แบร์แนแด็ท....น่ารัก....น่ารัก ขี้ลืม.....ขี้ลืม ...... หนังปายหนายหว่า buy แล้ววbuyอีก......... faith, hope and charity เฟศบุ๊ค http://www.facebook.com/bernadette.soubirous.3
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
2 ธันวาคม 2552
 
All Blogs
 
The Nativity Story (2006) :THE GOSPEL ACCORDING TO ST. MATTHEW(1964)

Vangelo secondo Matteo, Il (1964)วันคริสมาสใกล้จามาถึงแล้ว ขอนำมาปะอีกรอบค่ะ

เรื่องราวประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าทรงกำเนิดจากพระแม่มารีย์ปฎิสนธินิรมล พี่น้องคนคริสเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว

Official Nativity Story Birth of Jesus Christ New Movie


The Birth of Jesusแต่ว่า เทศกาลคริสมาส ไม่ได้มีแค่วันเดียวอย่างที่เพื่อนๆๆต่างความเชื่อเข้าใจกันงะ
เพื่อนๆๆต่างความเชื่อกะจิงเกอร์เบล.... จิงเกอร์เบล.... จะเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข กัน ของเที่ยงคืนวันที่ 24 กะเป็นวันที่25อะ

สำหรับคนคริส เป็นกะหลายวัน งะ.......ยาว

เห็นบาทหลวงคุณพ่อเรียกทำนองว่าถ้าในอารามเค้าเรียกว่าถือพรตน้อย(มหาพรตอะ พรตใหญ่กะปัสกา อีสเตอร์) กะ พี่น้องคนคริส พลีกรรม ใช้ โทษบาป แบ่งปัน กลับใจ เตรียมรับเสด็จพระเยซูเจ้างะ ถ้าศัพย์พี่น้องต่างความเชื่อ กะถือศีลอะ

สำหรับคนคริสเค้าเรียก เทศกาล(Advent) เตรียมรับเสด็จพระเยซูเจ้าตั้งแต่ ที่เรียกกว่า The Christian Season of Advent

คำว่า Advent (มาจากภาษาลาตินว่า adventus ความหมาย "coming การมาถึง")ภาษากรีก parousia
คือการรอคอยการรับเสด็จการประสูติของพระเยซูเจ้า ด้วยความอดทนเช่นเดียวกันกับ รอคอยการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูคริสตเจ้าadvent calendar (n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

ทำไมจึงฉลองคริสตมาสวันที่ 25 ธันวาคมตามหลักฐานในพระวรสาร (ลก.2:1-3) มีว่า พระเยซูเจ้าบังเกิดในสมัยที่จักรพรรดิซีซาร์ ออกัสตัส ให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน โดยมีคีรินิอัส เป็นเจ้าเมืองซีเรียซึ่งในพระวรสารไม่ได้บอกว่าเป็น วันหรือเดือนอะไร สมัยก่อน คริสตชนคิดเอาว่าที่มีการฉลองคริสต์มาสในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ ก็เพราะเป็นวันเกิดของพระเยซูเจ้าตามทะเบียนเกิด ซึ่งเป็นเอกสารที่คีรินิอัสเก็บไว้ แต่ที่จริงแล้ว เอกสารนี้ได้สูญหายไปหมดแล้ว นักประวัติศาสตร์ไม่สามารถค้นพบได้นักประวัติศาสตร์หาสาเหตุต่างๆว่า ทำไมคริสตชนเลือกเอาวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันฉลองคริสต์มาส ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เป็นต้นมา และก็อธิบายต่างๆ กัน แต่คำอธิบายหนึ่งสมเหตุสมผล หรือมีน้ำหนักมากที่สุดคือ ในปี ค.ศ.274 จักรพรรดิ AURELIAN ได้กำหนดในวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันฉลองวันเกิดของสุริยเทพผู้ทรงพลัง กล่าวตามความรู้ทางวิชาดาราศาสตร์สมัยนั้นเห็นว่า วันนั้นเป็นวันที่ดวงอาทิตย์อยู่ไกลที่สุดจากเส้นศูนย์สูตรของโลก และเริ่มหมุนไปทางด้านเหนือของท้องฟ้า วันใหม่เริ่มยาวขึ้น ชาวโรมันฉลองวันนี้อย่างสง่า และถือเสมือนว่าเป็นวันฉลองของพระจักรพรรดิไปในตัวด้วย เพราะพระจักรพรรดิก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ ที่ให้ความสว่างแก่มนุษย์ ชาวคริสต์ที่อยู่ในจักรวรรดิโรมันรู้สึกอึดอัดใจที่ฉลองวันเกิดของสุริยเทพตามประเพณีชาวโรมัน จึงหันมาฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าแทนในวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ.330 เริ่มมีการฉลองคริสต์มาสอย่างเป็นทางการและอย่างเปิดเผย เนื่องจากก่อนนั้นมีการเบียดเบียนคริสตชนอย่างรุนแรง (ตั้งแต่ปี ค.ศ.64-313) ทำให้คริสตชนไม่มีโอกาสฉลองอะไรอย่างเปิดเผย

อีกนัยหนึ่ง ชาวคริสต์ได้เห็นว่าในพระคัมภีร์ (มลค.4:2) เรียกพระเจ้าว่าเป็นดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม จึงเห็นว่ามีหลักฐานในพระคัมภีร์สนับสนุนให้ถือวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันเกิดของพระเยซูเจ้า

Source ://www.catholic.or.th/article/christmas2003/3christmas2003/his02.html#

วิวัฒนาการของการฉลองวันคริสต์มาส

การฉลองคริสต์มาสแพร่มาจากกรุงโรม ไปยังทุกประเทศ พร้อมกับศาสนาคริสต์ที่ค่อยๆแผ่ขยายไปในที่ต่างๆจนในปี ค. ศ.1100 ประชาชนก็เป็นคริสตชนทั้งหมดทั่วยุโรปและก็มีการฉลองวันคริสต์มาสพร้อมกันในยุโรป เพราะถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในศาสนา

เราสามารถแบ่งวิวัฒนาการของการฉลองวันคริสต์มาสเป็น 4 ช่วง คือ1) ค.ศ. 330-1100 ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ที่ละเล็กที่ละน้อยก็มีการฉลองวันคริสต์มาสและก็มีการเริ่มเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ก่อนคริสต์มาส เป็นเวลาเตรียมตัวโดยการใช้โทษบาป อดอาหาร และภาวนาเป็นพิเศษ

2) ค.ศ. 1100 - ศตวรรษที่ 16 ช่วงนี้มีการพัฒนาประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการฉลองคริสต์มาส เช่น การแต่งเพลงคริสต์มาส การทำถ้ำพระกุมาร การทำต้นคริสต์มาส

3) ศตวรรษที่ 16-19 ระยะนี้มีการแตกแยกในคริสตศาสนา เกิดนิกายบางนิกายขึ้นมา ซึ่งบางนิกายไม่สนับสนุนให้มีการฉลองคริสต์มาส ด้วยเหตุผลที่ว่าคริสต์มาสเป็นวันที่มนุษย์เลือกเอาเองโดยได้รับอิทธิพลจากชาวโรมัน ที่ฉลองดวงอาทิตย์คล้ายเป็นพระเจ้าของเขา และชาวบ้านก็ให้ความสำคัญแก่วันนี้มากกว่าวั นอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันที่พระเจ้ากำหนดให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ แต่อย่างไรก็ตาม ชาวคาทอลิกพร้อมกับคริสตศาสนาหลายๆนิกาย เช่น Lutheran เป็นต้น ยังรักษาการฉลองนี้ไว้ด้วยความอบอุ่น และศรัทธาจนถึงปัจจุบัน

4) ศตวรรษที่ 19 - ปัจจุบัน เริ่มมีการประเพณีอื่นทางโลกแทรกเข้ามา ซึ่งมีอิทธิพลต่อการฉลองนี้มาก เช่นเรื่องซานตาคลอส การให้ของขวัญ การส่งบัตรอวยพรคริสต์มาส ซึ่งร้านต่างๆยินดีสนับสนุน เพราะเป็นโอกาสดีที่จะขายสินค้าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นไปในตัว ด้วยเหตุนี้ ชาวบ้านทั่วไปก็อาจจะลืมความสำ คัญ หรือความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส โดยหันมาเพิ่มความสนใจในสิ่งภายนอกมากกว่า

โดย...คุณพ่อมีเกล กาไรซาบาล
//www.catholic.or.th/article/christmas2003/3christmas2003/his04.html#เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ยาวววววว

30 พฤศจิกายน 2008
วันอาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี B
ข่าวดีมาระโก 13:33-37
7 ธันวาคม 2008
วันอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
ข่าวดีมาระโก 1:1-8

21 ธันวาคม 2008
วันอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
ข่าวดีลูกา 1:26-38

25 ธันวาคม 2008
สมโภชพระคริสตสมภพ
ข่าวดีลูกา 2:1-14

Source ://www.catholic.or.th/spiritual/homily/goodnews/
Advent
เกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณี ที่แสดงให้เห็นในปี 1907 การมาถึงคือการเริ่มต้นเกี่ยวกับระยะเวลาใกล้ที่สุดของฉลองนักบุญแอนดรูอัครสาวก (30 November) และนำมาใช้สี่อาทิตย์ อาทิตย์แรกอย่างช้าที่สุดคือวันที่ 27 พฤศจิกายน ต่อจากนั้น Advent และอย่างช้าทีสุดเริ่มวันที่ 3 December
เกี่ยวกับปี Advent ecclesiastical(เกี่ยวกับพระในศาสนาคริสต์, See also: เกี่ยวกับนักบวช, )เริ่มต้นในพระศาสนจักรทางตะวันตก ระหว่างช่วงเวลานี้คือ ความศรัทธา และ เตือนใจตนเอง

เพื่อการตระเตรียมตัวเองอย่างมีคุณค่าทำพีธีการครบรอบปีของการมาถึงของพระเป็นเจ้าที่เสด็จมายังบนโลกด้วย ที่พระองค์ทรงมารับสภาพมนุษย์ ทรงเป็นพระเป็นเจ้าแห่งความรัก เพราะทำให้จิตวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นได้พักอาศัยอย่างเหมาะสมสำหรับการมาถึงของพระผู้ไถ่ (พระเยซูคริสพระองค์มารับสภาพมนุษย์สิ้นพระชมน์บนไม้กางเขนไถ่บาปแก่เรา)ในการร่วมกันในความศักดิ์สิทธิ์และผ่านพระหรรษทาน และดังนั้นเพื่อทำตัวเองให้พร้อมสำหรับการมาถึงและการตัดสินครั้งสุดท้าย และพระองค์เป็นผู้ตัดสินในวันสิ้นโลก

