เมื่ออยากโกอินเตอร์ คิดไปกับเรา

<<
เมษายน 2556
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
3 เมษายน 2556
 

รับทำวีซ่าญี่ปุ่น, ทำวีซ่าญี่ปุ่น, วีซ่าญี่ปุ่น ศูนย์รับทำวีซ่าญี่ปุ่น สายด่วน เคน 08663389935

รับทำวีซ่าญี่ปุ่น ขอวีซ่าญี่ปุ่น Visa  Japan


วีซ่าญี่ปุ่น

รับทำวีซ่าญี่ปุ่น

ศูนย์รับทำวีซ่าญี่ปุ่น เอสพีเซ็นเตอร์ รับทำวีซ่าญี่ปุ่น ขอวีซ่าญี่ปุ่น มีปัญหาเรื่องขอวีซ่าญี่ปุ่น โดนปฏิเสธวีซ่าญี่ปุ่น คิดจะขอวีซ่านักเรียนญี่ปุ่น ปรึกษาศูนย์รับทำวีซ่าของเราได้เพื่อการวิเคราะห์เบื้องต้น ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ยินดีรับใช้ครับ เคน 0863389935


การขอวีซ่าญี่่ปุ่น-ในขณะนี้ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้เปิดศูนย์รับยื่นวีซ่าญี่ปุ่น โดยเปิดทำการที่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ติดกับ สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง ศูนย์รับยื่น วีซ่าญี่ปุ่น ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ ชั้น 15 เปิดทำการรับยื่น วีซ่าญี่ปุ่น ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ (ทำการครึ่งวัน)


กรุณาติดต่อเข้ามา เพื่อขอรับบริการปรึกษาขอวีซ่าญี่ปุ่น โทร.086-338-9935 สำนักงาน 02 252 8234 แฟกซ์ 02 25282354 เพื่อขอข้อมูลเบื้องต้นครับ 

จากประสบการณ์ให้บริการยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น ให้แก่ลูกค้ามากมาย พบว่าหลายท่านมีปัญหาในเรื่องของเงินฝาก/ เงินออมที่ใช้ในการยื่น ในกรณีที่มีผู้เชิญเป็นแฟน หรือสามีญี่ปุ่น พำนักอยู่ในญี่ปุ่น ทางเรายินดีให้ข้อมูลเบื้องต้น เอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการสมัครยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่นเพื่อท่องเที่ยวที่ประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งเอกสารเหล่านี้เป็นเพียงแค่แนวทางโดยพื้นฐานที่จำเป็นในการสมัครขอวีซ่าญี่ปุ่น ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเพิ่มเติมตามแต่คุณสมบัติโดย ทั่วไปของผู้สมัคร ทั้งนี้ทางศูนย์วีซ่าของเรายินดีที่จะให้บริการคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวทั้ง ทางโทรศัพท์หรือการเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลในเชิงลึก

อีกปัญหาหนึ่งที่อยากขอย้ำก็คือ ถ้าหากโดนปฏิเสธวิซ่าประเภทใดก็ตามจะส่งผลให้ติดโทษไม่สามารถยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่นได้อีกภายใน 6 เดือน จึงต้องมั่นใจว่าวีซ่าต้องได้รับการอนุมัติค่อนข้างแน่นอนก่อนยื่น

เอกสารที่ต้องใช้

1.หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่าง ที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย (เล่มจริง)


2.ใบคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น + แบบสอบถาม ( สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซท์ของสถานฑูตญี่ปุ่น โดยต้องโหลดทั้งแบบฟอร์มการสมัครขอ วีซ่าญี่ปุ่น และแบบสอบถามเป็นจำนวน 2 หน้าครับ 1 ชุด


3.รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 1 ใบ


4.ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา ใช้ในกรณีที่ยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น เป็นครั้งแรกครับ 1 ชุด


5.ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน) o ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์

* ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล 

**ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของสามี หรือคู่ชีวิต ครับ (เอกสารในส่วนนี้ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพื่อความเหมาะสมและน่าเชื่อถือสูงสุด) ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าได้กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด


6.ผู้ที่เดินทางหรือผู้ยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจากเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด


