ข้อห้ามสำหรับสุนัขพันธุ์นี้
ข้อห้ามสำคัญสำหรับสุนัขพันธุ์นี้


1)ห้ามอยู่พื้นลื่น พื้นลื่นคือ(พื้นปูกระเบื้อง,หินอ่อน,หินขัด,ไม้ปาร์เก้,พื้นปูนขัดมันหรือพื้นที่เปียกน้ำบ่อยๆ)
การอยู่บน พื้นลื่น มีผลทำให้ลูกสุนัขต้องเกร็งขาหลัง เพื่อไม่ให้ขาถ่างออก ทำให้ ข้อขาหลัง หุบเข้าหากัน และทำให้โครงสร้าง,กล้ามเนื้อ ของ ลูกสุนัขผิดรูปร่าง จนถึง อาจเป็นต้นเหตุของ “โรคข้อสะโพกห่าง” ได้
เวลาที่ อยู่บนพื้นลื่น หรือพื้นที่เปียกน้ำ เมื่อลูกสุนัขวิ่งและไถลลงกับพื้น ขาหลังถ่างแบะออก อาจทำให้ข้อสะโพกเคลื่อน,หลุดได้ และเมื่อเคยหลุดก็จะหลุดบ่อยขึ้น เพราะเบ้ารองกระดูกจะไม่แน่นและลื่นทำให้หลุดได้ง่ายมากขึ้นมีผลทำให้สุนัขเดินผิดปกติและโครงสร้างเสียไปในที่สุด ในลูกสุนัขที่มีแน้วโน้มว่าจะเป็นโรคข้อสะโพกก็จะทำให้อาการหนักขึ้นหรือในตัวที่ไม่มีแนวโน้มว่าจะเป็นก็อาจเกิดโรคนี้ขึ้นได้ เซ็นต์เบอร์นาร์ดเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก ทำให้มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ง่ายมาก โรคข้อสะโพกห่างเป็นโรคทางพันธุ์กรรมและเกิดจากการเลี้ยงที่ผิดๆได้ด้วย***(ห้ามอยู่พื้นลื่น เพื่อป้องกันไว้ก่อนดีที่สุด)***

2)ห้ามอ้วน การเลี้ยงให้ ลูกสุนัขอ้วนเพื่อหวังจะให้น่ารักนั้น เป็นการทำลายลูกสุนัขทางอ้อม เพราะลูกสุนัขที่อ้วนจะไม่ชอบออกกำลังทำให้โครงสร้างเสียไปเกือบทุกระบบ หลังแอ่น,ขาถ่าง สุนัขอ้วน มักจะมีปัญหา เรื่องข้อขาหลังและโครงสร้างของขา อย่าปล่อยให้อ้วนจนเกินไป และไม่ควรให้อาหารคนกับลูกสุนัข เพราะจะทำให้ลูกสุนัขติดกับรสชาดและความอร่อย ในอาหารคนมีสารอาหารไม่ครบและไม่สมดุลย์ เพียงพอสำหรับลูกสุนัข ที่กำลังโตอย่างรวดเร็ว ควรให้กินอาหารเม็ดและเลือกอาหารเม็ด ที่มีคุณภาพ(เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ แต่ก็ไม่ควรให้น้อยเกินไปจนผอม ให้ตามหลักเกณฑ์ ที่อาหารแต่ละยี่ห้อ กำหนดไว้ เป็นดีที่สุด และต้องใช้อาหาร สูตรลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่)และต้องฝึกให้กินตรงเวลา เมื่อลูกสุนัขไม่กินให้เก็บทันทีแล้วให้ใหม่ในมื้อต่อไป ไม่ควรให้อาหารทิ้งไว้หรือให้อาหารจำนวนมากกับลูกสุนัข ควรแบ่งเป็นปริมาณน้อยๆแต่หลายมื้อจะดีกว่า ต้องฝึกนิสัยการกินอาหาร ต้องกินให้หมดและกินให้ตรงเวลาในแต่ละมื้อของลูกสุนัข***(อย่าปล่อยให้ลูกสุนัขอ้วนจนเกินไป)***ถ้าสุนัขกินเหลือให้สุนัขเล่นหรือออกกำลังให้มากขึ้น เพื่อกินอาหารให้ได้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดในตารางการให้อาหาร

