แบร์แนแด็ท....น่ารัก....น่ารัก ขี้ลืม.....ขี้ลืม ...... หนังปายหนายหว่า buy แล้ววbuyอีก......... faith, hope and charity เฟศบุ๊ค http://www.facebook.com/bernadette.soubirous.3
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
7 ธันวาคม 2552
 
All Blogs
 
2012 (2009): We Were Warned as Stay awake, praying at all times.ศาสนาทั้งหลายในปัจจุบันต่างกล่าวถึง อวสาร ของโลก


ชาว ฮินดูเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องเกิดใหม่ แม้กระทั้งพระเจ้าทั้งหลายเช่นกัน กะอีกนานม๊ากกก ในช่วงสุดท้ายของวัฒจักร โลกจะถูกไฟบันลัยกัล เผาผลาญ และชีวิตใหม่จะถือกำเนิดจากเถ้าถ่าน

แต่ชาวฮินดูเชื่อว่า วัฒจักรหนึ่งจะยาวนานถึง 4,000 ล้านปี

แต่ศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียว อย่าง ศาสนายิว คริส และอิสลาม ต่างก็ตระหนักถึง และอธิบายเกี่ยวกะอวสารของโลก

ศาสนายิว เชื่อเรื่องการมาของผู้โปรดโลก และยุคของผู้โปรดเต็มไปด้วยสันติสุข แต่ศาสนายิว ก็ไม่มีการหมกมุ่น ครอบงำความคิดเหล่านี้เลย

'2012' Trailer HD


มีศาสนาคริสเท่านั้น ที่วันสิ้นโลกเป็นหลักเกณในคำสอน


ลูกา Lk 21:36
คำเตือนเตรียมพร้อม

36 ท่านทั้งหลายจงตื่นเฝ้าอธิฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถิด เพื่อท่านจะมีกำลังหนีพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นนี้ ไปยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์บุตรแห่งมนุษย์ได้
36 Stay awake, praying at all times for the strength to survive all that is going to happen, and to hold your ground before the Son of man.'

พระองค์เท่านั้นที่รู้ มัทธิว Matthew 24:36
"ส่วนวันเวลานั้นไม่มีใครรู้เลยทั้งบรรดาทูตสวรรค์และแม้แต่พระบุตร นอกจากพระบิดาเพียงพระองค์เดียว"
"But of that day and hour no one knows, neither the angels of heaven, nor the Son, 22 but the Father alone.

สิ่งที่สำคัญที่สุด หยุดการคาดเดาและมีชีวิตอย่างศรัทธาที่สุด เท่าที่จะทำได้

มัทธิว Matthew 24:35
ฟ้าดินจะสูญสิ้นไปแต่วาจาของเราจะไม่สูญสิ้นเลย

Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.

เราเคยเขียนเรื่องวันสิ้นโลกแล้วค่ะ
Countdown to Armagedddon :apocalypse
Source://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=soubirous&month=11-2007&date=21&group=7&gblog=19


ปี 2012 ตรงกับปี พุทธศักราช 2555 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2012 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันอาทิตย์ ตามปฏิทินเกรกอเรียนปฏิทินเกรโกเรียน (อังกฤษ: Gregorian Calendar) เป็นปฏิทินที่ดัดแปลงมาจากปฏิทินจูเลียน ใช้กันแพร่หลายในประเทศตะวันตก ประกาศใช้ครั้งแรกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2125


และปฎิทินของพี่น้องชนเผ่ามายัน


ว่ากันว่าปฏิทินของชนเผ่ามายาชี้ ว่าโลกาวินาศจะมาถึงในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 แต่ผู้เฒ่าชาวมายันคนหนึ่งปลอบใจพวกขี้ตื่นว่าไม่ควรวิตก ขนาดชาวเผ่าของตนยังไม่มีใครกลัวโลกแตกสักราย..


ท่านผู้เฒ่า อะโพลินารีโอ ชิเล พิกตุน ชาวกัวเตมาลา บอกว่า ทฤษฎีโลกแตกที่ว่านี้ พวกชาวตะวันตกพูดกันไปเอง ไม่ใช่ความคิดของชาวมายาแต่อย่างใด

อารยธรรมของชาวมายา ซึ่งปัจจุบันเป็นเขตประเทศเม็กซิโกและอเมริกากลาง ได้เจริญถึงขีดสุดในช่วง ค.ศ.300-900 ชนเผ่านี้มีความสามารถในด้านดาราศาสตร์

ปฏิทินนับเวลาของชนเผ่านี้เริ่มในปี 3114 ก่อนคริสต์ศักราช แต่ละช่วงกินเวลา 394 ปี ซึ่งเรียกว่า บักตุน ชาวมายาถือเลข 13 เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ บักตุนที่ 13 จะสิ้นสุดลงในราววันที่ 21 ธันวาคม ปี พ.ศ.2555

ศิลาจารึกแผ่นหนึ่งของชาวมายาซึ่งพบในเม็กซิโกเมื่อทศวรรษ 1960 ระบุว่าจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทพโบลอนยกเต เทพแห่งสงครามและการสร้างสรรค์ ในปี 2555 แต่คำพยากรณ์ในท่อนสุดท้ายลบเลือนจนไม่สามารถอ่านได้

“มันเป็นโอกาศของการเฉลิมฉลองการรังสรรค์” เดวิด สจ๊วต ผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกของมายาแห่งมหาวิทยาลัยเทกซัส เมืองออสติน บอก “ชาวมายาไม่เคยพูดว่าโลกจะถึงกาลอวสาน ไม่เคยบอกว่าจะเกิดเรื่องเลวร้าย เพียงแต่ระบุกำหนดวันที่จะเฉลิมฉลองในอนาคต”

Source://www.thaipaparazzi.net/
archives/13219

ของเพื่อนพุทธ Credit No.Mr.Cozy แนะนำค่ะ
วันสิ้นโลกในมุม...พุทธศาสนา
Source :คมชัดลึกคติความเชื่อในพุทธศาสนาเชื่อกันว่า ในภัทรกัปนี้ โลกใบนี้เคยมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติแล้ว ๔ พระองค์ คือ ๑.พระกกุสันธะ ๒.พระโกนาคมนะ ๓.พระกัสสปะ ๔.พระโคดม (พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน) ส่วนองค์ที่ ๕ จะอุบัติขึ้นหลัง พ.ศ.๕๐๐๐ คือ พระศรีอริยเมตไตรย ในยุคนี้จะมีต้นกัลปพฤกษ์เกิดขึ้นทั้งสี่มุมเมือง อันเป็นต้นไม้สารพัดนึก ทุกคนมีศีลธรรมเป็นยุคที่ศาสนารุ่งเรืองและมีความอุดมสมบูรณ์ นับว่าในยุคศาสนาของพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรยเป็นศาสนาที่คนพึงปรารถนา จะมาเกิดในศาสนานี้ หลังจากสิ้นยุคของพระศรีอริยเมตไตรย แล้ว โลกก็จะแตกพินาศไป เพราะไฟ (ดวงอาทิตย์เรียงกัน ๗ ดวง )

