ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระคุณของพระเจ้านั้นเพียงพอต่อชีวิตและครอบครัวของข้าพเจ้า

Valentine's Month


 
เกลือจืด
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
Group Blog
 
 
เมษายน 2554
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
10 เมษายน 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เกลือจืด's blog to your web]
Links
 

 
JAVA APPLET BAR+LINE GRAPH(SOURCE CODE) 2

ปรับแก้โปรแกรมให้แสดง สีหลังภาพเป็น %


---------------------------- JAVA SORCE ------------------------------

import java.awt.*;
import java.applet.*;
import java.util.*;
import java.lang.*;

public class GraphMix extends Applet {
private Double fgWidth ;
private Double fgHeight ;

public void paint(Graphics g) {
Double max,min,rate,num_split,step;
String licence = getParameter("COPYRIGHT") ;
int grap = Integer.parseInt(getParameter("GRAP")); // ตัวแปรนี้ใช้กำหนดระยะขอบโดยประมาณ X px.
int num_x; // จำนวนชุดข้อมูล

fgWidth = new Double(getParameter("WIDTH")) ; // ความกว้างซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ Applete CODE ใน HTML
fgHeight = new Double(getParameter("HEIGHT")); // เช่นเดียวกับความกว้าง แต่เป็นความสูง
int showValue = Integer.parseInt(getParameter("SHOWVALUE"));

fgWidth =new Double( fgWidth.doubleValue() - 50); // กำหนดระยะขอบลดลงเบื้องต้นก่อน 50 px
fgHeight = new Double(fgHeight.doubleValue() - 70);
max = new Double(getParameter("MAX-Y")); // ค่าแกน Y สูงสุด
min = new Double(getParameter("MIN-Y")); // ค่าแกน Y ต่ำสุด
num_split =new Double(getParameter("SET-Y")); // จำนวน Y ที่ถูกแบ่งเป็นกี่ส่วน

num_x = Integer.parseInt(getParameter("NUM-X")); // จำนวน ข้อมูลใน 1 ชุด

String label_x = getParameter("DATA-X"); // label ที่แกน X
StringTokenizer label_x_data= new StringTokenizer(label_x,"|");

// ข้อมูลกราฟเส้น Y รับได้สูงสุด 4 ชุด ใช้เครื่องหมาย pipe แบ่งข้อมูล และจำนวนข้อมูลต้องเท่ากับ num_x ต.ย. ข้อมูลเช่น
//
// ถ้าไม่ใช่ให้กำหนดค่า NONE ไว้ เช่น
//

StringTokenizer DATA;
String LINE1 = getParameter("LINE1");
String LINE2 = getParameter("LINE2");
String LINE3 = getParameter("LINE3");
String LINE4 = getParameter("LINE4");
if ( LINE1.equals("NONE") ) { LINE1 = ""; }
if ( LINE2.equals("NONE") ) { LINE2 = ""; }
if ( LINE3.equals("NONE") ) { LINE3 = ""; }
if ( LINE4.equals("NONE") ) { LINE4 = ""; }

// ส่วนของกราฟแท่ง
String BOX1 = getParameter("BOX1");
String BOX2 = getParameter("BOX2");
String BOX3 = getParameter("BOX3");
String BOX4 = getParameter("BOX4");

if ( BOX1.equals("NONE") ) { BOX1 = ""; }
if ( BOX2.equals("NONE") ) { BOX2 = ""; }
if ( BOX3.equals("NONE") ) { BOX3 = ""; }
if ( BOX4.equals("NONE") ) { BOX4 = ""; }

// กำหนดสี background/font and set default color
Color background;
Color color,color1,color2,color3,color4,colorFont;
color1 = new Color(0,0,255);
color2 = new Color(255,0,0);
color3 = new Color(128,0,128);
color4 = new Color(0,100,0);

color1 = convertColor(getParameter("COLOR1"));
color2 = convertColor(getParameter("COLOR2"));
color3 = convertColor(getParameter("COLOR3"));
color4 = convertColor(getParameter("COLOR4"));
colorFont = convertColor(getParameter("FONT-COLOR"));

