ยินดีต้อนรับครับ
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2553
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
 
25 กุมภาพันธ์ 2553
 
All Blogs
 

แบบคำฟ้องอาญา

ตัวอย่าง คำฟ้องความผิดโกงเจ้าหนี้

ข้อ ๑. จำเลยทั้งสามได้บังอาจร่วมกันกระทำผิดต่อกฏหมาย กล่าวคือเมื่อวันที่ ................................... ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล................................... ซึ่งมีนาย/นาง/นางสาว ................................... เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นหุ้นส่วนได้จดทะเบียน........ คือ ............... หมายเลขทะเบียน...................และหมายเลขทะเบียน........... รวม .......... เครื่อง ไว้กับโจทก์เพื่อเป็นประกันหนี้ของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ................................... และหรือ ของนาย/นาง/นางสาว ................................... ซึ่งเป็นหนี้ใดๆ ต่อโจทก์อยู่ในเวลาจดทะเบียนจำนองหรือในเวลาใดเวลาหนึ่งต่อไปภายหน้าในวงเงิน ..............................บาท (.........................บาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาจำนอง..................... และหนังสือสัญญาต่อท้ายหนังสือสัญญาจำนอง........................ เป็นประกันเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑

ข้อ ๒. ต่อมาห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ................................โดยนาย/นาง/นางสาว ................................... ได้กู้ยืมเงินไปจากโจทก์เป็นจำนวน .......................บาท (............................บาทถ้วน) และในการชำระเงินยืมดังกล่าว ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล................................ได้จ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้ามอบให้ไว้แก่โจทก์เพื่อเป็นการชำระหนี้เงินยืมดังกล่าว โดยชำระเป็นเช็คของธนาคาร.........................จำกัด สาขา............................. จำนวน ............... ฉบับ ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายเช็ค เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒ ถึง ๑๙

ครั้นเมื่อเช็คดังกล่าวแต่ละฉบับถึงกำหนดสั่งจ่ายโจทก์ได้นำไปเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคาร................................. จำกัด สาขา......................................ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินทุกฉบับโดยให้เหตุผลว่า “ผู้สั่งจ่ายถึงแก่กรรม” ปรากฏตามใบคืนเช็ค เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒๐ ถึง ๓๗ ทั้งนี้เนื่องจาก................นาย/นาง/นางสาว ................................... . หุ้นส่วนผู้จัดการาของห้างหุ้นส่วนสามัยนิติบุคคล...................................... ได้ถึงแก่กรรม และโจทก์ได้ติดตามทวงถามให้จำเลยทั้งสามชำระเงินตามเช็คหลายครั้งแล้ว แต่จำเลยทั้งสามก็เพิกเฉยเรื่อยมา โจทก์จึงได้มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองและให้ชำระหนี้เงินยืมถึงจำเลยที่ ๑ ในฐานะทายาทของ........นาย/นาง/นางสาว ..................................และจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ในฐานะหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล...................................... ซึ่งจะต้องรับผิดร่วมกับห้างฯ ในหนี้สินโดยไม่จำกัดจำนวน จำเลยทั้งสามได้ทราบถึงการบอกกล่าวของโจทก์แล้ว ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองและใบตอบรับของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๓๘ ถึง ๔๕

จำเลยทั้งสามทราบดีอยู่แล้วว่า..........................ที่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล...........................จดทะเบียนจำนองไว้กับโจทก์นั้นมีราคาน้อยกว่าหนี้ที่ค้างชำระมาก หากโจทก์บังคับจำนองก็จะได้รับชำระหนี้ไม่ครบถ้วนตามจำนวนหนี้ที่ห้างฯ เป็นหนี้โจทก์ ซึ่ง นาย/นาง/นางสาว .................................. ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ในฐานะหุ้นส่วนจะต้องรับผิดร่วมกับห้างฯ ในหนี้ส่วนที่ยังขาดอยู่ต่อโจทก์จนกว่าจะครบจำนวน

ต่อมาวันที่ .............................................จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นาย/นาง/นางสาว ................................... ได้ถอนเงินจำนวน ............................... บาท (.............................บาทถ้วน) ของ นาย/นาง/นางสาว .................................. ออกจากห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล...........................................จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ได้โอนเงินลงหุ้นของตนจำนวน ................................... บาท และ ...........................บาท ตามลำดับให้แก่ผู้มีชื่อ ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๔๖ การกระทำของจำเลยทั้งสามดังกล่าวแล้วเป็นการกระทำโดยทุจริตเพื่อมิให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งจำเลยทั้งสามทราบดีว่า โจทก์จะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้อันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย

ข้อ ๓. โจทก์ทราบการกระทำของจำเลยทั้งสามดังกล่าว เมื่อวันที่ .....................................................

