถไล่ให้ออกไปจากบ้านทันทีได้ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควรก่อนว่าจะไม่ให้อยู่บนที่ดินอีกต่อไปแล้วนะ แม่จึงจะบอกเลิกข้อตกลงได้ เมื่อเลิกสัญญาแล้วลูกทั้งสองต้องรื้อถอนบ้านออกไปและทำที่ดินให้มีสภาพตามเดิม หรือถ้าแม่ไม่ยอมให้รื้อบ้านไป แต่แม่ขอซื้อบ้านก็ขายบ้านให้แม่ไป หรืออีกทางหนึ่งก็คือลูกทั้งสองขอซื้อที่ดินของแม่ไปเลย ทีนี้ก็จะได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านไปทั้งสองอย่างเลย ก็แล้วแต่ข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย(ลองคุยกันดูครับ)
ส่วนกรณีฟ้องร้องกันนั้นต้องให้ลูกเขยฟ้องโดยมอบอำนาจให้ทนายความฟ้องก็ได้ เพราะกฎหมายห้ามมิให้ลูกฟ้องบุพการีได้ ก็จะฟ้องที่ศาลซึ่งที่ดินตั้งอยู่ในเขตอำนาจหรือที่ภูมิลำเนาของแม่ก็ได้(เลือกเอาครับ) และกรณีนี้แม่ไม่มีความผิดฉ้อโกงครับเพราะเป็นเรื่องข้อตกลงทางแพ่ง แม่ไม่ได้มีเจตนาจะโกงมาแต่แรกเป็นเรื่องผิดข้อตกลงมากกว่าต้องดำเนินคดีทางแพ่งครับ

 

โดย: dj IP: 125.25.82.49 24 มิถุนายน 2554 14:48:01 น.  

 

มีปัญหาทุกข์ใจมากคะ ช่วยแนะแนวทางให้หน่อยนะคะ ดิฉันเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่แยกทางกันโดยที่ดิฉันอยู่กับพ่อตั้งแต่เกิด แต่เมื่อหลายปีก่อนก็ได้ติดต่อแม่บ้างและ2ปีก่อนก็ได้ย้ายทะเบียนบ้านไปลงบ้านแม่เพราะดิฉันขายบ้านและแม่ได้บอกให้เอาที่ดินไปขึ้นฉโนด เผื่ออนาคตแต่หนังสือครอบคองเป็น นส3ก ซึ่งเป็นชื่อคุณตาที่เสียไปแล้วร่วมกับชื่อแม่ดิฉัน และแม่เอาหนังสือครอบครองไปฝากญาติซึ่งมาอาศัยปลูกบ้านอยู่ในที่ดินผืนนี้ร่วม20+แล้ว และญาติคนนั้นไม่ยอมคืนหนังสือครอบครองเพราะกลัวดิฉันซึ่งเป็นลูกคนเดียวของคุณแม่เอาไปขึ้นฉโนด ที่ดินผืนนี้ญาติๆมาปลูกบ้านอยู่4หนังค่ะรวมแม่ของดิฉันเป็น5 ดิฉันควรทำอย่างไรดีและมีสิธที่ดิฉันจะได้ที่ดินคืนไหมคะ ต้องทำยังไงและวิธีไหนบ้าง แล้วในกรณีที่เป็นชื่อตากับแม่แต่ตาเสียไปแล้วและแม่เป็นบุคคลดาวซินโดมดิฉันซึ่งเป็นลูกสามารถจัดการทุกอย่างตามกฏหมายเองโดยแม่ไม่ยุ่งได้ไหมเพราะแม่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ อยากทำให้ท่านค่ะ เพราะพี่น้องต่างบิดาและญาตของท่านพยายามครอบครองและสร้างบ้านปิดทางเดินเข้าออกหน้าบ้านแม่ดิฉัน สงสารท่านค่ะ ถึงแม้ดิฉันจะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับแม่เพราะพ่อไม่ยินยอมแต่อยากทำทุกอย่างไห้ถูกต้องค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

 

โดย: คีตา IP: 81.153.115.112 7 กันยายน 2554 3:20:40 น.  

 

มีปัญหาทุกข์ใจมากคะ ช่วยแนะแนวทางให้หน่อยนะคะ ดิฉันเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่แยกทางกันโดยที่ดิฉันอยู่กับพ่อตั้งแต่เกิด แต่เมื่อหลายปีก่อนก็ได้ติดต่อแม่บ้างและ2ปีก่อนก็ได้ย้ายทะเบียนบ้านไปลงบ้านแม่เพราะดิฉันขายบ้านและแม่ได้บอกให้เอาที่ดินไปขึ้นฉโนด เผื่ออนาคตแต่หนังสือครอบคองเป็น นส3ก ซึ่งเป็นชื่อคุณตาที่เสียไปแล้วร่วมกับชื่อแม่ดิฉัน และแม่เอาหนังสือครอบครองไปฝากญาติซึ่งมาอาศัยปลูกบ้านอยู่ในที่ดินผืนนี้ร่วม20+แล้ว และญาติคนนั้นไม่ยอมคืนหนังสือครอบครองเพราะกลัวดิฉันซึ่งเป็นลูกคนเดียวของคุณแม่เอาไปขึ้นฉโนด ที่ดินผืนนี้ญาติๆมาปลูกบ้านอยู่4หนังค่ะรวมแม่ของดิฉันเป็น5 ดิฉันควรทำอย่างไรดีและมีสิธที่ดิฉันจะได้ที่ดินคืนไหมคะ ต้องทำยังไงและวิธีไหนบ้าง แล้วในกรณีที่เป็นชื่อตากับแม่แต่ตาเสียไปแล้วและแม่เป็นบุคคลดาวซินโดมดิฉันซึ่งเป็นลูกสามารถจัดการทุกอย่างตามกฏหมายเองโดยแม่ไม่ยุ่งได้ไหมเพราะแม่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ อยากทำให้ท่านค่ะ เพราะพี่น้องต่างบิดาและญาตของท่านพยายามครอบครองและสร้างบ้านปิดทางเดินเข้าออกหน้าบ้านแม่ดิฉัน สงสารท่านค่ะ ถึงแม้ดิฉันจะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับแม่เพราะพ่อไม่ยินยอมแต่อยากทำทุกอย่างไห้ถูกต้องค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

 

โดย: คีตา IP: 81.153.115.112 7 กันยายน 2554 6:31:51 น.  