// color = new Color(173,216,230); // กำหนด background color
background = new Color(220,240,255);
background = convertColor(getParameter("BACKGROUND"));
setBackground(background);
int fontSize = Integer.parseInt(getParameter("FONT-SIZE"));
Font font = new Font(getParameter("FONT-NAME"),Font.PLAIN,fontSize);
background = convertColor(getParameter("BACKGROUND"));
g.setFont(font);

// เป็นไปได้ที่เป็น กราฟค่าที่ระยะแกน Y มีค่าน้อยกว่า diff max กับ min
if ( ( max.doubleValue() - min.doubleValue() ) > fgHeight.doubleValue() ) {
rate = new Double( (fgHeight.doubleValue() - 20) / ( max.doubleValue() - min.doubleValue() ) ) ;
} else {
rate = new Double( (fgHeight.doubleValue() - 20 )/ ( max.doubleValue() - min.doubleValue() )) ;
}
step = new Double( (( max.doubleValue() - min.doubleValue() ) / num_split.doubleValue()) ) ;

// แสดงข้อมูลข้อความที่แกน x และ แกน y
g.setColor(colorFont);
g.drawString(getParameter("NAME-Y"),10,10+(grap/2));
g.drawString(getParameter("NAME-X"),fgWidth.intValue() +(grap/2) ,fgHeight.intValue()+25);

// gan - X
gan(g,50,20+grap,50,fgHeight.intValue()+grap,colorFont);
// gan - Y
gan(g,50,fgHeight.intValue()+grap,fgWidth.intValue(),fgHeight.intValue()+grap,colorFont);

// scale - Y
for (int i = 0 ; i < num_split.intValue() ; i++) {
Integer x,tmp_i;
String x_label;
Double tmp_d;
tmp_i = new Integer(i);
tmp_d = new Double( min.doubleValue() + step.doubleValue() * tmp_i.doubleValue() );
x_label = new String(tmp_d.toString() );
x_label = formatNumber(x_label,2);
tmp_d = new Double( fgHeight.doubleValue() - step.doubleValue() * rate.doubleValue() * tmp_i.doubleValue() );
x = new Integer ( tmp_d.intValue() );
g.drawString(x_label.toString(),10,x.intValue()+grap+2);
g.drawLine(40,x.intValue()+grap,50,x.intValue() +grap);
}
g.drawLine(40,20+grap,50,20 +grap);
g.drawString(max.toString(),10,20+grap+2);

// scale - X
int x_step = ( fgWidth.intValue() - 50 ) / (num_x + 1) ;
for (int i = 0 ; i <= num_x ; i++) {
int xx = 50 + ( i * x_step ) ;
if ( i > 0 ) {
g.drawLine( xx,fgHeight.intValue()+grap,xx,fgHeight.intValue()+grap+10);
g.drawString(label_x_data.nextToken(),xx-10,fgHeight.intValue()+grap+30);
}
}

String num_area = getParameter("NUM_AREA") ;
if ( num_area != null ) {
if ( ! num_area.equals("NONE") ) {
int int_area = Integer.parseInt(num_area);
for ( int i = 1 ; i < int_area + 1 ; i++) {
String readArea = "AREA" + Integer.toString(i);
String TEXT = getParameter(readArea);
String datas[] = TEXT.split("|");
String str_htmlColor = datas[0];
Color color_htmlColor = convertColor(str_htmlColor);
String str_htmlVal = datas[1] ;
Double dbl_htmlVal = new Double(str_htmlVal);
Double tmp_d = new Double( (fgHeight.doubleValue() + grap) - ( rate.doubleValue() * dbl_htmlVal.doubleValue()) );

int h =( fgHeight.intValue() + grap ) - tmp_d.intValue() ;

g.setColor(color_htmlColor);
g.fillRect(50 + 1,fgHeight.intValue()+grap-h, fgWidth.intValue() - (grap * 2) - 10 ,h);
}
} // end if num_area == NONE
} // end if num_area is null

