ธรรมะเปรียบเทียบ บทความดีๆ ให้ข้อคิด
ปฏิบัติบูชา (9)

สมถะ และ วิปัสสนา

ผมขอเริ่มต้นหัวข้อที่ 2 ด้วยคำสอนของ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

“การปฏิบัติถ้าไม่เข้าใจว่า อะไรเป็นสมถะ อะไรเป็น วิปัสสนา แล้ว อาจเสื่อมได้ง่าย”


ในอดีตเมื่อ 30 ปี ล่วงมาแล้ว

ผมไม่มีเวลาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม 3 หรือ 7 วัน จากสำนักต่างๆ

ทั้งยังไม่มีโอกาสเสาะหาพระหรือฆราวาสเป็นครูสอนสมาธิหรือฌาน

เคยน้อยอกน้อยใจว่า เราไม่มีบารมีเหมือนคนอื่นๆ ที่มีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอน

จึงตัดสินใจยึดหิ้งพระที่บ้าน เป็นครูอาจารย์ ซึ่งมี

พระพุทธโสธร พระพุทธชินราช และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

ทั้ง 3 องค์ ทำพิธีปลุกจากวัดของท่านโดยตรง

โดยตั้งจิตอธิษฐานให้มาช่วยสอนช่วยคุ้มครองขณะผมนั่งฝึกสมาธิหรือฌาน


นอกจากนั้นก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับการฝึกสมาธิและฌานมาอ่านหลายเล่ม หลากหลายผู้แต่ง

อ่านพอรู้คร่าวๆ ก็ลงมือปฏิบัติทันที

โดยมุ่งฝึกฌานก่อน เพราะช่วงเวลานั้น ผมกำลังสนใจด้านอภิญญา

ขอกล่าวอย่างรวบรัด จากประสบการณ์หลังการฝึกตามที่ตำราบอก

เคยปฏิบัติเข้าสมาธิได้ถึง อัปปนาสมาธิ

เคยปฏิบัติเข้าฌานได้ถึง ฌาน 4


การเข้าถึง 2 อย่างนี้ รู้ได้จากที่หูของเราดับ ไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกเลย

เสมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่ง มีแต่จิตรับรู้ กายหายไปไหนมองไม่เห็น

ความสุขขณะนั้นยิ่งกว่าความสุขกาย และความรู้สึกดีใจทั้งหมดที่ตนเองเคยพบมาแล้ว

หลังจากนั้นความรู้ 2 อย่างนี้ได้เสื่อมไป ทำให้ต้องเสียเวลามาเริ่มต้นใหม่

เนื่องมาจากสาเหตุ


ผมไม่ได้ฝึกติดต่อกันจนเกิดความชำนาญคือ ทำบ้าง หยุดบ้าง

เพราะหลงผิดไปว่า เมื่อเราทำสำเร็จเช่นนี้แล้ว มันคงไม่เสื่อม

เลยไม่ได้ฝึกซ้อมบ่อยๆ มันค่อยๆ เสื่อมไปทีละน้อย จนใช้การไม่ได้อีก

อีกสาเหตุหนึ่ง คืองานประจำต้องสอนนักศึกษาทุกวันไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์

ทำให้เกิดนิวรณ์ 5 บ่อยๆ เป็นอุปสรรคต่อการฝึกเข้าสมาธิ และ ฌาน


และการมาเริ่มต้นใหม่นั้นกลับไม่ง่าย เพราะใช้เวลายาวนานมากๆ

คือผมเริ่มฝึกครั้งแรกใช้เวลา 3 เดือน เข้า ฌาน 4 ได้ตาทิพย์ หูทิพย์

มาบัดนี้ใช้เวลาเป็นปียังเข้าได้แค่ ฌาน 3 ทั้งมาเสียเวลาติดสุข นับเป็นปี

ส่วนสมาธิก็ยืนพื้นที่ อุปจารสมาธิ ติดสุขเช่นเดียวกัน นับตอนนี้เป็นเวลา 3 ปี

ทั้งๆที่ผมเข้า อุปจารสมาธิ และ ฌาน 2 ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น