 

ผมอยากถามว่าถ้าพ่อผมให้ลุงปลูกบ้านอยู่จนกว่าลุงตายถึงจะเอาคืนซึ่งตอนนี้ลุงอยู่มา25ปีแล้ว ถ้าลุงตายผมจะเอาที่ดินคืนได้ปล่าคับแล้วถ้าไม่ได้มีวิธีเอาคืนได้ไม่คับ ตอนนี้ลุงยังไม่ตายนะคับผมกลัวมีปัญหาตอนหลัง

 

โดย: man IP: 182.53.236.129 27 พฤศจิกายน 2554 12:25:58 น.  

 

สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องสอบถามค่ะ คือ เมื่อประมาณ 34 ปีที่แล้ว นายจันทร์ได้ชักชวนเพื่อนๆมาตั้งหมู่บ้านกัน โดยตกลงกันว่าจะแบ่งที่ให้ครอบครัวล่ะ 1 ไร่(ยกให้ฟรี) แต่เขาต้องเป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อตกลงกันได้เขาก็แบ่งที่ดินให้ครอบครองตามสัญญา แต่โฉนดยังเป็นชื่อของเขาอยู่ และมาปีนี้ลูกชายเขาได้เอาโฉนดไปจำนองกับธนาคาร และธนาคารจะมายึด โดยธนาคารได้ส่งเอกสารมาบอกว่าให้รื้อถอนและย้ายออกจากพื้นที่ภายในเวลา 30 วัน ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครรู้มาก่อน และจากการที่ปีนี้ลูกชายเขาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเขาจึงต้องการเอาที่ดินคืน หรือไม่ก้อจ่ายเงินให้เขาเพื่อเป็นค่าซื้อที่ดิน แต่เราจะซื้อได้อย่างไรและเขาจะโอนให้เราได้อย่างไรในเมื่อที่ดินผืนนี้กำลังจะถูกธนาคารยึด เนื่องจากเขาไม่ไปใช้หนี้ ถ้าเราเอาเงินให้เขา พอเขาได้ที่ดินมาแล้วเขาไม่โอนให้เรา เราจะทำอย่างไร

 

โดย: ต๋อม IP: 118.175.88.219 22 ธันวาคม 2554 10:09:42 น.  

 

สวัสดีค่ะ คือเรื่องมันมีอยู่ว่าที่บ้านได้สร้างบ้านมานานกว่า30กว่าปีแล้ว แล้วข้างบ้านจะเป็นถนน คือถนนเมื่อก่อนจะเป็นคลอง พอตอนนั้นสร้างบ้านก็เลยถมที่ที่เป็นถนนด้วยแล้วต่อมาก็ทำหลังคาที่ที่เป็นถนนเพื่อจอดรถ ข้างหลังบ้านจะเป็นที่ดินที่ว่างเปล่า 30กว่าปีด่อมาเจ้าของที่ข้างหลังให้รื้อถอนออก เพื่อที่เขาจะได้ใช้ที่ดินถนนที่เราเป็นคนถมเองออกให้หมด อยากถามว่าจะได้ค่ารื้อถอนหรือเปล่าและเราจะมีสิทธิ์อะไรบ้างในที่ถนนที่เราเป็นคนถมเอง

 

โดย: เบญจวรรณ IP: 178.72.13.101 26 ธันวาคม 2554 7:19:34 น.  

 

สอบถามว่า ถ้าเราอยู่ที่ดินของรัฐ สร้างบ้านอยู่มากว่า 16 ปีแล้ว ตรงนี้ไม่ทราบว่าเราสามารถขอทะเบียนบ้านได้หรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ

 

โดย: nonggg IP: 125.24.116.229 27 ธันวาคม 2554 16:36:31 น.  

 

อยากปรึกษา เรื่องที่ดินที่อยู่ปัจจุบันผ่อนซื้อและปลูกบ้านอาศัยสามีเสียชีวิตปี2535 แต่ไม่ได้จดทะเบียนมีบุตร1คนอายุ20ปี พ่อสามียื่นขอเป็นผู้จัดการมรดก (เสียชีวิต) และแม่สามีก็เสียชีวิตแล้วเหมือนกันต้องทำอย่างไรดีค่ะ

 

โดย: นิกกี้ IP: 58.8.3.218 5 มกราคม 2555 16:37:59 น.  

 

ป้าขอปรึกษาหน่อยน่ะค่ะ ป้าซื้อบ้านเดี่ยว50ตรว.1หลังให้พ่ออาศัยอยู่ และตัวเองไปทำงานต่างจังหวัด2-3เดือนกลับมาบ้านทีแต่เป็นคนส่งเสียดูแลพ่อและครอบครัวรวมทั้งส่งค่าผ่อนบ้าน หลังจากนั้นอีกประมาณ 3-4ปี ได้ไปรับน้องสาวที่เพิ่งคลอดลูกชายได้ไม่ถึงอาทิตย์ และถูกสามีทิ้งด้วยความสงสารเด็กจึงนำเข้ามาอยู่ในบ้าน และส่งเสียเลี้ยงดูจนโตเป็นหนุ่มรวมเวลาได้ประมาณ 22ปี น้องทรยศคิดจะฟ้องร้องเอาบ้าบเป็นสมบัติของตัวเอง ทั้งที่ชื่อบ้านและโฉนดเป็นของป้า ป้าจะทำอย่างไรดีค่ะ

 

โดย: ป้าพร IP: 180.180.57.22 19 มกราคม 2555 23:48:04 น.  

 

อยากถามว่ามาอยู่ที่ธนาคารนาน10ปี
ตอนนี้ธ ขายทอดตลาด คนชื้ออยากให้ย้ายออก เรามีสิทมัย

 

โดย: สำ IP: 178.238.131.186 4 มีนาคม 2555 8:58:11 น.  