อย่างไรก็ตาม ใน พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ๒๖. พุทธปกิณณกกัณฑ์ เล่มที่ ๓๓ ข้อ ๑ หน้า ๗๒๑ ได้เขียนไว้ว่า โลกเสื่อมมี ๓ อย่าง คือ ๑.อาโปสังวัฏฏกัป (กัปที่เสื่อมเพราะน้ำ) หมายถึงกัปที่เสื่อมเพราะน้ำนับแต่ชั้นสุภกิณหพรหมลงมา ๒.เตโชสังวัฏฏกัป (กัปที่เสื่อมเพราะไฟ) หมายถึงกัปที่ไฟไหม้ นับแต่ชั้นอาภัสสรพรหมลงมา ๓.วาโยสังวัฏฏกัป (กัปที่เสื่อมเพราะลม) หมายถึงกัปที่ลมพัดทำลาย นับแต่ชั้นเวหัปผลพรหมลงมา หรือหมายถึงช่วงระยะเวลาที่เปลวไฟดับจนถึงมหาเมฆที่ให้กัปพินาศ

นอกจากนี้แล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับโลกและจักรวาลไว้ในพระสูตรต่างๆ ในพระไตรปิฎกหลายพระสูตร เช่น ๑.อัคคัญญสูตร ว่าด้วยเรื่องกำเนิดของโลก กำเนิดของมนุษย์ และวรรณะทั้ง ๔ หน้า ๖๑ เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ๒.จูฬนีสูตร ว่าด้วยเรื่องจักรวาล หน้า ๑๒๕ เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ๓.สุริยสูตร ว่าด้วยเรื่องในอนาคต พระอาทิตย์จะเกิดขึ้นครบ ๗ ดวง และการพินาศของโลกหน้า ๘๓ เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ๔.อุปสถสูตร ว่าด้วยสวรรค์ ๖ ชั้น หน้า ๑๙๕ เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เป็นต้น
"ในฐานะนักดาราศาสตร์ ไม่เห็นจะแปลกตรงไหน เพราะโลกอยู่มาตั้งหลายพันล้านปี มีสรรพสิ่งเกิดและดับสูญไปตามวัฏจักร วิตกกังวลไปก็เท่านั้น แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด"
ในFilm 2012 เกิดปรากฎการณ์ Solar Flares และในแกนกลางของโลก core ได้ระเบิด ทำให้เกิดความร้อนขึ้นในอัตราที่ความเร็วไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง และสึนามิ ตามมา มันส่งผลกระทบถึงกับเกิดแผนที่ใหม่เกิดขึ้นบนโลก ถึงขั้นสลับขั้วโลกกันเลย และสิ่งที่ตามมา มันคือการคัดเลือก อพยพ ผู้คน ไปได้เพียง 400,000 คน
และสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ นั้นคือ
neutrinos(นิวตริโนเกิดขึ้นมาจากผลลัพธ์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลตกค้างจากกัมมันตรังสีหรือปฏิกิริยานิวเคลียร์ เช่นพวกที่เกิดขึ้นในดวงอาทิตย์ ในโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือเมื่อรังสีคอสมิกชนกับอะตอม)ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ solar flare ขนาดมหึมา เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่สูงมาก และอุณหภูมิที่แกนกลางของโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


แรงบรรดาลใจคนสร้างค่ะ
The credits cite the bestselling non-fiction book Fingerprints of the Gods by author Graham Hancock as inspiration for the film,

Source://en.wikipedia.org/wiki/
2012_%28film%29

Neutrinos


นิวตริโน
นิวตริโน (อังกฤษ: Neutrino) เป็นอนุภาคมูลฐานที่เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วใกล้กับความเร็วแสง ไม่มีประจุไฟฟ้า และสามารถเคลื่อนผ่านสสารทั่วไปได้โดยแทบไม่รบกวนหรือไม่สามารถตรวจจับได้ ใช้สัญลักษณ์แทนด้วยอักษรกรีกว่า nu_{}^{} (นิว)

นิวตริโนเกิดขึ้นมาจากผลลัพธ์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลตกค้างจากกัมมันตรังสีหรือปฏิกิริยานิวเคลียร์ เช่นพวกที่เกิดขึ้นในดวงอาทิตย์ ในโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือเมื่อรังสีคอสมิกชนกับอะตอม นิวตริโนมีอยู่ 3 ชนิด หรือ "flavor" ได้แก่ อิเล็กตรอนนิวตริโน มูออนนิวตริโน และเทานิวตริโน แต่ละประเภทจะมีคู่ปฏิสสารของตัว เรียกว่า แอนไทนิวตริโน อิเล็กตรอนนิวตริโนกับแอนไทนิวตริโนจะเกิดขึ้นเมื่อนิวตรอนเปลี่ยนไปเป็นโปรตอน หรือเมื่อโปรตอนเปลี่ยนมาเป็นนิวตรอน โดยทั่วไปปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับนิวตริโนมักเกิดจากแรงแบบอ่อนๆ

นิวตริโนส่วนมากที่วิ่งผ่านโลกเป็นอนุภาคที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์ ทุกๆ วินาทีมีอิเล็กตรอนนิวตริโนจากดวงอาทิตย์กว่า 50 ล้านล้านหน่วยเคลื่อนผ่านร่างกายของมนุษย์

Source ://th.wikipedia.org/ นิวตริโน


December 21 2012 the END? (Part 1 of 6).


การลุกจ้าของดวงอาทิตย์
(Solar Flares)


2012 and Solar Flare Activity


การลุกจ้า(Flare) คือการเกิดแสงสว่างวาบขึ้นภายในบรรยากาศชั้นโคโรนา(corona) และโครโมสเฟียร์(chromospheres) การลุกจ้าของดวงอาทิตย์ (solar flare) เกิดขึ้นเมื่อพลังงานภายในสนามแม่เหล็กที่ถูกสร้างขึ้นภายในชั้นบรรยากาศโครโมสเฟียร์ถูกปลดปล่อยอย่างรวดเร็ว พลังงานถูกปลดปล่อยออกมาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกือบทุกย่านความถี่ตั้งแต่คลื่นที่มีความยาวคลื่นยาวอย่างคลื่นวิทยุ (radio wave) แสงที่ตามนุษย์มองเห็น (optical light) รังสีเอกซ์ (X-rays) ไปจนถึงคลื่นที่มีความยาวคลื่นสั้นอย่างรังสีแกมมา(gamma rays) ส่วนใหญ่การลุกจ้าจะเกิดในบริเวณกัมมันต์ (active regions) รอบๆ จุดดับ(sunspots) ที่ซึ่งมีสนามแม่เหล็กความเข้มสูงออกมาจากผิวดวงอาทิตย์ชั้นโฟโตสเฟียร์ (photosphere) สู่บรรยากาศชั้นโคโรนา โดยทั่วไปการลุกจ้าจะปล่อยพลังงานในระดับ 1020 จูลต่อวินาที (Joules/second) สำหรับการลุกจ้าที่รุนแรงอาจมากถึง 1025 จูล(Joules) เทียบเท่าระเบิดไฮโดรเจนหนัก 100 ล้านตัน ซึ่งระเบิดขึ้นมาพร้อมๆ กัน หรือคิดเป็นสิบล้านเท่าของพลังงานจากภูเขาไฟระเบิด แต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่า 1 ใน 10 ของพลังงานทั้งหมดที่ดวงอาทิตย์แผ่ออกมาในหนึ่งวินาที

Source://www.thaispaceweather.com/
IHY/Solar_storm/Flare.htm

และมันเคยเกิดขึ้นจริง เมื่อ 150 ปีมาแล้วที่เรียกว่า solar storm ปี 1859

December 21 2012 the END? (Part 2 of 6).