แต่ในเวลา 3 ปี ที่ผ่าน ผมก็ไม่ได้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

เพราะได้ฝึกวิปัสสนา สลับกับ สมาธิ

โดยเมื่อเข้าอุปจารสมาธิแล้ว ผมก็เดินวิปัสสนาทันที

เป็นการใช้ปัญญาอบรมสมาธิ สลับกับ ใช้สมาธิช่วยให้เกิดปัญญา


จึงขอแนะนำว่า ถ้าผู้อ่านท่านใดต้องการศึกษา สมาธิ และ ฌาน

จงทำบ่อยๆ สม่ำเสมอ ทุกวัน อย่าทิ้ง หรือทำบ้าง ไม่ทำบ้างเช่นนี้ ไม่เกิดผลแน่นอน

แต่ถ้าท่านหมั่นเพียรฝึกทุกวัน จะสำเร็จสามารถเข้า อัปปนาสมาธิ หรือ เข้า ฌาน 4 ได้

ไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างแน่นอน แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้าง

ท่านจะได้รับอานิสงส์มหาศาลต่อจิตใจของท่านทั้งในชาติปัจจุบัน

และในอนาคตซึ่งท่านตายแล้วก็ต้องมาเกิดอีกอย่างแน่นอน  ทำดีไว้เถิดครับ

ส่วนผลงานที่ท่านจะได้รับอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 อย่างที่ท่านทำได้

ก็คือท่านจะมีพลังจิตเข้มแข็งขึ้น เอาไปช่วยงานในชีวิตประจำวันของท่านได้

เมื่อท่านคิดอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดในทางที่ดี

ไม่เบียดเบียนตนเองและ เบียดเบียนผู้อื่นแล้ว

ท่านจะสำเร็จสมความปรารถนาไม่ว่า หน้าที่การงาน หรือทรัพย์สินเงินทอง

คาถาทุกคาถาที่ใครว่าดี ท่านสวดภาวนาแล้วจะเห็นผลทันตา


ตัวอย่างเช่นถ้าใครสวดภาวนา คาถาอิติปิโสถอยหลัง ได้ (บทพระพุทธคุณ)

พลังดำหรือ มนต์ดำในสถานที่นั้นจะค่อยๆ จางหายไป พลังงานตรงนั้นจะโปร่งใสขึ้น

และไม่เฉพาะพลังดำเท่านั้น

แม้กระทั่งจิตใจของเราเองที่ไม่ดี เช่นข้อมูลต่างๆ ที่ตนเก็บสะสมไว้ในจิตสันดาน

ในแต่ละชาติที่เกิดไม่ว่าจะมนุษย์หรือสัตว์ ชาติแล้วชาติเล่า ถูกฝังไว้ในจิตใต้สำนึก

ก็จะถูกคาถาอิติปิโสถอยหลังช่วยลบล้าง ถอดถอนออกไปโดยอัตโนมัติ

จิตของเราก็จะสะอาดขึ้นดีงามขึ้น เบาบางขึ้นตามลำดับ

โดยไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเสียเวลาทำพิธีแก้กรรมที่มีเกลื่อนในสังคมไทยปัจจุบัน

สำหรับผมเองจะสวดภาวนาอิติปิโสเดินหน้าก่อนแล้วตามด้วยถอยหลัง นับเป็น 1 ครั้ง

สวดภาวนาเช่นว่านี้ 5 ครั้ง ทุกวันเป็นประจำ ข้อดีที่เห็นผลทันใจคือ จิตสงบเร็วขึ้น


โปรดอย่าบ้าบุญ บ้าจ่ายเงินทองเพื่อทำทาน มากมายหลายพัน หลายหมื่น หลายแสนเลย

เพราะสู้คนที่มีสมาธิระดับ อุปจารสมาธิ หรือ อัปปนาสมาธิ หรือฌาน 2 - 4 ไม่ได้

เขาบริจาคเงินทำทานแค่ 10 - 20 บาท กลับได้อานิสงส์สูงกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่า