รบกวนอ่านต่อเองยาววววว

Source ://www.newadvent.org/cathen/01165a.htm

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. MATTHEW
Vangelo secondo Matteo, Il (1964)เราชอบงานของPasolini ผู้กำกับอิตาลี่ คือ Film สไตล์ Italian neorealism ออก Art Art cult cult อาร์ตๆแนวๆๆอะสไตล์ Italian neorealism มันคือยุคการเปลี่ยนแปลงของอิตาลี สภาวะข้าวยากหมากแพง การทำงาน และมโนธรรม ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในจิตใจเกี่ยวกับอิตาลีและสภาวะของชีวิตทุกๆวัน กับความยากจนและภาวะที่ล่อแหลมบ่อยๆ

มันคือ Filmที่ได้รับการตอบสนองจากนักวิจารณ์ว่า
Roger Ebert มันคือFilm ที่น่าสนใจ ในเรื่องของศาสนาที่เค้าเคยเห็ฯ เพราะ Film สร้างโดย Pasolini เค้าเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อ Film เค้าไม่ได้เน้นแสดงธรรมสั่งสอนของพระเยซู สรรเสริญ หรือ อ่อนไหวง่ายไปกับFilm ที่เค้าสื่อ ออกมาธรรมดา ง่ายๆๆในสไตล์ของเค้า แต่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม
rotten_Tomatoesให้เรทติ้งถึง 92%

รางวัลที่ได้รับ ตรึมรบกวนอ่าน

Source ://en.wikipedia.org/wiki/The_Gospel_According_to_St._Matthew_(film)พี่น้องคริสชนถ้าดูหนังเรื่องนี้ รับรองเปิดพระวารสารกันได้สนุกสนานงะ

THE BIRTH OF JESUS มัทธิว Matthew1:18-19
มัทธิว Matthew 1:20-25

Magi The Wise Men มัทธิว Matthew 2:1-7

The Flight into Egypt มัทธิว Matthew 2:16-18
มัทธิว Matthew 2:19-23Il Vangelo secondo Matteo da Pasolini (16:9)
The Preaching of John the Baptist
and The Baptism of Jesus มัทธิว Matthew 3:1-12
มัทธิว Matthew3:13-17

Jesus and the Devil มัทธิว Matthew 4:1-11
The Call(ing of the disciples)

Jesus Begins His Work มัทธิว Matthew 4: 18-22
The Sermon on the Mount มัทธิวMatthew 5-7
Salt and Light มัทธิว 13-16
Judging Others มัทธิว 7:1-5
Revenge มัทธิว5:38-48
Prayer มัทธิว 6:5
Worry มัทธิว 6:25-34
The Narrow Gate มัทธิว 7:13-14Pasolini -Vangelo secondo Matteo - Farisei
Jesus Heals the Leper มัทธิว Matthew 8:1-4
Jesus Heals a Crippled Man มัทธิวMatthew 9:1-8
The Death of John the Baptist
มัทธิวMatthew 14:1-12
Jesus Feeds Five Thousand
มัทธิวMatthew 14:13-22
Jesus Walks on the Water
มัทธิว Matthew 14:22-32
The People of Nazareth Turn against Jesus
มัทธิว Matthew 19:53-58
Jesus and the Rich Young Man
มัทธิว Matthew 19:16-29

La disponibilit? di Dio.


Jesus Enters Jerusalem
Clearing The Temple มัทธิว Matthew 21:1-11
Jesus in the Temple มัทธิว Matthew 21:12-17
The Anointing มัทธิว Matthew 26:6-13
The Last Supper
Judas and the Chief Priests
มัทธิว Matthew 26:14-16
Jesus Eats the Passover Meal with His Disciples
มัทธิว Matthew 26:17-25

Judas Hangs Himself Matthew 27:3-10
Peter Says He Doesn?t Know Jesus
มัทธิว Matthew 26:69-75

Il Vangelo secondo Matteo
The Crucifixion of Jesus
Soldiers Make Fun of Jesus
มัทธิว Matthew 27:27-30
Jesus Is Nailed to a Cross
มัทธิว Matthew 27:31-44
The Death of Jesus
มัทธิว Matthew 27:45-56
Jesus Is Buried
มัทธิว Matthew 27: 57-66


The Resurrection of Jesus
มัทธิว Matthew 28:1-20
What Jesus? Followers Must Do
มัทธิว Matthew 28:16-20Bob Dylan - When He Returns

Source ://www.hollywoodjesus.com/gospel_matthew_02.htm
//movies.yahoo.com/movie/1809701435/photo/stills
Create Date : 02 ธันวาคม 2552
Last Update : 2 ธันวาคม 2552 9:57:38 น. 23 comments
Counter : 1306 Pageviews.