// LINE 1
int fg = 0;
int preX = 0;
int preY= 0;
if ( LINE1.length() != 0 ) {
DATA= new StringTokenizer(LINE1,"|");
g.setColor(color1);
for (int i = 0 ; i <= num_x ; i++) {
int xx = 50 + ( i * x_step ) ;
if ( i > 0 ) {
//g.drawLine( xx,fgHeight+grap,xx,fgHeight+grap+10);
String yy = DATA.nextToken();
Double yyy = new Double(yy);
Double tmp_d = new Double( (fgHeight.doubleValue() + grap) - ( rate.doubleValue() * yyy.doubleValue()) );
if ( showValue == 1 ) { g.drawString(yy,xx,tmp_d.intValue()); }
if ( fg == 1 ) {
g.drawLine(preX,preY,xx,tmp_d.intValue());
}
preX = xx;
preY =tmp_d.intValue();
fg = 1;
}
}
}

// LINE 2
if ( LINE2.length() != 0 ) {
DATA= new StringTokenizer(LINE2,"|");
g.setColor(color2);
fg = 0;
preX = 0;
preY= 0;
for (int i = 0 ; i <= num_x ; i++) {
int xx = 50 + ( i * x_step ) ;
if ( i > 0 ) {
String yy = DATA.nextToken();
Double yyy = new Double(yy);
Double tmp_d = new Double( (fgHeight.doubleValue() + grap) - ( rate.doubleValue() * yyy.doubleValue()) );
if ( showValue == 1 ) { g.drawString(yy,xx,tmp_d.intValue()); }
if ( fg == 1 ) {
g.drawLine(preX,preY,xx,tmp_d.intValue());
}
preX = xx;
preY =tmp_d.intValue();
fg = 1;
}
}
}

// LINE 3
if ( LINE3.length() != 0 ) {
DATA= new StringTokenizer(LINE3,"|");
g.setColor(color3);
fg = 0;
preX = 0;
preY= 0;
for (int i = 0 ; i <= num_x ; i++) {
int xx = 50 + ( i * x_step ) ;
if ( i > 0 ) {
String yy = DATA.nextToken();
Double yyy = new Double(yy);
Double tmp_d = new Double( (fgHeight.doubleValue() + grap) - ( rate.doubleValue() * yyy.doubleValue()) );
if ( showValue == 1 ) { g.drawString(yy,xx,tmp_d.intValue()); }
if ( fg == 1 ) {
g.drawLine(preX,preY,xx,tmp_d.intValue());
}
preX = xx;
preY =tmp_d.intValue();
fg = 1;
}
}
}

// LINE 4
if ( LINE4.length() != 0 ) {
DATA= new StringTokenizer(LINE4,"|");
g.setColor(color4);
fg = 0;
preX = 0;
preY= 0;
for (int i = 0 ; i <= num_x ; i++) {
int xx = 50 + ( i * x_step ) ;
if ( i > 0 ) {
String yy = DATA.nextToken();
Double yyy = new Double(yy);
Double tmp_d = new Double( (fgHeight.doubleValue() + grap) - ( rate.doubleValue() * yyy.doubleValue()) );
if ( showValue == 1 ) { g.drawString(yy,xx,tmp_d.intValue()); }
if ( fg == 1 ) {
g.drawLine(preX,preY,xx,tmp_d.intValue());
}
preX = xx;
preY =tmp_d.intValue();
fg = 1;
}
}
}

int countBox = 0;
if ( BOX1.length() != 0 ) { countBox++; }
if ( BOX2.length() != 0 ) { countBox++; }
if ( BOX3.length() != 0 ) { countBox++; }
if ( BOX4.length() != 0 ) { countBox++; }
int boxFULL = ( x_step * 80 / 100) ;
int boxWidth = 0;
if ( countBox != 0 ) {
boxWidth = boxFULL / countBox ;
}