ในเรื่องทั่วๆไปที่พวกเค้าสนใจเฉพาะทาง เกี่ยวกับเรื่องการทำนายอนาคตของวันสิ้นโลก ก็มีทฤษฎีผสมผะเส ปนเปกันไป ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ เมื่อเร็วๆนี้ปี 2000 และมาผสมเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ Y2K สุดท้ายก็แก้ปัญหากันได้

ในปัจจุบันนี้ ความร้อนที่บรรยากาศของโลก ที่พวกเราเหมือนกับกำลังถูกย่างอยู่ หรือหมีขาวที่ขั้วโลกกำลังจะจมน้ำ หรือปรากฎการณ์ new ice age ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต มาแล้ว ที่ทวีปเมกา นิวยอร์ก และทวียุโรป หนาวจนทะเลเป็นน้ำแข็งเดินได้มาแล้ว

มันคือประวัติศาสตร์ ที่เราเราเข้าใจกันได้ดี
ประวัติศาสตร์คือการเรียนรู้ และจะไม่เกิดขึ้นอีก


December 21 2012 the END? (Part 3 of 6).ลองมาดูตีความของคริส ดูค่ะ ความเห็นส่วนบุคคลค่ะ
เค้านำภาพที่เห็นในFilmมาเทียบกับพระคัมภีร์ค่ะ1 ฉากแผ่นดินไหวEarthquakes ที่ทำลายทุกๆๆหนทุกๆแห่ง

วิวรณ์ Revelation 6:14-17
ลูกแกะของพระเจ้าทรงเปิดตราผนึกทั้งเจ็ดดวง

14 ท้องฟ้าสูญหายไปเหมือนกับม้วนหนังสือที่ถูกม้วนเก็บ ภูเขาและเกาะทั้งหลายต่างถูกเคลื่อนย้ายจากที่เดิม
15 กษัตริย์แห่งแผ่นดิน ผู้ยิ่งใหญ่ แม่ทัพ นายกอง เศรษฐี และผู้มีอำนาจ ทสาและคนอิสระทั้งหลาย ต่างหลบซ่อนอยู่ในถ้ำและตามซอกหินของภูเขา
16 เขาร้องบอกภูเขาและก้อนหินว่า จงล้มทับเราเถิด จงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระบัลลังก์และจากพระพิโรธของลูกแกะ
17 เพราะวันยิ่งใหญ่ที่เขาจะรับโทษทัณท์มาถึงแล้วและผู้ใดเล่าจะยืนหยัดอยู่ได้
14 the sky disappeared like a scroll rolling up and all the mountains and islands were shaken from their places.
15 Then all the kings of the earth, the governors and the commanders, the rich people and the men of influence, the whole population, slaves and citizens, hid in caverns and among the rocks of the mountains.
16 They said to the mountains and the rocks, 'Fall on us and hide us away from the One who sits on the throne and from the retribution of the Lamb.
17 For the Great Day of his retribution has come, and who can face it?'

เชิงอรรถยาวววว
ลูกแกะของพระเจ้าทรงเปิดตราผนึกทั้งเจ็ดดวง


ภูเขาและเกาะทั้งหลายต่างถูกเคลื่อนย้ายจากที่เดิม


December 21 2012 the END? (Part 4 of 6).


2 ฉากการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนทิศทางจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงรวมทั้งขั้วโลกทุกๆหนทุกๆแห่งบนเปลือกผิวโลกPole Shift, Earthquakes & Continental Shift
วิวรณ์ Revelation 6:12-17
ลูกแกะของพระเจ้าทรงเปิดตราผนึกทั้งเจ็ดดวง

12 ข้าพเจ้าเห็นลูกแกะทรงเปิดตราผนึกดวงที่หก เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ดวงอาทิตย์มืดดำเหมือนผ้าดำไว้ทุกข์ ดวงจันทร์เปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนเลือด
13 ดวงดาวบนท้องฟ้าตกลงมาบนแผ่นดินที่ยังไม่สุกหล่นจากต้นเมื่อถูกลมแรง
12 In my vision, when he broke the sixth seal, there was a violent earthquake and the sun went as black as coarse sackcloth; the moon turned red as blood all over,

วิวรณ์ Revelation 6:14-17 รบกวนเงยหน้าอ่านข้างบนงะ

ต่อจากนั้น จากการทำลายอย่างหนัก ในซีนของ Film จะเห็นผู้ประกาศข่าวดีออกมาอย่างมากมาย

วิวรณ์ Revelation 7:1-3
ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะรอดพ้น

1 หลังจากนั้น ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์สี่องค์ยืนอยู่ที่มุมทั้งสี่ของแผ่นดินกำลังควบคุมลมทั้งสี่ทิศของแผ่นดินมิให้พัดบนบกหรือในทะเลหรือพัดต้นไม้ใดๆ
2 ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งปรากฎขึ้นทางทิศตะวันออก ถือตราของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ทูตสวรรค์องค์นั้นร้องเสียงดัง บอกทูตสวรรค์ทั้งสี่องค์ ซี่งได้รับมอบหมายให้ทำลายแผ่นดินและทะเลว่า
3 จงอย่างทำลายแผ่นดินหรือทะเลหรือต้นไม้จนกว่าเราจะได้ประทับตราไว้ที่หน้าผากของบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าของเรา
1 Next I saw four angels, standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the world to keep them from blowing over the land or the sea or any tree.
2 Then I saw another angel rising where the sun rises, carrying the seal of the living God; he called in a powerful voice to the four angels whose duty was to devastate land and sea,
3 'Wait before you do any damage on land or at sea or to the trees, until we have put the seal on the foreheads of the servants of our God.'
เชิงอรรถยาวว
ทูตสวรรค์องค์นั้นร้องเสียงดัง บอกทูตสวรรค์ทั้งสี่องค์December 21 2012 the END? (Part 5 of 6).