หรือถ้าตายไปก็ไปเกิดเป็น พรหม อายุยาวนานกว่า การเป็นเทวดา

นี้คือของจริง ถ้าท่านใดไม่เชื่อผม โปรดไปอ่านในพระไตรปิฎก มีเขียนระบุไว้ชัดเจน

และถ้ามีพระสงฆ์องค์ใดกล่าวแย้งในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้าแล้ว

แสดงว่าท่านกำลังเพี้ยน หรือไม่ก็คงคิดจะเริ่มตั้งนิกายของท่านขึ้นมาใหม่


ผมเชื่อในกฎแห่งกรรม, บาป, บุญ, นรก, สวรรค์, สมาธิ, ฌาน

เพราะเมื่อผมปฏิบัติแล้ว เห็นผลมาทุกอย่างแล้ว

เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าสมณโคดมตรัสไว้ไม่มีผิด

ใครสนใจก็ไปอ่านในหนังสือของผมที่วางขายในท้องตลาดได้

และขอบังอาจแนะนำ การปฏิบัติในชีวิตประจำวันและทุกๆ วัน

อันดับแรกภาวนา

ฝึกสมาธิ หรือฌานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านถนัด ตรงกับจริตของท่าน

อันดับสอง ถือศีล 5 ให้เคร่งครัด

แต่ไม่ต้องเคร่งครัดจนกระดิกตัวไม่ได้ โดยยึดใจเป็นใหญ่

เพราะความคิดทุกอย่างเป็นกรรม (ไม่ว่าดีหรือชั่ว)

อันดับสาม ให้ทาน ตามที่ท่านสะดวกคิดจะทำ

เช่นตักบาตรพระตอนเช้า หรือ บริจาคสิ่งของ หรือเงิน

กับผู้มีใจสุจริตสะอาด (ถ้าผู้รับไม่สุจริต ผลทานมีน้อยมาก)

ที่ผมรู้มา สุดยอดของทาน คือ การให้ธรรมะเป็นทานแก่ผู้อื่น

ถ้าเขานำไปปฏิบัติเมื่อใด เราก็ได้บุญกุศลสนองตอบทันทีไม่เลือกกาลเวลา


นี้คือสิ่งที่ผมปฏิบัติทุกวัน

ยกเว้นข้อสามยามเจ็บไข้ได้ป่วย หรือฝนฟ้าตก หรือมีธุระต้องทำ

เริ่มต้นวันใหม่ตี 4 กว่า จะสวดมนต์ไหว้พระ และ เวลา 19.30 น.สวดมนต์ไหว้พระ ก่อนภาวนา

เวลาช่วงอื่นๆ ว่างเมื่อไร จะ 5 นาที หรือ 10 นาที จะภาวนาทันที ทำได้ในทุกอิริยาบถ ไม่จำเป็นต้องหน้าหิ้งพระ


หลวงพ่อพุธฐานิโย กล่าวว่า

สมาธิเป็นกิริยาของใจ เราจะกำหนดจิตในท่าไหนก็ได้

ถ้านั่งนานมันเมื่อย ก็เปลี่ยนอิริยาบถเสีย อย่าไปทรมานร่างกาย

เราจะทำสมาธิ ในท่ายืน เดิน นั่ง นอน ได้ทั้งนั้น

กายนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรฝืน ถ้าฝืนมากนักให้โทษ

ถ้ารู้สึกปวดเมื่อย ก็เปลี่ยนเสีย ไม่ผิด


ขอปูพื้นฐานเพียงเท่านี้ก่อนครับ  มากไปจะมึนหัว

ครั้งหน้าเริ่มประเด็นในหัวข้อ วิธีฝึกสมถกรรมฐาน


ด้วยความปรารถนาดี

ชนะ  เวชกุล
Create Date : 18 มกราคม 2557
Last Update : 18 มกราคม 2557 14:25:46 น. 0 comments
Counter : 1101 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13


 
chanaw2485
Location :
ฉะเชิงเทรา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 12 คน [?]
Group Blog
 
<<
มกราคม 2557
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
18 มกราคม 2557
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add chanaw2485's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.