// BOX1
int idxBox = 0;
if ( BOX1.length() != 0 ) {
DATA= new StringTokenizer(BOX1,"|");
g.setColor(color1);
for (int i = 0 ; i <= num_x ; i++) {
int xx = 50 + ( i * x_step ) ;
if ( i > 0 ) {
String yy = DATA.nextToken();
Double yyy = new Double(yy);
Double tmp_d = new Double( (fgHeight.doubleValue() + grap) - ( rate.doubleValue() * yyy.doubleValue()) );
if ( showValue == 1 ) { g.drawString(yy,xx,tmp_d.intValue()); }
int h =( fgHeight.intValue() + grap ) - tmp_d.intValue() ;
xx = xx - ( boxFULL / 2 ) - (boxWidth * idxBox );
g.fillRect(xx,tmp_d.intValue(),boxWidth,h);
}
}
}

if ( BOX2.length() != 0 ) {
idxBox++;
DATA= new StringTokenizer(BOX2,"|");
g.setColor(color2);
for (int i = 0 ; i <= num_x ; i++) {
int xx = 50 + ( i * x_step ) ;
if ( i > 0 ) {
String yy = DATA.nextToken();
Double yyy = new Double(yy);
Double tmp_d = new Double( (fgHeight.doubleValue() + grap) - ( rate.doubleValue() * yyy.doubleValue()) );
if ( showValue == 1 ) { g.drawString(yy,xx,tmp_d.intValue()); }
int h =( fgHeight.intValue() + grap ) - tmp_d.intValue() ;
xx = xx - ( (boxFULL/2) - (boxWidth * idxBox)) ;
g.fillRect(xx,tmp_d.intValue(),boxWidth,h);
}
}
}

if ( BOX3.length() != 0 ) {
idxBox++;
DATA= new StringTokenizer(BOX3,"|");
g.setColor(color3);
for (int i = 0 ; i <= num_x ; i++) {
int xx = 50 + ( i * x_step ) ;
if ( i > 0 ) {
String yy = DATA.nextToken();
Double yyy = new Double(yy);
Double tmp_d = new Double( (fgHeight.doubleValue() + grap) - ( rate.doubleValue() * yyy.doubleValue()) );
if ( showValue == 1 ) { g.drawString(yy,xx,tmp_d.intValue()); }
int h =( fgHeight.intValue() + grap ) - tmp_d.intValue() ;
xx = xx - ( (boxFULL/2) - (boxWidth*idxBox) ) ;
g.fillRect(xx,tmp_d.intValue(),boxWidth,h);
}
}
}

if ( BOX4.length() != 0 ) {
idxBox++;
DATA= new StringTokenizer(BOX4,"|");
g.setColor(color4);
for (int i = 0 ; i <= num_x ; i++) {
int xx = 50 + ( i * x_step ) ;
if ( i > 0 ) {
String yy = DATA.nextToken();
Double yyy = new Double(yy);
Double tmp_d = new Double( (fgHeight.doubleValue() + grap) - ( rate.doubleValue() * yyy.doubleValue()) );
if ( showValue == 1 ) { g.drawString(yy,xx,tmp_d.intValue()); }
int h =( fgHeight.intValue() + grap ) - tmp_d.intValue() ;
xx = xx - ( (boxFULL/2) - (boxWidth*idxBox) ) ;
g.fillRect(xx,tmp_d.intValue(),boxWidth,h);
}
}
}

String NUM_TEXT = getParameter("NUM_TEXT");
if ( NUM_TEXT != null ) {
if ( ! NUM_TEXT.equals("NONE") ) {
int num_text = Integer.parseInt(NUM_TEXT);
for ( int i = 1 ; i < num_text + 1 ; i++) {
String txt = "";
String w = "TXT" + Integer.toString(i);
String TEXT = getParameter(w);
String lines[] = TEXT.split("|");
String txtFontType = lines[0];
int txtFontSize = Integer.parseInt(lines[1]);
Color txtColor = convertColor(lines[2]);
int a = Integer.parseInt(lines[3]);
int b = Integer.parseInt(lines[4]);
txt = lines[5];