3)ห้ามยืนสองขา อย่าปล่อยให้ลูกสุนัขยืนด้วยสองขาหลัง บ่อยๆนานๆ เช่นการเกาะ รั้วบ้าน,เกาะขอบกรงหรือยืนเอาขาหน้าไว้บนที่สูง เพราะน้ำหนักทั้งหมดจะไปอยู่ที่ ข้อขาหลัง ทำให้ข้อขารับน้ำหนักมากจนเกิน
ไป ข้ออาจเคลื่อนหรือ หลุดได้ลูกเซ็นต์เบอร์นาร์ดที่มีน้ำหนักมากถ้าปล่อยให้ยืนด้วยสองขาหลังจนติดเป็นนิสัยแล้วอาจเกิดข้อขาหลังอักเสบ ข้อขาดันออกด้านนอก (ข้อขาหลังเด้งได้)ควรผึกนิสัยลูกสุนัขตั้งแต่เล็กไม่ให้ยืนด้วยสองขาหลัง(และไม่ให้ตะกายเกาะคน)เพราะเมื่อสุนัขเคยชินแล้วจะไม่มีทางแก้นิสัยนี้ได้เลย!

4)ห้ามขังกรงเป็นเวลานานๆ ลูกสุนัขกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและโครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เวลา การขังกรง โดยไม่ปล่อยเลยจะทำให้ ลูกสุนัข มีปัญหาด้านโครงสร้าง ขาเสีย,ขาลีบ,หรือ บางตัวก็ถึง
ขั้นพิการไปเลยก็มี ควรมีพื้นที่หรือ ทำคอกแล้วปล่อยให้ลูกสุนัขเดินและวิ่งอย่างอิสระ(ตลอดเวลา)ลูกสุนัขอาจจะสกปรกไปบ้าง แต่สุขภาพจะดี ไม่มีปัญหาด้านโครงสร้าง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับลูกสุนัขเซ็นต์เบอร์นาร์ด ควรระวังเรื่องขาเป็นพิเศษเพราะเมื่อเกิดปัญหาแล้วไม่มีทางแก้ได้เลย (ควรปล่อยให้ เดิน
และวิ่งอย่างอิสระตลอดเวลา ในพื้นที่ๆไม่ลื่นและ เมื่อถึงเวลากลางคืน ควรเก็บเข้ากรงมุ้งลวด)

5)ห้ามวางชามอาหารกับพื้น ลูกสุนัขที่ต้องก้มกิน ข้อขาหน้าจะงอและเส้นหลังจะไม่สวยก้นจะโด่ง ควร แขวน ชามอาหารให้สูงเท่ากับใต้คางของ ลูกสุนัขเวลายืนปกติ และควรปรับ ให้สูงขึ้นตาม ขนาดความสูง ของลูกสุนัขอยู่เสมอเพราะลูกสุนัขจะโตเร็วมาก อาหารที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกสุนัข นม เป็นสิ่ง ที่ขาดไม่ได้ในลูกสุนัขที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (อาหารเสริม,วิตามิน,แคลเซี่ยมก็จำเป็นสำหรับ ลูกสุนัขของท่าน การให้อาหารควรเน้นคุณภาพของอาหารมากกว่าปริมาณ และควรให้อาหารเสริมและวิตามินเพิ่มบ้างตามสมควร)

6)ห้ามลากให้วิ่งหรือปั่นจักรยานลากให้วิ่ง การบังคับให้ ลูกสุนัขวิ่งเพื่อหวังจะให้ สุนัขแข็งแรงและ ตัวใหญ่อาจเป็นสิ่งที่ผิดและทำให้เกิดอันตรายกับข้อขาได้ ลูกสุนัขเซ็นต์เบอร์นาร์ด มีน้ำหนักตัวมาก การลากให้วิ่งจะทำให้ข้อขารับแรงกระแทกมากกว่าปกติ ทำให้ข้อขาอักเสบ,เจ็บข้อ และเมื่อเจ็บบ่อยๆลูกสุนัขก็จะไม่ชอบเดินหรือวิ่ง ทำให้มีปัญหากับระบบกล้ามเนื้อและระบบข้อต่อได้ ไม่ควรบังคับให้วิ่ง ควรปล่อยให้เดินและวิ่งเล่นเองอย่างอิสระ การจูงและเดินให้ได้ระยะทาง คือวีธีที่ดีที่สุด สำหรับลูกสุนัขเซ็นต์เบอร์นาร์ด หรือแม้แต่สุนัขที่โตแล้วก็ตาม! (การขว้างลูกเทนนิสไม่ควรใช้กับสุนัขพันธุ์นี้ เพราะมีน้ำหนักตัวมากกว่าสุนัขพันธุ์อื่นๆทั่วไป) ควรจูงเดินให้ได้ระยะทางไกลๆเมื่อมีโอกาศและทำให้เป็นประจำ