 

สวัสดีค่ะ
รบกวนปรึกษาค่ะ กรณีของที่บ้านคือ คุณแม่ซื้อที่ปลูกบ้านค่ะ เป็นการเช่าซื้อแล้วต่อมาในภายหลังปรากฎว่าถูกโกงโดยเจ้าของที่ขายและโอนให้ผู้อื่น โดยที่เราไม่ทราบเรื่อง แต่ว่าครอบครัวเราไม่ยอมย้ายออกค่ะ เจ้าของที่ก็ไม่ได้ว่าอะไร เราอยู่ที่นี่มานานเกินยี่สิบปีแล้ว อย่างนี้จะเรียกว่าเข้าข่ายครอบครองปรปักษ์หรืเปล่าค่ะ. เรื่องถูกโกงเราไม่เคยฟ้องร้องค่ะ ตอนนั้นแม่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายเลย รบกวนด้วยค่ะ

 

โดย: Ap IP: 115.67.32.71 24 มิถุนายน 2555 16:04:46 น.  

 

รบกวนปรึกษาค่ะ น้าของดิฉันได้เสียชีวิตลง ดิฉันและลูกได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของน้าเป็นเวลา 10 ปีแล้ว โดยที่ญาติพี่น้องรับรู้ไม่เคยมีปัญหาอะไร..ตั้งใจจะยื่นเรื่องครอบครองปรปักษ์..ดิฉันจะสามารถทำได้ไหมคะ

 

โดย: กาญจนา IP: 180.180.76.179 22 กรกฎาคม 2555 8:57:15 น.  

 

รบกวนปรึกษาหน่อยนะคะ มีที่ดินอยู่ 40ไร่ มีคนมาขออาศัยในที่ดินแห่งนี้ โดยบอกคุณย่าว่าไม่มีที่อยู่ คุณย่าเลยให้อาศัย รวมอายุประมาณ 50 ปี แล้วรุ่นคุณย่าไม่มีการทำสัญญา มาทำตอนรุ่นคุณพ่อ แต่ก็ไม่ต่อเนื่อง เพราะบางหลังไม่ยอมต่อสัญญา ปัจจุบันต้องการแบ่งที่ดิ จะมีวิธีใดบ้างที่จะสามารถทำได้

 

โดย: นิดาวรรณ IP: 124.121.251.154 9 ธันวาคม 2555 12:55:06 น.  

 รบกวนปรึกษานะครับ พี่สาวและครอบครัวของเขาเข้ามาอาศัยอยู่ในที่ของพ่อเป็นเวลา 17 ปี ปลูกบ้านและโรงเลี้ยงหมู 2 โรงเรือน ปัจจุบันนี้ที่ดินผืนนี้ตามโฉนดชื่อ
พ่อได้โอนเปลี่ยนเป็นชื่อผม(ยกมรดก)
พี่สาวและพี่เขยมีแนวโน้มไม่อยากย้ายแต่ผมอยากจะขายแต่พี่สาวผมอยากยู่ฟรีไปตลอดชีวิตถ้าผมไม่ยอมจะมีแนวข้อกฎหมายอย่างไรบ้างครับ
เช่น การแจ้งล่วงหน้ากี่ปีที่เราจะขายที่ดินเพาระผมอายุมากแล้วต้องการเงินมารักษาตัวบ้างเพราะผมไม่ลูกดูแลครับ

 

โดย: ธนเสฏฐ์ IP: 113.53.227.101 17 ธันวาคม 2555 18:42:10 น.  

 

สอบถามหน่อยครับ พอที่ข้างบ้านไม่ทราบว่าเป็นของใครแต่มีคนอื่นเข้ามาอยู่เปิดเป็นร้านอาหารและส่งเสียงดังเราจะทำอย่างไรได้ครับ

 

โดย: เค IP: 49.48.154.110 8 มกราคม 2556 11:11:05 น.  

 

อยากรู้ว่าได้ซื้อขายพ่อไว้ที่1แปลงเขาบอกว่าเขตอยู่ตรงนี้ถึงตรงนี้ พออยู่ได้24ปีมารางวัดที่แปลงนี้เนื้อที่มี2ไร่กว่า แต่ในโฉนดมี1ไร่1งาน แต่เราดูแลทำสวนทำทางถนนด้วยแต่เนื้อที่เกินโฉนดนั้นมีน้องชายอยู่บ้านอีก1หลังคือบ้านพ่อแต่พ่อตายไปแล้ว ผมปลูกบ้านอยู่ที่มีโฉนด ผมมีสิทธครอบครองหรือเปล่า เพราะพีน้องจะเอา ที่ดินแปลงนี้กัน

 

โดย: นาย วีรยุทธ ปัถวี IP: 101.108.197.65 3 กุมภาพันธ์ 2556 20:49:53 น.  

 

ขอบคุณมากมายคะ

 

โดย: Nathawan IP: 58.9.83.254 3 มีนาคม 2556 14:18:41 น.  

 

ขอถามว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของน้องชายปู่ คุณปู่ได้ขอแบ่งซื้อที่ดินกับน้องชายคุณปู่ คุณปู่ก็เรยได้ทำหนังสือสัญญาที่ดินซื้อขายไว้แต่คุณปู่ทำกันเองกับน้องชายของคุณปู่และก็มีพยายานอิก1คน แต่ยังไม่ได้แบ่งแยก และคุนปู่อาศัยที่ดินนี้มา20กว่าปีแล้ว แต่ที่ดินตรงนี้น้องชายคุณปู่ได้เอาไปจำนองให้กับคนอื่นอิกที น้องชายคุณปู่ไม่เงินไปถอนจนเป็นหนี้ คนที่น้องชายคุณปู่เอาที่ดินไปจำนองนั้นจะมาขอยึดที่ดิน คุณปู่จะมีสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนกับที่ดินนี้

 

โดย: สุวรรณา สระทองเทียน IP: 110.49.240.127 6 มีนาคม 2556 6:10:37 น.  