 
ง่าเพลง คนทำทาง ตรงสุดสุด บุกเบิก ปัตตะนา สร้างสรร
แด่ผู้นำทางค่ะ

เพลงคนทำทาง โดยอ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ชูเกียรติ ฉาไธสง และวิลิต เตชะไพบูลย์เนื้อร้อง เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ทำนอง เพลงขอมทรงเครื่อง 2 ชั้น
ขับร้องและบรรเลงโดย คีตาญชลี

ประวัติศาสตร์นั้นอาจมี ในทุกที่และทุกสถาน
แต่คนที่ทำงาน มักไม่เคยจะเอ่ยนาม
ฝ่าฟันและดั้นด้น คนลุยโคลนคนแบกหาม
เอาเหงื่อแลกงานงาม และคือคนผู้สร้างสรรค์จากป่าจนเป็นเมือง อันรุ่งเรื่องอยู่ลาวัลย์
ด้วยแรงแห่งคนนั้น แหละคือคน ผู้ทำทาง
ชีพเขา คือบทเพลง อันครืนเครง กระหึ่มคราง
ให้จำ บ่ห่อนจาง ณ กลางใจ กลางแผ่นดิน

ชีพเขาคือใบไม้ อันคว้างไหว กลางลมริน
ให้เนื้อ แก่ธรณินทร์ และให้นม แก่ลูกน้อย
คนแล้ว และคนเล่า อันร่วงแล้ว ใช่ลับลอย
ถักถัก ทยอย ทอย คือสายเลือด ที่สืบแทน
คือธาตุ อันเป็นทิพย์ ที่ตายสิบ จักเกิดแสน
คือแก่นและคือแกน จักแกร่งอยู่ กู้ยุคสมัย

นี้คือ ประวัติศาสตร์ ประชาชาติ ประชาธิปไตย
คนไทย ที่เป็นไท ผู้ทำทาง ให้เราเดินฯประวัติศาสตร์ อาจมี ในหลายด้าน
แต่คนที่ทำงาน ไม่เคย จะเอ่ยออกนาม
คนที่แบกหามลุยน้ำลุยโคลน คนที่สรรสร้าง
จากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงวัง
ด้วยเลือด ด้วยเนื้อ ของคนทำทาง
ถางทาง ตั้งต้น ให้คนต่อไป


จากป่าเปลี่ยว เที่ยวไป ในทุกถิ่น
ดังโบกโบยบิน พื้นดิน เป็นถิ่นอาศัย
หนาวเหน็บเจ็บใจ ภัยร้ายนานา ชีวาว้าเหว่
เช้าค่ำจำเจ เร่ไป ให้คนเดินตาม
ทุกย่างเท้าเขา เหมือนเงา เรืองราม
ฝังนาม ฝังร่าง อยู่กลาง แผ่นดิน ฯ.โดย: Bernadette วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:10:23:16 น.  

 
อืมม..อยากดูเหมือนกันนะ ประสูติของพระเยซูเหรอ..
พอถึงคริสมารต์ทีไร ลูกชอบมาถามว่าพระเยซูเกิดตอนเที่ยงคืนใช่ไหม ทำไมแกะกินหญ้าตอนมืด เง้อ..มันเรียน รร.คริสต์ตั้งแต่อนุบาล เลยแทรกซึมอ่ะ...


ไอ้เราก็ไม่ค่อยรู้ซะด้วยเพราะเป็นพุทธศาสนิกชน..เลยต้องหาข้อมูลทางเน็ตวุ่นวาย..วัยช่างถามซะด้วย...


โดย: ตัวp_box วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:10:52:05 น.  

 
อืมม..อยากดูเหมือนกันนะ ประสูติของพระเยซูเหรอ..
พอ ถึงคริสมารต์ทีไร ลูกชอบมาถามว่าพระเยซูเกิดตอนเที่ยงคืนใช่ไหม ทำไมแกะกินหญ้าตอนมืด เง้อ..มันเรียน รร.คริสต์ตั้งแต่อนุบาล เลยแทรกซึมอ่ะ...


ไอ้เราก็ไม่ค่อยรู้ซะด้วยเพราะเป็นพุทธศาสนิกชน..เลยต้องหาข้อมูลทางเน็ตวุ่นวาย..วัยช่างถามซะด้วย...


โดย: ตัวp_box วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:10:52:05 น.

ตอบ แง๊ววว กะหาหนังมาให้คุณลูกดูอะค่ะ เพราะว่า ตามประวัติศาสตร์ ทางอาณาจักรโรมัน มีจดบันทึกทะเบียนบ้านไว้จริงค่ะ

The angel’s parchment reads “Gloria in Excelsis Deo ( ลูกาLuke 2:14)

การประสูติของพระเยซูเจ้า

14 พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่ในพระเจ้าใน
สวรรค์สูงสุด
และบนแผ่นดิน สันติสุขจงมีแ่ก่มนุษย์
ที่พระองค์โปรดปราน


ตามหลักฐานในพระวรสาร (ลก.2:1-3) มีว่า พระเยซูเจ้าบังเกิดในสมัยที่จักรพรรดิซีซาร์ ออกัสตัส ให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน โดยมีคีรินิอัส เป็นเจ้าเมืองซีเรียซึ่งในพระวรสารไม่ได้บอกว่าเป็น วันหรือเดือนอะไร

ลูกชอบมาถามว่าพระเยซูเกิดตอนเที่ยงคืนใช่ไหม ทำไมแกะกินหญ้าตอนมืด เง้อ..มันเรียน รร.คริสต์ตั้งแต่อนุบาล เลยแทรกซึมอ่ะ...