7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้ปกครอง) ฉบับจริงและสำเนา(ทุกหน้า) 1 ชุด (ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย ตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไปและสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย) ฉบับจริงและสำเนาทุกหน้า 1 ชุด


กรณีไปเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้ เอกสารรับรองเหตุผลในการเดินทาง : (อนึ่ง ผู้ที่เคยไปญี่ปุ่นหรือผู้เคยได้รับวีซ่าญี่ปุ่นแล้วภายในเวลา 3 ปี สามารถยกเว้นเอกสารเหล่านี้) จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรุณาเขียนอธิบาย ประวัติความเป็นมาและช่วงเวลาที่ได้รู้จักกัน), รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกัน, จดหมาย, สำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อนหรือคนรู้จักที่ญี่ปุ่น (ถ่ายสำเนาหน้าที่มีชื่อสกุลและรูป และหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย) เป็นต้น


กรณีที่เพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง : ใช้หนังสือรับรองต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ของเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น (เช่น หนังสือรับรองการเสียภาษี, หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร, สำเนาแบบแสดง รายการยื่นภาษีเงินได้,หนังสือรับรองรายได้) อนึ่ง สำหรับหนังสือค้ำประกัน จะยื่นด้วยหรือไม่ก็ได้ เอกสารเหล่านี้ไม่มีกำหนดแบบฟอร์ม ของเอกสาร สามารถดูจากโฮมเพจของกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อการขอวีซ่าญี่ปุ่น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้สมัครคนไทย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามประกาศของทางสถานฑูตญี่ปุ่นจึงควรตรวจสอบก่อนทำการยื่นทุกครั้ง วีซ่าทั่วไป 1650 บาท
สำหรับผู้ยื่นที่มีสถานะเป็นนักเรียนไม่มีค่าธรรมเนียมวีซ่าครับ จ่ายแค่ค่าบริการ VFS ครับ 535 บาทครับ

บริการรับทำวีซ่าของ SP VISA

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าอังกฤษ รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าญี่ปุ่น รับทำวีซ่าสวีเดน รับทำวีซ่าจีนรับทำวีซ่าอินเดีย รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ รับทำวีซ่าพม่า รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร รับทำวีซ่าฟินแลนด์

Create Date : 03 เมษายน 2556
Last Update : 27 เมษายน 2556 1:07:13 น. 1 comments
Counter : 810 Pageviews.  
 
 
 
 
 
 

โดย: SP CENtER (kiengskung ) วันที่: 7 เมษายน 2556 เวลา:3:32:46 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