 

ขอถามว่าผมทำกิน(ปลูกมัน)บนที่ไม่มีเจ้าของมาเป็นเวลา 5 ปีไม่มีเจ้าขอมาแสดงสิทธิ์เลยผมต้องทำอย่างไรบ้าง กับการแสดงสิทธิ์ ตามประมวนกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ มาตรา1382 บุคคนนั้นอาจยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่ามีกรรมสิทธิ์หลังจาคศาลมีคำสั่งแล้วก็เอาคำสั่งศาลไปจดทะเบียนได้ใช้ไหมครับแล้วผมต้องมีพยานหลักฐานอะไรหรือเปล่่่าครับขอความกรุณาช่วยชี้แนนะหน่อยครับ

 

โดย: พยงค์ IP: 118.175.12.242 19 เมษายน 2556 11:22:57 น.  

 

ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของคนอื่นมาเป็นเวลานานกว่า50ปีแล้วตอนนี้เจ้าของใหม่มาไล่ที่ได้หรือไม่

 

โดย: porn IP: 58.181.187.204 17 พฤษภาคม 2556 9:47:15 น.  

 

รบกวนถามหน่อยนะคะ คือเรื่องมีอยู่ว่าหนูได้ซื้อที่ดินไว้ 1 ไร่แต่ใช้ชื่อพ่อและก็สร้างบ้านให้อีก 1 หลัง พ่อใส่ชื่อตัวเองเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน ต่อมาหนูได้ทำเรื่องซื้อขายกับพ่อซื้อบ้านพร้อมที่ดินกลับมาเป็นของหนูเองและพ่อก็ยังอยู่อาศัยและเป็นเจ้าบ้านเหมือนเดิมในทะเบียนบ้าน (อยู่กับภรรยาใหม่) อย่างนี้พ่อมีสิทธิ์ครอบครองปรปักษ์หรือไม่คะ

 

โดย: pu IP: 58.9.92.137 9 กรกฎาคม 2557 20:30:58 น.  

 

หลักเกณฑ์ตามมาตรา 1382 ผมอ่านดูแล้วไม่เห็นตัวบทบอกว่าผู้ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลอื่นจะต้องสุจริตด้วย เหตุใดในบทความจึงบอกว่าต้องสุจริต ตัวอย่างเช่น นาย ก. เป็นเศรษฐีที่ดิน ชอบกว้านซื้อที่ดินจากหลายๆแห่งมาไว้เป็นของตนชอบกว้านซื้อที่ดินจากหลายๆแห่งมาไว้เป็นของตนเพื่อจะได้นำมาให้ผู้อื่นเช่าหรือขายให้แก่ผู้อื่นในราคาสูงๆ ซื้อไว้มากมายทุกที่เกือบทุกจังหวัด เผอิญ ที่ดินแปลงหนึ่งที่นาย ก.ซื้อไว้แต่ไม่ได้ล้อมรั้วอะไรไว้เลย เพียงแต่ติดป้ายไว้ว่าขายหรือให้เช่า และอยู่ติดบ้านของนาย ข.ซึ่งเป็นชาวบ้านทำงานรับจ้างทั่วๆไป นาย ข.อยากทำธุรกิจเลี้ยงโคนม จึงไปกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยมีบ้านของตัวเองเป็นหลักประกันมาซื้อวัวจำนวนหนึ่งมาเลี้ยงไว้ในที่ดินของนาย ก.เพราะตนคิดว่านาย ก.อาจจะตายไปแล้วหรือหลงลืมไปแล้วว่าตนเองได้ซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้(เพราะซื้อไว้มากเกิน)ประกอบกับการที่นาย ก.ไม่เคยแวะมาดูที่ดินของตนเองเลยเป็นเวลา สิบๆปีแล้ว ทั้งนี้นาย ข. ก็ได้ล้อมรั้วทำเป็นคอกวัวไว้ พร้อมกับสร้างโรงเรือนไว้ให้วัวอยู่อาศัยด้วย เวลาผ่านไปสิบห้าปีธุรกิจของนาย ข.ประสบความสำเร็จมากมายกลายเป็นฟาร์มโคนมอันดับต้นๆของจังหวัด นาย ข.นึกได้ว่าตนยังไม่ได้จดทะเบียนที่ดินเพื่อเป็นเจ้าของที่ดินตามกฎหมาย เกรงว่า นาย ก. หรือทายาทของ นาย ก.จะมาเรียกร้องฟ้องร้องตนเอง จึงได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลแสดงว่าตนเองได้กรรมสิทธิ์ ในที่ดินของ นาย ก. แล้ว ศาลฟังข้อเท็จจริงแล้วจึงพิพากษาให้ที่ดินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ นาย ข. นาย ข.จึงได้นำคำพิพากษาไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อจดทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเจ้าหน้าที่ก็จดให้เป็นที่เรียบร้อย ตามข้อเท็จจริงตามที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ถ้าถือตามความเห็นในบทความของคุณหมู ดังนี้ก็ต้องถือว่า นาย ข.ไม่สุจริตมาแต่แรก คือรู้ว่าที่ดินที่ตนครอบครองอยู่นั้นเป็นของ นาย ก. แต่ตนคิดไปเองว่านาย ก.อาจลืมหรือตายไปแล้ว จึงเข้าไปครอบครองใช้ประโยชน์เป็นของตนโดยพลการ ถือว่าไม่สุจริต นาย ข.ย่อมไม่มีทางได้ กรรมสิทธิ์เลย ดังนี้จะเป็นการขัดกับตัวบทกฎหมายหรือไม่อย่างไร ซึ่งตามความเห็นผมต้องถือว่า นาย ข.ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินไปแล้ว จึงอยากทราบว่าคุณหมูมีความคิดหรือมีความเห็นแย้งหรือเพิ่มเติมอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องความสุจริตของผู้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นกล่าวให้ชัดขึ้นก็คือมีหลักเกณฑ์หรือที่มาตามตัวบทกฎหมายอย่างไร

 

โดย: boo IP: 101.108.232.31 30 กรกฎาคม 2557 23:02:09 น.  