และมันได้เกิดแผ่นดินใหม่ทวีปใหม่ขึ้น ฉากใน Film ช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและอยู่ในเรือเป็นเวลา 4 ปี เค้าตีความกันคือ รอการ เสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสตเจ้า การพิพากษาประมวลพร้อม

วิวรณ์ Revelation 16:18-20
ขันเจ็ดใบบรรจุภัยพิบัติ

18 เกิดฟ้าแลบฟ้าร้องและเสียงดังตามมาด้วย แผ่นดินไหวรุนแรงมากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่เริ่มมีมนุษยชาติบนแผ่นดิน
19 นครใหญ่แยากออกเป็นสามส่วน บรรดาเมืองต่างๆของนานาชาติล่มสลาย พระเจ้าทรงระลึกถึงนครบาบิโลนยิ่งใหญ่ เพื่อจะให้นครนั้นดื่มจากถ้วยเหล้าองึ่นที่มอมเมาคือพระพิโรธของพระองค์
20 เกาะทุกเกาะหายไปและภูเขาก็หาไม่พบ
18 Then there were flashes of lightning and peals of thunder and a violent earthquake, unparalleled since humanity first came into existence.
19 The Great City was split into three parts and the cities of the world collapsed; Babylon the Great was not forgotten: God made her drink the full winecup of his retribution.
20 Every island vanished and the mountains disappeared;
เชิงอรรถยาววว
ขันเจ็ดใบบรรจุภัยพิบัติDecember 21 2012 the END? (Part 6 of 6).


3.การปะทุของภูเขาไฟ และลูกไฟขนาดใหญ่ Volcanic Eruptions & Fires
ฉากในFilm ภูเขาไฟใน อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนวิวรณ์ Revelation 8:12
แตรสี่คันแรก

12 ทูตสวรรค์องค์ที่สี่เป่าแตร หนึ่งในสามของดวงอาทิตย์ หนึ่งในสามของดวงจันทร์ และหนึ่งในสามของดวงดาวถูกทำลายจนมืดไปหนึ่งในสาม กลางวันดับมืดลงหนึ่งในสาม และกลางคืนก็ดับมือลงในหนึ่งในสามเช่นกัน
12 The fourth angel blew his trumpet, and a third of the sun and a third of the moon and a third of the stars were blasted, so that the light went out of a third of them and the day lost a third of its illumination, and likewise the night.

2012 - Exclusive Scene (5 minute Clip)


4 ลูกหินไฟขนาดใหญ่ตกลงมา Falling Rocksวิวรณ์ Revelation 8:7-9
แตรสี่คันแรก

7 ทูตสวรรค์องค์แรกเป่าแตร ลูกเห็บและไฟผสมกับเลือดตกลงมายังแผ่นดิน หนึ่งในสามของแผ่นดินลุกไหม้ หนึ่งในสามของต้นไม้ลุกไหม้ และหญ้าเขียวทั้งหมดก็ลุกไหม้ด้วย
8 ทูตสวรรค์องค์ที่สองเป่าแตร ไฟลูกใหญ่เท่าภูเขาตกลงไปในทะเล หนึ่งในสามของทะเลกลายเป็ฯเลือด
9 หนึ่งในสามของสัตว์ทะเลตจาย และนึ่งในสามของบรรดาเรือถูกทำลาย
7 The first blew his trumpet and, with that, hail and fire, mixed with blood, were hurled on the earth: a third of the earth was burnt up, and a third of all trees, and every blade of grass was burnt.
8 The second angel blew his trumpet, and it was as though a great mountain blazing with fire was hurled into the sea: a third of the sea turned into blood,
9 a third of all the living things in the sea were killed, and a third of all ships were destroyed.

เชิงอรรถ
ลูกเห็บและไฟผสมกับเลือดตกลงมายังแผ่นดิน หนึ่งในสามของแผ่นดินลุกไหม้ หนึ่งในสามของต้นไม้ลุกไหม้ และหญ้าเขียวทั้งหมดก็ลุกไหม้ด้วย
เพื่อเข้าใจ ควาหมายของภัยพิบัติเหล่านึ้ ดู 6:1 เชิงอรรถ a ภัยพิบัติเหล่านี้ชวนให้คิดถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ด้วย อพย 7:10 ปชญ 11:5-12:2 เทียบ 15:5

หลังจากนั้นอากาศหนาวเย็นเกิดพายุหิมะ หนาวเย็นไปทั่วทุกแห่งวิวรณ์ Revelation 16:21
ขันเจ็ดใบแห่งภัยพิบัติ

21 ลูกเห็บก้อนมหึมาตกจากท้องฟ้าลงมาเหนือมนุษย์ มนุษย์พูดดูหมิ่นพระเจ้า เพราะภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเห็บนี้ ซึ่งเป็นภัยพิบัติร้ายแรงยิ่งนัก
21 and hail, with great hailstones weighing a talent each, fell from the sky on the people. They cursed God for sending a plague of hail; it was the most terrible plague.

เชิงอรรถ ลูกเห็บก้อนมหึมา แปลตามตัวอักษร ก้อนละหนึ่งตะลันต์ คือน้ำหนักประมาณ 40 กก

5.หลังจากแผ่นดินไหว บนเปลือกโลก ตามด้วยเกิดประทุภูเขาไฟ และท้ายสุด สึนามิขนาดมหึมา น้ำท่วมขนาดใหญ่ เพื่อกวาดล้าง Mega-Tsunamis / Floodingวิวรณ์Revelation 8:8-9
แตรสี่คันแรก

8 ทูตสวรรค์องค์ที่สองเป่าแตร ไฟลูกใหญ่เท่าภูเขาตกลงไปในทะเล หนึ่งในสามของทะเลกลายเป็ฯเลือด
9 หนึ่งในสามของสัตว์ทะเลตจาย และนึ่งในสามของบรรดาเรือถูกทำลาย
8 The second angel blew his trumpet, and it was as though a great mountain blazing with fire was hurled into the sea: a third of the sea turned into blood,
9 a third of all the living things in the sea were killed, and a third of all ships were destroyed
2012 How They Made The Tidal Waves (Behind The Scene)


บทสรุป
ใน Film 2012 ที่มันเริ่มต้นขึ้นจากการค้นพบของนักธรณีวิทยา และเค้าได้เตือนภัย และเหตุการณ์ภัยพิบัตินี้มันได้ใกล้เข้ามาแล้ว

เทียบพระคัมภีร์
วิวรณ์ Rev 1:1-3
อรัมภบท

1 ต่อไปนี้เป็นการเปิดเผยเรื่องพระคริสตเจ้า พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่พระเยซูคริสตเจ้า เพื่อจะได้แจ้งแก่บรรดาผู้รับใช้ ของพระองค์ถึงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเร็วๆๆนี้ พระเยซูคริสตเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาพบยอร์นผู้รับใช้ของพระองค์เพื่ออธิบายความหมาย
2 ยอร์นเป็ฯพยานถึงพระวาจาขอพระเจ้าและเป็นพยานถึงคำยืนยันของพระเยซูคริสตเจ้าตามที่เขาเห็น
3 ความสุข จงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังถ้อยคำการประกาศพระวาจานี้และปฎิบัติตามข้อความที่เขียนไว้ เพราะเหตุกาณ์นั้นใกล้เข้ามาแล้ว
1 A revelation of Jesus Christ, which God gave him so that he could tell his servants what is now to take place very soon; he sent his angel to make it known to his servant John,
2 and John has borne witness to the Word of God and to the witness of Jesus Christ, everything that he saw.
3 Blessed is anyone who reads the words of this prophecy, and blessed those who hear them, if they treasure the content, because the Time is near.

