ธรรมะเปรียบเทียบ บทความดีๆ ให้ข้อคิด
ปฏิบัติบูชา (23)

วิญญาณขอส่วนบุญ(ต่อ)

ผมขอแทรกคำแนะนำที่บอกนักเรียนไว้สักนิด
เพื่อว่าท่านจะได้นำไปแนะนำให้ลูกหลานฟังต่อ
ถ้าลูกหลานมีบารมีท่านก็พลอยได้รับส่วนบุญส่วนกุศลไปด้วย
กรุณาแนะนำเขาว่า
การจะได้บุญบารมีมาเสริมชีวิตตนเองนั้น
มิใช่ว่าคิดจะทำยังไงๆ ก็ได้
มันก็จริง..ได้แน่นอน.. แต่ได้รับบุญน้อย
ไม่สมประโยชน์กับที่เสียเวลาและเสียเงิน

*เธอควรจะรู้จักวิธีการทำบุญที่ถูกต้อง
คือจงใช้จิตของเราที่มีศรัทธาเป็นตัวนำ

อย่างเช่นเธอมีจิตยินดีที่จะตักบาตรพระตอนเช้าโดยไม่มีใครบังคับ

เธอได้บุญทันทีส่วนหนึ่งแล้ว

เมื่อเห็นพระผ่านมาก็แสดงกิริยาน้อมใจถวายข้าวอาหารและน้ำ
เธอได้บุญในส่วนที่สองเนื่องจากได้สงเคราะห์ผู้อื่นให้ได้รับความสุข

และถ้าผู้รับทานเป็นภิกษุที่งามบริสุทธิ์มีจริยาวัตรดีงามก็นับได้เป็นโชคหลายชั้น

หากเธอทำได้ครบ3 อย่างนี้ จะได้บุญบารมีเต็มเปี่ยมดังใจปรารถนาเมื่ออธิษฐาน

ดังเรื่องนายปุณณะในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล เล่มที่ 42 หน้า 435
ซึ่งไม่ใช่ไปเน้นที่อุปกรณ์สิ่งของ หรือเงินทอง หรือพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

*พูดกันแค่นี้ก่อน เดี๋ยวจะกลายเป็นนอกเรื่องอีก
ขอเชิญท่านไปพบนักเรียนในโรงอาหารกันดีกว่า

ผมบอกนักเรียนว่าถ้าเธอจะสร้างบุญให้ตัวเอง

ต้องเข้าใจว่ามันคือความดี ความสุข ประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจ
มาเป็นเครื่องชำระสันดานไม่ดีของตัวเอง

เพื่อมีบารมีคือ คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างสูงสุด

เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งนั้น

ต้องทำ3 ขั้นตอน คือ การให้ทาน การถือศีล และการเจริญภาวนา

การให้ทานนั้นเป็นการสร้างบุญที่ต่ำที่สุดคือได้บุญน้อยที่สุด

ไม่ว่าจะให้ทานมากเท่าไรก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีล โดยเฉพาะศีล 5

และถึงแม้จะถือศีล5 อย่างเคร่งครัดเพียงใดก็ยังได้บุญน้อยกว่าการเจริญภาวนา

ซึ่งที่พวกเธอรู้จักก็คือการทำสมาธิ หรือการนั่งฌาน นั่นเอง

พวกเธอส่วนใหญ่จะรู้จักคือให้ทานเช่น ตักบาตร ทอดกฐินผ้าป่า

สร้างโบสถ์วิหาร สร้างศาลาการเปรียญ

เมื่อเธอรู้เช่นนี้แล้วควรถือศีลและนั่งสมาธิเป็นประจำก็จะดีมากๆ

เพราะสามารถช่วยตัวเองหรือคนอื่น
หรือวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากให้พ้นทุกข์ได้