 

มีที่ดินพร้อมบ้านสองหลัง โดยเจ้าของที่ได้นำไปจำนองธนาคารต่อมา เจ้าของที่มีปัญหาเรื่องเงินเเต่ไม่ถึงกับธนาคารยึด เเต่ขาดส่งบ้าง ต่อมาพี่สาวยืนมือช่วยโดยไถ่ถอนออกจากธนาคารให้แต่โอนกรรมสิทธิ์เปนชื่อเเก โดยบอกกับเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆๆ ว่ามีเงินเมื่อไหร่มาไถ่ถอนได้เลย ต่อมาน้องชายมีเงินพอไถ่ถอนกลับได้หรือซื้อคืน สุดท้ายพี่สาวไม่ยอมคืนให้ (แต่น้องชายก็อยู่บ้านที่เดิม เกินสิบปี กรณีนี้น้องชายมีวิธีไหนบ้างที่สามารถได้ที่คืน

 

โดย: jaw IP: 1.46.9.168 20 สิงหาคม 2557 23:14:39 น.  

 

รบกวนถามเรื่องที่ดินหน่อยค่ะ.....ย่าซื้อที่แปลงแรกไม่รู้หนังสือใส่ชื่อลูกสาวคนแรก.....ต่อมาซื้อแปลงที่2 ด้วยความกลัวว่าลูกคนแรกจะโกงน้องเลยให้ใส่ชื่อตัวเอง ต่อมาที่แปลงแรกย่าปลูกบ้านโดยให้ปู่เป็นเจ้าบ้านแต่ชื่อที่ดินยังเป็นชื่อลูกสาวคนแรกอยู่มาหลายปีปู่ตาย ย่าให้ลูกชายเป็นเจ้าบ้านแทนปู่แต่ก่อนหน้านี้ลูกย่าก็อยู่ด้วยกันที่บ้านแต่ต่อมาย่าก็ขับไล่ลูกสาวที่มีชื่อในที่ดินออกจากแปลงนี้เพราะลูกสาวแกทะเลาะกับลูกสะใภ้ย่าใช้มีดไล่ลูกสาวออกไปจนในที่สุดบ้านหลังนี้ก็มีครอบครัวของลูกชายอยู่ส่วนลูกคนอื่นๆก็โดนให้ออกไปอยู่ที่อื่น ยามย่าเจ็บป่วยก็ไม่มีใครมาดูแลก็นอกจากลูกชายกับลูกสะใภ้เป็นคนดูแลจนย่าอายุ75ปีท่านเสียยังไม่ทันได้คุยเรื่องที่ดินแต่ก่อนตายย่าก็บอกว่ายกที่สองแปลงให้ลูกชาย.....ลูกชายก็อยู่จนมีลูกสาวตอนนี้ลูกสาวเขาก็อายุ30กว่าแล้วส่วนลูกสาวคนโตก็ออกจากบ้านหลังนี้ไปเกือบ30ปีพอย่าเสีย ลูกสาวคนโตจะมาเอาที่ดินขาย....อยากทราบว่าลูกส่วคนโตย่าทำเรื่องขายได้หรือไม่...แล้วลูกชายจะมีสิทธิ์ในที่ดินนี้หรือไม่

 

โดย: Tanawan IP: 125.27.182.38 23 สิงหาคม 2557 0:43:26 น.  

 

รบกวนถามเรื่องที่ดินหน่อยค่ะ.....ย่าซื้อที่แปลงแรกไม่รู้หนังสือใส่ชื่อลูกสาวคนแรก.....ต่อมาซื้อแปลงที่2 ด้วยความกลัวว่าลูกคนแรกจะโกงน้องเลยให้ใส่ชื่อตัวเอง ต่อมาที่แปลงแรกย่าปลูกบ้านโดยให้ปู่เป็นเจ้าบ้านแต่ชื่อที่ดินยังเป็นชื่อลูกสาวคนแรกอยู่มาหลายปีปู่ตาย ย่าให้ลูกชายเป็นเจ้าบ้านแทนปู่แต่ก่อนหน้านี้ลูกย่าก็อยู่ด้วยกันที่บ้านแต่ต่อมาย่าก็ขับไล่ลูกสาวที่มีชื่อในที่ดินออกจากแปลงนี้เพราะลูกสาวแกทะเลาะกับลูกสะใภ้ย่าใช้มีดไล่ลูกสาวออกไปจนในที่สุดบ้านหลังนี้ก็มีครอบครัวของลูกชายอยู่ส่วนลูกคนอื่นๆก็โดนให้ออกไปอยู่ที่อื่น ยามย่าเจ็บป่วยก็ไม่มีใครมาดูแลก็นอกจากลูกชายกับลูกสะใภ้เป็นคนดูแลจนย่าอายุ75ปีท่านเสียยังไม่ทันได้คุยเรื่องที่ดินแต่ก่อนตายย่าก็บอกว่ายกที่สองแปลงให้ลูกชาย.....ลูกชายก็อยู่จนมีลูกสาวตอนนี้ลูกสาวเขาก็อายุ30กว่าแล้วส่วนลูกสาวคนโตก็ออกจากบ้านหลังนี้ไปเกือบ30ปีพอย่าเสีย ลูกสาวคนโตจะมาเอาที่ดินขาย....อยากทราบว่าลูกส่วคนโตย่าทำเรื่องขายได้หรือไม่...แล้วลูกชายจะมีสิทธิ์ในที่ดินนี้หรือไม่

 

โดย: Tanawan IP: 125.27.182.38 23 สิงหาคม 2557 0:45:45 น.  