เชิงอรรถยาว
จาก Film สำหรับพี่น้องคริสตชน เค้ามองว่า โลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างงี้ ปัญหามีไว้แก้ มันก็เริ่มจากจิตสำนึกของเราๆๆเองก่อน ลงมือเล็กๆๆน้อยๆๆ
คนคริสมีความเชื่อเรื่องวันสิ้นโลกจริง การเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูเจ้า วันเวลาไม่มีใครล่วงรู้ มีแต่พระองค์เท่านั้นที่รู้ และที่สำคัญของคริส สวดภาวนาและตื่นเฝ้าอยู่เสมอ

ลูกา Lk 21:36
คำเตือนเตรียมพร้อม

36 ท่านทั้งหลายจงตื่นเฝ้าอธิฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถิด เพื่อท่านจะมีกำลังหนีพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นนี้ ไปยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์บุตรแห่งมนุษย์ได้
36 Stay awake, praying at all times for the strength to survive all that is going to happen, and to hold your ground before the Son of man.'

และ

2เปโตร Peter 3:10-11, 14
ผู้สอนผิด

10 วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงอย่างไม่รู้ตัวเหมือนขโมย วันนั้นท้องฟ้าจะอันตรธานสูญสิ้นไปด้วยเสียงกึกก้อง โลกธาตุจะลุกเป็นไฟแตกแยกจากกัน แผ่นดินและสรรพสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินจะมอดไหม้สูญสิ้นไป
10 The Day of the Lord will come like a thief, and then with a roar the sky will vanish, the elements will catch fire and melt away, the earth and all that it contains will be burned up.

เชิงอรรถ
วันนั้นท้องฟ้าจะอันตรธานสูญสิ้นไปด้วยเสียงกึกก้อง โลกธาตุจะลุกเป็นไฟแตกแยกจากกัน แผ่นดินและสรรพสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินจะมอดไหม้สูญสิ้นไป


การเชิญชวนให้ผู้ผู้ศักดิ์สิทธิ์
บทถวายพระพร

11 เมื่อทุกสิ่งจะต้องสลายไปเช่นนี้ ท่านจงตะหนักว่าจะต้องประพฤติตนอย่างไร จะต้องดำเนินชีวิตใหศักดิ์สิทธิ์และมีความเลื่อมใสศรัทธา
14 ดังนั้น ท่านที่รักทั้งหลาย ขณะที่ท่านกำลังรอคอยเหตุการณ์เหล่านี้ จงพยายามให้พระเจ้าทรงพบท่านดำนเนิชีวิตอย่างสันติปราศจากมลทินและไร้ข้อตำหนิ
11 Since everything is coming to an end like this, what holy and saintly lives you should be living
14 So then, my dear friends, while you are waiting, do your best to live blameless and unsullied lives so that he will find you at peace.

Everything 2012 Earth Changes Part 1 of 3มันคือธรรมชาติของมนุษย์ที่หลงใหลไปกับความกลัววันสิ้นโลก ทำไมเรากลัวการแพร่หลายของข่าวสารการอวสานของโลกได้มากมายขนาดนี้

เหตุผล เหรอ โลกมันมีแหล่งกำเนิดในระทางของเวลา และ โรคยอดฮิตยังมีบางกลุ่ม Apocalypticism มานครอบงำจิตใจ เพราะความกลัวส่วนตัว เรียกคนเข้ากลุ่มได้เยอะ และปัญหาทางแก้คือการฟื้นฟูจิตวิญญาณ ลงมือร่วมด้วยช่วยกันรักษ์โลก เล็กๆน้อย จะได้ไม่มีความกลัว วิตกกังวลเรื่องวันสิ้นโลก ปลดปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระ สวดภาวนา ตื่นเฝ้าเตรียมพร้อมกับมัน

ลูกา Luke 21:25
ภัยพิบัติในจักรวาลและการเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ของบุตรแห่งมนุษย์

25 จะมีเครื่องหมายในดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวต่างๆ ชนชาติต่างๆ บนแผ่นดินจะทนทุกข์ทรมนฉงนสนเท่ห์ต่อเสียงกึกก้องของทะเลที่ปั่นป่วน
26 มนุษย์จะสลบไปเพราะความกลัวและหวั่นใจถึงเหตุการร์ที่จะเกิดขุ้นในโลก เพราะสิ่งต่างๆในท้องฟ้าจะสั่นสะเทือน
27 หลังจากนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในก้อนเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่
28 เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มเกิดขึ้น ท่านทั้งหลายจงยืนตรง เงยหน้าขึ้นเถิด เพราะในไม่ช้าท่านจะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้ว
25 'There will be signs in the sun and moon and stars; on earth nations in agony, bewildered by the turmoil of the ocean and its waves;
26 men fainting away with terror and fear at what menaces the world, for the powers of heaven will be shaken.
27 And then they will see the Son of man coming in a cloud with power and great glory.
28 When these things begin to take place, stand erect, hold your heads high, because your liberation is near at hand.'


Everything 2012 Earth Changes Part 2 of 3ลองมาดู ซีนของ Film ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับคาทอลิก

ซีน ผู้คน 50,000 คนจุดเทียนยืนอยู่ที่จตุรัสเซ็นต์ปีเตอร์ สวดไปพร้อมกับโป๊บ
ซึน ผู้คนทำสำคัญเครื่องหมายมหากางเขน ลูกไฟมาบึม
ซีน มหาวิหารเซ็นปีเตอร์ถล่มทลาย
ซีน ภาพศิลปะของไมเคิล แองเจลโล The Last Judgment (Michelangelo) ใน โบส์ถซีสทีน Sistine Chapel และคาร์ดินัลทั้งหมดอยู่ในโบส์ถนี้พากันสวดขอพร
ซีน มหาวิหารหลายๆ ที่เป็นสัญญาลักษณ์ของคาทอลิก ของพี่น้องเพื่อนต่างนิกายถูกทำลาย
ซีน กล่าวถึง ประธานาธิบดี อิตาลี ไม่ยอมโดยสารไปกับเรือ ขออยู่สวดกับพี่น้องประกรของประเทศ

ทางคนคริส เค้าก็รู้สึกเฉยๆๆ ไม่ได้ตอบโต้ ฮอลีวู๊ต Hollywoods เพราะ Film ก็คือ Film ในทัศนะคติหัวใจของคนคริสที่เค้ารู้สึกคือ

มัทธิว Matt 22:37-40
บทบัญญัติเอก

37 ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านอย่างสิ้นสุดใจ สุดวิญญาณ สูดสติปัญญาของท่าน
38 นี้คือบทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก
39 บทบัญญัติประการที่สองเช่นกัน คือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง
40 ธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติสองประการนี้
37 Jesus said to him, 'You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.
38 This is the greatest and the first commandment.
39 The second resembles it: You must love your neighbour as yourself.
40 On these two commandments hang the whole Law, and the Prophets too.'