Font txtFont = new Font(txtFontType,Font.PLAIN,txtFontSize);
g.setFont(txtFont);
g.setColor(txtColor);
g.drawString(txt,a,b);
} // end for i
} //end if NUM_TXT == NONE
} // end if NUM_TEXT != null

}

private String formatNumber(String val,int digit ) {
String ret;
int idxOfDot,end;
idxOfDot = val.indexOf(".");
if ( idxOfDot == 0 ) {
ret = val;
} else {
StringTokenizer tmp;
tmp = new StringTokenizer(val,".");
String a1 = tmp.nextToken();
String a2 = tmp.nextToken();
if ( digit > a2.length() - 1 ) {
ret = a1 + "." + a2.substring(0);
} else {
ret = a1 + "." + a2.substring(0,digit);
}
}
return ret;
}

private void gan(Graphics g,int x1,int y1,int x2,int y2,Color colorFont) {
g.setColor(colorFont);
g.drawLine(x1,y1,x2,y2);
}

private Color convertColor(String strIn) {
Color ret;
ret = new Color(0,0,255);
// chk reserve word
strIn = strIn.toLowerCase();
if ( strIn.equals("blue") ) {
ret = new Color(0,0,255);
} else if ( strIn.equals("red") ) {
ret = new Color(255,0,0);
} else if ( strIn.equals("green") ) {
ret = new Color(0,255,0);
} else if ( strIn.equals("tomato") ) {
int num1 = hex2oct("FF"); int num2 = hex2oct("63"); int num3 = hex2oct("47");
ret = new Color(num1,num2,num3);
} else if ( strIn.equals("yellow") ) {
int num1 = hex2oct("FF"); int num2 = hex2oct("FF"); int num3 = hex2oct("00");
ret = new Color(num1,num2,num3);
} else if ( strIn.equals("navy") ) {
int num1 = hex2oct("00"); int num2 = hex2oct("00"); int num3 = hex2oct("80");
ret = new Color(num1,num2,num3);
} else if ( strIn.equals("black") ) {
int num1 = hex2oct("00"); int num2 = hex2oct("00"); int num3 = hex2oct("00");
ret = new Color(num1,num2,num3);
} else if ( strIn.equals("white") ) {
int num1 = hex2oct("ff"); int num2 = hex2oct("ff"); int num3 = hex2oct("ff");
ret = new Color(num1,num2,num3);
} else {
// chk format #aabbcc
String tmp = strIn.substring(0,1);
if ( tmp.equals("#" ) && strIn.length() == 7 ) {
tmp = strIn.substring(1,3);
int num1 = hex2oct(tmp);
tmp = strIn.substring(3,5);
int num2 = hex2oct(tmp);
tmp = strIn.substring(5,7);
int num3 = hex2oct(tmp);
ret = new Color(num1,num2,num3);
} else {
// ถ้า error return blue color
ret = new Color(0,0,255);
}
}
return ret;
}

private int hex2oct(String strIn) {
int ret = 0;
int d,j;
int sum = 0;
for ( int i = 0 ; i < strIn.length() ; i++ ) {
String tmp = strIn.substring(i,i+1) ;
tmp = tmp.toUpperCase();
if ( tmp.equals("A") ) {
d = 10;
} else if ( tmp.equals("B") ) {
d = 11;
} else if ( tmp.equals("C") ) {
d = 12;
} else if ( tmp.equals("D") ) {
d = 13;
} else if ( tmp.equals("E") ) {
d = 14;
} else if ( tmp.equals("F") ) {
d = 15;
} else {
if ( tmp.compareTo("0") >= 0 && tmp.compareTo("9") <= 0 ) {
d = Integer.parseInt(tmp);
} else {
d = 0;
}
}
j = ( strIn.length() - i - 1) ;
sum = sum + ( d * power(16,j));
ret = sum;
}
return ret;
}