ตอบ แง๊วว รู้แต่ Magi ตามดวงดาวค่ะ


มีพระวารสารของนักบุญมัทธิว และนักบุญลูกา ที่กล่าวถึงการประสูติของพระกุมารน้อย

ดวงดาวของเบชเลเฮม พระเยซูเจ้าประสูติที่เมืองเบชเลเฮม
เบชเลเฮมแปลว่า ขนมปัง

มัทธิว Matthew 2: 2,9-11
โหราจารย์มาเฝ้าพระกุมาร
ขอยืม Kjv ไบเบิ้ลยาว

2:2 ถามว่า "กุมารที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นในทิศตะวันออก เราจึงมาหวังจะนมัสการท่าน"
2:9 ครั้นพวกเขาได้ฟังกษัตริย์แล้ว เขาก็ได้ลาไป และดูเถิด ดาวซึ่งเขาได้เห็นในทิศตะวันออกนั้นก็ได้นำหน้าเขาไป จนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้น
2:10 เมื่อพวกนักปราชญ์ได้เห็นดาวนั้นแล้ว เขาก็มีความชื่นชมยินดียิ่งนัก
2:11 ครั้นพวกเขาเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีย์มารดา จึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้น แล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการ คือ ทองคำ กำยาน และมดยอบ

ลองดูการ์ตูนย์ค่ะพี่แพท เข้าใจง่ายดี น่ารักดีค่ะ

Born on Christmas Day


โดย: Bernadette วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:11:42:48 น.  

 
Magi ตามดวงดาว คือไร แหะ ถามก่อนเดี๋ยวจะเปิดดู..

พี่ไม่ค่อยรู้อ่ะ..เลยมรึนๆงงๆ...ตั้งแต่เข้าบล็อกแบร์ ได้ความรู้เยอะเลย..ถ้าปรัชญา อิงธรรมมะต้องไปบ้านน้องก๋า...


โดย: ตัวp_box วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:12:23:27 น.  

 
เราก็คิดว่าเรื่องวันคริสมาสต์นี้เป็นเรื่องที่มาทีหลังยุคพระเยซูมากนะ คือการรวมเอาประเพณีอื่นเข้ามาในศาสนาคริสต์น่ะ

แต่เราชอบมาก เทศกาลแห่งความสุขนะ


โดย: mr.cozy วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:13:18:20 น.  

 
Magi ตามดวงดาว คือไร แหะ ถามก่อนเดี๋ยวจะเปิดดู..

พี่ไม่ค่อยรู้อ่ะ..เลยมรึนๆงงๆ...ตั้งแต่เข้าบล็อกแบร์ ได้ความรู้เยอะเลย..ถ้าปรัชญา อิงธรรมมะต้องไปบ้านน้องก๋า...


โดย: ตัวp_box วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:12:23:27 น.

ตอบ แบร์ก๊อบปี้ล้วนๆๆๆ งานถนัดพี่แพท ลอกเค้ามาทั้งน้านงั๊บ

The Nativity Story - Wise Men Magi


Magi ( ภาษาลาิติน magus, ภาษากรีกโบราณancient Greek magos, ภาษาเปอร์เซีย "مغ", ภาษาอังกฤษ 'magian', 'mage', 'magus', 'magusian', 'magusaean')

ดาวมีความสัมพันธ์กับคริสมาสอย่างไร

Nativity Story - Jesus Birth


พวกโหราจารย์ ( Magi ) ติดตามดวงดาวไปเบธเลเฮมจนพบพระกุมารเยซู เป็นเรื่องที่มีบันทึกอยู่ในพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 2: 1-12 เท่านั้น พระศาสนจักรคาทอลิกถือวันที่ 6 มกราคม หรือ วันอาทิตย์แรกของเดือนมกราคม เป็นวันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ( Epiphany ) แก่นานาชาติ ไม่จำกัดเฉพาะพี่น้องชาวยิวเท่านั้น มิใช่ชาวคริสต์เท่านั้นแต่แก่ทุกคน

าวไม่น่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเรา แต่มีบางคนสนใจเรื่องนี้ เราจึงนำพระคัมภีร์ตอนดังกล่าวมาอ่านอีกครั้ง โหราจารย์ นำทองคำ กำยาน และมดยอบ ออกมาถวายพระเยซูเจ้า ( เทียบ มัทธิว 2:11 )

ไม่ มีกล่าวชื่อและจำนวนของโหราจารย์แต่บางตำนานก็กล่าวว่ามีชื่อโหราจารย์แต่ บางตำนานก็กล่าวว่ามีชื่อโหราจารย์ คือ กัสปาร์ ( ผิวดำ ) เมลคีออร์ และบัลทาซาร์

โหราจารย์ เป็นนักปราชญ์ และโหรหลวงของชาวมีเดียนและเปอร์เซีย ในสมัยของพระเยซูคริสตเจ้าที่พวกเขามานมัสการพระองค์จึงเป็นผู้แทนคนต่าง ชาติที่ได้รับเรียกมาหาแสงสว่างของพระเยซูคริสต์