เชิงอรรถ You must love your neighbour as yourself.
ท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง บทบัญญัติให้รักเพื่อนมนุษย์ยังพบได้ในหนังสือ Didache 1:2 ซึ่งอาจเขียนขึ้นตามแนวความคิดของผลงานของชาวยิวเรื่องทางสองแพร่ง ดู 7:3 เชิงอรรถ d

Everything 2012 Earth Changes Part 3 of 3Source ://the-american-catholic.com/2009/11/05/no-islamic-holy-sites-destroyed-in-2012-movie-fear-of-fatwa/

//www.escapeallthesethings.com/2012-movie-bible-prophecy.htm

New Jerusalem Bible //www.catholic.org/bible
พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
//www.catholic.or.th

Create Date : 07 ธันวาคม 2552
Last Update : 8 ธันวาคม 2552 0:04:42 น. 19 comments
Counter : 1751 Pageviews.

 
ยาวเหยียดแบบนี้ คนทำก็น่าจะตาลายอยู่หรอกนะครับ อิอิ


โดย: Nanatakara วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:20:34:05 น.  

 
อยากดูเรื่องนี้เหมือนกัน ยังไม่ได้ดูเลย
เห็นช่วงนี้เขามีประชุมสิ่งแวดล้อมที่โคเปนเฮเก้น

ชอบที่เขาจำลองผู้นำประชุมแต่ละชาตินั่งในห้องประชุมกันอยู่ แล้วค่อย ๆ ปล่อยระดับน้ำให้สูงขึ้น เหมือนกำลังจะสะท้อนอะไรบางอย่างให้พวกเราตระหนักกัน


โดย: รัชชี (รัชชี่ ) วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:20:34:07 น.  

 
ยาวเหยียดแบบนี้ คนทำก็น่าจะตาลายอยู่หรอกนะครับ อิอิ


โดย: Nanatakara วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:20:34:05 น.

ตอบ แง๊บ ขอบพระคุณ

เขียนหลายมุมมอง มุมที่เชื่อ และมุมเฉยๆ และมุมตื่นเฝ้าค่ะ

ยังบ่อจบเน้อ เดี๊ยว ตัดแปะ อีกนิดโน๊ยยยยยยย


โดย: Bernadette วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:21:48:49 น.  

 
อยากดูเรื่องนี้เหมือนกัน ยังไม่ได้ดูเลย
เห็นช่วงนี้เขามีประชุมสิ่งแวดล้อมที่โคเปนเฮเก้น

ชอบ ที่เขาจำลองผู้นำประชุมแต่ละชาตินั่งในห้องประชุมกันอยู่ แล้วค่อย ๆ ปล่อยระดับน้ำให้สูงขึ้น เหมือนกำลังจะสะท้อนอะไรบางอย่างให้พวกเราตระหนักกัน


โดย: รัชชี (รัชชี่ ) วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:20:34:07 น.

ตอบ ประชุมที่ไรตะหนักทู๊กกกกกกที

อันตรายจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบมานเกิดขึ้น ประชาชนรู้บ่อได้ค่ะ

รู้ปั๊บ ตื่นตะหนก หุ้นปั่นป่วน น้ำมันขึ้นราคา เศษฐกิจผันผวน ความอดอยาก สงคราม ตามมา เรื่องเดิม

ประคับปะคองโลก นั้นคือมหาอำนาจ งาบทรัพยกรธรรมชาติ มานมีตั้งแต่ประวัิติศาสตร์ง่า


โดย: Bernadette วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:21:53:00 น.  

 
ขี้เกียจเอาขึ้นไปปะไว้ข้างบน กัวยาวโลดดดดดดดดขอปะตรงนี้แล้วกัน ปรากฎการณ์ Solar storm of 1859 มันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว ลองดูความหมายของมันดูค่ะ

ของ Foxnews กะมีลงไว้เหมือนกัน
//www.foxnews.com/story/0,2933,478024,00.html


ผ่านปี 1859 โลกมันก็เป็นโลกของมันอยู่อย่างงี้ง่า อยู่ที่เราปลุกจิตสำนึกเล็กๆๆน้อย รักษาโลกของเรา

2012 - Solar Storms - Solar Maximum


150 ปี พายุสุริยะ 1859

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน ค.ศ. 1859 (พ.ศ. 2402) พายุอนุภาคมีประจุถูกส่งมาจากดวงอาทิตย์แล้วพุ่งเข้าปะทะ หรือทะลุผ่านชั้นบรรยากาศของโลก ส่งถ่ายพลังงานเข้ามาและก่อให้เกิดความเสียหายภาคพื้นดิน อาทิเช่น สายส่งโทรเลขอันเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงในยุคนั้น ถูกหยุดการทำงานชั่วขณะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ก่อให้เกิดความแตกตื่นไปทั่ว นอกจากนี้ยังเกิดแสงเหนือแสงใต้ (aurora) ซึ่งปกติจะสามารถเห็นได้ในแถบขั้วโลกเท่านั้น ทว่าในช่วงเวลานั้นผู้อาศัยในเกาะคิวบาหรือแม้แต่หมู่เกาะฮาวายก็สามารถมอง เห็นม่านแสงชนิดนี้ได้ [1]

พายุสุริยะครั้งนั้นเรียกว่า “มหาพายุสุริยะ” (super solar storm)[2] หรือ Carrington Event เป็นพายุสุริยะที่รุนแรงที่สุดในรอบศตวรรษ นักดาราศาสตร์ชาวสหราชอาณาจักร Richard Carrington เป็นผู้ค้นพบพายุสุริยะนี้เมื่อราวเที่ยงวันของวันที่ 1 กันยายน เขาพบ “การลุกจ้า” (solar flare) ที่คาดว่าเป็นแหล่งกำเนิด CME ขนาดใหญ่ที่สามารถเดินทางมาถึงโลกภายในเวลาเพียง 18 ชั่วโมง [3]

สนามแม่เหล็กโลกโดยปกติจะปกป้องโลกจากพายุอนุภาคลักษณะนี้ โดยอาศัยแรงแม่เหล็กเบี่ยงเส้นทางของอนุภาค

เคยเกิดในปี 1859 เหมือนกาลล กะผ่านกันมาได้ง่า
Nasa Warns Of Super Solar Storm 2012


ทว่าเมื่อปี ค.ศ. 1859 ความหนาแน่นและระดับพลังงานของอนุภาคสูงจนการป้องกันของดาวเคราะห์ถูกเอาชนะ ได้ ทำให้อนุภาคมีประจุทะลุเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลก เหนี่ยวนำให้เกิดพายุแม่เหล็กโลก(geomagnetic storm) ซึ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าภาคพื้นดิน (geomagnetic current) กระแสไฟฟ้าส่วนเกินนี้ทำให้อุปกรณ์ในระบบสายส่งไฟฟ้าหรือระบบสื่อสารทางไกล ทางสาย เสียหายทำให้ไฟฟ้าดับ ระบบสื่อสารเสียหาย โดยเฉพาะมหาพายุสุริยะมีความรุนแรงเป็นสามเท่าของพายุสุริยะที่ทำให้ระบบ ไฟฟ้าในแคนาดาดับหมดเมื่อปี 1989 [4]

ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในปัจจุบันจะเกิดความเสียหายมากกว่า เนื่องจาก ปัจจุบันระบบการสื่อสารของมนุษย์ใช้ทั้งดาวเทียมที่เสี่ยงต่อพายุสุริยะ อีกทั้งชีวิตประจำวัน ระบบเศรษฐกิจ ก็เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารอย่างมาก มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอาจสูงกว่า 2 ล้านล้านล้านเหรียญสหรัฐ จากระบบสื่อสารถูกตัดขาดบนโลก รัฐบาลในหลายประเทศก็ต้องตกอยู่ในภาวะที่ต้องใช้เวลานาน 4 ถึง 10 ปี กว่าจะฟื้นตัว[4]

แกนน้ำแข็งหรือน้ำแข็งโบราณที่อยู่ลึกลงไปในแผ่นน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกา กับเกาะกรีนแลนด์สามารถบอกว่าพายุสุริยะครั้งใหญ่เกิดขึ้นทุก 500 ปีนับแต่ปี 1859 มีพายุสุริยะที่รุนแรงแต่ไม่เทียบเท่าครั้งนั้นเกิดขึ้นในปี 1921 และ 1960 และพบการก่อกวนสัญญาณคลื่นวิทยุ[5]

ต้นกำเนิดพายุสุริยะมาจากจุดมืด (sunspot) บนผิวดวงอาทิตย์ แต่ละครั้งที่เกิดการปะทุที่จุดมืด รังสีที่อยู่ในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเดินทางมาถึงโลกภายในเวลาไม่กี่ นาที หากมีปล่อยกลุ่มเมฆขนาดใหญ่อันประกอบไปด้วยอนุภาคมีประจุเดินทางมายังโลกภาย ในเวลา 18 ถึง 36 ชั่วโมง เรียกว่า Coronal Mass Ejection ยานอวกาศที่เฝ้าสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์อย่าง STEREO A และ B หรือ SOHO สามารถตรวจพบเมฆก๊าซเหล่านี้แล้วส่งข้อมูลกลับมายังโลก เพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้อง [4]
ที่มา
Robert Roy Britt, “The Great Storm: Solar Tempest of 1859 Revealed”, //www.space.com
[2] “Timeline: The 1859 Solar Superstorm”, //www.scientificamerican.com
[3] //en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859
[4]Robert Roy Britt , 150 Years Ago: The Worst Solar Storm Ever, space.com
[5] 150 Years Ago: The First Transatlantic Telegraph, Scientific American, August, 2008.

//www.mysteriousclub.com/discuz/viewthread.php?tid=310&extra=page%3D1โดย: Bernadette วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:22:46:07 น.  

 
โอ้โห..ละเอียดมากน้องแบร์ เมื่อเช้ารีบร้อนมาก มาไม่ถึงบ้านน้อง.บ้านน้องแบร์ต้องใช้เวลาอ่านนานอ่ะ..

แวะมาตอนเย็น..น้องแบร์กินข้าวยัง..อย่านอนดึกน้า..เดี๋ยวไม่สวยนะ..จะบอกให้ ระวังตาจะเหมือนหลินปิง วะ ฮะ ฮ่า...โดย: ตัวp_box วันที่: 8 ธันวาคม 2552 เวลา:19:35:42 น.  

 
สงสัยต้องตามไปอ่านบล็อกที่แล้วอีกรอบ แม่เจ้า..มีมุมพุทธด้วย..พี่เป็นชาวพุทธยังบ่ฮู้เลยนะเนี๋ย..กร๊ากกกก..
เข้าวัดกลัวร้อนไงยะหล่อน...


โดย: ตัวp_box วันที่: 8 ธันวาคม 2552 เวลา:19:40:51 น.  

 
โอ้โห..ละเอียดมากน้องแบร์ เมื่อเช้ารีบร้อนมาก มาไม่ถึงบ้านน้อง.บ้านน้องแบร์ต้องใช้เวลาอ่านนานอ่ะ..

แวะมาตอนเย็น..น้องแบร์กินข้าวยัง..อย่านอนดึกน้า..เดี๋ยวไม่สวยนะ..จะบอกให้ ระวังตาจะเหมือนหลินปิง วะ ฮะ ฮ่า...


โดย: ตัวp_box วันที่: 8 ธันวาคม 2552 เวลา:19:35:42 น.

ตอบ แง๊ววว แบร์ กะลอกเลียนแบบเค้ามาอะค่ะ แฮ่ๆๆ อายจัง

ขอบพระคุณค่ะ ทานแล้วค่ะ โรคนอนดึก แบร์ว่า องค์ต้องลงแหง๋มๆๆเลยพี่แพ็ท

แบร์ใช้อายครีม ตามะเป็งแพนด้าค่ะ ตามานจาลายย หง่าววว


โดย: Bernadette วันที่: 8 ธันวาคม 2552 เวลา:20:33:20 น.  

 
สงสัยต้องตามไปอ่านบล็อกที่แล้วอีกรอบ แม่เจ้า..มีมุมพุทธด้วย..พี่เป็นชาวพุทธยังบ่ฮู้เลยนะเนี๋ย..กร๊ากกกก..
เข้าวัดกลัวร้อนไงยะหล่อน...


โดย: ตัวp_box วันที่: 8 ธันวาคม 2552 เวลา:19:40:51 น.

ตอบ เพื่อนพุทธอ่านได้ เพื่อนไทยอ่านดี เขียนทุกศาสนาเลยค่ะ รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย

พี่แพทเข้าวัดกัวร้อนเหรอ วัดพุทธมีน้ำมนต์ไล่องค์ออกน๊า


ของพี่แพทมีน้ำมนต์ ทางของแบร์มีน้ำเสก เวลาโดนน้ำเสกร้อนจ๊ากกก องค์ออก แฮะแฮะ


อุ๊บ ขออภัยเอ่ยนามพระเป็นเจ้าโดยไม่สมเหตุ Please forgive me God.

เอาเพลงมาฝากค่ะ Bobby Vinton - I Love How You Love Me ง่า อยากเขียน แพนตอมโอเปร่าจังโดย: Bernadette วันที่: 8 ธันวาคม 2552 เวลา:20:42:14 น.  

 
จะอัพแพลนทอมเหรอน้องแบร์ อัพเลย..พี่เคยดูหลายปีแล้ว นางเอกสวยโพ่ดดด...ตอนหลังสงสารพระเอกเนอะ..

เขาว่าเรื่องนี้ ถ้าเป็นบรอดเวย์จะจองตั๋วยากมาก เป็นเรื่องที่คนอยากดูมากสุด คือเขาบอกมาอ่ะ พี่ก็ยังไม่เคยไป
นิวยอรค์ซะด้วย เคยไปแต่อังกฤษ (ตรางู) กร๊าก ไปแระ...