kiengskung
 
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
ผมทำบล็อกนี้ ขึ้นมาโดยจะพยายามเพิ่มเนื้อหาการให้บริการ เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าประเทศต่างๆ ให้ละเอียด พร้อมคำแนะนำที่จำเป็นโดยคร่าวๆ นะครับ ไม่สามารถครอบคลุมได้ถึงทุกสถานการณ์ ของแต่ละคน จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการยื่นขอวีซ่าประเทศต่างๆ อาทิเช่น วันที่จะเดินทาง ระยะเวลาที่จะอยู่ ประเภทวีซ่าที่จะขอ ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย การนัดหมายวันนัดยื่นวีซ่า ใครเป็นผู้เชิญ มีเอกสารอะไรบ้างที่จะนำเสนอ โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับ ขอให้โชคดี รับทำวีซ่า รับแปลเอกสาร ทำวีซ่าอังกฤษ ทำวีซ่าญี่ปุ่น ทำวีซ่าสวีเดน ทำวีซ่าออสเตรเลีย ทำวีซ่าอเมริกา ทำวีซ่าอินเดีย และทำวีซ่าอื่นๆ /SP Visa-Translation Center <meta name="description" content="รับทำวีซ่าและรับแปลเอกสาร /โปรดปรึกษาก่อนยื่นทำวีซ่าญี่ปุ่น ทำวีซ่าอังกฤษ ทำวีซ่าสวีเดน ทำวีซ่าออสเตรเลีย ทำวีซ่าอเมริกา /SP Center"> body { margin: 0px 0px; padding: 0px 0px} a:link { color: #005CA2; text-decoration: none} a:active { color: #0099FF; text-decoration: underline} a:hover { color: #0099FF; text-decoration: underline} A.textlink { color: #ffffff; text-decoration: none} A.textlink:hover { color: #0099FF; text-decoration: underline} --> </style> <link href="../../button.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script language="JavaScript"> <!-- function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} } function MM_swapImgRestore() { //v3.0 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; } function MM_findObj(n, d) { //v4.0 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); if(!x && document.getElementById) x=document.getElementById(n); return x; } function MM_swapImage() { //v3.0 var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3) if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];} } //--> </script> </head> <body bgcolor="#FFFFFF" topmargin="0" leftmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" text="#003366"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td bgcolor="#002F5F" width="390"><img src="http://www.pantipmarket.com/images/head.gif" width="390" height="42"></td> <td bgcolor="#002F5F" valign="top" align="right" background="http://www.pantipmarket.com/images/bdhaed.gif"></td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#5C7997" background="http://www.pantipmarket.com/images/bg_pad2.gif"> <tr> <td valign="top"><img src="http://www.pantipmarket.com/images/pmknew_underhead.gif" width=370 height=24 alt=""></td> <td valign="top" align="right"><a href="http://www.pantipmarket.com/" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image1','','http://www.pantipmarket.com/images/homemenuo.gif',1)" target="_blank"><img name="Image1" border="0" src="http://www.pantipmarket.com/images/homemenun.gif" width="67" height="24" alt="HOME"></a><a href="http://www.pantipmarket.com/alert.html" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image6','','http://www.pantipmarket.com/images/headmenuo_02.gif',1)" target="_blank"><img name="Image6" border="0" src="http://www.pantipmarket.com/images/headmenun_02.gif" width="93" height="24" alt="อ่านก่อนซื้อ"></a> <a href="http://www.pantipmarket.com/ads" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image8','','http://www.pantipmarket.com/images/headmenuo_04.gif',1)" target="_blank"><img name="Image8" border="0" src="http://www.pantipmarket.com/images/headmenun_04.gif" width="93" height="24" alt="advertise"></a> <a href="http://www.pantipmarket.com/php/search.