*เมื่อผมพูดคำนี้จบลงบรรยากาศรอบๆ อาคารโรงอาหารเริ่มอับทึบไม่โปร่งสบาย

ทันใดผมเห็นดวงวิญญาณโผล่เฉพาะใบหน้าสลอนรอบๆอาคารโรงอาหาร

ซ้อนลดหลั่นไปเป็นชั้นๆ ดูเป็นระเบียบ

เหมือนเห็นคนที่นั่งบนอัศจรรย์ดูการแสดงในสนามเบื้องล่างยังไงยังงั้น


*ในขณะเดียวกันเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยเข้ามาเป็นระยะๆ
ผมเห็นนักเรียนหันหน้ามองกันไปมาแสดงกิริยาทำจมูกย่นคล้ายรับกลิ่น

ผมถือโอกาสนี้ให้นักเรียนทำบุญโดยพวกเขาเองก็ไม่ทราบเหตุผลของผม
และผมก็ไม่บอกว่าขณะนี้มีวิญญาณต่างๆนับพันดวงอยู่ล้อมรอบตัว

*ผมบอกว่า นักเรียนทุกคนจงหลับตา แล้วนึกถึงพระ
จะเป็นพระพุทธรูป หรือพระสงฆ์ที่เรารู้จักก็ได้ หรือภาพพระที่เราเคยเห็นก็ได้
เอาละทำจิตให้สบาย ว่าตามอาจารย์พร้อมๆ กันนะ
ผมบอกบท สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ ฯลฯ

ดังที่ท่านเคยท่องชินปากกันมาแล้วนั่นเองจนจบบท

หลังจากนั้นผมถามว่ากลิ่นที่เหม็นเมื่อครู่จางหายไปหรือยัง
เสียงก้องไปทั้งโรงอาหาร หายไปแล้วครับ – ค่ะ

เห็นไหมล่ะพวกเธอได้ทำบุญด้วยใจ โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียว

ดีไหม– ดีครับ –ค่ะ

นับแต่วันนี้มีใครคิดอยากจะทำบุญกันหรือยัง

คิดแล้วครับ– ค่ะ

จากนั้นเป็นการคลายเครียดผมได้เล่านิทานให้ฟังจนหมดเวลาบรรยาย


*หลังจากนักเรียนออกจากโรงอาหารกลับไปพักแล้ว

ดวงวิญญาณต่างๆนับพันดวง ก็ยังไม่ยอมจากไป

ขณะเดียวกันครูใหญ่ได้เชิญผมไปรับประทานอาหารกลางวัน

ผมบอกว่ารอสักประเดี๋ยว ขอชดใช้สัญญากับวิญญาณก่อน

เดี๋ยวจะเสียสัจจะเพราะตอนนี้พวกเขายังไม่ยอมไปไหน

ครูใหญ่แสดงสีหน้างงแต่ไม่กล้าถามเพราะผมหลับตาเสียก่อน

ผมคิดในใจว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังขณะรับประทานอาหาร

*ผมเข้าฌานทันที ด้วยวิธีการจับลมหายใจเข้าออกที่รูจมูก

เดินฌานให้อยู่ระดับฌาน 2 – 3 แล้ววางจิตนิ่งไว้ ระดับอุเบกขา
พร้อมๆ กับอธิษฐานในใจ


*ขออำนาจพระบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรม พระอริยะสงฆ์

และพลังแห่งสมาธิหรือบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้ว

ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติจงถึงแก่

เจ้ากรรมนายเวรและดวงวิญญาณทั้งหลายภูติ, ผี, ปีศาจ, อสูร,

ยักษ์,นาค, ครุฑ, คนธรรพ์ ที่อยู่ ณ บริเวณนี้

ขอให้ท่านอธิษฐานเอาบุญจากข้าพเจ้าไปได้ณ บัดนี้


*เมื่อผมอธิษฐานจบแล้วจิตรู้สึกโล่ง ปลอดโปร่ง

แสดงว่าดวงวิญญาณได้รับบุญแล้วแปรสภาพไปตามกรรมของตน

เช่นอาจจะไปเกิดเป็นเทวดา หรือนางฟ้า หรือ มนุษย์ หรือ สัตว์เดรัจฉาน

ผมจึงอนุโมทนาให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นเป็นสุข


*ครั้นลืมตาแล้วผมก็เตรียมตัวจะลุก

แต่กลับลุกไม่ขึ้นเหมือนถูกแรงแม่เหล็กดูด

พร้อมกับเกิดความรู้สึกว่าบุญที่ส่งไปไม่เสร็จสมบูรณ์ตามที่หวัง

ผมรีบคว้ามือครูใหญ่ขณะกำลังจะลุกพาผมไปโต๊ะอาหาร

คอยผมอีกสักประเดี๋ยวผมคิดว่ามีวิญญาณส่วนหนึ่งยังคอยรอรับส่วนบุญอยู่


*เมื่อผมหลับตาจับลมหายใจอีกครั้งก็เห็นวิญญาณหลายร้อยนั่งคอยในโรงอาหาร

ในญาณรู้รับทราบว่า กลุ่มนี้ไม่สามารถรับส่วนบุญของผมในครั้งแรกได้

เขาอาจไม่ได้บุญในส่วนที่เขาต้องการจะได้
หรือบุญนั้นไม่ถึงเขา หรือเขาไม่มีพลังรองรับบุญที่ผมอุทิศให้

หรืออาจเป็นการสื่อสารภาษาทางใจของผมกับเขายังสับสน

ผมจึงตัดสินใจอธิษฐานในใจอีกครั้ง


*ขออำนาจพระบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรม พระอริยะสงฆ์

และพลังแห่งสมาธิหรือบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้ว

ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติจงถึงแก่

ดวงวิญญาณทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าในเวลานี้

ขอให้ท่านอธิษฐานเอาบุญจากข้าพเจ้าไป

แล้วแปรสภาพเป็นสิ่งต่างๆตามที่ท่านแต่ละดวงใจต้องการ

และขอให้บุญที่แปรสภาพแล้วนั้นเป็นของท่านตามความปรารถนาเถิด

พลันภาพวิญญาณส่วนหนึ่งที่นั่งคอยในโรงอาหารหายวับไป


*เป็นอันว่าการส่งบุญให้แก่ดวงวิญญาณเป็นอันสิ้นสุดลง

ผมจึงสามารถลุกจากเก้าอี้ได้ตามปกติ

พลางอิ่มเอิบบุญที่แผ่ให้ไปกระแสบุญประมาณมิได้สะท้อนกลับมา

จนทำให้ร่างกายผมเย็นซาบซ่านไปทั่วสรรพางค์กายมีอาการขนลุกขนชัน

เหมือนถูกน้ำราดจากศีรษะรดไปทั่วร่างประมาณ2 นาที


*ผมเล่าเรื่องวิญญาณทั้งหมดนี้ให้ครูใหญ่ฟังขณะนั่งรับประทานอาหาร

และกำชับว่าห้ามไปพูดเรื่องวิญญาณนี้ให้ใครฟังแม้กระทั่งนักเรียน

เพราะจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีเนื่องจากคนทั่วไปในปัจจุบัน

เชื่อสิ่งที่ตาเห็นเท่านั้นส่วนเรื่องวิญญาณ สมาธิ ฌานถือเป็นเรื่องไร้สาระ เชื่อไม่ได้

แล้วท่านผู้อ่านละครับท่านเชื่อในสิ่งที่ผมเล่าเป็นตุเป็นตะ หรือไม่ครับ ?


*เชื่อหรือไม่เชื่อ ผมก็จะเล่าเรื่องวิญญาณที่ผมได้สัมผัสมาให้ฟังอีก
โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับ
ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านที่เข้ามาอ่าน

ด้วยความปรารถนาดี
ชนะ เวชกุล
Create Date : 25 มิถุนายน 2558
Last Update : 26 มิถุนายน 2558 9:05:28 น. 0 comments
Counter : 566 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13


 
chanaw2485
Location :
ฉะเชิงเทรา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 12 คน [?]
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2558
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
25 มิถุนายน 2558
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add chanaw2485's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.