พรุ่งนี้วันหยุดตื่นสายๆน้า..แบร์..

emoemo emo


โดย: ตัวp_box วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:11:10:35 น.  

 

ถ้าเป็นจริง จะทำอะไรก็รีบทำ 3 ปี เท่านั้น
อย่าลืมทำทุกวันให้ดีที่สุดด้วยค่ะว่าแล้วก็อยากออกเดินทางท่องเที่ยวไปในโลกว้าง
(แค่เมืองไทยก่อนละกันน)


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:12:54:19 น.  

 
จะอัพแพลนทอมเหรอน้องแบร์ อัพเลย..พี่เคยดูหลายปีแล้ว นางเอกสวยโพ่ดดด...ตอนหลังสงสารพระเอกเนอะ..

เขาว่าเรื่องนี้ ถ้าเป็นบรอดเวย์จะจองตั๋วยากมาก เป็นเรื่องที่คนอยากดูมากสุด คือเขาบอกมาอ่ะ พี่ก็ยังไม่เคยไป
นิวยอรค์ซะด้วย เคยไปแต่อังกฤษ (ตรางู) กร๊าก ไปแระ...

พรุ่งนี้วันหยุดตื่นสายๆน้า..แบร์..

emoemo emo


โดย: ตัวp_box วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:11:10:35 น.

ตอบ เวอร์ชั่นใหม่ แบร์ดูแหล่วว แบร์จาดูเวอร์ชั่นเก่า ว่ามานต่างกันตรงใหนอ่า นึกว่าปิ๊บลี่ฮิต อิอิ บรอดเวย์มะเคยปายดูง่า

เอามาฝากกกกกกกกกกค่ะ อลังการ สุดย๊อดดด

Music of the Night - The Phantom of the Opera


โดย: Bernadette วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:15:19:33 น.  

 
ถ้าเป็นจริง จะทำอะไรก็รีบทำ 3 ปี เท่านั้น
อย่าลืมทำทุกวันให้ดีที่สุดด้วยค่ะ

ว่าแล้วก็อยากออกเดินทางท่องเที่ยวไปในโลกว้าง
(แค่เมืองไทยก่อนละกันน)


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:12:54:19 น.

ตอบ ไม่มีใครล่วงรู้มี God เท่านั้นที่รู้ ตื่นเฝ้า awake prays at all times

กะของเพื่อนพุทธ เช่นกัน ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

หง่าววววววววววววววว มามุขตื่นตะหนก ม่ายต้องทำไรกานน มัวนั่งกัววววกันหม๊กกก นี้ยุ่งเล๊ยยยย


โดย: Bernadette วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:15:30:58 น.  

 
อ้าวยังมี เพลง she อยู่เหรอ พี่ว่าเอาออกแล้วนะเนี๋ย..

ไปเที่ยวไหน เที่ยวเผื่อด้วยเด้อ...


โดย: ตัวp_box วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:16:01:27 น.  

 
อ้าวยังมี เพลง she อยู่เหรอ พี่ว่าเอาออกแล้วนะเนี๋ย..

ไปเที่ยวไหน เที่ยวเผื่อด้วยเด้อ...


โดย: ตัวp_box วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:16:01:27 น.

ตอบ หัวฟูเลย ตอนนี้

กทม งะจ๋งจั๊ย

แบร์ชอบจูเลีย โรเบิรท ตั้งแต่เล่น สตีลแม็กโนเลีย ดอกไม้เหล็ก และกะเล่นเรื่องที่ได้รางวัลออสการ์ Erin Brockovich trailer

เอามาฝากกก
เรื่องจริง เกี่ยวกับเรื่องสารเคมีตกค้างงและมันกระจายไปทั่วง่าโดย: Bernadette วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:16:21:35 น.  

 
พี่ก็ดู กร๊ากกกก..แสดงเป็นม่ายลูกสองหรือสาม สะใจมั๊กๆ...


โดย: ตัวp_box วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:16:47:08 น.  

 
พี่ก็ดู กร๊ากกกก..แสดงเป็นม่ายลูกสองหรือสาม สะใจมั๊กๆ...


โดย: ตัวp_box วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:16:47:08 น.

ตอบ พี่แพท นี่นี่ ดูเนื้อหาของหนัง จิ๊ ฮู๊ววว
จูเลีย เธอต่อสู้กะบริษัท ที่มันทำสารเคมีรั่วออกมา ชาวบ้านเดือดร้อนงะ อ้อ ในหนัง เธอเลีั้ยงลูกไปด้วย ทำงานไปด้วย อุ้มลูก แอบไปขโมยน้ำเสียของโรงงาน งะ

แถมอีกเรื่อง เจ๊จูเลีย ผู้ชายขายหนังสือ ผู้หญิงเป็นดารา
Notting Hill ' I Know '


โดย: Bernadette วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:16:54:54 น.  

 
สหวิทยาการ ว่าด้วยสิ่งล่มสลายด้วยกันทั้งน่าน

อย่างในหนังสือ collapse ตระหนักว่าด้วย

ความไม่รู้ถ่ายเดียว ที่ทำลายแหล่งอารยธรรม

มาหลายแหล่งกันแล้วเชียว


โดย: Mr.Chanpanakrit วันที่: 10 ธันวาคม 2552 เวลา:21:53:57 น.  

 
มีข้อมูลเทียบเคียง ประกอบเยอะดีจัง
แหม ช่างคิดดีจริง ๆ ครับ
คิดว่า ระเบิด เอามันส์ เฉยๆ
จอห์น คิวแซก โทรมไปเยอะเลย
เพลงเอกประกอบหนังเรื่องนี้ ผมว่าเพราะดี แต่ก็ออกสไตล์ เพลงใน Amagadon หรือ City of Angle


โดย: dj booboo วันที่: 20 ธันวาคม 2552 เวลา:2:15:31 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Bernadette
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit

The Ave Maria asks Mary to "pray for us sinners."

Amen

PaPa for all Father W e pray year of priests.Card Michael Michai Kitbunchu, Archbishop of Bangkok, is the first member of the College of Cardinals from Thailand.

source :http://www.asianews.it/news-en/Michai-Kitbunchu,-first-cardinal-from-Thailand-3038.html

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู คณะเชนต์ปอล part1

ฺBishop ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พิธีรับPallium Metropolitans Bangkok Thailand >

สารคดี เทศกาลแห่ดาว สกลนคร Welcome
Sakonnakorn Christmas Thailand
Metropolitans Tarae Sakornakorn Thailand


Orchestra and four vocal Choir - *Latin* Recorded for the Anniversary of the Pope Benedict XVI April 19 This is the Anthem of the Vatican City. The Songs are called Inno e Marcia Pontificale ...

We are Catholic.

หน้าเฟส อัพรูป หาที่อัพรูปใหม่อยู่ http://www.facebook.com/bernadette.soubirous.3


MusicPlaylist
MySpace Music Playlist at MixPod.com

Friends' blogs
[Add Bernadette's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.