ความหมายพื้นฐานที่นักบุญมัทธิวมีเจตนา คือ ท่านเขียนพระวรสารให้ชาวยิวอ่าน เราทุกคนต้องแสวงหาพระคริสต์ผู้เสด็จมาในโลก เพื่อชาวยิวและคนต่างชาติ

บท สดุดี 72 ข้อ 10 กล่าวว่า “ ขอบรรดาพระราชาแห่งเมืองทาร์ชิชและของเกาะทั้งปวงถวายราชบรรณาการ ขอบรรดาพระราชาแห่งเชบา และเสบานำของกำนัลมา”

อิสยาห์ 49:7 กล่าวว่า “พระเจ้า พระผู้ไถ่ องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล ตรัสแก่ผู้ที่คนดูหมิ่น และแก่ผู้ที่ประชาชาติรังเกียจผู้เป็นผู้รับใช้ของผู้ครอบครองทั้งหลาย ดังนี้ว่า “พระราชา จะทอดพระเนตร และทรงลุกยืน บรรดาเจ้านายจะเห็น และเขาทั้งหลายจะกราบลงเพราะเหตุพระเจ้าผู้เที่ยงธรรม องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลผู้ได้เลือกสรรเจ้า

ในหนังสือคำสอนพระ ศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the Catholic Church ) กล่าวถึงวันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ “การที่โหราจารย์บางท่านมายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการกษัตริย์แห่งชนชาติ ยิว แสดงว่าพวกเขาแสวงหาผู้ที่จะเป็นกษัตริย์แห่งนานาชาติ อาศัยแสงสว่างแห่งพระเมสสิยาห์จากดาราของดาวิด” (ข้อ528)

สรุป ดาวเป็นสื่อนำโหราจารย์มาพบพระกุมารกับพระนางมารย์และนักบุญโยเซฟ สมัยปัจจุบันมีบางคนชมดาวเพื่อดูดวง ดูโชคชะตาหรือเปล่า? เรามักจะเห็นในหนังสือพิมพ์ทุกวัน

คริสต์มาสนี้อาจมีบางคนพบพระเยซู และขอรู้จักพระองค์ อาศัยคุณเปรียบเสมือนดาวนำทางให้ก็เป็นได้ แต่ขออย่าให้ชาวคริสต์ชอบดูดวงหรือโหราศาสตร์เลยครับ เพราะ “ขัดแย้งกับเกียรติภูมิและความเคารพนับถือ รวมทั้งความยำเกรงด้วยความรัก ซึ่งเราต้องมอบให้แด่พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้น ( ccc 2116 )”

Source ://www.catholic.or.th/spiritual/article/article081/099.html


อันนี้สัมนาประวัติศาสตร์ของพี่น้องคริสตชนค่ะ วิชาการ แง๊วว

The Christmas Story - Is The Bible Reliable? - Part 7 of 7
โดย: Bernadette วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:13:25:39 น.  

 
เราก็คิดว่าเรื่องวันคริสมาสต์นี้เป็นเรื่องที่มาทีหลังยุคพระเยซูมากนะ คือการรวมเอาประเพณีอื่นเข้ามาในศาสนาคริสต์น่ะ

แต่เราชอบมาก เทศกาลแห่งความสุขนะ


โดย: mr.cozy วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:13:18:20 น.

ตอบ ดีดีเทศกาลแห่งความสุข รอคอยรับเสด็จพระกุมารน้อย วันแห่งความชื่นชมยินดีจ้า

คนคริสหนักหน่อย โต๊ตขอใช้คำบ้านๆๆ กะถือศีลพลีกรรม ไตร่ตรอง งะ

คริสต์มาสเป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองโดยชาวคริสต์ สำหรับการร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสของผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสต์อาจจะไม่มีความ เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนา แต่เป็นการฉลองเทศกาลที่ได้พัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประจำปี การที่วันคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งการให้ของขวัญและการตกแต่งบรรยากาศ จึงทำให้ช่วงเวลานี้มีปริมาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สูงทั้งกับชาวคริสต์และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสต์ เทศกาลคริสต์มาสจึงกลายเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งของผู้ค้าปลีก

ประวัติ

คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ (Christmas) ซึ่งมาจากคำภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse แปลว่า "บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า" คำว่า "Christes Maesse" พบครั้งแรกในเอกสารโบราณเป็นภาษาอังกฤษ (เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1038) และในปัจจุบันคำนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นคำว่า Christmas

ประวัติความเป็นมาของวันคริต์มาส ซึ่งเป็นวันประสูติของพระเยซูนั้น ตามหลักฐานในพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า พระเยซูเจ้าประสูติในรัชกาลของจักรพรรดิออกุสตุสแห่งจักรวรรดิโรมัน ซึ่งทรงสั่งให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน โดยคีรีนิอัส เจ้าเมืองซีเรีย ก็รับนโยบายไปปฏิบัติให้มีการจดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งอาณาเขต แต่ในพระคัมภีร์ ไม่ได้ระบุว่า พระเยซูประสูติวันหรือเดือนอะไร ด้านนักประวัติศาสตร์วิเคราะห์ว่า เดิมทีวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันที่จักรพรรดิเอาเรเลียนกำหนดให้เป็นวันฉลองวันเกิดของสุริยเทพ