private int power(int num,int p) {
int ret;
if ( p < 0 ) {
ret = 0;
} else if ( p == 0) {
ret = 1;
} else if ( p == 1) {
ret = num;
} else {
int sum = 0;
for ( int i = 1 ; i < p ; i++ ) {
sum = sum + ( num * num );
}
ret = sum;
}
return ret ;
}

}

--------------------------- END JAVA SOURCE -----------------------
-------------------------- HTML SOURCE ----------------------------
<HTML>
<HEAD>
<="Content-type" content="text/html;charset=TIS-620" />
<="CACHE-CONTROL" content="NO-CACHE" />
<="PRAGMA" content="NO-CACHE" />
<="EXPIRES" content="Sun ,18 Oct 1987 12:00:00 GMT" />
<TITLE>Yeremiah : Graph Mix</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<TABLE BORDER="0" CELLPADDING="0" CELLSPACING="0" WIDTH="100%">
<TR>
<TD style="font-family:MS Sans Serif;font-size:12pt;color:gold;background:#0000a0;border:10px inset #0000a0;"
>กราฟทดสอบแบบผสม</TD><TD> 
</TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="730" style="border:4px outset blue;background:blue;">
<APPLET code="GraphMix.class" style="width:721px;height:100%;border:5px inset blue;">
<PARAM NAME="SHOWVALUE" VALUE="1"/><!-- แสดงตัวเลขหรือไม่ 1 แสดง,0 ไม่แสดง -->
<PARAM NAME="GRAP" VALUE="20"/><!-- ช่องวางจากจุดขอบ -->

<PARAM NAME="NAME-Y" VALUE="มูลค่า(บาท)"/> <!-- หน่วยแกนตั้ง -->
<PARAM NAME="NAME-X" VALUE="เดือน"/><!-- หน่วยแกนนอน -->

<PARAM NAME="MAX-Y" VALUE="100"/> <!-- แกนตั้ง -->
<PARAM NAME="MIN-Y" VALUE="0"/>
<PARAM NAME="SET-Y" VALUE="10"/>

<PARAM NAME="BACKGROUND" VALUE="#DCF0FF" />
<PARAM NAME="COLOR1" VALUE="NAVY" />
<PARAM NAME="COLOR2" VALUE="tomato" />
<PARAM NAME="COLOR3" VALUE="YELLOW" />
<PARAM NAME="COLOR4" VALUE="#00a000" />

<PARAM NAME="NUM-X" VALUE="12" />
<PARAM NAME="DATA-X" VALUE="JAN|FEB|MAR|APR|MAY|JUN|JUL|AUG|SEP|OCT|NOV|DEC" />

<PARAM NAME="LINE1" VALUE="30|50|43|14|53|64|57|88|19|40|21|12" />
<PARAM NAME="LINE2" VALUE="33|65|24|51|31|62|70|80|35|60|22|32" />
<PARAM NAME="LINE3" VALUE="13|35|44|11|31|42|50|30|45|50|62|72" />
<PARAM NAME="LINE4" VALUE="33|45|74|31|11|22|30|30|65|80|12|12" />

<PARAM NAME="BOX1" VALUE="53|35|44|41|51|42|50|40|35|20|32|42" />
<PARAM NAME="BOX2" VALUE="33|65|24|51|31|62|70|80|35|60|22|32" />
<PARAM NAME="BOX3" VALUE="13|35|44|11|31|42|50|30|45|50|62|72" />
<PARAM NAME="BOX4" VALUE="33|45|74|31|11|22|30|30|65|80|12|12" />