 

ผมย้ายเข้าไปอยู่บ้านในทะเบียนบ้านชื่อผมเป็นเจ้าบ้านและภรรยาเป็นผู้อาศัยย้ายเข้าไปอยู่ 10 ปีแล้ว เพราะบ้านนั้นไม่มีชื่อเจ้าบ้านมาก่อนและบ้านน้ั้นเป็นที่ดินที่ผู้ให้เช่าสร้างให้เช่าเป็น 40 ปีแล้วเจ้าของที่ดินเดิมเสียชีวิตไปแล้วส่วนผู้ที่มาสร้างให้ผมเช่าก็ไม่มีเอกสารอะไรเลยแล้วผมจะร้องขอครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่ คนที่สร้างให้ผมเช่าบอกว่าให้ผมย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านหลังที่ผมเช่าแต่ผมไม่รู้จะย้ายออกแล้วไปลงที่ไหนก็เลยไม่ยอมแจ้งย้ายออกผมต้องทำอะไรยังงัยต่อครับเพราะผู้ที่สร้างให้ผมเช่าไม่ใช่เจ้าของที่ดินเป็นเพียงคนมาเช่าที่และสร้างบ้านให้คนเช่าอีกทีหนึ่งครับ

 

โดย: รบกวนปรึกษาครับ (คนจน) IP: 118.173.123.72 25 สิงหาคม 2557 15:04:34 น.  

 

ขอสอบถามเกี่ยวกับที่ดินหน่อยค่ะ คือเรื่องมีอยู่ว่า แม่ได้ให้ญาติปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของแม่ จากนั้นญาติคนนี้ก้ออยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วเขาก็มีเรื่องไม่พอใจ เขาก็ย้ายครอบครัวไปสร้างบ้านใหม่อยู่ที่อื่น แต่บ้านหลังที่ปลูกอยู่ในที่ดินของแม่ก็ยังมีอยู่ตอนนีเขาไม่อยู่บ้านหลังนี้มา 10 กว่าปีแล้ว พอดีทางบ้านต้องการให้ญาติคนนี้มารื้อบ้านออกแล้วก็ให้ญาติคนอื่นๆไปพูดให้เขามารื้อบ้าน แต่เขาบอกว่าเขาไม่รื้อ และถ้าแม่จะรื้อเองเขาบอกว่าเขาจะเอาตำรวจมาจับ ก็เลยอยากถามว่าควรจะทำอย่างไรดีค่ะ ในเมื่อบ้านก็ตั้งไว้เฉยๆๆ เขาก็ไม่ได้อยู่เเล้วแล้วจะตั้งไว้ทำไม่ให้เปลืองที่ ขอความคิดเห็นจากผู้รู้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

โดย: หนักใจจริงๆๆ IP: 118.175.188.59 21 พฤศจิกายน 2557 15:31:22 น.  

 

ขอสอบถามค่ะถ้าโฉนดเป็นชื่อพ่อเราแต่โฉนดอยู่กับคนอื่นเ
ขาถือมา10ปีแร้วเขาสามารถโอนเปนของเขาได้รึป่าวแร้วเราที่เปนทายาทสามารถเอาคืนได้รึป่าว

 

โดย: สุกัญญา สัจจาสังข์ IP: 49.230.78.160 24 กุมภาพันธ์ 2558 7:11:42 น.  

 

อยากชาบกรนีของพอ่ค่ะพอ่อยู่ที่ดินนี้มา30ปีโดยชื้อมาจากยาดคนหนึงแต่ไม่ใด้โอนโฉนดเพราะเมือ่กอนเป็น น.ส๓อยู่มายาดคนนั้นเสียชีวิดแล้วทางที่ดินออกโฉนดให้ปี2549เป็นโฉนดใด้8ปี่แต่พอ่ครอบครองมาแล้ว30ปีพอลูกผู้ตายรู้ว่าที่พอ่อยู่เป็นชื่อของพอ่เขาก็จะมาทวงสิดนั้นคืนแล้วแบบนี้พอ่พอมีทางสู้คดีชนะใหมคะ

 

โดย: ดาว IP: 49.230.143.107 12 พฤษภาคม 2558 19:21:07 น.  

 

ชว่ยตอบคำถามด้วยคะเพราะตอนนี้ลูกของเขาใด้เอาที่ไปตำนองนายทุนแล้วคะเราจะทำนังใงคะ

 

โดย: ดาว IP: 49.230.143.107 12 พฤษภาคม 2558 20:39:48 น.  

 

ได้ความรู้มีประโยชน์มาก

 

โดย: นัน IP: 49.230.215.203 19 กรกฎาคม 2558 21:17:13 น.  

 

ได้ความรู้มีประโยชน์มาก

 

โดย: นัน IP: 49.230.215.203 19 กรกฎาคม 2558 21:17:22 น.  

 

คืออยากจะทราบอะคะว่าในโฉนดที่ดินเป็นชื่อของตาหนูแต่มีญาติ(ป้า)มาอาศัยแต่ตาาหนูยังไม่ได้โอนให้ใครแต่ตาหนูจะโอนให้แม่หนูแต่ป้าไม่ยอมจะขอซิ้อในราคา15000เองแต่ป้าครอบครองมา10กว่าปีแล้วหนูควรทำยังไงดีคะ

 

โดย: ฐิติรัตน์ IP: 94.23.252.21 26 ธันวาคม 2558 23:43:23 น.  

 

สอบถามค่ะ คือตอนนี้ที่บ้านกำลังมีปัญหาค่ะ หนูเป็นหลานค่ะ มีที่แปลงนึงป้าเป็นคนซื้อ 5ไร่3งาน แต่เป็นชื่อแม่ค่ะซึ่งแม่นี่มีศักดิ์เป็นยายหนูค่ะเนื่องจากแม่ของหนูเสียชีวิตไปแล้ว ป้าคนนี้เค้าให้ที่แปลงนี้เป็นชื่อแม่ในโฉนดเป็นชื่อแม่ พอมาวันนึงป้าได้ให้แม่มาปลูกบ้านอยู่ในแปลงนี้ 10 กว่าปีแล้ว
พอมาวันนี้เค้าพูดว่าให้แม่อยู่แค่ตาย แม่ที่ว่านี่เป็นยายของหนูเค้าเลี้ยงหนูมาตั้งแต่หนูออกจากท้องแม่9เดือนแล้วแม่ก้อมาเสียชีวิตค่ะ เค้าจะไม่ให้หนูอยู่บ้านหลังนี้ถ้าแม่เป็นอะไรไป แต่ยายทำพินัยกรรมให้หนู
เพราะหนูเลี้ยงยายมา ยายก้อเลี้ยงหนูเหมือนลูกคนเล็กอีกคน แต่ป้าเขาไม่ยอม ลุงอีกคนก้อไม่ยอมแถมลุงยังย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเราอีกเพราะกลัวแม่จะยกที่ ยกบ้านให้เราหนูควรจะทำยังไงดีค่ะ ทีแรกป้าเขาบอกยกให้3งาน แล้วให้หนูกับแม่ย้ายมาปลูกบ้านแต่ตอนนี้เขาบอกไม่ให้หนูควรทำไงดีค่ะ

 

โดย: อรษา IP: 182.232.126.157 8 มีนาคม 2560 23:45:38 น.  