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image9','','http://www.pantipmarket.com/images/menusearcho.gif',1)" target="_blank"><img name="Image9" border="0" src="http://www.pantipmarket.com/images/menusearchn.gif" width="130" height="24" alt="ค้นหาสินค้า"></a></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <BR><BR> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#FFFFFF"> <tr> <td valign="top"> <div align="center"> <table cellspacing=0 cellpadding=3 width="88%" align=center bgcolor="#E2EEFA" border=1 bordercolor="#6896c0"> <tbody> <tr align="center"> <td><table width="95%"> <tr> <td align="left" width="80%"><a href="javascript:openSideTopic('newer','O7194080')"><img height=35 src="http://www.pantipmarket.com/images/icon_left_th.gif" width=64 border=0></a> <a href="javascript:openSideTopic('older','O7194080')"><img height=35 src="http://www.pantipmarket.com/images/icon_next_th.gif" width=51 border=0></a> </td> <TD align=middle ><A HREF="http://www.silkspan.com/partner_main.asp?partner=pantipmarket" target="_blank"><IMG height=27 src="http://www.pantipmarket.com/images/4235icon_creaditcx.gif" border="0"><BR><FONT face="MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif" size=-1>สินเชื่อและบัตรเครดิต</FONT></A></TD> </tr> </table> <BR> <table cellspacing=2 cellpadding=2 width="95%" border=0> <tbody> <tr> <td><b> <!--Topic--><font color="#ff6633">O7194080</font> <font color="#ff3300">รับทำวีซ่าก่อนยื่น หรือรับแปลเอกสาร /พิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้ง ติดต่อเข้ามาเลยครับ /SP Center</font><!--/Topic--> </b></td> </tr> </tbody> </table> <table cellspacing=2 cellpadding=2 width="95%" border=0> <tbody> <tr> <td> <!--MsgIDbody=0--><table cellspacing=20 cellpadding=10 border=0 align=center><tr align=left valign=top><td><table cellspacing=0 cellpadding=0 border=1 width="180" height="180" bordercolor="#6896c0"><tr><td align="center" valign="middle"><a href="http://www.pantipmarket.com/other/picture/O7194080-1.jpg" target="_blank"><img src="http://www.pantipmarket.com/other/picture/O7194080-1.jpg" border=0 width='102' height='180' ></a></td></tr></table></td><td> </td><td><table cellspacing=0 cellpadding=0 border=1 width="180" height="180" bordercolor="#6896c0"><tr><td align="center" valign="middle"><a href="http://www.pantipmarket.com/other/picture/O7194080-2.jpg" target="_blank"><img src="http://www.pantipmarket.com/other/picture/O7194080-2.jpg" border=0 width='104' height='180' ></a></td></tr></table></td><td> </td><td><table cellspacing=0 cellpadding=0 border=1 width="180" height="180" bordercolor="#6896c0"><tr><td align="center" valign="middle"><a href="http://www.pantipmarket.com/other/picture/O7194080-3.jpg" target="_blank"><img src="http://www.pantipmarket.com/other/picture/O7194080-3.jpg" border=0 width='97' height='180' ></a></td></tr></table></td></tr><tr align=left valign=top><td><table cellspacing=0 cellpadding=0 border=1 width="180" height="180" bordercolor="#6896c0"><tr><td align="center" valign="middle"><a href="http://www.pantipmarket.com/other/picture/O7194080-4.jpg" target="_blank"><img src="http://www.pantipmarket.com/other/picture/O7194080-4.jpg" border=0 width='109' height='180' ></a></td></tr></table></td><td> </td><td><table cellspacing=0 cellpadding=0 border=1 width="180" height="180" bordercolor="#6896c0"><tr><td align="center" valign="middle"><a href="http://www.pantipmarket.com/other/picture/O7194080-5.jpg" target="_blank"><img src="http://www.pantipmarket.com/other/picture/O7194080-5.jpg" border=0 width='128' height='180' ></a></td></tr></table></td><td> </td><td><table cellspacing=0 cellpadding=0 border=1 width="180" height="180" bordercolor="#6896c0"><tr><td align="center" valign="middle"><a href="http://www.pantipmarket.com/other/picture/O7194080-6.jpg" target="_blank"><img src="http://www.pantipmarket.com/other/picture/O7194080-6.jpg" border=0 width='99' height='180' ></a></td></tr></table></td></tr></table><br>SP Center /Translation Service <br>Consulting For Visa (Free) <br>276 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 <br>ติดต่อคุณปัทมา โทร.0863389935 - 026759556 แฟกซ์ 026759556 <br>Email: <script language="JavaScript"> document.writeln('<a href="mailto' + ':sptranslationcenter' + '@' + 'hotmail.com">' + 'sptranslationcenter' + '@' + 'hotmail.com</a>'); </script> <br> <br>หลักการทำวีซ่า <br> การยื่นวีซ่าหรือคำร้องขออนุญาตเพื่อที่จะเข้าประเทศนั้นๆ มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของเอกสารที่จะต้องครบสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ ทั้งยังต้องมีที่มาที่ไปของเอกสารนั้นๆ บางคนสงสัยว่า อยู่บริษัทเดียวกันทำงานตำแหน่งเดียวกัน แต่ทำวีซ่าคนหนึ่งผ่านอีกคนกลับไม่ผ่านปัญหาเหล่านี้เกิดจากเอกสารที่คุณคิดเอาเองว่าครบสมบูรณ์พร้อม แต่ยังไม่ครบสมบูรณ์สำหรับสถานทูต เนื่องจากการทำวีซ่าจะต้องยื่นเอกสารตามกฎหรือกติกาที่สถานทูตนั้นๆกำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดและอาจจะมีการนัดสัมภาษณ์ได้ในภายหลังหรือมีกำหนดการแน่นอนขึ้นอยู่กับประเทศที่จะไปและประเภทของวีซ่าที่จะยื่น ดังนั้นผู้สมัครทุกคนควรจะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนทำการยื่นวีซ่าทุกประเภท เพราะเนื่องจากการยื่นขอวีซ่าครั้งแรก ถือเป็นครั้งที่สำคัญที่สุดและอาจส่งผลต่อการสมัครครั้งต่อไปได้ ดังนั้นจึงควรทำการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้ง <br>Non- Immigrant Visa Service วีซ่าชั่วคราว <br>วีซ่านักท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมญาติ วีซ่าทำงาน(ร้านอาหาร,บนเรือ,ทั่วไป) วีซ่านักเรียนนักศึกษา,ตามหาญาติ,ฟ้องหย่าคู่สมรส <br> <br>รับปรึกษาปัญหาการยื่นวีซ่า สัมภาษณ์วีซ่า และจดทะเบียนสมรสเบื้องต้น ฟรี <br>NO VISA NO PAY!! รับประกันวีซ่าจนกว่าคุณจะผ่าน หรือรับเงินคืนตาม แต่ตกลง <br> <br>บริการ รับทำวีซ่า <br>Immigrant Visa Service วีซ่าถาวร วีซ่าคู่หมั้น รับประกันผล <br>รับรองบุตรบุญธรรม-วีซ่าบุตรติดตามบิดา-มารดา <br> <br>Express Marriage & Registration in Thailand 1 Day <br>บริการรับจดทะเบียนสมรสแบบเร่งด่วน วันเดียวเสร็จ พร้อมถ่ายรูปที่ระลึกและทำวีซ่า มีรถรับส่ง <br> <br>Translation & Certification Service (Legal Certification by Ministry of Foreign Affairs) <br>แปลพร้อมประทับตรากระทรวง และสถานทูต <br> <br>Translation Starting 250 BATH <br>แปลเอกสาร 300 บาท (เฉพาะอังกฤษ) รับเอกสารแปลทุกภาษาที่ใช้ในทางราชการ หรือ จดหมายทั่วไป <br>แปลอีเมล์ 100-200 บาท <br> <br>Translation in All Languages <br>รับแปลทุกภาษา <br> <br>Marriage Registration Service in Thailand <br>บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติภายใต้กฎหมายไทย พร้อมคำปรึกษาวีซ่าและถ่ายรูปที่ระลึก <br> <br>Filling Out Application Form Service 200-1000 BATH <br>บริการรับกรอกฟอร์ม สถานทูตสวิสซ์ 250 บาท อังกฤษ 500-800 บาท สหรัฐตามแต่ฟอร์มที่จะยื่นคำร้อง+ซื้อบาร์โค๊ด+นัดจองสัมภาษณ์ <br> <br>Preparing for interviews or Interview Rehearsal with Embassy/Immigration <br>บริการ แนะแนวทางการสัมภาษณ์วีซ่าทุกประเภท <br> <br>Work Permit & Visa Extension in Thailand <br>บริการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าชั่วคราวในเมืองไทย <br> <br>บริหารงานแบบราคาคนไทยเพื่อคนไทย ทุกคำถามที่เข้ามาปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด <br>ยกเว้นจะให้ทางเราดำเนินการเรื่องวีซ่าแทนคุณ <br></td></tr> </table> <tr><td> <table class="bgmykratoo" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td><div id="head_div"><b>New Comments</b></div> <style> * html #comment_update { height: 260px; } *+html #comment_update { height: 260px; } </style> <iframe src='reply20.php?id=sp-visatranslationcenter' width='100%' height='250px' frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" allowtransparency="true" id='comment_update'></iframe> <script type='text/javascript'>a2a_hide_embeds = 0; a2a_prioritize=['twitter','facebook','digg'];a2a_linkname=document.title;a2a_linkurl=location.href;a2a_num_services=6;a2a_onclick=1;</script><script type='text/javascript' src='http://static.addtoany.com/menu/page.js'></script> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"><img src="../images/spacer.gif" width="10" height="5"></td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td> <div align="left"><IMG SRC="../template/theme/8/images/01diary_09.gif" WIDTH=210 HEIGHT=24 ALT=""> </div> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li><a href=//webmaster.bloggang.com target="_blank">Webmaster - BlogGang</a> </ul> </td> </tr> <tr> <td align="center"><!