7)ห้ามฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อขาหลัง ลูกสุนัขไม่ควรฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อขาหลัง จากประสพการ์ณของผู้เลี้ยงเอง ลูกสุนัขที่ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ จากผู้ไม่ชำนาญ หรือไม่ใช่สัตวแพทย์ที่ชำนาญ เพราะเมื่อลูกสุนัขดิ้น อาจถูก เส้นเอ็นหรือจุดสำคัญอื่นๆ ทำให้มีปัญหากับเส้นเอ็น,กล้ามเนื้อหรือระบบประสาท เมื่อเดินจะรู้สึกเจ็บมาก ทำให้ลูกสุนัขไม่ยอมเดิน(บางตัวขาลีบเดินไม่ได้ก็มี) โดยเฉพาะลูกสุนัขพันธุ์เซ็นต์เบอร์นาร์ด ที่มีน้ำหนักมากจะเกิดปัญหานี้ได้ง่ายกว่า สุนัขพันธุ์อื่น และเมื่อลูกสุนัขไม่ยอมเดิน ปัญหาที่ตาม มาก็มีอีกมากมาย(ไม่ควรฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อขาหลัง)ยาที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อส่วนใหญ่ สามารถใช้ยากินแทนได้เกือบทั้งหมดและบางอย่างก็ใช้ยาฉีดเข้าใต้ผิวหนังบริเวณหลังคอได้


8)ห้ามให้อาหารที่มีกระดูกปนอยู่ด้วย เนื้อสัตว์ อาจให้เสริมได้บ้างเป็นครั้งคราว แต่ไม่ควรให้เป็นประจำ และ ต้องระวังไม่ให้มีกระดูกติดไปด้วย เนื้อเป็ด,เนื้อไก่ ที่ให้ต้องไม่มีกระดูก เพราะสุนัขพันธุ์นี้ กินอาหารไม่เคี้ยว กินแล้วชอบกลืนเลย ทำให้กระดูกติดคอหรือกระดูกทิ่ม ลำไส้ทะลุ ได้ ถึงเป็นกระดูกที่ละเอียดแล้วก็ไม่สมควรให้กิน เพราะอาจทำให้ลำไส้ ระคายเคือง ถ่ายเป็นมูก หรือเป็นเลือดได้ (กระดูกสำหรับกัดแทะเล่น ไม่ควรใช้กระดูกจริง ควรใช้ แบบเป็นหนังสัตว์ที่ไม่ย้อมสีแทน)ทั้งหมดนี้คือข้อควรระวัง(ข้อห้าม)และวิธีดูแล ลูกสุนัขพันธุ์เซ็นต์เบอร์นาร์ด จากประสพการณ์ของผู้เลี้ยงเอง ที่ได้ทดลองกับลูกสุนัขมาแล้วหลายรุ่นและได้ผลดี ไม่มีปัญหาข้อสะโพกหลุด ในลูกสุนัขที่เพาะพันธุ์และดูแลในระบบนี้จนถึงสุนัขที่โตเต็มวัยก็ไม่พบปัญหา


ข้อมูลทั้งหมด ได้จากประสบการณ์ การเลี้ยงสุนัขพันธุ์เซ็นต์เบอร์นาร์ด จากหลากหลายสายเลือด
หลากหลายที่มา เราเพาะพันธุ์ และเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ เป็นระยะเวลากว่าสิบปี ถ้าท่านซื้อสุนัขจากเรา
กรุณา อ่านทำความเข้าใจและทำตามที่เราแนะนำ เพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหาที่จะเกิดกับ สุนัขของท่าน

(ป้องกันไว้ก่อน ย่อมดีกว่าตามแก้ เพราะปัญหาบางอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ยากที่จะหาทางแก้ไขได้)

(เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและลูกค้า The Spirit of Saintbernard)
Create Date : 09 กรกฎาคม 2551
Last Update : 14 สิงหาคม 2551 3:54:37 น. 0 comments
Counter : 1341 Pageviews.

spiritofsaint
Location :
แพร่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
free web counter
Stu Nicholls | CSSplay | Professional series #2
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2551
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
9 กรกฏาคม 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add spiritofsaint's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.