 

สอบถามค่ะ คือตอนนี้ที่บ้านกำลังมีปัญหาค่ะ หนูเป็นหลานค่ะ มีที่แปลงนึงป้าเป็นคนซื้อ 5ไร่3งาน แต่เป็นชื่อแม่ค่ะซึ่งแม่นี่มีศักดิ์เป็นยายหนูค่ะเนื่องจากแม่ของหนูเสียชีวิตไปแล้ว ป้าคนนี้เค้าให้ที่แปลงนี้เป็นชื่อแม่ในโฉนดเป็นชื่อแม่ พอมาวันนึงป้าได้ให้แม่มาปลูกบ้านอยู่ในแปลงนี้ 10 กว่าปีแล้ว
พอมาวันนี้เค้าพูดว่าให้แม่อยู่แค่ตาย แม่ที่ว่านี่เป็นยายของหนูเค้าเลี้ยงหนูมาตั้งแต่หนูออกจากท้องแม่9เดือนแล้วแม่ก้อมาเสียชีวิตค่ะ เค้าจะไม่ให้หนูอยู่บ้านหลังนี้ถ้าแม่เป็นอะไรไป แต่ยายทำพินัยกรรมให้หนู
เพราะหนูเลี้ยงยายมา ยายก้อเลี้ยงหนูเหมือนลูกคนเล็กอีกคน แต่ป้าเขาไม่ยอม ลุงอีกคนก้อไม่ยอมแถมลุงยังย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเราอีกเพราะกลัวแม่จะยกที่ ยกบ้านให้เราหนูควรจะทำยังไงดีค่ะ ทีแรกป้าเขาบอกยกให้3งาน แล้วให้หนูกับแม่ย้ายมาปลูกบ้านแต่ตอนนี้เขาบอกไม่ให้หนูควรทำไงดีค่ะ

 

โดย: อรษา IP: 182.232.126.157 8 มีนาคม 2560 23:45:48 น.  

 

ผมอยากทราบว่า ทางคุณปู่ได้ให้คนอื่นมาอาศัยในที่ๆมีโฉนดเป็นเวลา10กว่าปีแล้วตอนนี้ผู้ที่มาขออาศัยจะขอให้ออกโฉนดให้เป็นไปได้ไหมครับ ปู่แค่ให้อยู่อาศัยแต่เขากับอยากได้ที่ดินตรงที่เขาปลูกบ้านพอจะมีวิธีแก้ไขไหมครับ

 

โดย: เบียร์ IP: 1.46.12.113 25 มีนาคม 2560 23:53:15 น.  

 

ทำไมถึงต้องออกกฏหมายให้คนมาโกงเอาที่ดินของเรา

 

โดย: สุวิมล รุ่งเรือง IP: 182.232.162.74 5 เมษายน 2560 17:11:33 น.  

 

สวัสดีค่ะดิฉันมีเรื่องจะปรึกษาค่ะ ทางบ้านซื้อที่ดินมาในราคา 10,000 บ.ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครองครองแต่อย่างใด มีเพียงทะเบียนบ้าน การขอน้ำ-ไฟพ่อกับแม่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยไม่ได้รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อกับที่ดินพอปลูกบ้านได้ค่ะ ในสมัย 30 กว่าปีแล้วค่ะก่อนกรมทางหลวงยังไม่ตัดเข้ามา ในตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จนหน้าบ้านถนนตัดทางมาหลังบ้านก็ถนนเก่าหรือทาง้กวียน อาศัยโดยรับจ้างรายวันทำก่อสร้างค่ะ ฐานะยากจน พอพ่อของแม่เสียก็ขายที่ดินให้กับบุคคลหนึ่งที่รู้จัก คือที่ดินที่อยู่หลังบ้านก่อนหน้านี้ พอขายให้เขาไปคนอื่นๆพี่น้องของแม่ก็แยกย้ายไปอยู่แต่ละจังหวัด จากที่ดินที่ขายให้เขาไปเขาก็ไปทำโฉนดใหม่ในภายหลังจากเดิมนส3. และเขาก็ใช้รถไถกลบที่ทางเกวียนในอดีต ปัจจุบันทางแม่หนูและบ้านใกล้เรือนเคียงก็ถูกฝ่ายนี้ฟ้องร้องคดีบุกรุกที่ดินตอนนี้อยู่ชั้นอุทธร์ เพราะเราได้จ้างทนายจากผู้ใหญ่บ้านแนะนำมา เขาฟ้องคดีบุกรุกและคดีแพ่ง เคยโทรไปหาคสช.เพื่อขอคำชี้แนะแต่ทางเขาก็บอกให้เราประนีประนอมหรือสู้ต่อก็อาจเสี่เสี่ยงแพ้ติดคุก ตอนนี้มืดไปหมดแล้วค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

 

โดย: จารุเนศวร์ เจริญรัมย์ IP: 171.5.38.27 8 มิถุนายน 2560 0:22:35 น.  

 

ที่ ดิน โฉนด เป็นของเรา นาย ก.ปลูกบ้านในที่เรา ตั้งแต่ปี 2542 จะให้เขาย้ายออกจะทำได้อย่างไรบ้างครับ เนื่องจากเราจะใช้ทึ่ดินของเราทำอย่างอื่น ขอคำชีแนด้วยครับ

 

โดย: พยุง ประจญกล้า IP: 124.121.195.38 4 กันยายน 2560 19:55:20 น.  

 

อยากทราบว่าถ้าโฉนดทีดินอยุ่ทีกรมชลประทาลตองทำอยางไงคะ

 

โดย: นานา IP: 128.199.131.136 17 ตุลาคม 2560 16:00:55 น.  