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 274 ชาวโรมันซึ่งส่วนใหญ่นับถือเทพเจ้าฉลองวันนี้เสมือนว่า เป็นวันฉลองของพระจักรพรรดิไปในตัวด้วย เพราะจักรพรรดิก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ ที่ให้ความสว่างแก่ชีวิตมนุษย์ แต่ชาวคริสต์ที่อยู่ในจักรวรรดิโรมัน รวมถึงชาวโรมันที่เปลี่ยนไปนับถือคริสต์อึดอัดใจที่จะฉลองวันเกิดของสุริย เทพ จึงหันมาฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าแทน หลังจากที่ชาวคริสต์ถูกควบคุมเสรีภาพทางศาสนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 64 - ค.ศ. 313 จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม ปี ค.ศ. 330 ชาวคริสต์จึงเริ่มฉลองคริสต์มาสอย่างเป็นทางการและเปิดเผย

Source: wiki จ้า


โดย: Bernadette วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:13:30:18 น.  

 
โห ข้อมูล


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:17:11:44 น.  

 
ปีนี้บังเอิญไปทำงานอยู่ที่เชียงรายชั่ววัน X'Mas
คงได้ฉลองแถวๆ Night Bazzar ค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้องมูลเชิงลึกในบล็อควันนี้
พี่ทำงานงานอยู่ลำพูน
หนาวเล็กน้อยถึงปานกลาง
กลับพรุ่งนี้เช้า..จ้า
จะไปต่ออยู่โยงที่บนหน้าอนุสรณืสถาน ถ.ราชดำเนิน


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:18:26:37 น.  

 
โห ข้อมูลโดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:17:11:44 น.

ตอบ ลอกเค้ามาก๊อบปี้ตัดแปะค่ะเชิงเทววิทยา เชิงประวัติศาสตร์ หลากหลาย ได้หลายมุมมองดีค่ะ


โดย: Bernadette วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:20:42:21 น.  

 
ปีนี้บังเอิญไปทำงานอยู่ที่เชียงรายชั่ววัน X'Mas
คงได้ฉลองแถวๆ Night Bazzar ค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้องมูลเชิงลึกในบล็อควันนี้
พี่ทำงานงานอยู่ลำพูน
หนาวเล็กน้อยถึงปานกลาง
กลับพรุ่งนี้เช้า..จ้า
จะไปต่ออยู่โยงที่บนหน้าอนุสรณืสถาน ถ.ราชดำเนิน
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:18:26:37 น.


ตอบ ง่าดีจังเล๊ยยย ขอให้ทำงานเที่ยวให้สนุกระค่ะ


โดย: Bernadette วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:20:45:05 น.  

 
วันนี้ดูเรียบร้อยจังเลย


สนใจทุกเรื่องราวค่ะ
อยู่โรงเรียนคริสเตียนมา 9 ปีนับถือพุทธ แต่สนใจไปหมดทุกศาสนาค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:22:25:45 น.  

 
วันนี้ดูเรียบร้อยจังเลย


สนใจทุกเรื่องราวค่ะ
อยู่โรงเรียนคริสเตียนมา 9 ปีนับถือพุทธ แต่สนใจไปหมดทุกศาสนาค่ะโดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:22:25:45 น.

ตอบ เปื่อยเล็กน้อยค่ะพี่ เดี๊ยวกะหายอิ้ววว

แง๊วว ดีจังเล๊ยย หนูชอบอ่านไบเบิ้ล แบบเป็นสารคดีค่ะ สนุกดี ค่ะ

ของเพื่อนพุทธกะอ่านเป็นเชิงสารคดีเหมือนกาลล ได้ความรู้ดีค่ะ


โดย: Bernadette วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:8:08:21 น.  

 
จากบล็อก ... วันหยุดยาวคนตรึมอยู่แล้วจ้า ต่างจังหวัดเนี่ย


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:14:39:49 น.  

 
จากบล็อก ... วันหยุดยาวคนตรึมอยู่แล้วจ้า ต่างจังหวัดเนี่ยโดย: tuk-tuk@korat วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:14:39:49 น.

ตอบ ดีจัง ครึกครื้น แง๊วว วันหยุดบ่อยๆๆมะค่อยดีเล๊ยย คนเยอะทำโน้นทำนี้ คนตรึม ต่อแถวยาวววว


โดย: Bernadette วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:14:47:04 น.  

 
น้องแบร์ น้องแบร์จ๋า บายดีเปล่า
พี่มัวไปอ่านหนังสือ..เลยไม่ได้มา
ไปเที่ยวไหนจ๊ะน้อง...หยุดตั้ง 3 วันแนะ อิอิ..


โดย: ตัวp_box วันที่: 4 ธันวาคม 2552 เวลา:10:50:38 น.  

 
น้องแบร์ น้องแบร์จ๋า บายดีเปล่า
พี่มัวไปอ่านหนังสือ..เลยไม่ได้มา
ไปเที่ยวไหนจ๊ะน้อง...หยุดตั้ง 3 วันแนะ อิอิ..โดย: ตัวp_box วันที่: 4 ธันวาคม 2552 เวลา:10:50:38 น.

ตอบ มะเบยเลยพี่แพท แง๊ววว เบื่อกินยา งั๊บงั๊บ

ทำงานงั๊บ

เอาเพลงมาฝากค่ะ

สวดแด่พ่อหลวง ค่ะ


โดย: Bernadette วันที่: 4 ธันวาคม 2552 เวลา:11:29:27 น.  