<PARAM NAME="FONT-NAME" VALUE="MS Sans Serif" /> <!-- Default Font -->
<PARAM NAME="FONT-SIZE" VALUE="12" />
<PARAM NAME="FONT-COLOR" VALUE="BLUE" />


<PARAM name="NUM_TEXT" value="2" />
<PARAM name="TXT1" value="MS Sans Serif|20|BLUE|170|30|ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย" />
<PARAM name="TXT2" value="MS Sans Serif|10|#FF0000|210|460|Copyright @ 2011 by Solution Provider Network." />

<PARAM name="NUM_AREA" value="3" />
<PARAM name="AREA1" value="#33FFFF|100" />
<PARAM name="AREA2" value="#FFFFC0|80" />
<PARAM name="AREA3" value="#FFBBBB|60" />

</APPLET>
</TD>

<TD ALIGN="CENTER" VALIGN="TOP">
<div style="border:5px inset skyblue;width:80%;background:#ADD8E6;">
<font color="BLUE">  -- พ.ศ. 2544</font><BR/>
<font COLOR="RED" >  -- พ.ศ. 2543</font><BR/>
<font COLOR="#FF4993" >  -- พ.ศ. 2543</font><BR/>
<font COLOR="#FFFFC0" >  -- พ.ศ. 2543</font><BR/>
</div>
<table border="0" width="100%"><tr height="400px"><td align="center" valign="bottom">
<img src="/images/back.gif" width="100px" onclick="history.back();" />
</td></tr></table>
</TD>
</TR>
</TABLE>

</BODY>
</HTML>Create Date : 10 เมษายน 2554
Last Update : 10 เมษายน 2554 13:06:52 น. 16 comments
Counter : 2766 Pageviews.

 
เป็นblogที่ดี host


โดย: hosting (tewtor ) วันที่: 12 เมษายน 2554 เวลา:10:31:19 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ host


โดย: hosting (tewtor ) วันที่: 12 เมษายน 2554 เวลา:10:31:53 น.  

 


โดย: konseo วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:0:08:44 น.  

 

สุขสัตน์วันเกิดนะครับ
ขอให้มีความสุขมากๆครับ


โดย: panwat วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:0:10:30 น.  

 


โดย: veerar วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:0:17:56 น.  

 
สุขสันติวันเกิด

แสงทอง ส่องเจิดจ้า..................ราศี
กำเนิด วันนี้ดี.....................มากหน้า
พบความ สุขเท่าทวี.......วันรุ่ง เรืองนา
สุขภาพแกร่ง รวยค้า...คิดค้นคือคนดี

โดย: ต้นกล้า อาราดิน วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:5:25:56 น.  

 
Photobucket


โดย: Gunpung วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:5:26:38 น.  

 
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะ
ขอให้มีความสุขมากๆจ้า
และขอให้ทุกๆวันคือวันดีๆ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:5:52:15 น.  

 
Photobucket


โดย: ladysamui วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:8:11:44 น.  

 


ป้าเชิญนางฟ้า...มาอวยพรวันเกิดค่ะ
ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ คนที่ดีมีจิตใจดี
เหตุการณ์ดีๆสุขภาพที่แข็งแรง
รวมทั้งความรัก
ที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะ
*********
*******
*****
***
*


โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:8:14:38 น.  

 
Romantic Birthday Graphics


สุขสันต์วันเกิดค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ


โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:10:11:51 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดครับ ขอให้มีสุขภาพร่างกายเเข็งเเรง
คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเเละมีความสุขในทุกๆวันครับ


โดย: Don't try this at home. วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:10:48:54 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดนะค่ะ...


โดย: ปา-ณิ-ธิ วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:11:11:36 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: กุ้ง (kungviyada ) วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:11:15:44 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดนะคะ...
ขอให้มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง สมปรารถนา และร่ำรวยเงินทองค่ะโดย: nootikky วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:14:55:02 น.  

 
Photobucket


โดย: pinkyrose วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:23:53:02 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.