 

อยากทราบว่าถ้าโฉนดทีดินอยุ่ทีกรมชลประทาลตองทำอยางไงคะ

 

โดย: นานา IP: 188.165.201.164 17 ตุลาคม 2560 16:01:21 น.  

 

อยากทราบว่าถ้าโฉนดทีดินอยุ่ทีกรมชลประทารตองทำยัง
ไงคะ

 

โดย: นานา IP: 188.165.201.164 17 ตุลาคม 2560 16:05:41 น.  

 

อยากถามเรื่องที่วัดนะคะคือวัดแถวบ้านสร้างมานานตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแต่ขึ้นทะเบียนกรมพระพุทธศาสนาไม่ได้พระไม่มีฉโนดฉโนดเป็นชื่อของวัดอื่นเราจะทำยังไงได้บ้างคะจึงจะเป็นวัดของหมู่บ้านเรา

 

โดย: วิ IP: 1.46.172.23 16 พฤศจิกายน 2560 20:56:07 น.  

 

ขอถามหน่อยครับ
เรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งอาเคยซื้อที่ดินกับลุงคนหนึ่ง(นานแล้วน่าจะ40กว่าปี)ในราคาหนึ่งแต่อามีเงินไม่พอจึงจ่าย จึงจ่ายไปครึ่งหนึ่งของราคา
แล้วลุงก็ให้ทำมาหากินในที่ดินแปลงนั้นมาโดยตลอด40กว่าปี(โดยที่ลุงไม่ได้โอนโฉนดให้นะครับ)แล้วลุงคนนั้นก็ไม่เคยมาถามเงินที่คงค้างอยู่เลย
และเมื่อ10ปีก่อนได้ข่าวว่าลุงได้ออกบวช
หลังจากนั้นก็ไม่รู้ข่าวคราวเลยว่าลุงอยู่ที่ไหน
จะไปจ่ายเงินค่าที่เหลือก็ไม่รู้จะจ่ายกับใคร
ดังนั้นในแคลชนี้เราสามารถแจ้งขอขึ้นโฉนดเป็นของอาได้หรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ

 

โดย: ติ่งน้อยด้อยความรู้ IP: 1.20.91.104 24 มกราคม 2561 19:25:19 น.  

 

ขอถามหน่อยครับ
เรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งอาเคยซื้อที่ดินกับลุงคนหนึ่ง(นานแล้วน่าจะ40กว่าปี)ในราคาหนึ่งแต่อามีเงินไม่พอจึงจ่าย จึงจ่ายไปครึ่งหนึ่งของราคา
แล้วลุงก็ให้ทำมาหากินในที่ดินแปลงนั้นมาโดยตลอด40กว่าปี(โดยที่ลุงไม่ได้โอนโฉนดให้นะครับ)แล้วลุงคนนั้นก็ไม่เคยมาถามเงินที่คงค้างอยู่เลย
และเมื่อ10ปีก่อนได้ข่าวว่าลุงได้ออกบวช
หลังจากนั้นก็ไม่รู้ข่าวคราวเลยว่าลุงอยู่ที่ไหน
จะไปจ่ายเงินค่าที่เหลือก็ไม่รู้จะจ่ายกับใคร
ดังนั้นในแคลชนี้เราสามารถแจ้งขอขึ้นโฉนดเป็นของอาได้หรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ

 

โดย: ติ่งน้อยด้อยความรู้ IP: 1.20.91.104 24 มกราคม 2561 19:26:58 น.  

 

ขอถามหน่อยครับ
เรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งอาเคยซื้อที่ดินกับลุงคนหนึ่ง(นานแล้วน่าจะ40กว่าปี)ในราคาหนึ่งแต่อามีเงินไม่พอจึงจ่าย จึงจ่ายไปครึ่งหนึ่งของราคา
แล้วลุงก็ให้ทำมาหากินในที่ดินแปลงนั้นมาโดยตลอด40กว่าปี(โดยที่ลุงไม่ได้โอนโฉนดให้นะครับ)แล้วลุงคนนั้นก็ไม่เคยมาถามเงินที่คงค้างอยู่เลย
และเมื่อ10ปีก่อนได้ข่าวว่าลุงได้ออกบวช
หลังจากนั้นก็ไม่รู้ข่าวคราวเลยว่าลุงอยู่ที่ไหน
จะไปจ่ายเงินค่าที่เหลือก็ไม่รู้จะจ่ายกับใคร
ดังนั้นในแคลชนี้เราสามารถแจ้งขอขึ้นโฉนดเป็นของอาได้หรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ

 

โดย: ติ่งน้อยด้อยความรู้ IP: 1.20.91.104 24 มกราคม 2561 19:27:11 น.  

 

ขอถามหน่อยครับ
เรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งอาเคยซื้อที่ดินกับลุงคนหนึ่ง(นานแล้วน่าจะ40กว่าปี)ในราคาหนึ่งแต่อามีเงินไม่พอจึงจ่าย จึงจ่ายไปครึ่งหนึ่งของราคา
แล้วลุงก็ให้ทำมาหากินในที่ดินแปลงนั้นมาโดยตลอด40กว่าปี(โดยที่ลุงไม่ได้โอนโฉนดให้นะครับ)แล้วลุงคนนั้นก็ไม่เคยมาถามเงินที่คงค้างอยู่เลย
และเมื่อ10ปีก่อนได้ข่าวว่าลุงได้ออกบวช
หลังจากนั้นก็ไม่รู้ข่าวคราวเลยว่าลุงอยู่ที่ไหน
จะไปจ่ายเงินค่าที่เหลือก็ไม่รู้จะจ่ายกับใคร
ดังนั้นในแคลชนี้เราสามารถแจ้งขอขึ้นโฉนดเป็นของอาได้หรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ

 

โดย: ติ่งน้อยด้อยความรู้ IP: 1.20.91.104 24 มกราคม 2561 19:28:47 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
mindpang
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
คิ ด เ สี ย ว่ า มั น เ ป็ น เ รื่ อ ง ห มู ห มู
Friends' blogs
[Add mindpang's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.