 
เดี๋ยวพี่เที่ยวทะเลเผื่อนะน้อง ต้องไปหาอาม่าซักหน่อย..
กินหมึก ปู กุ้ง เผื่อด้วย

ปล.วันหลังเล่าเรื่องพระคัมภีร์ให้ฟังบ้างสิ อยากรู้ว่าทำไมเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลก 555...


โดย: ตัวp_box วันที่: 4 ธันวาคม 2552 เวลา:12:56:53 น.  

 
เดี๋ยวพี่เที่ยวทะเลเผื่อนะน้อง ต้องไปหาอาม่าซักหน่อย..
กินหมึก ปู กุ้ง เผื่อด้วย

ปล.วันหลังเล่าเรื่องพระคัมภีร์ให้ฟังบ้างสิ อยากรู้ว่าทำไมเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลก 555...โดย: ตัวp_box วันที่: 4 ธันวาคม 2552 เวลา:12:56:53 น.

ตอบ กินเพื่อด้วยยย งั่มมม

อยากรู้ว่าทำไมพระคัมภีร์ขายดีที่สุดในโลก ฮิ้ววว
ถาม.....จุ๊จุ๊จุ๊.....ความรักดูจิ๊

[HQ] Lionel Richie singing 'Jesus is love' on Michael Jackson memorial in Staples Center (07-07-09)


โดย: Bernadette วันที่: 4 ธันวาคม 2552 เวลา:15:12:23 น.  

 
ไปดูไฟแถวไหนคะปีนี้


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 6 ธันวาคม 2552 เวลา:23:59:13 น.  

 
ไปดูไฟแถวไหนคะปีนี้


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 6 ธันวาคม 2552 เวลา:23:59:13 น.

ตอบ ไปดู 2012 ค่ะ พรุ่งนี้ค่อยเขียนง่า พี่นางฟ้าเริงดู Departures ยังค่ะ หน้าจะเข้าฉายในโรงแล้ววอ่า

เอามาฝากค่ะ เรื่องนี้กะหน้าดู น่ารักดี
MV บังเอิญ รักไม่สิ้นสุด บังเอิญ โลกกลม พรหมลิขิต


โดย: Bernadette วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:0:15:01 น.  

 
Not yet.
ยังไม่ได้ดูค่ะ
ไม่มีเวลาเหลือทำอะไรเลยช่วงนี้..

แต่ขอบคุณมากๆสำหรับ MVเรื่องข้างบน
จ๋าน่ารักเป็นธรรมชาติ
อันเป็นเสน่ห์ของเธอ..ได้มาโฃว์บนแผ่นฟิลม์อีกแล้ว
รับรองเรื่องนี้...
จะทำให้กระแส " จ๋า Fever " ต้องกลับมาแน่นอนอย่านอนดึกนักนะจ๊ะ..นี่ตอบสาวแบร์เสร็จก็จะนอนแล้ว
Good night..


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:0:58:11 น.  

 
Not yet.
ยังไม่ได้ดูค่ะ
ไม่มีเวลาเหลือทำอะไรเลยช่วงนี้..

แต่ขอบคุณมากๆสำหรับ MVเรื่องข้างบน
จ๋าน่ารักเป็นธรรมชาติ
อันเป็นเสน่ห์ของเธอ..ได้มาโฃว์บนแผ่นฟิลม์อีกแล้ว
รับรองเรื่องนี้...
จะทำให้กระแส " จ๋า Fever " ต้องกลับมาแน่นอนอย่านอนดึกนักนะจ๊ะ..นี่ตอบสาวแบร์เสร็จก็จะนอนแล้ว
Good night..

โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:0:58:11 น.

ตอบ หนังรักได้แนวววว ฮิิ้วว ภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าไรหว่า
destiny อะปะค่ะ

บังเอิญ รักไม่สิ้นสุด ปีใหม่ได้ดูหนัง รักโรแมนติ๊กกกแง๊บบโดย: Bernadette วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:10:48:32 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Bernadette
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit

The Ave Maria asks Mary to "pray for us sinners."

Amen

PaPa for all Father W e pray year of priests.Card Michael Michai Kitbunchu, Archbishop of Bangkok, is the first member of the College of Cardinals from Thailand.

source :http://www.asianews.it/news-en/Michai-Kitbunchu,-first-cardinal-from-Thailand-3038.html

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู คณะเชนต์ปอล part1

ฺBishop ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พิธีรับPallium Metropolitans Bangkok Thailand >

สารคดี เทศกาลแห่ดาว สกลนคร Welcome
Sakonnakorn Christmas Thailand
Metropolitans Tarae Sakornakorn Thailand


Orchestra and four vocal Choir - *Latin* Recorded for the Anniversary of the Pope Benedict XVI April 19 This is the Anthem of the Vatican City. The Songs are called Inno e Marcia Pontificale ...

We are Catholic.

หน้าเฟส อัพรูป หาที่อัพรูปใหม่อยู่ http://www.facebook.com/bernadette.soubirous.3


MusicPlaylist
MySpace Music Playlist at MixPod.com

Friends' blogs
[Add Bernadette's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.