เหตุเกิดที่แขวง....................... เขต................................. กรุงเทพมหานคร และที่แขวง....................................เขต....................... กรุงเทพมหานคร เกี่ยวเนื่องกัน

โจทก์มิได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพราะประสงค์ที่จะดำเนินคดีเองคำขอท้ายคำฟ้องอาญา

การที่จำเลยได้กระทำตามข้อความที่กล่าวมาในคำฟ้องนั้น ข้าพเจ้าถือว่าเป็นผิดต่อกฎหมาย และบทมาตราดังนี้ คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๐

ขอศาลได้ออกหมายนัด จำเลยมาพิจารณาพิพากษาลงโทษตามกฎหมายและขอให้ศาลส่งและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้

๑......................

๒....................

๓.......................

๔......................

ข้าพเจ้าได้ยื่นสำเนาคำฟ้องโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกัน มาด้วย ๓ ฉบับ และรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว

...................................................โจทก์

คำฟ้องฉบับนี้ข้าพเจ้า...........................อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่...............ถนน...........ตรอก/ซอย.................ใกล้เคียง................ตำบล/แขวง....................อำเภอ/เขต..............จังหวัด .................................. โทร..............เป็นผู้เขียนหรือพิมพ์

...................................................ผู้เขียนหรือพิมพ์
 

Create Date : 25 กุมภาพันธ์ 2553
6 comments
Last Update : 25 กุมภาพันธ์ 2553 13:03:43 น.
Counter : 2610 Pageviews.

 

เพื่อนขวัญชอบดูลิเก ค่ะ


แล้วก็ชอบให้รางวัล


ปรากฏว่ามีลิเกคนนึงมาจีบ คงเห็นว่าเพื่อนมีเงินเยอะ จากการที่เพื่อนชอบให้รางวัลบ่อยๆ

แล้วมาโกหก ว่ายังไม่มีภรรยา

เพื่อนก็เชื่อ และคบหากันได้ประมาณ ๒ ปี แต่เพราะคนรอบข้างคอยเตือนให้ระวัง และพูดอยู่เสมอว่าระวังเค้าจะมีเมียแล้ว


จึงไปที่บ้านของพระเอกลิเกคนนั้น แล้วคนที่หน้าบ้านก็บอกว่าผู้ชายที่อยู่ในบ้านนี้ คนที่ขับรถคันที่ดำ (ที่แฟนเพื่อนหนูขับ) เค้ามีแฟนแล้ว อยู่ด้วยกันตลอดเวลา


เพื่อนจึงเลิกคบกันไป


ถ้าเพื่อนขวัญอยากได้ เงิน โน๊ตบุ๊ค และสิ่งของที่เคยให้กับพระเอกลิเกคนนั้นไปคืน

เค้าสามารถทำได้หรือไม่ค่ะ

 

โดย: ขวัญ IP: 125.27.29.196 25 กุมภาพันธ์ 2553 15:01:02 น.  

 

เค้าเรียกว่าให้โดยเสน่ห์หาครับ การให้โดยเสน่หา คือ ในทางกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน การให้โดยเสน่หา หมายถึง การมอบทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ให้กับผู้รับ โดยผู้ให้จะต้องตั้งใจที่จะให้กับผู้รับ และผู้รับเต็มใจที่จะรับมอบและยอมรับทรัพย์สินนั้น

การเรียกทรัพย์คืนได้ในเหตุผลที่
ภาษากฎหมายเรียก การถอนคืนการให้เหตุเพราะเนรคุณ

ถ้าเข้าเหตุผล 3 ประการนี้เป็นอันถอนคืนได้
(1) ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรง ตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญา หรือ
(2) ถ้าผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือ
(3) ถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้”

กรณีของพี่นี้คงเป็นเหตุทำให้พี่ต้องเสียชื่อเสียงนะครับ

 

โดย: ตอบครับ IP: 125.27.210.236 25 กุมภาพันธ์ 2553 19:14:32 น.  

 

แต่เราว่ายังไม่มีเหตุพอควรที่จะขอคืนได้นะ

 

โดย: moopesad IP: 125.27.59.126 21 เมษายน 2553 21:10:58 น.  

 

ประมาณว่ามันยังเนรคุณไม่ถึงขนาดน่ะ
พอที่จะเรียกของคืนได้น่ะ

 

โดย: moopesad IP: 125.27.59.126 21 เมษายน 2553 21:12:39 น.  

 

มีเมียแล้วเข้าข่ายเนรคุณหรือเปล่าครับ

 

โดย: sng IP: 192.168.181.41, 183.88.251.86 11 กุมภาพันธ์ 2555 13:13:06 น.  

 

หากสภาออกข้อสอบแบบนี้ ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่า ..เหนื่อยจริง ๆ

 

โดย: sng IP: 192.168.181.41, 183.88.251.86 11 กุมภาพันธ์ 2555 13:15:20 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


mindpang
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
คิ ด เ สี ย ว่ า มั น เ ป็ น เ รื่ อ ง ห มู ห มู
Friends' blogs
[Add mindpang's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.