--<a href = "#" onClick="MM_openBrWindow('friendblog.php?id=&friendid=sp-visatranslationcenter&friendname=kiengskung','','toolbar=yes,location=yes,status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,width=760,height=560')"> [Add kiengskung's blog to your weblog]</a>--> <script type='text/javascript'> $(document).ready(function() { $('#addfriend_popup').fancybox({ width : 800, height : 500, 'autoScale' : false, 'transitionIn' : 'none', 'transitionOut' : 'none', 'type' : 'iframe' }); }); </script> <a href ="friendblog.php?id=&friendid=sp-visatranslationcenter&friendname=kiengskung" id='addfriend_popup'> [Add kiengskung's blog to your web]</a> <iframe id="myiframe3" name="myiframe3"src="../ads/support.html" onload="DYNIFS.resize('myiframe3')" width=100% height="0" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" allowtransparency="true"></iframe></td> </tr> <tr> <td><img src="../images/spacer.gif" width="10" height="5"></td> </tr> <!-- Ads Nuffnang SmallSize --> <!-- Ads Nuffnang SmallSize --> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td> <div align="left"><img src="../template/theme/8/images/link.jpg" height="42" width="220"></div> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li><a href=http://www.spvisa-translations.com target=_blank>ศูนย์รับทำวีซ่าและรับแปลเอกสาร</li><li><a href=http://www.translation-spvisa.com target=_blank>SPVISACENTER</li><li><a href=http://spvisacenter.blogspot.com/ target=_blank>ศูนย์รับทำวีซ่าอินเดีย,รับทำวีซ่าพม่า,รับทำวีซ่าจีน</li><li><a href=http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าอินเดีย target=_blank>ศูนย์รับทำวีซ่าอินเดีย</li><li><a href=http://www.spvisa-translations.com/รับแปลเอกสาร target=_blank>รับแปลเอกสาร</li><li><a href=http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าพม่า target=_blank>รับทำวีซ่าพม่า</li><li><a href=http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าอเมริกา-ฟอร์มDS-160 target=_blank>รับทำวีซ่าอเมริกา</li><li><a href=http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าออสเตรเลีย target=_blank>รับทำวีซ่าออสเตรเลีย</li><li><a href=http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าสวีเดน target=_blank>รับทำวีซ่าสวีเดน</li> <li><a href=//www.bloggang.com/ target="_blank">Bloggang.com</a></li> </ul> </td> </tr> </table> <br> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width = 100%> <tr><td class=vip></td></tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#E8E5D4" width="225"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#E8E5D4"><img src="../images/spacer.gif" width="10" height="5"></td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="../template/theme/8/images/bgbottom.gif"> <tr> <td><img src="../template/theme/8/images/bottom01.gif" width="473" height="54" border="0" usemap="#Map"></td> <td valign="baseline"> </td></tr> </table> <!-- End ImageReady Slices --> <map name="Map"> <area shape="rect" coords="4,16,58,43" href="//www.pantip.com" target="_blank" alt="pantip.com" title="pantip.com"> <area shape="rect" coords="67,14,130,43" href="//www.pantipmarket.com" target="_blank" alt="pantipmarket.com" title="pantipmarket.com"> <area shape="rect" coords="135,16,223,42" href="//www.pantown.com" target="_blank" alt="pantown.com" title="pantown.com"> </map> <script> iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="https://www.bloggang.com/images/smile.gif") {document.images[i].src="../template/theme/8/images/pin_icon.gif"} </script> <!-- BEGIN EFFECTIVE MEASURE CODE --> <!-- COPYRIGHT EFFECTIVE MEASURE --> <script type="text/javascript" language="JavaScript"> //<![CDATA[ document.write(unescape('%3Cscript%20type%3D%22text/javascript%22%20language%3D%22JavaScript%22%20src%3D%22')); document.write((location.protocol.indexOf('https')>-1?'https://th-ssl':'http://th-cdn') +unescape('.effectivemeasure.net/em.js%22%3E%3C/script%3E')); //]]> </script> <noscript> <img src="//th.effectivemeasure.net/em_image" alt="" style="position:absolute; left:-5px;" /> </noscript> <!--END EFFECTIVE MEASURE CODE --> </body> </html>